BAŞMELEK METATRON: SONSUZLUK PENCERELERİ

Yazdır Yazdır 

Sonsuzluk Pencereleri

 Ekim 2014’ün Mega Tutulmaları

 23 Ekim Güneş Tutulması – Güncelleme 

 Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Tüm hakları saklıdır

Selamlar Üstatlar, ben Işık Meleği Metatron’um. Sizleri koşulsuz sevgide selamlıyorum!

23 Ekim’de, 8 Ekim’deki Ay Tutulması ve süregiden Merkür Gerilemesi ile enerjisel olarak birleşik olan Yeni Ay Güneş Tutulması gerçekleşecek. Güneş Tutulmasının enerjisi gezegende devam eden enerjide bir zirve noktasıdır. Ve kaotik bir arınma zamanının ortasında olmanıza rağmen, tutulma yeniden ele alma anı, derin tefekkür zamanı ve yüksek hedeflerinizin birlikte yaratılmasını sağlayacak. Gezegende şu andaki enerjide negatiflik salıveriliyor. Bir çok insan güçsüzleşmiş, haklarından mahrum edilmiş, hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli hissetti. Diğerleri şüphe hissetti, hatta kendini kınadı. Görünürdeki bu çılgınlığın enerjisinde, derin iç gözlem ve “dengede olanlar” için büyük psişik netlik sağlayan yükselmiş enerjilerin fırsatları var.

23 Ekim Güneş Tutulmasında, tutulma açıklığında tohumlanmış, kodlanmış enerjinin kısa bir dalgası yayılacak ve bu faydalı amaçlarla kullanılabilir. Bu enerji dalgası İlahi Yaşam Gücü ile dolu ve canlılık kazanmanızı ve enerji yüklenmenizi sağlayabilir. Bu tutulmanın aktif aşaması sırasında niyetinize odaklanmak üzere meditasyon yapmak için zaman ayırın…. ve bu güneşin “kısmi tutulması” olsa da, enerjisi muazzamdır ve tutulma sizin bölgenizde görünsün ya da görünmesin küresel olarak tohumlanmış – kodlanmış ilahi frekans yansıtır.

Üstatlar, olağanüstü tutulma aşamasında meditasyon yapmak, dua etmek, hedeflerinize odaklanmak için zaman ayırın. Size söylediğimiz şey, tutulmaların açıklığı sırasında yaşam gücünün, tezahürün eşevreli ‘mana’sının daha büyük olduğudur. Bu zamanı hayatınızı ve dünyanızı birlikte yaratmak için kullanın. [Not; Eşevreli: Kararlı girişim örnekçesi oluşturmak için, girişen dalgaların kaynaklarında evre birliği sağlanmış olması.]

Üstatlar, güneş tutulmasının geçmişinizin daha ileri toplumları tarafından anlaşıldığı bir çok özellikleri var, bunlara Atlantis, LeMurya ve Rama dahildir. Bu mesajda daha sonra bunları ayrıntılı şekilde tartışacağız. Ama bir tutulmanın saatler öncesinde ve saatler sonrasında yayılan ışığın, insanlığın fiziksel ve eterik bedenlerine ve gezegenin kristal mineralojik katmanlarına faydalı olan sayısız enerjilendirici özelliklere sahip olduğundan kısaca söz edeceğiz. Phi Kristallerini ve Kuvars Kristallerini kullananlarınız, eğer tutulma aşaması sırasında güneş ışığına konulurlarsa, bu kristallerin eşsiz yaşam gücüyle yoğun bir şekilde yüklenebileceklerini görecekler… ve tutulma aşaması bu eşsiz ışığı, tutulmadan 3 saat önce ve 3 saat sonra yansıtacak. 

Üstatlar, doğru uygulamasında astroloji, insan fiziksel bedenini ve zihinsel ve duygusal matriksin eterik bedenlerini etkileyen yerçekimsel ve elektromanyetik dalgalardan biridir. Astroloji gerçektir. Doğum haritalarından söz etmiyoruz, indüksiyon ve birleşik modeller ile sizi etkileyen frekanslar, ışık ve renklerle dolu olan gerçek enerji dalgalarıdır. Bu modeller bunların gerçek olduğunu kabul etseniz de etmeseniz de sizi etkileyen titreşimlerdir. Ancak hiç bir etki irade gücünden daha büyük değildir. Ama modellerin farkında olarak modeller ile daha etkili çalışabilirsiniz, onlara karşı çalışmazsınız. Bundan dolayı fırsatlar anlaşılabilir ve ele geçirilebilir ve gizli tehlikelerden bilgece kaçınılabilir. Anlıyor musunuz?

