ARKTURUSLULAR ~ YÜKSEK BOYUTLU IZGARALARDA SEYREYLEMEK

Yazdır Yazdır 

9 Aralık 2015 ~ lightlover1964 ~

Hatırlayış Yolculuğunda bu sonraki adım çok boyutlu Benliğinize tam olarak adım atmak ile ilgilidir. Kuantum sıçrama. Tüm çok boyutlu aletlere erişim. Meleksi Benliğiniz ile birleşme.

Bilinmeyene tam olarak adım atarken, artık arkada kalan şeylere (3B) bakmaya gerek yok.

Kalplerinize daha fazla genişlerken ve hatırlarken, Yaradılışın yüksek içsel titreşimli ızgaralarına yükseliş spiralinde sürekli olarak devam ediyorsunuz. Nıhai amaç bireysel fizikselliği deneyimlerken, Kaynak ile Birliğe daha fazla bağlanmak.

Her ızgara her bir ruhta bütünleşmeyi daha fazla özümser ve onu Benliğin Birliğine yakınlaştırır. HER ŞEY fiziksellikte BENLİĞİ ifade eden Kaynaktır.

Yaratılan her şey Kaynak Enerjisinden ve Frekansındandır.

Izgaralar üstruhların frekans mavikopya deneyiminden yaratılır. Bireysel ruh deneyim yaşarken, eşzamanlı olarak düşük boyutlu bilinçte Işın Ailelerine ve Cinsiyete (ve çok daha fazla dualiteye) ayrılırken, bunlar düşük boyutlara daha fazla ayrılır.

Kayalardan, kristallerden ve elementlerden oluşan 1B en ayrı yoğunluk olarak görülebilir. 2 B, 1B ile örtüşen Bitki ve Hayvan bilinci frekansı olarak görülebilir. Her ikisi de Kaynek ile Birlik içindedir ve Kalplerinin Gaia Ruhuna bağlantısıyla bu Kaynak Yaratımın İlahi Mavikopyasına sürekli olarak bağlıdır.

Bu Dünya Yaratımı için İlahi Orijinal Kaynak Düşünce Koşulsuz Kaynak Sevgisinden olan en yüksek frekansta yazılmıştır, bu İlahi Mavikopyadır.   Bu, üzerinde boyutsal frekans hologramlarının yaratıldığı ve matriksler içinde matriksler şeklinde daha fazla frekans ayrılığına izin vererek bindirme yapan İlahi Mavikopyadır.

Bu Matriksler ruhlar tarafından Birlikte – Yaratılır ve zaman çizgileri olur. Kollektif frekans bandı şeklinde başlarlar. Çok geniş bir şekilde başlayan ve bir zirveye kadar daralan bir huniyi imgeleyin. Zaman çizgileri çok büyüktür ve daha fazla ayrılığa parçalanırlar, bireysel ruhun zaman çizgisine kadar.

Ülkeler zaman çizgileridir (frekansı uyuşan bir çok ruh olan çok büyük frekans bandgenişlikleri), ülkeler eyaletlere, şehirlere, kasabalara, mahallelere, sokaklara, evlere, aileye, Benliğe daha fazla ayrılırlar.

Her ruh Kendi İçine daha fazla ulaştıkça ve kendi Kalbine daha fazla bağlandıkça ve yoğunluğu temizledikçe, Yüksek titreşimli içsel Izgaralara erişmeye başlar, içsel frekansa uyan daha Yüksek dışsal titreşimli zaman çizgilerine erişir..

Bu kuantum sıçramadır. Bilinç, birlikte yaratmak ve erişilebilir 5B (ve daha yüksek) zaman çizgilerini demirlemek için içsel ayırt etmeyi kullanarak zaman çizgilerinde hareket eder.

Kişi ayrıca “Muhabere alanında olan kara kuvvetleri” sürecine başlar. Ruhları kapana kıstırmak ve onları spesifik zaman çizgilerindeki karmik döngülerde tutmak için, kan kurban etme ve savaşlar kullanılarak manipüle edilmekte ve tersine çevrilmekte olan Ley Hatlarını ve ızgaraların temizliğinin bitirilmesi. Bu, çok boyutlu seviyelerde yol göstericiler tarafından yapılan bir çalışmadır.

Gezegen yükselen ve inen bir çakra sistemine sahiptir ve gezegenin frekansı (bilinci) değiştikçe yer değiştirir. Gezegendeki enkarne olan tüm ırklar ile genişlemeye ve evrimleşmeye devam eder.

Şu sıralarda Tibet bölgesinden ve eski ataerkil dini sistemlerden, Amerikaların “omurgasında” kalp dengeli ilahi eril/ilahi dişil sisteme yer değiştirmektedir. Bu geçişin coğrafi etkisi vardır, Tibet zaman çizgisinin son çöküşü coğrafik etki olarak çok büyük bir deprem şeklinde tezahür etti, Ley hatlarındaki tüm kapana kısılmış ruhlar salıverildi.

