BM METATRON: RÖNESANS EKİNOKSU

Yazdır Yazdır 

Metatron Mesajı

Ekinoks Portalı & Rönesans İnisiyasyonu

Lord Metatron ~ James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar!

Her birinizi destekleyici enerji ile ve kendini güçlendirme alanı ile sarmalıyoruz, çünkü her biriniz gerçekten Yükseliş yolundaki Üstatlarsınız. Size ilham ve berraklık sunmak bizim amacımız, ama aslında kutsal ve egemen bir VARLIK olarak bu mesajda ve bu tür ‘kanallık’ mesajlarında ayırt etmeyi uygulamanız her zaman gerekliliktir.

Üstatlar, Rönesans Portalı şimdi Eylül Ekinoksu penceresinde açılıyor. Bu ihtişamlı açılış Eylül Ekinoksunun 7 günlük penceresini başlatan kodlanmış bir portaldır ve 2 Kasım Güneş Tutulmasında tamamlanıyor.

Yenilenme zamanıdır, Yükselen Dünyanın kapsamlı niteliklerine ayarlanma zamanıdır. Yalnızca 5 nci – 12 nci boyutlara uyumlanma açısından değil, aynı zamanda ‘aydınlanma! Öncesi 3 dönemini demirleme ve hizalama açısından. Üstatlar, Yeni Dünyada sizler özünde kapsamlı duyular vasıtasıyla yenilenmiş amaçla yenilenmiş bir yaşama başlıyorsunuz. Bunun anahtar parçası tutkuyu ve neşeyi yeniden keşfetmek ve zorunlu yaratıcı mutluluğu deneyiminize bütünleştirmektir ve aslında genişlemiş gezegensel matriksin içinde ve bunun vasıtasıyla gelmekte olan ‘İnsanlığın Yükselişinin’ birlikte yaratılmasını amaçlamaktır. Anlıyor musunuz?

7 Günlük Pencere

Sevgililer, Eylül Ekinoksunun penceresi 7 gündür. Bu asıl Ekinoksun 3 gün öncesini ve 3 gün sonrasını kapsar. Zamanlama 19 – 25 Eylül’dür. Bu 7 günlük periyotta önemli kodları almak üzerine meditasyon yapmanızı istiyoruz.

Buna göre meditatif niyetle insanlık, Rönesans uyanışın Ekinoks Portalı yüklemelerini tamamlarken, bu kodları alabilir. Bu kodlar genişleyen Kristo – Işık bedenin 33 çakra Alanına eklenir.

Üstatlar, sizler Yeni Dünyanın yüksek frekanslarına daha fazla yerleşirken, Kristal Işık Beden Mer-Ka-Na’nın genişlemiş Çakra Hizalanmalarına ayarlanmanız zorunludur. Doğal olarak Dünya insanlık için enerjileri almak ve dağıtmak üzere gezegenin çakra merkezlerini yeniden biçimlendirmek için kendi rezonansını ayarlıyor. Bunlar planlanmış zamanlamalardır, bunu sağlayan astrolojik bağlantılara uyumludur. Bu bağlantılar aşağıda sıralanmıştır.

2013’te sizler Yeni Dünyayı yeniden biçimlendiriyorsunuz. Geçen yıl sürekli şekilde akan frekanslar şimdi ince ayarlanmalıdır. Rönenans Portalı böyle bir zamandır, çünkü sizler yeniden doğuşunuza ayarlanmaya izin veren kodları alıyorsunuz.

2013’ün ‘Rönesansın’ yeniden doğuş yılı olduğunu yeniden vurguluyoruz. Bunu düşünmek için zaman ayırın. Yeni Dünyanın Birinci Yılında yeni hayatlara, yeni genişlemelere başlıyorsunuz. Bu, 5 – 12 boyutlarda nasıl seyir edeceğinizi öğreneceğiniz çok önemli bir yıldır. Yeni boyutlar için kodları alacağınız yıldır. Boyutsal ahenge ulaşarak, ahenkli birleşimde oluşan 12 fizyo çakra ve 20 eterik çakranın genişlemiş alanları ile daha büyük rezonansa genişlersiniz. Bu, Yükselişten önce bütünüyle mümkün değildi. Bu bütünleşmeye Kristal Izgara Aralık 2012’de tamamlanıncaya kadar mantıksal olarak tam olarak erişilemezdi. 2013 bu tür formatlama yılıdır.

