BAŞMELEK METATRON: Kristalin Ses & Umut

Yazdır Yazdır 

Kristalin Ses & Umut

 

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

 Telif Hakları James Tyberonn & Earth-Keeper’a aittir. 2017

Selamlar Üstatlar, Ben Işığın Meleği Metatron’um ve bu seansta Kristalin Hizmetten Tyberonn’a katılıyorum.

Sevgili İnsanlar, Kozmostaki, Canlı Omniverse’te (tüm evrenleri kapsayan evren) ve Omni -Dünyadaki ruhlar için mevcut olan yaratıcı sanatsal çalışmalar arasında, hiç biri müzik ifadesinin yararından daha fazla yarar sunmaz. Şu andaki konuşma dilinizde klasik & ‘yeni çağ’ müziği olarak terimlendirilebilecek şeyin belirli formları gerçekte yaşam gücünü ve insan beynindeki ve fiziksel bedendeki hücrelerin senkronunu canlandırır ve tazeler. Bunu yaparken, müzikal kristal – modellemenin bu formu beden – zihin ve ruh ‘üçlüsüne’ eklenir. Bu modelleme aynı zamanda çakra sistemini şu andaki anlayışınızın çok ötesinde olan şekillerde dengeler ve canlandırır.

Kristalin modelleme olarak adlandırılabilecek müziğin mükemmel formlarını düzenli olarak dinleyen insanların gerçekten dinlemeyen insanlardan daha uzun süre sağlıklı ve zihinsel olarak canlı kalacaklarını söylüyoruz. Bu tür müzikal ritimler insan bedeninin hücrelerini canlandıran ve insan beyninde bilişsel tepkiye katkı sağlayan yaradılışın kodlarıdır. Aslında insan bedeni yaşlanırken, görsel – mekansal hafıza çoğu kez zayıflar, kısa vadeli hafıza daha az akıcı, daha az işlevsel hale gelir. Müziğin belirli formları beynin bilişsel işlevini muhafaza eder, fiziksel biyolojik yolculuktaki nöro – dejeneratif koşulları azaltır.

Mükemmel müzikal modellemenin olağanüstü ‘klasik’ örneği, Beethoven’in 9 ncu Senfonisinde temsil edilir, ‘Ode to Joy – Neşeye Övgü’. Sadece orkestranın müzikal notalarının armonik akışında değil, aynı zamanda insan sesinin, koronun armonik akışı ile birleşimde. ‘Neşeye Övgü’de yaşam yaradılış kodlarının tam spektrumu içerilir. Eğer insan müziği fiziksel boyutlarda ‘görseydi’, Beethoven’in 9 ncu Senfonisi başlangıçtan sona Evrensel Yaradılış kodlarının renklerinin & şekillerinin karmaşık momentumunu & tam alemini sergileyerek somut bir biçimde ortaya çıkardı. Yüksek alemlerde müzik yalnızca işitilmez, aynı zamanda hem renkler hem de geometriler şeklinde görülür.

Müzik ve saf ses insan üçlüsünü (beden, zihin, ruh) dengeler ve sinerjik olarak 33 çakrayı daha büyük hizalanmaya harmanlar, diğer realiteler ve yüksek bilinç ile iletişimi geliştirir.

(Edgar Cayce’den Alıntı: Klasik müziğin özellikleri sorulduğu zaman, Edgar Cayce aşağıdaki gibi yanıt verdi: “Bunların (klasik senfonilerin) yaratıcı enerjiler aleminden olduğunu bilin.”

Geo – matematiksel titreşimin canlandırıcı ve iyileştirici gücü olarak estetik müziğin bilgisi çok ileri kadim toplumlarda çok iyi biliniyordu.

Yunan matematikçi ve filozof Pisagor Kozmostaki her şeyin geometri, matematik & sesten oluştuğunu öğretiyordu. Bu, insan bedenini, fiziksel ve fiziksel olmayan maddeyi de kapsar. Müzik ve ses boyut – ötesidir, çok boyutludur. Sesin hem ışık hem de renk ile karşılıklı ilişkisi vardır.

Bildiğiniz gibi 3B maddede estetik müzik çok daha karmaşık titreşim özünün dışsal ifadesidir, Yaratıcı kaynak olarak adlandırılabilecek şeyden kaynaklanan ‘ışık – ses’in frekanssal rezonant kompleks formudur. O enerjinin, yaşam gücünün kaynağıdır ve buna göre, yukarıda belirttiğimiz gibi, sizin için mevcut olan harika, ama büyük ölçüde kullanılmayan bir terapidir.

