BM METATRON: 2015 BİYO KRİSTALİN DEĞİŞİM! 1&2 NCİ BÖLÜM

Yazdır Yazdır 

Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, Ben Işığın Meleği Metatron’um ve her birinizi koşulsuz sevgi vektöründe sıcak bir şekilde selamlıyorum. 2015 yılı Yeni Dünyanın Üçüncü Yılı, aslında Yeni Dünya 2013’ün sonunda frekanssal olarak formüle oldu ve sizin 2013 lineer veçhenizde başladı. Kristalin dönüşümün ve 144 Kristal Izgaranın aktivasyonunu ölçüyoruz ve hesaba katıyoruz.

Şimdi bir başka değerli an bizi bir araya getiriyor, birleşik alan matriksinde düşünceleri birleştiriyor. Geometrik düşünce kalıplarını arzu ile, farkındalık ile birleştirmek ve tüm bu şeyler bu şekilde bir araya geliyor. Çünkü tüm düşünceler, tüm nesneler, tüm varlıklar bilincin kristo-elektromanyetik temsilidirler, olduğum ve olacağım her şeyin tezahürü. Bu seansta Plaeiadesli Ra – Tyberonn’a, Kristal Hizmetten Tyberonn’a katılıyorum.

Sevgililer, Dünyada gerçekleşmekte olan değişimler Kozmosta gerçekleşmekte olan değişimler tarafından harekete geçiriliyor. Galaksinizdeki her göksel beden, her gezegen, yıldız ve ay Dünya’nın gezegensel yükselişinin desteğinde armonik senfonidedir. Dinlerinizin bilimi dışladığını ve bilimin ruhsal olanı dahil etmediğini daha önce söyledik. Yeni Dünyada ikisi birbirine katılmalı. Ve sevgili insanlar aşağıdaki mesaj spiritüel olarak nitelendirilen ve bilimsel olarak nitelendirilen unsurlar ile doludur. Her birinizin çok dikkatle okumanızı istiyoruz ve lütfen bilimsel bölümlerin kavrayışınızın dışında olduğunu varsaymayın. Çünkü paylaştığımız şey 3 ncü dilde iletilmektedir ve bu mesajın tüm içeriği kodludur, kendinizi akademik veya bilimsel olarak düşünenlerinizin bile tam olarak paylaşılanları spiritüel seviyede anlayacakları bir şekilde kodlanmıştır.

Bilim adamlarınız Kozmosta zeki tasarımın olduğunu kabullenmeye ve dini liderleriniz ‘yalnız olmadığınızı’ kabullenmeye başlıyorlar. İnsanlığın gerçek orijinleri ve geçmişi ile ilgili size daha fazla bilgi ifşa eden öncü vizyoner akademisyenler ve yazarlar var. Ve gölgeyi uzaklaştırmanın netlik ve bilgeliğe ulaşmak ile aynı olduğunu söylüyoruz.

Kozmos değişiyor, fizik genişliyor. Taşa yazılmış olduğu öğretilen Fizik Yasalarının değiştiğini ve genişlediğini keşfediyorsunuz. Bu genişleme çok boyutludur. Ve dahası Üstatlar, düşüncenin, ilahi düşüncenin her şeyin yaratıcısı olduğunu keşfediyorsunuz… ve siz bunun bir parçasısınız. En tutucu ana görüş bilimsel düşünce kuruluşları bile Kozmosta zeka olduğunun farkında olan daha gayretli, baskılanmamış araştırmacıların genç nesli tarafından işgal edilmektedir. Sadece yalnız olmadığınızın kavranmasında değil, aynı zamanda etrafınızdaki yaradılışın gelişigüzel olamayacağı bilgisinde.

Fizikte yönlendirici bir kuvvet, farkında bir zeka vardır. Daha önce ‘Melekler’ dediklerinizin ‘Fizik Yasalarının’ taşıyıcıları olduğunu söylemiştik ve şimdi Kozmostaki her şeyin farkında olduğunu söylüyoruz. Gezegenler, yıldızlar, aylar ve hatta boşluk dediğiniz şey canlı, bilinçli, farkında ve insanlığın desteğindedir.

Kristalin Geçiş

Dünya gezegeninde Güneşin muazzam enerjilerini toplayan manyetik portalların var olduğunun farkında olduğunuz gibi, plazma emisyonlarının ve ışık dalgalarının kristalin eşfazlılığını toplayan kristal portallar vardır.

