BAŞMELEK MİKAİL: YENİ DÜNYA ENERJİLERİ – NİSAN 2013

Yazdır Yazdır 

GALAKTİK YENİDEN BAĞLANTI VE GALAKTİK İNSAN EVRİMİ 2013 VE ÖTESİ…  

 YENİ DÜNYA ENERJİLERİ NİSAN 2013

 BAŞMELEK MİKAİL ~ CELIA FENN KANALIYLA

 Sevgili Işık Ailesi, bu yoğun Geçiş ve Değişim ve Ortaya Çıkış zamanında, Yeni Altın Gül Galaksisinde Yeni Galaktik İnsanın Doğuşunun çalkantısını hissediyorsunuz. Yeni Gerçekliğin Yeni Enerjilerine ve Frekanslarına alışıyorsunuz.  Eğer yalnızca Tek Bir Şeyi hatırlarsanız, bu Yeni gerçeklik ile başa çıkmanın çok Basit olduğunu söylemek istiyoruz – Her şey Enerji ve Frekanstır!

Hepsi Frekans İle İlgilidir!

Bu Yeni Gerçeklikte yönünüzü bulmak ve Huzuru, Uyumu ve Bolluğu bulmak sadece bir Frekans Konusudur. İlahi Kalpten akan İlahi Yaratıcı Zekanın Frekansı, İlahi Sevgi ve Şefkatin Frekansına Uyumlanma ve bunlarla Tınlama konusudur.

Bu, ulaşmak için çok çalışmak zorunda olduğunuz veya araştırmak zorunda olduğunuz, onun için ıstırap çekmek zorunda olduğunuz veya onun için yeterince iyi olmak zorunda olduğunuz bir şey değildir. Kendinizi iyileştirmek veya blokları uzaklaştırmak zorunda değilsiniz, bu sizin doğuştan hakkınızdır ve sadece onu Seçmek ve İçine Adım Atmak zorundasınız! Bu Sizin İçinizdeki bir Frekanstır ve onu kalbinizde bulmalısınız ve varlığınızı bu Frekansa uyumlamalısınız.

Yaralı olmak, düşmüş olmak, bloke olmak ve “yeterince iyi olmamak” ile ilgili tüm zihin “gevezelikleri” sadece Huzur ve Bolluğun Frekansına uyumlanamamayı haklı göstermeye girişen zihninizdir, sanki ulaşılması çok zor bir şeymiş gibi. “Bende bir şeyler yanlış olmalı,” der ve sonra neyin “yanlış” olduğunu bulmaya çalışarak zaman harcar. Sevgililer, Frekanstan çıktığınız zaman hiç bir şey “yanlış” değildir. Kendinizi yargılamayın, sadece geri yolunuzu bulun! Durun! Nefes alın! Kendinizi topraklayın, Yüksek Veçhelerinize bağlanın ve Huzur ve Bolluğun Frekansına geri dönün. O sizin için oradadır!

‘Huzur ve Bolluğun bu Frekansı nedir ve bu bağlantıyı nasıl yaparım?’ diye sorabilirsiniz.

Size daha önce açıkladığımız gibi, bu Kozmosun Kalbinden, Tanrı’nın Kalbinden, İlahi Yaratıcı Zekadan gelen İlahi Sevgi ve Şefkatin Akışıdır. Tüm Var Olan’ın merkezinden çıkar ve Galaktik Merkezdeki Güneş vasıtasıyla Size aktarılır. Geçmişte, Kaynaktan gelen bu Işık Kodları ve Bilgi aktarımları o kadar Yüksek Frekanslı idi ki, diğer Güneşler arasında Sirius ve Pleiades vasıtasıyla saptırılıyordu ve sonra size Dünyanın Gelişimine ve Evrimine Yardımcı Olma işiyle görevli olan “Frekans Koruyucuları”, Yüksek Boyutlu Meleksi Işık Varlıkları tarafından aktarılıyordu. Şimdi, 2012 Geçişinden bu yana, Dünya Galaktik aktarımlara tamamen “Yeniden bağlandı” ve aracılara gereksinim yok. Aktarımlar Solaris veya Güneşiniz vasıtasıyla direkt olarak Galaktik Merkezden alınıyor. Uyanmış varlıklar olarak sizler şimdi İlahi Kalpten direkt olarak gelen frekans aktarımlarını kendi Kalplerinize ve Işık Bedenlerinize alıyorsunuz.

