BM METATRON: 2013 – KOVA ÇAĞI DEĞİŞİMİ

Yazdır Yazdır 

2013 – KOVA ÇAĞI DEĞİŞİMİ

& Anthropocene Radyasyon

 Lord Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar! Ben Işığın Lordu Metatron’um ve sizleri Koşulsuz Sevgi vektöründe selamlıyorum!

2013 yılı ve doğan yeni bir güneş var ve aslında bu değişimin güneşidir. Görkemli Yeni Dünyanın eşevreli (ahenkli) kristal ışığını getiriyor.

Sevgililer, Gezegenin Yükselişinin gerçekleştiğini tekrar söylüyoruz ve bunu insanlık mümkün kıldı. İnsanlığın çoğu bunu 3B bilincinde farketmese de, Dünya değişti, yeni bir paradigmaya mezun oldu. Kova Çağı Değişimi üzerine konuşacağız…

Kova Çağı Geçişi/Anthropocene Radyasyon

Bilim insanlarınız şu andaki biyolojik hayatınızın çoğunluğunun ortaya çıktığı dünyanın eşsiz aşamasının farkındalar. Buna Cambrian radyasyonu adı veriliyor. Cambrian aşaması dünyanıza gelen büyük plazmik akışlardan biriydi ve gezegeninize yeni yaşam formları getirdi. Ünlü evrimci Darwin, Cambrian Radyasyonun kendi evrim teorisine karşı en geçerli tez olduğunu kabul etti.

Bu şu anda da gerçekleşiyor. Şu andaki solar radyasyon 1989’da turbo yüklü hale geldi ve devam edecek. İnanılmaz sayıda koronal kitle püskürmesi dünyayı hayal edilemez radyasyon, iyon ve elektronlar ile bombaladı.

İyonik radyasyon kesinlikle biyolojinizi değiştirir, DNA’nızı değiştirir. Daha az yoğun hale geleceksiniz.

Dünyadaki yeni enerjinin başlıca kaynağı, gezegendeki solar rüzgarlardan gelen kozmik radyasyonun muazzam püskürtmesidir. Kanalımız bunaAnthropocene radyasyon’ adını verse de, biz Kova Çağı değişimi adını veriyoruz.

Kök Katalizör

‘Kova Çağı Radyasyonun’ Kozmik iyonizasyonu değişimin motorudur ve Yükselişin geçişinde gerekli ve faydalı bir rol oynar. Korkulacak bir şey değildir.

Radyasyon manyetosferinizi tıngırdatmaktan daha fazlasını yaptı, Dünyanın tektoniklerini ve iklimini etkiler. Ama bu iyonik içe işleyişin iklim değişiminin, süper fırtınaların, depremlerin küresel ısınmanın kök nedeninin mutlak çekirdek katalizörü olduğunu ekleyeceğiz.

Komplo kuramcılarınızın çoğu iklim değişiminin nedeni olarak insanlığı göstermek isteyebilir. Durumun bu olmadığını söylüyoruz. Geçmiş yirmi yılda milyarlarca ton plazma dünyayı bombalamaktaydı, kayıtlı tarihte herhangi bir zamanda olduğundan çok daha fazla. Gezegendeki değişimlere HAARP adı verilen göreli olarak küçük atmosferik ısıtıcının neden olduğunu düşünmek mantıksızdır. Bunu yapacak teknoloji orada yoktur. Bu, Solar Plazmadır! Solar Plazma daha önce, Cambrian Radyasyonu adı verilen çağda, dünyanızı ve onun biyolojisini değiştirdi.

İyonik ani akışın sizlerin biyolojinizi de etkileyeceğini söylüyoruz. Bu, sizleri karbon temelden silikon temelli varlıklara değiştirecek olan katalizördür.

DNA & Yeni Yaşam Formları

Kova Çağı Değişimi veya Anthropocene Radyasyon, 580 milyon yıl önce Cambrian Radyasyonda radyasyonun yaptığı gibi, yeni yaşam getirecek.

Kaydedilmemiş ve henüz anlaşılmamış olsa da, gerçekleşmekte olan şey benzersiz değildir. Şu andaki radyasyon akışından farklı olan şey, bunun şimdi Kristal (Yükseliş) Izgarası ile sembiyotik ilişkide olmasıdır.

Yüksek boyutlu yaşam formları görünür hale geliyor. Bunlar sadece daha ‘somut’ olma açısından dünya için yenidir.. Ama bunlardan dini metinlerinizin bazılarında söz edilmiştir. Kadim yazılar, kutsal ideolojilerinizin çoğunda hayatın 3 formatta gerçekleştiğini yazdılar: Balçık (Toprak biyolojisi), ateş (deva elektriksel) ve ışık (melek) olarak.

