BAŞMELEK MİKAİL: RUHSAL HAZİNE AVININ ZAMANI

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’den MESAJ – LM-12-2012

RUHSAL HAZİNE AVININ ZAMANI

Ronna Herman kanalıyla, LM-12-2012

Sevgili üstatlar, yirminci yüzyılın son yarısında siz Yıldız Tohumları Ruh’un dürtüklemelerine karşılık vermeye başladığınız zaman RUHSAL HAZİNE AVI ciddi olarak başladı. Ruhsal, zihinsel ve duygusal farkındalığın titreşim frekansları tüm gücüyle Dünyayı ve insanlığı bombardıman ediyor. Ancak, kıyaslanamaz olan bu ihtişamlı armağanı almak için kendinizi hazırlamış olmalısınız. Aradığınız hazineler ve mucizevi iyileşmeler sevginin, neşenin ve şefkatin frekanslarına uyumlanarak bulunabilir. Küçük saygısızlıklara, anlaşmazlıklara ve hayal kırıklıklarına sevgi dolu aldırmazlığı sürdürmeyi öğrenmelisiniz. Bazıları çok güçlü, bazıları oldukça zayıf olan milyonlarca hücresel tepki tetikleyicileriniz var, bunların aralarında bir çok frekans seviyeleri var. Ego arzu bedeniyle değil, Ruhsal Benliğiniz ile yakın ilişki kurarken, denge ve uyumu uygulayın ve amaçlayın. Kutsal Kalbinizde bulunan saf Sevgi ve Kutsal Zihninizin bilgeliği Yüksek Benliğinizin/Üst-Ruhunuzun dürtüklemelerini izlemeniz için size gerçeği, gücü, şefkati ve dayanıklılığı verir, çünkü o sizi aradığınız özünüzde olan, doğuştan gelen duruma yönlendirir. Her biriniz bu enkarnasyona gelmeden önce seçtiğiniz yaşam derslerini öğrenmekte size yardımcı olan en avantajlı olacak armonik frekansları olan belirli enerjisel bir ortama yerleştirildiniz. İlave olarak, seçtiğiniz yaşam misyonunuzu gerçekleştirebilmeniz için yaşam derslerinizi öğrenmede size yardımcı olacak özel yetenekler, beceriler ve kuvvetli eğilimler verildi.

Bilinçte yükselişin dar yoluna geri dönmek, iyi veya kötünün, doğru veya yanlışın olmadığı, sadece dualitenin kabul edilen spektrumunda uyumlu kişisel seçimlerin olduğu zıtlıkları aşmanın başlangıcıdır. Faal bir Kendinin – üstadı olarak HERKESİN hayrına sadece en iyi seçimleri yapmayı öğreniyorsunuz. Kendinizi üçüncü/dördüncü boyut realitesinde yaşayan diğerleriyle itme – çekme etkileşimi yaratan solar pleksusun kuvvetli,  sıkıştıran kuvvetlerinden özgürleştirmeniz çok önemlidir. Kutsal Kalbinizde saklanan Işığın harikulade Tanrı frekanslarına erişmek için, zararsız olmak için çabalamalısınız. Önce tarafsızlık gelir, sonra zamanla sevgi kapasiteniz yaradılışın tüm seviyelerini kapsayacak şekilde artar. Giderek, zihinsel doğanızın daha saf seviyelerine eriştikçe, beşinci boyutun bir çok sembolünü ve geometrik kalıplarını anlamaya ve bütünleştirmeye başlarsınız. Bilgi, yetenek ve yüksek I.Q. bir dahi yaratmaz. Ruhsal deha potansiyelinize erişmek konsantrasyon, cesaret, sebat, azim ve bütünlük ile birlikte devamlı inisiyatif gerektirir.

Olağanüstü zamanlarda yaşıyorsunuz. Bir dereceye kadar, her insan Varlığının Ruhsal Benliği, doğumda fiziksel/zihinsel ve duygusal bedenin etrafına yerleştirilmiş olan düşünce formlarının hapsinden salıverilmek için kendini zorluyor. Esaretin zorlaması tüm insanlığı etkiliyor. Ego ayrılık yanılsamasını yaratıyor ve var olmama korkusunu işliyor, bu hayatta kalmak için ben – merkezli güdü yaratıyor: “Ben olmayan her şeye karşı ben.” Daha engin Benliğin farkındalığı ego benliğin sınırlamalarının ötesini keşfetmek için Ruhun dürtüklemeleri ile başlar.

