BAŞMELEK MİKAİL – YENİ GALAKTİK MİSYONUNUZU ÜSTLENMEK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – LM-01-2013

YENİ GALAKTİK MİSYONUNUZU ÜSTLENMEK

Ronna Herman kanalıyla, LM-01-2013

Sevgili üstatlar, Balık Çağı için İlahi Mavikopya/Tohum Atomları yayan Tanrı Işınlarının gücü giderek azaldı, çünkü bunlar artık Altıncı Işının ışıltılı frekansları tarafından sağlanan Yaratıcı Bilincin Kutsal Ateş Tohum Atımlarını almıyor. Balık Çağı sırasında insanlık için ana odak düşük duygusal doğa idi. İnsanlık odağın kıtlık, hayatta kalma ve güvenlik olduğu düşük, içgüdüsel hayvan/insan doğasının bunaltıcı titreşim kuvvetlerinden ortaya çıktı. Balık çağının son 500 yılında, daha olgun Ruhların çoğu Üçüncü Çakra/fiziksel Solar Güç Merkezinin güçlü kuvvetlerine erişmeye başladı. Onlar varoluşun fiziksel planında yaratıcı yetenekleri geliştirerek dünyasal-zihinsel/insan doğalarına yoğunlaşmaya başladılar ve maddi şeylerin kazanılması onların ana odağı oldu. Daha ileri Ruhların bazıları Solar Pleksus Çakrasının ve kalp Çakrasının titreşim kuvvetlerine erişmeye başladı, böylece kademeli olarak ruhsal uyanış sürecine başlarken Spiritüel Güç Merkezlerinin (Solar Pleksus, kalp, boğaz ve timüs bezi) gelişimini başlattılar.

Bu Alt – Evrende, Balık çağı için kutsal geometrik model Vesica Piscis sembolü idi, bu sembol Baba/Anne Tanrımızın ve ilk doğan oğulların/kızların birleşik Üçlüsünü tasvir ediyordu. BAŞMELEK URİEL ve LADY GRACE Balık Çağı için Tanrı Bilincinin baskın ışınımı (nuru) olan Altıncı Işının taşıyıcılarıdır. Başmelek Uriel’den sık sık Barış Güvercini olarak söz edilir ve o ve Lady Grace Baba/Anne Tanrı’nın Altıncı Işın erdemlerini, veçhelerini ve niteliklerini bedenlerler; bunlar adanma, bağışlayıcılık, merhamet, nezaket ve imandır. Bu, barışın, sükunetin ve ibadet etmenin Işınıdır. Bu Işın, bu görkemli dönüşüm zamanlarına hazırlanmada birçok başka büyük ışık Varlıklarıyla birlikte sevgili Lord İsa, Meryem Ana ve Lord Maitreya’nın Dünya’ya demirledikleri Altıncı Işının titreşim kalıplarıydı. Onlar diriliş ve yükseliş sürecinin Hafıza Tohum Atomlarını ekmek için Dünyaya geldiler. Yüksek alemlerden gelen melek varlıklar, Dünyanın büyük labirentlerinde ve büyük ve derin mağaralarında saklanan dönüşümün güçlü Mor Alevinin ve Kutsal Ateş Tohum Atomlarının aktivasyonunda onlara yardımcı oldular. Yükseliş spiralinin Işık ve  yüksek bilinç alemlerine dönüşünün başlayabilmesi için, Altıncı Işının güçlü yayınımı ve Dünyanın içinden gelen Tohum Atomların yayınımı, insanlığın karanlığa ve üçüncü-dördüncü boyutların illüzyonuna inişini durdurma araçlarıydı.

Hristiyanlık serpilirken, Vesica Piscis sembolünün altın merkezi – () – Hristiyan inancının balık sembolü oldu. Daha sonra bu sembolün yerini, çarmıha gerilmenin temsili olarak haç aldı. Ancak, kutsal bir sembol olarak haçın gerçek anlamı Tanrı Işığının dikey sütunu ve maddenin daha küçük yatay sütunu idi. Dünyanın içinde demirlenmiş uzun Işık sütunu sembolik olarak cennetlere erişir, daha küçük yatay sütun dualitenin dar spektrumunu temsil etti. Dualite/kutupluluk sütunu büyüdü, dengelenmesi zor hale geldi, bu nedenle insanlığın acı ve ıstırabı arttı. Çarmıha gerilme ve onun temsil ettiği acı ve ıstıraba çok fazla vurgu oldu. O negatif düşünce formlarını temizlemenin ve Balık Çağının o karanlık zamanları sırasında verilmiş olan çok sayıda metaforun gerçek anlamını anlamanın zamanıdır.

