BAŞMELEK MİKAİL: ADAMANTİNE PARÇACIKLARI VE ETKİLİ ŞEKİLDE NASIL KULLANILDIĞI

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN BİLGELİK ÖĞRETİLERİ

ADAMANTİNE PARÇACIKLARI VE ETKİLİ ŞEKİLDE NASIL KULLANILDIĞI

 ***  RONNA / SACRED SCRIBE

Sevgili üstatlar, birçok şekillerde, sizlere Yaratıcı Kaynaktan gelen Sevginin/Işığın ihtişamını ve her şeyi kapsayan anlamını iletmek için gayret ettik. Yaratıcının büyük planındaki mükemmelliği daha tam olarak anlayabilmeniz için, yüksek bilginin bir çok fasetlerini bir araya getirmenin zamanıdır.

Tüm evrende en kuvvetli gün Yaratıcının dişil veya TANRIÇA enerjisinin Özü vasıtası il yayılan SEVGİ GÜCÜDÜR. Önce, Yaratıcının eril Özü, KENDİ zihninde yeni yaratımın TOHUMLARINI meydana getirir, bu İlahi Mavikopya ile sonuçlanır, ki sonra Tanrıça Özünün duygusal doğası veya SEVGİ ÇEKİRDEĞİ içinde kucaklanır. Böylece en büyük düşlemelerinizin ötesindeki yaratımlar ile sonuçlanan harikulade ve muhteşem bir süreç başlatılır. İnsanlar olarak, siz o muhteşem yaratımlardan birisiniz.

Her Ruh fiziksel bir bedene yerleşirken, Kutsal Kalpte saklanan Adamantine Parçacıklarının bir hissesi vardır. Masum bir çocuk olarak, bu İlahi Sevgi/Işık serbestçe Kutsal Kalbe akar ve Kutsal Kalpten dışarıya akar; ama, giderek masumiyet kaybolur. Sözüm ona koruma için, ego tarafından başlatılan – Kutsal Kalbin etrafında dengesiz enerjinin eterik kalkanları oluşmaya başlar. Bundan dolayı, yetişkinliğe kadar bu İlahi İksirin akışı büyük ölçüde azalır, bir kaç uyanmış Ruhun haricinde. Çakra sistemini dengelemenin ve Solar Güç Merkezini aktive etmenin önemli olduğunu söylememizin nedeni budur, ki bu Kutsal Kalbin yeniden aktivasyonunu ve güçlenmesini başlatır.

Kalpte merkezlenmiş kalmaya çaba göstermeniz çok önemlidir. Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarına erişim kazanabilmeniz için, Orta – Dördüncü veya alt – Beşinci Boyutların frekanslarına uyumlanmanız çok kritiktir. Gümüş Kordon vasıtası ile Yüksek Ruhunuz aracılığı ile Ruh ile her zaman bağlantılısınız. Ama, Adamantine Parçacıklarının Sevgi/Işık enerjisinin size ve sizden serbestçe akabilmesi için, Kutsal Kalbiniz açık olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için, Üçüncü ve Dördüncü yoğunluğun alt seviyelerinin üzerinde rezonansa girmelisiniz. Bu, Kendinin – Üstadı ve dengenin, canlı sağlığın ve bolluğun birlikte yaratıcısı olmakta kritik bir adımdır.

“Tanrı Kaynağı, saf Mesih Enerjisinin Kendisinin akımlarının Özünden sürekli olarak dışarı yayıyor”u ifade ettiğimiz zaman, Adamantine Parçacıklarından söz ediyoruz. Size enerjiyi otomatik olarak yaydığınızı ve manyetize ettiğinizi anlattık. Kutsal Sevginin merkezinden rezonansa girdiğiniz zaman, Adamantine parçacıklarını çekersiniz. Herkesin en yükse hayrı için en yüksek kaderinize uyumlandığınız zaman, Adamantine Parçacıkları yayarsınız. Enerjinin size ve sizden serbest akışına izin vermek için, Kutsal Kalbinizin etrafına yerleştirdiğiniz eterik kalkanları çözmek bu nedenle çok önemlidir.  Ayrıca, Kutsal Kalbinizde Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizi aktive etmeniz önemlidir. Bu, Adamantine Parçacıklarının serbest akışının, içinizde Yaratıcı Bilincin On İki Işınını daha tam olarak tutuşturmasını sağlar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman, Kendinin  Üstatlığına giden yolunuzda iyisinizdir.

