BM METATRON: EYLÜL 2014’ÜN MEGA EKİNOKSU

Yazdır Yazdır 

DÜNYANIN NEDEN ÇILDIRACAĞI GÖRÜNMEKTE

Başmelek Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, Ben Işığın Başmeleği Metatron’um ve sizleri umudun ve koşulsuz sevginin vektöründe selamlıyorum. Ve bu seansta sizlere gezegeninizi kuşatan ve insanlığı etkileyen enerjinin eşsiz bir açıklamasını sunuyoruz. Bu karışık bir zaman ve 2014 değişim ve yoğunlukların yılı oldu. Sizlerle Tyberonn kanalı aracılığı ile Melek sesiyle konuşuyoruz ve Yükselmiş Üstatların Kozmik harmanlamasından gelen enerjilerin kollektifiyle katılıyoruz.

Birçoğunuz kendinizle ilgili karmaşayı görüyorsunuz ve dünyanın neden çıldırıyor göründüğünü soruyorsunuz. Mesih Enerjisinin 2038’de döneceğini söylemiştik. Kutupluluk açısından, bu Işığın enerjisidir. Şu anda gerçekleşmekte olan şey, karanlık enerjinin son can çekişmeleridir, geri dönüşü bloke etme boşuna girişimidir. Ve geri dönüşün gerçekleşeceğini ve engellenemeyeceğini söylüyoruz.

Geçen bir kaç haftada makro ve mikroda dünyanın yoğun şekilde kaotik olduğu görüldü. Savaşlar, şiddet, adaletsizlik ve artan karmaşanın tehditleri her yerde ortaya çıkıyor, hem bireysel hem de kitlesel senaryolarda. Bu ‘Kozmik İlgi Odağı’ zamanı. Bu, farklılıkların vurgulandığı, zorunlu uyum & birleşmenin yolunu açmak için görünürdeki kutupluluğun kaotik veçhesinde sapmaların ve eşitsizliklerin ortaya çıktığı bir zaman.

Kozmik Yerçekimler – Gerçekler & Yollar

Üstatlar, doğru uygulamasında astroloji, insan fiziksel bedenini ve zihinsel ve duygusal matriksin eterik bedenlerini etkileyen yerçekimsel ve elektromanyetik dalgalardan biridir. Astroloji gerçektir. Doğum haritalarından söz etmiyoruz, indüksiyon ve birleşik modeller ile sizi etkileyen frekanslar, ışık ve renklerle dolu olan gerçek enerji dalgalarıdır. Bu modeller bunların gerçek olduğunu kabul etseniz de etmeseniz de sizi etkileyen titreşimlerdir. Ancak hiç bir etki irade gücünden daha büyük değildir. Ama modellerin farkında olarak modeller ile daha etkili çalışabilirsiniz, onlara karşı çalışmazsınız. Bundan dolayı fırsatlar anlaşılabilir ve ele geçirilebilir ve gizli tehlikelerden bilgece kaçınılabilir. Anlıyor musunuz?

Yeni Dünyada, Kristal Izgara manyetik ızgara üzerinde hakimiyeti aldı ve bu hem gezegenlerin & yıldızların yerçekimlerini hem de Işığın yorumlanmasını etkiler. Ve bu enerjisel kolajı etkileyen bir kuvvet İlahi Düşüncedir.

İnsanlığın kollektif İlahi Veçhesinden ve Evrensel Zihin adı verilen şeyden gelen etki modelleri vardır, bunlar tutulmalar, gündönümleri ve ekinokslar aşamalarında oluşan pencerelerde Kristal Izgara vasıtasıyla Dünya planına enjekte edilen spesifik modellerdir.

Görünürdeki Çılgınlığın Şu Andaki Modeli

Yeni Dünyanın paradigmasında eşsiz ve özlü bir şekilde yoğun arınma yaratmak için normal olarak astrolojik yerçekimleri ile ilişkili olan kozmik kuvvetler ile birleşen gezegensel etkilerin olduğu eşsiz bir zamanlamadasınız. Gölge, karanlık taraf olarak adlandırılan şey, yüzleşmek, görmek ve başa çıkmak üzere baskılamaları ve hayal kırıklıklarını yüzeye çıkarmak için frekanssal zamanın özel periyodunun geçici serbest akışındadır. Saklı veya baskılanmış olan şey üste çıkarılıyor. Saklı olabilecek geçmiş ihlaller ve çözülmemiş çatışmalar, yüzleşmek ve temizlemek üzere bu zamanda yüzeye çıkıyor.