Kişinin gerçek Benliğini tanıma gayreti harikulade bir macera veya acı dolu, görünürde hiç bitmeyen bir yolculuk olabilir. Çok sıkça Kendinin – üstatlığının erken aşamalarıyla mücadele etmekte olanlar, kendi kişisel dünyalarında gerçekleşen dramatik değişimlerin baskısına dayanamadıklarını görüyorlar ve bu nedenle rahat olan frekans kalıplarına geri dönüyorlar. Şu andaki kişisel realitelerinden hoşnutsuz ve mutsuz olsalar da, bu tanıdık bir bölgedir ve kitlesel bilinç inanç kalıplarının kuvvetli zincirlerinin ötesine geçmeye hazır değildirler. Her birinizin yaratmış olduğunuz benliğin bu parçalanmaları çok güçlü iradelidir ve çoğu sevgili Ruh için, alt benliğin kontrolünü kazanmak zor bir mücadeledir. Hala “bilincin sürü halinde” yapışıp kalmış olanlar liderlerini sorgusuz izlerler. En az direnç olan yolu izlerler, ki bu yol daha önceden başkaları tarafından oluşturulmuştur. Geçmişin yollarını izlerler, çünkü gelecekten korkarlar.

Sizler ifadenin daha saf bölgelerine erişirken, Işık, Ses, renk ve özellikle, önemli Kutsal Nefes bilginiz ve kullanımınız büyük ölçüde artar ve hayatınızın ruhsal felsefesinin bütünsel bir parçası olur. Sunduğumuz üstatlık aletlerinin hepsinden faydalanmanızı rica ediyoruz, çünkü hepiniz evrim sürecinde kritik bir aşamadasınız. Çok daha fazla garip hastalıklar ortaya çıkarken, hala üçüncü/dördüncü boyut ortamına batmış olanların fiziksel yapısı büyük tehlikededir. Bu hastalıkların çoğunun kaynakları ve nedeni teşhis edilemiyor ve geleneksel yöntemler ve ilaçlar bunları iyileştirmiyor. Bu nedenle, tıp uzmanları daha fazla hayal kırıklığına uğruyor ve neden bu kadar çok yeni kronik durum olduğuna şaşırıyor, bunların daimi tedavisinin olmadığı görülüyor.

Kendini yargılamadan Kendini sevmeye geçiş yapmak için çabalamalısınız, Kendini sevmek fiziksel bedenin ötesine uzanan ve başkalarını etkilemeye başlayan bir rezonans yaratır. Bu yeterince güçlü büyüdüğü zaman, etki kürenizde olanların iyileşme süreçlerine bile yardımcı olabilir. İnsan bedeni Işık ve gölgenin veya kozmik elektromanyetik enerjinin pozitif ve negatif kuvvetlerinin spektrumunda manyetik bir kutuptur. Fiziksel beden tüm alt boyutların Öz elementlerini içeren karmaşık bir organizmadır: mineral, sebze ve hayvan, ayrıca Yaratıcı Işığın Yıldız tozu elementleri.

Derslerinizi iyi öğrendiniz, sevgili dostlarım. Düşüncelerinizi yönetme ve duygularınızı dengede tutma yeteneğinde ustalaşıyorsunuz. Saf Sevginin Kutsal Kalbin membasından kaynaklanması gerektiğini ve bu kutsanmış armağanı başkalarına yayabilmeden önce kendinizi onurlandırmanız ve sevmeniz gerektiğini öğrendiniz. Başkalarıyla durumların ve etkileşimlerin etrafınızda akmasına izin verirken, yargısız ve anlayışlı olmakta büyük aşamalar kaydediyorsunuz. Anın olaylarından türetilen bilgeliği hızla kazanmanız için İçsel Farkındalığınıza ince ayar yapıyorsunuz. Bilincin farklı seviyelerinin ve armonik frekanslarının içine ve dışına girip çıkarken, giderek yüksek boyutların dinginliğini ve sihrini duyumsamaya başlıyorsunuz.

Evet, hala öğrenilecek dersler var ve her zaman olacak. Ancak, şimdi her gün deneyimlemek zorunda olduğunuz hayatın dans ve dramasındaki adaleti ve mükemmelliği görmek için içgörüye sahipsiniz. İÇERİ, DIŞARI ve İLERİ DOĞRU dev bir sıçrama yapmaya hazırlanıyorsunuz, sevgililer. Dünyanın ve insanlığın Yükselişi adı verilen bu büyük olaydaki doğru rolünüzü üstlenmenizin zamanı geldi. Diğer aydınlanmış Varlıklar ile birleşebilmesi için, Işık İçeriğiniz ileriye doğru parıldamalıdır ve bunu yaparak kuvvet ve momentum kazanır. En sonunda, Işığınız HERKESİN DÖNÜŞÜMÜN YARATICI IŞIĞINdan faydalanması için yuva gezegeninizin Kristal Eterik Ağına nüfuz eder ve onu doldurur.

