BAŞMELEK MİKAİL: PRATİK MİSTİK OLMAK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-3-2015

RONNA HERMAN KANALIYLA

PRATİK MİSTİK OLMAK

Sevgili üstatlar, sizi yoğunluktan çıkarıp RUHSAL ALEMLERİN HAFİFLİĞİNE götürecek olan bir Işık Yolu vardır. Bu Kutsal Yolu geçmenizi sağlayan anahtar içinizdedir – buna RUHSAL ŞARKINIZ adı verilir. Sizler Üçüncü/alt Dördüncü Boyut ortamında işlev yaparken, Enerjisel İmzanız adı verilen şeye uyumlusunuz. Yüksek Dördüncü Boyutun kalan alt – seviyelerine ve Beşinci Boyut ortamının giriş seviyesine girerken giderek RUHSAL ŞARKINIZA uyumlanıyorsunuz.

Enerjisel İmzanızın tınısı, ahengi, tonları ve titreşimi vardır ve yedi büyük Çakra Merkezinizden ve aura alanınızdan yayılır. Düşünceleriniz ve eylemleriniz ile birlikte her gün değişir, çünkü ego – arzu bedeni kişiliğine ve duygusal doğanın sürekli iniş çıkışlarına karşılık verir. Gittikçe, ego – arzu beden kişiliği Ruhun hizmetkarı haline gelir ve titreşim kalıplarınız yavaşça denge ve uyum haline geri dönmeye başlar. Temel frekans kalıplarınız orta – Dördüncü Boyut seviyesine ve üstüne ulaştığı zaman, aura alanınız giderek genişler ve daha ışıltılı hale gelir. O zaman, Enerjisel İmzanız yüksek frekanslı Ruhsal Şarkınız ile uyumlanmaya başlar. Bu da yeniden birleşme sürecine başlamak için Ruhsal Benliğinizin yüksek Fasetlerine bir çağrıyı başlatır. Orijinal Ruhsal Şarkınız bu Alt – Evrenin Göksel Ruhsal Şarkısı ile mükemmel uyumda idi; Ruhsal Aile üyeleriniz ve büyük Işık Varlıkları tarafından bu şekilde tanınırdınız. 

Her boyut eşsiz bir tınıya ve belirlenebilen armonik, ses modeline sahiptir. Fiziksel varoluşunuz uyum ve dengeye veya bunların yokluğuna odaklanan bir gerçekliktir ve siz yoğunluğa daha fazla girdikçe, titreşim kalıplarınız daha fazla uyumsuz hale gelir. Maddi plan gerçekliğinizde, alışkanlıkla maddeye veya yoğunluğa sahip olan elle tutulur şeylere odaklanırsınız – neden ve sonucun zaman/uzay yönelimi. Bu giderek herkesin kendi gerçekliğinin yaratıcısı olan kitlesel inanç yapısına nüfuz eder.

Sizler titreşiminizi saflaştırdıkça, giderek çok boyutlu hale gelirsiniz, bu aynı anda bir çok boyutun frekans kalıplarına eriştiğiniz anlamına gelir. Yüksek Dördüncü ve Beşinci Boyutun giriş seviyelerinin çoklu seviyelerinin saflaşmış frekanslarına yer açmak için, temizlenme/arınma süreci olmalıdır. Yıllardır sizlere verdiğimiz dersler ve talimatlar aracılığı ile, Yükseliş Yolunu kolaylık ve inayet ile geçmek için gerekli bilgi ve aletleri vermeye gayret ediyoruz.

İçinizde belirli bir uyum seviyesine eriştiğiniz zaman, fiziksel bedende kapılar veya portallar açılır ve gittikçe Yüksek Boyutların frekans kalıplarına erişim kazanırsınız: kafatasının tabanındaki – Yükseliş Çakrası – Medulla Oblongata; Kutsal Kalbinizin arka portalı; ve Taç Çakranızın açılmasının genişlemesi. Bunlar Yükseliş sürecindeki büyük adımlardır, çünkü yüksek bilincin Kozmik Akımı – Yaşam Nehri ile bağlantınızı yeniden kurarlar – yüksek bilinç Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaradılışın Canlı Işık parçacıklarını içerir. Bu noktada, Kendinin üstadı ve sadece herkesin en yüksek hayrına olan şeyleri yaratan bilinçli bir birlikte – yaratıcı olmaya çabalarken, Tam – Spektrum Yaratıcı Işığın güç alanını oluşturmaya başlayacaksınız. O noktadan itibaren, nefes uygulamalarınız ve onaylamalarınız bütünüyle yeni bir anlam üstlenir. 

