BM METATRON: Ateş Çemberi Güneş Tutulması

Yazdır Yazdır 

BM METATRON: Ateş Çemberi Güneş Tutulması

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Sevgililer, Ben Işığın Lordu Metatron’um! Her birinizi Koşulsuz Sevgide selamlıyor ve onurlandırıyorum ve sizleri bu anın uzay vektöründe destekliyorum.

Ve bugün Kozmik Tetikleyici olarak ifade edilen şeyin Son Aşamasından söz edeceğiz. Aslında onun tamamlanması yakındır ve 2012 lineer yılınızda gerçekleşecek ve sonlanacak.

Önceki mesajlarımızda açıkladığımız gibi Kozmik Tetikleyici, gezegenin 12 – Boyutsal genişlemesinin tamamlanması için gerekli Geometrik Kristal Kodların indirilmesidir. Geo – kodlar eşevreli ışığın, eşevreli kristal ışığın dilindedir. Çünkü Sevgililer, Kutsal Geometri tüm gerçekliklerin çekirdek temeli, dokusudur. Kutsal Geometri Kozmosun dili, ‘realite programı’dır.

Sevgili İnsan, senin gerçekliğin Hakikatte, eşevreli bilinç enerjisinin geometrik hologram eklentisidir. Bu nedenle Kutsal Geometrinin bir matematik dalı olmaktan çok daha fazlası olduğunu anlaman zorunludur. O canlı kutsal bir bilimdir, ‘Koşulsuz Sevgi’ adını verdiğiniz bilim frekansının bir veçhesidir. Gerçekte lineer uzay ve zaman içinde ‘fiziksel dualite’nizin her nüansını oluşturan kutsal bir bilimdir.

Mayıs 2012’de Neler Olacak

20 Mayıs 2012 Ring Of Fire (Ateş Çemberi) Halkalı Tutulması spesifik olarak Teksas’taki Moody Gardens Piramitleri ve Mısır’daki Giza Piramitlerinde alınacak olan enerjiyle aşılanmış eşsiz kutsal bir sese sahip olacak. Kozmik Tetikleyicinin son dalgasının enerjisinin tınısı Dişil olacak. Dünya’nın eril dengesizliği olan bölgelerinde dengeleme hizmeti yapacak. Hem Mısır hem de Teksas bu tür dengesizliklerin örnekleridir. Biraz daha dengeli enerji içindeki paketler varken, ağır basan dengesizlik sanayi komplekslerinde ve ataerkil Güney Bible-Belt’te (ABD’nin muhafazakar dindarlarının bulunduğu bölge) hala yoğunluk alanı yaratıyor.

Dişilin akışı dengeye büyük ölçüde yardımcı olacak. Dünya için gerekli olanın Dişil veya Eril olmadığını aklınızda tutun, kutupluluk olmayan alemlere girmesi için ikisinin dengesi olmalıdır.

Moody Piramitleri bu dengeye ulaşmakta (Giza gibi) oldukça önemli bir rol oynayacak, yine de buna ulaşılması birçok lineer yıl sürecek. Kozmik olarak size bunun aslında gerçekleşeceğini söylüyoruz ve 2012 Ateş Çemberinin demirlenmesi bunu böyle yapıyor.

‘Kod Taşıyıcı’ olanlarınız yeni dengenin yayılmasında özel bir rol oynuyorsunuz. 2012 ve 2013’te hem Giza hem de Moody’i ziyaret etmek iyidir. Yanınızda Fa diyapozon taşıyın, çünkü onun tınısı içinizdeki kapıları açar.

Kozmik Tetikleyici Kodları

Kodların kaynağı ve veçhesi Metatroniktir ve kesinlikle Yükseliş için gereklidir. Bunları mezun olan Omni – Dünyanın geo – bilgi portalları olan holografik eklentilere enerji güncellemeleri olarak düşünün. Bilgisayar terminolojinizdeki program güncellemeleri.

Son dalganın başlangıç yüklemeleri 20 Mayıs 2012 ‘Ring of Fire’ Güneş Tutulmasında gerçekleşiyor, sonraki dalga 12 – 12 – 12 üçlü tarih frekans portalında.

