BM METATRON: Bütüncül Yaşamın Kuantum Doğası

Yazdır Yazdır 

Bütüncül Yaşamın Kuantum Doğası

Cinsiyeti Anlamak

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar! Ben Işığın Meleği Metatron’um! Kristalin Hizmetten Tyberonn’a katılıyorum ve her birinizi koşulsuz sevgi vektöründe sıcak bir şekilde karşılıyoruz.

Dualitede geçici olarak bir süre kalmanın, Hayatın biyo formatı & doğası ve İlahi Işıktaki bilincin spektrumları üzerine konuşuyoruz. İlahi Dişil & Eril olarak isimlendirdiğiniz şey.

Üstatlar, yüksek benlikte, gerçek ruh özünde siz cinsiyetsizsiniz. Esasen, İlahi Veçheniz kutupsuzdur. Dünya planına başlangıçta ‘küçük tanrılar olarak” konukluklarınızda, fiziksel olmayan, düşünce – yansıması formata girdiniz. Sevgili İnsanlar hayat çok fasetlidir, çok boyutludur … doğası kuantumdur.

Başlangıçta

Bu başlangıç aşamasında, dünya kutupsuz bir plan olarak deneyimlenmekteydi. “Küçük tanrılar” kendilerini biyolojik ve mineral yaşamı dahil 4 dünyasal elemente görünüşsel olarak yansıtabilmelerine rağmen, bu geçici idi.

Çağlar boyunca – lineer veçheden sizin yıllarınız ile yaklaşık yüz milyonlarca yıl olabilir – daha çok fiziksel olan bedenler tezahür ettirmeye başladınız. Bunların formatı çeşitliydi, ama çoğu bütüncül idi, hem erkek hem de kadının özelliklerine tek bedende sahip olan bir format idi. Cinsel aktivite yoktu. Her bedenlenme doğum yapma kapasitesine sahipti.

Bu tür format bitmeyen çağlar boyunca gerçekleşti. Cinsiyete ilk ayrılık, androjen tezahürün Dünya planlarına tezahüründen on milyon yıl sonra gerçekleşti.. fiziksel cinsiyetlere başlangıç ayrılığı yaklaşık 107,000 yıl önce gerçekleşti. Erkek/kadına ayrılık sayısız nedenlerle gerçekleşti, bunların arasında anahtar olan maddenin materyal planında zıtların matriksinde “Dualite Eğitim Programının” büyüme sunmasıdır.

Dualiteye Girme

İnsanlık için, biyolojik fiziksellik için gerekli daha yoğun boyutsal frekans seviyelerine girmek iki tarafı keskin kılıç idi. Dualitenin eğitim programını açtı… Dünya Üniversitesi. Çünkü biyolojik veçheye fiziksellik, zorlukların karmaşık oyun küpünü sundu.

Sevgili İnsanlar… Hepiniz, her biriniz, her ırkta, biyolojik cinsiyet formatında, Dünyanın dualite planlarında fiziksel yaşamı deneyimlersiniz. Hem erkek hem de kadın olarak dünyasal konukluklarınızın giysilerine sahipsiniz. Her ikisinin özelliklerini deneyimlemek için yaşamlar adarsınız… ve zamanla, bunları birleştirmeniz gereklidir. Ruhun cinsiyeti yoktur.

Üstatlar, dünyadaki her bireysel ruh hem kadın hem de erkek oldu, ama genel olarak çoğu hayatta bir cinsiyette veya diğerinde enkarne olur.

Bu, yin/yang’ı, eril ve dişil biyolojiyi deneyimlemek için dünyanın dualite programının parçasıdır. Protokol olarak, tek bir cinsiyete aşırı bağlantıdan kaçınmak için bunların anıları alıkonulmaz. Genel olarak konuşursak, dünyasal konukluklarınızın yaklaşık %75’inde tek bir cinsiyette olursunuz, örneğin bir insan 4 yaşamın 3 ünde kadın olmayı seçebilir veya bunun tersi.

