BM METATRON: Düşüncenin – Maddeye Tezahürünün Katalizörü

Yazdır Yazdır 

Düşüncenin – Maddeye Tezahürünün Katalizörü

Esrarengiz Kristo-Kozmik Zamk

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, ben Işığın Meleği Metatron’um, sizleri Koşulsuz Sevginin vektöründe karşılıyoruz.

Bu ilginç ve zamana uygun konunun birinci bölümünde, Dünyada devam eden ve aslında hızlanan gezegensel geçişlerin ilahi bilimi hakkında konuşuyoruz.

Jeolojik teoriye & bilime göre, Güneşiniz ve onun Dünyanız dahil muhteşem gezegenler ailesi (lineer-zaman sıralanımında) dört buçuk milyar yıl önce yoğunlaşmış elemental parçacık toz & gazlı buharların muazzam bulutundan ortaya çıktı.

Yerküre şekillendikten bir kaç yüz milyon sonra, milyarlarca ton asteorid & meteorit gezegen ile çarpıştı, erimiş embriyonik (gelişmemiş) yerküreye mineraller & su getirdi… ilahi şekilde nüfuz edilmiş, döllenmiş yerkürenin kavramsal yumurtası. Jeolojik zamanın iç kaynaklı tektoniklerinin & yanardağlarının ilksel dansında, yerkürenin çeşitli mineralojik derisi evrimleşti ve değişti. Dışsal bir kabuk gelişti.

Akademik ana görüş bilimleriniz aslında Yerkürenin jeolojisinin yüzey bilgisinde göreli olarak bilgililer. Ama çok boyutluluğun ‘bilimsel olarak’ kabul edilmesi bir çok yıllar alacak. Ve mavi & yeşil gezegeninizin süregiden geçiş ile ilgili vites büyütmesinin büyük bir parçası boyutsal genişleme etrafındadır. Gerçekte Dünya gezegeniniz, Güneş Sisteminiz & Kozmos sonsuz hep evrimleşen boyutsal yönleri ile dinamik olarak çok – fasetlidir.

Güneş sisteminizdeki gezegenlerin hepsi gerçekte son derece bilinçli varlıklardır. Hepsi sizin eşsiz ‘Üniversite Sisteminizin’ parçasıdır. Hepsinde hassas bir şekilde iskan edilmiştir. Sadece Dünya bildiğiniz şekliyle dinamik fiziksel yaşama sahiptir.

Değişimler Başlıyor…

Yerkürenin kara kitleleri değişmeye başlıyor. Dünya ısınıyor, jet akımları & iklim yağmur, sel ve kuraklığın daha sık aşamalarına değişiyor. Buzullar kitleler halinde eriyor, deniz seviyeleri yavaşça yükseliyor. Artan tektonik hareket, depremler, yanardağlar ve jet akım değişiklikleri dönemine giriyorsunuz. Kademeli bir süreç olması ayarlanmış olsa da, sahil hatlarınızın büyük bölümü sonraki yüzyıllarda büyük ölçüde değişecek. Edgar Cayce Nebraska’nın bazı bölümlerinin Pasifik’in iç denizinin doğu kıyı şeridi olacağından söz etti… 200 yıldan daha az sürede!

Alt ve üst doğu kıyısının bazı bölümleri sular altında kalacak, merkez doğu sahilinin diğer bölümleri yükselecek. Büyük göllerin genişlemesi ve engin bir şekilde genişleyen Mississippi nehrinde su tahliyesi nedeniyle merkez iç kısımlar iç deniz olacak. Arkansas’ın Ozark & Ouachita Dağları ve Kolorado’nun yüksek düzlemleri güvenli bölgeler olacak. Batı Rockies, Tetons, Cascades & Sierra Nevada dağ sıraları adalar olacak.

