BAŞMELEK MİKAİL: ÇEKİM YASASI

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – LM-07-2016

ÇEKİM YASASI

Ronna Herman kanalıyla

Sevgili üstatlar, Yol’da bir Üstat olmak için fiziksel, günlük yaşam tarzınıza gerçeğin yüksek frekanslarını doğru şekilde uygulamak için gerekli irade ve Self – disiplin ile birlikte, farkındalığın yüksek hallerini bütünleştirmek için çabalamak çok önemlidir. Her enkarnasyonun önemli bilgileri Ruh – Tohum Atomunda saklanır. Ama, ileri Kozmik bilgilere erişmek için insan kişiliğinin bilinci gerekli frekans kalıplarına ulaşmalıdır. Zamanla, arzu büyük amaca dönüşür ve büyük amaç berrak, belirli sezgisel yeteneğe gelişir.

İnsanlığın kriz anlarını deneyimleyerek evrimleştiği ve kademeli olarak yaşam değişimleri yaptığı kanıtlanmış bir gerçektir. Ruhun kişiliğe aşılanması ego – arzu bedeninde inanılmaz değişimler üretir, bu fiziksel plan varoluşunda işlev yapan insan Varlığının her yönünü etkiler. Şimdiki anda yargılama veya önyargı olmadan, tam farkında olarak yaşamak neşeli, bolluk içinde yaşamanın temelidir. Geçmiş anılar ve gelecek beklentileri şimdiki realitenizi ve gelecek deneyimlerinizi yaratır.

Hatırlayın: Ruhsal Ateş insan evriminin arka planını oluşturan tüm tezahürün temelidir. Evrenin gücü ŞİMDİ anındadır, geçmiş ve gelecek arasındaki DİNGİN NOKTAdadır. Yaradılışın DİNGİN NOKTASI boşluk değildir – Beyaz Ateş Tanrı – Tohumu Atom enerjisi ile, Yaratıcının tezahür etmemiş potansiyeli ile doludur.

Bölünmüş Tanrı – Tohum Atomunun Dördüncü Boyut ortamının realitesini deneyimleme zamanı geldiğinde, Beşinci Boyutun en yoğun, giriş seviyesinde konumlanan Kutsal Üçlü belirlenmiş Tanrı – Tohum Atomunu Dördüncü Boyuttaki Yedinci (en yüksek) Alt Plana gönderir. Sonra Tanrı – Tohum Atomu NEDENSEL BEDEN adı verilen Işık KÜRESİNİ gönderir, NEDENSEL BEDEN Üçüncü/Dördüncü Boyutlarda bedenlenecek tüm Ruh Parçaları için ÜstRuh bedeni olur.

Nedensel Beden vasıtasıyla Kutsal Üçlü daha sonra Dünya Planında fiziksel bedenin yaratımını kolaylaştıracak olan minyatür Tanrı – Tohum Atomlarının (Ruhlar) inişini gözetir. Tohum Atomlar/Ruh Kıvılcımları bir çok yaşamları ve yaratımları vasıtası ile hayatı deneyimlemek için Yaşam Gücü Enerji Kordonu vasıtası ile iner.

Kutsal Üçlülerin içinden Yaratıcı Öz fiziksel maddede bedenlenecek olan Ruh Parçalarını yaratır. Bu Parçalar Kendisinin ayrı Fasetleridir ve hala daha büyük bütünün bir parçasıdır. Beşinci Boyut ortamında oturan Kutsal Üçlü, bu Ruh Parçaları yoğunluğun daha derinlerine batarken gözleyerek, bir gözlemci pozisyonunu üstlenir. Sonra İlahiliğin bu gezgin Kıvılcımlarının Yüksek Ruhsal Benliğin dürtüklemelerine uyandığı ve sonra giderek geri dönüş Yolunu aradığı ve bulduğu zamanı sabırla bekler.

Ruhun Manyetik gücü enkarne olmuş Ruhu içeri ve yukarı çekmeyi ebediyen arar. Bu ÇEKİM YASASIDIR. Kademeli olarak zamanla, Ruh ve kişilik birleşir ve bilinçli harmanlanmış bir birim – Ruh aşılanmış kişilik – haline gelir. İlahi Plana ve onun gerçekleştirilmesine ulaşmak için, Sevgi ve zeka birleşmiş hale gelir.  Yüksek bilgi Ruhun Kutsal Hafıza Tohum Atomlarında, DNA’da ve Kutsal Zihinde saklanır.

