BAŞMELEK MİKAİL: KİM OLDUĞUNUZUN ÖZÜ

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’den MESAJ* LM-5-2013

RONNA HERMAN KANALIYLA

KİM OLDUĞUNUZUN ÖZÜ

Sevgili üstatlar, sizlere “Yaratıcının Nefes Alışı olduğunuzu” söylemiştik. Bunlar, daha engin Varlığınız ile uyuma girmek ve Baba/Anne Tanrımızın bu Alt – evrenin genişlemesi planının tamamlayıcı parçası olmak için tüm geçmiş karmik sorunlarınızı çözme potansiyeline sahip olduğunuz benzeri görülmemiş zamanlardır. Acı, yoksunluk ve ıstırabın kördüğümünden çıkmanızı engelleyen eski kısıtlamaların, inançların ve sınırlamaların hepsini kesin olarak salıvermeye hazır mısınız? Zihninizin ve kalbinizin Ruhunuzun ve Canınızın yüksek bilgeliğine açılmasına izin verecek misiniz? Bilincin eterleri veya yüksek titreşim alanları en büyük hayallerinize ve arzularınıza kalıplanmayı bekleyen engin potansiyel ile doludur.

Bir kez daha, ister farkındalığın giriş seviyesinde olun, ister Yoldaki ileri bir öğrenci olun, ortasında bulunduğunuz, her insan Varlığının karmaşık Ruh Yolculuğunu anlamanıza yardımcı olmak için geçmişten öğretilerimizin bazılarını gözden geçireceğiz. Ruhun,  Benliğin ve birlikte yaratımın ayrılığında, bölünmesinde Kendi deneyiminin en uzak noktasına eriştiği bir zaman gelir.

O zaman, Ruh varlığı Yaradılışın şu andaki kozmik devri için “yeniden birleşme ve bütünleşme” sürecine başlamaya hazırdır. Ruhsal Benlik giderek, insan zihninin bilincine yavaşça süzülen İlahi Hoşnutsuzluk ile aşılanır. Bu, insan varlığı içine dönmeye, ego kişiliğini yumuşatmaya ve Ruh ile, ÜstRuh/Yüksek Benlik ile ve ayrıca Kendisinin daha büyük Benliğinin çoklu fasetleri ile yeniden bağlantı kurmaya başladığı zamandır. İnsanlık kitlesel bir uyanışın ortasındadır. Kitlesel oranlarda bir dönüşüm başladı, bu küresel, galaktik ve Alt – evrensel yeniden birleşmeyi kapsıyor: Yaratıcının/Ruhun aşıladığı bilincin yüksek haline yükselişin başlangıcı. Kozmik seviyede, Mutlak Yaratıcı şimdi Büyük Merkezi Güneşler vasıtasıyla aşağılara Kendisinin ışıltısını gönderiyor, bu ışıldama bu güneş sisteminin Güneşi aracılığıyla Baba/Anne Tanrımızın Kutsal Kalp Özündeki Yaşamın Canlı Beyaz Ateş Özünün büyük patlamalarıyla Dünyaya süzülmekte.

Ruh, çok fasetli Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz ile birlikte, Kutsal Kalpte bulunan, titreşen Yaşam Gücü enerjisinin küçük bir Tohum Atomu olarak tanımlanabilir. Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz bu Alt – evren için Tanrı Bilincinin on iki Işınını içerir: olmanız için tasarlanmış olduğunuz madde planındaki usta bir birlikte yaratıcı olabilmeniz için, bir kez daha aktive etmeyi aradığınız erdemler, özellikler, veçheler ve yetenekler. Ruh hala alt boyutların yanılsamasına kapılmış olanlarda kalp bölgesinde Yaşamın sadece küçük bir Kıvılcımı olabilir; ancak, o kendi tam dinamik gücüne çiçek açtıkça, genişler ve solar pleksus, kalp, timüs ve boğaz bölgesini kuşatan “Solar Kalp Merkezi” haline gelir. Geçmişte buna “Üç Katlı Alev” adı veriliyordu ve kalp “Ruhun Makamı” olarak adlandırılıyordu. Ruh sizinle hem duygusal hem de zihinsel bedenleriniz vasıtasıyla iletişim kurar; kalp merkezinde duygular ve epifiz bezi aracılığı ile zihin ile; böylece beynin “Kutsal Zihin” adı verilen yüksek titreşimli bölümlerinde saklanan Işık Bilgeliği paketlerini tutuşturur. Bağlantı tamam olduğunda, fiziksel beden daha iyi sağlık ve canlılık yoluyla, aynı zamanda Beden Elementali ile daha derin bağlantı yoluyla ödülleri toplamaya başlar.