Bu mesajı size aktarıyoruz, çünkü şu andaki zamanda gerçekleşenler ile ilgili olarak büyük önemi var. Kendinin – üstatlığı için gayretle uğraşan siz Yıldız Tohumları, Kutsal Kalbinizde/Zihninizde saklanan kristal Hafıza Tohum Atomlarına sahipsiniz. Yol üzerinde sağlam şekilde ilerleyen çoğunluğunuz, zihinlerinizde Kutsal Hologramı taşımak için, hepimiz dirilişin ve yükselişin Balık Çağı Kutsal Ateş Tohum Atomlarını yayarken, ya Dünyada bedenlendi ya da Işığın yüksek alemlerinden yardımcı oldular. Dünyada olanlarınız için, bu derin rüya halindeyken yapıldı; buna rağmen insanlığa yapılan katkı paha biçilmezdir.

Bizler ortaya çıkan Kova Çağı için yeni İlahi Mavikopyayı, titreşim kalıplarını demirlerken, siz Yolgöstericiler Baba/Anne Tanrımızın ihtişamlı cennet kuvvetlerine katılarak aynı rolü oynamaya hazırlanıyorsunuz. Ancak bu kez, bu en önemli görevi tam olarak bilinçli iken ve bunun gerçekleştiğinin farkındayken gerçekleştireceksiniz. Yeni Kristal Izgara şimdi sağlam şekilde yerinde ve aktif ve Kova Çağının yeni İlahi Mavikopyasını/Kutsal Ateş Tohum Atomlarını kendinize manyetize etmenin, bütünleştirmenin ve sonra Dünyanın ızgara sistemine ve form dünyasına yaymanın zamanıdır. Bu sizin YENİ GALAKTİK MİSYONUNUZDUR, sevgililer. İlahi Doğanıza uyanışınızın bu kaotik, stresli yılları sırasında hazırlanmakta olduğunuz şey budur.

HAFIZANIZI TAZELEMEK VE BİRLİKTE – YARATICI YETENEKLERİNİZİ SAFLAŞTIRMAKTA SİZE YARDIMCI OLMAK İÇİN, SON YILLARDA SİZE VERDİĞİMİZ ÖNEMLİ KAVRAMLARIN BAZILARINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ:

İçinizde belirli bir seviyede uyuma ulaştığınız zaman, yüksek boyutlara açılan fiziksel beden kapılarını veya portalları açarsınız: kafatasının tabanındaki yükseliş çakrası veya medulla oblongata; Kutsal Kalbinizin arka portalı; beynin üst, arka bölümünde bulunan Kutsal Zihniniz; ve taç çakrasının açılışının genişlemesi. Bunlar yükseliş sürecinde büyük fiziksel adımlardır, çünkü bunlar Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaradılışın Canlı Işık parçacıklarını içeren Yaşam Nehrine bağlantınızı yeniden sağlarlar. Bu noktada, sizler Kendinin – üstadı ve yalnızca herkesin en yüksek hayrına olan şeyleri yaratan bilinçli bir birlikte – yaratıcı olmak için çaba gösterirken, tam spektrum Işığın kuvvet alanını oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu zamandan itibaren, nefes egzersizleriniz ve onaylamalarınızı tamamen yeni bir anlam üstleniyor.

Sonsuzluk Nefesi egzersizini uyguladığınız zaman, Kutsal Kalp vasıtasıyla nefes alıyorsunuz, bu fiziksel bedende kozmik enerjinin sürekli akışını yaratır. Bu işlem sisteme İlahi, Kutsal Ateş Işığın Adamantine Parçacıklarını doldurur.

