BAŞMELEK METATRON: 2013 – BİRİNCİ YIL – OLAĞANÜSTÜ İKİNCİ YARI!

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK METATRON MESAJI

2013 – BİRİNCİ YIL – OLAĞANÜSTÜ İKİNCİ YARI!

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

 Selamlar Üstatlar!

Her birinizi besleyici enerji ve kendini güçlendirme alanıyla sarmalıyoruz, çünkü her biriniz gerçekten Yükseliş yolunuzda Üstatlarsınız. Size ilham ve berraklık sunmak amacımızdır, ama aslında kutsal ve egemen bir VARLIK olarak bu mesajda ve bu tür ‘kanallık’ mesajlarında her zaman ayırt etmeyi uygulamak gerekliliktir.

Gerçekleşmekte olan karmaşık frekansların yoğunluğuna ve odak amacına değinerek gerçekten kutlu bir yıl olan 2013’ün kalan ‘2 nci yarısı’ hakkında olan bu mesaja başlıyoruz.

Önce, Gezegenin Yükselişinin gerçekten gerçekleştiği Hakikatini kuvvetlendireceğiz. Kollektif bilinçteki İnsanlık bunu gerçekleştirdi. Ama Dünya Gezegeninin mezuniyetinin, 12 Boyuta genişlemesinin gerçekleştiğini netleştirmek istiyoruz.

Gezegensel Yükselişin yeni bir başlangıç olduğunu söylüyoruz. Etrafınızdaki ve Dünya planı içindeki her şeyin etrafındaki enerjiler farklı bir bağlamdadır. Matriks kesinlikle değişti. Ve birçoğunuz için yeni matriks tam olarak beklediğiniz şey değildir. Yeni Dünya’nın Birinci Yılının ikinci yarısında önünüzde kalan şey, yoğunluğun dörtlü safhasına sahip olacaktır. Bu yoğun, ama son derece önemlidir. Bu yönetilebilir, ama zorluklara karşı ‘gücünüzü artırmazsanız’ enerjiler sizi karmaşa ve duyarsızlık hallerinde bırakabilir. 2013 kodları formatlama/biçimlendirme yılıdır ve ekinoks, gündönümü, ay tutulması ve güneş tutulmasının dörtlü akışında iki adet inanılmaz uygun kodlanmış portallar gerçekleşiyor. Bunlar Ağustos’taki ‘Yeşil Işın Aktivasyonu’ ve Eylül’deki ‘Yenilenme/Rönesans Formatlaması’dır. İkinci portal Kasım ayındaki güneş tutulmasında tamamlanıyor.

Yeşil Işın Sonsuzluk – Kapısı Aktivasyonu

Ağustos ayında Zümrüt Alevin açılış aktivasyonunda Yeşil Işın Sonsuzluk Portalı gerçekleşiyor. Başlangıç açılış zirvesi 12 – 21 Ağustos’tur.

Sevgililer, gezegensel Yükseliş ile boyutsal erişiminizi arttığı gibi, çakra alanınız da arttı. Yeni Dünyanın Birinci Yılında her bir yeni çakranın başlangıç Kutsal Kodları alınıyor ve kuruluyor.

4 ncü, 8 nci & 9 ncu boyutların Zümrüt Işın ile Zümrüt Işında formüle edildiğini söylüyoruz. 8 nci&9 ncu boyutlar Zümrüt Alev Aktivasyonu açılışıyla Thoth’un Geo – Kodlarınının alışını tamamlamaya başlayacak. Bu, 8 nci ayda başlıyor ve 9 ncu ayda Ekinoksta tamamlanıyor. Zirve safhası Perseids Meteor yağmuruyla başlıyor ve dolunayda zirveye ulaşıyor.

Zümrüt Alev İyileştirici & Besleyici olan titreşim Özüdür ve Yeşil Işın Aktivasyonunun Kodlarını alarak, 8 nci ve 9 ncu Çakra Alanları daha duru algıya ve eterik seviye 13-20-33 Mer-Ka-Na Alanının 16 ncı – 18 nci Çakra duyusalına genişleyecek. Buna uygun olarak insanlık Yeşil Işın Sonsuzluk Portalının portal yüklemelerini tamamlarken, bu kodları alabilecek. Bu kodlar Başmelek Rafael’in rehberliği ile 8 nci& 9 ncu Fizyo – Çakralara yükleniyor.

Sizler Yeni Dünyanın yüksek frekanslarına daha fazla yerleşirken, Kristal Işık Bedenin, Mer-Ka-Na’nın genişlemiş Çakra Uyumlanmalarına ayarlanmak ve ince ayar yapmak sizin görevinizdir. Doğal olarak Dünya, insanlığın genişlemesi için enerjileri almak ve dağıtmak üzere gezegenin çakra merkezlerinin şeklini değiştirmek için kendi rezonansını ayarlıyor.

