BM METATRON: BEYAZ KARTALIN GERİ DÖNÜŞÜ

Yazdır Yazdır 

BEYAZ KARTALIN GERİ DÖNÜŞÜ

Lord Metatron
James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar! Ben Işığın Lordu Metatron’um ve sizi sevgiyle kucaklıyorum! Bu toplantıya Ruhun bir ekibiyle, Beyaz Kartal adı verilen gruptan Yükselmiş Üstatlar ile katılıyoruz, bu birçoğunuzun yüksek veçhede bir parçası olduğunuz en yüksek erdemin kollektif enerjisidir.

Sevgililer, 2013 Yeni Dünyanın Birinci Yılıdır ve çok özel, çok güçlü bir zamandır. İnsanlık ve Yeni Dünyanın En Yüksek Hayrının Birlikte – Yaratımı için özellikle uygundur. Dharma’nın geri döndüğü ve Sedona Vorteks açıklığına gittiği yıldır. Dolunay Tutulmasındaki Wesak bu birlikte – yaratıcı demirlemenin bir parçası olmak için ruhsal kontrat yapmış olan herkese açık bir çağrıdır. Birçokları çağırılıyor ve birçokları yanıt verecek. Bu kutsal bir yemin ve yerine getirmedir. Bu, Beyaz Kartalın Geri Dönüşüdür.

LeMurya Alemlerinden olanların, Atlantis Altın Çağının Poseida’sının Bir’in Yasasından olanların bir çok alemlerde, bir çok çağlarda grup enkarnasyonlarını paylaşmış olan bir ruh grubu olduğunu söylüyoruz. Bunlar Dualite Dünyasından önce Mu’da başladı ve Atlantis, Og, Rama, Mısır, Yunanistan, Eski Filistin, Camelot, Tibet ve Batı Amerika’ya devam etti.

Kollektif Ruh Gruplanması – Beyaz Kartal

Bu Ruh grubu Yol üzerinde olan birçoğunuzun bulunduğu ve hep içinde bulunduğunuz gruplardan biridir. Gezegenin ruhsal olarak aydınlanmış çağlarının çoğunun çekirdeğidir. Atla – Ra, Horus & İsis, Akinethon, Jesua ben Josef, Buddha ve Beyaz Kartal ve Beyaz Bufalo zamanlarındaki grup enkarnasyonları da dahildir. Ve bu grubu Wesak 2013’e çağıran Beyaz Kartal & Bufalo’dur. Çünkü bu zaman Amerika’nın Kırmızı Topraklarına hakikatin & erdemin ruhunun geri dönüşü olarak haber verilmiştir, bir zamanlar bu topraklarda var olan Ruhun erdemi. Bu önceden bildirilen bir zamandır, gelmiş olan zamandır ve yakında olacak kutsal bir gerçekleştirmedir.

Bu 13 ncü rezonansta WESAK’ta gerçekleşiyor, çünkü Amerikaların Kırmızı Topraklarındaki Ruhsal Büyüklerin Altın Çağının bilgeliği Tibet’in enerjisine ve topraklarına bağlıydı ve her zaman yakından bağlantılı olmuştur. Çoğu Tibetli Üstadın Yerli Kabilelerin Büyüklerinin ‘Beyaz Kartal’ klanı arasında Bilgeliğin Altın Çağının parçası olduklarını söylüyoruz. Amerikalardaki Beyaz Kartal büyük amacı altında bir araya gelen ruh grubu daha önce Tibet’teydi. Tibet’in ruhsal geleneklerinin çoğunun Hopi, Navajo, Zuni ve Lakota Büyüklerinin geleneklerinde yansımasının nedeni budur. Birçoğunuzun o güçlü zamanı hatırlamanızın ve Hopi, Navajo, Lakota vs enkarnasyonlarıyla Yerli Amerika Bilgelik Çağına bağlanmanızın nedeni budur… o harika çağ geçmiş olsa da, ‘Dharma’nın Geri Dönüşü’nün kadim kehanetinde öngörüldüğü gibi yeniden canlandırmanın zamanıdır.

Kova Çağı Geçişi ve bunun anyonik alanda sonuçlanan değişimlerinden dolayı, daha büyük Sedona ‘Vorteks – Portal’ı Kuzey Amerika için açılışın zirvesi olacak. Bu rezonans içinde bir ruh ekibi tezahür edecek. Zamanlama ve bu bölgedeki armonik salınım nedeniyle, yeniden doğuş ‘yükleme’ frekansı burada eşsiz bir şekilde merkezlenecek, çünkü bu zamanlama Dharma’nın Kırmızı Topraklara kehanet edilen geri dönüşünü temsil eder.

