BAŞMELEK MİKAİL: YILDIZ TOHUMU YOL GÖSTERİCİ MİSİNİZ?

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ * LM-3-2017

YILDIZ TOHUMU YOL GÖSTERİCİ MİSİNİZ?

RONNA / KUTSAL KABİLE

Sevgili üstatlar, bu zamanların bir çok özel muafiyetin yürürlükte olduğu benzeri görülmemiş zamanlar olduğunu anlamanız çok önemlidir. Bu siz, Işığın arayıcıları için, İlahi mirasınıza, özel armağanlarınıza ve yeteneklerinize erişmek harika bir fırsattır. Nadir aralıklarla ve bir Çağdan diğerine geçiş periyodu sırasında, Kozmik Yasa melek aleminin ve ruhsal hiyerarşinin Varlıklarının perdeden geçip insan ırkının uyanmış üyeleri ile temas kurmalarına izin verir. Bu muhteşem, ileri Varlıklar ile etkileşim kurma istekliliğinizi ve arzunuzu ifade etmelisiniz, çünkü onlar özgür iradenizi ihlal etmezler. Dikkatinizi belirli bir üstada, meleğe veya Işık Varlığına odakladığınız zaman, hemen farkınızda olurlar ve karşılık verirler. Arzunuz ne kadar yoğun, samimi ve sürekli olursa, onların ışıltısı sizin üzerinize o kadar çok verilir.

Koruyucu melekleriniz, ruhsal rehberleriniz ve en sonunda KUTSAL ÜÇLÜNÜZ, bu kaotik dönüşüm zamanlarında kritik olan bilgeliğin yüksek frekanslarını almanıza yardımcı olmak için her çabayı gösterirler. Bu iyiliksever Varlıklar, Kutsal Kalbinizdeki Işığı yoğunlaştırarak dikkatinizi elde etmeye gayret ederler. Yükselmiş üstatlar ve melek alemleri ile bilinçli şekilde iletişim kurma davetini yüzlerce yıl beklediniz ve onlar da bu zamanı sabırla beklediler. Işık Varlıklar ile iletişim kurmak siz İnsan Varlıklar için büyük bir evrimsel adımdır, çünkü bu yeni bilinç farkındalığını ve içinizdeki güçlü dönüşümü hızlı bir şekilde kolaylaştırır. Büyük olasılıkla, önce kişisel rehberleriniz ile temas kurarsınız ve onlarla etkileşim ve iletişim kurmayı öğrenirsiniz, veya bazen, özellikle bu yaşamda enkarne olmadan önce o belirli Varlık ile çalışma anlaşması yaptıysanız, üstat öğretmeniniz sizinle hızlı bir şekilde ilişki oluşturur.

Bir çoğunuz altıncı duyunuzu geliştirme yolunda iyi gidiyorsunuz – ÜstRuh Benliğinize ve çoklu Yüksek Benliklerinizin belirli Fasetlerine direkt bağlantıya sahip olduğunuz sezgisel zihin. Bu, yuva üssünüz, KUTSAL ÜÇLÜNÜZ ve en sonunda muhteşem Tanrısal Benliğiniz ile direkt bağlantı yaratmanın başlangıç aşamasıdır. Tanrı’yı cennetlerde veya uzaklarda, erişilemeyen yerlerde aramayın, çünkü Yaratıcının Özü, Kutsallığın Kıvılcımı Kutsal Kalbinizde oturur.

Birçoğunuz İlahi orijinlerinizin farkına varıyorsunuz; ama, Kozmik Işığın taşıyıcısı olarak engin potansiyelinizin sadece hafif bir sezgisine sahipsiniz. Yaratıcı Işığın sürekli artan frekanslarına uyumlanmış olmanız çok önemlidir, çünkü bu Yükseliş sürecini hızlandırır ve Yol üzerindeki bir Işık ve Yol Gösterici olma sözünüzü gerçekleştirebilmeniz için, Kendinin üstadı statüsünü elde etmenize yardımcı olur.

Hatırlayın, sadece sizin ve Enerjisel İmzanızın uyuşabildiği titreşim seviyelerine erişebilirsiniz. Zihinsel ve duygusal bedenlerinizde daha fazla dengeli ve uyumlu Varoluş haline ulaşmak için temizlik/arınma sürecinden geçmek bu nedenle bu kadar önemlidir.

