BAŞMELEK MİKAİL: RUH – AŞILANMIŞ KİŞİLİK OLMAK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-10-2014

RONNA HERMAN KANALIYLA

RUH – AŞILANMIŞ KİŞİLİK OLMAK

Sevgili üstatlar, TANRI – TOHUMU ATOMunuz/BEN’İM Varlığınız sizin orijinal Öz Zekanız, Evrensel veya Alt – evrensel deneyimdeki ilk bireyselleşmiş kimliğinizdir. Bu Alt – evrensel deneyimde, ilk on iki Tanrı – Kıvılcımınız/ruh parçalarınız bu Alt – evrendeki çoklu seviyeleri (boyutları) geçmek için gereksinim duyduğunuz tüm erdemleri, veçheleri, yetenekleri ve bilgiyi kapsadı. O zamandan beri, Tanrı – Tohumu Atomu Özünüz sayısız kez kırıldı (ışığın kırılması) ve ayrıldı. Sizler şimdi, beşinci boyut ortamındaki Yüksek Benliğinizin daha büyük, daha dinamik ve kapsamlı versiyonuna ilerleyebilmeniz için, üçüncü/dördüncü boyutlardaki ruhsal benliğinizin tüm çoklu fasetlerini geri çağırma/talep etme sürecindesiniz. Bunu gerçekleştirmenize yardımcı olmak için, Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz ve kişisel Hayat Çiçeği Yaratıcı Çarkınız, bu Alt – evrensel deneyimin Tanrı Bilincinin On İki Işınının tam ölçeğini içerir. Bunlar, siz bilincin yüksek seviyelerine geri yolculuğunuza başlamaya hazır olduğunuz zaman, kendi TAM SPEKTRUM KUTSALLIĞINIZA erişmeniz için tasarlanmıştır. Göreviniz bu Işınları aktive etmek, bu ışınların içerdiği Tanrı niteliklerini ve vasıflarını bütünleştirmek ve sonra bu nitelikleri ve vasıfları en yüksek hayır için kullanmaktır. Ruhun ne olduğu, nasıl işlev yaptığı ve nerede bulunduğu ile ilgili hala çok fazla karışıklık var. Yüksek Benliğinizin bir çok fasedi ile yeniden bağlantı kurma karmaşık sürecini anlamanız çok önemlidir. Ayrıca çoklu Yüksek Benlik Parçaları (sadece bir tane değil, bir çoğuna sahipsiniz) ve Benliğin bu çoklu fasetlerini bütünleştirme süreci ile ilgili verdiğimiz daha derinliğine öğretiler hakkında netlik kazanmanız önemlidir. Bu nedenle, RUHUN EVRİMİNİN bu en önemli sürecinin daha ileri açıklamasının zamanı olduğunu hissediyoruz.

Bunu yapmak için, Sevgi/Işık kapasitenizi Dünya üzerindeki Yaradılışın tüm fasetlerini kapsaması için genişletmelisiniz: doğa sevgisi, hayvan krallığı sevgisi, insanlık sevgisi, algılanan düşmanlara sevgi ve en önemlisi Benlik sevgisi. Çünkü Özünde, Yaradılışın tümü sizin bir parçanızdır ve sizler Mutlak Yaratıcının değerli bir Beyaz Ateş Tohum Atomusunuz. Tanrı – bilincinin genişlemesi aura alanınızın – Işık parıltınızın genişlemesiyle sonuçlanır. Zamanla, daha fazla sayıda insan o kadar güçlü ve kapsamlı bir ışıltı geliştirecek ki, bu etrafınızdakiler üzerinde – ve en sonunda, Dünyada ve tüm insanlıkta pozitif bir etkiye sahip olmaya başlayacak. Oldukça geniş sayıda daha ileri ruhlar bu yeteneği önceden kazandı. Ancak, kendiniz olarak sahiplenmediğiniz şeyi iletemeyeceğinizi hatırlamalısınız. Aynı zamanda, şunu hatırlayın: Dünyadaki misyonunuzun önemli bir parçası alt boyutların Işığını yoğunlaştırmaktır. Ruh bilincinin genişlemesi hem yoğunluk olarak hem de etki kapsamı olarak aura alanının genişlemesiyle sonuçlanır.