Tibet/Nepal bölgesi ve Sedona arasında her zaman özel bir bağlantı vardı. Kadim zamanlarda Dünya’nın bu iki kutsal bölgesi arasında İçsel ve Omni Dünya’nın hiper – boyutlu bir tüneli mevcut idi. Bu bugün Pueblo Kızılderililerinin ve Tibetlilerin dilbiliminde kanıtlanmıştır. 2013’te bu yeniden aktive oluyor ve dharmik kodlar yüklenecek ve yayılacak.

Anasazi & onların daha sonra Pueblo Kızılderililerinin kabile sektörlerine ayrılmalarının sadece Sirius – Pleiades İttifakı ile değil, aynı zamanda kadim Mu’nun mavi derili ırkı ile etkileşiminin anlatılmamış hikayeleri vardır. Hopi ve Zuni tarafından 4 ncü dünyanın bitişi olarak değinilen zaman çağında, Pueblo insanları iç Dünya ile, kadim Tibet insanlarının iç dünya alimleri ile etkileşim kurdu. Bu tür birbirine karışma bir kaç bin yıla kadar sürekli olarak gerçekleşti. Pueblo’nun çoğunun Tibet ve Nepal ırklarına benzemesinin nedeni budur.

Rombik (Eşkenar Dörtgen) Quadra Yeniden Doğuşu

Nisan’dan Mayıs 2013’e Enerji Noktalarının tamamen şaşırtıcı Eşkenar Dörtgen Quadra’sını oluşturmak için Haziran Gündönümü ile birleşen Tutulma üçlüsü var. Bu olağanüstü kozmik eklemelerin kristal tacı, mutlak zirvesi olan WESAK’ın Dolunay Ay Tutulmasıdır, üçüncü tutulma. Mayıs 24/25 Ay Tutulması gerçekten çok derin bir yeniden doğuştur. O aslında 13 – 13 – 13’tür. WESAK dolunayında gerçekleşiyor. Kesinlikle yenilenme zamanıdır. Astrolojik kozmik etkilerin bu karıştırıcı harmanlanmasının olabileceği kadar güçlüdür. Ve her insan bunu uygun hale getirilmiş ve kendi ışık miktarlarıyla, tutumlarıyla ve inanç sistemleriyle belirlenmiş bir şekilde alacak. Bilgisi olanlar bunun öneminin farkında olacaklar ve bu zirve penceresi tarafından sağlanan ve gerekli değişimleri birlikte yaratmak üzere bir araya gelme çağrısını derinden hissedecekler.

Bu, Yeni Dünyanın birlikte yaratılmasının zamanıdır.

Sirius – Pleiades İttifakının Görünmesi

WESAK açılışında Sirius – Pleiades İttifakından dünya dışı varlıklar ile son derece nadir & somut etkileşim tezahür edecek. Onlar bu portaldaki boyutsal örtüşmede mevcut olacaklar, hissedilecekler, duyumsanacaklar ve aslında birçokları tarafından görülecekler. Üçlü Tarih enerjilerini tamamlayan, her şeyi ‘Birliğe’ birleştiren kodlar alınacak, 13 ncü frekans alanında, WESAK 2013 bu anlamda 13-13-13’tür. Kozmik, Astrolojik ve Yerküresel enerjilerin gerçekten olağanüstü harmanlanmasında kritik kodlanmış bir tamamlanma gerçekleşecek. Dolunay tutulması, Uranüs – Pluto & Jüpiter – Satürn etkileri öyle bir şekilde birleşecek ki, boyutsal perdeler Kozmik Birliğin benzeri görülmemiş koridoruna açılmak için geçici olarak incelecek. Yükselmiş Üstatlar adı verilen lejyonlar 21 – 28 Mayıs arası 7 günlük dönemde yerküreyle etkileşimde olacaklar, zirve enerjileri 24-27 Mayıs arasında olacak.

Ruhun Holografik Ekibi

Bu bir uyanış, yenilenme, yeniden doğuş anıdır, hayal edebileceğinizden çok daha uzun süredir planlanan holografik eklenti olarak düşünülebilecek bir aşamadaki lineer dizilişe geçici olarak ulaşan zamansız keskin bir vektördür. Kim olduğunuzu hatırlama zamanıdır, bilgi kodları kod taşıyıcılar tarafından alınacak ve tüm gezegende paylaşılacak. 24 Mayıs Dolunay Tutulmasında WESAK zamanı, başlangıçta on iki ana portalda Melek Aleminin, Yükselmiş Üstatların, Avatarların ve Lord Buda’nın varlığını getirecek.