Yeni Dünyada, Kristal Izgara manyetik ızgara üzerinde hakimiyeti aldı ve bu hem gezegenlerin & yıldızların yerçekimlerini hem de Işığın yorumlanmasını etkiler. Ve bu enerjisel kolajı etkileyen bir kuvvet İlahi Düşüncedir. İnsanlığın kollektif İlahi Veçhesinden ve Evrensel Zihin adı verilen şeyden gelen etki modelleri vardır, bunlar tutulmalar, gündönümleri ve ekinokslar aşamalarında oluşan pencerelerde Kristal Izgara vasıtasıyla Dünya planına enjekte edilen spesifik modellerdir.

Görünürdeki Çılgınlığın Şu Andaki Modeli

Yeni Dünyanın paradigmasında eşsiz ve özlü bir şekilde yoğun arınma yaratmak için normal olarak astrolojik yerçekimleri ile ilişkili olan kozmik kuvvetler ile birleşen gezegensel etkilerin olduğu eşsiz bir zamanlamadasınız. Gölge, karanlık taraf olarak adlandırılan şey, yüzleşmek, görmek ve başa çıkmak üzere baskılamaları ve hayal kırıklıklarını yüzeye çıkarmak için frekanssal zamanın özel periyodunun geçici serbest akışındadır. Saklı veya baskılanmış olan şey üste çıkarılıyor. Saklı olabilecek geçmiş ihlaller ve çözülmemiş çatışmalar, yüzleşmek ve temizlemek üzere bu zamanda yüzeye çıkıyor.

Bu, yanlış anlama, aşırı tepki gösterme ve illüzyon zamanıdır. Bu, baskılama ifadesinde, hayal kırıklıklarının geri tepmesinde aşırı uçlar tarafından vurgulanan bir enerjidir.

James Tyberonn: Ekim tutulmalarından derinliğine bahsedebilir misin?

Başmelek Metatron: Tutulmalar ışığı, gezegensel frekansları, jeo – yerçekimlerini ve kollektif düşünceyi birleştiren açıklıklardır. Tutulmalar hem İlahi Düşüncenin hem de İnsan Kollektif düşüncesinin yüksek titreşimlerinin damgalanması için eşsiz bir palet sunar. Ay tutulması sadece dolunayda gerçekleşebilir ve güneş tutulması sadece yeni ayda gerçekleşebilir. Her ikisi de tutulmaya ilave güç sağlar. Tutulmalar sıklıkla insanlık tarafından tekil olaylar olarak görülür, ama biz aksini söyleyeceğiz… ay ve güneş tutulmaları şu anda gerçekleşmekte olduğu gibi (8 Ekim & 23 Ekim 2014) direkt lineer sıralamada olduğu zaman, enerjinin daha büyük yoğunluğunda daha yükseltilmiş bir alan oluşur. 

Bu nedenle lineer tutulmaların (15 gün içinde) büyük ölçüde artmış yoğunluğu vardır. Ay ve güneş titreşim imzalarının sembiyotik birbirine karışması oluşur, bunun etkisi sinerjiktir… her ikisi de büyütülür. Bu işbirliğinde, ister kısmi, halkalı, ister tam tutulma olsun, güneş tutulmasının herhangi bir formu tam ay tutulmasının tüm etkileriyle birlikte mega etkiye büyütülür. Yani eğer ay tutulması tam ise ve kısmi olan güneş tutulması ile lineer bir sıralamada ise, sonuç olarak ortaya çıkan ardışıklık her ikisini de ‘İkili Bütünlük’ etkisinde büyüten mega bir enerjidir.

Tutulmalar daha ileri toplumlar tarafından dünya planındaki gerçekliğin boyutsal dokusuna nüfuz eden son derece önemli olaylar olarak bilinirdi.

Atlantisliler tutulmalardan sonsuzluk noktaları olarak söz ederlerdi, çünkü tutulma periyodunda, lineer zaman sonsuzluğun kısa bir ara faslında durur. (‘Tutulma’ sözcüğü Atlantis dilinden gelir ve kadim Yunan diline girmiştir, ‘var olmayı gizlemek’ veya ‘var olmayı durdurmak’ anlamına gelir.) Tutulmalar ışığın dalgaboylarını eşsiz şekilde değiştirir ve yerçekimini etkiler. Tutulmalar sırasında yerçekimsel anormallikler ve bükülme etkileri gerçekleşir. Bunlar şu andaki biliminizde Allias ve Saxi etkileri olarak düşünülür.