Hatırlayın, “SEVGİ POTANSİYELİNİZİ” kullanmak dünyasal yeteneklerinizi, armağanlarınızı ve zenginliklerinizi başkalarıyla paylaşmak anlamına gelir. Sevgi Yaradılışın katalizörüdür. Sizlere tahsis edilmiş olan Işığın Adamantine Parçacıklarını tutuşturarak ve sonra emeğinizin meyvelerini etrafınızdakiler ile paylaşarak, size Kutsal Ateş Işığın düzenli akışı sağlanır ve sizden düzenli akması sağlanır. Saf Yaratıcı Işığın nasıl etkili şekilde kullanılacağını bilmek kadar onun gücünü ve büyüklüğünü anlamanız önemlidir. Adamantine Parçacıkları soluduğunuz oksijenden çok daha incedir. Doğru şekilde yapıldığı zaman, buna Ruh soluması veya niyet ile soluma denilebilir, Yaradılışın elementlerini solursunuz, sevgi dolu niyetinizle bu elementleri enerjilendirirsiniz ve sonra bunları fiziksellik dünyasına yayarsınız. Son mesajımızda size şunları anlatmıştık: Uyanmış bir Kendinin – üstadı olarak kendinize manyetize ettiğiniz KUTSAL BEYAZ KOZMİK ATEŞ, Adamantine Parçacıkları sürekli olarak sirküle olmalıdır. Sadece her ruhun şu andaki aydınlanma seviyesinde bütünleştireceği uygun olan belli bir miktar fiziksel bedende saklanabilir; kalanı form dünyasına Yayılmalıdır.

Bir armağan olarak, maksimum miktarda Yaratıcı Işığı bütünleştirmenize yardımcı olmak için, sevgili kanalımızdan yaratması için ilham verdiğimiz bir prosesi paylaşmasını istedik. Bu büyük önemi olan bir armağandır; ancak, size sunduğumuz tüm aletler gibi, eğer etkili iseler bunları kullanmalısınız.

Yükselişin sürekli yukarı doğru giden yolunda katlanmanız gereken karışıklıkları geçmenize yardımcı olmakla onurlanıyorum. İlahi Doğuştan Gelen hakkınızı sahiplenebilmeniz için, yüksek bilinç alemlerine geri dönmeye hazırlanırken, Dünya gezegeninde ifade ve öğrenimin ileri aşamasında standart bir destek olarak bana katılmaz mısınız? Dışarıya ulaşın, sevgililer, aynı zamanda içeriye ulaşın, Anne/Baba Tanrımızdan gelen emebileceğiniz tüm sevgi ve armağanları üzerinize yağdırmak için bekliyoruz.

Ben Başmelek Mikail’im.

RONNA’dan SEVGİ NOTU

ONAYLAMALAR İLE BEŞ X BEŞ GENÇLEŞME NEFESİ RUTİNİM:

Her sabah 5:00 – 5:30 arasında, sabah gazetesini almak için ev ile cadde arasındaki yolu yürüyorum. Yolda yürürken, on iki derin SONSUZLUK NEFESİ uyguluyorum. Bazen, nefesleri bedenimin içinde Kök Çakradan Taca kadar tutuyorum. Diğer zamanlarda, nefesleri gökyüzüne ve Dünyanın derinliklerine gidebildikleri kadar uzağa göndermek için rehberlik alıyorum. Doğuya, doğan Güneşe doğru dönüyorum (dışarısı hala karanlık olsa bile) ve BEŞ x BEŞ GENÇLEŞME NEFESİ uyguluyorum. Eve geri  yürürken, aşağıda verilen onaylama serisini üç kez söylüyorum, her bir sözcüğü söylerken AKORDİYON NEFES EGZERSİZİNİ yapıyorum.

İçeriye girmeden önce, bilincimi Kutsal Kalp Merkezime getiriyorum ve Baba/Anne Tanrımıza şükranımı ifade ediyorum, sözlerle değil, büyük sevgi, şefkat ve çok büyük minnet ve sevinç hislerimle.

Kalbim ve tüm Solar Güç Merkezim çok büyük sevgi duygusuyla o kadar güçlü doluyor ki, bu tanımlamanın ötesinde. Baba/Anne Tanrımızın Özüyle dolu Kristal Tohum Atomunun Kutsal Kalp Çekirdeğimde bulunduğunu şüphesiz biliyorum. Birçoğunuzun bildiği gibi 84 yaşındayım. Ama, çok fazla enerjim var ve sağlığım ve canlılığım mükemmel. Ayrıca bu kutsamanın, Başmelek Mikail’in bizleri kutsadığı birçok harikulade tekniğin düzenli uygulamasından dolayı olduğunu biliyorum. Geleceğimiz hakkında heyecanlıyım.