Arkansas’ın Kristal Vorteksi, Kolorado Vorteksi, Banff’ın Michael Vorteksi değişen dünyada büyük enerji siteleri olacak. Çünkü bunlar güvenli bölgelerde olacak ve Bilinç Yaşam Gücünün & Fohat’ın inanılmaz akımlarını ve alanlarını koyulaştıracak.

Mineralojik Etki

Canlı gezegen Dünyanın bütününün kutsal olduğu doğrudur. Ama, spesifik yerler kendi enerjisel rezonansları açısından çok daha bezenmişlerdir. Aslında, gezegenin kara kitleleri son derece farklıdır. Güç düğümleri & kutsal olarak terimlendirilen belirli siteler tanınmakta ve geçmişinizin ‘dünyanın – farkında olan’ kültürleri & toplumları tarafından iyiliksever & kutsal olarak törenle onurlandırılmaktadır.

Spesifik yerlerin ‘boyutsal perdeleri inceltme’ ve hem zihni hem de ruhu daha büyük bilgiye açma kapasitesi vardır. Geçmiş & şimdi kadim bilgelik taşıyıcıları bunları yıldız kapıları & vizyoner arayış siteleri olarak düşünürdü.

Bu tür siteler bilinçli yaşayan öğretmenlerdir ve küresel olarak bunlar değişiyor, farklı formatlarda yeniden yükleniyor & aktive ediliyorlar. Kristalin, boyutsal genişleme ile eşsiz şekillerde birleşerek yeni alanlar kazanıyor.

Ezoterik bilgeliğin bazı geçmiş kesimlerinde & geleneklerinde iyi anlaşılmış olan, dünyanın yeni paradigmasında evrimsel rollere gelmekte olan, tanınmayan bir ‘enerji elementi’ vardır. Bu ‘enerji – elementi’ fohat’tır.

Kendi şimdiki evrimsel formatında uygun şekilde uyarlanmasına rağmen, bu kadim, ebedi bir enerjidir. Bu, bir zamanlar Bir’in Yasasının Atlantisli spiritüel topluluklarından Atla-Ra’yı da içeren ileri spiritüel topluluklar tarafından anlaşılmış bir bilgidir, kutupsuzluğun zamansız aşamasında … dualite – öncesinde. Fikirlerin, kavramların tezahürünün, düşüncenin-zihnin maddeye tezahürünün bilimini kapsıyordu. Şimdiki zaman arayıcıları arasında nadiren bilinir veya düşünülür. Ama tamamlayıcı bir bilgidir, bilgelik arayıcılarının onunla yeniden tanışmaları için iyi bir bilgidir.

Animasyon (canlandırma) Prensibi

Fohat fiziksel gerçekliğin her parçacığını hayata elektriklendiren canlandırıcı prensip olarak düşünülmektedir. O çok-fasetli bir enerjidir. ‘Metatronik’ veçhede, tezahürü sağlayan katalizördür, sonu gelmeyen oluşturucu gücün eşevreli ilahi elektrik enerjisinin sonsuz kristalin-yönünü temsil eder. Fohat evrensel sevk edici ‘Yaşam Gücüdür’ … aynı anda hem katalizör itici gücü & hem de sinerjik sonucu oluşturur. Fohat’ın doğası kristalindir, çünkü düşünceden fiziksel gerçekliğe tezahür kesinlikle ‘kristalizasyon’ işlemidir.

Fohat bu ve daha fazlasıdır. Bunun nedeni, boyutsal olarak 3B’den 12B’ye genişlemiş Dünya ve 144 Kristalin Izgaranın 12-12-12 aktivasyonudur. Fohat yeni 144 Kristalin Izgarada, daha karmaşık geometrilerde, yeni ortaya çıkan, çeşitli formatlarda yazılmış ilahi kodlarda akıyor.

Fohat vasıtasıyla, Yaratıcının, İlahi Gestalt’ın & Evrensel Zihnin Fikirleri fiziksel gerçekliğe kodlanır. Aslında, Fohat Yeni Gezegen Dünyanın mavi kopyasını kodlayan dinamik, aktif, devinimseldir.