Dünyanın Kundalinisi yılan gibi hareket eder. Bu Yaradılışı yöneten 7 Hermetik Prensibe göre yükselir ve iner.

Ve bunu yaparken Ley hatlarını ve ızgara hatlarını temizler ve önceki çağdan gelen Tüm deneyimleri çökertir. Ayrıca coğrafi etkilidir.

Yol Göstericilerin Işığı “topraklamalarının” nedeni budur. Gezegenin bilincini değiştiren bu İlahi enerji dalgalarının kolaylıkla ve inayetle gerçekleşmesi için.

Bunun felaket getirmesi gerekmiyor. It O zaman çizgisi Hiperborean Irkı, Lemurya Irkı, Atlantis Irkı, sayısız başka ırklar tarafından deneyimlenmekteydi. Bunun bu Şimdide bir döngü içinde devam etmesi gerekmiyor.

O bölgenin küresel çakralarının bloke kalması için, insanların kendi İlahi Mavikopyalarına geri yükselmesini engellemek için, dünyanın belirli bölgeleri savaş, ölüm ve hastalık içinde tutuluyor. Bu, düşük bilinç düşüncesi ve müdahalesidir.

Orta Doğu Zaman Çizgileri gibi yerlerde bazı Dünya Dışı Varlıklar tarafından savaş, ölüm ve acının en düşük duygusal enerjisi kullanılır.

Onlar kapana kısılmış ruh enerjisini “besin” olarak kullanırlar. Bu aynı zamanda “aile ataları” ve “aile bağları” vasıtası ile spesifik 3B soylarını kontrol ederek yapılır. Daha fazla ruh uyandıkça ve bireysel ruh parçası zaman çizgilerini çöktürdükçe, bu atasal zaman çizgileri çöküyor. (Bireysel zaman çizgileri çok büyük zaman çizgisini, bir çağı birlikte yaratır.)

Savaş zihniyeti çökerken, gezegenin bilinci yükselirken, bu zaman çizgileri çöküyor. Yüksek titreşimli ruhlar artık savaşı seçmezken, çok daha fazla insanın frekansı yükseliyor ve küresel barışı getirmek için bir araya geliyorlar. Artık düşük titreşimli zaman çizgilerine HERHANGİBİR enerjiyi vermek yok.

Dünyanın Kalbinin genişlemesi hiç kimse veya hiç bir şey tarafından durdurulamaz. Kaynak sürekli Yaratım ve genişlemedir.

BİRÇOK öncü Şimdi 5B ve daha ötesine tam olarak demirlendi, çok boyutlu olarak genişleyen ve 3B matriksinden çıkıp yükselişi deneyimlemeyi dileyen tüm ruhlara erişilebilir olan zaman çizgilerini birlikte yaratıyorlar.

5B’ye ulaşmak ve demirlemek ruh gönüllülerin misyon amaçlarından biri oldu. Birçokları şimdi ilerliyor ve kendi orijinal zaman çizgilerine ve dünyalarına geri dönüyor.

Bazıları ayrılacak, yine de onların bedenleri DNA değişimini gerçekleştirdi ve çocukluğu deneyimlemek istemeyen Walk İn’ler misyonun sonraki kısmına katılacaklar:

“İnsanlar” olarak enkarne olan TÜM galaktik ırkların Benlik İfşaatı.

Kolaylık ve inayetle küresel birlik bilincine geçiş. Dünya galaktik bir vatandaş oluyor. Mahpus bir gezegenin evrimi.

ŞİMDİ TÜM galaktik elçilerin kendi galaktik miraslarının ifşaarına başlamalarının zamanı.

Bu, korku olmaksızın küresel ifşaatta sonraki adımdır.

Işık Ailelerimiz düşük boyutlara herhangi bir enerji vermek veya ifşaat ile korkuya neden olmak istemiyor.

Bu önce bire bir bireysel ekipler ile kişisel olarak gerçekleşir.

Eğer karşılaşmada korku olursa, o zaman sizinle temas kuran yükseliş ekibi değildir.

Ayırt etme anahtardır.

Seraphim Izgarasına erişmek galaktik birliğin bu zaman çizgisini, bunu deneyimlemek isteyen herkes için bir seçenek haline getirdi.

Bu Altın Seraphim Işık Izgarası Meleksi İlahi Frekanstandır. Meleksi Benliği ve Çok Boyutlu Olmayı Hatırlayış. Meleksi Benliğinize bağlanmak. Meleksi üstruhunuza bağlanmak.