Uzun, çok uzun zaman önce, insanlığın ve Dünyanın Yükselişi için daha sonra Yıldız Tohumu Yol Göstericiler olarak gelecek olan sizler çok uzak gelecekte bir zamanda Dünya gezegeninde özel bir rol üstlenmeyi kabul ettiniz. Bu cesur Ruhlar grubu her ırka, renge, kültüre ve inanca enkarne olacaktı ve önceden belirlenmiş kozmik drama için hazırlıkta gezegenin dört bir yanına yayılacaklardı: bu Alt – Evrendeki tüm maddi tezahürler ile birlikte, insanlığın ve Dünyanın kitlesel yükselişi.

Öne adım atanlarınıza, dünyasal yükünüzün çok ezici olmaması için, küçük dengesizliklerinizin çoğunun temizleneceği özel muafiyet ilahi verildi. Tek kalan, titreşim frekanslarının dengeli ve uyumlu seviyesine geri dönebilmeniz, böylece Enerjisel İmzanızı/Ruhsal Şarkınızı Orta – Dördüncü Boyut ve daha yükseğine yükseltebilmeniz için, çözmeye gereksinim duyduğunuz büyük dersler olacaktı.

Siz, Yıldız Tohumlarının geniş çokluğu Kendinin üstatlığı yolunda iyi gidiyor; ancak, bu Yol Gösterici grubun çok fazlası hala uykuda veya yadsıma içinde. Her birinizin şu anda ilerlemede olan hızlandırılmış evrim sürecinde oynayacağınız büyük bir rolünüz var. Bu grubun genetik kodlamaları, geleceğin yeni Altın Kök Irkının özel hafıza hücre kodlamaları ile birlikte, tüm daha eski kök ırkların en iyi özelliklerini taşır. Zamanla Ruhların bu grubu arasında büyük dengesizliklerin olduğu ve bir çoğunun kendi Ruhsal Benliklerinin dürtüklemelerini dinlemediği ve dünyasal misyonlarını unuttukları doğrudur. Ama, Kutsal Kalp özünüzün derinlerinde, her biriniz aktive edildiği zaman dünyasal temsilciler olma sözünüzü hatırlamanıza yardımcı olacak olan Işık Bilinç Tohum Atomu ile kodlandınız – ve misyonunuz Dünya planında güzelliğin, barışın, uyumun ve bolluğun becerikli birlikte yaratıcıları olmak için tüm Varlığınız ile çabalamak olacaktı.

Sizinle paylaştıklarımızı doğru perspektife yerleştirebilmeniz için size bazı temel bilgileri vermek istiyoruz. Kendinizi sadece tek bir soyağacının insanları olarak görmemeniz önemlidir, çünkü hepiniz tüm ana kök ırklarda yaşamlar deneyimlediniz. Kendinizi yolda arkanızda olanların üzerine koymamanız önemlidir, çünkü siz de çok, bir çok yaşamlarda aramayanlar ve takipçiler oldunuz. Diğer kök ırkların siyah, kahverengi, beyaz, kızıl ve sarı deriniz oldu ve ayrıca DNAnızda bu ırkların her birinin farklı özellikleri, erdemleri ve vasıfları var. Bu yaşamda, çok belirgin bir nedenle belirli bir aileye doğmayı ve spesifik bir ülkede yaşamayı seçtiniz.

Evrensel seviyede, bireyselleşmiş Tanrı – bilincinize dışsallaştıktan sonra ve neşeli birlikte yaratımlarda çağlar geçirdikten sonra, siz ve “Ruh ailesi grupları” adını vereceğimiz Ruhların uyumlu grubu yüksek alemlerdeki büyük bir Işık piramidine bir araya gelmeye çağırıldınız. Bu Işık Piramitlerine daha sonra DÜNYA HİZMET PROGRAMI PİRAMİTLERİ adı verilecekti ve bunlar Beşinci ve Altıncı Boyutların bir çok alt seviyelerine yayılmıştır. Size, uzak gelecekte, İlahi Planın ana aşamasının zirveye ulaşacağı bir zamanın geleceği anlatıldı. Bir çok uzmanlaşmış grup bir araya getirilecekti, bunlar “yeniden birleşme sürecinde” oynayacakları önemli rollere sahip olacaklardı. O ZAMAN ŞİMDİDİR!