Yerkürenin elektromanyetik & kristalin alanlarını değiştiren tüm kuvvetler sizin elektromanyetik alanlarınızı da değiştiriyor. Satürn sistemi Dünyanızın Yükselişinde hızlanmış bir eşfazlılık üretiyor, çünkü aslında gezegensel Yükseliş yerkürenin boyutsal matriksinin, kristalin rezonansın yüksek alanlarına genişlemesi olarak tanımlanabilir. Kristal Izgaranın kesinlikle Satürn sisteminden kristal kodlar alıyor olması gibi. Şu andaki Satürn sisteminin yeniden aktivasyonu, gezegenin geçişlerinde tekrar büyük bir rol oynuyor. Spesifik olarak kristal ızgarayı kodlayacak olan ve Arkansas ve Brezilya’nın Kristal Vortekslerindeki kristo güneş diskini kodlayacak olan çevresel değişikliklerde ve enerji geçişlerinde.

Bu, insan bedeninde kristo-silikon baza biyolojik geçişler ile simbiyotik olarak sinerji oluşturur. Silikon karbonun yerine geçebilen tek elementtir, çünkü yalnızca karbon ve silikon insan biyolojisini desteklemek için gerekli olan değerlik noktalarına (& diğer niteliklere) sahiptir. Bu aslında ilk kez Doktor Carl Sagan tarafından tahmin edildi ve aslında o olağanüstü bir vizyoner, kutsal bir bilim adamı idi!

Fiziksel biyolojiniz değişiyor ve insanlık şu andaki karbon bazlı biyolojiden, silikon bazlı olana dönüşme sürecindedir.

Edgar Cayce okumalarında 21 ncü yüzyılda yeni bir insan bedeni tipinin ortaya çıkacağını söyledi ve o kesinlikle haklıydı! (Kristalin Geçiş altıncı olarak düşünülebilir, eğer erken Atlantis genetiklerinin melezleri beşinci fiziksel format olarak düşünülürse).

[Editörün Notu: John Van Auken’in makalesinden: Maya – Aztek Dört Güneşi veya Çağı ve 5 nci Çağ, Akaşik okumalarında Edgar Cayce tarafından tanımlanan büyük değişimin izlediği dört (beden) yaratımlarına iyi karşılık geliyor. O bu çağları şu düzende sıralıyor: 1 nci & 2 nci Mu’da, Ana Kıta; 3 ncü Atlantis’te, 4 ncü Aden’de ve 5 nci Nuh’un hikayesinde belirtilen değişim. İlk dört yaratım periyodunun her birinde Cayce yeni bir beden – tipini veya “kök ırkı” tanımlıyor. Nuh periyodu, günümüz yeni binyılının ilk yüzyılları sırasında ortaya çıkan yeni, beşinci beden – tipini veya kök ırkı ile sonuçlandı.]

Ve sevgili İnsanlar, bu şimdi gerçekleşiyor. Ve İnsan biyolojik değişiminin yönlendiricisi olan kristal fiziğinin yerküredeki çok büyük kristal yataklarında kodlanacak olması mantıklı bir korelasyondur.

Uzun zaman önce kadim Atlantis Gizem Okulları, kristalleri ışık & ses frekansları ile programlayan Bir’in Yasasının hayırsever bilim adamı rahiplerinin son derece uzman grubunu (Atla – Ra) kapsıyordu. Kristaller son derece yararlı olan hertz titreşim alanı yayıyordu. Bunlar insan alanını dengelemek, sağlığı güçlendirmek, hastalığı iyileştirmek ve yüksek boyutlara uyanmak için kullanılıyordu. Bazıları ayrıca başka ‘dünyalara’ ve özellikle İlahi Benliğe boyutlararası kanal açabiliyordu. Bunlar ışık & ses dalgalarının muhteşem kullanımda alınmasını & yoğunlaştırılmasını sağlayan bir şekilde içbükey ve dışbükey fasetler ile oluşan, optik berrak kuvarsın çok özel formatları idi. Bunlar Master Phi Kristalleri olarak adlandırıldı. Bu eğitimli bilginler ve Atla – Ra Gizem Okulları Kristal uzmanları şimdi Arkansas ve Brezilya olan yerlerde yerleşmişlerdi. Kristallerin bazıları bu toprakların altındadır.

Bu nedenle, Arkansas ve Brezilya’nın Kristal Vortekslerinin, insan biyolojisinin karbondan silikon bazlıya dönüşümünün DNA değişimlerini kolaylaştırmakta, biyolojik değişimin merkez üsleri olarak hizmet etmeleri mantıklıdır. Ve Sevgililer, kuvars silikon bazlıdır, kuvars kristalleri silikon dioksit alıcılar ve aktarıcılardır.