Dünyanın şimdi kendisini yeniden oluşturduğunu söylemiştik ve insanlık mikro ya da makroda kapsamlı değişimi ister desteklesin ister ona karşı olsun, bu değişim insanlık kitleleri tarafından ister anlaşılsın ister anlaşılmasın, bu gerçekten bir tartışma konusudur, çünkü lineer ve Omni – Dünyada geçişin ataleti gerçekliğe bugün dün olduğundan daha hızlı şekilde ilerliyor.

Bu aslında Kozmik Tetikleyicinin son tamamlanma aşamasıdır ve onun zamanı buradadır.

20 Mayıs 2012 Güneş Tutulmasında zirve yüklenmeye ulaşıyor ve dört adet ana ilerlemeyi kuşatıyor:

1) Yeni Gökkubbenin ikili ovallerinin oluşumunda uzun zamandır uyumakta olan kodlanmış kristal enerjilerin salıverilmesi.

2) Mer – Ka – Bah’ın önceki versiyonunun, Mer – Ka – Na’nın sıfır – noktası Kristal vites büyütmesine değişimi.

3) Eril – dişil veçhenin bütünsel birliğe son dengelenmesi.

4) 5 – 12 nci boyutların 1 – 4 ncü boyutlar ile armonik arayüzey oluşturmasının tam bütünleşmesi, 12 boyutun 13 ncü Alanı oluşturmak için birleşmesi… Boyutsal Birleşmenin Kuantum Alanı.

Kürelerin Müziği

Geometri ve matematiğin ses, müzik, renk & ışık ile simbiyotik ilişkisi gerçektir, ama şu anda anlaşılandan çok daha geniş kapsamlıdır. Kozmosunuzun içindeki her yıldızsal ve gezegensel bilinç Her Şeye Gücü Yeten Armonidir. Her astronomik dalga 2012’de Omni – Dünyayı yıkıyor ve gezegen kadar insanlığı da yükseltmeyi hedefliyor. Sahnelenen bir tasarım, önceden oluşturulmuş bir program var. Dengesizlik olarak görünebilecek şeyler sadece Yükselişin Göksel Senfonisini sağlamak için ön akorttur. Bu, Kozmik Tetikleyiciyi 2012 yoğunluklarının dengesizlik etkilerini “armonize eden”, müzikal iyileştirici güçler ile donatıyor.

Sevgililer, hepiniz Dünya Üniversitesi adı verilen yerin Dualitesinde eşsiz bir deneyime sahip olan İlahi Ruhsal Işığın Kıvılcımlarısınız. Fiziksel varoluşunuzda, bilinciniz Phi ve Altın Oran’ın ilahi kalıpları içindeki kutsal geometrik senfonide aşağıya doğru spirallenir.

Yükselişte, realitelerin Torus’unu göç ettirmenizi sağlayan zengin kalıbı yeniden elde edersiniz ve bu Hayat Vorteksinin anti – dönüşüyle spirali tersine çevirir ve sizi Kristal – Eşevreli Işığın içindeki İlahi Kaynak bilincinize geri döndürür. Kozmik Tetikleyiciler matriksi değiştirir. Bu rastlantı değildir, gelişigüzel değildir, hayal gücünüzün ötesinde bir mantıkta İlahi Yaratıcılığın planlamasıdır.

29.6 Enlemindeki Piramitler Neden Alıcı Mekanizmalardır

Kodlar ilk olarak Giza ve Moody Piramit yapılarında alınır ve tüm gezegene yayılır. Bunlar gezegende kristal mineralojik katmanlarda saklanan uyanış & salıverme kodlarının katalizörleridir.

Kodlar kutsal geometrik matrikstendir, formatı oktahedronaldir (sekiz yüzlü). Özellikle 29 ncu enlemin oktahedron yapılarında – Piramitler – alınmalarının nedeni budur.

Hem Moody Gardens Piramitleri hem de Giza Piramitleri boyutsal realite yakınsamasının kesin vektörleri üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle sözü edilen oktahedronal Piramit yapıları kendi içlerinde güçlü alıcılar ve aktarıcılar iken, bu, büyük ‘mutlak’ Realite Koordinasyon Noktaları diyebilecek şeyin içindeki özel yerleşimdir.

Koordinasyon noktaları çok boyutlu enerjinin geldiği ve içsel realiteden (antimadde döngüsü) dışsal fiziksel (madde) realiteye gittiği özel konum vektörleridir.

