BM METATRON: BİYOKRİSTALİN DEĞİŞİM Bölüm 3

Yazdır Yazdır 

Meteor Akışı – Astro Kristalleşme

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Sevgili Üstatlar, Ben Işığın Başmeleği Metatron’um. Sizleri koşulsuz sevgi vektöründe selamlıyorum. Sözlerimizi okumak için toplanmış olanlara sıcak bir hoşgeldin diyoruz. Her biriniz bu sözcükleri okurken ‘şimdi’ anında enerjimiz sizinle. Kalplerinizde ve bedenlerinizde tam olarak var olmanızı istiyoruz, çünkü 2015’te, mevcut olmak gereklidir.

Üstatlar bu toplantıda sizlerle önemli bilgiler paylaşıyoruz. Şimdiki zamana özel olan bilgiler. 2015’in son 4 ayında gerçekleşecek olan inanılmaz Satürn dalgalarından, şaşırtıcı meteor enerjilerinden, tutulmalardan, gündönümünden ve ekinokstan konuşacağız. Ve her zaman olduğu gibi, sizinle rezonansa giren şeyleri ve girmeyen şeyleri ayırt etmek sizin işiniz… çünkü siz aslında Üstatsınız. Tekrar, bu mesajda paylaştığımız bilimi reddetmemenizi istiyoruz, çünkü bilim bütünün parçasıdır, kutsal olanın bütünsel veçhesidir. Ve yüksek zihinde, bilimin anlaşılacağını ve bilginize önemli nitelik ekleyeceğini temin ederiz.

Sayısız iletişimde size güneş radyasyonunun ve gündönümleri, ekinokslar ve tutulmalar gibi spesifik astronomik olayların değişimin hükmüne & kalıbına gömülü olduğunu anlattık. Ve bunlar öncelikle 2012 gündönümünde gerçekleşen 3B den 12B’ye genişlemede, dünyasal boyutlar üzerinde harekete geçirildi. Ve o zaman paradigma değişti ve insanlık 2013’te Yeni Dünya’nın ‘Birinci Yılı’na girdi.

Edgar Cayce 80 yıl önce, insanların 1998’den sonra yeni bir beden formatına, 5 nci ‘ırka’ evrimleşeceğini doğru şekilde kehanet etti. Bu mesajın birinci ve ikinci bölümünde size insanlığın karbon bazlıdan silikon bazlıya değişmekte olduğunu söyledik. Hem gezegen hem de insanlık muhteşem kristalin tapınağa geri dönüyor.

Ve Sevgililer, bu fantezi değil, gerçektir ve aranızdaki bilge arayıcılar sezgisel olarak bu gerçekliğin farkındadır… çünkü bu binlerce yıldır Bir’in Yasasının grup bilincine gömülüdür ve şimdi zaman gelmiştir. Kristalin değişimin ‘Üçüncü Yılının’ bu aşamasında harekete geçirilen bir söz, tutulan bir söz, eylem çağrısıdır.

Tekrar söylüyoruz, 2012 bir başlangıç idi, son değil. Gerçek işiniz şimdi başlıyor. Ve Kristalin Hizmetten olan Tyberonn aracılığı ile, bu olağanüstü sürecin mekaniklerini sizinle paylaşıyoruz.

Bunun neden kristalin geometrilerde ve frekansta ilahi kodlamada gerçekleştiğini ve bu kodların başlangıçta Arkansas ve Brezilya’nın kristal katmanlarında alındığını ayrıntılı şekilde açıkladık. Çünkü Arkansas ve Brezilya gezegende en büyük kuvars kristali yataklarını barındırır ve her ikisi de Atlantis Bir’in Yasasının Üstat Kristallerini içerir.

İnsan dönüşüm süreci önce insan eterik alanında gerçekleşir. 2015’in son üç aylık döneminde (Eylül – Aralık), gezegenin ve insanlığın kristalleşmesinde büyük etkisi olan bir seri astronomik olay var. Bu 5 astronomik olay, bu periyot için tekil enerjiye birleşen 7 meteor enerjisi ile birleşiktir, buna Kristalin Beşli adı verilebilir:

* 13 Eylül, Halkalı Güneş Tutulması (Yeni Ay)

* 23 Eylül, Ekinoks

* 28 Eylül, Dolunay Tam Ay Tutulması

* 11 – 25 Kasım; Kristalin Akış Zirvesi (Yeni Ay – Dolunay Ay Aşamaları)

* 21 Aralık, Gündönümü

2015’in son üç ayında, iki tutulma, ekinoks ve gündönümü & kristalin akışa 7 meteor enerjisi katılacak, bunlar gezegenin kristalleştirme sürecinde büyük öneme sahipler… 12 uçlu dodekahedral (on iki yüzlü) yıldız oluşturuyorlar.