Sevgililer, bu Tam Yeniden Bağlanma bizim “Boyutsal İstikrarsızlık” veya “Boyutsal Dengesizlik” adını verdiğimiz bir Kargaşa yarattı. Dünya şu anda Beşinci Boyutta yerleşik ve gelen Işık Kodu Aktarımlarına uyumlu, bu aktarımlar başlıca bu enerjileri kendi Işık beden alanlarında tutabilen Çok Boyutlu bireyler vasıtasıyla ve ayrıca Enerjinin tutulduğu ve Bölge veya Mekanın kendisi tarafından aktarıldığı Kutsal Bölgeler ve Mekanlar vasıtasıyla oluyor. Bu şekilde, İlahi Huzur Akışı ve Bolluk Frekansı Gezegende demirleniyor. Bu frekans Güçlü, Saf ve Berraktır ve sizler ona uyumlandığınız zaman, yaşamınızdaki her şey Zarafet ve Kolaylıkla akar.

Ama şimdiki zamanda, çoğu insan bu Frekansı tam olarak bulamıyor, onu kendilerinin dışında arıyorlar ve Frekansın demirlendiği ve oradan aktığı Kalplerinde aramıyorlar.  Bu dışsal arayış endişe, stres ve dramaları yansıtmayı yaratıyor; bu insanların Huzur, Uyum ve Birliğin Frekansından “düştüğü”, geçmişin, dualitenin, korku ve yargılamanın “yanılsamalarına düştüğü” anlamına geliyor. Bu patlayıcı ve “yanıcı” olan istikrarsız bir ortam yaratıyor. Sevgililer, çok fazla istikrarsızlık ve endişe görmenizin nedeni budur, çünkü Üçüncü Boyutun dışsal “çapaları” gitti ve insanlar hala kendilerini Kalplerindeki Kendi Kutsal mekanlarına nasıl demirleyeceklerini ve bunu Dünyada Topraklanmış bir şekilde tezahür ettirmeyi öğreniyorlar.

Sevgili Işık Ailesi, aradığınız yalnızca bir Enerji Frekansıdır ve o içinizde yerleşiktir. İlahi Işık ondan ayrı olduğunuz için aramak zorunda olduğunuz dışsal bir güç değildir. İlahi Işığın içinizde Kalbinizin Kutsal Tapınağında yaşadığını bilin. Varlığınızı Bu Işığa uyumladığınız zaman, kendinizi bu Akışa demirleyebilirsiniz ve bu Işık Kodlarını aktarabilir ve yansıtabilirsiniz. İlahi Zekanın Kalbinin ve Sevgisinin Galaktik Frekansının Çapası ve Aktarıcısı olursunuz.

Sevgililer, bu sadece Farkında, Uyanmış ve Güçlenmiş Olma ve  İlahi Sevgi ve Şefkatin Frekansına uyumlanmayı seçme konusudur. İçinizdeki o Frekansı hissedeceksiniz ve Yeni Gerçeklikte Huzuru, Sevgiyi ve Bolluğu tezahür ettirecek ve deneyimleyeceksiniz.

