BAŞMELEK METATRON: HİÇ(LİK) KUTSAL OLDUĞU ZAMAN

Yazdır Yazdır 

HİÇ(LİK) KUTSAL OLDUĞU ZAMAN  

Dinin Spiritüelliğe Evrimi

Başmelek Metatron ~ Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, Ben Işığın Meleği Metatron’um. Sizleri koşulsuz sevginin vektöründe kucaklıyoruz.

Küresel huzursuzluğun şimdiki zamanında, İbrahim’den doğurulmuş olan dinler arasında yükselen bir kin gelgiti var. Ve zamanla sonuçlanacak gerekli çözümlerden biri bu 3 ataerkil dinin uyumudur. Negatif olarak düşünseniz bile, zamanla sevgiye geri dönecek, her ne kadar zor yolla olsa da.

Din & Hakikat

Bu kanallıkta sizinle dinden konuşmayı diliyoruz. Çünü varoluşunuzun ve Tüm Var Olan ile ilişkinizin anlayışı genişliyor. Tanrı Sevgidir. Üstatlar, insanlığın spiritüelliği gözönüne almasının ve dogmatik dinin ötesindeki en yüksek insan ahlaki değerlerini kucaklamasının zamanının gelmekte olduğunu söylüyoruz. Tanrı’nın, ‘Tüm Var Olan’ın nazik kalpten başka dogmatik din tanımadığını söylüyoruz.

Farkında olan insan için, hepinizin çeşitli reenkarnasyonlarınızda şu andaki dini doktrinlerin & öğretilerin çoğunu, ayrıca kayıtlı tarihinizden önce, bilinçli hafızanızın dışında, spiritüel bilgeliğin diğer formatlarını & formlarını deneyimlemiş olmanız şaşırtıcı olmamalı.

Ama, 2017’nin şu sıralardaki zamanlarında, Yeni Dünya paradigmasının 5 nci yılında, dini programlamanın hala geniş ölçüde etkisi var. Üzücü şekilde, şu andaki büyük dinlerinizin çok azı gerçekliğinizin engin hakikatini tamamen kapsıyor veya kucaklıyor. Bunların arasında, Budizm en çok yaklaşanı, ama hala belirli önemdeki alanlar boş kalıyor. Bazı Budist geleneklerinde öğretilen arzunun tamamen bırakılması kendini yadsımaya yol açabilir. Çeşitli versiyonları & ‘benim yolum, yoksa olmaz’ lanetlemesinin hararetli öğretilerindeki dışlama dereceleri, orijinal günah ve öfkeli Tanrıları ile 3 İbrahim dini bir çok çatışmalara ve savaşlara yol açmış olan üzücü çarpıtmalardır.

Evrim & Kendini Keşfetme

Genişleyen ‘Yeni Dünyanın’ dönüşen enerjilerinde, insanlıkta yeni bir düşünce şekli ortaya çıkacak. Yeni insan doktrinden doktrine, ne de gurudan guruya koşarak dinin ötesindeki Hakikati bulmayacak. Siz de teolojinin herhangi belirlenmiş formuna cansiperane tutunarak gerçek benliğinizi bulmayacaksınız veya deneyimlemeyeceksiniz. Bu, kitaplar okuyarak ve okuduğunuz her şeyi körü körüne kabul ederek & inanarak gerçekleşmez. Kanıtın ağırlığı, kendi gerçeğinin yolculuğu başkalarından bulunamaz. Size ilahi olan ile kendi ilişkinizi veya Tanrı olarak düşündüğünüz şey ile ilişkili kendi geçerli kimliğinizi kanıtlamak için, herhangi bir lidere veya öğretmene bel bağlamak yanlış yoldur. Çoğu zaman, bu tür bir süreç sadece bir diğerinden sonra öznel bir kafese yol açar.