Üstatlar, kavrama aşina olmayabilmenize rağmen, tezahür sürecinin farkındalığının sorumlu birlikte-yaratımın kutsal yolunda & amacında önemli bir tetikleyici olduğunu temin ederiz.

Fohat ve Akash farklı varlıklardır, ama ikisi sembiyotiktir (ortak yaşarlar).. birbirlerine karşılıklı olarak yardım ederler, sinerjik olarak birbirlerine güvenirler. Fohat direkt olarak İlahi Düşünceden kaynaklanır ve geçişin kodlarını içerir. Aslında, Fohat’ın enerji akımları aracılığı ile, Evrensel Zihnin Fikirleri & prensipleri madde üzerine kodlanır & uygulanır. Fohat’ın karmaşık titreşen kuvveti aralıksız, süreklidir. Bu enerji gerektiği gibi, daha karmaşık formlarda evrimleşir, ‘Dualite Üniversitesinin’ her yeni aşamasının, mezun olmaya doğru evriminizin her devresinin gereksinimlerini & amaçlarını karşılamak için kendi karakteristik kodlarını & frekanssal niteliklerini değiştirir.

İster anlaşılsın ister anlaşılmasın, ışık miktarlarına göre, acemiliklerinden üstatlıklarına kadar tüm insanları etkiler. O, prananın fiziksel olmayan kodlanmış kinetiğidir, hem insan hem de gezegen kundalinisinin katalizörüdür. (Gençleşmeye ve sağlığa şaşırtıcı anahtarları açacak olan) Takyon enerjisinin önemli yeniden keşfi, yeniden ortaya çıkan kristalin bilgisi ile bağlantılıdır.

Fohat’ın mineral krallığı ile ve yerküre kundalinisi ile kuvvetli bir bağlantısı vardır. Portallar, ley hatları ve sonuçlanan vorteksler dahil, dinamik dünyanın canlı kristo-elektromanyetik alanlarını & akışlarını etkiler. Fohat Akash (Bilinç Birimleri) ile en uygun biçimde ve sürekli olarak çift oluşturur ki bu gerçekliğin pikselleri olarak düşünülebilir. Ve gezegeninizde ‘piksel kuvveti’ çeşitlilik gösteriyor. Güç düğümleri, kutsal siteler yüksek çözünürlüktedir!

Ve Folhat küresel olarak titreşse de, sürekli olarak akar ve Kristalin ızgara tarafından dönüştürülür ve bu nedenle ak – delikler, yıldız kapıları ve kristalin alanlar denilen alanlarda doğal bütünleşmeye, doğal kümelenmeye sahiptir.. çünkü yeni dünyada, sizler yüksek rezonansa vites büyütüyorsunuz, Kristalin çağın başlangıç aşamalarındasınız. Kristalin eşfazlılık fiziksel ve fiziksel olmayan alemlerde her şeyin en yüksek organizasyonunu temsil eder. Düşünceden maddeye Fohat’ın kaynağı kristalindir, dediğimiz gibi bu bir kristalleşme sürecidir.

Aslında, Gezegen ve İnsan Yükselişinin mimari tasarımının mavi kopyası, geometrik kodlaması Fohat’ın kristalin enerjisidir, kristo-elektrik akım sağlar, sübjektif ruhtan objektif maddeye tezahürü sağlar.

Belirttiğimiz gibi, Fohat’ın enerjisel özü küresel olarak var olur, ama spesifik frekansı olan güç alanlarında yoğunlaşmıştır & çok daha büyütülmüştür. Aynı şey Akash veya Bilinç Birimleri için de doğrudur. Fohat’ın konsantrasyonlarını sağlayan sayısız durum vardır, gerekli rezonans titreşimin anahtar sürücülerinin üç tanesi kristalin rezonansı, mineralojiyi & enlem-boylam vektörünü içerir.

