BAŞMELEK MİKAİL: BEŞ KRALLIK/DÜNYASAL YÜKSELİŞİN BU DÖNGÜSÜ İÇİN BOYUTLAR

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-3-2016

RONNA HERMAN KANALIYLA

BEŞ KRALLIK/DÜNYASAL YÜKSELİŞİN BU DÖNGÜSÜ İÇİN BOYUTLAR

Sevgili üstatlar, Evrendeki her şeye kendi türünün bilinci bahşedilmiştir. Hatırlayın, TÜM Yaradılışı – tüm seviyelerde Omnievren- Mutlak Yaratıcının Kalp Özünden gönderilen Kozmik Enerjidir. Bu Enerji birbirlerine nüfuz eden ve buna rağmen birbirlerinden Işık frekans kalıplarındaki değişkenlik ile ayrılan sonsuz varyasyonlardaki titreşim frekanslarından oluşur. Yaratıcının Işık/Enerjisi Yaradılışın tüm bileşenlerini içerir ve Işığın bu sayılamaz Tohumlanmış Kalıpları maddi tezahürün bir çok seviyelerinin karmaşıklığını oluşturur. “Boyutlar ve Alt – Boyutlar” gibi, Yaradılışın çoklu seviyelerini tanımlamak için kullanılan terimler hepinizin var olduğunuz çok karmaşık “gerçekliğin doğasının” netliğini ve anlayışını getirmek için oluşturulmuştur. Çoğunuzun farkında olduğunuz gibi, dünyasal eterik ortamınızdaki her Boyutun yedi alt – seviyesi vardır.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BOYUTLAR * DUALİTE

 ENERJİ    +    MADDE

     POZİTİF / AKTİF         **        NEGATİF / ALICI

BEŞİNCİ BOYUT  *  ÜÇLÜLÜK

DUALİTE     +      RUH    +     MADDE

EŞİTTİR: UYUMLU MADDE

BİRİNCİ BOYUT * MİNERAL KRALLIĞI: Birinci Boyut ve İkinci Boyutun düşük alt-seviyeleri: Mineral ve Bitki Krallıkları tam olarak içgüdü tarafından yönetilir ve bunlar Deva ve Elemental Krallıkları aracılığı ile Tanrı Işığı/Yaşam ile aşılanır. Birinci Boyut ortamı, Dünyanın bedenini oluşturan toprak, kayalar ve suyun atomaltı elementlerinden gelen maddi dünyanın yapı taşları olan elementler dünyasıdır. Bu, tüm bitki yaşamının tezahürünün temelidir ve misyonu tüm mineral ve bitki krallıkları için güneşten yaşam – verici elementleri veya besinleri aktarmak olan Elemental Krallığının en alt seviyesinin yuvasıdır. Elemental Krallığının rehberliği altında, Bitki Krallığı da güneş ışığına erişme ve güneşin parıltısının sıcaklığında yıkanma içgüdüsel arzusunu deneyimlemeye başladı.

 İKİNCİ BOYUT * FLORA & FAUNA * BİTKİ & HAYVAN KRALLIĞI: Orta – İkinci – Boyut seviyesi, Hayvan Krallığının materyalize olduğu ve bilincin alt – seviyesinin başladığı yerdir. Orijinal olarak, Hayvan Krallığı bitki yaşamından beslenme alıyordu ve varlığını sürdürüyordu – etobur olmalarına asla niyet edilmemişti. Hayvan Krallığı evrimleşirken ve ilkel korkuyu, öfkeyi ve arkadaşlık için kuvvetli arzuyla içgüdüsel sevgiyi veya uyumluluğu deneyimlemeye başlarken, İkinci Boyut ortamında temel hisler ve duygular sergilenmeye başlandı. Hayvan Krallığı doğuştan gelen içgüdüden kuvvetli bir şekilde etkilenir. Hayvanların Kıvılcımları her enkarnasyon arasında Grup Ruhundan gelir ve Grup Ruhuna geri döner.