Bu, yanlış anlama, aşırı tepki gösterme ve illüzyon zamanıdır. Bu, baskılama ifadesinde, hayal kırıklıklarının geri tepmesinde aşırı uçlar tarafından vurgulanan bir enerjidir.

İlahi Amaç

Dünya planına nüfuz eden astro yerçekimlerinin daha derinliğine açıklamasına başlamadan önce, şu anda sizinle ilgili gerçekleşmekte olan hiç bir şeyin amaçsız olmadığını bir kez daha söylememe izin verin. Zıtlıklar (ve karanlık enerjiler) dualitede var olsa da, sizin terimlerinizde iyi ve kötü kasıtlı illüzyonlardır. Kutupluluğun üzerindeki daha yüksek görüş noktasından, zıtlıklar var olmaz ve her şey en yüksek hayrın parçasıdır ve en yüksek hayra götürür. Dünya bir deney alanıdır ve dualitede sahip olduğunuz deneyimler sizin için çok gerçek olsa da, bu tür zorunlu dersler birlikte yaratıcılık gelişiminiz için tasarlanmıştır. Öğreniyorsunuz, büyüyorsunuz ve enerjiyi en iyi şekilde yönetmeyi, ‘Tüm Var Olan’, sizin deyiminizle Yaratıcı Tanrı ile bilinçli birlikte – yaratıcılar olmayı kendinize öğretiyorsunuz. Ve Dualite Üniversitesinde “gelişim aşamalarından” veya öğrenme süreçlerinden biri zıtlıklar ile, iyi ve kötü ile gerçeklikler olarak baş etmeyi kapsar. Ve bu zıtlıklar dualitede var olduğu için, sevgi yolunda “iyiyi” seçmeniz gerekliliktir.

Işık ve karanlık, iyi ve kötü arasındaki mücadele hepinizin içindedir. Bazılarınız ışığı yayarsınız; insanlık ailesinden diğerleri henüz bunu yapmaz. Birliği bulmayı öğrenmek müfredat programınızın parçasıdır. Bu dualite alanında henüz gerçekten yakalayamayacağınız bir birleşmeyi ve integral bütünü temsil eder, çünkü 3B dualitesinde sizler bütünü değil, sadece gerçekliğin bölümlerini algılıyorsunuz. Zıtlıklar kutuplulukta gerçektir ve bunlarla başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

Yanlış anlamayın, karanlık ile yüzleşilmelidir ve ışık hüküm sürmelidir ve dualitenin üzerinde iyi ve kötü gerçekte var olmasa da, bunlar sizin gerçeklik sisteminizde var oluşun koşulları olarak gerçekliklerdir. Daha basit terimlerle, iyi ve kötü kavramları size var oluşun kutsallığını ve bilincin sorumluluklarını öğretmek için hizmet eder ve yol boyunca kılavuzluk sağlar.

Şimdi, gezegendeki frekanssal koşulları sizinle paylaşmak için kollektif enerjiye katılıyoruz.

Astro Bakış

Selamlar, sizinle bu aşamada gerçekleşmekte olan şeyin oldukça olağandışı olduğunu ve sadece standartlaştırılmış astrolojik yorumlar olarak düşünülebilecek olan şeyden daha fazlasını kapsadığını paylaşıyoruz, çünkü gezegensel olandan başka kuvvetler tarafından yönlendirilen oyunda olan Kozmik etkiler var. Daha yüksek bakış noktasından, bu maksatlı bir temizliktir. Bu yorum Ağustosun ortasından Ekim 2014’ün sonuna kadar olan periyot için geçerlidir, çünkü yavaş ilerleyen etkiler Yeni Dünya matriksinde, 2012 öncesi geleneksel görüş olarak düşünülebilecek olan şeylerin ötesinde, harmanlanmıştır ve oldukça aktiftir.