Gelecek mesajlarda gezegende süregiden bükülme & yerçekimsel etkiler ve bunların geniş kapsamlı etkileri hakkında daha fazla konuşacağız. Pleiadesli ve Atlantisli Tyberonn olarak, sen ve Bilimadamı Rahiplerden olan – Atla Ra – diğerleri bu enerjiler ile çalıştınız ve tutulmalar sırasında gerçekleşen yerçekimsel anormalliklerin gezegendeki güçlü etkilerini ve güç düğümleri adı verilen şeyi anladınız. Tutulmalar birçok kullanımları olan enerjiler sunar. 2014 ve 2015’in mega ardışık tutulmaları da süregiden gezegensel yükseltmenin mekanizmalarıdır. Atlantis’te tutulmalar sadece katalizörler olarak bilinmezdi, aynı zamanda enerji kaynakları olarak kullanılırdı. Toplanabilen, saklanabilen ve kristal kapasitörlere yönlendirilerek güçlendirilen enerji!

Tutulmalar dünyaya nüfuz eden ve insanlığı etkileyen kodlanmış eşevreliliğin ‘vurmalı’ enerji dalgasını yayar. Eşevrelilik epifizi açar ve hem insan fiziksel bedeninin hücrelerinden hem de eterik bedenin enerji yapısından gelen spesifik bir yanıta yol açar. Ayrıca tutulmalar Ley Hatları ve Güç Düğümleri gibi yerküresel enerjileri güçlendirir ve daha fazla aktive eder. Ayrı bir paylaşımda bundan daha fazla ayrıntı ile söz edeceğiz.

Tutulmalar aşamasında, özellikle gündönümlerinin ve ekinoksların zirve noktalarına göreli yakınlıkta hem ay hem de güneş tutulması gerçekleştiğinde, zaman değişir. Bu şimdi gerçekleşiyor ve bu yoğunluklar yaratırken, aynı zamanda bilincin olağanüstü ‘boyut kapılarını’ da açıyor. Bu nadir aşamalarda rüya halleri daha lüsid ve uyanık bilinçte değişmiş haller de farklılaşmıştır. Düşüncenin nabız atışı, yaşam gücü titreşimi süptil ama çok anlamlı şekillerde değişiktir.

Gerçeklik pencereleri açılıyor, var olmanın ufukları genişliyor. Uzay – Zaman kısa bir süreliğine değişiyor. ‘Ebedi Şimdinin’ eşzamanlı zamanının yüksek halleri güçleniyor, çokboyutlu netliğin gerçekten gösterişli aşamasını sağlıyor.

‘Kutsal sitelerin’ dünyadaki vektörlerin içinde yaşam gücü birimlerinin (bunlara ayrıca Adamantine veya Akaşik Öz deniyor) daha büyük konsantrasyonu ile bezenmiş gezegensel güç düğümleri olduğunun farkındasınız. Tutulmalar bir zaman periyodu boyunca, yaratıcı yaşam gücü parçacığının yoğunlaşmış dalga – akışını yayar. Bu tutulma ile ilgili enerji bombardımanı, ‘İlahi’ düşünce kalıbının sokulmasıyla, ayrıca hem bilinçli hem de bilinçdışı seviyede insanlığın yüksek niyeti ile tohumlanabilir.

Bu enerji, bunu ister kavrayın ister kavramayın değişen derecelerde hepinizi bir seviyede etkileyecek. Ama bilinçli veya bilinçsiz olarak bunu nasıl kullanacağınız odağınıza, bilginize ve ışık miktarınıza bağlı olacak. Şu anda gerçekleşmekte olan şeyin ve Ekim’in mega – tutulmalarının ikilisinin birleşmiş enerjisinde gerçekleşecek olan şeyin bir parçası, sürmekte olan aşırı yüklü duygusal hallerin kendiliğinden istemsiz salıverilmesi olacak.

Eşsiz karakteristik hissetme – tonları insanlık tarafından tutulmanın rezonant titreşim alanına gömülüyor. Gezegendeki şu andaki ‘enerji kokteyli’ tarafından provoke edilen aşırılıklar gibi duygusal gerilimler daha normal seviyelere daha kolaylıkla geri getirilebilir. Tutulmalar hormonal dengesizlikleri stabilize edebilen bir enerji taşır, belirli enlem ve irtifaların elektromanyetizminin insan bedenine ve duygularına denge sağlamasına benzer şekilde.

