ARKTURUSLULAR: ZAMAN – HOLOGRAMINI TERK ETMEK

Yazdır Yazdır 

ZAMANI TERKETMEK

Arkturuslular

 Suzan Lie kanalıyla

Zamanı terk etmek, “zaman” 3B yaşamlarının stabil bir bileşeni olduğu için, bir çok insan için çok kafa karıştırıcı bir kavramdır. Ancak, bilinçleri dördüncü boyut ile rezonansa girmeye başladığında, yaratıcı olmak ve zihinlerini daha araştırmacı, yaratıcı şekilde kullanmak için derin bir dürtü olduğunu kavrarlar.

Ama, zihinlerinde acele ile koşuştururken, günlük yaşamlarında bir şey geri dönmeleri çağrısı yapar. Elbette dış dünyaları yerine içsel dünyalarını seçen sanatçılar ve mistikler vardır. Bazen bu onlar için işe yarar, ama bazen kendilerini üçüncü boyut realitesinin gereklilikleri olmadan bulurlar.

Dünyadaki insanlar kendi üçüncü boyut yaşamları ile artan şekilde birleşen yeni beşinci boyutsal enerji alanlarının ŞİMDİsini deneyimlemek için “zamanı” terk ederlerken, zaman, uzay, kutupluluk ve neden ve sonucun üçüncü boyut gerçekliğinde işlev yapmanın yollarını nasıl bulabilirler?

İnsan derin dinlenme, gevşeme ve eğitim için beşinci boyut ŞİMDİsine kaçarken, saatin yönettiği üçüncü boyutsal hayatı nasıl yaşar? Bu soruya yanıt vermek, onu yaşamaktan daha kolaydır.

Öncelikle, dünyadakiler başlıca dikkatlerini bilincin beşinci boyut frekanslarına genişletmeye başlarken, zamanın izini kaybetmeye başlarlar, uzay çokboyutlu bir gerçeklik haline gelir ve bilinçleri kendi 3B zihinlerinin izni olmadan yüksek boyutlarda dolaşmaya başlar.

3B realitesinin kendi normal sınırlarının ötesindeki 3B zihnin ilk dolambaçlı yolları çoğu zaman onların dolanmakta olan bilinçlerini dördüncü boyutsal astral dünyaya götürür. Çoğu zaman “Alt Astral Plan” olarak bilinen dördüncü boyutun bu en alt alemlerinde 3B zihin günlük yaşamlarında kök salan sınırlamaları yaratan korkuları algılar.

O 3B zihnin sahibi kendi geçmiş korkularına ve üzüntülerine bakabildiği zaman, zihninin dördüncü boyutun yüksek alt – planlarına genişleyebileceği bir yol yaratır, ki burada kendi içsel imgelemi, yaratma gücü aktive olmaya başlar.

Ancak, yaratıcı bir insan olma realitesine adım atabilmeden önce, başarısızlık korkuları ile yüzleşilmelidir. Bu korkuların çoğu onlara, genç oldukları zaman ekildi, onlar başka enkarnasyonlardan bu çözülmemiş korkuları getirdiler, veya korkular uyanmış bir insanın farkında olduğu sosyal korkulardır.

Eğer insan kendi kişisel ve sosyal korkularına bakabilir, dik durabilir ve bu korkuları Koşulsuz Sevginin iyileştirici gücüne gönderirse, sonra bu korkuları Mor Alev ile gerçekliğin sonraki yüksek oktavına dönüştürebilirse, kendi Çokboyutlu BENLİĞİne portal açabilir.

Kişinin Çokboyutlu BENLİĞİ ile bağlantı yapıldığında, Çokboyutlu Zihni aktive olur. O zaman, Çokboyutlu Zihni aktive olduğu için, çokboyutlu işletme sistemine sahip olur, bu beşinci boyutsal ve ötesindeki algıları 3B beynin bilinçli farkındalığına tercüme edebilir.