Herhangi bir lideri veya öğretiyi izlemekte rahatlık veya güvenliğin başlangıç aşaması olabilmesine rağmen, yanıtlar bulmanın sorumluluğu her birinizdedir, özellikle yüksek gelişim alanlarına girdiğiniz zaman. Sevgili İnsan, kendi başına olarak ve kendine derin, berrak ve açık bir şekilde bakarak, kendi hakikatinin deneysel bilgisini elde edebilirsin, içsel benliğini ve geniş kapsamlı kaynağının engin çok boyutlu doğasını keşfedebilir & gerçekten deneyimleyebilirsin. Bu çaba gerektirir. Aslında insan açlık, derin arzu hissetmelidir.

Tarihsel Çarpıtma

Gezegeninizde enkarne olan bir çok ‘Mesih Bilinci’ oldu. Onların mesajlarının çoğu tarihte kayboldu veya çarpıtıldı. Onların hiç biri incil metinlerinizde belirtildiği gibi çarmıha gerilmedi, bununla birlikte şehitler vardı. Ama bu, Hristiyan aleminde ima edildiği gibi olayın derin bir sembolik mesaja veya sağlam hologramik gerçekliğe sahip olmadığını belirtmez. İnsanlığın geniş sayılarına, inanca derinden gömülü, programlanmış bir olay, kollektif zihnin birlikte – yaratıcılığı ile, belirli bir ‘yansıtılmış – psikolojik’ gerçekliği varsayar. Bu anlamda çarmıha gerilme hikayesinin asıl oluştan daha büyük bir gerçekliği vardır. Gerçekte Jeshua ben Joseph olarak enkarne olan ‘tarihi’ aydınlanmış Mesih vardı, ama onun gerçek mesajının çoğu daha sonra ‘korkuya dayanan’ kontrol ve siyasi manipülasyon & kazanç için organize hükümete ait kilise tarafından saptırıldı.

Belirli evrensel sevgi & ahlaklılık ilkeleri ile Ortodoks dini disiplini bağlılıkla uygulamanın, bu tür dini organizasyona inançlarını ve imanlarını adayanlara rahatlık sağlamadığını söylemiyoruz. Ruh ile birlik ve yüksek alemlere arayüzey, ışığı ve sevgiyi ısrarla ve özveriyle arayan herhangi dinden veya inançtan olanlar için kesinlikle mümkündür. Şu andaki zamanlarda en sistemli spiritüel inancın sınırlı kapsamı vardır, realitenin gerçek doğasını minimum kavrar ve oluşturulmuş doktrin ve korku kontrolleri ile bir program dikte eder, buna itaatkar inanırlar için cennet ve başka herkes için yakıcı cehennemin öfkeli azabı dahildir. Orijinal öğretiler ve çarpıtılmamış mesaj orijinal günah kavramını içermiyordu.

Zamanın çağları boyunca çoğu zaman ‘konuşmacılar’ olarak refere edilen hakikatin birçok taşıyıcısı oldu. Jeshua ben Joseph böyle bir konuşmacı idi, diğerlerinin arasında Pisagor, Zoroaster ve Siddhārtha Gautama vardı. Vaftizci Yahya aslında, 12 havari gibi, Mesih’in, Jeshua ben Joseph’in ruhunun görüntüsel parçası idi. 12 havari, objektif olarak dünya planında insan deneyiminin12 büyük Zodyak kalıbı ile ilişkili insan nitelik modellerinin 12 erdeminin semboliği idi. Paul Mesih oldu ve Hristiyanlığın yayılmasını başlatan onun çalışmasıdır. Hem Paul hem de Vaftizci Yahya tarihsel olarak şehit edildiler. Paul daha büyk gerçeğin farkındaydı, ama adanmışların içsel grubu ile mesajın yalnızca daha mistik yönlerini paylaştı.