Çoğu insan sadece getirdiği duygulara göre müziği ayırt eder ve müzik kesinlikle duygusal tepkiyi canlandırma ve uyandırma titreşimsel yeteneğine sahiptir. O yaşam kaynağıdır, ses yaşam verici olabilir… müziğin belirli modelleri gerçekte size ikincil bir büyütmeyi çeker & etkiler, özünüze ilave ‘Akash’ veya Bilinç Birimleri getirir. Ses titreşimdir ve titreşimsel rezonans insan bedeninin her hücresini etkiler. Buna göre, sesi sadece kulaklarla algılamazsınız, fiziksel (ve fiziksel olmayan veya aura) bedeninizin hücreleri, organları ve bileşenleri ile algılarsınız.

Sesin Unutulmuş Özellikleri

Kadim ileri toplumlar sesin gücünün sayısız kullanımını ve karmaşıklıklarını biliyordu. Atlantisliler sesin yeteneğini anlıyordu, şu andaki akademinizin kabul edilen ana görüş biliminin çok ötesinde olan görevler gerçekleştirmek için sesi kristallerden yansıtıyorlardı.

Atla – Ra’nın rahipleri & rahibeleri, ses ve lineer zamanın dönemleri arasında karşılıklı bağlantı olduğu gerçeğinin farkındaydılar. Karmaşık uyumlanmış kristaller vasıtasıyla belirli göksel kürelerin ‘müziğinin’ spesifik formunu akort ederek, lineer zamanın dönemleri ‘ortaya çıkabiliyor’, izole edilebiliyor ve zaman kapılarına girebiliyor.

Edgar Cayce Atlantislilerin ‘portallar” işlettiğine değindi ve bunlar gerçekte sadece boyutlara değil, aynı zamanda uzay & zamana erişmek için kristalleri, özelleşmiş prizmaları, ışık ve saf sesi kullanan kompleks, çeşitli ‘kapılar’ idi.

‘Yoğunlaşmış eşevreli ses dalgalarının saf kristalin ses ışınları’, belirli elementleri diğerlerinden hem çekmek hem de ayırmak için, bu elementleri diğerlerinden izole etmek için kullanılabilir. Atlantis’te, ses ‘ışınları’ nem çekmek için kullanılıyordu, belirli zirai bölgelere yeraltı su tabakası ve yağmur çekmek için kullanılıyordu, aksi taktirde bitki büyümesini desteklemek için çok kurak idi.

Ses Atlantis piramitlerini inşa etmek için anti -yerçekimi uygulamasında kullanılıyordu, ve aslında Mısır Piramitleri Atlantis teknolojisinden idi. Ses ‘ışınları’ hem mikroskobik hem de makroskobik, boyutlar içinde yollar açmak için kullanılabilir, ve maddenin en temel atomik ve moleküler yapısını değiştirmek için uygulanabilir.

Atlantisliler sadece elementleri, gazları, mineralleri ve suyu tespit etmek için bir tür ‘sonar’ kullanmadılar, aynı zamanda bu ses ışınını akışkanları, gazları ve belirli metalleri dönüştürmek, yoğunlaştırmak, birleştirmek ve yerini değiştirmek için kullanabiliyorlardı. Bu, şu andaki biliminizin ‘Armonik Salınım Yasaları’ olarak adlandırdığı şeyi kullanıyordu. Edgar Cayce ileri kristal teknolojisinde ‘görünmez’ metallerin ve elementlerin Atlantis kullanımına değindi. Bunlar ses – ışık ‘Akustik Işın’ teknolojisi ile görülmez yapılıyordu… ve bu işlem Atlantis’in yıkılmasına yol açan hatalı uygulanan teknolojinin güçlerinin parçasıydı. (Ama net olmak için, bu bilgece uygulandığında muazzam yarar sağlayan bir teknolojidir.)

Gerçekte ses oldukça çeşitli bir hiyerarşiye, sizin ‘müzikal ölçek’ olarak düşündüğünüz şeyin çok ötesinde engin kompleks bir spektruma sahiptir. Belirli sesler elementleri biraraya bağlar, belirli akustik dalgalar ‘boşluktaki nesneleri çekmeye veya itmeye yarayan ışın’ olarak davranmaları için kullanılabilir.

Mısırdaki Piramitler ve bazı Orta & Güney Amerika Piramitleri, ayrıca Türkiye’deki keşfedilmemiş piramitler hala işitilmeyen ses dalgası teknolojisi yansıtıyorlar; bu (eğer görünür ise) basamaklar olarak görülür, özellikle piramitlerin taraçalı formlarında. ‘Daha ağır’ sesler alt bölümlerdedir ve bunlar üste doğru ‘Daha Yüksek veya Daha Hafif’ frekansa ilerleyerek artar. Bu ses titreşimleri yapımda, ayrıca piramitlerin ‘iç’ & çokboyutluluk veçhesinde anahtar bir rol oynadı.