3B beyin gerçekliğin yüksek frekanslı versiyonlarını algılama, anlama veya onunla etkileşim kurma yeteneğine sahip değildir. Bundan dolayı, “bu beynin sahibi” her gün çokboyutlu bir gerçeklikte yürür, ama sadece yaşamının düşük frekanslı üçüncü boyutsal yönünün farkındadır.

Ancak, şimdi ışığın yüksek frekansları Dünyanın atmosferine girmekte olduğu için, daha da fazla insan her zaman görünmez, sessiz, hayal edilemez ve hatta imkansız olmuş olan şeyleri algılamaya başlıyor.

Onların “perdenin ötesini algılama” tepkileri oldukça duygusal olabilir ve birçokları anlayamadıkları şeyi tamamen görmezden gelmeyi seçiyor. Bu nedenle bizler, Galaktik Aileniz ve BENLİĞİNİZİN yüksek boyutlu ifadeleri mümkün olan bir çok “kanal” vasıtası ile kendi insan ifadelerimiz ile temas kuruyoruz.

“Kanal” ile, gerçekliğin yüksek boyutlu versiyonlarındaki kendi BENLİKLERİNİN yüksek boyutlu ifadelerini hatırlayan veya hiç unutmayanları kastediyoruz. Yeni uyananlardan bazıları vizyonlar, sadece işittikleri işitsel mesajlar, bedensel duyumsamalar ve/veya başka realiteleri hatırlatan rüyalar ile şok olabilir veya hatta korkabilirler.

Dünyadakilere çocukluktan bu yana kendi fiziksel dünyalarının tek dünya olduğu öğretilmekte. Evet, gökyüzü var ama bu yalnızca uçakların uçtuğu yeri kapsıyor. Ama şimdi, “gökyüzünün” bu üçüncü boyutsal frekansları, gerçekliğin yüksek boyutlu frekanslarına genişliyor.

Ama, üçüncü boyutsal beyin sadece gerçekliğin üçüncü boyutsal frekansını algılamak ve bununla bilinçli etkileşim kurmak için ayarlıdır. Şükür ki, gerçekliğin sınırlı üçüncü boyutsal algıları için üçüncü boyut fiziksel beyninizin sadece %3’ü gereklidir.

Öyleyse, kullanmadığınız beynin %97’sinde neler oluyor? Gerçekliğin üçüncü boyutsal versiyonlarında KULLANILMAYAN beyninizin bölümlerinin aslında gerçekliğin yüksek boyutlu versiyonlarında ÇOK aktif olduğunu bilgilendirmek için sizin ŞİMDİnizdeyiz. Gerçekte, algılayabildiğiniz yüksek boyutlu gerçeklikler aslında sizin kendi Çokboyutlu BENLİĞİNİZİN yüksek boyutsal gerçeklikleridir.

Ama, beyinlerinin sadece %3 ü ile büyük ölçüde sınırlı olan üçüncü boyutun kontrolcüleri, kontrol ettiklerini düşündüklerinin beyinlerinin de % 3’ü ile sınırlandığından emin olmak zorundalar.

Bu, “3B Kontrolcüler” için çok korkutucu, çünkü “başkaları üzerinde gücün” düşük üçüncü boyutundaki gerçeklikleri yaşadıkları için, kendi bilinçlerini yüksek boyutlara genişletemeyeceklerinin farkındalar.

Bu kadim kontrolcülerin asla öğrenmedikleri şey, “başkaları üzerinde güç” formatı ile davrandıkları zaman, kendilerini tamamen bireysel bir formata ayırdıklarıdır. Bu “bireysel bilinç formatı” genellikle “başkaları üzerinde gücü” sürdürme ihtiyacı ile güdülür.

Kendi BENLİKlerinin yüksek boyutlu ifadeleri ile temas OLMADAN “sadece bir 3B bireyi” olmak, onların gerçeklik deneyimlerini 3B Matriksine sınırlar. Bu “görünürde insan, ama aslında insan mirasından yoksun” olanların çoğu, 3B matriksinde kapana kısıldıklarının farkında değildirler.