Bu ayrıca birlik zaman çizgisidir. İkiz Ruhlar ve Işın Aileleri ŞİMDİ birleşme deneyimi zaman çizgileri yaratıyor, çünkü artık ikiz ruhun düşük ayrılık boyutlarındaki diğer ikizine rehberlik yapması için arkada kalması gerekmiyor.

Bu yüksek boyuttur, bu nedenle her bireysel ruh tarafından erişildiğinde, Benliğin diğe veçheleri ile Birlik gerçekleşir.   İkiz ruhlar bir araya gelir ve Hieros gamos deneyimler (Hieros gamos: kutsal evlilik) Birçokları walk in olacaklar, çünkü 3B çocukluğunun sınırlayıcı deneyimini istemiyorlar. Bu ayrılık deneyimi artık 3B’de değil ve artık Seraphim Izgarasında birleşen “İlahi Eril” ve “İlahi Dişil” üstruhlar tarafından arzu edilmiyor.

“Meleksi” üstruh bir çok boyutta ve alemde ifade edilir, çünkü o Orijinal İlahi “Meleksi” Düşüncedir.

O Benliği “meleksi bilinç (frekans) deneyimlemeyi dileyen TÜM IRKLARa ayırır.

Örneğin, Meleksi bir Dragon (tüm ırklar bir üstruhun perspektifinden görülebilir) kendisini Dragon bir üstruha daha fazla ayıran Meleksi bir üstruhun deneyimi olabilir, o tüm arzu edilen alemlerde düşük boyutlara ayrılığa devam eder.

Pleiadesliler, Orionlular, Andromedalılar, Siriuslular, Lyralılar’da da aynı şekildedir… hepsi Samanyolu Galaksisinde (galaktik zaman çizgisinde) enkarnasyonu ve çok boyutluluğu deneyimleyen farklı frekanslarda (zaman çizgilerinde) sonsuz galaktik ırklar.

GÖRÜLEBİLEN HER ŞEY bu galaktik zaman çizgisinin parçasıdır. Eğer onun bilincinde isek, bir yerlerde, bir şekilde vardır.

Eşzamanlı olarak üstruh aynı zamanda “ışık” ve “karanlık” dualitesine ve cinsiyete bölünür.

ÜstRuh Rehberler bu ŞİMDİde HERKES için mevcuttur. Bu mesajı aktarmak onların yürekten dilekleridir. Onlar bu yeni yüksek titreşimli ızgarada yeni Ekip Rehberleridir, eğer Kalpte buluşmak için çağırılırlarda, bunu Bir’in Yasasını yürüyerek sevinçli hizmet ile yaparlar.

Bu yüksek titreşimli ızgara 3B’den “alt üst” olarak görünebilir. Her şey farklı şekilde işler. Eğer şeyler Kalpten tezahür edilmezse, tezahür ederler, ama kötü şekilde ve hızla dağılırlar.

Yalnızca Herkesin En Yüksek Hayrına olan tezahürler bu Meleksi Izgaraya demirlenebilir.

Sürece tamamen Kalpten tehberlik yapılır. Kalpte yaratıldığında, kontrol edilemez. Eğer “ego”nun düşük bilincinden geliyorsa, tezahürler artık yaratılamaz. Müdahale olmadan açığa çıkmalıdır. Tezahürün SONUCUNA olan bağlılık salıverilMELİDİR.

HİZMETTE YÜRÜMEK bu anlama gelir. Deneyimlemeyi seçeriz, deneyimin NASIL olacağını salıveririz. Seçmek zorunda değiliz, insan bilincimiz İlahi Planın ortaya çıkışını kavramaya başlayamaz. Yine de tüm sonuçları salıvererek, seçim bizim tarafımızdan yapılır. O zaman Işığın gövdesi oluruz ve Akışta oluruz. Kişi kaybetmekten EN ÇOK korktuğu şeyi bırakmalıdır.

İnsan, evrenin tüm yaratımları Kalpten sağlayacağını inancında, ilerde olan şeyi GÖRMEDEN uçurumdan atlamalıdır.

3B matriksi lineer bir matrikstir. Bu nedenle zaman yolculuğu ve ışınlama gibi şeylere izin veren manyetik portallar vasıtasıyla bükülebilir. Bu portallar başlangıçta hissedilebilir, benliğin evriminde, en sonunda açık Üçüncü Göz ile görülebilirler. Oradan ızgaralarda hareket etmenin daha fazla anlayışına erişilir.

3B’de tezahürler lineer tekrarlama ve zihinsel süreçler ile manipüle edilebilir, müdahale edilebilir ve yaratılabilir. Elektriksel düşünceler ve akımlar ve uzaylı teknolojisi ile ve Ley Hatlarında enerjilerin tersine çevrilmesiyle manipüle edilebilir ve kontrol edilebilir. Her bireysel ruh tarafından Egemenlik hatırlanıncaya ve 3B matriksinden yükselişe ulaşılıncaya kadar ruhları karmik döngüde tutmak, yaşam güçlerini çekmek.