Seslerin kombinasyonları ile yansıtılan kompleks kristal ışın ses dalgaları öyle bir şekilde yönetildi & kullanıldı ki, ses – ışın odağının ‘merkezinde’ ve çevresinde anti – yerçekimi etkisi yaratıldı. Bu etkiyle, kristalin granit ve kristalin kireçtaşı yapım taşları kaldırıldı & karışık olarak yerleştirildi. Bu uygulamalarda, ‘ses – ışınlarının’ spesifik oktavları veya yapıları aşağı veya yukarı dikey olarak gitti ve diğer yönetilen ses – ışınları taş bloklarının elementlerini biraraya bağlamak & yapıştırmak için uygulandı. (Kadim megalitik dünyanın bir çok yapıları harç veya çimento gerektirmedi.) Her ses dalgası kullanımının net bir uygulaması, anlaşılmış teknik kullanımı ve ‘bilinç genişletici’ amacı vardı.

Arayüz Noktaları:

Dünya Planında muazzam titreşim alanlarına sahip olan farklılaşmış belirli noktalar vardır, bu titreşim alanlarında gerçeklikler birbirine bağlıdır & yaşam gücü eşsiz şekilde yoğunlaşmıştır. Atlantisliler, gezegeninizin koruyucuları olan Sirius – Pleiades – Arkturus İttifakının bildiği gibi, bu arayüz noktalarını biliyordu. Bunlar Brezilya Minas Gerais, Arkansas’ın Kristal Vorteksini, ABD’nin güneybatı kısımlarını, İspanya, Tibet ve bazı diğer bölgeleri kapsıyor.

Bunlar, spesifik ışık – seslerin oluştuğu ve düşüncenin gerçekliğe hızlı tezahürünü sağlayan, ayrıca başka gerçekliklere kapılar sağlayan bölgelerdir. Aslında, Arkansas’ın Kristal Vorteksinde ‘durağan dalga’ olarak adlandırılabilecek şey vardır, bu dalga kristal akustiklerin, piezo – elektriğin (basınçsal elektriklilik)ve piezo – ışıldamanın güçleri ile gezegensel yerçekimi alanında sayısız anormallikler yaratır. Ana görüş biliminiz henüz kristalin akustiklerin bir çok büyüleyici yönlerini yeniden keşfetmenin yıllarca uzağındadır. Kristalin ışık – ses, gezegeninizde bir çok portalları, zaman kapılarını & yıldız kapılarını sağlayan anahtardır.

Sesin belirli gezegensel güç noktalarında anahtar role sahip olduğunu söylüyoruz. Arkansas, Brezilya ve bu kombinasyonda olan diğer bölgeler gibi bu tür kompleks frekanssal enerjiler içinde kristo – ses – ışık kombinasyonları gerçekleştiği zaman, bu bölgelerde hem biyo- yenilenmenin hem de yaratıcı düşünce tezahürünün enerjisel indüksiyonu insanlar için mevcut olur. Gerçekte Atlantisliler bunu biliyordu ve bu bölgeleri buna uygun olarak kullanıyordu’ Bu enerjisel amalgamlar sadece teknoloji için kullanılmıyordu, aynı zamanda zihinsel canlanma & sağlığın canlanması, fiziksel bedenin gençleşmesi için de kullanılıyordu. Bu mesajın ikinci bölümünde bunlarla ilgili daha ayrıntılı konuşacağız.

Ses İle Doğal Şifa

Şu andaki toplumunuz fiziksel ve zihinsel dengesizliğin tıbbi tedavisi için kimyasalları çok fazla kullanıyor. Atlantis, Rama ve Mu’nun dualite aşamalarının daha ileri uygarlıkları bu tür şifa için sesi kullanıyordu. Doğal sesler sıhhat hali getirir, çoğunuz bunu biliyorsunuz. Dalgaların ritimlerini dinleyerek deniz kanarında olduğunuz zaman daha dingin, daha sakin, daha rahatlamış hissediyorsunuz, yağmur yağdığı zaman daha iyi uyuyorsunuz.

