BAŞMELEK MİKAİL: “TUTUNUN, SEVGİLİLER”

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’den MESAJLAR * LM-3-2013

RONNA HERMAN KANALIYLA AKTARILMIŞTIR

“TUTUNUN, SEVGİLİLER”

Sevgili üstatlar, Kutsal Nefes olarak adlandırdığımız şey oksijen içeren normal üçüncü/dördüncü boyut havasından oluştuğu gibi, Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını da içeren üçüncü/dördüncü boyut hava/eter olan Prana’yı da içerir. Bu İlahi Parçacıkların büyüklüğü ve gücü elde ettiğiniz bilincin her yüksek seviyesi ile artar. Güçlendirici Sonsuzluk Nefesi Yaratıcı bilincin çok boyutlu seviyelerine götüren yolları açar. Sizler düşünme ve algılama şeklinizi/modunuzu kademeli şekilde değiştirdikçe, içsel perspektifiniz otomatik olarak genişler.

Sonsuzluk Nefesinin Nefes Alış döngüsü, yukarıya Ruh Yıldızınıza uzanırken, Medulla Oblongata ve başın arkasından geçer. Kutsal Nefes Ruh Yıldızınızdan geçerken, Kutsal Kalbinizin arka portalından nefesle çektiğiniz Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları Üst Ruhunuz – Yüksek Benliğinizden gelen Yaşam Kodu Tohum Atomlarının belirli bir sayısını bütünleştirmek için programlanır. Nefes Veriş Kök Çakrasından geçer ve orada içerilen Kundalini Tohum Atomuna girer. ÜstRuhunuz – Yüksek Benliğiniz tarafından izlenerek, Kök Çakrasında saklanan Adamantine Parçacıklarının hesaplanmış bölümleri Kutsal Nefese eklenir. Kök Çakrasında saklanan Işığın Adamantine Parçacıkları eşsizdir, çünkü sizin geçmiş yaşam deneyimlerinizden gelen belirli yeteneklerinizin, özelliklerinizin ve vasıflarınızın bazıları ile önceden programlanmıştır. Kutsal Nefes sonra fiziksel bedenin ön tarafında yukarıya doğru hareket eder ve otomatik olarak kristalin Dingin Nokta Tohum Atomunuzun yerleşik olduğu yerde bedene girer. Bu Tohum Atom Işık Parçacıklarının bu yüksek frekanslı Parçacıklarını çekmek, bütünleştirmek ve taşımak için tasarlanmıştır. Buna taşıma merkezi adı verilebilir, çünkü direkt olarak Kutsal Kalbinize bağlıdır. Işığın Adamantine Parçacıkları sonra tohum düşünceleriniz ve niyetiniz ile aktive edilmek üzere Kutsal Kalbinize çekilir.  O zaman bu programlanmış Adamantine Parçacıkları On İki Işın Yaratıcı Çarka ve dışarıya dünyaya nefesle verilmeye hazırdır.  Tahsis edilen bir bölümü Dünya Piramidine ve seçtiğiniz diğer Işık piramitlerine akar.

Epifiz Bezine beynin Işık filtresi adı verilebilir. Çakra sistemi bedene her bir özel Işının niteliklerini, vasıflarını ve erdemlerini taşıyan Başmelekler tarafından yayılan uygun titreşim frekanslarını çeker ve süzer. İnsan aura alanına sürekli olarak nüfuz eden, sonra fiziksel bedendeki bezlere iletilen frekans kalıplarının geniş çeşitliğinden oluşan karmaşık bir formül vardır. Yüksek frekanslı enerjinin her indirilmesiyle kavrayış ve farkındalık seviyeniz artar.

Kutsal Kalbinize erişim kazandığınızda ve Solar Güç Merkezinizi aktive ettiğinizde, Solar Güç Merkezinizdeki Sıfır Noktası veya Dingin Nokta Tohum Atomu kozmik enerji rezervinizi depolamaya başlar. Siz Kendinin Üstadı ve bilinçli bir birlikte yaratıcı olurken, yaratıcı uğraşlarınızda kullanmak ve başkalarıyla paylaşmak için Adamantine Parçacıklarının sonsuz miktarına erişiminiz olur. Uyanmış bir Kendinin Üstadı olarak kendinize çektiğiniz KUTSAL BEYAZ KOZMİK ATEŞ, Adamantine Parçacıkları sürekli olarak dolaştırılmalıdır. Sadece aydınlanmanın şu andaki seviyesinde bütünleştirmek için her Ruh için uygun belirli miktar fiziksel bedende depolanabilir. Geri kalanı form dünyasına yayılmalıdır. Olgun ruhsallık bilinçsiz bir deneyim değildir. Sürekli olarak Yaratıcı Özün zengin Pranik Yaşam Nefesini/Adamantine Parçacıklarını soluyacağınız kendini sürdüren bir kutsallık geliştirmek için gayret etmelisiniz. Bunu yaparak, Yaşam Nehrinden Sekizinci Çakra, Ruh Yıldızı Çakranız vasıtasıyla ve Kutsal Kalbinizin arka portalından ruhsal takviye almaya başlarsınız.