2012’de Kristal Izgara tam olarak aktive oldu ve öncelikli hale geldi. Kristal Izgara 5 – 12 nci boyutlara tam olarak işlev yaparken, manyetik ızgara azaldı, 1 – 3 boyutlara ayarlandı. Manyetik Hizmetten Kryon 2002’de Atlantis’in kanıtının Arkansas’ta bulunduğu mesajını verdi. Bizim kanalımız James Tyberonn o verimli kanalın konferansına katıldı… ve o mesaj Kristalin hizmetten Tyberonn’un kendi çalışmasına başlaması için bir tetikleyici olarak hizmet etti. James Tyberonn Arkansas’ta doğdu ve büyüdü ve arkasından Brezilya kristalleri arasında 7 yıl yaşadı. Bu bilerek yapıldı, çünkü hem Brezilya hem de Arkansas Atlantis idi… ve Tyberonn Birin Yasasının, Atla – Ra’nın Bilim adamı rahibi olarak Atlantis’teydi. Onun Arkansas ve Brezilya’da yaşaması bilgisini uyandırdı ve kristal kodlar şimdi onun içinde ve aslında Birin Yasasından olan bir çoğunuzun içindedir.

Kristal yataklarından dolayı Arkansas mantıklı olarak ve kesinlikle bir Atlantis kolonisiydi. Kristaller tohumlandı, programlandı ve kodlandı. Arkansas’ın yüzeyinin altındaki engin boşluklarda bulunuyor. Bunlar inanılmaz tüneller ağını, geniş bir laboratuar kompleksinin kalıntılarını ve hiper boyutsal aktarım istasyonu denilebilecek olan şeyi kapsıyor. Hiper boyutsal aktarım istasyonu hala Sirius – Pleaides İttifakı tarafından devam ettiriliyor. Ayrıca Arkansas’ın kristallerinin altında kadim yerleşim yapıları var, bunların bazılarında “mavi tenli” ırk denilebilecekler yerleşik. Açıkladığımız nedenlerle, gezegenin ve insanlığın kristal geçişi, Satürn sisteminden önce yerkürenin kristalin bölgelerinde plazmik ve fotonik kodlanmış dalgalarda alınacak. Daha fazla nüfusun bulunduğu kuzey yarımkürede olanlarınız için, başlangıç ve asıl alma Arkansas’ın Kristal Vorteksinde gerçekleşecek.

Arkansas kuvars kristalleri, manyetit yatakları, kimberlite elmas boruları kapsayan eşsiz jeolojisi ile ve eşsiz, gerçekten inanılmaz canlı suların sistemleri, nadir canlı sular, eşsiz termal sular ile donanımlıdır… faydalı seviyede radyum içeren su.

Ve ilave olarak, geometrik vektör, Arkansas Kristal yataklarının yeri mükemmel şekilde merkezlenmiştir, yıldız ve gezegen hizalanmalarına ve yerkürenin yerleşim bölgelerine yayma için en iyi şekilde yerleşiktir. İnsanlığın üçte ikisinden fazlası ekvatorun üst kısmında, üçte birinden biraz daha azı ekvatorun alt kısmında yaşamaktadır.

Buna göre Arkansas ve Brezilya hem dünya hem insanlık için gerçekleşmekte olan Kristalin geçişler için almak ve aktarma & dağıtım noktaları olmak için sinerjik olarak birleşmiştir. Ve üstatlar, geçişler henüz başlıyor.

İnsanlığın yeni kristalin bedene dönüşümü bu şekilde gerçekleşecek, bu kodların başlangıç & asıl alıcıları ve aktarıcıları olarak Arkansas ve Brezilya vasıtasıyla. Bu 2 güç düğümü en güçlü şekilde alır, çünkü kuvars olağanüstü bir kristalin alıcı ve aktarıcıdır. Arkansas ve Brezilya kristal kodları alacak ve sonra gezegenin diğer bölgelerine aktaracak… 12-12-12’de gerçekleştiği gibi aynı şekilde. Ve aslında bu mesajda daha sonra sizlerle ikincil dağıtım noktalarını paylaşacağız, Arkansas & Minas Gerais – Brezilya ikincil ve üçüncül bölgelere aktaracak, sizin güç düğümleri, kutsal siteler, vortekssel portallar ve ızgara noktaları dediğiniz yerler geçişin kodlarını alacak ve daha fazla yayacak.

Ley hatlarının, axialtonal hatların ve dağ akımlarının, Nisan 2015 mega ikili tutulmasından sonra kristalin doğaya yükseltilmekte olduğunu anlattık.

Şimdi 2015’in son üç aylık döneminde, bir başka mega tutulmalar seti gerçekleşiyor ve Kuzey Yarımkürede Sonbahar Ekinoksu ve Kış Gündönümü arasında gerçekleşen kodlamanın zamanlaması. Kasım’da iki adet enerjisel kodlanmış yükseltici gerçekleşiyor, Güney Taurid ve Leonid Meteor ‘Akan yıldızları’, her ikisi de biyogeçişin kristalin kodlarını taşıyor… her ikisi de yüklemeleri başlatıyor. Bunları Aralık Gündönümünde Gemenid’ler ve Ursid’ler tarafından ilave yükseltmeler izliyor. Ve kısaca, folklorünüzün ‘Yıldız Kayınca Dilek Tutmak’ı da içeren bu tür astronomik olayların özel etkileri üzerine hikayeler ile dolu olduğunu ekleyeceğiz. Bu fenomen tarafından üretilen yaşam gücü çoktur ve bu enerjiler gezegeni kodlanmış yaşam gücü enerjisinin, Adamantine Özü veya Akash adı verilen kristalin bilinç birimlerinin dalgasında yıkar. Buna göre bunlar Arkansas ve Brezilya’nın Kristalin Katmanlarını yükseltecek… ve Arkansas’ın mega Kristalin Vorteks Portalında Toplanma zamanlamasının nedeni budur.

