BM METATRON: Kova Çağı Geçişi, Anthropocene Radyasyon 2 nci Bölüm

Yazdır Yazdır 

Kova Çağı Geçişi
&
Anthropocene Radyasyon
2 nci Bölüm

Lord Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Kova Çağı Radyasyonu

… Ve bu nedenle Kozmik Radyasyon avantajlar sunar ve aslında yol üzerinde olan sizlere sorumluluklar sunar. Bu toplantıda konuşan Graham Hancock, John Van Auken, David Childress, John Jenkins ve Dr Semir Osmanagich ve diğerleri gibi Üstatların çalışması çok daha fazlasını ortaya koyacak. Işık gerçek orijinlerinizin gölgelerine parıldayacak. Yine de bunlar eleştiri topluyor. Bu gördüğünüz dualitedir. Yeniye karşı eski enerji. Ana görüşten farklı olan yeni kavramlar sunulduğu zaman her zaman geri itme olur. Eski sistemlerden yeniye geçişte her zaman reddetme olur ve bunda bile bir elektromanyetik, bir kutupluluk veçhesi vardır.

Dr Osmanagich vasıtasıyla Bosna Piramitlerinde keşfedilecek olan şeyin kesinlikle tarih kavramlarınızı değiştireceğini söylüyoruz. Tüm bunlar eleştiri aldı, buna rağmen hepsi özünde hakikati sunuyor, hepsi gölgeye ışık getirmeye dahil.

Diğerleri aynı şeyi yapacaklar, çünkü aslında şimdi sadece değişime anahtarlar sağlamanın yanısıra, gezegeninizin saklı tarihinin çoğunu ortaya çıkaracak olan bilim, fizik ve arkeoloji bölümlerinde akademisyenlerin yeni nesli ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan akademisyenlerin ve bilimadamlarının çoğunun yeni Işıkişçileri ve Dünya Koruyucuları olacağını söylüyoruz, sizler bunun farkında olun ya da olmayın.

Aslında onların çalışmaları parça parça, adım adım bilimin din ile zorunlu birleşmesini sağlayacak olan kayıp kanıtı ve gerçek tarihiniz ve orijininiz ile ilgili gerekli aydınlanmayı ortaya çıkaracak. Bir neslin çalışması sonraki neslin temeli olur. Zamanla ruh ve bilim bütün olacak. Görürünüz Edgar Cayce insanlığın Tanrı’nın doğasını dinden çok bilim vasıtasıyla öğreneceğini söyledi. Bunun tezahür etmesi için zaman ortaya çıkıyor.

Bu Toplantıda size sunulduğu gibi, bilim adamı ve araştırmacılarınızın çoğu yeni keşifler yapıyor, 1987’den önce ortada olmayan veya gerçekleşmeyen keşifler.

Greg Braden’in çalışması Solar radyasyon kavramlarını sundu ve bunu Susan Rennison ve diğerleri tarafından dökümante edilen daha ileri araştırmalar izledi. Dr Luc Montagnier’in çalışması denkleme tutarlılık ve teta dalgaları unsurunu ekledi. Kova Çağı Radyasyonunda çok şey değişecek. Bu değişikliklerden bazıları sizin ömrünüzde gerçekleşecek, bazıları yüzyıllar sürecek, diğerleri binlerce yıl sürecek. Ama değişim gerçekleşecek. Size bir ipucu sunuyoruz ve 2038 ileri doğru büyük bir sıçrama sunuyor… ve sizlerin şu anda yaptığınız şey bunu yaratıyor!

Solar plazma yeni Gökkubbenin temeli olacak ve aslında silikon temelli biyolojiye geçişin temeli olacak. Tüm bu değişimlerde, plazmik yaşamın daha büyük somutluğunda ana rolü oynayan güneşin radyasyonudur. Değişim burada. Bu ne anlama geliyor?

Boyutsal Değişim

Yüksek boyutlu yaşam formları görünür oluyor. Bunlar daha ‘somut’ olma açısından dünyanız için yeni… ama bunlardan bazı dini metinlerinizde söz edildi. Kadim kabileler yaşamın üç formatta gerçekleştiği kutsal ideolojileriniz birçoğunda bunu yazdılar: Çamur (Dünya biyolojisi), ateş (deva elektriksel) ve ışık (melek).

Son yıllarda hızlanmaya başlayan orblar, periler ve fotonik ‘deniz anası’ fenomeni aslında diğer boyutların ve yapıların bilinçli yaşam formlarıdır. Birçok araştırma grupları bu oluşumları keşfetmeye başlıyor, ama yaşam formları olarak değil. NASA son yirmi yılda sayısız CME kaydetti, bunlar jeofizikçi Susan Rennison ve Dr Greg Braden tarafından bu Toplantıdaki sunumlarda referans olarak gösterildi.

Eyleme Geçmek

Geçişteki sorumluluğunuz nedir? Sorumluluğunuz birlikte yaratımdır.