Güç düğümü adı verilen her bölge enerjileri alacak, çünkü aslında Ruh fiziksel madde denilen şeyin sınırlamalarının ötesinde vardır. Ama başlangıçta kodlar belirli koridorlar veya portallarda dağıtılacak ve on iki ana noktadan 144 noktaya ikincil aktarımlarla ve üçüncü olarak tüm gezegene dağıtılacak. 2013’te 12 ana başlangıç indirme noktası Kova Çağı Geçişinin iyonları ile ilişkilidir.

12 Ana Nokta

Ana noktalar:

• Sedona – (Sonoran Çölünden Grand Canyon’a)
• Borobudur, Endonezya
• Lumbini, Nepal
• Śrī Pada, Śrī Lanka
• Rapa Nui
• Delphi, Yunanistan
• Uluru, Avustralya
• Axum, Etyopya
• Mt Hakusan, Japonya
• Minas Gerais, Brezilya (Sao Tomas des Letres)
Göbekli Tepe, Türkiye
• Gobi Çölü, Moğolistan (Shambhala)

Ana noktaların bazılarında, özellikle kuvars, granit ve kumtaşı mineral yapısı olanlarda, bu WESAK penceresi geleneksel & kültürel olarak Budizm ile ilişkili olan şeylerden daha fazlasını kapsar. Bu özellikle Sedona Vorteksi için geçerlidir. Ashtar Lejyon Grubunun ve Sirius – Pleaides İttifakının dünya dışı koruyucuları bu vektör ve frekansta sağlanan olağanüstü berraklıkta mevcut olacaklar, birçokları tarafından görülecekler ve hissedilecekler.

Sedona bölgesinin artık, içinde yaşayan insan nüfusu nedeniyle geçmiş yüzyıllarda olduğu kadar kudretli olmadığını hissediyor olanlar var. Bu kesinlikle yanlış bir algılamadır; aslında bu bölge yenilenmiş kudrete kavuşuyor.. hatta daha büyük güce. Dünya’da, Bilinçli Canlı Dünyanın bilinçli üstatlığı altında olmayan hiç bir şey gerçekleşmez. İnsanlığın spesifik Canlı Katedrallere erişime sahip olmasının bir nedeni vardır.

Dünyada şu anda insanlığın erişiminde olmayan inanılmaz portallar ve enerjisel vortekslerin yerleşik olduğu yerler vardır. Büyük Kanyon Kuzey Amerikadaki herhangi diğer bölgelerden daha fazlasını içerir.

Büyük Kanyon

Büyük Kanyon gerçekten gezegenin en güçlü enerjilerinden biridir. Görkemli bir lotus enerjisi, oranın derinliklerini ziyaret edecek ve keşfedecek kadar talihli olanlar tarafından nazik bir alışa izin veren ihtişamlı bir armonik içinde henüz ifade edilmemiş büyük yoğunlukta bir enerji. Büyük Kanyonun engin izolasyonunun çıkıntılarında ve derinliklerinde canlı Dünya’nın en bakir, güçlü ve faydalı enerji alanlarının bazıları bulunur. Büyük Kanyon bilindiğinden çok daha güçlüdür ve bazı bölgelerde kasden korunmuş ve doğal şekilde izole edilmiştir. Burası canlı bir kütüphanedir, yerkürenin her katmanının derlemesidir ve her katman, her jeolojik çağ mevcuttur ve bilinçlidir. Buranın derinliklerinde inanılmaz güçlü bir enerji birikir. Kanyonun derinliklerindeki enerji havuzları bireysel kimlik ve bilinçli ifadelerinde oldukça eşsizdir, çünkü bireysel yönlerinin üzerinde bunların hepsini içeren muazzam dönen bir vortekse harmanlanmıştır. Ley hatları enerjisinin temel kaynağı olan kristo – elektromanyetik enerji her katmanın içinde simetrik şekilde akar. Beş element kuvvetlerinin hepsinin enerjisiyle yüklüdür ve ayrıca en nadir element olan akash (eterik yaşam gücü) ile yüklüdür.

