BM METATRON: 2017 – Önünüzdeki Yıl

Yazdır Yazdır 

James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, Ben Metatron’um ve bu seansta Kristalin Hizmetten Tyberonn’a katılıyorum. Siz bu sözcükleri okurken tam ‘şimdi’ anında sizi koşulsuz sevgi vektöründe selamlıyoruz.

Yeni Dünyanın Beşinci Yılı olan 2017’nin eğilimlerini ve olasılıklarından konuşuyoruz. Ama, geleceğin sizin birlikte yaratımınız olduğunu vurgulamayı diliyoruz.

2017’de çözülmemiş enerjilerin salıverilmesi ve yüzeye çıkmasının ‘Zorlu’ modellemesi, astrolojik kuvvetler ve hologramik sokuşlar ile birleşik olarak tam atalette devam edecek. Bu zorunlu bir temizliktir, 2038’te başlayan yeni altın çağın ortaya çıkışı için gerekli bir boşaltmadır.

Üstatlar, tekrar söylüyoruz ve lütfen not alın, siz zorlu astrolojinin uzun periyodu içindesiniz ve insanlığın bireysel ve kitlesel olarak halledilmemiş sorunlar ile yüzleşmesi ve çözmesi için bu modelleme tasarımla, amaçla tüm çözülmemiş enerjileri yüzeye getiriyor. 2038’e götüren, büyük frekans değişimi tarafından daha fazla yükseltilen yoğun temizliğin tarihi aşamasındasınız ve elbette bu tüm çözülmemiş enerjileri, çatışmaları, eşitsizlikleri ve sorunları tamamlamak büyük çaba gerektirir.

Ve ‘gelecek’ akışkan olmasına rağmen, bazı olayların yerini aldığını ve aslında sizin birlikte yarattığınızı ve kendi 3B gerçekleşmelerinden sadece uzay ve zaman ile ayrı olduğunu söylüyoruz. Ve insanlığın yükselişi bunlardan biridir ve daha derin içsel seviyede, aranızdaki arayıcılar bunu biliyor, ama bunu dışsal olarak anlamanız ve kabul etmeniz sizin için önemlidir. Kitlesel olarak insanlığın (ve bireylerin) yaşamlarını dayandırdığı inanç yapıları var oluşunuzu o kadar programlıyor ki, çoğu zaman içsel olarak bildiğinizi dışsal olarak inkar ediyorsunuz.

2017 den 2020 ye kadar gezegenin enerjileri uzatmalı, keskin bir salınımdadır ve bu yoğunluk seviyesinde, her tutulma, gündönümü ve ekinoks ile frekanssal gösterge yükselecek. Bunlar yeniden ayarlanma, kristal geçiş ve yeniden yükleme fırsatları sunuyor. Bu tür periyotlar kodlama için önemlidir ve sıraladığımız fırsatların zamanlamasını kullanmanızı ısrar ediyoruz ve yoğunlukların enerji alanınızı boğmasına ve kayıtsızlığa veya hayal kırıklığına yol açmasına izin vermenizi istemiyoruz. Bunlar güçlü zamanlar ve siz Dünya Koruyucuları, Izgara İşçileri & Işıkişçileri Yeni Dünyanın çalkantılı akımlarında seyreyleyerek, cesurca öncülük yapıyorsunuz ve geçişi demirliyorsunuz.

Enerjilerin nadir karışımındasınız, ama bu frekans, zorlu yoğunluğuna rağmen yüksek frekanslı kodlarla dolu. Işığın Geri Dönüşünü sağlayan kodlar. Ve eşlik eden arınma görünürde kaos içinde sansürsüz olmasına, gelişigüzel oluşta gerçekleşmesine rağmen, negatifliğin gerekli salıverilmesini ve mesih ışığının tohumlayıcı akışını temsil eder.