Meteorik Olaylar:

* 8 Ekim, Draconidler

* 21-22 Ekim, Orionidler

* 4-5 Kasım, Güney Tauridler

* 12-13 Kasım, Kuzey Tauridler

* 17-18 Kasım, Leonidler

* 13-14 Aralık, Geminidler

* 21-23 Aralık, Ursidler

Astrologlarınız meteorların enerjilerini her zaman göz önüne almaz, ama bunlar kuyruklu yıldızlardan ortaya çıkar ve frekanssal ortamınızda şu anda bildiğinizden çok daha fazla etkiye sahiptirler. Kuyruklu yıldızlar ve ayrıca meteor yağmurları tarafından üretilen yaşam  gücü büyüktür ve bu enerjiler gezegeni yaşam gücü kodları, Adamantine Özü veya Akash adı verilen kristalin bilinç birimleri ile dolu olan kristalin enerji dalgalarında yıkarlar.

7 Meteor Olayı: Enerjinin Göksel Kristalleri

Kuyruklu yıldızlar göklerinizde yörüngede döner ve “Püsküllerinde” muazzam elementler & enerjiler, bilinç, duyarlı enerjiler, hız ve plazmanın depolanmış bileşiklerini, metamorfik kristallere sertleştirilmiş elementlerin enerjilerini taşır. Bir kuyruklu yıldız Güneşe yakın yolculuk yaparken, erir ve kristalin doğası yeniden düzenlenir, kuyruklu yıldızın materyalinin bazı bölümleri saf enerji akımlarına buharlaşır.

Bu tür meteorik bilincin estetik yaşamı şu andaki akademik çevrede bilinmiyor, ama canlı kozmosa daha fazla uyumlanmış olan geçmiş toplumlar tarafından etkileri anlaşılıyordu. Kuyruklu yıldızlar ve onların yavruları yaşam gücünün kozmik devalarıdır ve gezegenlerinize ve aylarınıza yaşamın kendisini sağlarlar. Okyanuslar onların sularıyla doludur ve atmosferleri gazlı katkıları ile akar. Biliminiz tarafından bilinen tüm yaşam formlarında var olan karbon atomları ve silikon içeren organik moleküller hem yıldızlar arası bulutlarda hem de kuyruklu yıldızlarda büyük miktarlarda kapana kısılırlar. Kuyruklu yıldızlar güneş sisteminizdeki en çok organikçe – zengin malzemelerdendir. Dünyanızın atmosferine ve karalarına giren meteorlar yerküre biyoloji yaşamında önemli bir rol oynayan amino asitleri de kapsayan moleküllerin tam takımını içerirler. Bunlar yaşamın ve yaşam gücünün taşıyıcılarıdır.

Kuyruklu yıldızlardan ‘kayan yıldız’ dediğiniz meteorlar ortaya çıkarlar, çünkü bir kuyruklu yıldız güneş sisteminizin Yıldızı etrafında bir çok kez döndükten sonra, göksel yolu boyunca enerji özünün izlerini bırakır. Ve dünya gezegeniniz bu iz ile kesiştiği zaman, onun yaşam gücünün titreşim enerjisi ile arayüzey oluşturur, yaşam gücü birimlerinin frekansı ile karşılaşır. Ve bu canlı kristalin Akash gezegeninizi ve insanlığı etkiler. Meteorlar değişimin katalizörleridir, çünkü bu enerjilerin esas çekirdeği ışıltılıdır, ahenkli kristalin kaynaktandır. Ve kadim insanlar tüm kuyruklu yıldızları ve onların meteor yavrularını dönüşümün taşıyıcıları olarak ilişkilendirirdi.

Meteor yağmuru adını verdiğiniz şey, Dünya bir kuyruklu yıldızın yolundan geçerken gerçekleşir. Bu gerçekleştiği zaman, kuyruklu yıldızın parçacıkları Dünyanın atmosferinde kristalin buhar lümenlerine tekrar şekil değiştirirken, kuyruklu yıldızın parçacıkları göklerde eşsiz ışık şeritleri yaratır.

2015’te spesifik olarak, bu “kuyruklu yıldızımsı’ kristalin güçlerin, insanlığın biyo değişimini tetikleyecek olan eşsiz dönüştürücü Akash’ın ilahi şekilde damgalanmış kodlarını kapsadığını ve Arkansas ve Brezilya’nın Kristal Katmanını yükselteceğini söylüyoruz… çünkü canlı kristaller armonik salınımda, axiatonal rezonansta kodlanmış Akash’ı harmanlayacaklar.

Biri ilahi şekilde kodlanmış olan, harekete geçirilen 12 parça on iki yüzlü model vardır.