Yaşam Nehrinin canlı bir ırmak kolu olmak için, yaşam Özünün size ve sizin vasıtanızla akmasına izin vermek için kendinizi hazırlamalısınız. İhtiyacınız kadar olanı kullanmalı ve sonra kalanının ileri akmasına, harikulade yeni yaratımlara kalıp halinde dökülmek için hazır ve mevcut olmasını sağlamalısınız. Bu şekilde, Işığın taşıyıcıları ve hizmetkarları olursunuz. Bu, son yıllarda size vermiş olduğumuz tüm öğretilerin nıhai mesajıdır. Bu, Kendinin – Üstatlığının amacıdır. Bu, yükselişin yoludur.

Dünyasal plandaki birlikte – yaratıcılar olarak daha kabiliyetli olurken, enerji kalıplarınızı sürekli şekilde izlemeli ve onları güncellemeyi, yükseltmeyi aramalısınız. Devam ettirilen uyum ve saflaşmış tanrısal ifade için çaba göstermelisiniz. Binlerce yıldır uyumakta olan içinizdeki Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Enerjinizi yaşamınızın değiştirmeyi istediğiniz alanlarına yönlendirmeyi ve odaklamayı öğrenmelisiniz. Yaşamın On İki Işın Yaratıcı Çarkını oluşturarak ve sürekli şekilde güncelleyerek, odaklanmış değişimin tohumlarını ekersiniz; ve tasavvur ettiğiniz şeyi tezahür ettirmek için gerekli olan Yaradılışın Kutsal Ateşini sağlarsınız. Bunu becerikli bir şekilde yapabildiğiniz zaman, kişisel dünyanız harikalar diyarı olur ve herkesin gördüğü bir Işık feneri olursunuz.

Yaradılışın mükemmel gücü zıt kuvvet olarak fiziksel madde ile birleştiği zaman, her zaman kaos vardır. Ancak, bu harikulade güç uyumlu bir duyusal muhafazaya çekildiği zaman, mucizeler çok olur. Etrafınızdaki insanlarla ilgili sahip olduğunuz beklentileri değiştirmelisiniz. Fikrinizi savunma, sınırla koyma ve sevgi dolu enerjinin kaplamasıyla gerçeğinizi konuşma korkusunu salıvermelisiniz. Eleştiri deneyimlediğiniz zaman, merkezlenmiş kalmayı öğrenmeniz zorunludur. Öfkeyle veya düşük frekanslı enerjiyle karşılık vermeyin. Uyumsuzluk anlarını dinginlik saatlerine dönüştürebilmeniz için, günlük stresli durumların üzerine çıkmayı öğrenmelisiniz.

Evren ve özellikle içinde var olduğumuz Alt – Evren muazzam bir dönüşüm sürecinin ortasındadır. gezegenler yer değiştiriyor ve parçası oldukları güneş sisteminin güneşine yakınlaşıyorlar; galaksiler ve Alt – Evrenler gözlemcinin görüş açısına bağlı olarak yukarıya, dışarıya veya aşağıya doğru hareket ediyor. Işığın/Yaşamın Yaratıcı Parçacıklarının büyük akıtılmasıyla genişleme itici gücü ateşlenirken ve yeni Yaradılışın tohum düşünceleri tüm duyarlı Varlıkların bilincine nüfuz ederken, yeni galaksiler oluşum aşamasındalar.

İnsanlığa ve Yaratıcıya hizmet etmek için daha önce hiç böyle bir fırsata sahip olmadınız. Sizler evrim sürecinizde bir kavşaktasınız, çünkü bildiğiniz şekliyle dünya yavaş yavaş yok oluyor. Yaratıcının İlahi Kıvılcımları olarak size harika bir armağan verildi, arzu ettiğiniz herhangi bir şekilde kullanmanız için Yaratıcı Özün hazine sandığı verildi. Bu yaşama Kutsal Kalbinizde saklanan Işığın Adamantine Parçacıklarının bir kısmıyla ve Kök Çakranızda saklı, Kundalini adı verilen ve kıvrılmış bir yılan ile temsil edilen Kutsal Ateş Tohum Atomlarınızın rezervi ile başladınız. Kalbinizde saklanan Kutsal Ateşe her zaman erişiminiz vardı; ancak, İlahi Işığın bu güç kaynağını tutuşturmak ve etkili şekilde kullanmak için, Krallığın Anahtarlarının nasıl kullanıldığını hatırlamak zorundasınız. Kundalini veya Yılan Ateşi farklı bir konudur, çünkü Metatronik Tam Spektrum Işığın bu rezervuarına erişmek için geçmişte yaratmış olduğunuz çarpıtılmış enerjinin %51’ini temizlemelisiniz.

