BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – EYLÜL 2012 – RONNA HERMAN

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – LM-09-2012

TANRI’NIN İLHAM VERDİĞİ TAM DONANIMLI BİR BİRLİKTE YARATICI OLMAYA HAZIR MISINIZ?

Ronna Herman kanalıyla, LM-09-2012

Sevgili üstatlar, evrimsel yükseliş sürecinin parçası olarak insanlığın sağ ve sol beyin bütünleşmesi ile ilgili çok fazla tartışma oldu. Dualite veya ayrılığın titreşim alanlarında olduğunuz sürece, ifadenin sağ ve sol beyin bölgelerini tam olarak birleştirmeyeceğinizi anlamanız önemlidir. Ancak, başınızın üst, arka bölümünde yerleşik olan Kutsal Zihninize eriştiğiniz zaman, birlik bilincinin bulunduğu beşinci boyutsal ortama erişirsiniz. Beynin bu eterik bölgesinde, her şey birleşiktir; ayrılık yoktur. Tanrıçanın ilham verdiği sağ beyin Ruhun bilinci vasıtasıyla sevgi dolu, duygusal etkileşimi ve yaratıcı ifadeyi ebediyen arar. Sol beyin, eril beyin, itme/çekme dualite bilinci yaratan bilincin maddi planı vasıtasıyla oluşturulmuş katı gerçekler ile daha fazla ilgilenir. Ruhunuz ve Yüksek Benliğiniz zamansız veya mekan sınırlamaları olmayan bir realitede işlev yaparken, ego bilinci zaman ve yapısal sınırlar ile sınırlıdır. Geçmişin ve şimdinin İlahi mavikopyası/planı hızla sona yaklaşıyor. Dualite ve ayrılığın deneysel tecrübesi ya uyarlanıyor, armonize ediliyor, bütünleştiriliyor ya da elimine ediliyor.

Dengenin dar yolundan dışarı adım atmadan, böylece kendinizi ahlaksız veya kötü olarak yargıladığınız eylem sahnesine yerleştirmeden, dualitenin negatif arenasında gerçekleşen şeyleri yargılayamazsınız. Hatırlayın, ego zihni kutupluluğun yoğun seviyelerinde kapana kısılmıştır ve yargılama kutuplaşmış zihnin sonucudur. Her zaman kişinin farkındalık durumuna eşlik eden ve onu geçerli kılan her boyutsal seviyede, bilincin titreşen enerji alanları vardır. Düşük seviyeli titreşimler fiziksel bedeni güçsüzleştirir, çünkü daha az Işık/Yaşam Gücü vardır.

Ego – arzu bedeni kişiliğini kontrol etmek için sürekli olarak çaba göstermelisiniz. Üçüncü/dördüncü boyutsal varoluşunuz bilincin değişmiş bir halidir – azalmış hali – bu güçlü ve görkemli İlahi Benliğinizin sadece çok küçük bir bölümünü temsil eder. Kendinin farkındalığının başlangıç aşamalarında, ego kişiliğinin kontrolü çok kuvvetlidir. Ruhsal Benliğin dürtüklemelerini izleme arzunuz ve istekliliğiniz daha da kuvvetli olmalıdır. Doğruculuğun yolu daha da darlaşırken, tüm kararlarda en yüksek seçimler için gayret etmelisiniz.

Sağlam şekilde Işık Yolunda olanlarınız yalnızca fiziksel bedeninizde depolanmış olan çarpıtılmış negatif enerjinin hepsini temizlemiyorsunuz, aynı zamanda aura alanınızda sahip olduğunuz düşük astral plan enerjisini de temizliyorsunuz. Üç alt astral plan, kollektif inanç sistemini taşır. Siz bundan bağlantınızı kesiyorsunuz ve daha dengeli, uyumlu enerji modellerine ulaşmaya çabalarken bu etki alanının ötesine ilerliyorsunuz. Siz bunu yaparken, sürecin gözlemcisi olmanız önemlidir. Hizmet etme fırsatınız sizin için net kılınıncaya kadar sabırla izlemeli ve beklemelisiniz. Ayrıca hayallerinize uyması için önceliklerinizi ayarlamalısınız ve kendinize ve gerçekleştirilmeyi bekleyen İlahi Plana inancınız olmalı. Değişim korkusu, geleceğin taşıdığı şeyin heyecanına ve beklentisine geliştiği zaman, bu önemli bir dönüm noktasıdır. Özlemini çektiğiniz hayatı seçmek için yeterince yürekli misiniz?