2017’nin Güç Noktaları:

Tutulmalar

  • Ay Tutulması            10 Şubat
  • Güneş Tutulması        26 Şubat
  • Ay tutulması                7 Ağustos
  • Güneş tutulması         21Ağustos

Ekinokslar & Gün Dönümleri

  • Ekinokslar: 20 Mart 2017 10:28 GMT   & 22 Eylül 2017 20:02 GMT
  • Gündönümleri: 21 Haziran 2017 04:24 GMT & 21 Aralık 201716:28 GMT

Ağustos 2017, 2017’nin en güçlü enerjisel aşaması olan mega – tutulmaların ard arda dizilişini getirecek. 28 Temmuz – 23 Ağustos periyodu Dolunay Ay Tutulmasını (7 Ağustos) ve Tam Güneş Tutulmasını (21 Ağustos) içeriyor. 8 Ağustos, 8 – 8 Aslan Kapısı olacak ve içsel keşif için inanılmaz güçlü bir zaman olacak.

2017’nin Mega Tutulmaları

 2017 sırasında bir çok astronomik/astrolojik güç zirveleri varken, hiç biri Ağustos’un tutulma aşaması kadar önemli veya büyük değil. Buna göre astro vektör bu paylaşımda odağımı olacak. İlginçtir ki, belki, içsel gözden geçirme ve yeniden ayarlanma açısından daha önemli tekil periyodu sunan 7 Ağustos Ay Tutulmasıdır, çünkü Ay Tutulması 8 – 8 portalına yakın çok güçlü bir dolunayda gerçekleşiyor. Bu, kutsal yolculuklar ve iç gözlem için elverişli bir zamandır. Bu zamanlamada, yerküresel enerjiler zirvede olacak ve zaman kapıları açılacak zenginleşmiş rüyaları ve psişik vizyonu sağlayacak.

Tutulmalar ışığı, gezegensel frekansları, jeo – yerçekimlerini ve kollektif düşünceyi birleştiren açıklıklardır. Tutulmalar hem İlahi Düşüncenin hem de İnsan Kollektif düşüncesinin yüksek titreşimlerinin damgalanması için eşsiz bir palet sunar. Ay tutulması sadece dolunayda gerçekleşebilir ve güneş tutulması sadece yeni ayda gerçekleşebilir. Her ikisi de tutulmaya ilave güç sağlar. Tutulmalar sıklıkla insanlık tarafından tekil olaylar olarak görülür, ama biz aksini söyleyeceğiz… ay ve güneş tutulmaları Ağustos 2017’de gerçekleşmekte olduğu gibi direkt lineer sıralamada olduğu zaman, enerjinin daha büyük yoğunluğunda daha yükseltilmiş bir alan oluşur.

Ağustos 2017’de, ay ve güneş titreşim imzalarının sembiyotik birbirine karışması oluşur, bunun etkisi sinerjiktir… her ikisi de büyütülür. Bu işbirliğinde, ister kısmi, halkalı, ister tam tutulma olsun, güneş tutulmasının herhangi bir formu tam ay tutulmasının tüm etkileriyle birlikte mega etkiye büyütülür. Yani eğer ay tutulması tam ise ve kısmi olan güneş tutulması ile lineer bir sıralamada ise, sonuç olarak ortaya çıkan ardışıklık her ikisini de ‘İkili Bütünlük’ etkisinde büyüten mega bir enerjidir.

Tutulmalar daha ileri toplumlar tarafından dünya planındaki gerçekliğin boyutsal dokusuna nüfuz eden son derece önemli olaylar olarak bilinirdi. Atlantisliler tutulmalardan sonsuzluk noktaları olarak söz ederlerdi, çünkü tutulma periyodunda, lineer zaman sonsuzluğun kısa bir ara faslında durur. (‘Tutulma’ sözcüğü Atlantis dilinden gelir ve kadim Yunan diline girmiştir, ‘var olmayı gizlemek’ veya ‘var olmayı durdurmak’ anlamına gelir.) Tutulmalar ışığın dalga boylarını eşsiz şekilde değiştirir ve yerçekimini etkiler. Tutulmalar sırasında yerçekimsel anormallikler ve bükülme etkileri gerçekleşir. Bunlar şu andaki biliminizde Allias ve Saxi etkileri olarak düşünülür.