Kozmik yeniden birleşme işleminin ortasındasınız, cesur dostlarım ve zamanı  gelince ya öyle ya böyle tekamül edeceksiniz. Bu dönüşüm sürecinin uzun ve karmaşık bir döngü olduğunun farkında olmalısınız; ancak, sizlere sunduğumuz bilgelik öğretilerinden ve aletlerden yararlanırsanız bu harika bir yolculuk olabilir. Çember Yasası, her yeni yaratıcı çabanın İrade Gücünün Dingin Noktasından, Yaratıcı/birlikte-yaratıcının Çekirdek Özünden başlaması gerektiğini ifade eder.

Dünyadaki yıkımın hızlanmasıyla ilgili büyük endişe var. Bunun doğru olduğunu ve Dünya negatif kalıpları ve daraltıcı enerjileri salıverirken bir süre devam edeceğini biliyoruz, çünkü Dünya Ananız insanlığın negatif düşünceleri ve eylemleriyle zamanın çağları boyunca gezegene verilmiş olan zararı onarmaya çabalıyor. İnsanlık Dünya’nın şu andaki halinden sorumlu ve mümkün olduğu kadar çok zararı düzeltmek için çabalamak, Yüksek Alemlerin Varlıklarının yardımıyla hepinize bağlı. Bu görevi gerçekleştirmek için gerekli aletler ve Kutsal Ateş enerjisi size sağlanıyor; ancak, enerjiyi uygun şekilde bütünleştirmeli ve yönlendirmelisiniz. Sizin yükselişiniz ve Dünyanın yükselişi birbirine bağlıdır ve olası her şekilde sizlere yardımcı olmaya adandık.

Çağların döngüsünün bu değişimi sırasında, dönüştürücü değişimlerin büyük çeşitliliğini deneyimliyorsunuz. Fiziksel ifadeye uzun yolculuğunuz sırasında yarattığınız enerji/düşünce formlarının tüm kişisel parçalarını iyileştiriyorsunuz. İlahi Benliğinizi ve Ruhsal ailenizi oluşturan bilincin bir çok Kıvılcımlarını yeniden birleştiriyorsunuz ve ayrıca sürekli genişleyen, fizikselliğin çok boyutlu aleminde var olurken spiritüel/insan yetişkin olmaya çabalıyorsunuz.

Kutsal Ruh veya Yüksek Zihinsel Benliğiniz, ruhsal farkındalık seviyenize ve şu andaki gereksinimlerinize uygun olarak size tahsis edilen Işık aktarımlarını ve Ruhun armağanlarını izleyen ve düzenleyen ayırt edici yüksek zekadır. Ayrıca siz ve İlahi BEN’im Varlığınız/Tanrısal Benliğiniz arasında aracı olan Kutsal Zihinsel Benliğiniz tarafından özel dağıtımlar izleniyor ve aktarılıyor. Ancak, bu özel armağanlar her zaman en yüksek hayır için kullanılmalıdır. Hatırlayın, sizler birlikte – yaratıcılarsınız ve her zaman payınıza düşeni yapmalısınız.

Kendinizi nerede veya hangi durumlarda bulursanız bulun, her birinizin izleyeceği açık bir yol var. Gücünüzü kabullenmenizi, yaratıcılığınıza erişmenizi ve hafıza bankanızın derinlerinde sakladığınız birçok saklı yetenekleri öne çıkartmanızı sağlayacak, bekleyen altın bir fırsat var. Ve şimdi gözleyerek, yardım etmeyi bekleyerek, cesaretlendirerek, mucizeler yaratarak, kolaylaştırarak ve ileri ve yukarı ilerlemenizde size yardımcı olarak size daha önce hiç olmadığı kadar yakınız.