Empatik olarak, “kayıp bir Ruh” olamayacağınızı veya Yaratıcı ile bağlantınızı kaybedemeyeceğinizi söylüyoruz. Yolunuzu kaybedebilirsiniz, Yaratıcı Işıkta ışığınız azalabilir, ama Ruhunuz ölümsüzdür ve asla kaybolamaz veya yok olamaz. Ruhunuzun, Yüksek Benliğinizin çoklu fasetlerinin ve kişisel Tanrı Işınınızın bütünleştirilmesiyle Yaratıcıyla bağlantınızın kopmasının acısından, ıstırabından ve yanılsamasından kendinizi “kurtarırsınız“. Geçmişin kitlesel bilinç inanç yapısının yerini, yavaşça yeni İlahi Planının Daha hafif, daha saf ve özgürleştirici düşünce formları alıyor. Yükseliş spiralinde birçok seviyeler olduğunu anlamanız önemlidir – Yaradılış alçalıp yükselirken o hiç bitmez.

Kozmik veya tüm evrenleri kapsayan seviyede, siz “Ruh“sunuz, Mutlak Yaratıcının kalp özünden gönderilmiş İlahi Özün bir fasedi veya Tohum Atomusunuz. O seviyede, kim olduğunuzun ve Mutlak yaratıcı ile bağlantınızın tam bilincindesiniz; “BEN”im varlığınızın farkındasınız ve tanıyorsunuz. Evrensel ve Alt – evrensel seviyelerde, siz Baba/Anne Tanrımızın adına sonu olmayan dünyalar tezahür ettirmek için Işığın daha fazla kırılmış Işınında bir kez daha ileri gönderilmiş olan İlahi bir birlikte yaratıcısınız. Bu Alt- evren ve bunun içinde oynadığınız rolün İlahi planının farkındasınız; ancak, kozmik seviyedeki kaynaklarınızı veya kimliğinizi hatırlayabilir veya hatırlamayabilirsiniz.

Tanrı Işını“nız adını verdiğimiz Ruh olarak, sizler ÜstRuhlarınızı veya Özünüzün parçalarını terk ederek, kendinizin fasetlerinizi veya alt – ışınlarını bu Alt – evrendeki farklı boyutlara, galaksilere, yıldız sistemlerine ve dünyalara da gönderen harika bir Işık Varlığısınız., bu büyük ÜstRuhların her biri de kendi Özlerinin Kıvılcımlarını veya Ruh parçalarını ileri gönderir. Dünya gezegeninde fiziksel bir bedende şu anda enkarne olan siz, çeşitli dünyalar yaratmak, bu dünyalara yerleşmek ve sonra eşsiz deneyimlerinizin evrensel bilince ve en sonunda Kozmik Zihine bütünleştirilebilmesi için, yaratmaya yardımcı olduğunuz şeyi deneyimlemek için bilinmeyen boşluğa yolculuk yapmayı kabul e tmiş olan o Ruh Kıvılcımlarından birisisiniz.

Fiziksel bedeniniz ilk kez yaratıldığı zaman, Eterik Beden bedensel forma milyarlarca minik Elemental Kıvılcım gönderdi. Bu Elemental Kıvılcımlar, bedenin tüm farklı bölgelerine Işığın Adamantine parçacıklarını (yaşam armağanı) iletmek için programlandı: organlar, kan akışı, kaslar, doku ve kemik yapısı (Doğa Elementallerinin Doğa Krallığının tümüne ve Yaratıcı Bilincin Kutsal Tohum Atomu ile canlandırılmamış Yaradılışın fasetlerine Güneş Işığının Adamantine Parçacıklarını aktarması gibi).

Geçmişin üstat öğretmenleri sık sık İnsan Beden Elementaline ve Eterik Bedene veya Eterik Ağa değindiler. Geçmişin derin, ezoterik öğretileri çoğu zaman, sadece Yoldaki en ileri öğrencilerin derslerin gerçek anlamlarını deşifre edebilmesi için yazıldı. O öğretilerin ortaya çıkarılmasının, güncellenmesinin ve yükseliş Yolundaki tüm ciddi Ruhların anlayabilmesi ve sonra kendi bilinçli farkındalıklarını genişletmek için giderek bunları bütünleştirebilmeleri için basitleştirilmesinin zamanıdır. İleri bilgileri elde etmek ve sonra yüksek alemlerin evrensel öğretilerin den gelen bilgeliği bütünleştirmek yükseliş sürecindeki çok önemli bileşenlerdir.