Kova Çağı – Kozmik Radyasyon ve Kristal 144 Izgaranın sinerjisinde, paralel boyutlar şimdi sizin için daha fazla erişilebilirdir. Sözü edilen yaşam formları bu boyutlarda biyoplazmik, elektriksel ve fotonik olarak var olur. İnciliniz Meleklerden Işık Varlıklar olarak söz etmiyor mu?

Geçmiş yıllarda hızlanmaya başlayan bazı Orblar, ışıldayan atmosferik elektrik, elfler ve fotonik ‘deniz anası’ fenomeni aslında diğer boyutların ve yapının bilinçli yaşam formlarıdır. Bunların bazıları sizlerle çeşitli araçlarla iletişim kurdular, bunlara ekin çemberleri de dahil. Daha ileri dünya dışı varlıklar fiziksel olmayan ışık varlıklardır.

Radyasyon Akışı & Genesis

1987 Armonik Kavuşumundan iki sene sonra, muazzam bir manyetik fırtına Dünyayı milyarlarca ton yüklü plazma ile bombaladı.

Bilim insanlarınız ve jeofizikçiler etkiyi dikkate aldılar. İki haftalık periyotta 36 Koronal Kitle püskürmesinde 200 den fazla güneş patlamasını kaydettiler. Bunların 11 tanesi X – Sınıfı idi. Dünyanın Aurası, manyetosfer normal büyüklüğünün yarısı kadar düzleşti, plazmik bir deniz anası gibi göründü.

Büyük manyetik fırtına karmaşa yarattı. NASA izlediği uzay nesnelerinin izini kaybetti, karmaşık bilgisayar sistemleri çöktü, petrol platformları sondaj yapmayı durdurdu, küresel konumlandırma sistemleri çöktü, Kanada ve Kuzey Amerika’da elektrik şebekeleri bozulup milyonlarca insanı karanlıkta bıraktı. MIR uzay istasyonu terk edildi.

Bu akış devam etti. O tarihe kadar kaydedilen en büyük patlama 2001’de gerçekleşti, 2003’te bunu 150 fırtına takip etti. Son yirmi yılda kayıtlı tarihte olduğundan çok daha fazla X – Sınıfı püskürme gerçekleşti.

Olağandışı ışık fenomeni gerçekleşmeye başladı. Nadir kırmızı auroralar kaydedildi, auroralar günışığında görünür oldu, deniz anası, periler ve elfler adı verilen ilginç ışıltılı fenomenler daha önce olduğundan çok daha fazla rapor edildi. Ekin çemberleri daha karmaşık tasarımlara evrimleşti.

6:1 Oranı Epifiz’i Açar

Şaşırtıcı iyonik akışa boyutsal değişim eşlik ediyor ve Kristal Izgara ile sinerji içinde çalışıyor. Yeni iyonik rezonans epifizi çok daha kolayca açmanızı sağlayacak.

Akademisyenleriniz bir süredir iyonik oranın manyetiklerinin değişmesinin insan bilincinde güçlü etkisi olduğunun farkındalar.  Fransız bilim adamı Mesmer bu bilgiyi tesadüfen bulan ilk kişiydi. Süjeleri kuvvetli anyonik (manyetik) bir alana koyarak, süjelerin ‘Evrensel Zihin’ ile iletişimi kolaylaştıran bilincin inanılmaz hallerine ulaşabildiklerini gördü. Bunun epifizi açan iyonik indükleme ile olduğunu söylüyoruz.

Yerli toplumlarınız çoğu zaman ‘Kutsal Toprak’ adı verilen alanlara çekildiler, çünkü belirli güç sitelerinde vizyonların çok daha kolay gerçekleşebildiğini keşfettiler. Bunun nedeni bu nadir ve özel bölgelerde mineralojinin ve yerküresel enerjilerin farklı olan bir iyonik oran yaratması ve epifizin açılmasını sağlamasıdır.

Son araştırmalarda, üniversitelerdeki bazı araştırmacılarınız iyon jeneratörleri kullanarak aniyoniğin katyonik’e oranını 6:1’e değiştirmenin, test süjelerinin ‘beden dışı’ deneyimler yaşamalarına neden olduğunu keşfettiler. Yine, indüksiyon epifizi açtı.

Oran & Teta Yaratımı

Gezegeninize anyon bombardımanı, oranı aynı şekilde değiştiriyor ve bu bilincinizde ve biyolojinizde değişimi sağlamak için Kristal Izgara ile Kristal Izgarada çalışıyor. Bilim insanlarınız ve biyologlarınız artan bir şekilde bunun farkındalar. Son ‘İnsan Genom’ projesi insan DNA’sının sadece çevresel koşullara göre değil, aynı zamanda inanç kültürel ‘programlarına’ göre değiştiğini ileri sürüyor.