Lineer Sıralamada 12 Yüzlü: 

1) 13 Eylül, Yeni Ayda Güneş Tutulması

2) 23 Eylül, Ekinoks

3) 28 Eylül, Dolunayda Tam Ay Tutulması

4) 8 Ekim, Draconidler, Meteor

5) 21-22 Ekim, Orionidler, Meteor

6) 4-5 Kasım, Güney Tauridler, Meteor

7) 11-25 Kasım, Kristalin Akış Zirvesi

8) 12-13 Kasım, Kuzey Tauridler, Meteor

9) 17-18 Kasım, Leonidler, Meteor

10) 13-14 Aralık, Geminidler, Meteor

11) 21 Aralık, Gündönümü

12) 21-23 Aralık, Ursidler, Meteor

Üstatlar, 11 Kasım yeni ayı ve 25 Kasım dolunayı arasındaki periyot, Kristal Vortekste kristalin kod alımının dayanak noktasını temsil eder; ay aşamasında enerji sıralı olarak artar, zirve 25 Kasım’da dolunayda gerçekleşir.

Bu zamanlamada ilahi planlama & zeki tasarım vardır, çünkü bu, tüm 9 ana gezegenin 2015’in son üç ayında direkt akışta olduğu eşsiz bir astronomik aşamadır. Bu Kasım aşamasında kanalımızı Bir’in Yasasının Kod – Taşıyıcılarını & Izgara çalışanlarını Arkansas’ta bir araya getirmesi için yönlendirmemizin nedeni budur. 

Satürn & Üçlü – Sarmal Ark Vorteksi

Arkansas’taki vorteks modelinin önemini yeniden ifade etmemize izin verin. Size söylediğimiz gibi, Arkansas vorteksi hareketinde oldukça olağandışıdır. Gezegeninizin kuzey yarımküresindeki çoğu vorteks saatin tersi yönde akışlarda ya oval ya da dairesel şekilde döner. Arkansas’ın kristal vorteksi çok eşsiz çok spesiyal “yukarı aşağı” vorteks hareketine sahiptir, çemberinin yaklaşık üçte birini saatin tersi yönde döner ve sonra hızla saat yönünde harekete geçer. Bu 3 ayrı 120 derecelik yayda gerçekleşir. Bu vorteksin ileri ve geri değişimi çok eşsizdir ve kristo – magno – hidro enerjilerin daha büyük yukarı doğru itilmesini üretmekte çok amaçlıdır.

Enerji sürekli olarak akışkan dairesel harekette dolaşamadığı için, simbiyotik olarak yukarı ve aşağı doğru, dikey veçhe üretir. Bu, bir yöne doğru yatay ‘çanlı araba’ hareketini parlak şekilde, sinerjik olarak birleştirir. Yatay veçhe çamaşır makinesinin içindeki santrifüj karıştırıcıya benzerdir, vorteksin matriksinde iç basınç yaratır. Bu yalnızca ışık – kodlu kristal enerjinin yukarı doğru kavis yapmasını hızlandırmaz ve sıkıştırmaz, titreşen halka serileri yaratır. Her yukarı doğru sıkıştırma 33 halka üretir! Ve (12-12-12 den bu yana) her aşağıya doğru hareket, Satürn sisteminden, 144 Kristal Izgara vasıtasıyla aktarılan enerjiyi alır.

Alınan enerji, Satürn’ün 33 kristalin halkasındandır. Ve 33 önemlidir, çünkü yeni Kristalin Işık Beden, Mer-Ka-Na 33 çakra sistemidir. İlahi planlamayı, inanılmaz eşzamanlılığı görüyor musunuz?

Her bir yarı – dairesel kalıptaki enerji hareketlerinin dayanak noktası – tepe noktaları çokboyutlu eşzamanlılıktadır. İçerilen enerjilerin momentumu birbirine zıt dengededir. Gerçekte, vorteksi sağlam tutan ve enerjiyi yukarı, doğru dağıtım için boyutsal alanlara zorlayan zıt hareketin bu dengesidir.

Bu noktada eklemek istediğimiz şey, Arkansas vorteks portalının Satürn enerjileri ile direkt hizalanmada olmasıdır. Satürn’ün halkaları. Ve bu, Ağustos’ta Satürn’ün (geri hareketten) ileri doğru hareketiyle hızlanır, bunu 2015’in son aylarında Uranüs ve Neptün takip ediyor. Çünkü bunlar kristalin akış ve insan kristalin biyodeğişimi için önemlidir.