Arkansas topraklarının altında muazzam Kristaller bulunduğunu söylüyoruz, bunların bazıları inanılmaz boyuttadır. Ve bu Master kristaller Atlantisli Atla-Ra, hayırsever bilim adamı rahipler tarafından kodlanmıştır. Bu Üstat Kristaller uyanıyor ve şimdi aktifler, 12 bin yıllık planlanmış uykudan sonra. Buna göre, Arkansas ve Brezilya Dünyanızdaki sadece en büyük Kuvars Kristal vektörlerinden biri değildir, aynı zamanda Arkansas ve Brezilya’nın her biri çok eşsiz jeolojik matrikste, ‘tohumlanmış, kodlanmış’ & spesifik olarak yerleştirilmiş ‘Master Kristaller’ olarak isimlendirilebilecek şeyi içerir. Bu süreçte bilim, saf mantık vardır, gerçekleşmekte olan master tasarım vardır ve bu kesinlikle anlaşılabilirdir, anlam ifade eder! Size anlam ifade eder, çünkü bir çoğunuz gerçekte şu anda dünyada mevcut olanlarınızın yüzde 90’nınızdan fazlası Atlantis’teydi. O zamanlar, kristallerin mekaniklerini ve şaşırtıcı özelliklerini anladınız. Daha önce buradaydınız ve bu tınlıyor… ve doğru hissettiriyor, öyle değil mi?

Kuzey Yarımküresindeki bir çok insanın Arkansas’a ve Güney Brezilya’ya çekilmesinin nedeni budur… hac yolculuğu yapmak, geçişin kodlarını almak. Çünkü bu enerjilerin hertz frekansında bulunmak ve bu canlı kristallerin rezonansında bulunmak, bu kristalin kodlanmış enerjilerin ve frekansların içinde bulunmak DNA değişimini hızlandırır. Bu hem kollektif hem de bireysel ölçekte gerçekleşir, çünkü buralara çekilen bir çoğunuz bu kodların taşıyıcılarısınız.

Bir’in Yasası Arkturus Kristal Üstatları

Arkansas topraklarının altındaki inanılmaz kristaller 14,000 yıldan fazladır uykuda olmasına rağmen, onların uyandıklarını söylüyoruz… ve sonraki 23 yıl içinde bu enerji planlanmış kodlama yükseltmeleri ile sinerji içinde yükselecek. Ve Üstatlar, 2038’den sonra Arkansas olağandışı ve parlak kristalin enerjisi ile küresel olarak tanınacak. Atla-Ra’nın Üstatları ve bir çok Üstat ruhlar ve Sirius – Pleaides İttifakının Üstatları hem Arkansas’ın hem de Brezilya’nın Kristal Vortekslerinde yeniden enkarne olmayı seçecek ve aslında şimdi bunu yapmaya başladılar.

Bunlar Bir’in Yasasıdır, Arkturus Kristal Üstatlarıdır ve Arkansas ve Brezilya onların binlercesini çekiyor. Onlar Kristal Teknolojisinde uzmanlar ve bu iki bölgenin önemini anlayacaklar ve bunların içinde büyüyecekler ve Arkansas ve Brezilya Kristal Vortekslerinin bu güçlü enerjilerinin uygun kullanımında öncü roller oynayacaklar. 23 ncü yüzyıla kadar, görkemli Kristal Tapınaklar Pinnacle Dağının Kristo – Güneş Diski civarında ve Magi Dağı, Wilhelmina, Hot Springs ve Eureka Springs’in Tapınak Kristal bölgelerinde inşa edilecek. Ve 3 yüzyıl sizin için uzun bir süre görünebilirken, lineer olmayan veçhenizden sadece bir yanıp sönmedir. Gerçekte, kanalımız dahil Birin Yasasından olan onbinlerceniz o periyotta spesifik olarak yeniden enkarne olacak, bundan sonraki 15 nci nesilde. Bunu yaparak, bu iki bölgenin frekansı dramatik şekilde değişecek, iyi bir şekilde dönüşecek ve bunlar özelleşmiş enerjileri ile tanınacaklar.