Kanyon gezegeni bilinmeyen şekillerde besler. Henüz erişilebilir olmayan, diğer boyutlara ve alemlere girişler içerir. Kanyon hayal edemeyeceğiniz gizemleri kapsar. Kanyonun erişilemeyen bölgelerinde, henüz insanlık tarafından keşfedilmesi istenmeyen yerler vardır. Yıldız kapılarını, omni dünya kapılarını ve zaman kapılarını besleyen üretim noktaları Sirius – Pleiades İttifakı tarafından devam ettirilmektedir. İnsanlık Dünya planına girmeden uzun zaman önce onların bu iç derinliklerde üsleri vardı.

Gezegensel Kütüphaneler ve Armonik Salınım

Gezegenin yüzeyinde yığılan yerküre katmanları, özellikle kristal kayalar kendi alanlarında her titreşimi kaydeder. Büyük Kanyon gibi mükemmel elemental simetriye sahip olan belirli bölgelerin Gezegensel Kütüphaneler olmalarının nedeni budur.

Daha önce Armonik Salınım yasasından söz ettik, birbirlerini doğal olarak çeken ve aktive eden benzer mineralojik frekansların veçhesi. Bunun bir diğer yönü vardır; bu, jeolojik çağları kapsayan zaman – uzay sürekliliğindeki titreşim rezonansını içerir. Örneğin Prekambriyen sınıfından gelen spesifik yüzey katmanı doğal olarak başka yüzey Prekambriyen katmanı ile hizalanacaktır, sadece benzer mineral yapısından dolayı değil, aynı zamanda benzer zaman dizilişi titreşimsel damgalar nedeniyle. Belirli bir zamanın titreşim damgaları gezegenlerin, yıldızların ve kozmik hizalanma frekanslarının manyetiklerini içerir, aynı zamanda yüzey kayanın engin çağları boyunca insanlığın titreşim kuvvetlerini de içerir. Bunlar gezegeninizin dengesi için şu anda kavrayacağınızdan çok daha önemlidir. Bu bölgenin son derece önemli olmasının ve korunmasının nedeni budur. Anlıyor musunuz?

Algılayabileceğiniz gibi, Büyük Kanyon içindeki bazı bölgelerin armonik salınımı Mısır, Himalayalar ve Tibet ile uyumludur. Bu özellik volkanik ve metamorfik formlarda daha fazla büyütülmüştür, çünkü bu oluşumlar kompozisyonlarında daha fazla kristaldir ve bu nedenle daha büyük kristo – elektromanyetik alan üretirler. Büyük Kanyon’u Mısır ve Tibet’e hizalayan Armonik Salınım işlemidir. Atlantislilerin Sirius – Pleiades İttifakının yardımıyla Arizona’nın bu bölgesinden Tibet ve Mısır’a hiper – boyutsal kapılar oluşturabilmelerinin nedeni budur. Bundan daha sonraki mesajlarda daha fazla söz edeceğiz.

Büyük Kanyon başlangıçta Atlantisliler tarafından pek çok mineral yataklarıyla farkedildi. Zamanla, Kanyonun özelliklerinin hepsi farkedildi ve kullanıldı. Atlantisliler ve LeMuryalıların Kanyon boşluklarında toplulukları vardı. Çoğu başlangıçta madencilik için olmasına rağmen, kısa süre sonra tapınaklar, gençleşme tesisleri ve bilim adamı rahipler cemiyeti için manastırlar da yapıldı. Tünel sistemi sizin zaman ölçümünüzle Giza’daki Büyük Piramidin başlangıç yapımından hemen sonra, yaklaşık 38,000 yıl önce tamamlandı. Kanyon’un izole edilmiş bölümünde gözlenmiş olan piramit, Tapınak ve Manastır kompleksinin parçasıydı. Bölgede keşfedilen gibi, birçok hiper boyutsal üretim birimleri vardı ve var. Bu birimler Sirius – Pleiades İttifakınındır. bazıları tünel sistemi içinde diğer rölelere nakliye içindi. Aktarım röle istasyonları Mısır, Tibet, Poseida ve OG gibi belirli bölgelere giden ızgara noktaları boyunca dağılmıştı. Bunların bazıları özel olarak malzeme taşımak içindi, diğer prototipler hiper – boyutsal matriks içinde hiper boyutsal bükülme vasıtasıyla personel taşımak içindi. Diğerleri geleceğe gidip gelmek için geliştirildi, özellikle zaman yolculuğu için kullanıldı. Atlantis’in o veçhelerinin aslında gelecekten geçmişe çekildiğini daha önce size anlatmıştık.