ÜÇÜNCÜ BOYUT: Binlerce yıl önce insanlığın bilinçte düşüşünden bu yana, Dünya ve fiziksel ortamı Üçüncü/Dördüncü Boyut bileşenlerinden oluştu. Üçüncü Boyut uzayın uzunluğu, genişliği ve derinliğinden oluşur. Bu Boyutun Duyarlı Varlıkları, daha evrimleşmiş Hayvan Krallığı (grup bilinci) ve bireyselleşmiş Ruh – bilincine sahip olan İnsan Varlıklarıdır.

ÜÇÜNCÜ KRALLIK / ÜÇÜNCÜ BOYUT: * İLK ÜÇ ALT – PLAN * HAYVAN / DOĞA KRALLIĞI: Hayvan Krallığının yüksek bilinçli türleri —içgüdüsel / alt – bilinç

ÜÇÜNCÜ BOYUTUN İLK ÜÇ SEVİYESİ: Giderek yüksek türlere evrimleşen hayvanlar ve sınırlı duyarlı zeka geliştirmiş olan hayvanlar zekanın bu aralığı içindedir: Örneğin Primatlar (Maymunlar ve Şempanzeler), Filler, Atlar, Köpekler ve Kediler. “Yükseliş sürecinin” gelecekteki aşamasında, bunlar “ruh sahibi olacaklar” ve bireysel BEN’İM bilinci tahsis edilecek.

“Evrimin daha yakın Döngüsünde” kendi bireyselleşmiş BEN’İM bilincini elde etmiş olan bazı insanlar – çok genç Ruhlar – da vardır. Onların ilk enkarnasyon deneyimleri bu güneş sisteminde veya Dünya Planında olmakta ve bu nedenle değişen derecelerde entellektüel kapasitesi ile birlikte, hala hayvan/insan temel – içgüdü doğasında işlev yapıyorlar. Bu Ruhlar gerçek “dünyalılar”dır.

Artık Dünya Planında enkarne olan herhangi genç veya daha olgun Ruh yok. Şimdi, sadece bu Evrende ve başka Evrenlerde de çok sayıda enkarnasyon deneyimine sahip olan ve “olgun ve yaşı Ruhlar” Dünyada enkarne oluyor.

 ÜÇÜNCÜ BOYUT * DÖRTTEN YEDİYE KADAR ALT – PLANLAR * İNSAN KRALLIĞI: Maddi ifadenin Üçüncü Boyut alemi daha fazla zihinsel odaklıdır, güçlü bir yaratma, doğayı fethetme ve kontrol etme arzusu vardır. Bu, insanlığın deneysel varoluşunun en düşük seviyesidir. Benliğin kademeli, sınırlı bilinci ile temel, içgüdüsel hayatta kalma doğası gelişmeye başladı, “Ben senden ayrıyım ve farklıyım“. İnsan Varlıkları eşsiz veya bireyselleşmiş düşüncelerin nadiren olduğu bilincin sürü – halinden ortaya çıkmaya başladı. Çoğu bilgiler grup içgüdüsel doğasından ve büyüklerden miras kalan temel kavramlardan geldi.

DÖRDÜNCÜ KRALLIK / DÖRDÜNCÜ BOYUT İNSAN KRALLIĞI: Alt – bilinç ve bilinçli farkındalık. Dördüncü Boyutta, uzayın uzunluk, genişlik ve derinliğine “ŞİMDİ” anının bilinçli farkındalığı eklenir. Dördüncü Boyut duyguların, Maya/illüzyonun alemidir – Astral Plan. Daha yüksek frekans kalıplarının başlangıç aşaması olduğu için, zaman daha akışkandır ve zaman ve uzay yasaları değişmeye başlar. Buna bazen Eterik Alem denir. Çoğunlukla uyumsuz Üçüncü/Dördüncü Boyut titreşimlerinin kümelenmesinden oluşan kitle bilinci inanç yapısından geçmelisiniz. Dördünücü Boyut ortamının yedi alt – seviyesini geçmek ve Beşinci Boyut ortamındaki “BEN’İM“inizin farkındalığına erişmek için, kişisel uyumsuz titreşim frekanslarınızı temizlemek veya nötrleştirmek sizin sorumluluğunuzdur.