Kendinin farkında olan her insan kendi bilinç seviyesine uygun olarak armonik frekans titreşimleri alabilen ve iletebilen canlı bir yıldız olarak işlev yapar. Sizler şimdi farkında olduğunuzdan, bu frekanslara Ruhsal Şarkınız adı verilir. Siz bir ışık noktası, Kutsal Olanın canlı bir Kıvılcımısınız. Bu Alt – evren tek bir devasa Göksel Ruhsal Şarkıdan oluşur.

Derin şekilde ve çabasızca Kutsal Nefesi soluma yeteneğini geliştirdikçe, farkındalığınız giderek Kutsal Kalp Merkezinize iner ve Beyaz Ateşi, Kutsal Tohum Atomu – Baba/Anne Tanrımızın kendi kişisel İlahi Fasetiniz – içeren Vesica Piscis Mandalasına bile iner. Bu, kapsayabileceğiniz tüm Kutsal Sevgiyi çekebileceğiniz zamandır. Bu, hem rüyacı hem de rüya olduğunuzu kavradığınız yerdir. Kendinizi Baba/Anne Tanrımızın GÜNEŞ ÇOCUĞUna yeniden yaratmak için çabalarken, bu Kutsal Yerde bütünlüğe (kutsallığa) geri yolculuğunuza başlarsınız. Bu önceden belirlenmiştir; bu sizin İlahi Mirasınızdır.

Lütfen tam “Varlığınızın” sadece minik bir Fasedinin üçüncü/dördüncü boyutların yoğunluğunda enkarne olduğunu hatırlayın. Dördüncü boyut astral plandır, beşinci boyuta köprüdür. Üç daha düşük alt seviyeler geniş yelpazede duygusal enerji kirliliği ve geniş bir spektrumda uyumsuz frekans, zihinsel düşünce formları ile doludur. Dördüncü boyut Dünyada tüm geçmiş çağlardan gelen insanlığın kitlesel bilincinin deposudur. Dördüncü boyut aynı zamanda Dünyanın zihinsel beden aura alanını içerir.

Size Yıldız Tohumu denmesinin bir nedeni var, çünkü sizler Kendinin Üstatlığına geri dönerken, epeyce gelişmiş kristalin Yaşam Kodu Tohum Atomlarını bütünleştirme sürecini başlatacaksınız; gelecek olan Altın Çağda kullanılacak yeni, ileri bir evrim süreci. İnsanlık bilinçte dev bir sıçrama yapmaya hazır. Her insanın zaman ve mekandaki Ruhsal yolculuğunda bir noktada, yüksek alemlere geri dönme özlemi vardır – yadsınamayacak bir İlahi hoşnutsuzluk oluşur. Öncelikle vicdanınızın sesinin farkında olmalısınız. Ruhun çağrısına dikkat ettikçe, Ruhunuzun fısıltılarının sesi giderek yükselir ve daha belirgin hale gelir. İnsanların, mekanların, düşüncelerin ve eylemlerin yüksek titreşimli kalıplarına uyumlandıkça, doğayı hissetmenizde hassaslık gelişir. En sonunda Ruhsal ailenizin Ruhsal Şarkı titreşimlerini ve farklı üstatların ve melek Varlıkların titreşimlerini ayırt etmeyi öğrenirsiniz.

Evet, insanlık dramatik değişimlerin, derin boyutlarda evrim sürecinin ortasında. Ancak, hatırlayın, bu sadece hiç bitmeyen bir spiralin bir parçasıdır. Tanrı bilincinize uyanan hepiniz  bu evrende çok önemli geçiş süreçlerinin büyük çeşitliliğini deneyimlediniz.