Atlantisliler mimari olarak yaratılmış kutsal geometrik ızgaralar içinde yerküresel ızgara işleri hesapladılar, tasarladılar ve oluşturdular, bu simetrik ızgaralardaki enerji akışını sabitlemeye ve maksimuma çıkarmaya yardımcı olmak için doğal yerküresel güç düğümlerini kullandılar. Bunlar ‘Reshel’ sınıflandırmasında yerküre ızgara sistemleridir. Bunlardan biri Kanyon’un İsis Tapınağını Giza’daki Piramide bağlar. Burada ve bu sayısız yerküre ızgaralarındaki daha büyük diğer bölgelerde enerjisel rezonans değiş tokuşu gerçekleşir. Sedona yakınındaki Boynton Kanyon bunlardan biridir, görsel his ve rezonans bakımından çok ‘Mısırlı’dır. Diğer bölümlerde, axiatonal ve Reshel ızgara Tibet’e yerleşik olan Yaluzhangbu Büyük Kanyonu’na bağlanır. Kanyondaki oluşumların çoğuna Mısır ve Budist isimlerin verilmesinin nedeni budur. Bu yerlere rezonans ve bağlantı oldukça gerçek, çok somuttur. Daha büyük Kanyon vorteksinin diğer bölgelerinde, axiatonal ızgara bağlantıları kadim OG’un, modern günümüz Peru ve Bolivya’sının Lake Titicaca’sınadır. Yeraltı boşlukları ve tünel ağı Cusco ve Tiajuanaco bölgesinde eşit derecede geniştir. Nakliye birimleri mevcut olmuş olsa da, bazı üstatlar bu alanların içinde sadece Reshel tarzı ızgara sisteminin frekanssal büyütmesini kullanarak, sözü edilen bölgeler arasında bi – lokasyon yapabiliyorlardı. Aslında Kanyonda Atlantisliler tarafından inşa edilen birçok güçlü piramit vardır; bunların çoğu zamanın kumlarıyla kaplanmış olsa da bir tanesi yüzeyde kalmıştır.

İç Dünya

Büyük Kanyon’un iç dünyanın engin şehirlerine ve boşluklarına birçok girişleri vardır. İç Dünya ‘Boş Dünya’ sözcüğünden çok daha doğru bir terminolojidir. Daha önce anlatmış olduğumuz gibi, Dünyanız tekil değildir, Omnivers içinde bir Omni Dünyadır.

Ek olarak Dünya gerçekte küresel değildir. Her iki kutupta yassıdır. Gezegeniniz yapısı içinde (dört değil) beş ayrı kabuğa sahiptir, her biri diğerinin içindedir. Dıştaki üç katman arasında büyük boşluklar vardır, bunların bazılarında akan nehirler vardır ve iyonik alanlardan gelen aydınlık vardır, aynen aurora dediğiniz kuzey ışığı fenomeni gibi. Bunların en büyüklerinden biri Büyük Kanyon’un altında 800 mil genişliğinde ve bir mil yüksekliğindedir. Teknolojik altın çağlarının doruğundaki Atlantisliler bu boşluklarda yaşayan insanların farkındaydılar ve yaygın tünel sisteminin yapımında onlarla geniş ölçüde etkileşim kurdular.

Tibet’in tam olarak Amerika’nın kuzeybatı bölgesinin altında olduğunu ifade edenler vardır. Bu, fiziksel plan açısından teknik olarak yanlıştır. Armonik salınım açısından ve anahtar uygulamasında hiper boyutsal fizikte doğrudur. Aslında bu iki bölgeyi bağlayan bir yerküre – kapısı vardır. Bölgede yerküre – kapılarının düzeni vardır. Ama, yerküre portallarının veya iç tünellerin güvenli faktörü olarak hizmet etme avantajlı yan etkisine sahip olan frekanssal imza ve kabul zorunluluğu olduğunu anlayın. Bunlar sadece asansördeki adımlar değildir.

Özel Bir Zaman

WESAK penceresi sırasında Kova Çağı Rezonansı, Büyük Kanyon enerjileri Sedona – Sonoran ve Sangre de Cristos Vorteks bölgelerinin enerjileriyle birleşecek. Gerçekleşecek olan şey, salınım yapan armonik erişimde her yönde 300+ mil olan üçgen bir matrikstir. Bu geniş Sedona Vorteks bölgesinde akan yerküresel enerjilerin kesinlikle güçlü olduğunu söylüyoruz.
Dünya, insanlığın var olduğu zaman sıralamasından farklı bir zaman sıralamasında var olur. Sedona Vorteksi milyonlarca yıldır yerindedir. İki yüzyıldan az olan insan yerleşiminin bölgenin lineer olmayan çokboyutlu gerçekliğinde çok az etkisi vardır.