Aşırı Birleşme

Bir ruh ya kadın ya da erkeğin nitelikleri ile aşırı özdeşleştiği zaman, yüksek benlik tarafından dengeyi tekrar bulmak için cinsiyet değiştirerek yön değişimi yapılır. Ama her ikisinin özelliklerinin her birinizin içinde olduğunu not etmek önemlidir, animus ve anima olarak isimlendirilen şeyde. Her erkek ruhun dişil doğasının içsel kişileştirilmesine sahiptir ve her kadın içsel erkek kimliğinin bütünsel ruh fasetlerine sahiptir.

Erkekteki animanın veya dişil doğanın esasen, bireysel ruh kollektifinin seçtiği önceki kadın yaşamları tanımlayan harmanlanmış psişik anılar olduğunu anlamanız önemlidir.

Buna göre, 3B dünyanızda dişil olarak düşünülen özellikler eril doğaya erişebilirdir.  Erkek bu enerjiye erişebilir, faydalanabilir. Ve Üstatlar bu, erkeğin şimdiki zamanda herhangi bir şeye aşırı bağlanmasını önleyen, toplum öğretilerinin ona empoze ettiği şimdiki zaman programlanmış kültürel erkek karakteristiklerine aşırı bağlanmasını önleyen önemli bir koruma olarak hizmet eden önemli bir kontrol & dengedir. Aynı erişim elbette kadınlar için de mevcuttur, geçmiş erkek yaşamların animus kollektifine erişim.

Dualitede Ahenkli Birlik

Sevgili Kalpler, hayatınız ortaya çıkmaya devam ederken, bireysel ifadeleriniz & duygularınız evrimleşir, değişir, kendinize çektiğiniz deneyimler & duygular, düşünceler tarafından şekillendirilir & yeniden oluşturulur. Şu andaki kültürünüz ve politik ortam, 3B’de hayatta kalmak için savaşmak zorunda olduğunuz kavramını oluşturuyor. Aklınızda tutun, bunu gerçekten kavramak önemlidir…  eril ve dişil zıtlar değildir, zıtlık içinde değildir.

Aşırı bölünmüşlüğün, sert kutupluluğun şu andaki aşamasında, erkeklerin izole, aşırı saldırgan & duygusuz oldukları ve kadınların aşırı savunmacı olabildikleri, hatta erkeklere aşırı kin duyabildikleri negatif baskının çarpık, hatalı eğilimi olabilir. Bu nedenle bu engeller & dengesizlik yaratır. Cinsiyet ayırt etme & kadın eşitliğinin daha uç politik hareketlerine dahil olan ruhların bazılarının aslında reenkarne olmuş erkekler olduklarını, suistimalde kendilerinin rol oynadıkları “doğruları” düzeltmeye girişerek dengeyi aradıklarını not etmek ilginçtir.

Bu süreç dengelenme yoludur, çünkü gerçekte, son yılların yurttaş hakları savunucularının çoğu eski köle sahipleri idi. Ruhun ırkı, cinsiyeti yoktur ve her ruh Dualitenin ders çıkarma yolculuğunda her birini deneyimler.

Kayıp Öğretiler

Hristiyanlığın Mesih figürü Jesua ben Josef’in öğretilerinin bazı bölümleri spesifik olarak cinsellik ile ilgiliydi. Ama, iki binyıl öncesinin politik ataerkil toplumlarında bunlar değiştirildi ve çıkarıldı, çok fazla liberal, hatta kafir olduğu düşünüldü ve Roma – Yunan Constantinople’de İznik Konseyi tarafından siyasi olarak formüle edilen incil metinlerinin düzenlenmiş çalışmalarından silindi.

İnsanlık Başmeleklere cinsiyet içeren isimler tahsis etmesine rağmen, Melek Alemi sizin terimlerinizle androjendir, sizin gibi ne eril ne de dişildir. İnsanlar, kendi gerçek doğaları etrafında bir dereceye kadar yanlış anlamalardan sorumlu olan Melek imgeleri yaratmaya eğilimlidir. Resimleriniz ve freskleriniz ya kaslı erkek figürleri, kanatlı dişileri ya da minyatür melek çocuk resimlerini tasvir ediyor. Melekler ne eril ne de dişildir, sizler de öyle!