Ve Mesih’in daha kapsamlı öğretilerinin kayıtlarını sürdüren ağzı sıkı keşiş gruplar olduğunu size söylüyoruz. Essenelerin mezheplerinin yaptıkları gibi. Avrupa’nın bölgelerinde, özellikle kuzey & batı İspanya’da manastırlarda gizli mağaralar ve gizli odalar vardır, buralarda daha büyük hakikatin kadim kitapları ve şifreli tomarları vardır. Ama çoğu Vatikan yetkilileri ve Engizisyon kaynakları tarafından yok edildi, bazı şifreli versiyonlar şu anda Vatikan’ın gizli mahzenlerinde ve Avrupada bazı antik müzelerdedir, deşifre edilmek için çok soluk & kırılgandır.

Gelen Altın Çağ

Edgar Cayce’nin 21 nci yüzyıldan sonra başlayacağını kehanet ettiği ve incil metinlerinin genel olarak ‘Barışın Binlerce Yılı’ olarak değindiği ‘Altın Çağ’ın erken mihenk taşı tarihlerinin gemiş olduğu düşünülebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir: geçen tarihler kırmızı renkte…gelecekteki hedefler mavi renkte:

1987 – Armonik Yakınsama

1998 – ‘Ölüm – Yıldızı’ meteoritin yönünün değiştirilmesi

2012 – Dünyanın 3B’den 12B’ye Genişlemesi.

2038 ~2044 – Avatar’ın Dönüşü, Mesih’in 4ncü Kişileştirilmesi.

2075~2077 – Asıl Avatar Misyonunun Tamamlanması.

2150-2300 – Bir’in Yasası Ruh grubunun Kitlesel Enkarnasyon Geri Dönüşü (Edgar Cayce Ruhu Geri Dönüyor – 2158’de enkarne olacak)

2300~2375 – İnsanlık ‘Aydınlanmış Dualite Bilincinin’ Kritik Kitlesinin %50 sini aşıyor.

2350 ~2375… Altın Çağ başlıyor.

Küresel güç noktalarında meditasyon yapan 144,000 insanı kapsayan 1987 Armonik Yakınsamasının Işık ölçümü (Maya Takvimi 1144 noktasında, sekiz gezegen hizalanmasında gerçekleşti) 2012’de dünyanın yükselişine ve peşinden insanlığın yükselişine doğru harekete ilahi niyette birlikte – yaratıcı şekilde tohumlandı. (Felaketsel yeniden başlatmayı bertaraf etti).

Birçoğunuzun kavramadığı şey, Edgar Cayce dahil birçok görürün kehanet ettiği küresel felaketin Armonik Yakınsama nedeniyle bertaraf edilmesiydi. Aksi taktirde olası felaket realitesi 1998 ve 2012 arasında gerçekleşecekti, dünyaya çarpan muazzam 1,5 kilometrelik meteorit tarafından tetiklenecekti. Aranızdaki hassas olanlar bu potansiyelin farkındaydı. İlginç şekilde 90’larda ve 2000’lerin başlarında potansiyel olarak gezegene çarpan & tahrşp eden asteroidler ile ilgili bir çok film yapıldı.

144,000 ile 1144 yılında (1987) gerçekleşen şey, yeniden başlatma olmadan olasılık statüsünden fizikselliğe geçiş getirdi. Bilinçli birlikte – yaratım ile barış ve yükselişe doğru yeni bir yolu ‘armonik olarak’ tezahür ettirdi. Felaket ile yeniden başlatılmaktan boyutsal genişlemeye, 2012 noktasının doğasını değiştirdi.

Ve Gelmekte Olan Altın Çağın şafağı 2012’de boyutsal olarak doğuruldu & frekanssal olarak ortaya çıktı. Ama ‘Barışın Altın Saltanatı’ olarak gerçekten gerçekleşmesi yaklaşık 15 – 20 nesil, 300 – 400 lineer yıl sürecek.

2017’de şu andaki zamanınız ile 2038 arasında,`değïşimler kademeli olacak, görüñüşe göre aranızdaki bazı gözlemcilere göre yavaş olacak. Ancak, 2038 yaklaşırken, bu süregiden zorunlu değişimler & frekansların güncellenmesi ile, tetikleme etkilerinin göze çarpan hızlanması olacak. Bu geçiş enerjileri ve kodlanmış ışık ile iyonların akışı yavaşça ama emin şekilde gezegene nüfuz ediyor ve insanlığın dönüşümünde büyük roller oynayacak.