Hala “başkaları üzerinde güçlerini” kullandıkları 3B Matriksinde kapana kısılmış milyonlarca insan vardır. Ancak Gaia’nın atmosferine ve gezegensel bedenine daha da derin akmaya devam eden beşinci boyutsal ışık içeri sızmaya ve üçüncü boyutsal ışık dalgalarını etkisiz kılmaya başlıyor.

Temiz suyun içine kırmızı boya damlattığınızda pembeleşmesi gibi aynı şekilde, beşinci boyutsal ışık dalgaları sürekli olarak ışığın üçüncü ve dördüncü boyutsal frekansları ile iç içe geçerken, üçüncü boyutsal ışık dördüncü boyutsal olur ve en sonunda beşinci boyutsal olur.

Bilinçleri sadece gerçekliğin üçüncü ve alt dördüncü boyutları ile meşgul olabilenler, gerçekliğin yüksek boyutlarını ALGILAYAMAYACAKLAR. Ve bu yüksek frekansları kısaca alabilseler bile, bunların gerçek olduğuna inanamayacaklar.

Yüksek boyutların gerçek olduğuna inanamazlar, çünkü o zaman erken yaşlarında beyinlerinin yıkanması sırasında kaybolan kendi vicdanları ateşlenir ve kendilerine davranmayacakları şekilde, başkalarına davranamazlar.

Erken yaşlarında beyinlerin yıkanmasının önemli bir parçası, başkaları üzerinde güce sahip OLMAMANIN “zayıflık” olduğudur. Bu çocukların hiç biri zayıf olmak istemez, bu nedenle başkaları üzerinde güce sahip olmayı ararlar. Üçüncü boyutsal gerçekliğinizin rekabete ve kazananın – nasıl kazanırlarsa kazansınlar – daha iyi olduğuna ne kadar dayandığını kavrıyorsunuz.

Elbette, insanlığın daha da fazla üyesinin sadece kendi “İçlerindeki Gücü” aramakta olduğunu algılamaktan mutluyuz. İnsan İçindeki kendi Gücünü aradığı zaman, kendi Çokboyutlu BENLİĞİ ile bilinçli bir bağlantıya geri dönme sürecine başlar.

Başkaları Üzerinde Güç, üçüncü boyutsal ve alt astral planlar ile sınırlıdır. Başkaları Üzerinde Güç kısa – vadeli bir çözümdür, çünkü en sonunda “gücü” sürdürmeye çalışanlar İçlerindeki kendi Güçlerini bulacaklar.

İnsan “İçindeki kendi Gücünü” yeniden elde ettiğinde, kendi üzerinde güce sahip olanlara karşı durmak için cesaret ve azime sahip olur. Bu “kurbanlaştırılma, sonra son olarak kurbanlaştırıcıyı yenme” döngüsü Gaia’nın uzun tarihinde sayısız kere tekrarlandı.

Bu, içsel güç ve cesaretin kuvvetli duygusunu öğretmek için “favori holografik gerçeklik” oldu. Ancak, Gaia bu holografik programı işletmekten yorgun. Öncelikle, insanlığın bir çok savaşları ile zarar görmüş olan Gaia’nın Dünya Bedenidir.

Gaia’nın ana kaygısı, Kendi Gezegensel BENLİĞİNİN yüksek boyutlu ifadesine, Yuvaya çağırılmasıdır. Aynen insanlığın Dünyanın üçüncü boyuta inişi sırasında büyük ölçüde ıstırap çekmesi gibi, Gaia – Dünya gezegenini canlı özü – de ıstırap çekti.

Bir çok insanın hala farkında olmadığı şey, Gaia’nın Kendi Gezegensel Bilincini gerçekliğin yüksek dördüncü ve alt beşinci boyutsal rezonansa sessizce genişletmekte olmasıdır. Tüm gerçeklik, o gerçekliğin içinde oturan herkes için deneyimlenen gerçekliğin boyutunu belirleyen bir rezonansa, bir frekans hızına sahiptir.