Galaktik (Yeniden) Bağlantı Vorteksleri

Sevgili Işık Ailesi, Uyanmış ve Bilinçli olan her biriniz Galaktik Bağlantı Noktası, Yeni Dünyanın Canlı Kalplerinin Izgarasında canlı ve nefes alan bir Işık Noktası haline geliyorsunuz. Işık Bedeniniz Galaktik Kodların ve Frekansların Aktarıcısı haline geliyor. Hem içinizde hem de Çevrenizde yarattığınız Kutsal Mekanlar Korku ve Dualitenin ötesinde İlahi Işığın ve Bilgeliğin Demirleme Noktaları haline geliyor.

Ama ayrıca bu zamanda, Dünyada bir çok nokta Galaktik Bağlantı Noktaları olarak aktive ediliyor veya yeniden aktive ediliyor. Geçmişte, rehberlik yapan bir çok Yıldız Uygarlığı, kendi Yuva Yıldızları ile Dünyaya bağlantı kurabildikleri yerlerde Galaktik Vorteks Noktaları veya Yıldız Kapıları yarattılar ve Işık Kodları vasıtasıyla ifade edildiği gibi İlahi Plana uygun olarak Dünyanın Evrimine yardımcı oldular. Bu Vorteks Noktaları Kadim Mısırı (Sirius), İran’ı ve Irak’ı (Nibiru) ve Ege’yi (Andromeda), ayrıca birçok diğer Galaktik Yeniden Bağlantı Noktalarını kapsıyordu.

Şimdi, Dünya kendi Yeni Gerçeklik ızgarasına yükseldi ve bu Bağlantı Noktaları, bunları İlahi Işığın hizmetinde yaratmış olanların yardımıyla Galaktik Merkeze “direkt” İletişim hatları olarak yeniden aktive ediliyor. Ayrıca, Dünyanın Altın Gül Galaksisinde tam bir Galaktik Varlık ve Galaktik Konseyin Tam Üyesi olması için onun Yükselişine yardım etmek için bir çok yeni Galaktik Bağlantı Noktaları da aktive edilecek.

Birçoğunuz bu Galaktik Bağlantı işine ve Dünyada Galaktik Bağlantı Vorteksleri Oluşturma işine yardımcı olmaya çağırılacaksınız. Bunlar sizin Galaktik Merkez ve Galaktik ve Solar Işık Konseyleri ile bağlantı ve iletişim noktalarınız olacak. Bazıları ayrıca Solar ve Galaktik Konseylere Işık Elçileri olmak için çağırılacaklar.

 Galaktik İnsan Evrimi 2013 ve Ötesi….. BEN/BİZ……

Sevgili Işık Ailesi, bu çalkantılı Değişim zamanında “İnsan evrimi nedir” ve “Bu, Uyanmış bir Işık Varlığı olarak benim için ne anlama geliyor?” diye sorabilirsiniz.

Kısaca, “Tüm Var Olanın” İlahi Yaratıcı Zekanın Enerjisine veya Bilincine uygun olarak sürekli Evrimleşme ve Olma halinde olduğunu açıklayabiliriz. Evrimleşen Bilincin bu itkileri, İlahi Bilincin Damgalarını taşıyan “Işık Kodları” vasıtasıyla Tüm Yaradılışa aktarılır. Tüm Var Olan Farkındalığın ve Olmanın yeni seviyelerine evrimleşir, İnsanlık da Beşinci Boyutta Zaman ve Mekanda kendi Yolcuğunda evrimleşir ve Olur. Yakın zamanlarda, İnsanlık ayrılık ve dualitenin Üçüncü Boyutundan Olmanın Çok – Boyutlu Amacına ve Birliğine evrimleşti. Gezegen İnsanlığın Bilinci ve Birbirine Bağlılığı vasıtasıyla “bir” olarak kendisinin farkında olmaya başladı.

Sevgililer, Yeni Gerçekliğe bu Geçişte, kurban olmanın ve güçsüzleşmenin eski “hikayelerinden” kendinizi İnsan Melekler, İlahi Yaratıcı Zeka ile gerçekliği birlikte yaratan Güçlenmiş Işık varlıkları olarak duyumsama ve algılamaya geçtiniz. Gücün bu yeni yerinde, Ben’im Varlığınıza, Ruhunuzun işine ve İlahi Bolluk Akışına tam olarak bağlanırsınız.