Bu geçişler çokboyutlu idrak & bilgeliğe daha büyük bir bağlantı sağlayacak. Daha önce paylaştığımız gibi insanlık yeni kristalimsi (silikon bazlı) beden tipine yavaşça geçiş yapıyor. Arkansas & Brezilya’nın Kristal Vortekslerine doğan yeni nesillerin zaten önceden süptil fizyolojik değişiklikler üstlenmeye başladıkları size söylüyoruz, bu iyiliksever mutasyonlar bir diğer nesil veya iki nesilde tıbbi olarak fark edilmeyecek olsa bile.

İnsan beyni daha büyük farkındalığı kapsamak için daha önce uykuda olan bölgelerde aktive olmaya başlayacak.  Bununla 12 fizyo – çakradan genişleyerek, 33 çakra sistemine  süregiden genişleme oluyor.

Bu süreçte, yeni spiritüel farkındalık merkezleri evrimleşecek, bunların tam hayata geçmesi paradigma anlayışının daha büyük esnekliği ile sonuçlanacak. Dualite hala var olacak, ama daha az salınım ile, yani doğru veya yanlış anlayışı açısından ‘gri bölgelerin’ azalması olacak. Bu, çözülecek engeller, sorunlar veya problemler olmayacağını ima etmiyor, çünkü bu, 3B dualitesinin özgür iradesinde sınav zemin olarak dünyanın doğasıdır. Yoldaki çatallar ve hangi yola gidileceğinin kararları daha kestirme, ayırt etmesi daha kolau olacak… daha çok siyah & beyaz seçimi. Çatışma alanlarında iki yanlışın bir doğru etmediğinin daha büyük farkındalığı olacak.

2017 den 2038’e ve sonra 2075’ten 2100’e ve 2150 den 2300’e yıldan yıla bu değişimler evrimleşirken, daha fazla genişleme & farkındalık arayan insanlık kitlelerinin ortodoks düşüncenin ve ‘din’in parametrelerinin ötesine ve üzerine yükselmesine yol açacak. Spiritüellik daha bireyselleşmiş kavrama büyük bir geçiş yapacak, kutsal metafiziksel uygulamanın kendi kendine uygun hale getirilmiş, kişisel versiyonları vasıtası ile ‘ilahi aydınlanma’ arayüzey deneyimlerini birleştirecek.

İnsan deneyimi farkındalıkta genişleyecek. Bu, bilincin ayrı beyin dalgası hallerine daha somut erişim sağlayacak ve böylece sadece 12 gezegensel boyut ile daha büyük arayüzeyi kolaylaştırmayacak, aynı zamanda vizyoner seviyede hem gelecek hem geçmiş enkarnasyonlar ile geçmiş yaşam kişilikleri & bağlayıcı ileşitim kapasitesi ile ilişkili diğer zaman dönemlerinin daha büyük idrakini kolaylaştıracak.

Gerekli Temizlik 

Üstatlar, genişlemenin şimdiki çağında hepiniz ‘Pota/Yüksek Astroloji’ olarak terimlendirdiğimiz şeyi değişen yoğunluklarda deneyimliyorsunuz ve deneyimlemeye devam edeceksiniz. Bu gerekli bir temizliktir, gerçekleşmelidir. Çatışmanın tüm alanları yüzleşmek ve çözümlenmek için yüzeye çıkıyor. Ama bu modellemenin nüansları içinde ayrıca statükoyu, din etrafındaki eski enerjileri ve kişisel inanç sistemlerini sorgulayacağınız aşamalar da var. İnançlar değişiyor ve fiziksel çevrenin niteliklerini yadsınmaz şekillerde değiştirerek daha yüksek derecede yeni inançları etkiliyor.