Tutulmalar dünyaya nüfuz eden ve insanlığı etkileyen kodlanmış eşevreliliğin ‘vurmalı’ enerji dalgasını yayar. Eşevrelilik epifizi açar ve hem insan fiziksel bedeninin hücrelerinden hem de eterik bedenin enerji yapısından gelen spesifik bir yanıta yol açar. Tutulmalar aşaması sırasında bildiğiniz şekliyle zaman değişir. Ve bu yoğunluklar yaratırken, aynı zamanda bilincin olağanüstü ‘boyut kapılarını’ da açıyor. Bu nadir aşamalarda rüya halleri daha lüsid ve uyanık bilinçte değişmiş haller de farklılaşmıştır. Düşüncenin nabız atışı, yaşam gücü titreşimi süptil ama çok anlamlı şekillerde değişiktir. Gerçeklik pencereleri açılıyor, var olmanın ufukları genişliyor. Uzay – Zaman kısa bir süreliğine değişiyor. ‘Ebedi Şimdinin’ eşzamanlı zamanının yüksek halleri güçleniyor, çok boyutlu netliğin gerçekten gösterişli aşamasını sağlıyor.

‘Kutsal sitelerin’ dünyadaki vektörlerin içinde yaşam gücü birimlerinin (bunlara ayrıca Adamantine veya Akaşik Öz deniyor) daha büyük konsantrasyonu ile bezenmiş gezegensel güç düğümleri olduğunun farkındasınız. Tutulmalar bir zaman periyodu boyunca, yaratıcı yaşam gücü parçacığının yoğunlaşmış dalga – akışını yayar. Bu tutulma ile ilgili enerji bombardımanı, ‘İlahi’ düşünce kalıbının sokulmasıyla, ayrıca hem bilinçli hem de bilinçdışı seviyede insanlığın yüksek niyeti ile tohumlanabilir. Bu enerji, bunu ister kavrayın ister kavramayın değişen derecelerde hepinizi bir seviyede etkileyecek. Ama bilinçli veya bilinçsiz olarak bunu nasıl kullanacağınız odağınıza, bilginize ve ışık miktarınıza bağlı olacak. Şu anda gerçekleşmekte olan ve Ağustos 2017’nin ikili mega – tutulmalarının birleşik enerjisinde gerçekleşecek olan şeyin bir kısmı, süregiden aşırı yüklü duygusal hallerin kendiliğinden isteksiz salıverilişi olacak.

 2017’nin Tam Güneş Tutulması Merkür gerilemesinde gerçekleşiyor ve bu Merkür retrosu karakteristiklerinin etkisini yükseltecek (ve tüm diğer gezegen hareketlerinin). Eşsiz karakteristik hissetme – tonları insanlık tarafından tutulmanın rezonant titreşim alanına gömülüyor. Gezegendeki şu andaki ‘enerji kokteyli’ tarafından provoke edilen aşırılıklar gibi duygusal gerilimler daha normal seviyelere daha kolaylıkla geri getirilebilir. Tutulmalar hormonal dengesizlikleri stabilize edebilen bir enerji taşır, belirli enlem ve irtifaların elektromanyetizminin insan bedenine ve duygularına denge sağlamasına benzer şekilde.

2017’de Ekonomi

Ekonomi medyanızda bazıları ekonominin iniş çıkışının büyük korku ve kaygı alanlarına dalgalanmaya & düşmeye devam ettiğini görüyor. Bazıları tam çöküşü kehanet etti.Sevgililer, ekonomik sistem değişmek zorunda iken ve değişecek iken, küresel kaosa tam bir çöküş Yeni Dünyaya hizmet etmez. Tam bir çöküş gerçekleşmeyecek, gerçekleşmesine izin verilmeyecek. Yeni sisteme değişim zamanla gerçekleşecek, ama onlarca yıl alacak. Bu kademeli bir süreç olacak.

Ama korku simsarlarını izlemeye yatkın olanlar için, Yeni Dünyanın yeni paradigmasının yüksek frekanslarında, odak düşünce realitede daha büyük dayatma ve hızlanma ile tezahür eder. Bireysel bazda ekonomik felaketin derin korkusuna uyumlananlar bunu kendi kişisel deneyimlerinde tezahür ettirebilirler, çünkü siz kendinize korktuğunuz şeyi çekiyorsunuz.

Pazarlar yükselip düşebilmesine rağmen, bu tür salınım modelleri çok aşırı olmayacak. Pazarları & piyasayı kontrol & manipüle eden güç odakları/illüminati küresel finansal çöküşe izin vermeyecek. Bu özverili olmak değildir, tam tersine aslında çöküşü önlemek onların ilgilerine hizmet eder. Ve çöküş gerçekleşmeyecek.

