BAŞMELEK METATRON: Değişim Rüzgarları & Suları

Yazdır Yazdır 

Felaketleri Anlamak

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, ben Işığın Meleği Metatron’um. Her birinizi koşulsuz sevgi vektöründe karşılıyoruz.

Bugün zamanına çok uygun bir konudan, doğal felaketlerden konuşuyoruz. Tüm bu felaket olaylara eşlik eden büyük acıyı ve ıstırabı, derin travmayı ve üzüntüyü anlıyoruz, bunlar son yıllarda kasırgalar, orman yangınları, süper tornadolar ve depremler şeklinde gerçekleşti. Çok yakın bir zamanda Meksika Körfezinde, Teksas ve Louisiana’da süper bir fırtına gerçekleşti.

Geçiş Zamanı

Dünyadaki bu geçiş zamanında insan olmak birçokları için son derece zor ve hepinizden acı verici kayıp deneyimlere için dua etmenizi istiyoruz. Melek alemindeki bizler sizinleyiz.

Trajik yaşam kayıpları ve topraklarda ve binalarda yıkım olsa da, bu felaketler herhangi bir cezalandırma anlamına gelmiyor. Üstatlar, gerçekleşmekte olan şeylerin, meydana gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu zorunlu bir yeniden hizalamadır. Bu yeni enerjiye geçen, yerkürenin geçişidir… ve aslında bu tür oluşlar tüm gezegende bölgesel ölçekte devam edecek.

Değişimin Enerjisi

Bu kayıplara acınızı hissediyoruz ve dayanmakta olduğunuz zorluklarda değişimin enerjisini tuttuğunuz için sizi çok fazla onurlandırıyoruz. Dualite alemlerinin üzüntüsünü gerçekten anlıyoruz. Bu geçiş zamanlarında sizi sevgiyle sarmalıyoruz. Ama olmakta olan her şeyin seçimle ve cesaretle olduğunu anlayın, insanlığın Yükselmek için yaptığı kutsal seçim.

Bu tür olaylarda fiziksel yaşamı sona eren her ruh, özgür iradede ve yüksek amaçta bunu yapma seçimini yapar. Ayrıca bu olaylar zor iken, bu tür olayların insanları biraraya getirdiğini ve gerçekten birbirlerine yardım etmek için bir araya gelerek, insanlıktaki en iyiyi ortaya çıkardığını söylüyoruz. Ve birliğin bu yönü aslında Texas ve Lousiana kasırga/tropikal fırtına bölgelerinde görüldü. Kasırgaların, tornadoların, depremlerin & tsunamilerin temizleyici geçiş veçhesi gezegen için zorunlu doğal oluşlar olmasına rağmen, son durumda bunlar ayrıca yeniden – önceliklendirme etkisine sahip.

Sizlerle denge arayışında ve değişime hazırlanmada yerkürenin güncellenmesi ve arınması ile ilgili bilgiler paylaştık. Ancak, birçoğunuz ayrıca insan kollektif düşünce – akışının psikolojik ortamı ile birbirini takip eden iklim etkileri & iklimsel modeller arasında var olan çok girift bir ilişki olduğunu kavramıyorsunuz. İnsanların kollektif düşüncelerinin anahtar rol oynayabileceğini & oynadığını söylüyoruz. İnsanlığın kollektif hisleri, düşünceleri & duyguları kesinlikle Canlı Dünyanın ‘bilinç’ alanına akar ve böylece onu değişen derecelerde etkiler.

Aslında, yerkürenin doğal modellerinin bilinç alanından yıllık mevsimlerinizin ve iklim etkilerinin hepsi ortaya çıkar. Buna göre, insanlık kollektif olarak ‘doğal felaketler’ olarak düşündüğünüz şeylerin oluşumunda rol oynar & etkiler…. özellikle kutuplaşma ve korku zamanlarında.