Bazen, meditasyonlarınız sırasında, Kutsal Kalbinizin derinlerine girdiğiniz zaman, yüksek bilincin vecd haline temas etmek mümkündür. Eğer o akıntıya veya Yaşam Nehrine girerseniz, bu asla unutmayacağınız bir histir. Ama, bir kez  daha, Evrensel Yasalar uygulanır; sadece şu anda rezonansa girdiğiniz frekans seviyesine erişebilirsiniz, çünkü siz bilinçte yükselirken arız – güvenliği vardır. Siz daha yüksek frekans kalıplarını bütünleştirirken, Sevgi/Işığın (Adamantine Parçacıklarının) daha ince seviyelerine erişirsiniz.

Sevgi, şefkat, odaklanmış niyet ve eylem ile yüklenmiş bilgi ve bilgelik tezahür etmemiş potansiyelin Evrensel ambarının anahtarını taşıyan güçtür. Yaratıcının Kalp Özünden gelen enerji onu biçimlendirmenizi ve bilincin fiziksel planında tasavvur edebileceğiniz her şeye tezahür ettirmenizi bekliyor. Biz, Yaşam/Işık Nehrine ve bu İlahi Parçacıkların sınırsız stoğuna erişmeniz için olası her şekilde size yardım etmek için buradayız. Ben Başmelek Mikail’im.

RONNA VEZANE tarafından AKTARILMIŞTIR.

IŞIĞIN ADAMANTİNE PARÇACIKLARI İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ

BAŞMELEK MİKAİL TARAFINDAN AYDINLATILMIŞTIR ** RONNA / SACRED SCRIBE TARAFINDAN DERLENMİŞTİR

1) Bu Evren için Metatronik Işık veya Tam – Spektrum Işık En Yüce Yaratıcıdan gelir ve İlahi Sevgi/Işığın Adamantine Parçacıklarından oluşur.

2) EN YÜCE YARATICI YÜKSELİŞ DALGASI, Yaratıcının Kalp – özünden akan asıl yaşamı devam ettirici dalgadır. Tezahürün yeni bir döngüsünün zamanı olduğunda veya Yükseliş başlatıldığında, Işık/Yaşamın bu akımının kuvveti artar. Bu zaman dalgası Adamantine Parçacıklarından oluşur.

3) Bu YÜKSELİŞ DALGASI tüm tezahür etmiş Yaradılışta Yaratıcıdan engin aşağıya doğru akan bir akıştır. İster bir Evren olsun, ister yıldız sistemi galaksi, güneş sistemi, gezegen veya insan, hayvan, bitki ve mineral krallıkları olsun, bu Yaradılışın her Fasedine Hayat Çizgisidir. GERİ DÖNÜŞ YOLU olan Işığın çok daha küçük, yukarı doğru spirallenen bir akışı vardır, ki bilinçli birlikte yaratıcılar olarak siz sevgi dolu niyetiniz ile, Kutsal Nefesiniz ve koşulsuz  sevginiz ile aktive edersiniz. 

4) Adamantine Parçacıklarının başka bir tanımı: En Yüce Yaratıcının Kalp/Zihni içinden kaynaklanan İlahi Sevgi/Işık. KAYNAKtan gelen tam spektrum Işık veya elektromanyetik radyasyon tüm gerekli Işık matematiğini, kutsal geometriyi ve sonu olmayan dünyaları yaratmak için gerekli olan anahtarları ve kodları kapsar. Onsuz ne tezahür etmiş Evrenlerin hiç biri ne de siz var olabilirdiniz. SEVGİ ve IŞIK terimleri birlikte gider, çünkü bu ikisi aksi düşünülmez şekilde bağlantılıdır; bunlar BÜTÜNÜN parçasıdır. 

5) Hem “Kozmik Bilinç” akışı hem de “Kozmosun Bilgeliği” çoğu zaman “Yaşam Nehri” olarak adlandırılmakta, çünkü aslında, her biri “Yaşam İksirini” içeriyor. Bu TÜM VAR OLAN’dan ve ONA Yaşam Çizgisidir. Yaşam Nehri sınırsız potansiyeli sürekli akışını kapsayan Adamantine Paracıklarından oluşur. Beyaz Ateş Hafıza Tohum Atomlarının bu akışının veya nehrinin aynı zamanda Orta – Dördüncü Boyuttan, On İkinci Boyuta tüm yüksek boyutlarda geriye doğru işlediğini, Büyük Merkezi Güneşe ve Baba/Anne Tanrımıza bağlandığın imgeleyin. Sonra tüm Evrenlere, En Yüce Yaratıcıya akıyor. İnsanlığın İlahi Mavikopyasının önemli bir bileşeni alınan ve aktive edilen Sevgi/Işığın bir kısmını geri aktarmak veya bağışlamaktır -Yaradılışın yüksek alemlerine geri göndermek.