DÖRDÜNCÜ KRALLIK * BİRDEN ÜÇE KADAR ALT- PLANLAR: İNSAN/İNSAN KRALLIĞI: Gelişmenin bu aşamasındaki İnsan Varlıkları, bilinçaltı/bilinçli insan doğası ile birlikte hala hayvan içgüdüsel doğalarının bir kısmını kullanır. Dörtten yediye kadar alt – planlar: İnsan/Spiritüel doğanın gelişiminin başlangıcı.

Balinalar ve Yunuslar daha geniş anlayışınız için size sunmakta olduğumuz evrimsel profillerin hiçbirine uymayan özel, eşsiz türlerdir. Onların Dünyadaki spiritüel ve entellektüel olarak en ileri türler olduğu düşünülür. Dünya insan yerleşimi için yaratılırken, bu muhteşem Işık Varlıkları “insan türleri için İlahi bilincin Koruyucuları” olarak çok uzak Yıldız Sistemlerinden gönderildi. Onlar bu Alt Evrensel deneyimin başlangıcından bu yana – sadece bu alemde değil, aynı zamanda bu Alt – Evrendeki bir çok başka alemlerde – tüm yaşam formlarının aydınlanmış ve ayrıca azalan bilincinin kaydedicileridir. Onlar Dünyanın, tüm gezegenlerin, güneş sistemlerinin ve galaksileri kayıtlı tarihini bedenler ve sürekli olarak Işığın ve ileri bilgilerin yansıtıcı frekanslarını getirirler.

Yunus ve Balina bilgeliğinin aydınlanmış aktarıcılarının bazılarından gelen geçmişin bilgelik öğretileri, Işığın bu güçlü hizmetkarları ile ilgili çok fazla bilgi getirdi. Yunuslar ve Balinalar gezegende kristalin bilincin enerji matrikslerinin örülmesini kolaylaştırırlar. Bu, titreşimsel olarak alıcı ve spiritüel olarak hazır olan insanların, kendi hücresel yapılarına saf sevginin daha derin aşılamalarını bedenlemelerini ve telepatik iletişimin daha derin, daha saflaşmış seviyelerini deneyimlemelerini sağlar. Onlar Dünyadaki tüm Varlıkları temsil eder ve misyonları ve ihtişamları tüm Dünyayı daha büyük sevginin sıvı Aura Alanında tutmaktır. Dünyadaki bilincin evriminin daha büyük plana uygun olarak ilerlemesini sürdürmek için, sulara, Dünyanın derinlerine ve tüm insanlığa sevginin tonlarını gönderirler. Form içinde olmak için göründükleri gibi değiller. Onlar hayranlık duyduğumuz, eğer alıcıysak, Baba/Anne Tanrımızın sevgi, uyum ve inayet frekanslarını yayarak okyanuslarda sürekli devriye gezerken sevgi dolu enerjilerini hissedeceğimiz harika, muhteşem Varlıklardır.

BEŞİNCİ KRALLIK: BEŞİNCİ BOYUT SPİRİTÜEL /İNSAN DOĞASI * BEŞİNCİ BOYUTUN İLK ALT – PLANI: Tüm Üçüncü/Dördüncü Boyut Ruh parçalarının bütünleşmesi tamamlandı. Bu nedenle, Ruh – aşılanmış Kişilik Karma Çarkından salıverilir. Bilincin/Süperbilincin/sezgisel farkındalığın kademeli gelişimiKUTSAL – ÜÇLÜ BİLİNCİN başlangıç aşaması.