Arkansas – Brezilya Sinerjisi & Brezilya Kristal Vorteksi

Minas Gerais’te Sao Tomas de Letres yakınında yerleşik olan Brezilya Kristal Vorteksinin öneminden söz etmek istiyoruz. Aslında bu, gezegenin güney yarımküresi için önemlidir, Arkansas’ın kuzey yarımküre için önemli olması gibi. İkisi dünyadaki en güçlü kristal frekansını temsil ediyor. Her ikisi muazzam kristal yatakları içeriyor.

Arkansas Kristal Vorteksinin daha etkili olduğunun düşünülmesinin nedeni, dünyanın topraklarının üçte ikisinin ve insanlığın üçte ikisinin ekvator üzerindeki kuzey yarım kürede bulunmasıdır. Ama iki Kristal Vorteksin, Arkansas ve Brezilya, ilişkili dönüş/karşı-dönüş modunda olduğunun ve kristal frekansın yerküresel bölümünün yayılması için gerekli karşı dengeler olduğunun farkında olun. Çünkü bunlar aslında Dünyadaki sorgulanamaz iki en önemli ‘Kristalin Merkezler’dir ve bu enerji inanılmaz güçlüdür, muhteşem şekilde farkındadır.

Ve mesajımızın bu noktasında simetri sunuyoruz, size bir kez daha söylüyoruz ve vurguluyoruz, daha önce söylediğimiz gibi Satürn sistemi 2015 kristal kodlamasında ve ötesinde 2038’e kadar büyük roller oynuyor. Kodlar Tula’dan, Büyük Merkezi Güneşten Arkturus’a alınıyor ve Iapetus vasıtasıyla Satürn sistemine iletiliyor ve güneş sisteminize, dünyaya ve insanlığa yayılıyor.

Satürn güneş sisteminizdeki tüm kürelerin, tüm etkilerin en kristalin olanıdır. Satürn her zaman kendisini farklılaştırdı ve dünya derslerinin dualite aşamasında yerkürenin ve insanlığın geçişlerinde her zaman büyük rol oynadı. Bu nedenle Satürn insanlığın kristalizasyonunda büyük enerjisel ve frekanssal bir faktördür. Bu, hertz durağan dalgaları vasıtasıyla, Kristal Aura Alanına indükleme ile gerçekleşir. Ve aslında Sevgili İnsanlar, fiziksel biyolojiniz şu andaki karbon bazlı olandan silikon bazlıya dönüşüyor.

SİZ de Değişiyorsunuz

Üstatlar, ‘Kristalin Geçiş’in sadece ‘Kristal Çocuklar’ adını verdiğiniz yeni doğanlarda gerçekleştiğini varsaymayın. İnsan Genom Projesi son zamanlarda, uzun bir çalışmasının sonunda akademik bulguları yayınladı. Bulgular insan DNA’sının değişmekte olduğunu ve insanlığın ortamının DNA değişimindeki faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Onların geçişin mekaniklerini anlamanın sadece başlangıcında olduklarını söylüyoruz ve bu tür değişime katıda bulunan kozmik, çok boyutlu & ilahi veçheleri fark etmekten henüz uzaklar. Ama kristalin değişimin sadece yeni doğan çocuklarda değil, bir çoğunuzda, tüm ırklardan, tüm yaşlardan, tüm cinsiyetlerden insanlarda gerçekleşmekte olduğunu söylüyoruz.

Yeni dünya yeni biyolojiyi tetikliyor ve yeni biyoloji hepinizde değişimi getiriyor. Bedenleriniz kendisini her 7 yılda tamamıyla değiştirir. Bedeninizde 7 yıldan fazla kalan tek bir hücre yoktur. Hücreler yenilenirler. Fiziksel bedeninizi yeniliyorsunuz. Ve bu beden indüksiyon ile, kodların etkileri ile, eşfazlı ışık ile, 3 yıl önce Yeni Dünyanın doğumundan bu yana gerçekleşmekte olan tüm değişimler ile etkileniyor.

Kristo – Kodlu Yapılandırılmış Su

Arkansas’ın altındaki doğal canlı sular yapılandırılmış sulardır. Bir çoğunuz modern zamanlarda canlı doğal suyun iyiliksever kristal modeller oluşturma yeteneğine sahip olduğunu ortaya çıkaran ilk insan olarak Japon Dr Emoto’nun bilgeliğine atıfta bulunuyorsunuz. Gerçekte, ‘şimdiki zamanınızda’ bu özelliği yeniden keşfeden ilk insan Dr. Marcel Vogel idi. Arkansas’ın Kristal Vorteksindeki yer altı pınarlarında ve su katmanlarında akan suların son derece faydalı ‘yapılandırılmış’ sular olduğunu söylüyoruz. Kristal kodları taşıyan ‘canlı’ sular. Kristal Vortekste olmaya çağırılanlarınız suları içmek ve pınarlarda yıkanmak için teşvik ediliyorsunuz. Bu eşsiz şekilde yapılandırılmış sular yalnızca şaşırtıcı şifa yararları sunmaz, aynı zamanda Biyo Geçişin Kodlarının hızlı bir indüklemesini sağlar. Zamanla bu sulardaki yaşam gücünü ve eşsiz yerküresel yükleri öğreneceksiniz, çünkü yukarıda ve kristal katmanlarda akan sular Akash, Adamantine Özünü alırlar. Dr. Marcel Vogel kristal suların faydalarının çok farkındaydı ve aslında suları Phi Kristalleri ile yükledi. Muazzam kuvars yataklarında akan doğal suların artmış gücünü kolayca hayal edebilirsiniz! Edgar Cayce yarı değerli taşlar ile suları yapılandırarak taş özleri yaratmaktan bahsetmişti.