Sonraki 5 haftalık periyotta, güçlü bir Ekinoks, Dolunay Tam Ay Tutulması ve Yeni Ayda Tam Güneş Tutulması olacak. Güneş 22 Eylül 2014’te kardinal Hava burcu Teraziye giriyor.

*             Eylül Ekinoksu – 22 Eylül Pazartesi

*             Merkür Gerilemesi Başlıyor – 5 – 26 Ekim

*             Dolunay Ay Tutulması – 8 Ekim

*             Yeni Ay Tam Güneş Tutulması – 23 Ekim

*             Psişik Netlik Penceresi – 8 – 23 Ekim

*             İlişkiler Yeniden Tanımlanıyor – 22 Eylül/23 Ekim

22 Eylül Ekinoksu

2014’ün Eylül Ekinoksu, yılın en güçlü güneş olaylarından biridir ve büyük yoğunluk, büyük sınav ve güçlü yeniden tanımlama fırsatı taşır. Ağustostan bu yana egemen olan karmaşadan dengeyi yeniden kazanmak için mükemmel bir zamandır. Eylülde dört adet etkili ve güçlü geri giden gezegen var: 22 Eylüle kadar Pluto, 11 Kasıma kadar Neptün, 23 Kasıma kadar Şiron ve Aralık Gündönümüne (21 Aralık) kadar Uranüs.

Ve İskoçyada görüldüğü gibi devrimci bağımsızlık ve değişim ve gerilemeye zorlamanın güçlü ve etkili enerjileri Uranüs – Pluto karesi ile ilişkilidir. Ayrıca Balık burcundaki Neptünden gelen, iyiliksever dönüşümsel değişimde çifte kenar olarak çalışabilen altı çizili spiritüel uyanış var… veya diğer taraftan ne pahasına olursa olsun saldırgan şekilde değişime zorlama… ve bir dereceye kadar bu Orta Doğuyu etkiliyor, bu bölgede çok fazla diğer karmaşıklıklar olsa da.

Aslan Burcundaki Jüpiter, Koç Burcundaki Uranüs’e üçgen açı yapıyor ( 19 – 26 Eylül), 25 Eylülde bu yoğunluk duygusal kabarmaları tetikleyebilir ve ilave salıvermeleri yüzeye çıkartabilir.

Bu Ekinoks meditasyon yapma ve öncelikleri bulma zamanıdır. İlişkileri sınayan ve yeniden tanımlayan enerjilerin güçlü harmanlamasına yerleşmiştir. 

Üstatlar,  olağanüstü Tam Tutulma ve süper Ekinoks üçlüsünün aşamasında özellikle gerçekleşen şey, insanlık için genişlemiş 33 çakra sisteminin ayarlanmasını ve kullanılmasını sağlayan kodlar, kutupluluktan kutupsuzluğa geçiştir ve bu bir süre devam edecek.

Tutulmalar:

8 Ekim Dolunayındaki Tam Ay Tutulması 15º Koç burcunda. Bu, genişleme vasıtasıyla özgürleşme yıldızına rastlıyor. Bu en uç vizyon periyodunu başlatır, netliğin olağanüstü bir pencerede ortaya çıkabildiği zamanı, bu olağandışı enerji aşamasını kaplayan yanılgıyı delip geçmeyi başlatır. Özgürleşme enerjisi aktarılır. Özgürlük duygusunun çoğu, ‘zincirlerin salıverilmesi’ Uranüs etkisidir. Bu Dolunay Tam Tutulması olumlu veya olumsuz şekilde çalışabilir, ya dönüşümde huzurlu bir şekilde ya da daha saldırgan bir tepkiyi tetikler, hatta siyasi sahnelerde şiddeti tetikleyebilir. Bu çok güçlü bir zamandır ve yoğunluk hissedilecek. Bu bilgece kullanılmalı ve birlikte yaratıcılıkta dua edilmeli ve niyet ifade edilmeli.