“Yaşlı Ruhlar” dediklerimiz tüm dünyaya dağılmış durumdalar. Bazı bölgelerde ve kültürlerde bu yaşıl Ruhlardan büyük sayılarda vardır; ama, bu öncü grup en ilkel kırsal bölgelerden en kozmopolitan ve son derece kültürlü şehirlere kadar tüm Dünyaya yayıldı. BU cesur ruhlar hükümeti yöneten veya manşetlere çıkan insanlar değildir. Onlar çiftliklerde yaşarlar, çünkü doğayı ve baktıkları hayvanları severler. Her alanda sıradan işleri vardır ve sessizce görevlerini gerçekleştirirler. Büyük sorumluluğu olan pozisyonlardadırlar ve ülkelerine ve insanlarına çok değişik şekillerde hizmet ederler. Köşklerde ve derme çatma evlerde ve en düşüğünden en yükseğine her sosyal seviyede yaşarlar. Organize dini grupların üyeleridir ve kendi eşsiz şekilleriyle ibadet ederler. Bir çoğu kendi Yüksek Benliklerinin fısıltılarına uyumludur ve Kendinin üstatları olmuşlardır. Bir çok diğerleri de kendi ruhsal yollarında iyidirler, ama maalesef hala kendi İlahi doğalarının ve çok uzun zaman önce verdikleri sözün bilincinde olmayan çok fazla sayıda Yıldız Tohumu Yol Göstericiler vardır.

Bu grupta olanlarınız DNA’nızda Atlantis ırkının, liderlerin/öncülerin/savaşçıların ana erdemleri, yetenekleri ve vasıfları ile kodlandınız. Gerçekliğin fiziksel planında büyük birlikte yaratıcılar olmak için, Baba Tanrımızın İlahi İradesi ve Gücü ile birlikte zihinsel yeteneklerinizi kullanma derine yerleşmiş arzusu vardır. Ek olarak, Lemurya Altın Çağı sırasında Dünyaya gelen o Ruhlara aşılanmış olan Anne Tanrımızın en yüksek erdemleri, vasıfları ve yetenekleri ile aşılandınız – nazik, besleyici, sezgisel, içe odaklı vasıflar ve ek olarak, büyük sanatsal yetenekler ve huzur, dinginlik ve derin düşünme arzusu.

Zengin ve harika bir spiritüel miras deneyimlediniz ve geçmişte, aranızda bir çok muhteşem Işık Varlığına sahip olmakla kutsandınız – öğretileri size erdemli bir hayat yaşamak için muhteşem talimatlar bırakan üstatlar. Ama, geçmişi gelecek ile harmanlamanın zamanıdır ve insanlık birbirlerinden rehberlik, ilham ve destek alma derine gömülmüş gereksinimini deneyimliyor.

Yeni bir yol önereceğiz ve en büyük umudumuz bazılarınızın bayrağı almanız ve Kendinin – farkında olan insanlığın arasında yeni spiritüelliğin ortaya çıkması için gelecekteki ruhsal şampiyonlar olmanızdır. Çalışmak, birbirinizi desteklemek ve ilham vermek için bir araya gelmeye başlamanızı istiyoruz. Bilginizi, bilgeliğinizi, vizyonlarınızı ve deneyimlerinizi birbirinizle paylaşmanızı istiyoruz. Dünyanın insanları arasındaki büyük yalnızlık duygusunun farkındayız – izolasyon duygusu. Size verdiğimiz öğretileri veya diğer üstatların öğretilerini okumak veya güzel bir katedrali ya da tapınağı ziyaret etmek ve Tanrıya saygı göstermek yeterli değildir. Yeniden birleşme zamanıdır. Sevginizi, bilgeliğinizi ve ilhamınızı paylaşmak için bir araya gelmeye başlamalısınız. Birlikte çalışma ve birbirinizi destekleme zamanıdır. Daha fazla tapınaklar inşa etmenizi istemiyoruz, çünkü geleceğin tanrılarının oturacağı yer tapınaklar değildir. Sizler geleceğe büyük yürüyüşte hakkınız olan yeri almanız istenen geleceğin birlikte yaratıcılarısınız – Yaratıcının İlahi Kıvılcımlarısınız.