Tyberonn: Tutulmaların insan biyolojisini ve duygusal halleri etkilediğini mi söylüyorsun?

Başmelek Metatron: Evet! İnsan biyolojisi ve zihinsel ve duygusal alanlar kesinlikle ortamdan etkilenir. Çevreniz bilinçli olarak algıladığınızdan çok daha fazlasını içerir; yerçekimi dalgaları, ışık frekansları, iyonik oranlar ve gezegenin mineralojik titreşimleri. Hormonal ve biyokimyasal dengelerin gezegenin ışık formatı & matriksi tarafından direkt olarak etkilenmesi için fiziksel bedeniniz biyolojik olarak işleyen hücresel bilince sahiptir. Tutulmaların etkisi vardır, çünkü farklılaşmış ışık yansıtırlar, yerçekimini değiştirirler ve daha büyük sakinlik sağlayan bilinçli yaşam gücü ile kodlanmıştır. Bundan dolayı, bir salıverme ve yeniden ayarlanma gerçekleşebilir.

Basitçe söylersek bedeninizin hücreleri, gölgedeki bitkilerin güneş ışığına doğru yönelmeyi aramalarına benzer şekilde ışığa & yaşam gücüne karşılık verir. Anacak etki deriden çok daha fazlasıdır, sadece biyolojik değildir, bütünsel var olmayı hizalar ve yüksek benliğe açılan üretken bir pencere sunar, insan evriminin periyoduna ve ışık miktarına eşsiz ve spesifik olan bir pencere.

Şu andaki (Ekim 2014) tutulmalar aynı zamanda 20 Mart 2015 ve 4 Nisan 2015’deki iki Tam Tutulmaya frekanssal olarak bağlıdır. Şimdikinin yoğunluğu yüksek kalacak, ama Ekim ayında gerçekleşen şey gerekli tahliyeyi, şu anda devam eden kaos kazanında geçici bir basınç salıverilmesini sağlayacak. Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi, gündönümlerinin ve ekinoksların düğümleri programlanabilirdir. Ekim ayındaki tutulmalar son derece kodlanmıştır. Yakın geçmişte deneyimlemiş olduğunuzdan daha fazla. Bu tür programlamalar 2038 Işığın Dönüşünü formatlamak için devam edecek. Tutulmaların şu andaki akademik çevrenizde bilinmeyen veya tam olarak kavranmayan Fizik Yasaları ve bilimsel nitelikleri vardır. Biliminiz kutsal olanı umursamıyor ve kutsal olan bilimi ihmal ediyor.

Her biriniz içinizin derinliklerine gitmek için bu tutulma tarihlerinde zaman ayırmalısınız.

Yüksek realiteleri deneyimlemek için olağanüstü fırsat keşfedeceksiniz. Rüya hallerinin daha lüsid olduğunu ve kişisel sorunların çözülme fırsatının sağlandığını göreceksiniz. Ama zaman ayırmanız zorunludur. Bazılarınız bu gerçekleri diğerlerinden daha kolaylıkla kabul edeceksiniz, çünkü paylaştığımız şey Atlantis’te Bir’in Yasasının ‘Bilimadamı – Rahipleri’ arasında anlaşılmıştı… ve birçoğunuz Bir’in Yasası Ruhsal Grubunun parçasısınız. 

Sayısız etkiler özellikle kodları hem almaya hem de etkinleştirmeye olanak sağlıyor. Ve tutulmaların enerjisel frekansların kendi yapıları içinde katılabildikleri açıklıklara her zaman sahip olmalarının nedeni budur. Tutulmaları sağlayan dünyanın, ayın ve güneşin direkt hizalanması her yıl dört – yedi kez gerçekleşebilir. Belirli bir yılda daha fazla tutulma olduğunda, daha fazla enerji kodlaması olur. 7 tutulmanın bundan sonraki meydana gelmesi 2038’de olacak ve bu önemlidir. Ama şimdinizde gerçekleşmekte olan şey, değişimlere hazırlanmakta son derece önemlidir.

8 Ekim dolunayda Tam Ay Tutulması çok olağandışı Merkür gerilemesindedir, 23 Ekim Güneş Tutulmasına kadar uzayacak olan olağanüstü güçlenmiş içsel – psişik vizyon sağladı.

