ATMA ve ELEMENTALLER

Yazdır Yazdır 

ATMA ve ELEMENTALLER

Arkturuslular

Suzanne Lie kanalıyla

7- 4 – 2016

Sevgililer,

Çok Boyutlu BENLİĞİNİZE geri dönüş sürecinize devam ederken, artık gereksiniminiz olmayan benliğinizin bileşenlerini salıvereceksiniz. Eşzamanlı olarak, niyetinizin daha fazlasını olmakta olduğunuz BENLİĞE getiriyor olacaksınız. Metamorfozunuza devam ederken, içsel çocuğu küçük sesi bağıracak, “Beni seninle götür.”

Çocuk Benliğinizi Yüksek Kalbinize karşılamayı hatırlamanızı hatırlatıyoruz. Yükseliş sürecine başlamadan önce, “çocuğunuz” kendiniz olarak tanımladığınız kişi olan İlahi Çocuğunuzdur. İlahi Çocuğu kalbinize getirirken, üçüncü/dördüncü boyut Yaşam ve Ölüm Çarkına bağlılığınızı salıverirsiniz.

İlahi Çocuğunuz, Yüksek Kalbinizin Üç Katlı Alevinin ATMA’nızda saklanan ilk sekiz hücrenizi temsil eder. Bu ilk sekiz hücre içinde, fiziksel Dünyada bir çok enkarnasyonlarınızdan öğrenmiş olduğuz her şey vardır. Bu sekiz hücre ayrıca diğer enkarnasyonlarınızda BENLİĞE geri döndüğünüz yaşamların kalıbını taşır.

Öldüğünüz zaman, Dünya gezegeninin dördüncü boyut aurasındaki Yaşam ve Ölün Çarkına geri döndünüz. Diğer taraftan, yükseldiğiniz zaman beşinci boyut Işıkbedeninize geri döndünüz. Sizi dördüncü boyut ve beşinci boyut ve ötesi arasında Büyük Boşluk boyunca taşıyan Işıkbedeninizdir.

Bu gezegensel dönüşüm çağı sırasında, yükselen bir çok insan Yaşam ve Ölüm Çarkı ile tüm bağlantıyı koparmak için, İlahi Çocuklarını Yüksek Kalplerine topluyor olacak. Yüksek boyutlara geri dönebilen birçoğunuz Yeni Dünyanın yaratımına yardımcı olmak için beşinci boyut eşik dünyasına bağlanmayı seçiyor.

Beşinci boyutun her versiyonunda ve ötesinde zaman OLMADIĞINI hatırlayın. Bu nedenle, her zaman var olmuş olan ve eşzamanlı olarak yaradılışın sürecinde olan bir gerçekliğe girmekte olduğunuzu lütfen hatırlayın.

Gerçekte, her boyutlar arası yolculuk yaptığınızda, harika çok boyutlu özünüzü; ayrıca tüm gerçekliğinizi ve özünüzü yeniden oluşturan bir gerçeklik ile harmanlarsınız. Bu yeniden ayarlama girişinizden önce var olmayan yeni seçenekleri ve fırsatları yaratır.

Bu şekilde, varlığınız o dünyanın içinde eşzamanlı olarak değişim yaratırken, zamanın ötesinde var olan bir gerçekliğe girersiniz. İçinizde ne kadar çok güç olduğunu görüyor musunuz? Sadece özünüzü o gerçeklik ile harmanlayarak tüm bir gerçekliği değiştirme yeteneğine sahipsiniz.

Aslında, zamana bağlı dünyasal bedeninizde bile verdiğiniz her nefesle Kollektif ve Gezegensel Bilinci etkiliyorsunuz. Bundan başka, aldığınız her nefesle Kollektifi ve Gezegensel Bilinci soluyorsunuz. Nefesinizin bu güce sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Doğumda ilk nefesiniz hayatta olduğunuzu (3B Oyununa giriş) belirtir ve ölümde son nefesiniz ölü olduğunuzu (3B Oyunundan çıktığınızı) belirtir. Başka deyişle, Ruhsal Özünüz doğumda formunuza girer ve ölümde formu terk eder.

Ancak, siz ruhsal özünüz olduğunuz için, ne doğar ne de ölürsünüz. Doğan ve ölen sizin formunuzdur. Forma dayanan bir gerçekliğe girmek için, önce o gerçekliğin moleküler rezonansına ve konfigürasyonuna dayanan bir beden yaratmak zorunda olduğunuzu hatırlayın.

Bedeniniz oluştuğunda Ruhunuz o forma girer. Formun ötesindeki bir gerçekliğe girdiğiniz zaman, yalnızca bilincinizi o gerçekliğin frekansına ayarlarsınız ve bilincinizi o gerçeklik ile harmanlarsınız.

Yeni Dünya formun üçüncü/dördüncü boyutları ile formun bir seçenek olduğu ve artık hayatta veya ölü olmanın bir göstergesi olmadığı beşinci boyutun yüksek alt – planları arasındaki eşikte rezonansa giriyor.