Ruh, bilincin spesifik seviyelerinde tınlayan Ruhsal özün bileşimidir. Kendinin – üstadı bireysel Ben – kimliği duygusuna ve aynı zamanda Evrensel BİRLİK duygusuna sahiptir. Önce Benlik – bilinci gelir; ikinci olarak, giderek gelişirsiniz ve Ruh – aşılanmış kişilik haline gelirsiniz; sonra Ruh olmadığınızın, daha engin bir şey olduğunuzun – İlahi Olanın bir noktası, Ruha odaklanmış dinamik İrade – farkındalığı gelir, bu direkt olarak Ruhsal Benlik formunu Işıklandıran bireyselleşmiş Tanrı – Tohum Atomudur. Bu, VAROLMANIN farkındalığının anıdır. Düşük boyutların Ruh – parçaları giderek Beşinci Boyutun ve üzerinin Yedi Alt Planının Kutsal Üçlülerinin parlak ihtişamı ile harmanlanırken, bu Ruh parçalarının küçük ışığı hiçliğe solar gider.

Bedenlenmiş Ruhsal Benlik ve sonra yüksek Nedensel Beden Üçüncü/Dördüncü Boyut Alt Planlarının hepsindeki tüm geri kalan Ruh parçalarını bütünleştirmelidir. Böylece, insan Varlığın Ruh – aşılanmış kişilik olması için, Ruhun güçlenmiş ışıltısı ego – arzu bedenini Işıklandırır. Bu, Karmanın Çarkından çıktığınız zamandır, çünkü Dördüncü Boyut seviyelerindeki ve altındaki Ruh Parçalarınızın hepsini temizlediniz, arındırdınız ve bütünleştirdiniz. Buna Yükseliş Yolunda Dördüncü Aşama denir.

Bu andan itibaren, Nedensel Bedenin Işık Küresi yukarı çekilip Işıklandırıcı Kutsal Üçlüye yeniden bütünleştirildikten sonra, Üç Kozmik Kordonunuz – Yaşam/Bilinç/Yaratıcılık Kordonlarınız – direkt olarak Kutsal Üçlünüze bağlanır. Bu, Işığın yüksek alemlerine geri yolculuğunuzda “Tanrısal – Benlik bütünleştirmesinin” sonraki aşamasıdır.

Bu, Beşinci Boyutun ilk alt – seviyesine giriş iznini veren Yükseliş sürecinin Beşinci Aşamasını başlatır. Ruh – aşılanmış kişilik şimdi Alt – Evrenimizin üç Tanrı Işınını içeren Beyaz Ateş Tohum Atomunu bedenleyen Beşinci Boyut giriş seviyesi, Kutsal Üçlü ile birlikte çalışmaya hazırdır; üç ışın İlahi İrade, Sevgi/Sezgi ve Yaratıcı, Aktif Zeka.

Bu Beşinci Aşama gerçekleştiği zaman, bir süre, Ruhsal Benliğiniz, rehberleriniz ve öğretmenleriniz ile yakınlığınız kaybolur, ayrıca her tür telepatik bağlantı kaybı olur. Bu mini ölüme benzer ve bir kaç gün süren yoğun bir terk edilme duygusu vardır. Üçüncü/Dördüncü Boyut Ruhsal Bedenin tüm Elementleri/Fasetleri ve bunları içeren Işıklandırıcı Nedensel Beden, Beşinci Boyutun en düşük seviyesinde, Kutsal Üçlünüze geri absorbe edilmektedir. Artık Ruh Yıldızı/Sekizinci Çakranızda ÜstRuh/Yüksek Benlik yoktur, çünkü siz şimdi bir çok Beşinci Boyut Kutsal Üçlünüzün birini içeren Işık Piramidine direkt olarak bağlısınız.