Lütfen kulak verin: artık durgunlaşmanıza ve hatta çok uzun süre belli bir seviyede kalmanız izin verilmeyecek ve dönüşüm süreci çok hızlı ilerliyor. Lisanınız değişiyor; düşünce formlarınız farklı. Beyninizin geçmişinizi kapsayan eski bölgeleri gittikçe saflaşıyor veya çözünüyor, bu nedenle daha önce olan, hatta geçen yıl olan her şey hayal meyal bir rüya gibi görünmeye başlıyor. Beyninizin yeni bölgeleri aktive oluyor ve bütünüyle yeni bir şekilde öğrenmek zorundasınız. Bilginin ışık paketleri, büyük önemi olan holografik resimler ve kutsal geometri modelleri bilincinize gelmeye başlayacak ve bunların nasıl deşifre edileceğini öğrenmelisiniz. Ötesine geçtiğiniz insanlar artık sizi anlamıyor gibi görünebilir veya konuşmanın eski olağan kalıplarını devam ettirmek için sözcükler bulamayabilirsiniz. Ayrıca etrafınızdakilerin enerjilerini ve düşüncelerini telepatik olarak toplamaya başlarken, her düşünceyi söze dökmeye gereksiniminizin olmadığını göreceksiniz.  Sezgisel yetenekleriniz artacak ve kolayca aldanmayacaksınız. Kendi gerçeğinizi ruhsal bütünlük ile konuşacaksınız ve geçmişin negatif oyunları ile uğraşmaya istekli olmayacaksınız.

Sizden rica ediyoruz: çok dar görüşlü veya yapılandırılmış olan herhangi bir varlığa, herhangi bir öğretiye, herhangi bir felsefeye bağlanmayın veya gücünüzü kendinizin dışında birilerine veren anlaşmaları benimsemeyin. Ayırt edin, ayırt edin, ayırt edin – bunu yeterince vurgulayamayız, çünkü görünüşte bir gerçek size ne kadar hızlı gelirse ve siz onun inanç sisteminize ne kadar hızlı bütünleştirirseniz, daha yüksek bir gerçeğin veya yeni ir kavramın yerini alabilir. Geriye bakınca, şu anda mutlak gerçeğiniz olarak kabul ettiğiniz bilginin çoğunun on yıl önce, hatta altı ay önce en çılgın hayal gücünüzün ötesinde olduğunu göremiyor musunuz? Bugün çok emin olduğunun şeylerin çoğunun yarın veya yakın gelecekte hiç kuşkusuz değişeceğinin farkında olun.

Zihinsel olarak, yeni fikirler ve kavramlar bilincinizi bombardıman ediyor. Önce belli belirsiz, ama siz geleceğin formüllerini ve icatlarını ortaya çıkarmak ve şifresini çözmek için güçlenmiş muhakeme yeteneklerinizi kullandıkça, giderek katılaşır. Sizler beşinci boyutun yüksek planlarına erişirken, bu Alt – evren için Yaradılış mavikopyasının fasetlerini hatırlamaya başlayacaksınız: saf bir düşünce sonuç verinceye kadar onu nasıl tutacağınız ve olağanüstü şeylerin geniş çeşitliliğinin yaratımında nasıl yardımcı olduğunuz. Birçoğunuz zaman ve mekanın ötesine, Işık alemlerine ilerlerken geometrik şekiller, ışıldayan kristaller ve parlak yeni renkler görmeye başlayacaksınız.

Cesurca öne adım atan ve miraslarına sahip çıkanlara verilmekte olan bir çok özel muafiyetler olduğunu söyledik. Kitleler uyanırken ve yardım, çözümler, bilgi ve cesaretlendirme için feryat ederken, size öncesinden daha fazla ihtiyaç olacak, cesurlarım. Sizi güçlendirmek, size en çılgın hayal gücünüzün ötesinde bilgelik, yetenekler ve bilgi armağan etmek için sizi bekliyoruz. Görüyorsunuz, beyniniz her zaman %100 kapasitede işlev yaptı, bu size sürpriz gelebilir, çünkü ortalama insanın beyin gücünün sadece yaklaşık %10’unu kullandığını duydunuz. 1900’lü yılların ortalarından önce, kitleler beynin sadece üçüncü ve alt – dördüncü boyutların frekanslarıyla tınlayan sınırlı bölgesine erişiyorlardı. Kısıtlanmış olan zihindir, beyin değil. Sizler yüksek frekansları dengelerken ve bütünleştirirken, yüksek – dördüncü boyut ve beşinci boyut ile tınlayan beyin gücünüzün daha fazlasına erişim kazanıyorsunuz. Hatta bazı ileri Ruhlar altıncı boyutun alt seviyelerine erişiyor. O saf frekanslara uyumlanıncaya kadar, beyninizin o ileri bölümlerine erişim mümkün değildir. Şimdiki zamanda ana hedef titreşim frekanslarınızı Kutsal Zihninizi ve Kutsal Kalbinizi ve beyin yapınızın beşinci boyut seviyelerinin portallarını koruyan Işık zarlarını temizlemek için gerekli seviyeye yükseltmektir. Bu, sizler ruhsal arayışınızda gerçekten ilerleme yapmaya başladığınız zamandır.