Akademi ve ana görüş bilimi alanları keşifler yapmaya başlıyor ve fiziğin ve gerçekliğin akışkan doğasına ilişkin paradigma değişimlerini kapsayan yeni uygulanabilir teorileri ortaya çıkarıyor.

Daha doğal, daha kendiliğinden aydınlanma formu evrimleşiyor ve ortodoks dini disiplinlerin yerini alacak. Çok uzak olmayan gelecekte, beyin tarama teknolojisi daha önce uykuda olan bölgelerde artan aktiviteyi ortaya koyacak. Orta temporal lob, beyin haritasında limbik sistemde daha büyük aktiviteyi ortaya koyacak.

Ayrıca beynin tabanında endokrin sistemini, hipotalamusu & hipofizi etkileyen değişiklikler not edilecek. İnsan bedeninin spesifik nöronlar ve dimethyltryptamine doğal endojen (iç kaynaklı) üretimi artacak ve bilinç genişlemesi yönünden incelenecek. Bazı beyin bölgelerinin uyarılmasının sürekli bir şekilde uzak geçmiş yaşam anılarını ürettiği keşfedilecek. Telepatik iletişim insan yetenekleri önemli ölçüde genişleyecek.

Bu genişleme güneş aktivitesinden etkilenecek ve tahrik edilecek ve yerkürenin atmosferine anyonik parçacıkların milyarlarca tonunu bombardıman eden koronal kitlesel püskürmeler ile iyonik oran değişecek.

Tüm bunlar ardışık lineer zaman insan duygusuna kademelidir, ama genel bakıştan hızlıdır.

Niyetimiz

Bu mesajda niyetimiz gezegenin zorlu modellemesinde gerçekleşmekte olan kaosa rağmen, her şeyin yolunda olduğunun güvencesini vermektir. İnsanlık aslında hala nesillerce uzak olsa da yükseliş için yoldadır. Ve yükseliş yolundaki çoğunuzun şimdi ile insanlığın mezuniyeti arasında bir kaç kez yeniden enkarne olmayı seçecek olması sizin için sürpriz olmamalı. Hem pratik nedenlerle hem de özgür iradenin her zaman dahil olması nedeniyle ‘aydınlanmış’ insanlığın çoğunluğunun gerçek anı tam olarak belirlenemez. Ama bizim perspektifimizden, bu, onun olup olmayacağı konusu değildir, sadece şimdi sağlam şekilde yol üzerinde olan ve uzay & zamanda iniş yerini tezahür ettiren şeye bir evrimleşmedir.

Sonraki yüzyılın ortasına kadar (2150), insanlığın kollektif titreşimi & grup ışık içeriği şimdiki zamanda olduğundan çok daha yüksek olacak. Bu yansıtmayı kullanarak, 2300 – 2350’ye kadar çoğunluk,  dünya planında enkarne olan insanlığın yaklaşık %70’i yüksek ışık miktarında olacak. Bireysel seviyede şiddete yükselecek olan çok az çatışma olacak ve Birleşik Dünyanın alt – hükümetleri arasında hiç çatışma olmayacak.

O zamana kadar, insanlık dini inançların kavramlarını öyle bir ölçüde değiştirmiş olacak ki, 2017 de şu andaki zaman ile 2300’de anlaşılan şey arasında karşılaştırma olarak sadece parçalarına ayrılmış tarihi benzerlik olacak. Aslında, 2300’e kadar dünya dini artık kullanımda olmayacak, spiritüel farkındalığa ilişkin konuşma dilinin parçası olmayacak. (Zamanın o gelecekteki vektöründe geçmişte ortodoks dini inançların ne kadar sınırlayıcı ve dar olduğuna şaşıracaksınız.)