2013’ün Güç Tarihleri & Aktivasyon Safhaları

2013’ün enerjileri 2012’nin sürekli solar rüzgaların bombardımanından ve Kristal Izgarayı tamamlamak için yapılmış olan astro portal fırtınalarından daha az yoğundur. 2012, her bir ayın frekans göstergesini sıralı olarak artırdığı bir yıldı. 2012’de genişlemeye hazırdınız.

2013’te Yeni Dünya’ya yeniden formatlanıyorsunuz. Geçen yıl sürekli olarak dökülen frekanslara şimdi ince ayar yapılmalı. 2013’te soluklanmanızı sağlayacak bir çok gevşeme noktanız var. Bununla birlikte bu yıl çaba gerektirecek iki önemli dörtlü güç safhası içeriyor.

Yoğun enerji ayarlamasının iki adet dörtlü safhası gerçekleşecek. Bunlar, gerçekte neyden oluştuğunuzu keşfedeceğiniz ve ne kadar uzağa gelmiş olduğunuzu kavrayacağınız safhalardır. Bu yıl boyunca pozitif kalmalı ve önemli olan şeylere odaklanmış olmalısınız. Daha fazla meydan okumalar olurken, neye odaklanmayı seçtiğiniz her şeyi belirler. Yolda kalmanız önemlidir ve aslında böyle yaparak kavrayabileceğinizden daha fazla genişlersiniz.

2013 Rönesansın/yenilenmenin yeniden doğuş  yılıdır. 5 – 12 nci boyutlarda nasıl seyreleyeceğinizi öğreneceğiniz yıldır. Yeni boyutlar için kodları alacağınız yıldır. Boyutsal eşevreliliğe ulaşarak, bilinçli Dünya Krallıkları ile daha büyük rezonansa genişlersiniz. Bu, Yükselişten önce bütünüyle mümkün değildi. Aralık 2012’de tamamlanan Kristal Izgaraya kadar bu bütünleşmeye tam olarak erişilemezdi. 2013 bu tür formatlama yılıdır.

Kalan anahtar safhalar kodlanmıştır & çok fasetlidir. 2013’te aşağıdaki tarihlerin her biri aşağıdakileri sunar:

16-21 Ağustos – Yeşil Işın Aktivasyonu

20- 22 Eylül – Yenilenme/Rönesans Ekinoks ‘Zaman Kapısı’ Portalı

18 Ekim – Ay Tutulması

3 Kasım – Güneş tutulması

21Aralık 2013 – Gündönümü

‘Zaman – Kapısı Rönesans Portalı’

‘Rönesans Portalı’ Eylül Ekinoksundan itibaren gerçekleşiyor & Güneş Tutulmasında tamamlanıyor. Bu geçit Yeni Dünyayı aydınlanmanın 3 safhasına hizalayacak. Gezegeni (ve insanlığı) yüksek boyutlara bağlayan yıldız kapıları ve kurt yenikleri olduğu gibi, diğer çağlara bağlayan ‘Zaman Kapısı Portalları’ da vardır.

Benzer frekanslar ‘Armonik Salınım Yasası’yla birbirini çektiği gibi, gezegensel ‘çağların’ titreşim alanları da doğal olarak hizalanır. Birçoğunuzun bilincin çok yüksek seviyelerine erişmiş olduğunuz 3 ‘Altın Çağ’ vardır. Bunlar:

1) Atlantis’i Altın Çağı (Poseidon Bir’in Yasası)

2) Lemurya’nın Altın Çağı

3) Yunanistan’ın Altın Çağı

Kova Çağı, 144 Kristal Izgara ve 12 boyuta genişleme vasıtasıyla, bu yüksek zaman periyotlarının niteliklerini & kodlarını şu andaki zamanda insanlığın süre giden değişimiyle daha direkt armonik bir ilişkiye çekebilirsiniz. Bu çağların kodları sözü edilen 3 Altın Çağ ile çok daha yakın ara yüzey sağlar.

Bu, girmekte olduğunuz evrim safhasıyla daha tam olarak bütünleşmek için o safhaların eşzamanlı zaman veçhesini sağlayarak insanlığa yardımcı olur. Altın Çağın iki safhası, Yunanistan ve Poseidon Altın Çağıdır.