Anima & Animus

Anima & animus simbiyotik, sinerjik ve arketipik olarak semboliktir. İkisinin birleşimi sizin gerçek özünüzdür. Ve armonik birlikte, varlığınızın, ruhunuzun tamamlayıcı ‘bütünlüğünü’ temsil eder. İki veçhe simbiyotiktir, çeşitli arzuları, nitelikleri & çeşitli yetenekleri temsil eder. En iyi armoniklerde, eril-dişil veçheler sabitleyici bir faktör, dengeleyici bir alet olarak hareket eder.

Eril kişilik ‘dişil anima’nın besleyici sezgisel bilgeliğine gereksinim duyar, aslında özlem duyar, çünkü o bütüncül benliğin gizli karakteristiklerini içerir… yine de erkek için animanın ifadesini salıvermek için kültürel olarak tetiklenmiş bir mücadele vardır. Bunun gibi dişil, içindeki erilin saldırgan veçhesini salıvermek için sosyal baskının engellemesini deneyimler.  Hem dişil & hem de eril sırasıyla, animus & animanın yanyana olmasını deneyimler. Bu yapıcı gerilim yaratır, dişilin uygun hakkını savunan eylem yapmasını sağlar ve erkek için saldırganlığı daha ayırt edici, yaratıcı eyleme yumuşatmayı sağlar.

Açık olalım, saldırganlık dünyasal konukluklarda zorunlu bir unsurdur. Üzücü olarak insanlık şiddeti saldırganlık ile karıştırıyor ve saldırganlığı ileriye doğru hareket, güçlü bir yaratıcılık eylemi olarak anlamıyor veya tanımlamıyor. Net olalım, ‘saldırganlık’tan konuştuğumuz zaman, şiddeti kastetmiyoruz. Şiddet başarısız saldırganlıktır. Bizim görüşümüz ve bakış açımızda saldırganlık itme gücünün çekirdek enerjisi olarak tanımlanır. Ve bu tür itme gücü, dualitenin engellerini yenmenin hayati bir bileşenidir. Bu tür itme gücü genişlemenizin ve büyümenizin tahrik edicisidir. Aslında, çiçeğin toprağı itip güzel bir şekilde açma yeteneği yaratıcı aktif saldırganlık eylemidir.

Kültürel Geçiş & Uyarı

Sevgililer, üçüncü boyut dualitesinin öğretim programı, kursu tamamlamak için eylemin gerekli olduğu ‘realitenin’ çok eşsiz bir vektörüdür. Yaratıcı saldırganlıkta, her ruh hayal edilemez enerjinin engin rezervuarına erişir. Enerji alanının kendisi nötrdür, yaratıcı veya yıkıcı kullanımı belirleyen onun nasıl kullanıldığıdır.

Kültürel paradigma değişiminiz hızlanıyor, Yeni Dünyanın enerjisinde hızla değişiyor. Hem cinsiyet hem de ırk açısından eşitliğin oluşturulması mutlak zorunluluktur. Ama, siyasi kuruluş ve aktivizmi ayırt etmek gereklidir. Siyasi aktivizm, astrolojik olarak etkilenmiş aşırıcılığın tehlikeli aşamasındadır. Bağnazlık & fanatiklik negatif baskıda ortaya çıkıyor… Pota Astronomisinin şimdiki zamanlarında yüzeye çıkıyor… açgözlülük, güç arzusu, korku ile tahrik edilen nefrete şekil değiştiriyor. Koyun postu giymiş kurttan sakının… çünkü bu dünyada şu sıralar kaotik enerjinin aşamasıdır… ve 2016 ya kadar bunun şiddeti artacak.

Tedbirli olun. Bir anlamda, şu andaki ‘Pota Astrolojisi’ aşamanızda, tüm çözülmemiş enerjilerin yüzeye çıkmasını sağlamak için metaforik ‘Pandora’nın kutusu’ geçici olarak açık. Ve aşırı kutupluluğun bu zamanlamasında, negatiflik hızlanabilir ve dinlere ve politikaya sızabilir. Bu aşamada aşırılıkları ve nefreti kışkırtarak, korku hızlandırılabilir ve şiddetlendirilebilir.