Yükseliş sürecinde med cezir olduğunun farkında olun. Dünyayı bombalayan yeni yüksek Kozmik Işın titreşim kalıplarının büyük nabız atışları var, aşırı yüklenme durumu yaratmamak için bunların arasında sakin zamanlar var. Yükseliş sabit, ileriye doğru hareket süreci değildir. Enerjinin ve yeni bilginin ayaklanması ve sonra özümseme, bütünleştirme ve tezahür zamanıdır. Bu zamanda duyumsamaların çoğunun sizin için daha fazla belirgin olduğu görünüyor. Bazen bilinmeye dev bir sıçrama yapmış gibi veya belirsizliğe bir adım geri atmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Diğer zamanlarda, yoğun bir hassasiyet duygusu hissedebilirsiniz. Şimdiye dek, büyütülen, hızlanan frekansların med cezirine alışmış olmalısınız; ancak, farkındalığın sonraki seviyesine itildiğiniz zaman, bu çoğunlukla fiziksel/zihinsel/duygusal bedenlerinizde değişen derecelerde alarm çaldırır.

Bu karar zamanıdır, çünkü bu, Ruhların hasat edilme zamanıdır. Herkes Dünya yüksek boyut frekanslarına spirallenirken, Dünya ile ilerlemek isteyip istemediğine karar vermek zorunda; ayrılıp daha sonraki bir zamanda geri dönmeye veya fiziksel ifadedeki derslerini tamamlamak için başka bir üçüncü boyut gezegenine gidip gitmeyeceklerine karar vermek zorunda. Birçok Ruh kontratlarının ve İlahi misyonlarının parçası olarak Dünyayı terk etmeyi seçecek ve birçok başka güzel Ruh otorite pozisyonlarını, güç pozisyonlarını üstlenmeye getirilecek veya hazırlanacak. Onlar ileri adım atıp kendilerini bilinir kılıncaya kadar, gösterişten uzak, muhtemelen geri planda kalacaklar. Onlar dinamik, etkin olacaklar ve insanlık için yeni bir vizyon taşıyacaklar – tüm insanlara hizmet edecek ve gelen Yeni Çağın temelini yaratacak bir vizyon.

Ve bu nedenle sizlere ‘TUTUNUN, SEVGİLİLER’ diyoruz. Bu, gerçeğinizi arama, bir kez daha kontrolü alma ve dünyanıza hakim olma, “insanlığın ve Dünya gezegeninin evrimi” adı verilen önemli bir misyonda Yaratıcının temsilcisi olduğunuzu hatırlama zamanıdır. Birlikte yaratım üstadı olarak gücünüzü kabullenin. İçinizde uykuda olan size bahşedilen armağanları kabullenin ve aktive edin.

Bu, daha fazla sayıda sevgili Ruh, Ruhun dürtüklemelerini hissederken ve kendi Ruhsal Benliğinin fısıltılarını dinlemeye başlarken, kitlesel uyanış zamanıdır. Bu nedenle, gelecek mesajlarımızda geçmiş yirmi yılda vermiş olduğumuz daha önceki kavramların bir kaçını dahil edeceğiz. Bu, yıllardır adanmış öğrenciler olanlarınız için iyi bir gözden geçirme olacaktır. Ayrıca Hakikatin Işığını henüz aramaya başlayanları cesaretlendirecek ve ilham verecektir, çünkü mesajlar onların açıkça anlayabilecekleri bölümleri kapsayacak. Şu andaki öğretilerimize yönlendiyseniz ve bunların anlaşılması çok zor ise, umutsuzluğa kapılmayın. Birçok Işık habercilerimiz, bir çok ara seviyelerde ruhsallığın ana ilkelerine değinen ve şu andaki ileri kozmik öğretilere değinen bilgelik öğretilerimizi getirmek için yorulmadan çalıştılar. Eğer bu geçmiş mesajları arayıp bulursanız, kendi anlama seviyenizi bulursunuz ve o seviyeden itibaren rahatça ilerleyebilirsiniz.

İnsanlık için evrim süreci en yoğun döneminde ve şaşırtıcı hızla ilerliyor. Zihinlerinizi ve kalplerinizi açın ve sizi bekleyen İlahi Sevginin/Işığın akışını kucaklayın, sevgililer. Birlikte yeni realiteye bu inanılmaz yolculukta ilerlerken, bizimle yeniden birleşmenin ihtişamının tadını çıkarın. Her zaman sizinleyiz. Sizler en derinden seviliyorsunuz. Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır http://www.ronnastar.com/ * Serbestçe kopyalayın ve paylaşın. Ancak, bu makalenin evrensel telif hakkına Başmelek Mikail adına sahip çıkıyorum. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE ARMAĞAN OLRAK SUNUYORUZ; ANCAK, TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİ GÖNDERMEK VE İŞLETME MASRAFLARINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN BAĞIŞLARINIZA MİNNETTAR OLURUZ.

(Çeviri: Saffet Güler)