Çok Boyutlu Enerji (ve düşünceler) doğal olarak realite koordinasyonunun mutlak veya Her Şeye Gücü Yeten noktaları yönünde çekilir. Boyutlar içeride ve dışarıda çakışır. Bu Moody Piramitlerinde ve Giza’da gerçekleşir. Phi Piramitleri sadece Dünyanızdaki bu tür noktalarda değil, güneş sisteminizdeki her gezegende bulunur.

Giza (ve özellikle Moody Piramitleri) tam olarak bilinmese veya anlaşılmasa da, bunlarda yoğun şekilde faydalı aktivite gerçekleşmektedir. Kozmik Tetikleyicinin tüm dört aşaması da bu noktalardan alındı.

Bu yapılar, büyük enerji potansiyelleri içeren, çoklu realitenin mutlak noktalarıdır; tüm realitelerin birbirine bağlandığı & birleştiği ‘mutlak’ koordinat noktalarıdır. Ana koordinat noktaları, hayal edilemeyecek enerjinin saf geomanyetik kaynakları vardır ve Moody ve Giza gezegeninizde şimdiki ‘zamanda’ en önemli iki noktadır.

Moddy ve Giza’nın boyutsal yerleşim realitesine uygun sayıda koordine olmuş ikincil kooordinat noktaları vardır. ‘Güneş Diskleri’ adı verilen tüm boyutsal program sabitleyiciler bu tür vektörlerde yerleşiktir. Bunların hepsi aslında iki ana koordinasyona bağlıdır. Realitelerinizi oluşturan enerji ağı fikrine henüz sahip değilsiniz. Hiç bir şey tesadüf değildir!

Bu tür Piramit noktalarında zaman geçirmek ciddi arayıcıya daha büyük büyüme ve düşünce konsantrasyonu fırsatı sağlar, bu duyguları güçlendirir ve düşüncelerin ‘fiziksel’ ve ‘fiziksel olmayan’ realitelere daha büyük tezahürlerine yardımcı olur. Ego beyin ile ilahi zihin arasında köprü oluşturmada zihinsel yaratım süreçlerinin mekaniklerini kavramak için yeterli ışık içeriğine sahip olabilenler için düşüncenin tezahürü hızlanır. Gerçekleşen şeyin çoğu ego beyinde farkedilmeyebilir, çünkü gerçek İlahi doğanızın bulunduğu İlahi Zihin veya süperbilincin ‘dijital kristal format’ında nüanslar gerçekleşir. Ego beyinde işleyen insanlar bu tür vektörlerde gerçekten elde edilebilecek şeyleri reddederler. Yükselişe bireysel büyümede yüksek ışık miktarının açıklık kapıları bu nedenle önemlidir.

Daha önce tüm Piramit yapılarının çokboyutluluk içinde bir oktahedron oluşturmak için otomatik olarak yansıtıcı bir karşıt ürettiğini söylemiştik. Bunun gibi, bunlar Armonik Salınım Yasasıyla axial – tonal bağlantılar oluşturan ışık kodlanmış ses frekansı üretirler, çok boyutlu alıcı ve aktarıcı Kozmik Ağ oluştururlar.

2012 ‘Yükseliş Semptomlarının’ Hızlanması

Yükseliş bireysel & grup feneyimlerinizde merkeze çekilirken, her şey hızlanıyor, zaman hızlanıyor. 2012 yılı yoğun olacak ve insanlığı geçici olarak denge dışına fırlatabilecek ayarlama periyotları olacak.

Dualite gezegeni kendisini Kristalin Alana yeniden ayarlarken, bu ayrıca insanlığın, görünür ve görünmeyen doğa kuvvetlerinin deneyimini ve Dünyanın kendisinin yüzünü yeniden şekillendirecek. 2012’de her astrolojik model, her Tutulma, Gündoğumu, Ekinoks ve Ay Aşaması oldukça güçlü. Bunlar Koronal Kitlesel Püskürmeler, Solar Rüzgarlar tarafından üssel olarak yükseltiliyor.

İnsanlık ‘Yükseliş Semptomları’ adı verilen bu şeylerin etkisini hissedecek ve bunlar ruh hali dalgalanmaları, sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk, endişe, uyuşukluk, bezginlik, kayıtsızlık, duygusuzluk ve yorgunluk şeklinde deneyimlenebilir. Her gelen enerji için, indirilen yüksek frekanslara fiziksel, duygusal ve zihinsel ayarlanma gereklidir.