Yoldaki bir öğrenci hem dış hem de iç dünya eğitimine odaklanmalıdır. Etrafınızda gerçekleşmekte olan şeylerin bilinçli bir gözlemcisi olmak için çaba göstermelisiniz. Günlük yaşamdaki fiziksel olayların odaklanmış farkındalığı ile tam olarak meşgul olmak için kendinizi eğitmek, aynı zamanda maruz kaldığınız uyumlu ve uyumsuz frekans kalıplarını işleme tabi tutmayı öğrenmek çok önemlidir. Sonra uygun eylemi yapmalısınız. Benliğin üstadı olmayı ararken, duygusal ve zihinsel disiplin uygulamak da çok önemlidir. Dünyaya ve yaşam deneyimlerine sırtınızı dönmemeli, bunlarla doğrudan yüzleşmelisiniz. Ama, hayatı daha yüksek görüş açısısından görmeyi öğrenmeniz önemlidir. Büyük resmi görmeye ve küçük hikaye dramalarına karışmamaya gayret edin.

Mantık zihinsel bedenin ve zihninizin bir fonksiyonudur. Hatırlayın, kendi gerçeğiniz olarak kabullendiğiniz bilgi veya teoriler açığa çıkmış bilgilerden bilgelik kazanmak için deneyimlenmelidir. İlham Yüksek Benlik ve Kutsal Zihniniz tarafından sağlanır. Kutsal Zihninizin ve Kutsal Kalbinizin dürtülerine veya Yüksek Benliğinizin hüküm süren fasedinin girdilerine dikkat etmeyi öğrenmelisiniz, çünkü yüksek alemlerin Varlıkları ile iletişim kurmayı bu şekilde öğrenirsiniz ve kozmik bilgelik elde edersiniz.

Başlangıçta, uzmanlaşmış grup spiritüel rehberler ve koruyucular ile bunların arasında iletişim vardı; ancak, zamanla bu armağan veya yetenek kayboldu. İnsanlık maddi dünya bilincine daha derin batarken, beş duyunun duyumsamalarına daldılar ve giderek bilincin yüksek alemleri ile bağlantı duygusu için içe dönmeyi durdurdular. Alt üçüncü ve dördüncü boyutlar parlak ve berrak değildir. Sisli ve bulutlu bir katman vardır. Bu ortamda var olan o ruhlar bunu kavramaz, çünkü bu onların alıştıkları farkındalık halidir. Alt üçüncü/dördüncü boyutların gerçekliği, ebediyen sizi farkındalığın saf Işığına geri götürecek olan yolu aradığınız kasvetli bir labirentin içinde var olmaya benzetilebilir. Siz dördüncü boyutun orta – alt – seviyelerine girdikçe bu sis gittikçe çözünmeye başlar ve her bir daha yüksek alt seviyeyi katettikçe dünyanız daha hafif ve parlak hale gelir. Işığın derslerini almak için, bilincinizi en azından dördüncü boyutun beşinci alt – seviyesine uyumlamak üzere yükseltmelisiniz. Bu Alt- Evrensel deneyimde, her boyutta yedi alt- seviye vardır, ilk alt – seviye en düşük/en yoğundur ve yedinci alt – seviye en yüksek ve en saftır. Üstatlar ve rehberleriniz sizinle yarıyolda buluşmaya isteklidir; ancak, sadece çok nadir durumlarda onlar frekanslarını aşırı dualitenin yoğunluğuna düşürürler, çünkü bu onlar için çok rahatsız edicidir. 