Sedona şu anda kendi saatin tersi dönüş alanı içinde yarı – kalıcı anyonik plazmik havuz sirkülasyonuna sahiptir. Bu, güneş radyasyonunun muazzam enerji enjeksiyonundan gelen doğal manyetik çekimin sonucudur. Bu, vorteks fıskiyelerinin gücünü artırıyor.

Birlikte Yaratım İçin Özel Zaman

2013’te inanılmaz enerji yüklü olan eşsiz ve güçlü Tutulma Üçlüsü var. Bu, ‘Dünyanın Koruyucularının’ mevcut olacakları bir açılıştır, özellikle 24 – 25 Mayıs Dolunay Ay Tutulmasında. Buna Budistler tarafından WESAK adı verilir. 24 – 28 Mayıs zirve penceresinden, Sedona Vorteksi özellikle güçlü olacak ve Dua, Seremoni ve Meditasyon Toplantıları için Sedona Vorteks matriksibe gitmek için inanılmaz güçlü bir zamandır.

2013’ten itibaren grup meditasyonları ve grup toplantıları çok daha bağlantılı ve uygulanabilirdir, çünkü Kova Çağı Radyasyonunda dünyanın eşevreli birlikte yaratımı için grup meditasyonu & grup toplanması daha elverişli ve daha etkilidir.

Bitirme

Wesak 2013 Eşevreliliğin (bağdaşma) arttığı ve içsel kalp ile birleşebildiği bir aşamadır. İlahi Işık indüklemeyle çok daha kolayca alınabilir ve içeriden yansıtılabilir. Görüyorsunuz, her bir insan için İlahi boyutsal ışık en sonunda kendi varlığınızın içinden aktarılır. Bu, insanın kendi gerçeğinin enerjisine dayanır. Bunlar içinizde genişler, sadece eşevreli (bağdaşık) ışık frekansları olabilir ve sonra kendilerini zihne ve kalbe titreştirebilir, burada niyetle bilgeliğe dönüştürülür. Ama gönderdiğinizin enerji olduğunu, aldığınızın enerji olduğunu bilmeniz önemlidir, kendinize gerçek ilahi benliğinizi ifşa eden konuştuğunuz enerji. Ve benzer zihinlerin bağdaşık uyumda birleşmesinde, gerçeklikler grup kitle niyetiyle birlikte yaratılır. Ortak bir yüksek niyet için grup meditasyonları üssel olarak daha etkili tezahür eder.

Gruplar halinde toplanın, yalnız meditasyon yapın ya da ikisini de yapın. Bu Büyüklerin geri dönüşüdür, Ruhun, Erdemin ve Hakikatin geri Dönüşüdür. Ama kitlesel olarak uyum içinde olmalıdır, çaba gereklidir. Sizler birlikte yaratıcılarsınız. Çağrıya yanıt vermenizi teşvik ediyoruz… ve yaratmanızı. Bu, Dharma’nın Geri Dönüşüdür ve gölgelerin uzaklaşmasıdır. Yüreklendirmek ve yardım etmek bir ekip orada olacak, ama değişimin motoru İnsanlık, Sizsiniz.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum, Sizler Sevgililersiniz. … Ve öyledir…

Yukardaki mesajın telif hakkı vardır ©Tüm Hakları Saklıdır. www.Earth-Keeper.com

James Tyberonn kalanıyla bu Metatron mesajının 3B telif hakları Earth – Keeper yayıncılığa aittir. Bu mesajı sevgiyle sunuyoruz. Karşılığında para almadığınız, değiştirmediğiniz veya herhangi bir şekilde düzeltmediğiniz, websitesinin & yazarın ismini ve bu telfi hakkı uyarısını eklediğiniz sürece EK Admin’den belirtilmiş izinle online paylaşılabilir. Earth – Keeper Admin’in yazılı izni olmadan U – Tube veya basılı dergilerde ve kitaplarda yayınlanamaz. Yetki için Anne ile temas kurun, Tyberonn@hotmail.com

(Çeviri: Saffet Güler)

GÖBEKLİTEPE;

https://www.facebook.com/#!/gobeklitepeurfa?fref=ts