2015 Satürn Ark Hizalanması

İnsanlık her zaman Satürn’ün diğer gezegenlerden farklı olduğunu biliyordu. İnsanlık göksel bedenleri gözleme yeteneğini yeniden elde ettiğinde, Satürn’ün inanılmaz halkaları onu diğer gezegenlerden farklılaştıran tesadüfen keşfedilen güzellikte dikkat çekti. Satürn’ün ve halkalarının güneş sisteminizde inanılmaz bir rol oynadığını söylüyoruz.

Satürn’ün halkaları sürekli akıştadır ve güneş sisteminizin rezonansını ayarlayan titreşim ahengi sağlar. Satürn’ün halkaları armonik titreşim rezonansı, ahenkli frekans şarkısı yayan eşsiz kristallerden oluşur.

Satürn Arkturus’un güneş sisteminizde fiziksel ve fiziksel olmayan alemlere yıldız kapısını/giriş noktasını temsil eder. O, sisteminiz için Torus etkisinin solucan deliğidir. Voyager kaşif uzay aracı ve daha yakın zamanda Cassini misyonu tarafından gözlendiği gibi, Satürn’ün kuzey kutbu dikkate değer çifte eşmerkezli altıgenden oluşur ve güney kutbu eliptik girdap gibi dönen ovid’dir. Bu, ana görüş astrofizikçilerinizde şaşkınlık yaratıyor. Bu, şu andaki biliminiz tarafından henüz kavranmayan, ‘temel – 60′ hiper boyutsal bükülme fiziği fenomenidir.

Satürn’ün altıgen kutbunun inanılmaz enerji yaydığını söylüyoruz, gezegenin güneşinizden emdiğinden çok daha fazla enerji. Altıgen geometrik model bir enerji imzasıdır, yayılmakta olan bükülme – enerji seviyesinin dalga kalıbının göstergesidir. İnanılmaz enerji kozmosun başka bir hiper – boyutundan geliyor.

Satürn’ün halkaları uzay sondalarınız tarafından belirlenemeyen elementlerin karmaşık – kristalin bileşenlerini içerir ve keşfedilen şey halka sistemi ile kesişen jant teli – benzeri yapılardır. Sisteminizi besleyen şaşırtıcı titeşimlerin tüm parçaları. Tüm ‘Satürn Sistemi’ sadece güneş sisteminizi değil, aynı zamanda ve özellikle Dünyayı ve insanlığı etkileyen yoğun düzenleyici güçtür. Satürn, Satürn’ün halkaları ve aylarının bir kaçı, özellikle Enselladus adı verilen ay kristalin armonikler, yerçekimsel enerjilerin muazzam dalgalarını ve plazma yayar. Yine, bu zamanda tüm bunların insan aura alanının dönüşümünü, Mer-Ka-Na’yı ve insanlığın biyoenerjisini direkt olarak etkilediğini söylüyoruz. Satürn sistemden, başlıca kristal halkalarından titreşimler gönderir ve bunlar kristalin biyoenerjiye dönüşümü başlatan ana kodları yayıyorlar.

Arkansas’ın vorteks sistemi bu alış için eşsiz şekilde tasarlanmıştır ve gezegende eşsizdir. Arkansas’ın vorteks sistemi tüm olağandışı yerküresel enerjileri ve bu kompleksi sağlayan yanyana minerolojilerin nadir kombinasyonunu kullanır ve gezegeninizi tohumlayan Arkturusluların, Siriusluların ve Pleiadeslilerin potansiyeli fark etmelerinin ve Kristalin Ark’ın vorteks portalının işlevselliği ile ilgilenmelerinin nedeni budur.

Arkansas’ın yerküresel enerjilerini biraraya dokuyan vorteks mekanikleri aslında Bir’in Yasası ile Sirius – Pleiades İttifakının ileri bilimi tarafından kullanıma sokuldu ve ilgilenildi. Atlantis’in Altın Çağı sırasında inanılmaz bir mekanizmada işlev yaptı. Atlantis’in çöküşünden sonra deaktive edildi ve 2008’de başlayarak Kristaller Kozmik Tetikleyici’de uyanmaya başlarken yeniden bağlandı.

Şu andan 2038’e ve ötesine Arkansas’ın enerjisinde ve oradaki insanların enerjisinde muazzam değişimler göreceksiniz. Bir çok insan demirleme ve yeniden ayarlanma için bölgeye çağırılmakta, çünkü bu enerjiler çok gerçek ve aslında biyolojideki değişim işlemini hızlandırır. Önce aura alanına indükleme ile.