Ego, fiziksel ego – kişilik benliğinin fasedidir; zamanla kimlik ve bireysellik duygusu geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dışa – odaklı zihin ego tarafından yönlendirilir. Yanlış yönlendirilmiş ego – benlik ayrılık, korku, bencillik ve kıtlığa dayanan gerçekliğin, maddi planın illüzyona neden olan inanç sistemini yaratmakta etkilidir. Zihin ufkunuzu genişletirken, kendini sınırlayıcı algının engellerini yıkmaya başlarsınız. Zihin genişlemesi beynin üst boyutlu seviyelerinin uykudaki hücrelerini aktive etmeyi ve Kutsal Zihninizin bilgeliğine erişmeyi kapsar. Körü körüne itaat aydınlanma için gereklilik değildir, çünkü Benliğin üstadı olmaya ve kişisel gerçekleriniz size ifşa edilirken ve kalp monitörünüz tarafından onaylanırken, kişisel gerçeklerinizi yaşamaya çabalıyorsunuz.

İnsanlık ruhsal ve hücresel uyanışın ortasındadır. Sizler yüksek dördüncü ve alt beşinci boyutların titreşim kalıplarına girerken, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış arınma sürecine başlayacak. Bu süreç en sonunda Yüksek Benliğinizin bir çok fasedinin yüklenmesiyle ve Işık Bedeninizin kademeli geri alınmasıyla sonuçlanır. Ve odağınızın tek yerde olması ve net olması için her an dikkatli ve farkında olun. Gittikçe kendine güven ve güvenlik duygusu geliştireceksiniz, her şeyin iyi olduğu ve bu şekilde kalacağı bilişi.

Ruh, TANRI – TOHUMU ATOMunuzun/BEN’İM Varlığınızın bir çok kez kırılmış bir uzantısıdır. Ruh yüksek Kutsal Zihne ve Ruhsal İradeye bağlı olan sezginin sağ beyin bilincini kullanır. İçe – odaklı bir zihin ruhsal benlik tarafından yönlendirilir. İnsanlık yanlış kullanımdan körelmiş olan süptil, rafine duyuları geliştirme sürecindedir. Sezginin ve İlahi bilgeliğin yüksek zihinsel duyularını geliştirmek için gayretle çabalarken, temel, çoğu zaman çarpıtılmış duyuları geçmelisiniz. Duygusal doğanızı kontrol etmeyi ve düşüncelerinizi Işıkta sabit tutmayı öğrenmeniz çok önemlidir.

* Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde, kaynak noktanızdan gelen tam Kendini – gerçekleştirmenin kristal, hafıza Tohum Atomunu taşıyorsunuz. Bu, bu evrende yolculuk yaparken yaşamış olduğunuz her hayatın önemli anlarının çok kısa bir bakışını, öğrenmiş olduğunuz büyük dersleri ve mükemmelleştirdiğiniz yetenekleri içerir.

Ruh kristalindir, KUTSAL ATEŞtir, HAFIZA TOHUM ATOMdur, bu Alt – Evrensel deneyimdeki yolculuğunuzu kaydetmek için programlanmış saf Işık özünün bir parçasıdır. Sizinle Baba/Anne Tanrımız ve en sonunda Mutlak Yaratıcı arasındaki bağlantıdır.

*   Bu yaşam için, kişisel ruhsal benliğiniz Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin bir fasedi olarak Kutsal Kalbinizde oturur. Ruhunuzun her bir yüksek frekanslı fasedi kendi Hafıza Tohum Atomuna sahiptir. Belirli bir faset ÜstRuh olarak Ruh Yıldızınızda yerleştiği zaman, gittikçe kendi kişisel titreşim kalıbı anılarını sizin Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizdeki Hafıza Tohum Atomuna ve aynı zamanda bedenlenmiş ruhsal benliğinize aktarır. Önce, Kutsal Zihninizde uygun Hafıza Tohum Kristallerini aktive eder. Frekanslarınız bunlara eşlik etmek üzere genişledikçe, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde rezervde tutulan Hafıza Tohum Kristalleri aktive edilir. Bu şekilde, siz ruh parçalarınızın hepsini bütünleştirirken, en sonunda beşinci boyutun çoklu – seviyelerinde ruhsal benliğin evrim yolculuğunun sonraki aşamasının tüm bilgeliğine, yeteneklerine, pozitif anılarına ve deneyimlerine erişme yeteneği kazanır. Sizler Tanrı bilincinin çok boyutlu seviyelerini katettikçe ve İlahi Benliğinizin daha fazla fasetlerini bütünleştirdikçe, bu süreç kendisini tekrar tekrar yineler.