Seraphim Işık Izgarasına erişmenin TEK yolu, insan olan her şeyi bırakmak ve Kalpte kalmaktır. TÜM insan programlamasını. Bu 3B matriks değildir, insan hologramı değildir. Onlar kaynağın İnsan Olmayı deneyimlemesini sağlayan ayrılık matriksleridir.

Eğer Kaynak, Kaynak olduğunu hatırlamaya devam ederse, 1B’yi, 2B’yi, 3B’yi nasıl deneyimleyebilir? Deneyimleyemez. Bu matrikse tam dalma tek  yoldur.

Seraphim Işık Izgarası yeni evrimleşmiş insan için erişilebilirdir. Frekanslarını yükseltmek için gerekli içsel çalışmayı yaparak, kendi DNAlarını iyileştiren ve birleştiren insanlar Bu 5B Izgaranın portalına uyumlanabilirler. TÜM ızgaralarda, portallarda ve vortekslerde olduğu gibi, ona sadece frekans ile erişilebilir.

İçsel İlahi Mavikopyaya geri dönüş sadece frekans uyumlanmasıdır.

Meleksi İnsanın İlahi Mavikopyasına, insanlığın düşük yoğunluğa inişine yardım etmek için dış Galaktik Irklar tarafından müdahale edildi.

Üstat genetikçiler.

Tarihin anlattığı gibi, İnsanlar Primatlardan evrimleşmedi.

Bu, inişin mümkün olması için, “yüksek insan” bilincini “insana” düşürmek için primat DNAsını ve meleksi DNAyı birleştirerek yapılan DNA müdahalesidir.

Bu, yüksek İnsan Irkı tarafından yapılan bir seçimdi.

Çok boyutluluğu bloke etmek üzere DNA potansiyelini azaltmak için İki Ayaklı İlahi Yüksek İnsan Mavikopyası “primatların” düşük genetik türleri ile melezleştirildi.

Düşük bilinçli türlerden alınan DNA, 3B’nin kendine hizmet eden çok boyutlu varlıkları tarafından kontrol edilebilen ve manipüle edilebilen 3B “insanı” yaratmak için birleştirildi. 3B dünyasını deneyimlemek için genetik müdahale ile iniş.

İnsan türlenin genetik olarak birleştirilmesi gibi, sadece iki ayaklı olmayan, sadece İnsan olmayan, sonsuz türler var, bu Canlı Kütüphaneyi, Dünya Yaratımını deneyimlemek için kendilerini genetik olarak modifiye eden sonsuz galaktik ırklar tarafından sayısız yükseliş ve iniş deneyimleri var.

Seraphim Izgarası is 5B’dir. Bilincin düşük seviyeleri bu ızgaraya titreşimsel olarak ulaşamaz. Titreşimsel olarak artık erişilebilir değildir.

Bu arkada bıraktığınız Boyuttur, 3B. Yükseldiniz, dışsal realiteniz yakında içsel Benliğinizi yansıtacak, ki bu Sevgidir. Çünkü Sevgi Tek Var olandır. (İçsel ızgaralar her zaman dışsal ızgaralara yansır)

Yeni bir Çağ başlıyor. Dünya Barışı ve Birlik Çağı. Yepyeni bir yaratım.

Kalplerinizi açın ve “Evet, Sevgiye Açığım” deyin. Sonra HER ŞEYİ bırakın. VE dünyada, OLDUĞUNUZU unuttuğunuz Melek İnsan olarak yürüdüğünüz zaman, mucizelerin günlük deneyiminiz olduğunu izleyin. Münzevi olmaktan çıkmanın zamanıdır. Unutmuş olduğunuz kendinizi keşfetmek ve hatırlamak için. Hatırlamanızı bekleyerek her zaman orada olan cennetinizde yürümek için. Sizinle yürüdüğümüz yerde.

Bizler Arkturuslularız ve Ekplerimiz. Biz Siziz. W Siz Bizsiniz. Biz Biriz.

Kalbinizin bize bağlandığı her zaman bizi çağırın. Size sevgimiz sözcüklerle anlatılamaz. Sizi kendi kalplerimizde hissettiğimiz gibi, bizi Kalbinizde hissedin. Işık Dilini hatırlamaya yardımcı oluyoruz. Bu bize inanılmaz neşe getiriyor.

****Arkturuslu veçhem Ariam’dan HEPİNİZE kutsamalar getiriyorum.

Derin minnettarlık ve Kalpten Hizmette. Kalbimi ve Sevgimi HERKESLE paylaşıyorum..****

Kalbinizi İzleyinIşığınızı Parıldatın

Maria (lightlover1964)

https://lightlover1964.wordpress.com/

(Çeviri: Saffet Güler)