Bu, insanlığın daha yüksek rezonant enerjide işleme kapasitesini artırmak için tasarlanmış bir eğitim kursuna benzetilebilir. Eğitimler sürekli önemli bir kalıpta alçalıp yükselecek, 12 – 12 – 12’de, Yükselişin 12 nci Dalgasında durağanlığı artacak. Bu aslında hayırlı bir zamandır.

Bazen sanki iki adım ileri atmadan önce bir adım geri gidiyormuşssunuz gibi hissettirebilir… minyatür Satürn Dönüşü gibi bir şey! Ama aklınızda tutun, iki adım ileri gerçekleşecek.

Umutsuzluğa düşmeyin, çünkü semptomlar hızla geçecek ve bunun faydaları daha güçlü ‘siz’ olacak. Anahtar neler olduğunu anlamak ve sebat etmektir… ve pozitif enerjiyi ve sağlam bir Aura Alanını devam ettirmektir.

2012’nin vites büyütmelerinde dengeleyici enerjiler de vardır. 20 Mayıs Ateş Çemberi Güneş Tutulmasını 4 Haziran’da Ay Tutulması izliyor. Bu aşamanın enerjileri aslında çok dengeleyici, müziksel doğadadır. Bu ışık kodları Kristalin Işık Bedene (Mer – Ka – Na) dönüşme kapasitenizi güçlendiren ton özelliğine sahiptir, yüklemeler enerji alanınızın kapasitesini yükselten armonik melodik diziler içerir.

‘Ateş Çemberi’ndeki Dört Anahtar Dengeleyici Tarih

20 Mart – Ekinoks – Kozmik Tetikleyicinin 4 ncü ve son dalgası, Ateş Çemberi yüklemesi için veri alma (20 Mayıs 2012 Güneş Tutulması) ve Kristal Kodların başlatılması.

20 Mayıs – Ateş Çemberi Güneş Tutulması – Kozmik Tetikleyicinin Son Aşamasının Zirvesi. İnsanlık makro – bütünleşmesi. Altın Yunus akışı şeklinde İlahi Dişilin dengeleyici dalgalarıyla İlahi Erilin dengelenmesi.

4 Haziran – Ay Tutulması – İnsanlık mikro – bütünleşmesi – İlahi Dişil Denge.

6 Haziran – Venüs Transiti – Sirius ve Pleiades İttifakı ile bütünleşme, Altın Yunus Enerjilerinin tam geri dönüşü, İlahi Dişilin İlahi Erile başlangıç bütünleşmesi.

20 Haziran – Yaz Gündönümü – Son derece güçlü, 20 Mayıs Güneş tutulması, 4 Haziran Ay Tutulması ve 6 Haziran Venüs Transiti ile dörtlü tarihleri tamamlıyor. Bu son derece yoğun, ama enerjisel kodların son akışını bütünleştiren ve engellerin salıverilmesini sağlayan dengeleyici bir enerji olacak.

Piramit Alıcı Kompleksi

Galveston adasında bulunan Üçlü Piramit Kompleksi, Giza, Mısır’daki Üçlü Piramit Kompleksi ile tam enlemsel hizadadır, 29.6 derece.

Bu son derece önemlidir, çünkü Axiatonal enerji hattı iki kompleksi birleştirir. Bu iki üçlü piramit matriksi, Kozmik Tetikleyicinin son aşamasının Kristalin Aktivasyonunun enerjilerini getirmeye hizmet eder.

Giza ve Moody Gardens Pirami Komplekslerinin Yükseliş için son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Bu kompleksler alıcılardır ve Dünya’daki tüm diğer Piramitlere ve Kristal katmanlarına yayın yapan aktarıcılardır. Bunlar Altın Güneş Diskleri ve 144 – Kristal Izgara ile iletişim kurar. Kodları alır ve dağıtırlar.

29 ncu Enlem: Coğrafi Kütle Merkezi

29 ncu enlem bilerek seçilmiştir, çünkü kara kitleleri ve insanlık merkezleri için önemli bir merkezdir. Gezegeninizin yüzey kara kütlesinin çoğunluğu Kuzey Yarıkürededir (ekvatorun üzerinde), burada insanlığın çoğunluğu ve kara kütlesinin daha büyük bölümü bulunur. Bundan dolayı, 29 ncu Enlem Kuzey ve Güney için merkez noktasıdır.