Yedi Eterik Çakra veya Elektromanyetik Enerjinin dönen çarkları, Tanrı bilincinin nitelikleri, vasıfları ve erdemlerinin titreşimini azaltan prizler olarak fiziksel bedeninize yerleştirildi. Bu Yedi Enerji Merkezi her enkarnasyonda, İlahi Mavikopyanıza uygun olarak deneyimlemekte olduğunuz yoğunluk seviyeleri için her zaman uygun şekilde ayarlanmaktadır.

Alt dört beden sistemlerinizde – fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik – denge ve uyuma geri dönmek için çabalarken, giderek titreşim kalıplarınızı saflaştırırsınız, bu sizleri Işığın yüksek frekanslarına giden Yükseliş Yoluna yönlendirir. Çakra sistemi, Enerjisel İmzanız orta – Dördüncü Boyutun frekans kalıplarına erişmek için yeterince saflaştığında elde edilebilir olan Galaktik Tanrı – Bilincinin beş Yüksek Işınının parlaklığını üstlenmeye başlar. Beş Yüksek Işının Üçüncü/Dördüncü Boyut fiziksel bedenlerinin Yedi Çakrasında derin bir etkisi olur. Her şeyden önce, her çakradaki Tohum Atomda saklanan Işığın Adamantine Parçacıklarının rezerv stoğu salıverilir. Kök Çakranın tabanında saklanan Kundalini veya Kutsal Ateş Yılanı yükselmeye başlar ve Yüksek Bilincin Yedi Mührünün Açılması adı verilen işlem başlatılır. Çakralar denge dışı olmak yerine, doğru şekilde dönmeye başlar. Çakralar Tanrı – Bilincinin yüksek frekanslarına uyumlanırken ve gittikçe Yaratıcı Işığın titreşimi ve parlayan ışıltısı ile aşılanırken renk değiştirir ve yanardöner renkte olurlar.

Farklı renkte ışıldayan Işınlar Galaktik Bilincin yüksek frekanslı kalıplarını bütünleştirmeye ve dengelemeye yardımcı olurlar. Çakra sisteminizi ne kadar çok dengeler, armonize eder ve kuvvetlendirirseniz, o kadar fazla İlahi Işığı emebilirsiniz. Omurga sütunu en sonunda içinden Yaratıcı Işık Akımlarının serbestçe aktığı IŞIK ve GÜÇ ASASI haline gelir. Bu aktivasyonun sonucu olarak, Yükseliş süreci büyük ölçüde hızlandırılır.

BEN’İM VARLIĞINIZ veya şimdi TANRI – TOHUMU ATOMUNUZ adını verdiğimiz şey aynı anda bir çok gerçeklikleri deneyimliyor. Siz Beşinci Boyut ortamının giriş seviyelerine girmeye hazırlanırken, bazı telepatik düşünce formlarını, ayrıca Yüksek Benliğinizden gelen bilgileri deneyimlemeye başlayacaksınız. Çok Boyutlu Ruhsal/İnsan Varlıklar oluyorsunuz. Aynı anda fiziksel gerçekliği ve fiziksel olmayan gerçekliği deneyimliyorsunuz. Fiziksel olmayan gerçeklikte fiziksel gerçeklikten daha fazla zaman geçirdiniz. Dünyasal varoluş, yüksek alemlerde geçirilen zaman ile karşılaştırıldığında zamanda sadece bir andır.

Siz Tanrı Bilincinin Parçasısınız. Bireyselleşmiş Tanrı – Tohumu Atomunuz bu Alt – Evrensel deneyimde Varlığınızın bütünlüğüdür. Tanrısal Benliğinizi bu Alt – Evrendeki bir çok Yaratımlara Kendisinin bir çok Parçalarını gönderen altın bir ışık küresi olarak tasavvur edin. Siz o parlak, ışıldayan Parçalardan birisiniz. (Not: Başmelek Mikail’in söz ettiği Parçalar, Fasetler, Kıvılcımlar, Yüksek Benliklere diğer kanallar tarafından çoğu zaman “Paralel Yaşamlar” deniyor. Ronna).

Başka bir gerçekliğe açılan kapıya girmek üzeresiniz – özel yeteneklerin ve saflaşmış özelliklerin kim olduğunuzun normal parçası olacağı bir dünyaya. PRATİK MİSTİK olmaya çabalıyorsunuz. Hızla değişen kişiliğinize ayarlanmanız için kendinize zaman ayırın. İnsanları bilgeliğiniz veya özel yetenekleriniz ile etkilemeye çabalamayın, hızla değişen dünyanıza ve yeni Var Olma Haline kademeli şekilde ayarlanmanız için kendinize ve başkalarına yardımcı olmanın yollarını arayın.