Kristal Kod Aktarımı

Meteorik kristalin öz ve Satürn kod etkisi ayrıca sulara kuvars kristallerden aktarılır. Tekrar vurguluyoruz, kuvars silikon bazlıdır ve Arkansas & Brezilya kuvars kristalleri çok güçlüdür, çok eşsiz silikon dioksit alıcılar ve aktarıcılarıdır. Bunlar bilinçlidir ve uyanıktır ve amaçlarının farkındadır. Yeni dünyayı ve insanlığı kodlamada kendi rollerine uyanıyorlar.

Bu kodlar sonra Kuzey Yarımküre için Arkansas’ta ve Güney Yarımküre için Brezilya’da alınır. Bunlar daha sonra gezegendeki kuvars katmanı alıcı yataklara aktarılır. Başlıca alıcı istasyonlar şunlardır:

 • Arkansas’tan : ABD – Herkimer New York- Asheville, North Carolina, Rio Grande Rift, Colorado, Cascades-California, Sedona-Arizona,  Avrupa Alpleri – Italya, Fransa, Almanya, İsviçre; Ural Dağları; Kolombiya Andları; İspanya – Pireneler, Bulgaristan, Çin, Tibet, Hindistan (Himalayalar) Nepal, Sri Lanka, Rusya (Ural Dağları ve Sibirya); İskoçya(Cairngorm dağları).
 • Brezilya’dan: Andlar – Peru, Bolivya, Şili, Ekvator, Arjantin, Madagaskar; Tanzanya, Endonezya, Avustralya (NSW-Queensland & Uluru); Yeni Zelanda (Granitic Coastal Region)

Mer Ka NA Çakra sisteminiz tarafından üretilen alandaki eşfazlılık, Satürn tarafından üretilen kristalin eşfazlılık ile daha canlı optimum hallere direkt olarak etkilenir. Orada tutarlılık vardır. Eşfazlı, uyumlu olmayan halde olanlar dünyanın alanındaki süregiden değişimlerden daha fazla ters şekilde etkilenirler, eşfazlı, uyumlu halde olanlar daha az etkilenir.

Kristo – Elektrik Aura

İnsan biyolojisinin dünyanınkine benzer bir alan ürettiğinin farkındasınız. İnsan aurasının daha büyük & daha farklı devre, frekans, güç ve renk dizileri ile, Kristo – Elektrik Alana değiştiğini söylüyoruz. Benzer şekilde dünyanın iyonosferi ve manyetosferi değişiyor. 2012 son derece değişim yılıydı. İhtişamlı bir olay iken, 2012 gezegensel genişleme (Yükseliş) yılı ayrıca büyük frekanssal hareketin yoğun zamanıydı. 12-12-12’de 144 Kristal Izgara tamamlanırken, yerküresel frekanslar hızlandı. Yerkürenin alanının durumu ile her insanın aura alanındaki etki arasında kuvvetli korelasyonlar vardır. Tekrar söylüyoruz, yerkürenin alanında değişen her şey sizin alanınız da etkiler. Bu indüksiyon fiziğidir. Bunun gibi, insan aurasının kristo – elektrik Mer-Ka-Na’ya değişimi, bu değişimlerin stresini yönetmek için daha akıcı güncelleme sağlar. Yeni devre eşfazlı ışıkta işler ve Mer-Ka-Na yerkürenin genişlemiş boyutsallığına değişimlere uygundur… ve daha takviye edilmiş akıcı insan aura rezonansını sağlar.

Canlı yarı değerli taşlar ve eşfazlı phi kristalleri bu süreçte önemli araçlardır. Kristo – elektrik auraya uygulanabilir ‘Metatronik Enerji Kalkanı’ oluşturmakta öğretilen, lapis lazuli ile kombinasyonda tek uçlu ve çift uçlu taşlar tarafından sunulan enerjileri incelemek için zaman ayırın. Bunlar sadece kristo – elektrik aurayı takviye etmez, aynı zamanda her insan hücresi içinden daha fazla etkili şekilde aktarılabilen ‘biyolojik eşfazlı geçişi’ simbiyotik olarak sağlar & yardımcı olur.