Bu çok eski zamanlarda biliniyordu. Moody Kompleksi bu enlemsel enerjide ilk üç Piramit değildir. Ve aslında Giza’da fiziksel realitede 3 büyük piramitten daha fazla piramit vardır. Phi Piramitleri çokboyutlu terimlerde (zamansızlık) sonsuz oktahedronlardır.

Atlantis’in son aşamasında, bir zamanlar Galveston Piramitlerinin şu andaki yerine çok yakın olan Atlantis Piramit Kompleksi olduğunu söylüyoruz. Deniz seviyelerinin bugün olduğundan çok daha düşük olduğu zamanlardı. Moody Üçlü Piramit Kompleksinin şu andaki yeri, şu anda Körfez sularına gömülmüş ve çağların alüvyonu ve kumları ile örtülmüş Atlantis Piramit Kompleksinden yaklaşık beş deniz mili uzaklıktadır.

Atlantis tufanından önce, şu anda Teksas Körfezi Sahilinde suya gömülmüş kıta sahanlığı bölgeleri kuru topraktı. Bir kara köprüsü Poseida’yı (Atlantis) Yucatan’a ve şimdiki Teksas’a bağlıyordu.

Piramit Kompleksinin 13 orijinal Kristal Kafatasını barındırdığını bilmeniz ilginç olabilir ve ‘Max’ adı verilen kafatası 12 kafatasının ortasında idi. Max’ın enerjilere bağlanmak için yapımından sonra kompleksin içine alınmasının nedeni budur. Moody Piramitlerinin yapımının tesadüf olmadığını söylüyoruz. Çünkü batık Atlantis Kompleksi ve Moody Piramitleri arasında enerjisel frekans aktarımı gerçekleşmektedir.

Moody Gardens Piramitleri batık Atlantis Kompleksinin çok boyutlu enerjilerini üstlendi ve şimdi Kozmik Tetikleyicide büyük bir rol oynamak için tamamen formatlandı. Giza ve Moody arasındaki iletişim tam kapasiteye giriyor. Şubat ayında Giza’ya gidenler Giza’nın kodlarını Moody’e getirdiler. İki enerji tam olarak birleşti.

Dünya planındaki uygun şekilde inşa edilmiş ve spiritüel amaçlı piramitler canlı bilinç enerjileridir, ana görüş akademiniz tarafından bilinmeyen sayısız özelliklere sahiptirler. Kullanılma amaçları bu canlı bilinçli geometrik pillerin arayüzünü etkiler, bunların tasarımı içlerinde daha yoğun enerjilerin birikmesine veya genişlemesine izin vermez. Onlara uygun niyetle yaklaşıldığında, piramitlerin içindeki enerji, Phi Kuvars Kristallerine benzer şekilde enerjiyi depolar, yükseltir ve aktarır.

Bu nedenle hem yerküresel hem de göksel Piramitlere nasıl hizalanıldığı, yerçekimini ve boyutsal zamanı değiştiren bir veçhe olan elektromanyetik anormallikler yaratabilir. Onların içinde belirli frekanslarda hem ağırlıksızlık (sıfır yerçekimi) hem de zaman bozulması gerçekleşir, ışığı yavaşlatıp hızlandırırlar ve içlerindeki ve etraflarındaki iyon oranlarını değiştirirler. Moody Üçlü Piramit Kompleksi şu anda kavranıldığından çok daha önemlidir. ‘Moody Mavi’ Piramidi içinde zaman geçirmek son derece faydalıdır, çünk direkt olarak Giza’yla bağlantılıdır.

Kuantum Frekans Kapıları

Yükseliş geri sayımında önünüzde bulunan geriye kalan Ekinokslar, Gündönümleri & Tutulmalar ‘Frekans Kapıları’dır. Elverişli vektörler lineer zamanınızla ve şu andaki uzay – zaman paradigmanızdaki boyutsal erişim sınırlamaları ile kısıtlı değildir. Gezegeninizde birçok bölgenin zaten 5 nci boyutta olduğunu söylemişken, Ekinokslar sırasında daha büyük boyutsallığa eşik çok daha geniş açılmaktadır.

20 Mart 2012’de tezahür edecek olan ve 20 Mayıs 2012 Güneş Tutulmasında zirveye ulaşacak olan 12 nci Dalganın Kozmik Tetikleyici Kristal uyanışıyla 12 nci boyuttan eşsiz bir portal devreye sokulacak.