Kutuplaşma & Yeniden Denge

Bu şekilde, doğal felaketler çoğu kez var olan veya ortaya çıkan bir dengesizliği ‘düzelterek’ sonuçlanır ve birbirlerine koşulsuz olarak yardım ederek & severek, yaşamın gerçek amacının daha büyük kavrayışını getirebilen durumları oluştururlar.

İnsan alanında çarpıcı kutuplaşma gerçekleştiği zaman, frekanssal bir dengesizlik yaratır ve bu tür tutumsal dengesizlikler yükseliş yolunu kötü etkileyebilir ve yaşamın arzu edilen niteliğini & yüksek amaçları engeller. Bu şekilde, doğal felaketler çoğu zaman öncelikleri değiştiren, kollektif düşünmeyi daha yüksek iyilik getiren ve şiddetli fırtınanın karşısında birlik, karşılıklı özne gösterme ve yardım ihtiyacı sağlayan şekilde güncelleyen bir senaryo yaratır.

İnsanlar yıkıcı bir felakette büyük kayıptan ıstırap çektikleri zaman, hayatta kalanların hala yaşamakta oldukları için çok güçlü bir biçimde minnettarlıklarını ifade ettikleri doğrudur. Bu tür travmatik olaylar yenilenmiş öncelik duygusu, ‘yaşam armağanının’ anlayışını getirir. Ve çoğu durumlarda, hayatlarını birbirlerine karşı yenilenmiş ahenk ve sevgi duygusu ve onları daha iyisine değiştiren daha büyük anlayış ile yaşarlar.

Tanıdığınız fiziksel gezegen son derece bilinçlidir, aslında şu andaki zamanda insanlıktan daha bilinçlidir. Canlı Dünya insan düşüncesinin gereksinimlerine, rezonansına ve titreşim enerjisi kalıplarına uyumlanır ve “Yeni Dünya”da insanlığın yükseliş yoluna hizalanır.

Arınmanın doğal iklimsel modelleri sadece zorunluluk değildir, aynı zamanda engin damgalanabilen geo – modeller & kodlar içerir. Bu modeller “akıcıdır”, bunlar var olurken, bunların son ifadesi çoğu zaman bilinç tarafından damgalanan & yönlendirilen olasılık ve olabilirliklerin formatıdır. Modellerin kendileri spesifik özellikler & etkilerde “aktive edilebilir”.

J Tyberonn’un Metatron’a Sorusu: Geçmiş yıllarda verilen bilgilerden, bunların Yükseliş için gerekli olduğunu anlıyoruz. Bunu genişletebilir misin?

BM Metatron:  Kasırgalar, fırtınalar, depremler, seller vs yerkürenin dengelenmesi & esenliği için her zaman gereklidir. Buna göre, bu tür olaylar gerçekleştiği zaman hem gezegenin elektromanyetik dengelenmesine, hem de insanlığın özlü amaçlarına ‘doğal olarak’ hizmet edilir. Yerküre her zaman dinamiktir. Canlı gezegenin dengelenmesinin sürekli ‘doğal’ bir süreç olduğunu anlamalısınız. Her zaman gerçekleşmiş olan denge değişimi gerekli olduğu sürece gerçekleşmeye devam edecek, bu süregiden bir işlemdir.

Ama şu andaki zamanda, bu fırtınalar da insanlığın daha büyük gerçeğine, daha büyük amacına daha fazla uyanmasına hizmet eder. Çünkü felaketlerin ve afetlerin zor deneysel bölgesinde, insan hayatı kalıcı olarak sert bir şekilde değişir.

Fiziksel insan bedeninizin & ‘aurik’ bedeninizin dışsal ve içsel deneyimlere ve kuvvetlere uygun olarak gerekli ayarlamaları yapmasına benzer şekilde, yaşayan Dünya gezegeninin bedeni de denge için geçişleri yapar.

Bir dereceye kadar insanlığın kollektif tutumları, arzuları ve duyguları doğanın fiziksel veçheleri ile etkili şekilde harmanlanır & birleşir; belirli durumlarda bu tür fırtınalar veya felaketler fiziksel iklim koşullarının sonucu olduğu kadar, psikolojik aktivitenin de sonucudur.