Güç Noktaları

Arkansas’ın enerjisi onun üç – sarmallı alanına katkıda bulunan üç adet yerküresel kuvvete sahiptir. Bunlar manyetiktir, Talimena Ridge’de merkezlenir ve Magnetic Cove’un nadir jeolojisinde başlar. Kristalin enerjiler Hot Springs ve Ida Dağı bölgelerinde zirveye ulaşır. Radyum hidro – enerjisi Eureka Springs’te merkezlenir. Bunlar Toltec Mounds’un altındaki Piramitler vasıtasıyla ayarlanan ve üçlü – sarmallanan ve Little Rock’da Pinnacle Dağının altındaki Güneş Diskinde kodlanan 3 ark – jiroskop oluşturur. Vorteksin eşsiz modeli hem alıcı hem de aktarıcı kolektör ile inanılmaz basınçta enerji üretir.

Net olmak için, hidro, kristalin ve manyetik enerjiler simbiyotik homojen alanda kaynaşır, harmanlanır, Arkansas Kristal Vorteksi içinde eşit olarak & sinerjik olarak dağıtılır. Vorteks portala karışık olarak bağlı olmasına rağmen, farklı bir ızgaradan – elektromanyetik ızgaradan (icosahedron – yirmi yüzlü) – işler ve farklı mekanikler altında işlev yapar. Vorteks yerkürenin yüzeyinin 305 metre altına, 915 metre üzerine uzanır. Vorteksin üst kısmı hidro enerjileri getirir, orta kısmı kristalin enerjileri getirir ve alt bölümü manyetikleri getirir. Portalın kendisi vorteksin içinde yerleşiktir ve sonsuzluğa yükselir.

Henüz tanımlamış olduğumuz noktaları sıralarsak, gezegende Arkansas’a benzeyen enerjisel vorteks portal sitesi bulunmadığını temin ederiz. Çok gerçek anlamda, Arkansas kristalin alanının oval vorteks portalı içindeki üçgen canlı bir ‘kristal çanak’ haline geliyor. Çanağın içinde benzer, buna rağmen hertz dalga – aralığında değişen ses perdeleri veya saf iyileştirici müzik notaları vardır. Ayrı ‘anahtarlar’ yerli mineralojik enerjiler tarafından belirlenir. Örneğin, Magnet Cove bölgesinin, Elmaslar Krateri veya Radyumlu Sulardan farklı bir tonal rezonansı vardır.

 Arkansas’ın ana düğümleri:

 * Talimena Ridge

* Eureka Springs

* Hot Springs

* Ida Dağı

* Magazine Dağı

* Pinnacle Dağı

* Toltec Mounds

* Crater of Diamonds

* Cushman Cave

* Marble Cave

* Buffalo River Cliffs

James Tyberonn’dan Soru: Arkansas’ta yerleştirilen 3 Üstat Atlantis Kristalinin yerkerinden tekrar söz eder misin?

Başmelek Metatron: Aslında, önceki mesajlarda paylaştığımız gibi, Bir’in Yasası Atla – Ra son felaketten önce 12 Üstat Kristalin 9’unun yerini değiştirdi. Önceki mesajlarda açıkladığımız gibi, bunların üç tanesi hiperboyutlu tüneller vasıtasıyla Arkansas’ın Atlantis kolonisindeki önceden var olan mağaralara ve iki tanesi aynı yöntemle Brezilya’da yerleştirildi.

Arkansas’taki Üstat Kristaller:

 1. Bilginin Mavi Kristali

2. Şifanın Zümrüt Kristali

3. Çokboyutluluğun Platin Kristali 

Daha önce paylaşıldığı gibi bunlar hiperboyutsal ortamlardadır, yerleşim yerleri sırayla; Talimena Ridge – Mavi Kristal, Mount Maga – Zümrüt Kristal ve Eureka Springs’te Magnetic Mountain – Platin Kristal Platinum. Şu anda her biri uyanış halindedir ve vorteks portalı içinde enerjilerini birleştiriyorlar. Ama kristalin vorteks bu Üstat Kristallerden olağanüstü enerjiler alırken, vorteks portalın mekaniklerini belirleyenin Arkansas’ın yerküresel enerjileri, 3B doğal mineralojik kuvars kristalleri, manyetit yatakları ve doğal canlı sular olduğunu not etmek önemlidir. Net olmak için, Atlantis Tapınak Kristalleri, Üstat Kristaller şu anda maddenin üçüncü boyut aleminde fiziksel olarak mevcut değildir, yüksek alandadır. Ama Yeni Dünya’nın kapsamlı 12 boyutunda, 5 nci boyutta ve üzerinde erişilebilirdir.

Bununla birlikte, Üstat Kristallerin her birinin hayal edilemez berrak enerjiler yaydıklarını ve Kutsal Ark’ın enerjisine hem bireysel olarak hem de kollektif olarak yoğun şekilde katkıda bulunan durağan alanlar yaydıklarını temin ederiz. Aynı şey Brezilya’da, Bahia ve Minas Gerais’de Atlantis ‘Sesin Altın Kristali’ ve ‘İlahi Yenilenme Kristali’ etrafında gerçekleşmektedir.