Geçmiş toplumlarınızın çoğu şiddetin dualite veçhelerine göğüs geremediler. Bu bugün ön plana çıkıyor.

Atlantis’te ‘Bir’in Yasası’ olarak isimlendirilen harika Poseidon toplumu gezegeninizde en yüksek uyum seviyesine ulaştı. Yine de onların şiddeti yenememeleri en sonunda bir zamanlar harika olan kültürün batmasına yol açan dualitenin yoğun ortaya çıkışına izin verdi. Bu büyük bir rubik’tir (oyun küpü) ve bir çözülme olacaktır, ama bu yıllar sürecektir. Ve bu dinleyiciler arasındaki çoğunuzun Poseida’nın parçası, Bir’in Yasasının parçası olduğunu not ediyoruz. Ve Sevgililer, sizler gereksiz bir yükü taşıyorsunuz.

Hepinizin suçluluğu salıvermenizi ve acıyı salıvermenizi teşvik ediyoruz.

Üstatlar, belli bir anda dünyanın yarısının gündüz, yarısının gece olduğunu söylüyoruz; bu kutupluluk dünyasıdır. İnsanlığın yarısından çoğunun gölgede olduğunu söylüyoruz. Sizler Dünya Üniversitesinde, dualite okulunda yaşıyorsunuz. Her yanınız kitlesel olarak yaratılan amaçlı bir yanılsamadır. Gezegen yükseldi ve zamanla her biriniz yükseleceksiniz. Kritik kütle, insanlığın çoğunluğu 15 nesilde yükselişte olacak. Bu gerçekleşecek.

Bu nedenle aranızdaki ışık taşıyıcılar asla inançlarını kaybetmemeli, her zaman parlak bir şekilde ışıldamalı, çünkü küçük bir foton dalgası bile geçici bir aydınlanma yaratır. Sizinle de aynısı olmalı. Mahatma Gandi, yapmaya çalıştığınız değişim olmanız gerektiği ifade etti. Ve değişim arzusunun denklemin önemli bir parçası olduğunu söylüyoruz. Diğer parçası değişimi tezahür ettirmek için eyleme geçmektir.

Değişim Gelecek

1 nci dünya ülkeleri olarak isimlendirdiğiniz finansal olarak hakim ve güçlü olan hakim ulusların ülkelerden çok şirketle olduğunu söyleyenler var.

Şirketler kara dayalıdır, şirket sakinleri vatandaşlar yerine işçiler, çalışanlar olarak muamele görür. Gerçekte, bu çok daha karmaşıktır.

İnsanlık kitlelerinin medya tarafından kontrol ve manipüle edildiğini, borç ile köleleştirildiğini söyleyenler var. İnsanların kendilerini onların inançlarına bağlayanın borçları değil, onları borç yüküne ve yoksunluk duygusuna zincirleyen kendi inançları olduğı bilgisine uyanacakları zamanın yaklaştığını söylüyoruz. Bazıları bireyin egemenliğinin kaybolduğunu söyleyebilir. Yine de bir ışık hala parlıyor ve parlaklığı artıyor. Gezegende yeni bir nesil güçleniyor ve onlar değişimi hızlandıracak. O nesil SİZSİNİZ!

Küresel ekonomik sistem değişecek, ama bu gezegensel kaosta tamir edilemez biçimde bir serbest düşüş olmayacak. Böyle olması gelecek olan şeye hizmet etmez. Bunu yerine ekonomi değişime uğrayacak, bilinçli değişime ve daha iyi bir yol sağlamak için pozitif unsurlar öne çıkacak. Gerçekleşen şeylerin amacı olabilir ve değişime yol açar.

Aslında değişim realitenin doğasıdır ve değişim gerçekleşecek. Siz değişimi yarattığınız zaman, o en yüksek hayırda gelecek.

Yeni Dünya, Yeni İnsanlar sadece geçmişi bir kenara atarak daha iyi bir gelecek yaratamaz ve yaratmayacak. Değişim geçmişten öğrenerek ve bir anda bir adım atarak şimdiye ayarlanarak gelir. Sonraki 15 nesilde güç sahibi olacak gelen yeni nesillerdeki yeni insanlar yeni bir model seçecek ve değişim gerçekleşecek.

Araç Olarak İyonlar

Sunumlarda gördüğünüz gibi, bilim dualitede usta olmaya yardımcı olan değişimleri kaydediyor. Bu, iyonik radyasyondur. Bilim insanlarınız bunu NASA, Greg Braden, Susan Rennison ve diğerleri vasıtasıyla dökümante ediyor.