Şimdiye kadar, en sonunda sizi Beşinci Boyuttaki ana Işıklandırıcı Kutsal Üçlü Benliklerinizin yedisine bağlayan Yaşam Nehrini, Antahkaranayı, Işığın Gökkuşağı Köprüsünü yaratmış oldunuz. Beşinci Boyutun her alt planında bir ana Kutsal Üçlü vardır. Her bir daha yüksek seviye Kutsal Üçlü daha büyük bir Işık Piramidindedir ve altındakinden daha yüksek frekanstadır. Ayrıca Beşinci Boyutta yayılmış daha küçük Kutsal Üçlülerin çeşitliliği de vardır. Bütünleştirme işlemi Beşinci Boyut aleminde farklıdır, bu zamanda buna değinmeyeceğiz.

Yaratıcı süreci daha iyi anlamanız için önemli bir kavram: Baba/Anne Tanrımız bu Alt – Evrende Yaradılışın her bir Kıvılcımı vasıtası ile Kendi Tohum Atom Parçalarının TÜMÜNÜN karmaşıklığını ve Yaradılışı deneyimliyor. Her Boyut ve Alt – Boyut farklı bir farkındalık ve kendi TANRI – TOHUM ATOMLARI vasıtasıyla KENDİSİNİN İLKSEL BENLİĞİNİN çeşitliliğini sağlıyor.

TANRI – TOHUM ATOMUNUZ/BEN’İM Varlığınız hayatı kendi bir çok Kutsal Üçlüleri ile deneyimliyor. Bu Kutsal Üçlüler hayatı kendi birçok Ruh Uzantılarının zihinsel veçheleri vasıtası ile deneyimliyor. Bu yüksek seviye Ruh Uzantıları maddi plan gerçekliğini, fiziksel duyular aracılığı ile bilincin duygusal Astral Planlarının çarpıklıkları vasıtası ile deneyimliyor.

Sevgililer, üzerinde düşünmek ve size aktardığımız Yaradılışın önemli kavramlarını bütünleştirmek için zaman ayırmak size yaraşır. Siz, gerekli uyumlu frekans kalıpları seviyesini elde etmiş olan Yıldız Tohumları şimdi tüm öğrendiklerinizi uygulamaya koyma sürecindesiniz. Bunu yaparken, hala kısıtlayıcı düşük – Boyutlu ortamın hapsi içinde mücadele eden etrafınızdakiler gerçekleştirmekte olduğunuz şeylere huşu duyacaklar ve giderek sizin örneğinizi izlemeye başlayacaklar. Farkında olduğunuz gibi, örnek olarak öğretmek etrafınızdakilerin dikkatini çekmenin en etkili yoludur. Geçmişten gelen bilinen bir gerçek de uygulanır: “İşinizin meyveleri ile tanınacaksınız.”

HAFIZANIZA SAĞLAM ŞEKİLDE YERLEŞİNCEYE KADAR BU KAVRAMLARI ÇALIŞMANIZI ÖNERİYORUZ, ÇÜNKÜ BUNLAR “ÇEKİM YASASININ” BÜTÜNSEL BİR PARÇASIDIR VE BAŞARILI STATÜ ELDE ETMENİZ İÇİN KRİTİK BİLEŞENLERDİR: “TEZAHÜR ÜSTADI”

– Etrafınızda sürekli devam eden tüm negatif dramanın katılımcısı olmayın, seyirci, gözlemci olun. Sizi negatifliğin girdabına çeken duygularınızın durumudur. Eğer uyumlu, yüksek frekanslı kalıplar yayarsanız, etrafınızdaki uyumsuz enerjiye bağışık olursunuz.

– Etrafınızda olup bitenlerin bilinçli farkındalığını genişletme sürecindesiniz ve bu nedenle tarafsız zihin halini sürdürmeniz çok önemlidir. Zihninizin ve duygularınızın Yüksek Benlik kontrolüne dayanan yeni bir düşünme şekli geliştiriyorsunuz.

– Önce Benlik – farkındalığı gelir, sonra Ruh – bilinci, bunu Galaktik bilinç ve en sonunda Alt- Evrensel bilinç izler. Bu yeni Alt – Evrensel deneyimin tam İlahi Mavikopyası için Kozmik Tezahürü içeren Sonsuz Farkındalığın akımlarına erişmek için çaba gösteriyorsunuz.