Yunanistan & Poseidon Altın Kodları gezegensel Delphi ‘Göbek’ Portalda getirilecek, Altın Lemurya Kodları dünya planına Rapa Nui’den girecek. Bu, 10 ncu, 11 nci ve 12 nci boyutlarda gerçekleşecek ve Mer-Ka-Na alanındaki 10 ncu, 11 nci ve 12 nci fizyo çakralar ve Mer-Ka-Na alanının eterik seviyeleriin 20 nci ve 33 ncü çakraları vasıtasıyla alınacak.

Bu (önceki) 3 Altın Çağın bir çoğunuzun eş zamanlı olarak bulunmuş olduğunuz ve bulunduğunuz safhalar olması sizi şaşırtmasın. Çokboyutlu benliklerinizin bu veçhelerinin ‘Rönesans Portalı’nda gerçekleşecek olan armonik arayüzey oluşturmayı koordine etmede büyük rol oynadığını söylüyoruz. Bazılarınızın Delphi & Rapa Nui Yıldız Kapılarındaki indirmelerde bu enerjileri demirlemek için çağırılmanızın nedeni budur. Kanalımızı 2013’ün iki ekinoksunda bu bölgelere gruplar götürmesi için yönlendirmemizin nedeni budur.

2013’te Tutkuyu Yeniden Keşfedin!!

Sevgililer, Altın Çağın Üstatlarının yaptıkları gibi tutku ve neşeyi yeniden keşfetmenin zamanıdır. Dengeyi yeniden kazanmanın zamanıdır. Hayat sadece çalışmak değildir, esenlik ve vecdin esrimesinde olmaktır. Neşenin geometrik bir kodu ve kalıbı vardır ve neşeyi keşfedebilirsiniz.

Tutkunun enerjisinin tezahürün itici motoru olduğunu söylüyoruz. Tutku yaşamınızın dokusudur – kalp – cesaret ve iradenin önemli bir parçasıdır. İlgisiz, üzgün veya duyarsız olmanız istenmiyor.

Neşeyi yaratmayı & yansıtmayı öğrenmek muazzam bir başarıdır! Ve aslında neşenin 2013 Rönesansında alınabilecek geo – kodlu bir özü vardır. Ve hatırlayın, asla ‘çok yaşlı’ değilsiniz. Burada olmanızın bir amacı var ve bu amaç hayatı tam yaşamak ve YENİ DÜNYAYI yaratmaktır!

Yorgunluk veya duyarsızlık periyotlarına girdiğiniz zaman, bunlardan çıkmak için ÇALIŞMALISINIZ. Neşeyi bulun, ilgisizliğe girmeyin, çünkü yaşamın her anı değerlidir ve amacı vardır!

Bitiriş

Sevgili Üstatlar, gerçekten güçlü bir periyot yakındır ve bu olağanüstü önemi olan bir enerjidir.

Bitki Krallığının Devalarına & Üstatlarına bağlanmak için Zümrüt Alev safhasında zaman ayırın. Sekoya bölgesine gidemiyorsanız, yakınınızda güçlü bir meşe ağacı veya bilinçli bir ağaç bulun ve verdiğimiz tarih ve zamanlarda bu şifacı varlıklara bağlanın. Çünkü bunu yaparak kayıp bir armağanın yenilenmesine genişlersiniz. Görüyorsunuz Sevgililer, birçoğunuz bilinçli Üstat Ağaçlar & Bitki Krallığı ile bağlantılarınızı unuttunuz. Birçoğunuzun dualite öncesi Lemurya’da Peri aleminde Üstat Ağaçların Deva yansıtmaları olarak var olmuş olduğunuzu söylüyoruz.

Eylül Ekinoksunda meditasyon yapın ve Altın Çağlara bağlanın, çünkü nitelikler 12 nci boyuta girmenin çok yüksek titreşimsel rezonansındandır. Yaşamın yenilenmiş sevgisini, korkunun ve kendinden şüphe etmenin azalmasını keşfedersiniz. Adımınızda, daha büyük sıhhat ve neşeyi sağlayan bir pınara ulaşırsınız. Tutkuyu yeniden keşfedersiniz ve hayatınıza yeni bir yaklaşımınız olur. ‘Altın’ olursunuz.

2013 mevcut bir çok şeye sahip. Yenilenme için, yeni yollar için, tutkunun yeniden keşfedilmesi için planlanmış bir zamandır.

Sizi onurlandırıyoruz. Birbirinizi destekleyin, Dünyanın Krallıklarını destekleyin ve Yeni Dünyada SEVGİYİ, koşulsuz Sevgiyi ifade edin. Kendinize nazik olun, çünkü siz gerçekten değerlisiniz ve yeni bir çağa, büyük tamamlanmanın Rönesansına yol gösteriyorsunuz.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz.

Ve öyledir… Ve öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)