‘Yıldız’ Atalarınız ile çok beklenilen ‘temas’ 23 ncü yüzyıla kadar gerçekleşmiş olacak. Cayce ve diğerleri tarafından kehanet edilen yeni beden tipinde olacaksınız. Temel şekil aynı olacak, ama silikon bazlı ten daha ışıltılı olacak. İnsan auraları somut bir biçimde ışıldayacak ve her bireysel aura kimliği fiziksel özellikler üzerinde öncelik kazanacak. Radikal farklılıklar hala mevcut olacak, ama daha az belirgin. ‘Aurik’ spiritüel özden yansıtılan renkler ve enerji fiziksel karakteristiklerden öncelikli olacak. İnsan bedenleri ‘3B madde’ kompozisyonunda daha az yoğun, daha ince ve kılsız olacak. Kafatası hafifçe daha uzun, alın daha geniş olacak, artan büyüklül daha büyük beyin aktivitesi ile başlatılacak.

Bitirme

Üstatlar, zamanın daha çok kaotik aşamasında yaşıyorsunuz, bu aşamada umutsuzluk hissetmek, cesaretin kırılması ve insanın ilerleyişinin gerilediğini hissetmek kolay olabilir. Dini çatışmalar tüm gezegende savaşa & aşırı şiddete patlıyor.

Ne kadar kafa karıştırıcı & çelişkili görünürse görünsün, gerçekleşmekte olan şey temizliktir. Bir anlamda, ileriye iki dev adım (kuantum sıçrama) atmadan önce bir adım geriliyorsunuz. Bu şiddet ve kargaşa zamanla çözümlenecek. Umudunuzu kaybetmemeniz çok önemlidir. Aranızdaki arayıcılar, aranızdaki bilge olanlar, sevgi ve pozitif birlikte – yaratıcı enerjiler yansıtmak için size şimdi her zamankinden çok gereksinim duyuluyor. Bunu yaparak gelecek olan değişilkilerin tohum – çekirdek tezahürüne doğru önemli verimli enerji sağlıyorsunuz.

Değişimler Evrensel Hakikatler ile daha büyük birliği sağlayacak. İçgüdüsel olarak anlaşılan ve birleşik bir şekilde yerinde olan hakikatler. Kozmostaki yeriniz, hayattaki amacınız ve İlahi Olan ile ilişkiniz dogmadan yoksun olacak, şu andaki kısıtlayıcı dini yapılardan ayrılmış olacak. Başkalarına ve kendinize neşeyi, nezaketi ve saygıyı sürdüren ve yansıtan eylemler & düşünceler tekrar yerine getirilebilir olarak görülecek.

Ve neyin doğru olduğunu bilişte ve bireyselleşmiş ifadenize dayanan inanma yeteneğine sahip olmanın altta yatan büyük mutluluğu var.

Üstatlar, dualitenin amaçlı illüzyonunda, her şey ve hiçbir şey aynı madalyonun ters taraflarıdır.

Hiç bir şey sizi mutlu ettiği zaman, kuantum sıçraması yapmış olacaksınız. Etrafınızdaki olaylardan etkilenmeden, neşenin titreşimini sürdürmek insan varoluşunun büyük amacıdır. Bu anlamda, aslında (mizahi olarak) ‘Hiç Bir Şey Kutsal Değildir’ diyebilirsiniz. Üstatlar, neşe ve büyük mutluluğu yansıtmayı öğrendiğiniz zaman, bunun çok uzaklara erişen etkisi olur. Hakikatin gerçek kavrayışından daha büyük , daha muhteşem neşe olmadığın söylüyoruz.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Muhteşem bir mezuniyet sizi bekliyor. Sevgili İnsanlar, içtenlikle seviliyorsunuz.

Ve öyledir… Ve Öyledir..

(Çeviri: Saffet Güler)

Yukarıdaki kanallığın Korunan Telif Hakkı vardır  © Tüm Hakları Saklıdır 2017

==========================

Bu kanallığın telif hakkı Earth-Keeper ve james Tyberonn’a aittir, tüm hakları saklıdır.

Gazetelerde, dergilerde, yayınlanamaz. Sevgiyle paylaşılmıştır. Sorular için Earth-Keeper@comcast.net  ile iletişim kurun.