BEŞİNCİ BOYUT, BİLİNCİN ZİHİNSEL PLANI: KUTSAL ÜÇLÜ * ÜÇ TANRI IŞINI:

  1. RUHSAL İRADE/GÜÇ: KOZMİK ENERJİ ** II. SEVGİ/SEZGİ: BİLGELİK **         

      III. BİRLİKTE YARATICI – AKTİF ZEKA: BİLGİ

EGO – ARZU BEDENİ * İÇGÜDÜ * DÜŞÜK ZİHİN 3B  

DUYGUSAL BEDEN * İMGELEME * BİLİNÇLİ ZİHİN Alt- 4B

RUHSAL BİLİNÇ * SEZGİ * KUTSAL ZİHİN Orta-4B   

 RUH – AŞILANMIŞ KİŞİLİK * AYDINLANMA * KUTSAL ÜÇLÜ  1nci- Seviye-5B   

 Daha iyi anlamanız için, size her Boyut için bir “BİLİNCİN ENERJİ ALANI”nı vereceğiz – GSALP WATTları adını verdiğimiz şeyin rastgele belirtilmesi:   [GSALP: God-Seed Atom Light Power; Tanrı – Tohum Atomu Işık Gücü]

** BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ENERJİ ALANLARI ** TANRI – TOHUM ATOMU IŞIK GÜCÜ.”

*    BİRİNCİ BOYUT         *     1,000 – 1,999  WATTS GSALP *    İKİNCİ BOYUT     *    2,000 – 2,999  WATTS GSALP *    ÜÇÜNCÜ BOYUT        *    3,000 –  3,999 WATTS GSALP *    DÖRDÜNCÜ BOYUT        *    4,000 –  4,999 WATTS GSALP *    BEŞİNCİ BOYUT       *    5,000 – 5,999 WATTS GSALP

BİLİNCİN FREKANS SEVİYELERİ:

BİRİNCİ VE İKİNCİ BOYUTLAR: 1,000 – 2,500 WATTS GSALP:

İkinci Boyutun yüksek alt – seviyeleri ve Üçüncü Boyutun ilk üç alt – seviyesi: 2,500 – 3,300 watts of GSALP

YENİLECEK HÜKÜM SÜREN NEGATİF ÖZELLİKLER:

ÜÇÜNCÜ BOYUT: TANRI – TOHUM ATOMU GÜCÜNÜN 3,000 den 3,999a kadar WATT’ı.

 EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEK SEVİYELERE: HAYATTA KALMA İÇGÜDÜSÜ * KORKU* ÖFKE * KİN * NEFRET* KÜÇÜMSEME* UTANÇ * SUÇLULUK* YADSIMA* İLGİSİZLİK * DUYGUSUZLUK * İNATÇILIK * SEFALET * KAYITSIZLIK * İZİN VERME * FIRSAT VERME * SÜRÜ HALİ * KAFA KARIŞIKLIĞI * KATI DÜŞÜNME İŞLEMİ * DEĞİŞİM KORKUSU * BOŞVEREN * DOĞANIN VE ELEMENTLERİN KUVVETLERİNDEN KORKMAK

DÖRDÜNCÜ BOYUT: TOHUM ATOMU GÜCÜNÜN 4,000 DEN 4,999 KADAR WATT’ı

 BİRİNCİDEN ÜÇÜNCÜ ALT – SEVİYEYE KADAR: SEFALET * KENDİNE HİZMET * ZITLAŞAN * İHTİRAS * SUÇLAMA* ÇARESİZLİK * ENDİŞE* UYUŞUKLUK * AŞAĞILAMA * UMUTSUZLUK * KEDER * TALEPKAR * VAZGEÇME * YIKICI OLMA* YARGILAYICI OLMA *İNATÇILIK * HAYRANLIK *OTORİTER* DOGMATIC *AŞIRILIK * CİDDİYETSİZ * KİBİRLİ * ÇEKİCİLİK ARAYAN * HÜKMETME * BIKKINLIK * MATERYALİSTİK* “İYİ ŞANSA”, KADERE VE CEZALANDIRMAYA KUVVETLİ İNANÇ * AKIŞA UYMAYA İSTEKLİ OLMA * “KİTLESEL BİLİNÇ İNANÇ SİSTEMİNE” YAKALANMA* “BEN, BANA, BENİM” ODAĞI.