Sevgililer, bir çoğunuzun çok uzun bir zamandır çekirdek sorunlar olarak taşıdığınız tüm suçluluğu, utancı ve değersizlik hislerini salıvermenin zamanı. Dünya gzegeninde şu anda hızla ortaya çıkan geleceğin muhteşem planında doğru rolü üstelenebilmeniz için, geçmişin acılarını iyileştirmelisiniz.

Mesajlarımız ile, size yaşamınızdaki en yüksek iyiliğinize ve en büyük hayrınıza hizmet etmeyen her şeyi salıvermek için aletler, bilgelik ve içgörü verdik. Size tekrar tekrar söylediğimiz şeyi kalbinize almanızı rica ediyoruz, “Siz bu evrenin tüm sevgisine, güzelliğine, neşesine, huzuruna ve bolluğuna layıksınız, çünkü bu sizin İLAHİ DOĞUŞTAN GELEN HAKKINIZ.” Başkalarını sevebilmeden ve saygı gösterebilmeden önce ve başkaları sizin çok fazla layık olduğunuz sevgiyi ve saygıyı size geri vermeden önce, kendinizi sevmeyi ve saygı göstermeyi öğrenmelisiniz ve derin bir Kendine değer verme duygusuna sahip olmalısınız.

Şu anda sergilediğiniz İlahi Mirasınızın vasıflarını, erdemlerini ve özelliklerini gözden geçirmenizi istiyoruz. Çok fazla eril Atlantis enerjisi mi yansıtıyorsunuz ve elde etmeye ve yaratmaya çok fazla mı odaklanıyorsunuz? Hatırlayın, “Varoluş hali” veya “yaşam kalitesi” aramakta olduğunuzu söyledik. Büyük zenginlik elde edebilirsiniz ve maddi olarak bir çok harika şeyler tezahür ettirebilirsiniz, ama eğer kalp merkeziniz kapalı ise veya Lemurya/Tanrıça erdemlerinizi ve vasıflarınızı görmezden geldiyseniz ve geliştirmediyseniz, tamam hissetmezsiniz ve büyük bir tatminsizlik duygusu deneyimlersiniz.

İki, üç, on, yüz veya bin kişilik gruplarda bir araya gelin, fark etmez; ama, eğer herkesin yararına bir araya gelirseniz, size söz veriyoruz, sizi güçlendirmek, size yardım etmek için tüm güçle orada olacağız ve Baba/Anne Tanrımızın sevgisini kapsayabileceğiniz en büyük ölçülerde size yayacağız.

Bu zamanda ana amacınız Işık ve gölgelerin orijinal olarak tasarlanmış spektrumuna, Üçüncü/Dördüncü Boyutsal gerçeklikte kişisel dünyanızı oluşturan titreşim kalıplarına geri dönmektir. Bu yaparak, bilinç sarkacınız pozitiften negatif frekanslara o kadar radikal şekilde salınmaz ve zihinsel ve duygusal doğanız bir kez daha stabilize ve merkezlenmiş hale gelir. Bu, Kutsal Kalbinizde ve Kutsal Zihninizde merkezlenmiş yaşamayı öğrenmekte önemli bir adımdır. Titreşim kalıplarınızı yükselttikçe, Işığın daha yüksek frekansları yüksek bilincinizi sınırlayan Işığın bir çok zarlarını kademeli şekilde çözer. Bu gerçekleştiğinde, bilinçli, Ruhun ilham verdiği Kendinin üstadı hayatını yaşama yolunuzda iyi olursunuz.

Bu böyle görünmeyebilir; ancak, en muhteşem zamanlarda yaşamakta olduğunuzu temin ederiz, sevgililer. Bu Evrende bireysel bilincinize ilk dışsallaştığınız zamandan beri sizinle birlikteyiz. Gelmekte olan ihtişamlı yeni Çağın gerçekleşmesi için hazırlıkta parlak yeni geleceğe ilerlerken, Formun büyük İnşacıları olan görkemli Elohim ile güçlerimizi birleştirirken sizinle birlikte olacağız. Sizleri İlahi Sevginin/Işığın aurasında sarmalarken, Baba/Anne Tanrımızın parıltısını gönderiyoruz. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

Ronna/Kutsal Kabile vasıtası ile aktarılmıştır. * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, çıkarılmadığı veya ekleme yapılmadığı ve yazarın ismi, mail adresi ve website adresi dahil edildiği sürece websitelerine göndermeye izin verilir. RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ dan izin alınarak dergilerde yayınlanabilir.