*   Özünüzün Kutsal Kalbini, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizi ve Yaratıcı Özün Kristalin Tohum Atomunu ebediyen aramak için programlandınız.

Özel olarak zamanlanmış aralıklarda, her zaman farklı ırklara ve alt – ırklara bedenlenen ve taze fikirler getiren, yeni nitelikler ve vasıflar aşılayan özel, eşsiz Varlıkların küçük grupları olmaktadır. Bu ileri Varlıklar örnek olarak bilgeliklerini, yüksek bilinçlerini ve özel yeteneklerini aktardılar ve aynı zamanda insanlığın DNA kodlarını yükseltmek için insan türlerinin seçilmiş üyeleri ile fiziksel olarak birleştiler. O ÖZEL ZAMANLARDAN BİRİNDE YAŞIYORSUNUZ.

Dördüncü boyut “geçiş realitesi” olarak adlandırılabilir, çünkü burası, geçmişin tüm ön koşullandırmalarını salıvermeye başladığınız yerdir. Dördüncü boyut aleminin doğası daha duygusaldır ve bu nedenle, kalp ve hissetme doğası ana odaktır. Kadim insanlar dördüncü boyuta Maya veya illüzyon alemi veya bilincin astral planları adını verdiler. İnsanlığın kollektif kitlesel bilinci dördüncü boyutun alt üç seviyesini doldurur ve burası insanlık kademeli olarak içe dönüp ruhsal benliklerinin dürtüklemelerini dinlemeye başlayıncaya kadar, insanlığın çoğunun zihinsel olarak var olduğu yerdir. Kişilik/ego arzu – bedeni bu alemin üstat manipülatörüdür ve duyular ve dışsal zevk aracılığıyla insanı sürekli olarak daha fazla tatmin ve mutluluk araması için dürter.

Dördüncü boyutun yüksek alt – seviyelerine ilerledikçe, içsel güç potansiyelinize erişmeye başlarsınız. Madde daha akışkan hale gelir ve bu nedenle, arzu ettiğiniz şeyi tezahür ettirmek daha kolaylaşır. Bu nedenle kararlı olmayı ve düşüncelerinize net niyet ile odaklanmayı öğrenmelisiniz. Disipline edilmiş bir zihin, düşünce zincirlerini düzgün bir sırada birleştirir. Dağınık düşüncelerin ilerlemenize zarar verdiğini anlamanız çok önemlidir. Şimdiki anda – ŞİMDİ anında – yaşamak Kendinin üstatlığını elde etmede kritik bir bileşendir. Aydınlanma yolunu başarılı şekilde geçmek için zihinsel çaba gereklidir. Siz içgüdüsel beynin/zihnin aleminden çıkıp yüksek zihin alemine girdikçe, giderek, geçmiş olaylar ile ilgili hafızanızın iyi bir bölümü solmaya başlayacaktır. Kendinin – üstadının önemli özellikleri odaklanmış gözlemsel yetenekler ve düşüncede, sözlerde ve eylemlerde zararsız olmaktır. Yoldaki bir öğrenci olarak size daha da büyük kozmik gerçekler ifşa edilir. Ama, eskimeyen bilgeliğin daha az prensiplerinin, bilinçte yükselişin hiç bitmeyen döngüsünde var oluşun sonraki seviyesinin eşsiz kurallarını, yasalarını ve gerçeklerini bütünleştirmek için sürekli olarak genişleyeceğinin farkında olmalısınız.