UYUMLU HALE GETİRİLECEK NEGATİF ÖZELLİKLER VE BÜTÜNLEŞTİRİLECEK POZİTİF ÖZELLİKLER:

DÖRDÜNCÜ ALT – SEVİYE — YÜKSEK BİLİNCE KÖPRÜ:

 İSTEKSİZLİK* HAYAL KIRIKLIĞI* HOŞNUTSUZLUK * ŞÜPHE * PİŞMANLIK * İZİN VERİCİ OLMA * FIRSAT SAĞLAMA *KÖTÜMSER * NÖTRLÜK * ÜZÜNTÜ * BEZGİNLİK * DEĞERSİZLİK * BAĞIŞLAMAYI ÖĞRENME* ANLAYIŞ* UMUTLU OLMA* İYİMSER * ARZU * DİSİPLİNİ ÖĞRENME* İÇE DÖNMEYE BAŞLAMA * ARAYIŞ* * GÜVEN * KAVRAYIŞLILIK* YARDIMSEVERLİK * CÖMERTLİK * “BENLİK FARKINDALIĞININ GENİŞLEMESİ.”

DÖRDÜNCÜ BOYUT — BEŞİNCİDEN YEDİNCİYE ALT – SEVİYELER:

 SABIR * DIŞAVURUMCU * YARATICI * DİSİPLİNLİ* TEK BAŞINALIK ARAYAN * ŞEFKATLİ * MERHAMETLİ * UYUMLU *SAKİN * GÜVENİLİR * CESARET * GÜÇLENDİRME* İYİMSERLİK * HÜRMET * SEVGİ DOLU OLMA * NEŞELİ * VECD HALİ* SEZGİSEL * CANA YAKIN* MİNNETTAR * FEDAKAR * HİZMET ETME ARZUSU* DÜRÜST * MİNNETTAR * “BİRLİK BİLİNCİ GELİŞTİRME” 

Öğretilerimizi takip eden bir çoğunuz, Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını almaya başlamak için negatif frekans kalıplarınızın %51 ini temizlemeniz ve Ruhsal Şarkınızı Beşinci Boyutun düşük alt – seviye frekanslarının en azından bir kısmına uyumlamanız gerektiğinin farkındasınız. Bunu yaparak, yüksek alemlerin saf titreşim frekanslarını içeren Işığın bu Özünü soluma yeteneğini kazanırsınız. Size, fiziksel bedeninizde iken, bu zamanda Dünyaya nüfuz eden Yeni Çağın İlahi Özünü bütünleştirme fırsatı veriliyor.

Boyutlar arasında katı sınırlar yoktur, çünkü bunlar bir dalga modelinde alçalıp yükselirler ve bir dereceye kadar birbirlerine nüfuz ederler. İnsanlığın çoğunluğu şu anda, Dördüncü Boyutun çeşitli seviyelerine ulaşırken ve bunları bütünleştirirken, Üçüncü Boyutun daha yüksek, daha uyumlu frekansları ile rezonansa giriyor. Bir çok adanmış Ruh Beşinci Boyutun düşük alt – seviyelerinin frekans kalıplarının bazılarına erişmeye başlıyor ve hatta Işık Şehirleri aracılığı ile Altıncı Boyut frekans kalıplarının (ve hatta daha yükseğinin) küçük miktarlarını bütünleştiren bazı daha ileri Ruhlar var.

Sevgililer, size ilettiğimiz bazı kavramların çok kafa karıştırıcı olabileceğini biliyoruz. Ama, bilinciniz ve bilgeliğiniz genişlerken, Kutsal Zihniniz rezervde sahip olduğunuz bilginin pınarına açılacak ve hatırlayacak ve anlayacaksınız. Her zaman sizinleyim. Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna/Kutsal Kabile tarafından aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak, Ben Ronna, Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, eksiltilmediği veya ilave yapılmadığı ve yazarın ismi ve e posta adresi ve website adresi dahil edildiği sürece websitelerine gönderilebilir. RonnaStar@earthlink.net dan izin alınarak dergilerde yayınlanabilir.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.ronnastar.com