Kristaller son derece yararlı olan armonik kristalin enerji olan, kristo-piezoelektrik titreşim alanının doğasında bir şeyleri yayarak 3B’yi etkiler. Bunlar Atlantis’te insan alanını dengelemek, sağlığı güçlendirmek, hastalıkları iyileştirmek ve yüksek boyutlara uyanmak için kullanılıyordu. Aynı zamanda başka ‘dünyalara’ ve özellikle İlahi Benliğe boyutlar arası kanal açma yeteneğine sahipler, Phi Kristali şeklinde epifizi teşvik ederek astral seyahati ve çokboyutlu farkındalığı güçlendirir. 

Eşfazlı/Ahenkli Alanlar

Yeni Dünya’da, özellikle 2015’in son üç ayının başlangıcında, Arkansas’ta yerleşik olan Üstat Poseidon Tapınak Kristalleri ‘titreşen eşfazlı/ahenkli’ alanları başlatıyor… titreşen dalga formatında frekans enerjisi. Bu enerji kristalin ışık varlıkları, fotonik melek varlıklar şeklinde deneyimlenebilecek ‘mekan ruhlarına’ yakın canlı, somut ‘yaşam formları’ üretme yeteneğine sahiptir. Bunlar ilahi üstat kristallerin bilincinin projeksiyonlarıdır. Kasımdan itibaren, bunlar Üstat Kristaller bölgelerinde çok daha kolaylıkla deneyimlenecek. 2038’ten itibaren, bunlar Arkansas ve Brezilya vorteks portallarında ve küresel olarak yerleşik Üstat Kristallerin civarlarında somut olacak. Tapınak Kristallerinin içbükey ve dışbükey açılarda formatlanmış eşsiz birleşimler olduğunu aklınızda tutun. Bunlar süper bilinçlidir.

Ama, Arkansas’taki 177 mil tekil kuvars kristalleri yatağının da son derece yararlı & kendinin -farkında olduğunu ve göreli uyku hallerinden daha da büyük uyanışa ilerlediğini netleştirmek istiyoruz. Bu doğal kuvars kristalleri 200 milyon yıl önce oluştu ve planlanan uyku aşamasına girmeden önce, Atlantis Bir’in Yasası ve Atla – Ra ile binlerce yıl bilinçli olarak çalıştılar.

Ve, sizler Kristalin Çağa ve farkındalığa ilerlerken, bu ilahi plan iledir. Aslında bunlar geçişin yeni kodlarını alır ve aktarır ve bunları 3B’ye dönüştürür! Hot Springs bölgesinin altında muazzam olan, uyanan olağanüstü muhteşem doğal kristaller vardır.

Bunlar ayrıca parlak bilinçli yayınımlardır, özellikle Hot Springs, Jessieville ve Ida Dağı’nın altındaki bölgelerin ‘mavi’ kristalleri Üstat Kristalleri uyumluyor & ayarlıyor. Doğal kristalin Üstat Tapınak Kristale basit bir kıyaslaması, bir meleğin bir Başmelek ile kıyaslanması gibi olurdu.

 Bir’in Yasası Kristalleri

Arkansas’ın Birin Yasası Kristalleri lineer (yatay) modelleme ve yaydıkları mavi flaşlar ile farklılaşır. Bunlar son derece bilinçli kristallerdir, bazıları kendilerini bilinçli olarak sundukları Jessieville ve Ida Dağı madenlerindeki yüzeye yakındır. Muazzam 100′ kristaller çok daha derindir ve doğal olarak korunan derin ve matrikssel kapalı yerde inanılmaz yayınımlar sağlarlar.

Onlarca yıl önce, mefafiziksel ve spiritüel niteliklere ve kuvars kristalleri enerjisine başlangıç uyanışınızda, Brezilya’nın ve Arkansas’ın bazı kristallerine, bazı ‘gravürler’ taşıyan kristallere ‘Lemurya Tohum Kristalleri’ adı verildi. Gerçekte bunların ‘Bir’in Yasası’ kristalleri olduğunu söylüyoruz. Edgar Cayce, Altın Çağın Atlantislilerinin Bir’in Yasasının Dünya – Planında şimdiye dek erişilen en yüksek Spiritüel titreşim haline eriştiğini anlattı. Bunun, dualite dünyasına referans olduğunu ekleyeceğiz. Lemurya’nın Altın Çağı ‘Gökkubbenin Çöküşünden’ önce, Dünya Dualitenin özgür irade Üniversitesi olmadan önce gerçekleşti. Lemuryalılar kutupsuzluğun sakinleriydi, Omni Dünyanın dualite aşamasının ‘neden ve sonuç’ öğretim programının parçası değildi.