Üçüncü/dördüncü ve beşinci boyutlar arasındaki boşlukta yolculuğunuza hazırlanmada, fiziksel formunuz Işıkbedene dönüşme sürecindedir. Ama, formunuz ifadenin yüksek frekansına dönüşürken, tüm gerçekliğiniz de dönüşüyor, çünkü Dünya gezegeni de yükseliyor.

Bu nedenle, hem insanlar hem de gezegen formlarını daha da yüksek frekanslara yeniden ayarlıyor. Formunuz/bedeniniz deneyimlemekte olduğunuz gerçekliğin elementlerinden oluştuğu için, gerçekliğiniz frekanslara dönüştüğü zaman, o gerçeklikte kalmak için o frekans değişimine uymalısınız.

Bundan dolayı, bilinciniz sürekli olarak ışığın daha da yüksek frekanslarına yeniden ayarlanıyor ve bedeniniz de kendisini yeniden ayarlamak zorunda. Eğer bilinç haliniz bedeninizden çok daha yüksek olursa, “ölürsünüz”, çünkü bilinciniz o düşük frekanslı gövdede kapsanmak için çok yüksektir.

Dünyasal bedeniniz toprak, hava, ateş, su ve ruh/ateşin üçüncü boyut ifadelerinden oluşur. Bedeninizin bu elementlerinin dördüncü boyut ifadeleri Elementaller olarak bilinir. Toprak Elementalleri Gnomes (peri masallarındaki cüceler) olarak isimlendirilir, Hava Elementalleri Hava perisi olarak, Ateş Elementalleri Semender, Su Elementalleri Su perileri olarak adlandırılır ve Eterik Elementaller tüm formlar içinde yaşayan Ruhu temsil eder.

Dördüncü boyut Elementalleri kendi içlerinde Gaia’nın nefesini taşırlar ve nefes alışınız vasıtasıyla Gaia’nın özünü sizinle paylaşırlar.

Aldığınız her nefesle, Elementaller Gaia’nın formunun yüksek frekansını Bedene (Toprak Elemental) getirirler; Nefes (Hava Elemental), Nöral Sinapslar (Ateş Elemental), Kan ve Omurilik Sıvısı (Su Elemental) ve dünyasal bedeninizin Bilinci (Eterik Elemental).

Sonra aynen Gaia’nın kendi dönüşümünü sizinle paylaşması gibi, Gaia’nın dönüşümüne katkıda bulunmak için bilincin yüksek ifadesini nefesinizle dışarı verirsiniz.

– Bu şekilde, dönüşen formunuz (Toprak) Gaia topraklarının dönüşen formuyla uyumlanır.

– Dönüşen nefesiniz (Hava), Gaia’nın dönüşen atmosferi ile uyumlanır.

– Dönüşen sinir sisteminiz (Ateş) Gaia’nın “elektrik” sistemindeki dönüşen sinaptik bağlantı noktaları ile uyumlanır.

– Tüm bedensel sıvılarınızın (Su) dönüşümü, Gaia’nın dönüşen su yolları ve muazzam okyanuslar ile uyumlanır.

– Bilinciniz eterikten (dördüncü boyut) Ruhsal olana (beşinci boyut) dönüşürken, kişisel bilinciniz üçüncü/dördüncü boyuttan beşinci boyuta dönüşmekte olan gezegensel bilince uyumlanır.

Gaia’nın fiziksel temsili üçüncü/dördüncü boyut Dünyasıdır ve Gaia’nın beşinci boyut temsili Yeni Dünyadır.

Sizler kişisel bilincinizi Gaia’nın gezegensel bilincine, ayrıca onun TÜM sakinlerine katarken, gezegensel yükselişe büyük ölçüde katkıda bulunuyorsunuz.

Eşzamanlı olarak, Gaia’nın yükselen bedeninin büyük kütlesi sizin kişisel yükselişinize katkıda bulunuyor. Ayrıca Yeni Dünyaya huzurlu geçişin ilave yararını kazanıyorsunuz, çünkü tüm yükselen gezegen tarafından sarmalanıyor ve korunuyorsunuz.

Yükselişin bir çok versiyonları olduğundan, yükselişin bu konfigürasyonundaki zorluk, yükselmekte olduğunuzdan kolayca şüphelenebilmenizdir, çünkü hiç bir şeyi terk etmiyorsunuz. Eğer gezegenin ötesine yükselmiş olsaydınız, o gerçeklikten çıkıp uzaklaşmalıydınız ve sanki Dünyayı terk ediyor gibi hissetmeliydiniz. O zaman yükselişinizin fiziksel kanıtına sahip olurdunuz.

Ama, fiziksel kanıta dayanmak yükseliş ile tutarlı değildir. Bunun yerine, kanıt için ego ihtiyacınızı salıvermek ve içsel bilişinize güvenmek en iyisidir, çünkü siz ve Gaia BİRsiniz, ikiniz birlikte yükseliyorsunuz. Bu şekilde, GERİ DÖNÜŞ hem insanları hem de gezegeni kapsıyor.

Arkturuslular ve Galaktik Aile

(Çeviri: Saffet Güler)