Sizler aydınlanma yolunda daha yükseğe ilerlerken, artık etrafınızdakilerin küçük dramaları ile ilgilenmezsiniz, çünkü artık bağlılığın düşük frekanslarını bedenlemiyorsunuz. Kendinin Üstadının ulvi görüş açısı, süregiden üçüncü/dördüncü boyut dramasını katılımcı değil, bir gözlemci olarak seyretmenizi sağlıyor.

Yükselişin veya titreşim kalıplarınızı yükseltmenin başlangıç süreci, bilincin yüksek boyutlu alanlarına erişmekte kritik bir faktördür. Öncelikle, fiziksel olarak bedenlenmiş Ruhsal benliğiniz ile yeniden bağlanırsınız, sonra kişisel Işık piramidinizde oturan ÜstRuh Yüksek Benliğiniz ve Eterik Suretiniz ile yeniden bağlanırsınız. Aydınlanmanın bu üç aşamasını gerçekleştirdiğinizde, yükselişin hızlı yoluna adım atmaya hazırsınız.

Kutsal Kalp/Zihinde merkezlenmiş kalmak ruhsal/entellektüel büyümenin hızlanmasını sağlar. Her Ruh en sonunda Kutsal Zihninde saklanan dahi potansiyeline erişecek. Bilgeliğin bu hazine kolleksiyonu beynin yüksek frekanslı seviyelerinde yerleşiktir. Dahi oranı, yaptığınız seçimlerle bireysel, orijinal şekilde eyleme geçme ve tepki verme kapasitesidir. Bu, durumlara nasıl adapte olduğunuzu ve bireyselliğinizi nasıl ifade ettiğinizi belirler. Zeki sevgiyi ifade etmek için, duygusal istikrarı ve yüksek zihin planlarını aramalısınız. Saf Yaratıcı Özün Tohum Atomu Kutsal Kalbinizde oturur. Kutsal Kalp merkezinizde saf sevginin bu Özünü hissetmeye başladığınız zaman, büyük anlamların ifşaatları ortaya serilir ve Her Şeyin Kaynağı ile bağlantınız daha yakın olur.

Hatırlayın, kendinize enerjiyi manyetize edersiniz (çekersiniz) ve Solar Güç Merkezinizden (ön ve arka) enerji yayarsınız. Enerji İmzanız daha saf hale gelirken ve yüksek Işık frekanslarına uyumlanırken, siz üçüncü/dördüncü boyutsal ortamda kaldığınız sürece yarı spektrum, Temel Yaşam Gücü maddesinin bir kısmını çekersiniz. Ancak, o Işığın yüksek frekanslı Adamantine Parçacıkları ile karışır ve birleşir ve siz özgür iradenizi Baba/Anne Tanrımızın İradesine hizaladıkça sevgi dolu niyetinizle otomatik olarak yüksek frekanslı enerjiye dönüşür.

Farklı renkte, parıldayan Işınlar galaktik bilincin yüksek frekanslı kalıplarını bütünleştirmeye ve dengelemeye yardımcı olur. Çakra sisteminizi ne kadar çok dengeler, uyumlar ve kuvvetlendirirseniz, o kadar çok İlahi Işık emebilirsiniz. Omurga kolonu en sonunda içinden Yaratıcının Beyaz Ateş Özünün akımlarının engellenmeden akabildiği bir Işık/Güç çubuğu haline gelir, bu sayede yükseliş süreci büyük ölçüde hızlanır.

En Yüce Yaratıcı saf Sevgidir – Varoluşun nıhai Hali. Işığın her bir İlahi Kıvılcımı saf, seyreltilmemiş Yaratıcı bilincin, Işığın Adamantine Parçacıklarının Tohum Atomunu içerir. Kutsallığın bu Kıvılcımları varoluşta – geçmiş, şimdi veya gelecek – her şeyi yaratmak için Sevgi, İlahi İrade ve Bilgeliği içerir. Bu Tohum Atom, bu Alt – Evrensel deneyim için Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin merkezi içinde yerleştirilmiştir. Vizyon ve sezginin içsel Tohum Atomu kademeli olarak açılmalı ve keskin odağa getirilmelidir. Atomlar ve moleküller merkezi çekirdeği ve yörüngede dönen elektronları olan, ama çoğunlukla boşluktan oluşan minyatür güneş sistemleridir. Çekirdek ve elektronlar katı madde değildir, enerji formlarıdır, form üstlenen enerjidir. Tüm şekillerin ve geometrik kalıpların enerji imzası vardır.

En Yüce Yaratıcı her hayal edilebilir yaratım için ham malzeme ve formüller sağlamıştır. Elohim yaratıcı tanrılar ile birlikte, melek alemi ve büyük form inşacılarına, sizlere, Kendinin bilincinde olan birlikte yaratıcılara ileri çıkıp sonu olmayan dünyalar yaratma emri verildi. Her bir Alt Evren için bir ana tema vardır; ancak, İlahi Planın yerine getirilmesi her bir Alt – Evrenin Tanrı Ebeveynlerine bırakılmıştır.