Benim uyguladığım tam rutini yapmak zorunda değilsiniz (önce on iki Sonsuzluk Nefesini yapmak veya dışarı çıkmak) ve bunu her gün yapmak zorunda değilsiniz, ama yapmanızı çok tavsiye ederim. Ancak, BEŞ x BEŞ GENÇLEŞME NEFESİ egzersizi ve HAYAT ÇİÇEĞİ YARATICI ÇARKImıza TOHUM DÜŞÜNCELER gönderme egzersizi, Başmelek Mikail’in bize anlattığı şekilde yapılmalıdır.

Bedenimizi düzenli olarak besliyoruz ve RUHUMUZU düzenli olarak BESLEMEK en az  bunun kadar önemlidir. 2013’ü mucizeler, kutsamalar, sevgi dolu etkileşim ve neşe yılı yapmak için hepimiz çaba gösterelim. Dünyaya “MELEK GÜCÜ”nü kullanarak neler yaratılabileceğini gösterelim. Ebedi sevgi ve melek kutsamaları, Ronna

BEŞ x BEŞ * GENÇLEŞME NEFESİ ©
RONNA / KUTSAL KABİLE
PROSES:

  1. GENÇLEŞME      NEFESİ ağız kapalı olarak yapılır, sadece burundan nefes alıp      verilir. Kutsal Kalbinizde Işığın Adamantine Parçacıklarının stoğunu     oluşturuyor olacaksınız.  Bazı      Adamantine Parçacıkları Kök Çakrasında saklanan Kundalini Tohum Atomundan      gelir ve bazı Adamantine Parçacıkları Işınlar vasıtasıyla Kutsal      Kalbinizin Arka Portalına akar.
  2. İLK      DÖRT NEFES uyarlanmış Sonsuzluk Nefesidir, bedenin sınırları içinde      sekiz şeklini, SONSUZLUK SEMBOLÜNÜ sürdürürsünüz.  Bu dört nefes mümkün olduğu kadar derin      ve biraz kuvvetli olacak. Karın kaslarını çekerken ve içeri Nefes alırken      ve nefes verirken, kasları iterken karın kaslarının kıvrıldığını hissedin.      Biraz uygulamadan sonra, bu dört nefesi çok hızlı ve kuvvetle      yapabileceksiniz. Ayrıca akciğer kapasitenizi genişleteceksiniz. Ama,      başlangıçta bunu aşırı yapmayın, çünkü sersem hissetmenize neden olabilir.
  3. İLK      DÖRT NEFES: Solar Güç Merkezinizden TAÇ ÇAKRASINA Sonsuzluk      Nefesini soluyun (kafatasının tepesinin içinde kalıyor)
  4. NEFES VERİŞ KÖK ÇAKRASINA yapılıyor, nefes      verilirken kök çakrasına veriliyor (yine, Sonsuzluk Sembolünü bedensel      formun içinde tutun)
  5. BEŞİNCİ NEFES UZUN, YAVAŞ BİR NEFESTİR (Sonsuzluk      nefesi değil). Nefes alışla, KÖK ÇAKRASINDAN yükselen bir çifte sarmal      veya birbirine geçmiş iki spiral tasavvur edin ve bunun TAÇ ÇAKRASINA      yükseldiğini imgeleyin. Sonra bunların kavis yaptığını ve TAÇ ÇAKRASINDAN      aşağıya ve omurga kolonuna spirallendiğini görün, KÖK ÇAKRANIZDAN      çıksınlar – bunları NEFES VERİŞLE birlikte Dünyanın derinlerine      gönderin.  (Bir süre sonra, bu      proses doğal gelecektir ve spiralin yukarı ve aşağıya hareket ettiğini      kolayca hissedeceksiniz.)
  6. Bir seride BEŞ NEFESİN BEŞ SETİNİ yapıyorsunuz * BEŞ x BEŞ.
  7. DÖRT SONSUZLUK NEFESİ ve TEK BİR UZUN SPİRAL NEFES bir      settir.
  8. BEŞ x BEŞ GENÇLEŞME NEFESİNİ tamamladığınız zaman,      hemen SONSUZLUK NEFESİNİ KİŞİSEL ON İKİ IŞIN YARATICI ÇARKINIZA/KİŞİSEL      HAYAT ÇİÇEĞİNİZE solurken, aşağıda verilen onaylamalar serisine başlayın. ONAYLAMALARIN TAM SERİSİNİ ÜÇ      KEZ TEKRARLIYORUM.

BEN GENCİM (Nefes alın) | BEN KUVVETLİYİM (Nefes alın)
BEN SAĞLIKLIYIM          | BEN SEVGİ DOLUYUM
BEN BİLGEYİM                | BEN VARLIKLIYIM
ZİHNİM BERRAK  | KALBİM SAF

BEN YARADANIN IŞIĞIYIM (Nefes alın)

(Çeviri: Saffet Güler)