Üstatlar, zıtlaşma nefrete döndüğü zaman, nefretin kendisi size bağlanabilir ve bağlanır ve yıkıcı şekilde durumu kötüleştirebilir. Gerekçe göstermenin herhangi kendine – hizmet eden kuruntusal illüzyonuna bakmaksızın. Derin negatiflik içinden çıkılması zor bir durumdur, bağlanır ve yok eder. Siz nefretin kendisinin dualite dünyanızda gerçek, çoğu zaman kılık değiştirmiş, tanınmayan düşman olduğunu kavrayıncaya kadar, yaşamlar ardına nefret sizi izler.

Sevgili İnsanlar, şu andaki paradigmada dünyasal konukluklarınızda cinsel kimlik önemlidir, ama dengede olmalıdır. Tekrar söylüyoruz, aşırı özdeşleşme, herhangi bir cinsiyete aşırı bağlanma dengesizliğe yol açabilir. Aşırı birleşme en sonunda cinsiyet kutuplaşması ile sonuçlanabilir ve sadece tek bir veçheye aşırı konumlanma çarpık davranışa yol açabilir, bireyin yüksek gereksinimleri ve potansiyelleri engellenir ve önemli yaşam amaçları, dersleri ve idealleri engellenir.

Bütünlüğe Geri Dönüş

 Zamanla insanlık androjenliğe (çift cinsiyetlilik) geri dönecek. Bu, varlığınızın gerçek doğasıdır ve dünyanın sakinleri bu veçheye dönüşecekler. Bu, dini metinlerinizin ‘Barış Binyılı’ olarak değindiği şeyi temsil eder. Geçerli yorumlanmasında, bu dualiteden çıkan ve kutupsuzluk haline geri dönen Dünyaya değinir. Edgar Cayce bundan aşama olarak söz etti. Aslında, nasıl girmiş olduğunuz ve nasıl tamamlayacağınızdır. Bu, Dünya Dualite Üniversitesinden mezuniyetin temsilcisidir.

Bitirme

2019’da, Yeni Dünyanın Yedinci Yılında insanlık dış ve iç boyutsal erişimin genişleyici aşamasına giriyor. Bunun nedeni, insanlığın Yükseliş olarak adlandırdığı bu zamanda Dünya’nın galaktik konumunun küçük bir bölümde olmamasıdır. Dünya ve Samanyolu Galaksisi uç aydınlanma döngüsüne, gölge düşürmeyen ‘dönüşsüz bölge’ye girdi. Bu özgürlüğün & gerçeğin enerjisidir.

Serbest bırakılan, gerçekliğinize akan enerji dünyanızı önceden değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek. Enerjinin bu tür muazzam serbest kalışı, zamanın lineer dansında, bütün gezegeni barış içinde birleştirmeye başlayacak. Bu gerçekleşecek.

Ama, ahenk & eşitlik dünyasının senaryosu, bölgesel değişiklikler, sizin doğal felaketler dediğiniz şeyler gerçekleşmeden önce gerçekleşmezse, daha fazla temizlik gerçekleşecek. Bunlar küresel bir yeniden başlatma olmayacak… ve bunlar gerekli bir dönüşümdür. Ve yeni çağ, lineer harekette kendi enerji vektörüne eriştiği zaman, gezegenin tarihinde, herkes için eşitlik ile birlikte barışın olduğu ilk zamanı temsil edecek. Ve bu heybetli bir mezuniyet olacak, çünkü barışcıl olan çeşitli periyotlar olmuş olmasına rağmen, eşitlik yoktu.

Kimliğinizi kucaklayın, bu güzel gezegende sahip olduğunuz her anı kucaklayın. Kozmosu ve onun çeşitli boyutlarını ve planlarını yaratan aynı prensipler ve ilahi kavramlar, paylaştığımız ‘Şimdi’de bu ebedi anı da yaratıyor.

Şimdinin ötesindeki kavramlar ve anlar tüm insanlığın paylaşacağı geleceğe ilham verecek.

Asil özgeciliğin yeni fikirleri güçlü yaratıcı paradigma değişimleri sunar, gerçeğin arayıcılarının & alim rüyacıların ilgisini çeken yeni anlayışlar sağlar. Ve zaman & uzaydan önce yerinde olan İlahi, Göksel ‘İlk Neden’ henüz tezahür edecek.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir…

(Çeviri: Saffet Güler)