Gaia, uzun zaman önce Kendi ekseninden neredeyse düştüğünden bu yana, gerçekliğin üçüncü ve dördüncü boyutları ile rezonansa girmekteydi. Gaia, bir çok insanın bilmediği şeyi biliyor, ki bu Dünyanın üçüncü boyutsal frekansının yerleşim çağının sona ermekte olmasıdır.

Ama, “gezegensel zaman” içinde düşünmek zorundasınız. Bu nedenle, bu sona erme insanlık için sayısız yıllar sürebilir, ama Gaia o olası gerçekliği görebiliyor ve “kendi gezegensel görüş alanını” Kendi rezonansını şu andaki kendi üçüncü/dördüncü boyutsal frekanstan Kendi beşinci boyutsal frekans hızına genişletmeye ayarladı.

Bir çok insan, Gaia kendi “yerleşim bölgesini” yüksek dördüncü ve beşinci boyuta genişletirken, Gaia’dan, kendi gezegensel annelerinden gelen Ona katılma ve umutla Ona yardımcı olma içsel çağrısını hissetti.

Bir çok Şaman ve Astral Seyahat yapan insan Gaia’nın dördüncü boyutsal yerleşim bölgesine yolculuk yaptı. Ama, bu ŞİMDİde, daha da fazla insan bilincini beşinci boyuta genişletiyor.

Bu beşinci boyutsal bilinç ile, Yıldız Gemilerimizi görebiliyorlar ve hatta Yıldız Gemilerinize ya da Yuva Dünyalarınıza gece yolcuklarınızı hatırlayabiliyorsunuz. Başka deyişle, Çokboyutlu Bilinciniz beşinci boyut ve ötesindeki enerji kalıplarını bilinçli olarak almaya genişliyor.

Bu enerji kalıpları yüksek benliğinizden gelen vizyonlar ve/veya kanallıklar olarak, yüksek boyutlu bedeninizde Geminize ve/veya yuva dünyanıza gece ziyaretleri ve/veya siz Gaia’ya yardım ederken, size yardım etmek için kendi Yüksek Benliğinizden gelen direkt talimatlar olarak tercüme edilebilir.

İnsanlık üçüncü boyuttaki çok uzun “uykudan” uyanmaya başlıyor. İnsanlar çoğu zaman, kendi üçüncü boyutsal bilinçleri ile işlev yaparken, “uyanık” olduklarını düşünür.

Ancak, yüksek boyutlardaki bize göre, insanlığı, kendi üçüncü boyutsal Fiziksel bedenlerinde iken, “uykuda” olarak algılıyoruz. Ve insanlığı, kendi dördüncü boyutsal Astral bedenlerinde yolculuk yaparken, “uyanmış” olarak algılıyoruz.

Beşinci boyutsal Işık Bedeninizde Gemide veya Yuva dünyanızda bize katılırken, insanlığın daha fazlasını “uyanmış” olarak algılamaktan ÇOK memnun olduğumuzu eklemekten çok hoşnutuz.

Üçüncü boyutsal gerçekliğinize uyanırken daha da fazla sayıda insan “Işıkbedenine girip çıktıkça”, Gaia’nın kendi beşinci boyutsal Işık Gezegenine kendi “girip çıkmasına” BÜYÜK ÖLÇÜDE yardım ediyorsunuz.

Hepinize kutsamalar,

Arkturuslular

ZAMAN – HOLOGRAMINI TERK ETMEK

Hologramı Terk Etmek ve Zamanı Bırakmak

Suzanne Lie

Biz Arkturuslular, gece bedenlerinizdeyken Ana Gemimizdeki toplantılara katılanlarınızdan gelen kollektif çağrıyı duyuyoruz. Bir çoğunuz uyanınca bu ziyaretin kısa anısına sahip oluyorsunuz, ama her şeyi hızla unutuyorsunuz. Ancak, bir çoğunuz uyanmadan hemen önce bir rüya görüyorsunuz. Bu rüya, bilincinize yerleştirilen bir ders programına çok benzer bir enerji paketidir. Şimdi bu enerji paketini üçüncü boyut lisanına tercüme edeceğim.