Bireyselleşmiş bilincin İlahi bir Kıvılcımı olarak ilk dürtü, yaratma İRADESİ/arzusuydu. Her bir İlahi Kıvılcıma Benliğin bilinçli farkındalığı verildi/verilir, ayrıca bilincin materyal planlarında tezahür ettirme yetenekleri ve yaratılacak şeyi seçme hakkı verilir. Ancak, bu harika armağanla birlikte ister olumlu ister olumsuz olsun her bir Ruhun Kendi yaratımlarını deneyimlemek zorunda olması gerekliliği geldi. Başlangıçta, tüm yeni yaratıcı çabalar açık uçlu idi. Ancak, İlahi plan tüm ihtişamlı çeşitlemelerinde oynandıktan sonra aydınlanmış Ruhlar için yükseliş süreci başlatıldı. Sizler o olağanüstü zamanların birinin ortasındasınız.

ZAMAN enerjisel düşünce kalıplarının dalgaları şeklinde gönderilen ana ve minör titreşimlerin (nabız atışlarının) birimleriyle tanımlanır: Baba/Anne Tanrımızın zihninden kaynaklanan kristallenmiş tohum düşünceler. Bu dalgalar ve nabız atışları zamanın periyotları ve döngüleri olarak deneyimlenir. Bunlar uzayın büyük kozmik rahmine zor kullanarak yayılan harika Işık patlamaları şeklinde gönderilir, burada Anne Tanrımızın sevgi dolu Özü tarafından özenle kucaklanır ve beslenir.

EVRİMİN/YÜKSELİŞİN BU KRİTİK AŞAMASI SIRASINDA, BİRLİKTE YARATICI YETENEKLERİNİZİ BÜTÜNÜYLE SAHİPLENEBİLMENİZ VE KULLANABİLMENİZ İÇİN, EVRENSEL TEZAHÜR YASALARINI KULLANMA SÜRECİNİ ANLAMANIZ ZORUNLUDUR. SİZLERE FORMUN BÜYÜK İNŞACILARININ SAFLARINA KATILMA ALTIN FIRSATI SUNULUYOR. BU NEDENLE, SİZE BİRLİKTE YARATMA İŞLEMİNİN EN ÖNEMLİ ADIMLARININ BAZILARINI TEKRAR VERECEĞİZ.

Eğer talimatlarımızı izlediyseniz, beşinci boyutta Işık/Güç Piramidinizi yaratmışsınızdır ve Dünyanın holografik kopyasını içeren Işık Piramidine düzenli bir ziyaretçisinizdir. Birçoğunuz ayrıca belirli amaçlarla grup piramitleri yaratmaya katıldınız ve vizyonlarınızın gerçekleşmesini sağlamak için gerekli olan Yaradılışın Özünü çekmek üzere özel projeler için çeşitli Piramitler de yarattınız. Şunu bilin: bu piramitlerin her birinde kendinizin Eterik bir Suretinizi bıraktınız, bu eterik suret Dünyada yeni realitenizi yaratmak için ve ayrıca daha yüksek, daha saf alemlerde yeni varoluşunuz için zemini yaratmak için gerekli olan Işığın spesifik geometrik kalıplarını sürekli şekilde bütünleştiriyor. Siz yalnızca fiziksel dünyada aktif değilsiniz; ayrıca etkileştiğiniz yüksek alemlerdeki Tanrısal benliğinizin birçok fasedine sahipsiniz. Çok boyutlu Varlıklar haline geldiğinizi söylemedik mi?

Kişisel Işık Piramidiniz vasıtasıyla, bölgenizdeki Işık Şehrinden gelen frekanslara erişmek için size spesifik talimatlar ve adım adım teknikler verdik. Sonsuzluk Nefesini uygulayarak, Eterik Suretlerinizi ve fiziksel bedeninizi Işığın Adamantine Parçacıkları/Tanrı Parçacıkları ile doldurursunuz. Şimdi işlemi saflaştıracağız ve daha fazla bileşen ekleyeceğiz.