Ormanda yürümek için zaman ayırdığınızda, arka perdede ağaçlardaki rüzgar sesiyle ve melodik kuş şarkılarının akustik goblenini işiterek, cıvıl cıvıl kurbağaların ve cırcır böceklerinin sakinleştirici mırıldanmaları ile, ‘doğanın’, doğal sesin şifası gerçekleşir. Gerçekte, insanlığın dengeye ulaşmak için ilaçlara ihtiyacı yoktur. Bu tür akustik ortamlarda, zihin kendisini özgürleştirir ve doğal olarak derin ruh terapisine izin verir. Bu tür süreçte, bilinçli zihin düşünceleri endişeden uzağa yeniden yönlendirmez, her bireyin senaryosu için, her insanın iyileşmesi için çözüm, kişiselleştirilmiş terapi sağlayan ‘uygun hale getirilmiş’ düşüncelerin ve imgelerin bireyselleşmiş özgürleştirici akışını tetikler.

‘Şu andaki’ kültürde & zamanlarda birçoğunuz için doğal ayarlarda yürümenin günlük aktiviteye kolayca uymadığını kavrıyoruz. Ve eğer bu size uygulanıyorsa, ‘Neşeye Övgü’ gibi müzikler ‘doğada’ yürümekle ulaşılan anahtar yararların birçoğunu sunabilir.

Keyifsiz, endişeli veya bunalımlı hissettiğiniz zaman, estetik klasiklerin ve doğanın müziği ‘yapay’ kimyasal terapiden çok daha fazla faydalıdır. Bu sesler dengesizleştirici endişe veya depresyona yol açan olumsuz hislerin ve inançların kaynağı ile yüzleşmenizi sağlar. Şu andaki tıp ve psikoloji ana görüş yaklaşımları çoğu zaman kaynak ile yüzleşmelerden kaçınarak bu prosedürden kaçınır. Bu terapiler kimyasal sindirim vasıtası ile titreşimi değiştirerek geçici çare sunar ve sorunla yüzleşmenin ve problem ile zihinsel olarak çalışmanın gerçek ilacını sağlamazlar.

Spesifik müziğin ve doğanın sesleri bireyin sorunları düşünmesini, sorunlardan geçmesini ve kişisel çözümlere ulaşmasını sağlayan zihinsel hale yükselmesini daha etkili bir şekilde sağlar. Ve böylece daha uzun süren çözüme ve daha sürdürülebilir dengeye ulaşır. Ne yazık ki, şu anda çoğu insan ‘problemlerin’ kimyasal olarak, geçici olarak üzerinin boyandığı, bireyin ses ve doğanın akustiklerinde var olan zihinsel işlemede mevcut bireysel doğal çözümleri yadsıyan ilaç terapisine inanmaya programlanmıştır.

Sizin için seste var olan şifayı bulmanızı teşvik ediyoruz!

Sesi & Umudu Sürdürmek!

Sevgili İnsan, ses terapisi güçlü bir şekilde yararlı, yoğun ve eşsiz bir şekilde etkilidir, çünkü aura alanınızı, Mer-Ka-Na, Kristalin Işık Bedeninizi etkiler. Üstatlar, Aurik Bakımın anlayışı şimdi 2017’nin ve ötesinin ‘Yeni Dünyasında’ var olan artan gezegensel boyutsallığa ve çok boyutlu farkındalığa birleşmek ve büyümek ile aynıdır.

Sevgili İnsan, bu yeni zamanda, Kristalin çağın şafağında, uyanık olmalısınız ve umutla ilerlemelisiniz. 2038’e girerken, kristalin biyolojinin 5 nci ‘kök ırkı’ insanlığı dönüştürmeye başlıyor. Bu geçişte disiplinli çabanız gereklidir.

Sevgililer, kristalin alan ve 33 çakra sisteminin anlayışına büyümeniz önemlidir. Kristal ses büyümenin bu dönüştürücü geçişinde & bölümünde bir müttefiktir. Saf seslerin duygusal bedeninize ve fiziksel bedeninize faydası vardır. Biyo ve duygusal dengesizlikler bir çok hastalığın kaynağındadır ve duygusal bedenlerinizi doğal olarak iyileştirmeyi öğrendiğiniz zaman, biyo-fiziksel semptomlar sadece yok olmaz, sesler kristo-silikon bazlı biyolojiye geçişinize katkı yapar.

Bitirme

Muhteşem bir çağ önünüzde, umudunuzu kaybetmeyin, bu temizlik döneminde şimdiki zamanlar ne kadar kaotik görünse de, Altın Çağ gelmekte ve kavrayabileceğinizden daha yakındır.

Ben Metatron’um. Her zaman sizinleyiz! Derinden ve içtenlikle seviliyorsunuz…

Ve öyledir…

(Çeviri: Saffet Güler)

© Tüm Telif Hakları 2017 James Tyberonn & Earth-Keeper © a aittir