Birçoğunuz rüyada elinizi tutan ve hologramı terk etmeye hazır olup olmadığınızı soran bir ışık varlığını gördünüz. Yanıt verebilmeden önce, holografik gerçekliğinizi “otomatik kaçışta” terk edeceğinizi bilgilendirdik, bu siz hala oradayken 3B hologramının görüleceği anlamına geliyor. Terk etmeden önce bir kaç saniye geri döneceksiniz. Dolayısıyla, zamanı terk ederek ve terk etmeden saniyeler önce geri dönerek hologramı terk edersiniz.

Zamanın 3/4B sınırlamasını terk ettiğinizde, rezonansınız içsel beşinci boyutsal Işıkbedeninize geri döner. Sonra günlük yaşamınızda yürümenin bir çok imgesine sahip olursunuz. Ancak, tüm madde formlarının içinden yürüyebilirsiniz. Sizin algınızda, maddenin içinden yürüdüğünüz zaman, maddenin molekülleri geçici olarak dağılır. Sonra, siz o nesnenin içinden geçtiğinizde kendi önceki formuna geri döner.

Bu fenomen gerçekleşir, çünkü siz 3B ile, holografik gerçeklik ile senkronize değilsiniz. Etrafınızdaki maddeden daha yüksek frekansta tınlamakta olduğunuz için, herhangi bir fiziksel yapı tarafından sınırlandırılmazsınız. 3B hologramı ile rezonansta olanların algısında, olağandışı olan hiç bir şey gerçekleşmez. Gerçekte, onlar sizin nesnelerin etrafından yürüdüğünüzü gördüklerine inanırlar. Üçüncü boyutsal inanç 3B gerçekliğinin illüzyonunu yarattığı için, onların gördükleri şey budur.

Şimdi bu egzersizin genişlemiş versiyonunda siz rehberlik edeceğim. Egzersiz diyorum, çünkü bu deneyim sadece, zamanı terk edebileceğinizi ve terk ettiğiniz bile görünmeden geri dönebileceğinizi kavramanız için bir derstir. Bu şekilde, aynı anda hem 3B Dünyasında hem de yüksek frekanslı realitelerinizde bulunabileceğinizi hatırlamaya başlarsınız. Aynı anda iki yerde olduğunuz zaman, aynı anda her iki realitede görünürsünüz, ama baskın bilinç halinizi bir realiteden diğerine değiştirirsiniz.

Zaman hologramını terk etmek ve yüksek boyutlu realitede bulunmak için,

* Güvenli bir yerde olun. Başka deyişle, güvenli bir yerde oturduğunuzdan ve yürümediğinizden ve araba kullanmadığınızdan emin olun.

* Boyutlar – arası yolculuk yapmak için zamanı terk edebileceğinize inanın.

* İmgeleminizin/hayal gücünüzün gerçek olduğuna güvenin

* Ayakkabılarınızı çıkarabildiğiniz gibi, zamandan dışarı çıkın.

Zamandan dışarı çıkarken, dünya bedeninizden dışarı çıkarsınız. Bu nedenle, etrafınıza dönün ve dünyasal bedeninize bakın. Bedeninize, terk etmeden bir saniye önce geri döneceğinizi söyleyin, ki bunu yapacaksınız. Bu deneyim astral yolculuk ile aynı değildir. Dördüncü boyutsal astral bedeninizde değilsiniz, çünkü o hologramın bir bileşenidir. Bunun yerine, zamanın dışındasınız ve bu nedenle hologramın dışındasınız.

Şimdi gerçekliği, çokboyutlu bilinciniz ile deneyimliyorsunuz. Bedeniniz güvenli bir yerde ve terk etmeden bir saniye önce geri döneceksiniz. Bu nedenle, dünyasal bedeniniz, siz uzaktayken yaşam desteğini kolayca devam ettirir. Zaman illüzyonunu salıverdiğinizde, çokboyutlu bilincinizin deneyimlemiş olduğunuz enkarnasyonlardan herhangi birinin herhangi zaman ve uzayına yolculuk yapabildiğini hatırlarsınız.