Felaketler şiddetli, sosyal şok sağlar. Bu anlık kaotik karşılaşma alışkanlığa ait, kurumsallaşmış davranış modellerini bozar ve hızla insanların ‘şimdide’ tepki vermelerini sağlar ve insanları yardım etmenin & hayatta kalmanın daha sorumlu eylemlerine açar. Etki sosyal, siyasi ve kişisel değişim getirebilir.

Bir ‘İnsan Olayı’ olarak Duygusal Etki

İnsanlık kitlesel olarak fırtınaları, kasırgaları, yağmuru, depremleri vs doğal olaylar olarak düşünür, buna rağmen düşünceleri veya duyguları aynı terimlerde doğal olaylar olarak düşünmezsiniz. Duygusal tutumlar ve 3B fiziksel olayları arasında çok gerçek & geçerli etkileşim olduğunu söylüyoruz.

Çoğu insanlar iklimin duygusal durumunuzu etkilediğini kavramasa da, çok azınız ruh halinizin & sonuç olarak ortaya çıkan tutumların iklim üzerinde mutlak etkiye sahip olabileceğini derinden anlıyorsunuz. Bu muğlak görünebilse de, hatta birçoğunuz inanmasanız da, doğal felaketlerin kurbanlarından asla habersiz olmazsınız. Başlangıçta habersiz olduğunuz görülebilir, ama yüksek seviyede yaşam olaylarınızı yazdığınızı anlamalısınız ve buna göre bunları oluşturmakta istekli olarak parmağınız var… daha büyük hayır ve daha yüksek büyüme için. Aslında, hayatlarınız yüksek benlikte önceden planlanır. Sizler bireysel olarak, kollektif olarak yerkürenin olaylarının & döngülerinin hepsine birlikte – yaratıcı şekilde dahilsiniz. Anlıyor musunuz?

Küresel Bir Olay

Az olmayan bir derecede, artan kutupluluk ve sonuç olarak ortaya çıkan şiddet patlamaları ABD’de yaşanan son zamanlardaki kasırga & selin süresini& yoğunluğunu etkiledi. Bunun lokal bölgeye spesifik olan bir cezalandırma olduğunu düşünmeyin. Bu bir cezalandırma değil, farkındalığı yükseltmek ve öncelikleri değiştirmek için bir fırsat. Bu gerçekte bölgesel değil, medya tarafından verilen dünya çapında odak dikkati açısından küresel bir olaydır.

Felaketsel selin karşısında ve sonrasında gerçekleşen şey, değişim için eşsiz ve optimum bir fırsat sağladı, bu bir uyanış olarak hizmet ediyor. İnsanın yoldaşlarına yardım etme birleştirici arzusu.

Eğer politik araçlar başarısız olursa, sosyal, siyasi problemler doğal bir felaket tarafından modifiye edilebilir, yeniden şekillendirilebilir ve yeniden oluşturulabilir.

Yaratıcı Tepki

Felaketler günlük yaşamda statükodan geçici özgürleşme sağlar. Yakın geçmiş ve gelecek ile ilişkili üzüntüler, saldırganlık, önyargılar, kısıtlamalar ve endişeler geçici olarak askıya alınır. Felaketler insanları hayatta kalmaya tam dikkatlerini yoğunlaştırmalarına zorlar.

Bu şekilde felaketler halkın cesaretini & yaratıcı enerjilerini uyandırmaya teşvik eder. Hayatta kalma acil modunda, insanlar birbirlerini ihtiyaç içindeki yoldaşları olarak görürler; ırk, din veya ekonomik sınıf ile kategorize etmezler. Ortak ihtiyaca dayalı olarak yardım sağlanır. Aslında bu, Texas’taki kasırganın ardından birçok insanın fedakar ve kahramanca eylemlerinde ispat edilmiştir. ABD, Kanada ve Meksika’nın birçok bölgelerinden insanlar yardım sunmak için bir araya geldiler. Bir çok cesur kurtarıcılar yalnızca hükümet ajanslarından veya ordudan değil, medyanızın ‘Kovboy’ ordusu dediklerinden geldi.