Kadim öğretiler fiziksel bedenlerinizin orijinal olarak eterik maddeden yaratıldığını söyledi. Dünyaya ilk ışıltılı Kristal formunda geldiniz ve gittikçe çağlar boyunca bu Alt – evren için Adem/Havva Kadmon İlahi Mavikopyasından güzel fiziksel bedeninizi geliştirdiniz. Sizler yoğunluğa battıkça bozulmalar başladı ve ego arzu bedeni giderek zihinsel ve duygusal bedenlerin kontrolünü ele geçirdi; bu Ruhsal Benliğinizin önemli bir kısmının Kutsal Kalp Merkezinizden yukarıya Taç Çakranızın üzerindeki Ruh Yıldızınıza geri çekilmesi ile sonuçlandı.

Dört bilinen elemente – ateş, su, toprak ve hava- ek olarak eterin beşinci element olduğu söylenir; bundan “eterik” ismi ortaya çıkar. Maddede dünyasal bedenden çok daha ince olan Eterik Beden veya Eterik Ağ fiziksel bedenin görünmez karşılığına değinir. Üç alt – fiziksel bedenlerinizin (fiziksel, zihinsel ve duygusal) mavikopyasını taşır. Bazen “hafıza bedeni” adı verilir, çünkü maddi formu devam ettirir ve canlandırır. Hem pozitif hem de negatif düşüncelerinize ve duygularınıza duyarlıdır. Hastalık veya güçten düşme önce Eterik Bedende gerçekleşir ve sonra gittikçe fiziksel bedene süzülür. Eterik Beden fiziksel bedenin bileşenlerini devam ettirir ve canlandırır ve sindirim ve özümseme işlemlerini kontrol eder. Ayrıca üçüncü/dördüncü boyut yoğunluğunda yaşamanın yıpranma ve aşınmasının neden olduğu fiziksel bedendeki hasarı onarır.

Yoğunluğa o kadar derin battığınız ve neredeyse kendini yıkma noktasında olduğunuz zaman, Beden Elemental Hücrelerinizin yarı uyur hale girmesi ve binlerce yıl bu halde kalması için Eterik Bedende kodlanmış arıza güvenceli bir program vardı. Sizlerin gerçek doğanıza ve Varoluşunuzun İlahi haline uyanmakta olmanız gibi, Beden Elemental Hücreleri de uyanıyor ve giderek pozitif onaylamalarınıza ve bütünleştirdiğiniz Işığın yüksek frekanslarına karşılık vermeye başlıyor. Herkesin bedensel formunda düşük frekanslı düşünce formları ile rezonansa giren atomaltı karanlık kristallerin bulunduğunu anlamanız çok önemlidir. Bu kristaller birçok yaşamlarda yaratılan ve yeniden yaratılan negatif atık malzemeler ile paketlenmiştir, bu kristallerin bazıları iyileştirmek için fiziksel forma getirdiğiniz negatif kalıpları miras almıştır.

Bilinçaltı zihniniz – öznel zihin – Eterik Beden bilincinin parçasıdır ve deneyimlediğiniz, gördüğünüz, işittiğiniz ve duygusal olarak hissettiğiniz her şeyi kaydeder ve saklar. Bilinçaltı zihin her şeyi harfi harfine, tam olarak alır ve sizin bir olayı deneyimlemiş olmanız veya onu canlı şekilde hayal etmiş olmanız önemli değildir, bilinçaltı zihin onu gerçek olarak kaydeder. Negatif, güçsüzleştirici geçmiş anıları pozitif anılara değiştirmek bu nedenle çok önemlidir. Düşünceleriniz ve niyetleriniz belirli frekanslar ile rezonansa girer ve yansıttığınız frekans kalıplarını irade gücü ve bilinçli çaba vasıtasıyla değiştirerek, arzu ettiğiniz yaşamı, fiziksel sağlığı ve durumları yaratırsınız. Beden Elementaliniz uyanırken ve hatalı düşüncelerden dolayı bedensel formunuzda yarattığınız tüm yanlış yaratımları artan şekilde düzeltmek için sizinle uyumlu şekilde çalışmaya başlarken, fiziksel beden bilincinizin farkında olursunuz. Zamanla, Beden Elementalinizin işaretlerine daha fazla hassas olursunuz. Beden hücrelerinizin hepsi bir dereceye kadar bilinçlidir. Bazıları uyumsuzdur ve içinizde kaos ve rahatsızlık yaratırlar, diğerleri uyum içinde tınlarlar, daha yüksek frekansta titreşirler ve denge ve esenlik duygusu iletirler. Işığı katalizlemek esenliğiniz için önemli, karmaşık bir işlemdir. Yarı spektrum Tanrı Işığının açlık diyetinde olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Trilyonlarca beden hücreniz Işığı hayati bir enerji kaynağı olarak nasıl tanıyacağını ve kullanacağını yeniden öğrenmelidir.