Önce kendi enkarnasyonlarınızı ziyaret etmekle sınırlı olduğunuz görülebilir. Ama, bu türde yolculuğa alıştıktan sonra, artık kendi dünya bedenlerinizden birinin “işaretleyicisine” gereksiniminiz olmayacak. Bu işaretleyiciler/enkarnasyonlar video oyunlarına benzer. Kendi hayatınızı yaratmaktan sorumlu olmak için oyuncu, o oyuna giriş yapmak için bir avatar benliğe (dünyasal bedeniniz), ayrıca programlayıcı benliğe (Yüksek Benliğiniz) sahip olmak zorundadır.

Bir çoğunuz çok zor video oyunu hayatlar yarattınız. Bu hayatı yarattınız, çünkü bunun hologramı terk etme ve yuvaya, Çokboyutlu BENLİĞİNİZE geri dönme fırsatına sahip olacağınız hayat olduğunu kavradınız. Sonuç olarak, tamamlanmamış işleri temizlemek istediniz.

Eğer hayatınızı doğmadan önce yarattığınızı hatırlayabilirseniz, bu size kurban gibi hissetme kalıntılarını salıvermede yardımcı olur. Bilincinizi oyundaki avatardan, oyunun programlayıcısına genişlettiğinizde, yükseldiğiniz oyunu yaratabilirsiniz.

Hepiniz böyle zor dünyasal meydan okumaları seçmek için çok cesur oldunuz. Ayrıca, Yüksek Benliğinizin perspektifinden, üçüncü boyutsal gerçeklikte hayatın ne kadar zorlayıcı olduğunu unutmak çok kolaydı. Şükür ki, Çokboyutlu BENLİĞİNİZİN daha fazlasını hatırlamaya devam ettikçe, zamana – bağlı 3B Dünyanızı ziyaret emekte olduğunuzu, ama eşzamanlı olarak sayısız gerçekliklerde yaşayan çokboyutlu bir varlık olduğunuzu hatırlamak gittikçe doğal hale geliyor.

Bir çoğunuzun Çokboyutlu BENLİKLERİNİZİN çoklu ifadelerini hatırladığınızı görüyoruz. Bundan dolayı, yüksek boyutlu gerçeklikteki BENLİĞİNİZİ hatırlamanıza yardımcı olacağım. Bu durumda bu, beşinci boyutsal Yeni Dünyanın gerçekliği olacak.

* Niyetinizi ve dikkatinizi Yeni Dünyada yaşamakta olan Çokboyutlu BENLİĞİNİZİN yüksek frekanslı ifadesine yönlendirin.

* BENLİĞİN bu beşinci boyutsal deneyimi, şu andaki enkarnasyonunuzda olduğunuz BENLİĞE çok benzerdir.

* Yeni Dünyayı ziyaret ettiğinizi ve/veya Yeni Dünyada yaşadığınızı imgelemenize izin verin.

* Bu beşinci boyut insanının SİZ olduğuna inanabilmeniz için, hayal gücünüze teslim olun.

* Sıralı bir süreci izlemeniz gerekmez, sadece baskın bilinç halinizi Çokboyutlu BENLİĞİNİZİN yüksek frekansına değiştiriyorsunuz.

* BENLİK algınızı beşinci boyutsal ifadenize değiştirdiğinizde, otomatik olarak zamanı terk edersiniz. Bildiğiniz şekliyle zaman gerçekliğin beşinci boyutsal rezonansında var olmaz.

* Tek yapmanız gereken o BENLİK olduğunuza inanmaktır.

* O BENLİĞİ önünüzde görün ve bilincinizin ana odağını Yeni Dünyadaki BENLİĞİNİZE aktarın.

* Beşinci boyutta olduğunuzu düşünün ve o gerçeklikteki BENLİĞİNİZE birleşmek için sevgi dolu duygular kullanın.

* Hayal gücünüzün beşinci boyutsal düşünce olduğuna güvenin ve düşüncelerinizin ve duygularınızın gerçekliğinizi yarattığını hatırlayın.