6) Yaradılıştaki her şey Yaradılışın Özünü, Sevgi/Işık Enerjisini veya İlahi Olanın Kıvılcımını içerir. Yine, hiç bir şeyin onsuz olmayacağını vurguluyoruz. Işık tüm tezahür etmiş Yaradılışa nüfuz eder. Yeni yaratımlar varoluşa getirilirken, Işık karanlığa nüfuz eder ve yayılır, böylece Yaradılışı Büyük Boşluğa genişletir. Sevgi tüm Yaradılışın dinamik kuvvetidir. Yaşam Yaratıcının tezahür ettirilmiş Sevgisidir.     

       ADAMANTİNE PARÇACIKLARINA ERİŞMEK VE KULLANMAK:  

1) Sevginizin/Işığınızın Baba/Anne Tanrımızdan gelen saf İlahi Öz ile dolu olan minik kristalin elmaslar şeklinde patladığını tasavvur edin. Çünkü aslında, eğer bu mesajları okuyorsanız, bunlardaki gerçeği anlıyorsanız, ve size verdiklerimizin küçük bir kısmını bile uygulamaya geçirdiyseniz, şimdi En Yüce Yaratıcıdan gelen Işığın saf, ince frekanslarına erişebilir ve bütünleştirebilirsiniz.

2) Adamantine Parçacıkları, Mesih Enerjisi veya Metatronik Tam-Işık Spektrumu yeniden -nitelendirilemez. Bunlar sadece, Orta – Dördüncü ve Beşinci Boyut seviyelerine ve daha yükseğe eriştiğiniz zaman erişilebilirdir. Kutsal Kalpten gelen Sevgi veya Koşulsuz ya da Kutsal Sevgi adı verilen şey, göndericinin aynı zamanda yaşamın sihirli iksirini alması, ayrıca onu göndermesi için, Adamantine Parçacıklarının serbest akışını başlatan simya eylemidir.

3) TÜM insanlık için elde edilebilir olan Yarım – Işık Spektrumu veya Temel Yaşam Gücü Maddesi, varoluşun fiziksel planında birlikte – yaratıcının niyetleri ile – pozitif veya negatif şekilde – biçimlendirilebilir ve yeniden nitelendirilebilir. Bu, Üçüncü/alt-Dördüncü Boyut ortamında insanlık için elde edilebilir olan enerjidir. İçinizde uyumlu bir dengeye ulaşmak ve Kutsal Kalp Merkezini aktive etmek bu nedenle çok önemlidir. Yüksek – Dördüncü ve Beşinci Boyut frekans kalıplarına ve Yaratıcı Özün Adamantine Parçacıklarına erişmeniz için. 

4) Ruh Kutsal Kalp alanında oturan titreşen Yaşam Gücü enerjisinin Beyaz Ateş Hafıza Tohum Atomu olarak tanımlanabilir. Bu Tohum Atomun çekirdeğinde, ona Adamantine Parçacıkları aşılanırken, Tanrı Bilincinizin nitelikleri ve vasıflarının daha fazlasını aktive etme sürecinde olan elmas şekilli, çok fasetli Tanrı Hücreniz oturur. Ruh, hala düşük boyutların illüzyonunda kapana kısılmış olanlarda kalp bölgesinde Yaşamın ve bilincin sadece küçük bir Kıvılcımını içerebilir. Ama, o tam dinamik gücüne geliştikçe, genişler ve Solar Kalp Merkezi haline gelir, solar pleksusu, kalbi, timüsü ve boğaz bölgesini kuşatır. Buna çoğu zaman Üç – Katlı Alev adı verilir ve kalbe Ruhun Makamı denilmektedir. Ruh sizinle hem duygusal hem de zihinsel bedeniniz aracılığı ile iletişim kurar, kalp merkezi vasıtası ile duygular ve Epifiz Bezi aracılığı ile zihin. Kutsal Kalbe açılan portallar açıldığı ve aktive edildiği zaman, Kutsal Zihin adı verilen beynin yüksek titreşimli bölümlerinde saklanan Işık Bilgeliği paketlerine erişim kazanırsınız. Bağlantı tamamlandığı zaman, fiziksel beden daha iyi sağlık ve canlılık, ayrıca Beden Elementali ile daha derin bağlantı aracılığı ile ödülleri toplamaya başlar.