Sonraki beş veya on yılı nasıl deneyimlemeyi dilersiniz? Kendinizi nasıl tasavvur ediyorsunuz? Yeni gerçekliğinizi – yeni spiritüel dostlarınızı oluşturmaya başlamanın zamanı. Ruh yoldaşlarınız ve Yüksek Benliğiniz bunu yapmanıza yardımcı olabilir – etkili şekilde, zarafetle ve en yüksek hayır için yeni İlahi Mavikopyanız ile uyumlu olarak.

Gittikçe, gelen yıllarda, evrimleşmiş Ruhsal/insan Varlıklar şu anda insanlığa ve Dünyaya yayınlanan İlahi Işığın güçlü Işınlarının parlaklığından büyük ölçüde etkilenecek. Büyük Başmelekler, her alt – Evrenin Tanrı Ebeveynleri, Evrenimizin Baba/Anne Tanrısı vasıtasıyla Mutlak Yaratıcı tarafından gönderilen Kova Çağı için yeni İlahi Mavikopyayı yayıyorlar. Bilinçli farkındalığınız tüm insanlığı, Dünyayı, Güneş Sistemini ve hatta Galaksiyi kapsamak üzere yavaşça genişleyecek. Yüksek zihin daha saf, ama daha güçlü Işık frekanslarına karşılık verecek, bu insanlığın ve Dünyanın iyileşmesi için akıl almaz ve şaşırtıcı yeni yöntemleri ortaya çıkaracak. Fiziksel beden Tanrı Işınlarının sürekli artan gücüne eşlik etmek için daha ince – ayarlanmış Enerji Bedene evrimleşmelidir. Sonuç olarak, iyi sağlık, canlılık ve artan dayanıklılık, Kendinin – üstatlığını sahiplenme sürecinde olanlar için standart olacak.

Daha önce söylediğimiz gibi, bu Evrendeki tüm Alt – Evrenler Mutlak Yaratıcının Kalp Özünden direkt olarak yayılan Işık uyarımlarının mega döngüsünü deneyimliyor. Yaratıcı Işığın saflaşmış oktavları her Varlık bunları kabullenmek ve bütünleştirmek için kendi bedenlerini hazırladığı seviyede herkes için elde edilebilirdir. Işık, alıcının izni olmadan ve kalp merkezi açılmadan, Üçüncü/alt Dördüncü Boyut fiziksel bedeni oluşturan statik veya düzensiz frekanslara süzülmeye başlayamaz. Ruhsal Benliğiniz, ÜstRuhunuz/Yüksek Benliğiniz ve Tanrı – Tohumu Atomunuz, Ebedi Yaşamın Adamantine Parçacıklarını içeren Işık iletkenlerinin açılma sürecine başlamaya hazır olduğunuzu belirten uygun frekans sinyalini bekliyor. İlahi Işık DNA’nıza nüfuz ediyor ve çoklu beden sistemlerinizdeki her Atom bir dereceye kadar Işık ile dolu. Eğer böyle olmasaydı, var olamazdınız. İçeriden ve dışarıdan Tanrı Işığının akışını açmanın zamanıdır.

Fiziksel bedeninizde aktive olan milyarlarca Işık Parçağını tasavvur edin ve milyarlarcasının parıldayan Elmas Işık Kristali Piramidi şeklinde ÜstRuhunuzdan/Yüksek Benliğiniziden aşağıya yayıldığını tasavvur edin. Kozmik Işığın altın aurası ile çevrelendiğinizi görün ve sonra Sevgi/Işık Çemberinizin genişlemeye başladığını gözleyin. Kendinize, “Işık olsun” derken Yaratıcıya öykündüğünüzü bilin. Şimdi Tanrının Işığının eşsiz demetlerinin önünüzde aktığını, muhteşem saf Yaratıcı Enerjinin Elementleri aracılığı ile armonize ettiğini, yükselttiğini ve dönüştürdüğünü izleyin.

Beşinci – Boyut Işık Piramidiniz ve Üçüncü/Dördüncü Boyutlarda etrafınızda oluşturduğunuz Işık Çemberi arasında gidip gelme yeteneğini kazanırken, Kutsal Zihniniz ve Kutsal Kalbiniz gelişmeye ve ÜstRuhunuz/Yüksek Benliğinizden gelen İlahi Sevgi, İrade ve Bilgeliğin sürekli akışı ile genişlemeye başlar. Sonuç olarak, dünyanız en yüksek arzularınızı yansıtmaya başlar, etki küreniz genişler ve kendinize şu anda bedenlediğiniz saf frekanslar/idealler ile uyumlu olanları çekersiniz. Birlikte, Dünyada doğurulmakta olan yeni gerçekliğin ince yapısını dokumakta aktif katılımcılar olursunuz.