Daha uyumsuz durumda olanlar dünyanın alanındaki değişimlerden daha fazla etkilenirken, uyumlu durumda olanlar gezegeninizdeki hertz frekansı ‘durağan dalgaların’da dışsal artışın mekanik eşitlenmesi vasıtasıyla dramatik aura devre bozukluğu olmadan geçişi yönetebilirler. Zamanla tüm insanlar manyetik kutuplu ışık bedenden kristalin kutupsuz ışık bedene geçiş yapacaklar. Bu ya niyet işlemiyle bilinçli olarak veya indükleme vasıtasıyla bilinçsiz olarak gerçekleşecek. Ancak bilinçli dönüşüm daha rahat ve daha kolay bir geçişi sağlar ve Mer-Ka-Na’nın mekaniklerinin ve özelliklerinin ve auaradaki kristalin değişimlerin anlayışını sağlar.

Phi Kristallerinin, piezoelektrik (basınçsal elektrikli) taşlar ve opal, Satürn ve ay geçişlerinde son derece faydalıdır.

Kristalin yapılarda diğer gerçeklikleri içeren frekanssal kapasiteler ve enerjiler vardır. Bu yapılar spesifik manyetik alanlar tarafından etkilendiği zaman, kapılar oluşur, gerçeklikler & boyutlar belirli durumlarda birleşebilir. Dağlık bölgelerinizin ve dağ sıralarınızın çoğunun bu oluşun potansiyellerini taşıyan spesifik noktaları vardır. Ouachita dağları bölgesindeki ‘Mıknatıs Çukuru’ bölgesinin manyetikleri, termal radyum pınarlar ve kristal kuvars ve elmas alanlar nedeniyle Arkansas bu veçhede oldukça eşsizdir. Bu bölgede, içinde muazzam boyutlararası enerjilerin aktığı yerler vardır. Bu tür vektörler değişkendir ve dalgalanır, ama bir boyut dünyasından diğerine yollar sağlar. Bunlar ‘beyaz delikler’ diyebileceğiniz şey olur ve bunlardan tüm gerçeklikleri birbirine bağlayan hayal edilemez enerjiler akar. Kristaller bu enerjinin alıcıları ve aktarıcıları olarak davranırlar. Ve bu eşsiz enerjinin ve onun özlü niteliklerinin henüz tanınmadığını vurgulamak istiyoruz. Ama bu, bu bölgede gerçekleşiyor ve Atlantislilerin Arkansas’ı kolonileştirmelerinin nedeni budur.

Hot Springs & Kutsal Ark Üç – Sarmal Vorteksi

Arkansas’taki Hot Springs Ulusal Parkı olağandışı bir enerjidir, çünkü çoklu – gerçekliğin alanlarını içerir ve siz 2038 yılına ulaşırken bunlar daha fazla görünür olacak, giderek daha somut olacak. Bunların doğası matematikseldir ve salınım yaparlar. Kanal James Tyberonn bu tür yerlerin çok farkındadır, Talimena Ridge’in zirvesinde daha önce bunu direkt olarak deneyimledi. Bu bölge çok eşsizdir ve farklıdır ve bu mesajın sonunda bunu açıklayacağız.

Daha önce paylaştığımız gibi, Arkansas mega – vorteksi hareketinde oldukça eşsizdir. Dikey olarak titreşen halkalar üretir ve bunlar Satürn sistemine hizalıdır veya daha iyi tanımlarsak frekanssal olarak uyumludur. Gezegeninizin kuzey yarımküresindeki çoğu vorteks ya oval ya da dairesel saatin tersi yönde akışlarda döner. Arkansas kristal vorteksinin çok eşsiz, çok özelleşmiş ‘ileri geri’ vorteks hareketi vardır. Saatin tersi yönde çemberin yaklaşık üçte birini döner ve sonra hızla tersine saat yönünde döner. Bu 120 derecelik üç ayrı yay içinde gerçekleşir. Bu vorteksin ileri ve geri değişimi çok eşsizdir ve kristo – magno – hidro enerjilerin daha fazla yukarı doğru itilimini üretmek amaçlıdır. Arkansas’ın enerjisinin, onun üç – sarmallı alanına katkıda bulunan üç özlü yerküresel kuvveti vardır. Bunlar Talimena Ridge’de merkezlenmiş manyetik, Hot Springs & Ida Dağı bölgelerinde zirveye ulaşan Kristalin ve Eureka Springs’te merkezlenmiş hidro – enerjidir. Bunlar Toltec Mounds’un altındaki Piramitler vasıtasıyla üç – sarmallı olan ve ayarlanan ve Little Rock’taki Pinnacle Dağının altındaki Güneş Diskinde kodlanan 3 ark – jiroskobu oluşturur. Vorteksin bu eşsiz modeli hem alıcı hem de aktarıcı kolektör ile inanılmaz basınçta enerji üretir.