23 Ekim’deki Yeni Ayda Tam Güneş Tutulması 0º Akrep burcunda. Bu Venüs gezegenine bitişik. Bu Güneş Tutulması ruhsal değerler ve psişik vizyonun kullanımı etrafında netliği canlandırmanın sorumluluğunun sorunlarını vurgular. Bu ayrıca inanç sistemi programlarının yeniden ayarlanmasını sağlar ve dengesiz ego büyümesini, kişiyi doğru vizyondan uzaklaştıran ve kişinin psişik yetenekleri kullanma yeteneğini olumsuz şekilde nötralize eden sanrılı kuvveti ortaya çıkarır. Aynı zamanda saklı olabilen ve ilişkileri engelleyen olumsuz tutumları gözden geçirmek için güçlü bir zamandır.

4 – 25 Ekim’de Merkür Gerilemesi: Bu olağandışı bir gerilemedir ve hava burcu Terazide gerçekleşiyor. Her zaman olduğu gibi, ilişkiler terazide vurgulanıyor. Bu, gezegende şu andaki nadir frekansta kapsanıyor. Terazi burcundaki bu Merkür gerilemesi partnerler, dostlar ve sevilenler ile ilişkileri yeniden tanımlamayı kapsayacak. Ama bu aşamada, kişinin kendisiyle olan ilişkisiyle yüzleşmesi gerekiyor. 

Kendini tutma, ego tatmini ve özsaygı konuları ile yüzleşilecek ve yeniden tanımlanacak. Eski sorunlarla yüzleşmek gerekli olabilir. Merkür gerilemelerinde iletişim normalde belirsiz olsa da, bu Merkür gerilemesinde nadir ve spesifik bir ‘homeopatik’ element var, hem başkalarıyla hem kendinizle ilişkinizde engeller net bir şekilde görülebilir. Ayağınızı denk alın, özellikler tutulmalar sırasında gözden geçirme için zaman ayırın. Yakın ilişkilerinizde işlevsiz alanları iyileştirmek için net gözden geçirmeler yapmak ve kararlı eylemlerde bulunmak Eylülün sonundan ikili tutulmalara kadar vurgulanıyor.

Sevgili İnsanlar, tüm bunlar koronal kütle püskürmesi (güneş rüzgarları), güneşin tersine dönmesinin sabitlenmesi ve Eylül Ekinoksunun büyütülmesi zamanında gerçekleşiyor. Satürn Mars kavuşumu, Venüs Yeni Ayın Mars’a kare yapması, Pluto’nun yay burcunda ortaya çıkması ve Merkür’ün Pluto’ya hareketi saklı gölgenin ve baskılanmış hislerin, hatta karanlık duyguların kaçmasını sağlayan ‘zemin kat’ kapısı açan enerjisel kokteylin parçasıdır. Bu spesifik ve eşsiz enerji harmanında, karanlık enerji denen şey bir açıklık buluyor. Bu frekans aşamalarında Mars’ın kızıl enerjisini gezegeni süpürecek, diğer gezegenlerin ters açıları ile karışacak… ve duygular kolayca kötü etkilenecek ve mantıksız ve olumsuz dediğiniz şeylere akmaya eğilim olabilir. Bu nedenle bilgece davranmanız ve aşırı tepki göstermemeniz zorunludur.

Aura uygulamalarında değerli taşların enerjisini kullananlarınıza mor ve mavi taşlar takmanız tavsiye edilir, bu taşlar bu senaryoda kırmızıyı yüksek frekansa dönüştürürler.

Realite Çekleri 

Şimdi, bu enerjisel frekansta, Neptün son derece yanıltıcı bir etki ekliyor. Kuruntuya, yanılgıya, ara sıra şatafatlı yanlış kanılara veya büyütülmüş fantezi illüzyonuna yatkın olanlar süprüntü perdenin sahte rüya dünyalarına sonuna kadar açıldığını görecekler ve bu geçici kayıp rüyacıları uyandırmak için onları dürtmek gerekebilir. En iyi niyetten bile sunulan gerçeklik çekleri kafa karıştırıcı, beklenmeyen ters vuruşlar veya reddedilmeler ile sonuçlanabilir.