– Ayrıca etkileştiklerinize karşı yükselmiş, kontrollü duyarlılık geliştiriyorsunuz, bu empatik, ama bir şekilde tarafsız bakış açısını içerir. Bu, yargılamama geliştirmenin bütünsel bir parçasıdır. Gerçeğinizi elinizden geldiği kadar gayretle arıyor, sahipleniyor ve yaşıyorsunuz ve başkalarına aynı şeyi yapmaları için izin vermelisiniz.

– Hiç bir şeyin veya hiç kimsenin dinginliğinizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Yüksek seviyede hoşgörü ve duyarlılık geliştirin ve sabırlı olmayı ve öfkeyi azaltmayı gayretli bir şekilde uygulayın.

– Kendinin – üstatlığını ararken, sınavınızın bir parçası bilinçli Ruhsal uyanışın spirallenen Yolunda ilerlemeye hazır veya istekli olmayan hayatınızdaki insanlarla sıkıntılı ilişkiler deneyimlemek, bunları yenmek ve muhtemelen bunun ötesine ilerlemek zorunda olmaktır. Her bir ruh izleyeceği yolu seçmelidir. Siz yalnızca kendi ruhsal evriminizden sorumlusunuz.

Enerjinizi çekmeye devam etmek isteyenlere – veya makul olmayan miktarda dikkatinizi ve zamanınızı talep edenlere – görev veya sadakat sahte duygusuyla kişisel Ruhsal uyanışınız ve Kendinin üstatlığı için arayışınızdan vazgeçmemeniz zorunludur. Çünkü aydınlanma sürecinizin çok kritik bir aşamasındasınız – en hassas olduğunuz ve sınavlarınızın geçmişte olduğu kadar dramatik olmayabileceği bir zaman – oldukça sık kafanız karışıyor ve sonraki adımın ne olduğunu veya sürekli değişen gerçekliğinize sonraki hangi gerçeği bütünleştireceğinizi bilmiyorsunuz.

Hatırlayın, “Sahip olduğum her şeyi ve olduğum her şeyi en yüksek hayrım için teslim ediyorum” veya “En yüksek hayrım ve herkesin en yüksek hayrı için, irademi Baba/Anne Tanrımızın İlahi İradesine uyumluyorum” dediğiniz zaman bu, dünyasal mal mülkünüzden veya özgür iradenizden vazgeçtiğiniz anlamına gelmez. Bu, ÜstRuhunuzun/Yüksek Benliğiniz ve Tanrısal Benliğinizin bilgeliğine güvenmek ile ilgilidir, çünkü İlahi bilincinizin bu bilge, yüksek Fasetleri belirli bir zamanda sizin için en iyi ve en yararlı olan şeyi her zaman bilir.

Cesur olanlarım, esinlenmiş birlikte yaratıcılar olarak daha becerikli oldukça, artık enerjinizi geçmişin küçük, sıradan arzularını yaratmaya odaklamazsınız. Fiziksel bedeninize Adamantine Parçacıklarının sürekli akışını oluşturacaksınız, bir kısmını form dünyasına yayacaksınız. Kişisel rahatınız ve zevkiniz için tezahür ettirmeyi dilediğiniz şeyi en küçük ayrıntısına kadar programlayacaksınız ve sıkça kullandığınız mantralarınızdan biri şu olmalı, “Tüm ihtiyaçlarım ve arzularım, ben onların ne olduklarını kavramadan önce bile gerçekleştirilir, ki bunlar her zaman en yüksek hayrım ve herkesin en yüksek hayrı için olur.”

Bu yeni çağ için İlahi misyonunuz ile mükemmel uyumda olacak olan İnsanlığa hizmet yolunuzu özenle belirlemiş olacaksınız. ÜstRuh/Yüksek Benliğiniz ile sürekli, net ve faydalı bir bağlantınız olacak ve varoluşun daha saf alemlerine, daha yükseğe dolanan Işık Yolunu kolayca ve zarif bir şekilde izleyeceksiniz. Bilinmeyene yolculuk yaparken, size her zaman rehberlik yapacağım, yönlendireceğim ve sizi koruyacağım. Her birinize Anne/Baba Tanrımızın ebedi sevgisini yayıyorum.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.RonnaStar.com