Duyular veya fiziksel beden bilincinin gerçekliği: Ruhun akışında olduğunuz zaman, çoğu zaman ağrı veya rahatsızlık olmadan bedeninizde çok hafif bir şekilde var olursunuz. Anne/Baba Tanrımızdan sevgi dolu coşku ve neşe ışırken, bunları kademeli bir şekilde hissedeceğiniz derin Kutsal Kalp bölgeniz ve Solar Güç Merkeziniz haricinde, bazı azalan bedensel duyumsamalar deneyimleyebilirsiniz. Gittikçe daha sık bir şekilde harika bir esenlik, uyum ve huzur duygusu deneyimlersiniz.

Sevgili kalpler, gözlerinizin önünde ortaya çıkan harikulade kozmik olayların sonraki aşamasını anlayabilmeniz ve uygulayabilmeniz için, yıllardır sizlere aktardığımız şeyleri çalışmanızı ve zihninizde sağlam bir şekilde oluşturduğumuz evrensel şemayı anlamaya gayret etmenizi istiyoruz.

* AMACINIZ EVRİMİN BU DÖNGÜSÜ İÇİN AYDINLANMIŞ YÜKSEK BENLİĞİNİZ OLAN YÜKSEK ZİHİNSEL BEDENİ BÜTÜNLEŞTİRMEKTİR.

* BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, EGO ARZU BEDENİNİZİ RUHUNUZUN ARZULARI İLE UYUMLAMALISINIZ.

* KUVVET VE DİRENÇ KULLANABİLİRSİNİZ YA DA SEVGİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE ERİŞEBİLİRSİNİZ. KUTSAL KALBİNİZİN, KUTSAL ZİHNİNİZİN VE ÜSTRUHUNUZ/YÜKSEK BENLİĞİNİZİN BİRLEŞİK BİLGELİĞİ OLAN KENDİNİN ÜSTATLIĞININ İRADE GÜCÜNE ERİŞMEYE GAYRET EDİN.

* MADDESİZ RUH DEVİNİMSİZDİR. RUHU OLMAYAN MADDE CANSIZDIR.

 * ZAMAN – YÖNELİMLİ BİR DÜNYADAN ZAMANSIZ BİR GERÇEKLİĞE GEÇİYORSUNUZ.

Cesurlarım, şu anda tüm dünyada gerçekleşmekte olan dramatik değişimlere neden olan bu hızlandırılmış süreçlerden ilerlerken, çok fazla acı, rahatsızlık ve korku olabileceğini biliyoruz. Birlikte tüm güçlükleri yeneceğimizi bilin. Misyonumuz uyuma geri dönme arzusunu ifade eden tüm değerli Ruhlar için yolu açmaktır. Her birinizin bir fark yarattığınızı bilin. Kuşkuya düştüğünüz, ilham ve kuvvete gereksinim duyduğunuz zaman, kişisel Işık piramidinize girin, size cesaret veririz, sizi yükseltiriz ve size ilham veririz. Yalnız ve sevgisiz hissettiğiniz zaman, Kutsal Kalp merkezinize girin, sizi Anne/Baba Tanrımızın ışıldayan sevgisiyle doldurmak için orada bekliyor olacağız. Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır. Bu yazının aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, alıntı yapılmadığı veya ekleme yapılmadığı ve yazarın ismi, e – posta adresi ve website adresi eklendiği sürece websitelerine göndermeye izin verilir. Dergilerde izin alınarak yayınlanabilir: E-mail:RonnaStar@earthlink.net

Sevgili dostlar, kuvvetimi yeniden kazanıyorum ve daha iyi hissediyorum. Tüm dünyadaki insanlardan aynı türde “temizlik sürecinden” geçtiklerini işittim. Başmelek Mikail yıllar önce bize “virüs ve/veya ateş her zaman olumsuz bir durum değildir. Bazen, bunlar bedeninizde salıverilen ve dönüştürülmesi gereken gömülü titreşim kalıplarını daha hızlı temizlemeyi başlatırlar” demişti. Bedensel formlarımızı, daha yüksek boyutlara yolculuğumuza devam edebilmemiz ve yeni “Galaktik misyonumuzu” gerçekleştirebilmemiz için bütünleştirmemiz gereken yüksek Işık frekanslarını almak üzere hazırlıyoruz. Hepinize sevgi dolu enerji ve dualarınız için teşekkür ederim. Rahatsızlık zamanımda sevgi dolu enerjinizle sarmalandığımı hissettim. Ebedi sevgi ve melek kutsamaları, Ronna.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)