Geçen yıl ana görüş bilimini sallayan tamamıyla şaşırtıcı bir deney gerçekleşti. O, potansiyelin yeni seviyelerini açıyor, Nobel ödüllü Dr Luc Montagnier tarafından yapıldı. Hava geçirmez bir şekilde mühürlenen biri minik bir DNA parçası içeren, diğeri saf sterilize su içeren iki adet deney tüpü yan yana konuldu. Her ikisi de 7 Hz elektromanyetik alan ile çevrelendi. Testte, DNA parçasının ışınlandığı, distile su tüpünde kendiliğinden oluştuğu görüldü. Test 7 Hz alan yansıtılmadan tekrarlandı ve ışınlanma gerçekleşmedi.

Bu ne anlama geliyor? Yaşam kodlarının ‘Birleşik Armonik Alan’da kodlandığını ve teta eşevreli (eşfazlı) titreşimde yaşam yaratabileceği anlamına geliyor.

Buna dikkat edin. Teta ve delta titreşim oranlarının nüanslarını inceleyin! Yaratımın eşevreli teta alanında gerçekleştiğini not etmek çok önemlidir.

Gördüğünüz objektif dünya bilincin nıhai sonucu oldu. Ama şimdiye kadar, o rastgele yansıtıldı; çünkü insanlık ilahi potansiyellerini fark etmedi, bunda ustalaşmadı. ‘Yeni bir Dünyanın’, Barış, Uyum & Sevgi Dünyasının yaratılması için düşünceler ve imgeler kullanılabilir. ‘Eşevreli Teta’, kristalin rezonant düşünce fiziksel realite oluşturmak ve fiziksel gerçek olması için armonik olarak kullanılabilir. İnsanlığın Yükselişi, teta – eşevreli adı verilen frekans halinden zihinsel olarak tezahüre sevk edilebilir.

Teta Eşevreyi Keşfetmek

Şu andaki kültürde insanlık ‘Beta Frekansı’ bilinç haline büyük önem verdi. Şimdi, zihnin diğer hallerini keşfetmeye başlamanın zamanı. Realitenizin birlikte – yaratımı için teta halini kullanmanın zamanı. Kova Çağı Radyasyonu, Gezegensel Yükselişin mekanizması ve sonucudur. İnsanlığın Yükselişi için insanlığa aletler sunar.

Gerçekleşen ve özellikle 2013 solar maksimumunda gerçekleşmeye devam edecek olan şeyin faydalı mekanizması, Dünya’ya Kozmik Plazmanın muazzam enjeksiyonudur. Milyarlarca ton iyonik enerji planınıza yansıtıldı ve bu inanılmaz bir enerjidir.

Astrofizikçileriniz son yıllarda Dünyayı çevreleyen kollektif plazma jet akımlarının farkındalar. Bu plazma sadece iyonik oranı değiştirmiyor, bunu teta eşevreli alanda yapıyor. Teta ilahi yaratıcılığa giriş kapısıdır. Durağan dalgalar, eşevreli teta enerjisinin durağan havuzları şimdi gezegende belirli düğümlere çekiliyor. Bunlar ‘yaratım merkezleri’ olarak kullanılabilir, Spiritüel Savaşçıların uyumlu bir gezegenin tezahür ettirilmesi için gruplar halinde meditasyon yapması daha uygulanabilir olur.

Gezegeniniz her zaman plazmik alanda yörüngede dönen yüklü bir gövdeydi. Solar radyasyonun son zamanlardaki akışı bu radyasyonun etkisini ve hem dünya hem de insanlık ile etkileşimini üssel olarak artırıyor. Akademisyenleriniz şimdi Dünyaya ve gerçekleşen Kozmik değişimlere daha derinden bakmak için bilimsel verilere sahipler ve bunların boyutunu ve rollerini yeniden gözden geçiriyorlar. Bu değişimlerin yalnızca Dünyanın çekirdeğinden atmosferine ve manyetosferine kadar tüm hacminde etkisi yoktur, aynı zamanda iyonik değişim insanlığın zihinlerinin işlediği frekansları değiştirir.

Bu nasıl çalışır? Koronal kitlesel püskürmelerden gelen enerji yerkürenin tektonik levhalarına emilir ve bu yöntemle yerkürenin titreşim rezonansı artar. Bunlar özellikle geometrik kristal yerleşimi üzerindeki belirli güç noktaları ve kutsal siteler ile eşsiz şekilde çalışır. Kozmik radyasyondan gelen bu değişimler yerkürenin tüm düğüm sistemlerinde ilerler. Eğer koronal kitlesel püskürmelerden gelen plazma bu tür bir titreşim yaratıyorsa, o zaman dünyanın tüm elektromanyetik akışı etkilenir. İnsanlığın kollektif zihin & paradigması da etkilenir, insanlığın içinde yaşadığı realiteyi nasıl yarattığı etkilenir. Tüm bunlar güneşten gelen şeyle, solar rüzgardan gelen şeyle etkilenir.