Birkaç yıl önce, insanlığa ve dünyaya Sevgi/Işık yayma niyetiyle Dünya Piramidine gittiğiniz zaman, “Işığı nefesinizle çekin ve Sevgiyi nefesinizle verin” dememizin nedenini merak ettiniz mi? IŞIĞI NEFESLE İÇİNİZE ÇEKTİĞİNİZ ZAMAN; KUTSAL KALBİNİZE ADAMANTİNE PARÇACIKLARINI SOLUYORSUNUZ. NEFESİNİZİ VERİRKEN KOŞULSUZ SEVGİYİ/KUTSAL SEVGİYİ YAYDIĞINIZ ZAMAN, SAF TANRI ÖZÜNÜN ADAMANTİNE PARÇACIKLARI EN YÜKSEK HAYIR İÇİN KULLANILABİLMELERİ İÇİN SEVGİ DOLU NİYETİNİZLE GÜÇLENDİRİLİR VEYA TUTUŞTURULUR. SİZLER BU TANRI PARÇACIKLARININ KABISINIZ VE SEVGİNİZ AKTİVE EDİCİDİR.

Şunu tasavvur edin: meditasyon veya sessiz zamanınız sırasında, tercihen sabah ve akşam günde iki kez, on iki tam Sonsuzluk Nefesi alın ve on ikincinden sonra, karnınızı içinize çekin ve bir an için nefesinizi tutun. Şimdi, sonraki (on üçüncü) nefesi alırken (veya tekrar bir sayısından başlayabilirsiniz), onun Solar Güç Merkezinizden (Kutsal Kalp Özü) bedeninizin ön tarafına aktığını görün. Sonsuzluk modeli şimdi dikey yerine yatay biçimdedir. Nefes alırken, ilk yassı halka bedeninizin ön tarafında dışarı doğru uzanır ve nefes verirken, ikinci halka bedeninizin arkasından uzanır, Sonsuzluk sembolünü tamamlar. Nefes alıp verirken ALTI SONSUZLUK SEMBOLÜ yapın ve bunu yaparken, bu semboller otomatik olarak sizi bir çiçeğin taç yaprakları gibi tamamıyla çevreleyen on iki halkalı bir kalıp yaratırlar. Son döngüyü nefesinizle verirken, yine normal nefes almaya geri dönmeden önce nefesinizi bir an için tutun. Sonra sizden dünyaya akan Yaradılışın Özünü tasavvur ederken, bilinçli olarak nefes alıp verin. Ayrıca, sizi yüksek boyutlarda yarattığınız Dünya Piramidine ve çoklu Piramitlere bağlayan Işık spirallerini tasavvur edin, böylece Sevgi/Işık Parçacıklarınızı dünya ile paylaşırsınız, aynı zamanda tüm Yaradılışın İlahi Yaşam Gücü maddesiyle vizyonlarınıza yakıt sağlarsınız.

Kutsal Kalp Merkezinizde tamlığı hissedebilmeniz ve bedeninize dökülen çok yoğun sevgiyi hissedebilmeniz için, Kutsal Kalp Merkezinize odaklanarak bu kutsal işlemi tamamlamak için bir kaç dakika ayırın. Şimdi Adamantine Parçacıklarının bitmez tükenmez stoğunu içeren Hayat Nehrine bağlısınız. Bu somuttur sevgililer. Bu gerçektir ve dünyasal bedende iken deneyimleyeceğiniz en harika, vecit dolu histir, çünkü yaratıcının saf sevgi dolu Özünü deneyimliyorsunuz.

Cesurlarım, gelecekten korkmayın, çünkü kalbiniz ve niyetleriniz saf olduğu zaman Yaratıcı Işığın ışıltısı ve koruması içinde korunursunuz. Önünüzde stres dolu zamanlar olmayacağını söylemeyeceğiz, çünkü huzur ve uyumun düzlüğüne erişmek için kutupluluk ve dualite yolunu geçmelisiniz. Kutsallığınızın daha fazlasını bütünleştirirken bilincinizi genişletmek için her zaman zorluklar, dersler ve fırsatlar olacaktır.

Çözüm için yolunuza çıkan durumların veya problemlerin yaratılmış oldukları seviyede çözülemeyeceğini bilin. Ego benliğin çatışmalarının üzerine yükselmeli ve her durumu sevgi filtresinden ve Kendinin üstadının görüş açısından görmelisiniz. Hiç bozulmamış bir bütünlük, kusurları olmayan bir dünya ve bu cennette oturan ışıldayan, mükemmel SİZİ zihin gözünüzde canlandırın. Cesaretsizliğin, kararsızlığın veya yadsımanın zamanı değildir; çünkü ister inanın ister inanmayın dünyanız radikal şekilde değişiyor. Geleceğe zarafetle ve neşeyle ilerleyebilmeniz için size sunduğumuz armağanları kabul etmenin zamanı değil mi? Size yardımcı olmak ve hizmet etmek bizim en büyük sevincimizdir; ve asla unutmayın, sizler koşulsuz olarak seviliyorsunuz

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.