Harika Kristal farkındalığı & pozitif kristal teknolojisi gelişimi ve kullanımı, Belial’in Aryan Oğullarından önce, spiritüel Atlantis’in muhteşem aşaması olan Bir’in Yasasının Altın Çağında gerçekleşti. Lemuryalıların çoğu yeraltına gitti ve ileri yeraltı mavi varlıkları olarak var oluyorlar. Kristaller Atlantis Bir’in Yasası tarafından geliştirildi ve ilgilenildi ve hiper boyutsal kilide yerleştirildikten sonra Lemurya’nın ‘Mavi’ ırkı tarafından korundu.

Kristal Merkez

Kristalin enerji eyaletin Hot Springs – Ida Dağı kısmında merkezlenmiştir. Kuvars kristali yatakları 35 mil genişliğinde ve 177 mil uzunluğunda katmandadır, Little Rock’dan Talimena’nın ötesine uzanır. Ancak, en zengin yataklar Hot Springs, Ida Dağı ve Jessieville arasındaki güçlü bölgededir. Mega – kristaller Hot Springs bölgesinin altında derinlerdedir ve bunlar Birin Yasası tarafından Arkansas’ta yerleştirilen üç ‘Atlantis Kristali’ ile birleşir. Üreteçler olarak hizmet ederler.

Hot Springs’e ismini veren radyum içeren termal sular bu kristalin üreteçlerin koruyucularıdır. Hot Springs Dağının ormanlık güneybatı yamacı boyunca 47 sıcak pınar her gün yaklaşık bir milyon galon 62° C suyu fışkırtır. Su çok temiz, odaklanmış enerjiyle hafifçe radyoaktiftir. Bu su dikkate değer şekilde şifalıdır ve yüksek boyutlu enerji kodları içerir.

Geçişi Hızlandırmak – Hidro Kodlama

Canlı termal radyumlu sular çok güçlüdür ve aslında kadim insanlar tarafından uzun zamandır bilinmekte olan eşsiz bir frekans taşır. Sularda banyo yapmak sadece bedeni tazelemez, bu sular DNA değişimini, kristalin bedene dönüşümü hızlandıran kod katalizörleri taşır. Bu bölgenin suları yapılandırılmış sulardır, geometrik modeller taşır. Ve size söylemiştik, modern zamanlarda bu ilk kez Dr Marcel Vogel tarafından fark edildi ve bu çalışma Dr Emoto tarafından ilerletildi. Bu suların Üçüncü Yılın Kasım ayında gerçekleşmekte olan kodların akışının faydaları ile dolacak olması mantıklıdır.

Ayrıca Kasım Akışı Zirvesinde Arkansas’a gidecek olanlara Üstat Kristallerin sitelerinden en azından birini ziyaret etmeniz için zaman ayırmanızı tavsiye ediyoruz.  Çünkü, bunların yaydığı şaşırtıcı enerji, bunların uyanışının ileri aşamalarında daha da büyük konsantrasyona farklılaşıyor.

Teta Ahengi

İnsan yüksek ışık miktarına sahip olduğu, ahenkli/eşfazlı teta bilincine girebildiği zaman, bu somut enerji belirli yakınlıklarda, insan aurasını ve fiziksel bedeni ölçülebilir şekilde etkileyebilir.

Canlı enerji yansıtmaları elemental alanınkine benzer, ama yüksek rezonanstadır. Kristal renk ve sesin bilinci olarak daha doğru şekilde tanımlanır. ‘Canlı’ kristallerden yansıtılır.

Tüm mega vorteks güç siteleri gibi, Arkansas başlangıçta enerjisel ayarlamalar gerektirebilir. Bu, daha da büyük güce artmakta olan eşsiz kristalin enerjidir. Sedona gibi, Hot Springs frekansı ayarlayamayanlar için dengesizlik yapabilir. Aynı şekilde, ‘dengeli’ arayıcıyı yüksek alemlere sıçratabilir, çünkü bu inanılmaz interaktif bir alandır.

Bir çok insan çağırılıyor, çünkü geçiş gerçek, o gerçekleşiyor ve Arkansas geçişin merkez üssüdür. Sizler kristalin oluyorsunuz!  