Zihin aracılığı ile ruh ve beyin arasındaki iletişim kanalını açık tutmalısınız. Bu, Epifiz Bezinin yavaş yeniden aktivasyonunu ve beynin üst, arka kısmında, başın tacına yakın yerleşik olan Kutsal Zihne açılan portalın açılışını başlatır. Kutsal Zihin en yüksek dördüncü boyutsal alt – seviyeler ile, aynı zamanda beşinci ve altıncı boyutsal seviyelerin tümüyle ve yedinci boyutsal frekansların/verilerin küçük bir kısmı ile rezonansa girer; yedinci boyutsal frekanslar/veriler bu Alt – Evrensel deneyimde insanlık için olası en yüksek seviyeleri katetme yeteneğini kazandığınız zaman, gelecek kullanım için rezerve edilir. Ancak, kozmik bilgeliğin bu deposuna erişmek için kendi titreşim kalıplarınızı gittikçe artırmalısınız.

Kutsal Zihin ve Kutsal Kalp materyal dünya maddesinden yapılmamıştır; bunlar bilimsel araçlarla belirlenemeyen çok ince, eterik Işık maddesinden oluşur. Ancak, bunlar fiziksel bedeninizin herhangi bir parçasından daha gerçektir. Çünkü Kutsal Zihniniz, Kutsal Kalbiniz ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz arasında iletişimi yeniden oluşturduğunuzda, Adamantine parçacıklarının sürekli akışı olur, aynı zamanda Hafıza Tohum Atomunuzdan ve ÜstRuhunuzdan/Yüksek Benliğinizden uygun, ileri bilgiler gelir. Tanrı Bilincinin Spiritüel Üçlüsüne yeniden bağlanmanız bu nedenle çok kritiktir: Kutsal Zihin, Kutsal Kalp ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin tüm fasetleri.

Beşinci boyutun titreşim kalıplarına girerken, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış arınma sürecine girmeye başlar. Beşinci boyutun en alt seviyesinde dinginlik başlar ve üssel olarak kuvvetlenir. Tanrısal gücü ve bilgeliği kazanmak, insanlığın kollektif bilincinin çok büyük inanç kalıplarının ötesine geçmeyi, Yüksek Benliğinizin bir çok fasedi aracılığı ile kozmik bilincinize uyumlanmayı gerektirir. Aydınlanma yolunu başarılı şekilde geçmek için duygusal istikrar ve zihinsel çaba gereklidir. Beşinci boyuta ve üstüne uygulanan bir DENGE yasası vardır.

Kısaca, altıncı boyut ölümsüzlük boyutudur ve siz bu Alt – evrende ruh potansiyelinizin en yüksek seviyelerine yeniden bağlanırken büyük ölçüde genişlemiş ruhsal bilinçtir. Yedinci boyut Alt – evrensel deneyimin bu devrinde insanlık için son evrimsel sınırdır. Sekizinci boyutun ilk alt – seviyesi (frekansı en düşük olan) SONSUZLUK KAPISIDIR, yüksek frekansların daha da fazlasını bütünleştirme yeteneğini elde ettikçe erişebileceğiniz kapı. Her bir yüksek frekans seviyesine erişme yeteneğini kazandıkça damlama etkisi başlatılır, daha rafine Tanrı Işığının minik miktarları sizin kişisel Işık sütununuza akmaya başlar, böylece aura alanınıza ve Ruhsal Şarkınızın titreşimine Işık ekler.

HATIRLAYIN, CESUR OLANLARIM, EBEDİYETİN ORTASINDA YAŞIYORSUNUZ. Size getirdiğimiz bilgelik mesajları daha fazla kurallar koymak veya yeni dogma yaratmak için değildir. Niyetimiz kalplerinizi sevgiyle tutuşturmak ve önünüzdeki görkemli geleceğin kısa bir bakışını vermektir. Sizlere rehberlik yapacağım, yönlendireceğim, ilham vereceğim ve sizi koruyacağım ve her birinize Baba/Anne Tanrımızın ebedi sevgisini yayacağım. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)