Üçüncü boyutsal düşüncenizin, gerçekliğin bu frekansını nasıl algıladığınızı hatırlamasının bir süre alabileceğini bilin. Bu nedenle, bilincinizde şekillenebilmesi için “hayal gücü deneyimine” teslim olun.

Bir çoğunuz 3B Dünya hologramını terk ettiniz ve BENLİĞİNİZİN bu yüksek ifadesine geçiş yaptınız, ama bu geçişin farkında değilsiniz, çünkü düşünceniz hala üçüncü boyutsal. Bu nedenle, bilinciniz aslında beşinci boyutsal, ama düşünmeniz hala üçüncü boyutsal. Ancak, dünyanızın değişmekte olduğu sayısız şekiller hakkında oldukça mutlusunuz.

Gaia’nın yüksek ifadelerine portal açıcı olanlarınız geçişinizin bilincindesiniz. Gaia’ya geçişinde yardımcı olmak için meditasyonlarınızı ve bilincinizi enerjinin yüksek frekanslarına uyumlamaya amaçlı niyetlerinizi hatırlıyorsunuz. Bundan dolayı, bir çok kısıtlanmış imtiyazı salıvermeyi bekliyorsunuz. UFO görüşlerindeki büyük artışın farkındasınız ve inişlerin başlamasını bekliyorsunuz. Ayrıca bu inişlerin yalnızca inişlerin gerçek olduğunu kabul edebilen ve inanabilenler için algılanabilir olacağını biliyorsunuz.

Bu değişimlerin hiç farkında olmayan bir çok insan yanınızda yürüyor. Onların bedenleri Gaia’nın genişleyen frekansları ile rezonansa giriyor, ama düşünceleri hala üçüncü boyutun sınırlamalarına kilitli. Bunların yardıma gereksinimleri var. Eğer bilinçlerini Yeni Dünyanın yüksek frekanslarına uyumlayamazlarsa, Dünyanın bu frekansında kalamayacaklar. Bu insanlar sevgi dolu ve nazikler. Aksi taktirde, bu realite ile rezonansa giremezlerdi. Ama, düşünceleri hala sona ermiş olan gerçekliğin inançlarında tutsak. Bu insanlar ile nazikçe konuşabilirsiniz ve onlara neler olmakta olduğunu anlatabilirsiniz.

****

Şimdi, bilincinizde bu zaman çizgisini taşıyarak üçüncü boyutsal gerçekliğinizin kalıntılarına geri dönün. Üçüncü boyutsal gerçekliğin bu düşük frekansı ile nasıl tükenmiş olduğunuzu hissedin. (Zaten geri dönmüş olduğunuz) BENLİĞİNİZİN yüksek ifadesine geri dönmeye hazır olduğunuzu hatırlayın. Yine de, bunun nasıl gerçekleşeceğini hala merak ediyorsunuz ve merakınız şüphe yaratıyor. Bu şüphe bilincinizi alçaltıyor ve artık etrafınızdaki Yeni Dünyayı algılayamıyorsunuz.

Bu nedenle, farkındalığınızdan zaman kavramını salıverin ve sadece ŞİMDİde yaşayın. ŞİMDİde gidilecek gelecek yoktur ve yolunuzu engelleyen geçmiş yoktur. ŞİMDİde, günlük yaşamınızdaki BENLİĞİNİZsiniz. Dolayısıyla, üçüncü boyutsal düşüncenizi salıvermeye devam ederken, deneyimlemekte olduğunuz her ana gevşemeye hatırlayın.

Nasıl, ne zaman ve nerede kavramlarını bırakın. Kafa karışıklığınıza teslim olun. Arzularınıza teslim olun. Yorgunluğunuza teslim olun ve düşünmenize teslim olun. Sizin için çok küçük hale gelen zamana – bağlı, neden – ve sonuç realitesini bırakın. BENLİĞİNİZİ hissedin ve gerçeğiniz OLUN, ŞİMDİdeki Çokboyutlu BENLİĞİNİZ.

SİZ Yeni Dünyasınız!

(Çeviri: Saffet Güler)