Size söylediğimiz şey, öne sürdüğümüz şey, şaşırtıcı iyonik akışın boyutsal geçiş ile sembiyotik olduğu (birlikte olduğu) ve Kristal Izgara ile sinerji içinde çalıştığıdır. Yeni iyonik rezonans epifizi çok daha kolayca açmanızı sağlayacak. Teta rezonansında işlemenizi daha kolay sağlayacak. Ve bilinçli birlikte yaratımın Beta’nın bilinçli uyanık halinde değil, Teta’nun daha derin halinde gerçekleştiğini söylüyoruz. Toplum olarak, son zamanlarda neredeyse tamamen Beta Frekansı bilincine odaklandınız ve Yeni Dünyanın yeni enerjisinde Teta’ya daha kolay erişmenizi sağlayacak olan aletler veriliyor.

Phi Kristalleri ile çalışmak, yüksek titreşimli düşüncenin tutarlı yükseltilmesi için bir alettir. Tezahürün anahtarları teta halindedir. Değişimi yaratmak için birey olarak, ulus olarak veya gezegen olarak çaresiz ve güçsüz hissetmemelisiniz.

Sevgililer, 21 Aralık 2012’den bu yana hiç bir şeyin değişmediği söyleniyor. Genişleme kalıbı 2012’de gerçekleşirken, insanlığın kitlesel aydınlanması bir kaç yüzyıl sürecektir. 2012 sadece size çalışacağınız daha fazla alet verir.

Bizler Melek Alemindekiler problemlerinizi çözmek veya eleştirmek için burada değiliz, çözüme giden yolda sizi teşvik etmek için buradayız.

Ve insanlık birkaç yüzyıl daha Dünya Planında aydınlanmanın kritik kitlesine ulaşmayacak olsa da, şimdide ve pozitif kalmak önemlidir, çünkü bu gerçekleşecek.

Eşevrelilik/Tutarlılık & En Yüksek Hayır

Sevgili İnsan, en yüksek hayır için meditasyon yapmaya ve odaklanmaya başla. Tüm realitenin eşevreli inanç yansıtmasıyla yaratıldığına şüphe etme. Bilincinizi keşfedin, egemenliğinizi arayın ve daha iyi insanlar olmak için çalışın ve bu enerjiyi yansıtın. Bu anahtardır. Nefrete nefret ile son veremezsiniz, sevginin yaratıcılığına inanarak ve bunu arzu ederek son verebilirsiniz. Hakikatte durmak bunun bir parçasıdır, diğer yolu aramak değildir. En yüksek hayırı bilinçli olarak arzulayarak çevrenizi bilinçli şekilde değiştirirsiniz. Neşe yansıtın, sevgi yansıtın ve hakikatte durun. Işıkta durun. Gruplarda toplanın, yalnız kalmak için zaman ayırın. En yüksek hayır için grup meditasyonları yapın. Herbirinizin her gün kusursuz olma fırsatınız var. Kendi başarısızlıklarını, bütünlük ile kendi çatışmanızı farkettiğiniz senaryo, Üstatlığı kucakladığınız gündür ve aslında bir yolculuktur. Dualitede başarısız olursunuz, önemli olan hatalardan öğrenmek ve düzeltici eylemi yapmaktır. Neden ve etki hem bireysel olarak hem de grup bilincinde işler. Bunun gibi, bireysel ve kitlesel olarak, başka bir insanın gerçeğini tanıma istekliliğiyle kendi gerçeğinizde durduğunuz gün, bütünlüğü kucaklarsınız.

Bitirme:

Toplumunuzun eldeki sorunlarla nasıl başa çıktığı Grup Odak Meditasyonu ile etkilenebilir. Kanal eşevreli teta meditasyonunda 7,000 kişinin şiddeti bir süreliğine azalttığını anlatmıştı. Sevgililer, bu grup 144 bin veya 144 milyon olduğu zaman neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz! Bunu düşünmek için zaman ayırın!

Vazgeçmeyin, cesaretinizi kayebtmeyin ve bir fark yaratamayacağınızı düşünmeyin. Yaratırsınız!

Sevgililer, her birinizi destekleyici enerjiyle vc kendini güçlendirme alanıyla sarmalıyoruz, çünkü her biriniz Yükseliş yolundaki Üstatlarsınız. Size ilham ve berraklık vermek amacımızdır, ama kutsal ve egemen bir VARLIK olarak bu mesajda ve her tür ‘kanal’ mesajında ayırt etmeyi uygulamalısınız.

Ben Metatron’um ve sizinle Bu Gerçekleri paylaşıyorum.

… Ve öyledir.

Çeviri: Saffet Güler)

www.Earth-Keeper.com

Metatron Mesajı James Tyberonn tarafından aktarılmıştır. Bu bilginin alıcısı olarak James Tyberonn, Başmelek Metatron adına evrensel telif hakkına© sahip çıkmaktadır. Bilgi değiştirilmediği, kısaltılmadığı, özetlenmediği, ilave yapılmadığı ve yazarın ismi ve website adresini eklendiği sürece websitelerinde yayınlanabilir. Dergilerde veya bültenlerde, yalnızca yazılı izin alınarak yayınlanabilir. E- mail Tyberonn@hotmail.com