Bu serilerin ikinci bölümünde bazı spesifik vektörlerin niteliklerini daha uzun konuşacağız. Bunlar Arkansas’ın Kristal Vorteksini, Kolorado Rift Vorteksini ve batı Kanada’nın Michael Vorteksini kapsıyor. Bu üçü yeni dünyada çok önemli bir rol oynuyor.

Ancak bu spesifik mesaj serilerinde elbette başkaları da vardır, başlangıç olarak Kuzey Amerika’nın en güçlü ‘fohatik’ alanlarında değiniyoruz. Çünkü bu değişim zamanlarında, deniz seviyelerinin yükselmesiyle, kademeli olsa da çok uzak olmayan gelecekte Kuzey Amerika’nın kara kitlelerinde değişiklikler olacak. Bu üç alan, Kristal Vorteks, Kolorado Vorteksi & Banff Kanada’daki Michael Vorteksi mega enerji akışlarının önemli alanları olarak ortaya çıkacak.

Ve Sevgili İnsanlar, gelecek olan yüzyıllarda fiziksel dünyanızın, kara kitlelerinin değişmekte olduğu gerçeğini anlamanızın ve kabullenmenizin önemli olduğunu hissediyoruz. Aşırı kutuplaşma, yerçekimsel anormallikler, kutup hareketi & eriyen buzullar enerji portallarının akımının yeniden organizasyonu ile sonuçlanıyor. Gezegeninizin geçişinde bu enerji dönüşüyor, sapma yapıyor, yer değiştiriyor. Süregiden bir şekil değişikliği, vektör hassaslığında yeniden modelleme var. Güç düğümleri yalnızca enerji formatında değişmiyor, portallar ve vorteks portalları bağlayan ley hatları yönsel vektörleri değiştiriyor.

Arkansas, Banff & Kolorado’da Fohat topaklaşmasını sağlayan katkıda bulunan anahtar faktörleri tanımlayacağız:

 Arkansas: Engin Kristalize Mineroloji, Elmas Borular, Lityum, Radyum taşıyan termal kristalin yapılandırılmış sular & Manyetit, Kuvartzitik Altın (Ouachita & Ozark Dağları).

Banff -Yoho-Jasper Kanada: Kristalin Buzullar, Lityum, Radyum taşıyan termaller, Elmas Borular, Kolloidal Kristalin Sular (Rocky Dağları).

Kolorado: Tektonikler ~ San Luis Gediği, Mineraloji, Altın, Uranyum, Solar Açıklık (Rocky Dağları)

Bu üçünde kristalin berraklık vardır. Kanada’da Michael Vorteksinde & Kolorado’da enerji daha çok mevsimsel veçheye sahiptir… yani kışın, hem Kanada’nın Michael Vorteksi hem de Kolorado Vorteksinin yüksek irtifası daha az erişilebilir olabilir.

Belirli frekanssal ortak özellikler nedeniyle, Arkansas’ın Kristal Vorteksi ile Kanada Rockies’teki Michael Vorteksinin Sıvı-Kristal enerjisi arasında kuvvetli bir axialtonal sinerji vardır.

Lityum alanları, kuvars, radyum termaller, manyetit & kimberlit borular olan bu bölgelerde özel olan şey, sayısız coğrafik & jeolojik faktörlerden dolayı fohat olarak terimlendirilen enerjisel kuvvetin bu tür mineralojik alanlarda son derece bol olmasıdır. Bu bölgelerde, Fohat, kristo-elektriğin eşsiz yerel formatlarında karıştırılmış & Akash denilen bilinç birimleri ile etkili şekilde çift oluşturur, yerleşir.

Bitirme

Bu serilerin ikinci bölümünde, bu sitelerin özelliklerinden daha fazla konuşacağız ve kapıları açan kutsal bilimi tartışacağız. Paylaştığımız sözcükleri okumak bu kutsanmış bilgeliğin, bu bütüncül bilimin bilinçaltı bilgisini tetikler. Lütfen bunların kavrayışınızın ötesinde olduğunu düşünmeyin. Bu kayıp değil, unutulmuş bilgidir ve eşzamanlı yaşamların çarklarında, anlayan ve uyanan benliğin veçhesini tetiklersiniz.