Dönüşüm sürecinizin parçası olarak, bir kez daha enerjilerin ve Dünyanın içinde bulunan kristallerin ve taşların kullanımlarının farkında oluyorsunuz. Bunlar da Yaratıcı Işığın parçasını içerirler. Bedenlerinizdeki enerjileri temizlemenize ve dengelemenize yardımcı olmak için tasarlanmışlardır; ancak, onların özelleşmiş enerjilerine uyumlanmalısınız ve sonra onları niyetiniz ile programlamalısınız. Onlar sizinle çalışmaya istekliler, çünkü sizler uyanırken ve yüksek frekanslar ile uyuma girerken, onlar da aynısını yaparlar. Dünya Ananın orijinal Ruhsal Şarkısı ile tınlayan harika Duyarlı, Farkında, Gözcü Kristaller başlangıç tezahür süreci sırasında gezegene stratejik olarak yerleştirildi. Bunlar şimdi Dünyanın ve insanlığın yeni İlahi Mavikopyasına uyumlanıyorlar. Daha önce söylediğimiz gibi, bunlar hem dünyada hem de güneş sisteminde ve galakside enerji ve bilgi alıcıları, aktarıcıları ve yayıcıları olarak davranırlar. Ayrıca hem küçük hem de büyük Kayıt Tutucu Kristaller vardır ve bunlar Kutsal Zihninizdeki Hafıza Tohum Atomlarını aktive etmenize yardımcı olmak için hazırlar, bu kadim geçmişinizin gizemini ve bilgeliğini açmanıza yardımcı olur. Mineral, bitki ve hayvan krallıkları da yenilenmiş, yüksek farkındalığa dönüşüm halindedir – hiç bir şey arkada bırakılmayacak – her şey dönüşüm ve büyük uyanış halindedir.

Özgürleşme zamanıdır, sevgililer. Özgürlük arzusu Dünyadaki her duyarlı Varlığın kalbinde güçlü bir şekilde büyüyor. Ayrıca bir araya gelme zamanıdır. Ruh/Yıldız aileleriniz ile yeniden birleşmekte olsanız bile, Yüksek Alemlerdeki bizler de güçlerimizi birleştiriyoruz. Çağlardır, insanlık Ruhsal Benliğin tam, dinamik Varlığından ve ayrıca Melek Krallığından bağlantısız kaldı. Ama şimdi, Canlı Işık Ekibinin bir parçası olmaya hazırlanan herkes için elde edilebilir olacak bilincin sinerjik örtüşmesini yaratmak için yeniden birleşiyoruz. Bu terimi kullanıyoruz, çünkü bununla rahatsınız ve bu bir amaçla ve ortak bir hedefle birlikte uyum içinde çalışan bir çok insanın zihin resmini başlatır. Anlamanız çok önemlidir: Beşinci Boyutun Alt – Planlarında harika ve görkemli Işık Piramitleri vardır, burada bunlara Kalp/Ruh çalışmasını tamamlamış olan ve fiziksel bedenlerini en azından Tanrı Işığının yüksek Dördüncü Boyut frekanslarına uyumlamış olanlarınıza kolayca erişilebilirdir. Bu Piramitlerde herkesin en yüksek hayrına arzu ettiğiniz şeyleri yaratmak için gereksinim duyduğunuz Yaratıcı Işığın tüm bileşenleri vardır. Orada size katılmayı ve izinle birlikte yaratıcılar olmayı bekliyoruz. Vizyonlarınızı ve saf niyetinizi kişisel Beşinci Boyut Işık Piramidinize getirin ve sizi bekleyen mucizeleri sahiplenin.

İnançlı Işık Taşıyıcılarım, zamanın çağları boyunca Yarı – Spektrum Işığın açlık diyetinde var olduğunuz alacakaranlık rüya – halinden uyanıyorsunuz. Kalplerinizi ve zihinlerinizi açın  ve Tanrı – Bilincinin erdemlerinin, özelliklerinin ve vasıflarının tam bağışını bütünleştirmek için vizyonunuzu genişletin. Işık alemlerine geri yolculuğunuzda size yardımcı olmak, ilham vermek ve korumak en büyük sevincimizdir. Derinden sevildiğinizi bilin. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.ronnastar.com