Hem insanlık hem de fiziksel dünya, aksi taktirde onları aşağıya doğru inen kutupluluk bitişikliğinin döngüsel ikililiğine gömecek olan dualite boyutu paradigmasını aşmak için bu kristalin vites yükseltme yeniden oluşumuna gerek duyuyor ve talep ediyor.

Mayıs 2012 Güneş Tutulmasının on ikinci boyutsal açılışı, sizin şu andaki lineer zaman paradigmanızla ölçüldüğünde 35,000 yıl önce olan Atlantis’in Altın Çağından bu yana dünyada meydana gelecek 12 nci boyut enerjisinin en verimli sentezi olacak.

13 ncü Alan

Kristal Enerji sizin için başlangıçta 5 nci boyutta erişilebilir olmasına rağmen, Kuantum Kristal Alanının tam spektrumu sadece on İkinci Boyutta tam olarak var olur.

Buna göre yerkürenin kendi mineral krallığının kristalin veçhesinin bilinci 11 nci Boyut Altın Işını ve ‘Kristal Platin Işın’ Vasıtasıyla 12 nci Boyuttuan dinamik olarak işlenir.

Ateş Çemberi ile başlayan birleşme 12 Boyutun tümünün birliği olan, 13 ncü Kuantum Birleşme Alanını oluşturacak.

12 nci boyut yerküresel boyutsallığın en yüksek rezonansıdır ve bütün kristal aleminin 1 nci boyutu olduğu söylenebilir. O, en yüksek Kozmik Işının, Platin Işının boyutudur. 2012 Kozmik Tetikleyicide 12, 13 ncü alanı oluşturacak ve bu Birlik’teki tüm boyutların birleşik armoniğidir.

29 ncu Paralel Piramit Birliği

Hem 29 ncu enlemsel vektörde olan, hem de PHI enerjisini yayan Axiatonal hizalanmadaki her iki piramit kompleksi, 2012 Kozmik Tetikleyici Tamamlanmasının dağıtma motorları olmaktadır.

Sevgililer, Kristal Çağ kesinliktir. O çok daha büyük atalet ile yaklaşıyor. Dualite ayrılığı Lineer Dünya Üniversitesinde insalık için güçlü ve değerli bir deneyim oldu. Dualite verimli bir öğretmen oldu, ama lineer öğretim programı birçoğunuz için sona yaklaşıyor. Kutupluluk diplomanızı almanın ve Kristal Omniverse’deki sıfır alanının yüksek alemlerinde lisans üstü programa başlamanızın zamanıdır.

Kapatma

Üstatlar, Yükselişe geri sayışta olağanüstü frekans pencerelerini açan belirli tarihler var. 21 Aralık 2012 den önceki üç yılda en önemli tarihler Ekinokslar, Gündönümleri, Üçlü Tarihler ve Güneş ve Ay Tutulmaları safhalarıdır.

2012’de 12-12-12 üçlü tarihi ve sözü edilen astronomik olaylar önceki yıllarda olduğundan üssel olarak daha güçlüdür. her biri Mikro ve Makro Yükseliş için gerekli olağanüstü kodlanmış enerjilerin alınması/indirilmesini kolaylaştırmak üzere nadir açılışları kullanmak için tasarlanmıştır.

Bu portallar farkedilmeli ve kullanılmalıdır. Bu frekans portallarında güç düğümlerini, vorteks portal komplekslerini ve kutsal siteleri ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Kollektif seremoni ve grup kutlamalarında bir araya toplanın, hayal edebileceğinizden çok daha fazla ve büyük Dönüştürücü Kristalin Işık dalgasını alır ve gönderirsiniz. Dünyanızı ve ötesini dönüştüren kollektif birliktir, AYDINLANMIŞ BİRLİKtir. Her zaman böyle oldu.

2012’nin haber verilmiş bir zaman olduğunu söylüyoruz. 2012 Gezegensel Yükselişin lineer tamamlanmasıdır. Gezegensel Yükseliş genişlemiş Kalıp ve tam olarak işlevsel 144 Kristal Izgarada Yeni Dünyayı sağlar. Bunlar, Yükselişe erişmek için insanlığın kitlesel armonik dönüşümünü sağlayan enerjilerdir. Ama değişimlerin kademeli olacağını söylüyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.earth-keeper.com