Kalbin saflığının bile görünürde iyi niyetli tavsiyeyi reddedebildiği bir zamandır. Bu, doğru ya da yanlış olan herhangi bir otorite figürünün müdahaleci olarak görülebildiği bir aşamadır.

İsyancı bir tutum normalde kavgacı olmayanlar arasında bile rotadan çıkarabilir ve insanı başka türlü mantıklı görünmeyecek bu bulanık frekanssal aşamada adımlar atmasını etkileyebilir. Bu olağandışı enerjinin herkesi etkileyebileceğini aklınızda tutun. İçsel ‘coyote (çakal)’ salıveriliyor. Öğretmen odayı terk etti ve öğrenciler kendi başına, kurallar olarak uygulanan kötülükler bu sisli frekansta o kadar uygulanabilir değil. Bu etkili yerçekiminde kısıtlamalar kalkerken birçoğunuz beklenmedik ve olağandışı şekillerde, normal kalıbınızın çok dışında davranacaksınız. İntikam veya herhangi negatif lekelemenin olumsuz veçhelerine bağlı olan bireyler veya gruplaşmalar bu aşama sırasında aşırı uçta aksiyonlarda davranmaya eğilim gösterebilir.

Pluto bu kavuşumda oyuna giriyor. Kabul edilmeme, dışarıda bırakılma, reddedilme, göz ardı edilme kavramları. Bu makroda ‘güçlerinin’ kavranmadığını veya azaltıldığını hisseden ideolojilere, dinlere, ülkeler veya gruplara uygulanır. Şiddete izin veren veya saldırganlığa göz yuman dinler bu kategoriye girer. Baskılanmış hisseden gruplar ve bireyler tahliye fırsatı bulacaklar. 

Ve bu zamanda iki kez ölçüp bir kez kesmek önemlidir. Harekete geçmeden önce zaman bekleyin… ve eyleme geçmeden önce bunları yeniden düşünün. Dostlar ve aile için bol yere, zamana izin verin, çünkü yanlış anlamalar kolayca gerçekleşebilir. Dürüst ifadelere izin verin, kabul edilmez veya karaktere aykırı hissettirse bile.

Pota Etkisi

Daha önce hissedilmemiş, bastırılmış veya saklanmış derin hisler bu zamanlamada yüzeye çıkacak. İçsel gerçekler aranıyor ve bazen yanlış eylemlerle kişinin kendi sınırlamaları yüzeye çıkarılıyor.

Bu enerjide düşünülebilen veya düşünülemeyen ya da asıl hisler ortaya çıkacak. Bunlar kişinin kişisel ‘Pandora Kutusundan’ çıkabilir. Bunlar görünürde düşmanca hisler, duygular, kıskançlık, öfke & açgözlülük duyguları olabilir. Başkasından hoşlanmamanın veya uzun zaman önce olmuş çatışma veya sorundan gelen kızgınlığın ifade edilmemiş duyguları olabilir, bir arkadaşa, aile üyesine karşı beklenmedik bir patlama, her iki tarafı da şaşırtan bir patlama.

Sevgili İnsan, hissettiğin herhangi bir hayal kırıklığı, ifade etmek istediğin ama etmediğin sahip olabileceğin herhangi bir şey, yapmak istediğin ama tuttuğun bir yorum bu enerjide dışarı çıkar. Bunda iyi olan şey, havanın temizlenmesi için fırsat sağlamasıdır.

Ortaya Çıkan Şey İle Yüzleşmek

Pozitif sonuç sakladığınız, gizlediğiniz, inkar ettiğiniz, görmezden geldiğiniz, kendinizle, hayatla, başkaları ile, ilişkilerle, yoksunluk zihniyetiyle, yeterincesine sahip olmamakla ilgili korktuğunuz sorunların çoğunun yüzeye çıktığı görülebilir ve böylece salıverme ve daha fazla ışık taşıyıcısı olma fırsatı için tetikleyici olur. Bir dereceye kadar safsızlıklar bu frekansta yüzeye çıkacak.