Sakallı ve dövmeli, pratik bireyler tüm yaşlarda, dinlerde ve ırklarda kapana kısılmış insanları kahramanca kurtarmak için, izole sel bölgelerine tekneleriyle gidebiliyorlar. Bu eylem evlerini açma, daha az talihli olanlara yiyecek ve battaniye sağlamada çeşitli roller oynamaları için başkalarına ilham verdi. Umut ışığını görüyor musunuz?

Bu tür asil eylemlerin, felaketsel sellerin ortamı olmadan gerçekleşmeyeceğini anlıyor musunuz?

Hem kurtarıcıların eylemlerinin hem de kurtarılanların milyonların tutumlarını & odaklarını değiştirdiğini söylüyoruz, sadece yakın bölgede olanların değil, olayları televizyonda, internette ve diğer medya araçlarında gören gezegendeki yüz milyonlarca ruhun.

İnsanlık & Doğa

İnsanlık kendisini doğadan ayıramaz, ne de doğanın kollektif deneysel niyetlerinden ayıramaz. Bu tür zamanlarda doğayı şiddetli fırtınalı ifadelerinde düşünebilmenize rağmen, yüksek bir seviyede, deneyimin travmasını birlikte yaratmada kollektif olarak rol oynadığınızın farkındasınız… ve bu travmanın insanlığın daha iyi tarafını ortaya çıkardığının farkındasınız. Bu şekilde, gerçekleştiği görülen şeyleri açıklamak için kendinizin dışında nedenler aramaya zorlanırsınız. İnsanların yaşamlarını dayandırdıkları inanç sistemleri ve hayatta kalma mücadelesi aslında var oluşunuzu şartlandırır & kültürel olarak programlar, öyle ki içsel olarak bildiğiniz şeyi dışsal olarak inkar edersiniz.

Belirli bölünmeleri yaptınız, çünkü kültürel programlamanız ve inançlarınız bu tür açıklamayı son derece önemli kıldı, ama yüksek bağlamda düşünüp taşınmak veya gerçekten kavramak eşit olarak zordur. Selleri ve depremleri tamamen doğal olaylar olarak düşünüyorsunuz, ama düşünceleri veya duyguları aynı şekilde doğal olaylar olarak düşünmüyorsunuz… veya korkularınızın, önyargılarınızın veya duygusal olarak yüklü düşüncelerinizin felaketlerin tezahüründe rol oynadığını düşünmüyorsunuz. Ve bu felaketin kendisi bilincinizi daha farkında & aslında daha asil bir noktaya yükseltmeye yardımcı oldu.

Bitirme

Üstatlar, her birinizin deneyimlediği her deneyimi yaratmakta parmağınız olduğunu vurguluyoruz. Dünya Üniversitesi amaçlı bir illüzyondur, ama gerçek görünmeseydi, öğrenmezdiniz.

Hayat zor olabilir ve bu büyük Hakikattir. Ama çoğunlukla çok zor zamanlarda üstesinden gelirsiniz ve geçmiş kafesleri & sınırları aşarsınız. Çünkü seçilmiş ‘kurgularınız’ ile karşılaşarak dualitenin müfredatında sunulan sevgi derslerinde usta olursunuz.

Doğal felaketler çelişkili bir şekilde nazik insanlar ve komşuların gerçek komşular olduğu insanlığın fedakar yönünü ortaya çıkarır. Bu deneyimlerde öğrenilen dersler de insanları daha iyisine değiştirir, daha büyük gerçeği ortaya çıkarır, Sevginin gerçeğini.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu gerçekleri paylaşıyorum. Derinden seviliyorsunuz.

Ve Öyledir … Ve Öyledir…

Telif Hakları James Tyberonn & Earth-Keeper’a aittir, 2017

(Çeviri: Saffet Güler)