Ama Sevgililer, yeni olan şey bu Dönüşümün sadece siz ve “Ben’im” ile ilgili olmaması, aynı zamanda Küresel Topluluk ve “Biz” ile ilgili olmasıdır. Bu, bireysel Ruh İfadesi ile Kollektif Toplumun, “Biz’in” gereksinimleri ve yaratımları arasındaki Dengenin ince noktasıdır. Yalnızca kendi Bolluğunuzu ve En Yüksek Hayrınızı aramak size Neşe getirmez; sadece Kendinin ifadesinin bu Yolculuğu, Ruhun kendi gerçek İlahi Sevgi ve Şefkat ifadesini bulduğu Küresel Topluluğun karmaşıklıkları ve zorlukları içinde yapıldığı zaman Neşe getirir.

Sevgililer, birçoğunuzun aramanızın ve bulmamanızın nedeni budur. Yüksek Benliğiniz sadece kendiniz için değil, Işık Topluluğu içinde ifade bulma ve yaratmayı arıyor. Sevgililer, eğer Yeni Gerçeklikteki en Neşeli ve Başarılı olan o varlıklara bakarsanız, bunların Ben ve Biz arasında, Benliğin Bilgisi ve bir Topluluğun içindeki Benliğin, Birbirine Bağlı Olmanın ve  Birliğin Küresel Topluluğunun içindeki Benliğin Bilgisi arasında denge noktasını bulanlar olduğunu görürsünüz.

Bu Yeni Gerçeklikte, başkalarına yaptıklarınızı aslında kendinize yaptığınız doğrudur, çünkü eylemlerinizin daha geniş toplumda size çıktıkları aynı frekansta geri dönecek olan yankıları ve yansımaları vardır. Eğer Sevgi, Huzur ve Uyum frekansında çalışırsanız, Öyle Olacaktır. Eğer Boyutsal Dengesizlik frekanslarında çalışırsanız, kargaşa, endişe ve stres deneyimlersiniz.

Sevgililer, işiniz kendinizde Denge Ve Uyumlanmanın Frekansını taşımak ve Bunu Daha Geniş Toplum için Demirlemektir. Uyum ve Bolluk ile Akmak, başkalarının sizi Boyutsal Dengesizliğe ve Yanılsamaya çekmesine izin vermemektir.

Sevgililer, geçmiş arkanızda kaldı ve gelecek henüz geliyor. Şimdi, Huzur ve Bolluk frekansını demirleyebileceğiniz ve Küresel Topluluk için Galaktik Bağlantı Noktası ve Işık Kodları Aktarıcısı olarak hizmet edebileceğiniz andır.  Bunu yaparak, Dünya Koruyucu Konseyinin ve Büyükler Konseyinin çalışmasına uyumlanırsınız, onlar İlahi Kalbin Frekansına Uyumlanmaya ve Dengede olmaya en çok gereksinim duyan o yerlere İlahi Sevgiyi odaklamaya hizmet ediyorlar.

Sevgililer, bu zamanda size mesajımız İlahi Işığın Frekansına odaklanmış ve adanmış kalmanızdır. Güçlü, Kuvvetli, Net ve Kendinize ve vizyonunuza doğru olun. BEN’i ve BİZİ ifade eden Çok Boyutlu bir Işık Varlığına evrimleştiğinizi hatırlayın. Daha önce olduğunuz şey, şu anda olduğunuz şey değil! Bu Yeni bir Gün ve Yeni bir Gerçeklik. Sizler Galaktik İnsanlar ve Galaktik İletişim Izgarasının parçası olarak Yeni Gerçekliğinize Evrimleşirken, sizlere Neşe ve Bolluk diliyoruz.

© 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.starchildglobal.com/newearthenergiesapril2013.html