Ruhsal Şarkınız koşulsuz sevginin, bilgeliğin, dengenin ve uyumun orta – dördüncü ve yüksek boyutlu titreşim kalıplarından oluşur. Kendinin – üstadı olarak, Enerjisel İmzanız ve Ruhsal Şarkınız Göksel Işık, ses ve renk Mandalasına bütünleşecek, Yüksek Alemlerde bununla tanımlanacaksınız. İçsel Işığınızın parlaklığıyla tanınıyorsunuz. Fiziksel bedeninize ne kadar çok Işık Özü bütünleştirirseniz, auranız o kadar çok parlak ışıldar.

Sevgi/Işık ve Kutsal Kalbiniz ve Ruhunuzdaki Spiritüel Ateş haricinde şu sıralar yaşamınızdaki her şeyin geçici olduğunu görebilirseniz, size aktarmaya çalıştığımız şeyleri bileceksiniz. Geçmiş ve gelecek korkularınızı salıverin, başkalarının sizin üzerinizde sahip oldukları duygusal ve zihinsel kontrolleri elimine edin ve olmanız istenen özgür Ruh olun.

Gerçek ruhsallık, her gün yaşanan ve çoğu dini törenlerde yapıldığı gibi haftada bir iki saat uygulanmayan canlı gerçeğe bağlı kalmak anlamına gelir. Ruh ile sürekli birlik halinde olmak aralıksız yanan bir arzudur. İnsanlık geleneksel ibadetin sığ sularından yaşamın mistik nehrine geçmelidir. Akaşik kayıtlar, yaradılışın bütün geçmişinin kaydedildiği ve sürdürüldüğü kozmik kütüphanede saklanan – olumlu veya olumsuz – titreşim kalıplarıdır.

Mor Alevin titreşim kalıpları, hem yukarıdan Taç Çakrası vasıtasıyla ve Kutsal nefes teknikleriyle, hem de Dünyanın içinden erişilebilir olan tek titreşim kalıplarıdır. Bu güzel Alevin ayaklarınızın altından parıldadığını, bedeninizi sarmaladığını tasavvur edin, bu Kutsal Alevi dünyaya daha büyük eşmerkezli çemberlerde göndermeden önce, bu titreşimler etrafınızda sahip olabileceğiniz uyumsuz titreşim frekanslarını dönüştürüyor. Hatırlayın, kendi Kutsal Kalbinde ve Kutsal Zihninde merkezlenmiş olan tek bir insan, aura alanının sevgi dolu titreşimleri temasa girdiği herkesi kutsarken, kozmik gerçekleri ve ilham edilmiş düşünceleri milyonlarca insana iletebilir.

Dünya Piramidi çoklu Ruhsal Benlikleriniz için Orta – yol İstasyonudur. İyi tohumlarınız Dünya Piramidi içinde Işık Ambarı Hazinesinde saklanır. Her yıl iyi tohumlar hasat edilir ve sevgi dolu düşünceleriniz ve eylemleriniz büyütülür ve orada depolanır. Daha büyük bölümü, tüm insanlığın en büyük hayrını yaratmak için kullanılmak üzere Yaratıcı Işık ile birleşir. Işık Ambarına bulunduğunuz katkıya uygun olarak özel armağanlarınızı ve dağıtımlarınızı alırsınız.

Bizi sınamanızı istiyoruz. Açık zihinle, verdiğimiz temel kavramları çalışın ve yavaşça, ama inançla bunların bazılarını günlük yaşamınızda uygulayın. Rehberlik yapmamıza ve size ilham vermemize izin verin ve bunu yaparak, Cennetin kuvvetlerini arkanıza alırsınız. Sadece eğer çaba göstermezseniz veya vazgeçerseniz başarısız olabilirsiniz, sevgililer.

HATIRLAYIN: ELMAS ÇEKİRDEK TANRI HÜCRENİZİB PARLAKLIĞI, RUHUNUZUN IŞIĞI VE KUTSAL KALBİNİZİN IŞILTISI AURİK IŞIK ALANINIZIN PARLAKLIĞINI YARATIR. MELEK KRALLIĞI IŞIĞI BÜYÜTÜR; İNSAN KRALLIĞI IŞIĞI YAYAR. Şimdi ve sonsuza dek Anne/Baba Tanrımızın kutsanmış Sevgi/Işığının keyfini çıkarın. Rehberlik yapmak, yönlendirmek, ilham vermek ve korumak için her zaman yanınızdayız.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam/646-aam-01-2013.html