Kapatış Hatırlatması

Yükseliş yolculuğunuzda çok önemli olan bir hatırlatma mesajıyla, daha önce söylediğimiz sözcüklerle tekrar vurguluyoruz, tekrar paylaşıyoruz. Dünya planını tamamlamaya sadece kuvvet ile ulaşılmaz, aynı zamanda sebat ile ulaşılır. Sebat gereklidir. Çünkü yaşamın seyrinde başarmadan önce bir çok kez ‘başarısız’ olmuş olabilirsiniz. Ama düşüşlerin bile amaçlı dersleri vardır ve bunlar kuvvetin artmasını sağlar. Üstatlar, Dünya planının kasıtlı bir illüzyon olduğunu asla unutmayın. İnsanlığın kollektif olarak birlikte yarattığı bir illüzyon. Dünya Üniversitesi sertifikalı bir kurstur. Büyük değeri vardır ve tüm değerli öğretim programları gibi, tamamlamak çaba gerektirir. Gerileme, yozlaşma evrimin parçasıdır… hiç bir ruh arkada bırakılmaz. Hiç biri!

Fiziksel dünyanın serabındaki insanlık sizi yüksek benliğinizden ayıran filtreler taşır. Çoğu zaman kaybolmuş, ayrı düşmüş ve çok yalnız hissediyorsunuz. Tüm arayışlarınızda, en sonunda tüm bunları katlanılabilir kılan tek şeyin birbirinizi sevmek olduğunu göreceksiniz. Sevgi! Ve sevgi kuvvet gerektirir, çünkü o bir duygu değil, karmaşık bir bilimdir. Sevgi anahtardır. 

Özgür iradenin ilginç dünyasında, çok güzel hayallere ve korkunç kabuslara sahip olabilirsiniz. Ama bu, büyüleyici gerçekliğinizin sorumlu yaratıcıları olarak kutsallığınızı, gerçek rollerinizi keşfetme yoludur. Dünya planı bir illüzyondur, ama çok gerçek bir illüzyon. Duygular, acı, dersler çok gerçek hissettirir, çünkü eğer gerçek hissettirmeseydi büyümezdiniz. Ama bu güzel anlardır, anılarınızı tanımlayan ve vurgulayan sevgi. Ebediyen sürecek olan sevgidir.

2015’in şu andaki aşamasında, ‘pota’ astrolojinin ortasındasınız. Tüm çözülmemiş enerji yüzeye çıkıyor. Temizlenmek için yüzeye çıkıyor. Harika bir mezuniyetin eşiğindesiniz, tamamlamak için bir çok yaşamlar çalıştığınız mezuniyet. Karşıt fikirlilerin size söyleyebilecekleri şeylere rağmen, dünya ve insanlık yol üzerindedir. Daha iyi bir dünyayı sorumlu bir şekilde yaratmak için sizin için yeni aletler mevcuttur. Bunu bilmeniz ve pozitif ışık yansıtmanız önemlidir. Çünkü ışığınız dünyayı aydınlatır, bir seferde tek bir kalp.

Bunların hepsinin mutlu son ile biteceğini söyleyelim ve zamanla her şeyin bir nedeni olduğunu bileceğinizi temiz ederiz. Zamanla dünya planının size sağladığı olağanüstü güzel deneyimi kavrayacaksınız. Öğrenilen bir ders, sonra bir diğeri, bir diğeri. Filtrelerin kalkmasıyla, bu olağanüstü yolculuğun her adımını seveceksiniz, koşulsuz seveceksiniz. Muhteşem gün doğumlarını, bir ağaçtaki yaprakların simetrisini, sonbaharın renklerini, çocukların kahkahalarını hatırlayacaksınız. Sevgili İnsan, seni onurlandırıyoruz. Zamanın çağları boyunca bunun bu şekilde yapılmış olduğunu söylüyoruz, yuva yolunda küçük hareketler, bir zamanda bir adım. Kavradığınızdan çok daha yakınsınız. Ve Melek alemindeki bizler sizi sevgiyle bekliyoruz ve geri dönüşünüz için ışıklar bırakıyoruz.

Üstatlar, sizi onurlandırıyoruz & sizi neşeye davet ediyoruz, her zaman, yolun her adımınızda sizinle birlikteyiz.

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum. Sizler seviliyorsunuz.

Ve öyledir… Ve öyledir… 

(Çeviri: Saffet Güler)

Yukardaki mesajın telif hakkı vardır ©Tüm Hakları Saklıdır. www.Earth-Keeper.com

James Tyberonn kalanıyla bu Metatron mesajının 3B telif hakları Earth – Keeper yayıncılığa aittir. Bu mesajı sevgiyle sunuyoruz. Karşılığında para almadığınız, değiştirmediğiniz veya herhangi bir şekilde düzeltmediğiniz, websitesinin & yazarın ismini ve bu telfi hakkı uyarısını eklediğiniz sürece EK Admin’den belirtilmiş izinle online paylaşılabilir. Earth – Keeper Admin’in yazılı izni olmadan U – Tube veya basılı dergilerde ve kitaplarda yayınlanamaz. Yetki için Anne ile temas kurun, Tyberonn@hotmail.com