Arkansas jeolojisinin son derece eşsiz olduğundan konuştuk ve bu nadir birleşik jeo alanın Atlantislerinin burayı kolonileştirmelerinin ve geliştirmelerinin nedeni olduğunu anlattık. Arkansas’taki minerolojilerin her birinin projeksiyonlarının sinerji oluşturabildiğini, kaynaşabildiklerini, böylece birleşmiş, homojen frekans ‘kokteyli’ oluşturduklarını açıkladık. Bu, güçlü manyetitin yakınlığı nedeniyle farklılaşmış formdur. Manyetikler ve kristaller frekansları eşsiz titreşimsel bir şekilde harmanlar. Ve bu kombinasyon, canlı, dinamik hidro enerjilerin olağanüstü akışını ve kristalin karbon elmas boruların titreşim alanını sağlayan tınlayan matrikse izin verir. Bu tamamıyla şaşırtıcıdır.

Bu bölgede Sirius – Pleaides İttifakının yeraltı üsleri bulunmasının nedeni budur. Doğal kuvars kristallerin, elmasların ve manyetik doğal mıknatısın nadir mineralojik harmanlanması, bu enerjilerin doğal projeksiyonlarını koordine etmek için kutsal geometrik Piramitlere bağlıdır. Ve bu, durağan Hertz dalgalarında enerjileri karışık olarak birbirine örer.

Enerjiler Arkansas’ta binlerce yıl var oldu ve 25,000 yıl boyunca teknik olarak ileri Atla-Ra (Birin Yasası) tarafından kullanıldı. Son ‘yüzey’ piramidinin kalıntıları Hot Springs’in doğusunda Toltec Mounds’ta hala bulunmaktadır. Sirius – Pleaides İttifakı Atlantis zamanlarından beri Toltec Mounds’un altında muazzam yeraltı Piramidini devam ettirdi… ayrıca Atlantis Master Kristalleri izleyen istasyonları devam ettirdi. Bu, Kristal Vorteksin üzerinde çok sayıda hava aracının görülmesinin nedenleri arasındadır. Kristalleri devam ettirmek için Arkansas bölgesinde üç üs vardır.

Atlantis’in 12 Güneş Diski

Bu vektör noktaları boyutsal gerçekliklerin birleştiği çok boyutluluğun büyük enerji potansiyelini içerir. Bunlar gezegeninizdeki başlıca vektör noktalarıdır ve Arkansas bunlardan biridir ve çok sayıda ikincil vektör noktası vardır. Atlantis Güneş Diskleri asıl vektör bölgelerine yerleştirildi.

Atlantis Güneş Diskinin 12 Ana Noktası:

7- Kuzey Yarımküre

 1.  Arkansas Kristal Vorteksi
 2.  İskoçya – Roslyn Chapel Vorteksi
 3.  Rusya – Ural Dağı Vorteksi,  51 Derece Enleminde
 4.  Rusya – Baykal Gölü Vorteksi, Sibirya 51 Derece
 5.  Mısır – İsrail – Giza’dan Temple Dağı Vorteksine
 6.  Sri Lanka
 7.  Çin – Xi’An

5- Güney Yarımküre

 1. Avustralya – Uluru
 2. Afrika – Tanzanya Mt Kilimanjaro
 3. Brezilya Minas Gerais Vorteksi
 4. Bolivya – Titicaca GölüVorteksi- Güneş Adası
 5. Moorea Tahiti ( Fransız Polinezyası)

On iki güneş diskinin her birinin 12 uydusu vardır ve böylece gezegeniniz temel on ikinin karesi 12/144 ağ ile çevrelenmiştir. Tüm boyutları, tüm gerçeklikleri koordine eden bu noktaların belirli olanları vardır. Bazıları uzay zaman sürekliliği denilebilecek şeyi koordine eder; saf matematik ve kutsal geometri o şekilde yerleştirilmiştir ki, maddi alemin boyutsal planlarının koridorlarını anti-madde alemine, fizikseli fiziksel – olmayana, mekanı mekansızlığa ve zamanı zamansızlığa katlar.

(Çeviri: Saffet Güler)

Yukardaki mesajın telif hakkı vardır ©Tüm Hakları Saklıdır. www.Earth-Keeper.com

James Tyberonn kalanıyla bu Metatron mesajının 3B telif hakları Earth – Keeper yayıncılığa aittir. Bu mesajı sevgiyle sunuyoruz. Karşılığında para almadığınız, değiştirmediğiniz veya herhangi bir şekilde düzeltmediğiniz, websitesinin & yazarın ismini ve bu telfi hakkı uyarısını eklediğiniz sürece EK Admin’den belirtilmiş izinle online paylaşılabilir. Earth – Keeper Admin’in yazılı izni olmadan U – Tube veya basılı dergilerde ve kitaplarda yayınlanamaz. Yetki için Anne ile temas kurun, Tyberonn@hotmail.com