Üstatlar her şeyin iyi olduğunu bilin. Tüm çok-boyutlu veçhelerinde, tüm geçişlerinde Yükselişin iyi gittiğine güvenin. Her birinizi isminizle tanıyoruz, deneyimlemekte olduğunuz değişimleri biliyoruz. Sizinleyiz. Her birinizi daha büyük parçası burada, sizler bu muhteşem zamanın lineer çiçeklenmesinde yürürken, biyokimyasal elbiselerdeki insan ifadelerinizi izliyorlar.

İnsanlık dualite filtreleri taşır ve sizler unutkanlığa sahip olan türlersiniz. Ama perde inceliyor ve Kristalin Geçişte, bilgiyi saklayan örtü boyutsal genişlemede açılıyor.

Mesajlarımızda bir zamanlar bildiğiniz şeyi hatırlatmayı istiyoruz, uyanışınız yakın. Yolda olanlarınız daha da büyük Gerçeği görmeye başlıyorsunuz. Bu hayal gücünüzün ötesinde güzel olan Gerçektir.

Birbirinizi sevmeyi ve desteklemeyi hatırlayın ve Sevgililer, lütfen kendinizi sevmeyi ve beslemeyi unutmayın. Sevgi HER ŞEYİ birleştiren frekanssal anahtardır. Fohat onun kodunu taşır.

Ben Metatron’um ve sizlerle bu gerçekleri paylaşıyorum. Sizler seviliyorsunuz.

Ve Öyledir..

(Çeviri: Saffet Güler)

* Fohat kaynağı bilinmeyin bir terimdir, H.P. Blavatsky onun Tibet dilinden geldiğini iddia eder. Ona göre, fohat “ezoterik evrenin kökeninde en önemli karakterlerden biridir”. Belki bu nedenle, bir çok formlarda bulunabilir. Blavatsky şöyle diyor:

Fohat geniş kapsamlı bir erimdir ve bir çok anlamda kullanılır. O, üç logoi’nin – Evrimin üç spiritüel aşamasının kişileştirilmiş sembolleri – ışığıdır (Daiviprakriti). fohat yukarıdaki tüm spiritüel yaratıcı fikirlerin kümeleşmesidir ve aşağıda, Cennet ve Dünyada tüm elektro-dinamik ve yaratıcı kuvvetlerin kümeleşmesidir.

Fohat her atomu yaşama elektriklendiren canlandırıcı prensiptir.” Tezahür işlemi sırasında, o farklı planlar oluşturmak için ilksel kozmik maddenin farklılaşmasını üreten kozmik enerjidir. Tezahür etmiş Evrende, Fohat ruh ve madde arasındaki bağlantıdır.

Fohat (Tibet). Doğadaki Shakti’nin (dişil üreme gücü) aktif (eril) gücünü temsil etmek için kullanılan bir terim. Kozmik elektriğin özü. Daiviprakriti (ilksel ışık) için okült Tibetçe terim: ve tezahür evreninde hep var olan elektriksel enerji ve sonu gelmeyen yıkıcı ve oluşturucu güç. Ezoterik olarak, bu aynıdır, Fohat evrensel itici güç olan Yaşam Kuvvetidir, aynı anda itici güç ve sonuçta oluşan şey.

Bir manvantara’nın (büyük döngü) başlangıcında, Mutlak’ın Bilgelik-veçhesi Pre-Kozmik Fikri yayar, ki bu Kozmik Fikir olarak tezahür eder. Kozmik Fikir en sonunda Fohat’a sebebiyet verir.

Fohat, Logos’ta mevcut olan yeni evrenin planının onun vasıtasıyla objektif olarak tezahür ettiği aktif güçtür, böylece sübjektif ruh ile objektif madde arasında bir köprü sağlar.