5) Adamantine Parçacıkları veya ruhsal terimlerde SEVGİ/IŞIK elektromanyetik radyasyon, En Yüce Yaratıcının Çekirdek Kalp/Zihninden İlahi yayınım olarak tanımlanabilir. Yaşamın Özüdür ve içinde Baba/Anne Tanrımız, bu Evrenin Başmelekleri vasıtası ile Yaratıcı bilincin on iki Işınına kırılan niteliklerin, erdemlerin, veçhelerin ve vasıfların tümü vardır. Varoluşta her şeyde Yaratıcı Işığın bir seviyesi vardır. Hiç bir şey onsuz var olamaz. Bu nedenle buna çoğu zaman “Yaşayan Işık” adı verilir. Ne kadar küçük veya soluk olursa olsun, her şeyin var olması için var olmalıdır.

6) Adamantine Parçacıkları veya ruhsal terimlerde SEVGİ/IŞIK elektromanyetik radyasyon, En Yüce Yaratıcının Çekirdek Kalp/Zihninden İlahi yayınım olarak tanımlanabilir. Yaşamın Özüdür ve içinde Baba/Anne Tanrımız, bu Evrenin Başmelekleri vasıtası ile Yaratıcı bilincin on iki Işınına kırılan niteliklerin, erdemlerin, veçhelerin ve vasıfların tümü vardır. Varoluşta her şeyde Yaratıcı Işığın bir seviyesi vardır. Hiç bir şey onsuz var olamaz. Bu nedenle buna çoğu zaman “Yaşayan Işık” adı verilir. Ne kadar küçük veya soluk olursa olsun, her şeyin var olması için var olmalıdır.

 ADAMANTİNE PARÇACIKLARI HAKKINDA TARİHSEL BİLGİ ** RONNA / SACRED SCRIBE

* “Adamantine” sözcüğü binlerce yıldır kullanılmaktadır. Budist geleneğinde, bu sözcüğe ilk referanslardan birini bulabiliriz; Sanskritçede Vajra Adamantine anlamına  gelir ve Vajradhatu “Adamantine Küresi” anlamına gelen Sanskritçe bir sözcüktür. Ama belki, en önemli bulgu, Vajrasattva sözcüğünün arınmanın ve şifanın Buddha’sını temsil eden “Adamantine Varlığı” anlamına gelmesidir. Vajrasattva Meditasyonu, Vajrayana Budizmi tarafından negatif hislerin, düşüncelerin, sözlerin ve eylemlerin neden olduğu birikmiş safsızlıklardan kendilerini temizlemeyi dileyen uygulayıcılarına tavsiye edilen özel bir uygulamadır.

* Adamantine Parçacıklarının herhangi bir şey ile birleşmemiş, saf parçacıklar anlamına geldiği söylenebilir – o kadar saf, küçük ve basit parçacıklar ki, bölünemezler. Bundan dolayı, mutlak’ı temsil ederler. Evrenin sabitlerinden biridir.

* Adamantine Parçacıkları herhangi orijinal madde veya elementi tezahür ettirme potansiyeli içeren, Sonsuzluğun kristalin parçacıklarıdır. Adamantine Parçacıklarının, atomun her olası tipini oluşturmalarına izin veren, bir tür Evrensel DNA (Kök Hücreler gibi) ile kodlanmış olduğu söylenebilir.

* Sevginin Gücü: Adamantine Parçacıkları diğer parçacıkları ve atomları yaratmak için güç gerektirir. Ama, onlarla uyuşabilir olan enerjinin tek bir tipi vardır (3B de bildiğimiz şekliyle sürtünme ile üretilen enerji değil). Bu enerji Evrensel Yaşam Gücü  Enerjisi formunda Evrene yayılan Sevginin manyetik gücüdür. Sevgi sadece en güzel is değildir, aynı zamanda Adamantine Parçacıklarını tezahür etmeye başlatan ve yönlendiren güçtür. Ayrıca Sevgiyi ve onun manyetik gücünü çağırabiliriz: materyal maddenin sayısız ifadelerini oluşturması için Adamantine Parçacıklarına komut verme saf ve sonsuz potansiyeli. Sevgi Evrendeki nıhai kuvvettir; her galaksiyi, yıldızı ve gezegeni yerine tutar. Sevginin huzurunda güzelliğin, mükemmelliğin, ahengin ve etkililiğin modelleri kendiliğinden tezahür eder. Her insan Varlığı, kendi manyetik Kutsal Kalbini kullanarak Sonsuz Sevginin niteliğini ve miktarını üretebilir.

Melek kutsamaları, Ronna

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe vasıtası ile aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Vezane, Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, alıntı veya ekleme yapılmadığı, yazarın ismi ve website adresi dahil edildiği sürece dostlarla kişisel paylaşıma veya websitelerine göndermeye izin verilir. https://www.starquestmastery.com/

(Çeviri: Saffet Güler)