Ama, bu vizyoner fırsatın aldatıcı yanlış yorumlanmasının seviyesine karşı olarak netlik seviyesinin, kişinin bireysel aura bütünlüğüne, denge haline, ‘topraklanmış’ kalma yeteneğine bağlı olduğunu not etmek önemlidir. Dengenin önemini kavramanız çok önemlidir, aksi taktirde şu anda (Mart 2015’e kadar devam edecek olan) gezegeninizdeki enerjileri idare etmek zor olabilir, enerjiler en uygun biçimde çok daha az kullanılabilir. Dikkat ve anlayış gereklidir. Aksi taktirde bu bunalıma ve duyarsızlığa gerileme zamanı olabilir. Bu enerjilerin bilgece kullanılması netlik, ruhsal büyüme ve birlikte yaratım için geniş bir sıçrama tahtası olabilir.

Aura dengesizliğinin daha az kavranmış mekanizmalarının bazılarının bağnazlık, ego büyümesi, kronik depresyon ve duygusal dengesizlik (aşırı) olduğunu aklınızda tutun. İnsanın ayaklarını yere basması netlik için zorunludur ve metafizikte çok yükseklere atlamaya ve çok hızlı titreşmeye niyet eden bir çok insan vardır. Bu tür dengesizlikler aura ‘kısa devresi’ ile sonuçlanır. Topraklanma yoktur; söz dağarcığınızda ‘hayal ürünü’ olarak tanımlanan şeyde, ‘pembe renkli gözlük’ halüsinasyonu sendromunda, netlik kaybolur. Bu nedenle, dengeyi sürdürmeyi ve 3B’de etkili şekilde işlev yapmayı öğrenmek yüksek boyutta netliği sağlayan aurik bakım gerekliliğidir.

Çatlak bir aura hizmet etmez; bütünsel aura yüksek aleme yükselmek için atlama tahtasıdır. Bundan dolayı, yanılgı içinde olanlar yanılgıyı deneyimleyecekler; netlik içinde olanlar olağandışı netlik deneyimleyecekler. Kadim insanların Ekinoksları, Gündönümlerini ve Tutulmaları, Kutsal Olaylar olarak düşünmelerinin nedeni budur. Şu andaki zamanlarınızda bile, bir çok din hala bu olayları Kutsal Günler olarak düşünür.

Bitirirken, aydan alınan ışığın yansıtıcı olduğunu, güneşten gelen ışığın direkt olduğunu söylüyoruz. Tutulmalar sırasında bu farklar anahtar faktörlerdir.

Ay ışığı daha çok değişmiş alemlerde ve düşsel vizyonda işler. Birçoğunuz 8 Ekim Ay Tutulması aşamasında yansıtıcı idiniz, bu bilinçli bir yansıtmada olsun ya da olmasın… bu, ay açıklığının gücüdür.

Güneş ışığı ve güneş frekanslarının kalıpları yaşam gücü kapsamında ve tezahür ettirmek için bezenmiş eşevreli enerjileri kullanmanın birlikte yaratıcılığında bir kez daha etki ediyor. 23 Ekim’de endişelerden özgürleşmenizi ve hayatınızı yaratmaya odaklanmanızı teşvik ediyoruz. Bunu yapmak, dua etmek, niyete odaklanmak kesinlikle kavrayabileceğinizden daha verimli sonuçlara sahip olacaktır. Bir tutulma sırasında küresel olarak yayılan & dağıtılan yaşam gücü birimlerinin bolluğu bunu sağlar… ve bunun şimdiki zamanlarınızda kavranmamış olan, ama daha büyük bilginin kadim aşamalarında anlaşılan bir gerçek olduğuna size güvence veririz.

İkili tutulmaların ardışık kolajında, her iki tutulma da uygun aktiviteyi planlamak için anlaşılmalıdır. Ay enerjisinde tefekkür edin ve düşünün ve Güneş Tutulmasında tezahür ettirme yüksek niyetine veya gerekli değişikliklere odaklanarak düşüncelerinizi kullanın.

Kristal Izgara yüksek kodların Yeni Dünya Matriksinin 12 boyutuna gömülmesini sağlayan odak mercekler olarak hizmet eder ve böylece hepinizin karışık olarak bağlı olduğunuz insan evrensel zihninde indüklemeyle alınır.

Üstatlar, tekrar söylüyoruz… olağanüstü tutulma aşamasında meditasyon yapmak, dua etmek, hedeflerinize odaklanmak için zaman ayırın. Tutulma açıklıkları sırasında, yaşam gücü, tezahür ettirmenin eşevreli ‘mana’sı daha büyüktür. Bu zamanı hayatınızı ve dünyanızı birlikte yaratmak için kullanın.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu gerçekleri paylaşıyorum. Sizler seviliyorsunuz.

Ve Öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)