Ama yine yüzeye çıkan her şeyin doğru olmadığı kavranmalıdır. Bir çok bastırılmış düşmanlıklar doğru veya gerçek hisler olmayabilir ve bu nedenle bunların yüzeye çıkması iki tarafı keskin kılıç olabilir.  Doğru olmayan tepkinin dürüst duygusu hala incitebilir… olumlu olan şey onunla yüzleşmenizdir, ama doğru olup olmadığını düşünmek için yer bırakmalısınız. 

Akrep burcundaki Satürn gizli sırları ortaya serer ve Satürn’deki Mars bunları tam spektrumlu görüşe getirir, sizin dilinizde ateşe ayakla bastırır ve çanları çaldırır. Böylece kolayca yadsınamayacak bir senaryoda temizliğin uygun zorluğunu başlatır. Yüzleşme gereklidir.

Bireysel seviyede, bu değişen derecelerde başkalarında hoşlanmadığınız her şeyi görmeye eğilimli olduğunuz bir aşama olabilir. Ve bazen daha yalnız bir ortamda olanlarınız için bu aynı enerji ayna olabilir, kendinizi gözden geçirmeniz için içinize döndürebilir, bu bir tür kendi kendine suçlama olabilir. Kendinizi gözden geçirmek çok önemli iken, kendini gözden geçirmenin amacının kendini cezalandırmak değil, düzeltici ayarlamalar yapmak olduğunu aklınızda tutun. Herhangi bir gözden geçirmede kendinizi kötülemek veya kınamak erdemli değildir, çünkü bir hata yaptığınızı, uygunsuz davrandığınızı veya en iyi davranışınızda yaşamadığınızı hissedersiniz. 

Eylül’deki, hatta daha öncesindeki enerji aşaması tamamen gelişmiş gerilemenin veçhelerini & karakteristiklerini içerir. Bu 22 Eylülden itibaren hissedilecek. Ve bu enerji kendini ayarlamak için bilgece kullanılabilir.

Ancak bu spesifik aşamada ve frekanssal alanda aşırı eleştirici olma güçlü etkisi var. Kasvetli ve bunalımda olmak. Not almanızı teşvik ediyoruz, çünkü bu enerjinin sizi başkalarına veya kendinize eziyet, olumsuz suçlama enerjisine sokmasına izin verilmemeli. Bunun yerine arınma ve neyin doğru olduğunu, hayatınızda artık neyin hizmet etmediğini ve neyin faydalı olduğunu öğrenme fırsatı olarak kullanılmalıdır.

Kapatma

Bu bilgece kullanabileceğiniz bir zamandır, sabır ve bilgelik önemlidir. İlişkiler sınanabilir ve daha iyi hayır için yeniden tanımlanabilir. Engeller potada görülebilir ve yolu temizlemek için getirilip uzaklaştırılabilir. Bu enerji Ekinoksta ve 8 Ekim Dolunay Ay Tutulmasında ve 23 Ekim Güneş Tutulmasında hüküm sürecek. Bunların sadece zirve, tutulma günlerinden daha geniş frekanssal etkisi olduğunu ve aslında tüm astrolojik yerçekimlerinin ve yükselticilerin uzun zaman periyotlarına uzadığını aklınızda tutun. Dünyanıza yakın geçen asteroid inanılmaz yükselticidir ve Güneş Rüzgarları ile doludur ve gezegensel kuvvetleri daha fazla büyüten aşırılıklar yaratıyor.

Bu zamanı bilgece kullanın. İster suçluluk, utanç, ister kıskançlık veya öfke olsun olumsuz olarak etiketlediğiniz duyguların doğal yüzeye çıkışı olacak, bu enerjide bu duyguların saldırı, şiddet veya intikam eylemleriyle sonuçlanmasına izin vermeyin. Tüm insanların hataları vardır ve bu aşamada, bunlar ortaya seriliyor ve salıverilebilir. Gölge ifşa ediliyor ve ışığa dönüştürülebilir.

Sizi onurlandırıyoruz ve yolunuzda kutsamalarımızı ve en derin sevgimizi sunuyoruz.

… Ve öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)