Birinci Bölümü Bitirme: Plazmik Değişimin Etkileri

* İyonik oranın değişmesi, bu eşevreli teta haline daha kolay erişimi sağlar.

* Epifizin daha kolay açılmasını sağlar.

* Yaratıcı uyumun tezahürü için alet.

* DNA değişimi için ve Silikon Kristalin Biyolojiye Biyolojik Geçiş için katalizör (Kuvars silikon dioksittir).

 Kristal Izgara ile İlişkili olarak Plazma Değişimi:

* Gezegenin 12 boyuta genişlemesine yardımcı olur.

* Çokboyutluluğa (Fotonik & Plazmik Yaşam) daha büyük erişimi sağlar.

* Zorunlu yerküre değişikliklerinde anahtar rol

* Ahengin, eşevreliliğin hızlanması

* Yeni Gökkubbenin oluşumunda anahtar rol

* Güç Düğümlerinin, Vorteks Portal Sitelerin Güçlenen Titreşimi

* İnsanlığın Yeni Dünyayı birlikte yaratma yeteneği.

Sevgililer, insanlığın çoğunluğu bunu 3B bilincinde fark etmese de, Dünya değişti, yeni bir paradigmaya mezun oldu. Eski enerjiyi, KORKUYU bırakmanın zamanı. Mesajımız sizlere Kutsallığınızı anlatmaktır ve gezegenin şu anda Yeni Dünyanın BİRİNCİ yılında olduğunu anlatmaktır.

İnsanlık bunu izleyecek, yükselecek. Bunun olması için doğru yoldasınız.

Bu yeni çağda, arayıcıların görevi neşe yansıtmak, ışık yansıtmaktır, çünkü Kristal Armoniklere genişlemede yansıttığınız zihinsel ışığın her fotonu güçlendirilir. Ve bu, Yeni Enerjide çok daha hızlı gerçekleşir. Yaratım güçleriniz artarken, rolleriniz yeni bir yardımseverlik üstleniyor.

Işık yolundaki çoğu insan her şeyin bir nedenle gerçekleştiğini ileri sürer. Bundan çoğu kez, ‘gerçekleşen her şeyin gerçekleşmesi kastediliyor… her şey olması gerektiği gibi’ anlamı çıkarılır. Daha yüksek görüşle, her şeyin daha büyük anlayışa yol açtığını, ama ‘Dünya Üniversitesinin’ sorumlu yaratıcılığı öğrenme amaçlı olduğunu söylüyoruz. Öncü profesör ‘neden ve etki’ doktorudur ve bu doktor evlere gelir.

Eğer her şey en yüksek düzende gerçekleştiyse, reenkarnasyonun öğrenme ve büyüme döngüsüne gereksinim olmazdı. Gerçekte bir öğrenme eğrisi ve süreci tekrarlamaya izin veren çıraklık dönemi vardır. İnsanlık, sorumlu yaratımda üstat oluncaya kadar yolunda gitmeye devam edecektir.

Her eylem, her karar sınavı geçmez.

Yeni 2013 matriksiniz ve ötesi insanlık için daha çok yoğunlaşmış yeterlilik ölçütleri sunar. Bu ileri perhizde, mezuniyet için daha fazla eylem gereklidir.

Şimdi odaklanmış birlikte – yaratım zamanıdır. Bireysel ve grup eşevreli düşüncenin gezegeninizin realitesini değiştirebileceğini ve değiştireceğini söylüyoruz. Ama en güçlü, en etkili yaratıcı tezahürün 3B beyinde değil, yüksek boyutsal zihnin teta frekansında gerçekleştiğini anlamalısınız.

Değişmesi gereken bir çok şey olduğunu kavrıyorsunuz. Çok fazla zihniyet hala 3B planın yanlış tuzaklarına odaklanmış, bunlara açgözlülük, insanların yoldaşlarına karşı acımasızlığı ve güç arayışı dahildir. 2013’te birleşmeye ve uyumlu bir dünya yaratmaya başlayabilirsiniz. Çaba gereklidir.

Ben Metatron’um, sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler Sevgililersiniz. Ve öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.Earth-Keeper.com

Metatron Mesajı James Tyberonn tarafından aktarılmıştır. Bu bilginin alıcısı olarak James Tyberonn, Başmelek Metatron adına evrensel telif hakkına© sahip çıkmaktadır. Bilgi değiştirilmediği, kısaltılmadığı, özetlenmediği, ilave yapılmadığı ve yazarın ismi ve website adresini eklendiği sürece websitelerinde yayınlanabilir. Dergilerde veya bültenlerde, yalnızca yazılı izin alınarak yayınlanabilir. E- mail Tyberonn@hotmail.com