Bunların bazılarının bazı ‘istikrarlı’ mallar ya da altın ve gümüş gibi değerli metaller satmak için korkuyu tahrik etmek üzere alternatif güdüleri var.

Bitiriş Özeti

2017’de, 2016’da deneyimlenen kapsamlı enerji tonları & yoğunluklarına bir çok çarpıcı ve büyük benzerlikler olacak. Aslında, zorunlu arınmaların & temizliklerin yoğunluk seviyeleri salınmaya & tırmanmaya devam ederken, 2016’dan 2020’ye ‘tonlar’ istikrarlı kalacak. Bu avuntu ve berraklık aşamaları olmadığı anlamına gelmiyor, dünyanın rezonansı yükselirken, titreşim frekansının geriplan seviyelerinin yükselmeye devam ettiği anlamına geliyor.

Sizden kontrol ve denge yeteneklerinizi kuvvetlendirmeniz isteniyor ve aslında bunu yapmak için araçlara sahipsiniz. Aura kuvvetlendirici ve çakra dengeleyici değerli taşların uygun & akıllı kullanımı şimdi geçmişten daha önemlidir. Çünkü bunlar bilinçli canlı dünyanın kristalin armağanlarıdır.

Manyetik ızgara azalıyor ve yeni 144 Kristalin Izgara şimdi yerinde ve dayanıklılığı artıyor. Kristalin enerji 2012 sonrası daha eşmerkezli olarak hizalanıyor. Ayarlanması zaman alıyor, ama yüksek veçheyi sağlayan daha lüsid bir frekanstır. Kristalin frekansa ayarlanma ve 33 çakra sisteminin aktivasyonu, dayandığınız zorlu aşamalarda geçici istikrarsızlık ekleyebilir.

Süregiden enerjilerin çalkantılı veçhelerinde, bilinçsiz olan için kötü etkilenmek kolaydır, aynı frekansta bilinçli birlikte – yaratım düşünceyi odaklamakta kullanılabilir, özellikle kristalin aletler ile yardımcı olunduğunda.

Aura bakımı şimdi anlaşılmalı ve uygulanmalı. En iyi aura istikrarlığı ve devresi önemlidir.

Düşüncelerinizin kesinlikle 3B gerçekliğinde daha verimli tohumlama & tezahür bulma gücünde olduğu Yeni Dünya Gezegeninde üssel olarak hızlanan bir enerjidesiniz.

Bu gerçeğin kılıcıdır, ama iki kenarı keskin bir kılıç. 2017 ve ötesinin değişen iyonik oranında, Çekim Yasası daha verimli, daha hızlıdır. Bu, inisiye için harika bir nimettir ve bilinçsiz olan için, belki incinebilirlik bölgesidir. Yine de, insan bilinçli olarak meydan okumaya yükselmezse, bunu bilinçsiz gel gitler ile yapmaya zorlanabilirsiniz. Başını kuma gömenler için artık daha fazla yer yok. çünkü bu yoğunluğun gel gitleri bir şekilde dikkatinizi talep edecek olan uyanış enerjisidir. Geçişinizi motive edecek & öğrenmeyi kolaylaştıracak.

2017 kristalin niyette olanlar için büyük büyüme, neşe ve genişleme yılı olabilir.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir…

(Çeviri: Saffet Güler)

Yukarıdaki mesajın telif hakkı vardır © Tüm Hakları Saklıdır   www.Earth-Keeper.com

James Tyberonn kalanıyla bu Metatron mesajının 3B telif hakları Earth – Keeper yayıncılığa aittir. Bu mesajı sevgiyle sunuyoruz. Karşılığında para almadığınız, değiştirmediğiniz veya herhangi bir şekilde düzeltmediğiniz, websitesinin & yazarın ismini ve bu telfi hakkı uyarısını eklediğiniz sürece EK Admin’den belirtilmiş izinle online paylaşılabilir. Earth – Keeper Admin’in yazılı izni olmadan U – Tube veya basılı dergilerde ve kitaplarda yayınlanamaz.