Kalan anahtar aşamalar kodlanmıştır & çok fasetlidir. 2013’te aşağıdaki tarihlerin her biri Yeni Dünyanın çokboyutluluğuna genişlemenizde ve ayarlanmanızda anahtar roller oynar.

19- 25 Eylül – Rönesans Ekinoks ‘Zaman – Kapısı’ Portalı  

18 Ekim – Ay Tutulması – Kapsamlı İçsel Saadet Kodları

3 Kasım – Güneş Tutulması – Kapsamlı Dışsal Yansıtma kodları

21 Aralık 2013 – Tam Çakra Bütünleşmesi Gündönümü

‘Zaman – Kapısı Rönesans Portalı’

‘Rönesans’ Portalı Eylül Ekinoksunda başlıyor & Kasım Güneş Tutulmasında tamamlanıyor. Bu pencere Yeni Dünyayı aydınlanmanın 3 aşamasına hizalayacak. Gezegeni ve insanlığı yüksek boyutlara bağlayan yıldız kapıları ve kurt yenikleri olduğu gibi, ayrıca diğer çağlara bağlayan ‘Zaman Kapısı Portalları’ vardır.

‘Armonik Salınım Yasası’ ile benzer frekansların birbirini çekmesi gibi, gezegensel ‘çağların’ titreşim alanları doğal olarak uyumlanır. Birçoğunuzun çok yüksek bilinç seviyelerine erişmiş olduğunuz 3 ‘Altın Çağ’ vardır. Bunlar:

1) Atlantis’in Altın Çağı (Poseidon Bir’in Yasası)

2) LeMuria’nın Altın Çağı

3) Yunanistan’ın altın Çağı (Avatarların Hologramsal Girişi)

Kova Çağı Geçişi, 144 Kristal Izgara ve 12 boyuta genişleme ile, bu yüksek zaman periyotlarının niteliklerini & kodlarını şu andaki zamanda insanlığın süregiden geçişi ile daha direkt armonik bir ilişkiye çekebilirsiniz. Bu çağların kodları sözü edilen 3 Altın Çağ ile çok daha yakın arayüzey sağlar.

Bu aşamaların eşzamanlı zaman veçhesinin girmekte olduğunuz evrim aşaması ile daha tam bütünleşmesini sağlayarak insanlığa yardımcı olur. Bu iki aşama Yunanistan ve Poseidon’un Altın Çağıdır.

Yunanistan ve Poseidon’un Altın Kodları gezegensel ‘Göbek’ Delphi Portalına getirilecek ve Altın LeMurya’nın Kodları Rapa Nui’de dünya planına girecek. Bu, ekinoksta başlatılacak. Bu 10 ncu, 11 nci ve 12 nci boyutlarda gerçekleşecek ve Mer-Ka-Na alanının eterik seviyelerin 20 nci ve 33 ncü çakralarında gerçekleşecek.

Bu önceki 3 Altın Çağın birçoğunuzun bulunmuş olduğu (ve eşzamanlı olarak bulunduğunuz) aşamalar olduğu sizi şaşırtmamalı. Çokboyutlu benliklerinizin bu veçhelerinin ‘Rönesans Portalında’ gerçekleşecek olan armonik arayüzeyi koordine etmekte büyük bir rol oynadığını söylüyoruz.

2013’te Tutkuyu Yeniden Keşfedin! 

Sevgililer, Altın Çağ Üstatlarının yaptıkları gibi tutkuyu ve neşeyi yeniden keşfetmenin zamanıdır. Dengeyi yeniden kazanmanın zamanıdır. Hayat sadece çalışmak anlamına gelmiyor, saadet esrimeleri içinde kapsanıyor. Neşenin geometrik bir kodu ve modeli vardır ve siz neşeyi keşfedebilirsiniz.

Tutku enerjisinin tezahürün tahrik edici motoru olduğunu söylüyoruz. Tutku hayat coşkunuzun dokusudur & kalp cesaretinin ve iradenin önemli bir parçasıdır. Kayıtsız, üzgün veya duyarsız olmanız istenmiyor.

Neşeyi yaratmayı & yansıtmayı öğrenmek muazzam bir başarıdır. Ve aslında neşenin 2013 Rönesansında alınabilecek geo-kodlu özü vardır. Ve hatırlayın, siz asla ‘çok yaşlı’ değilsiniz. Bir amaçla buradasınız ve bu amaç hayatı tam olarak yaşamak ve YENİ DÜNYAYI yaratmaktır!

Kapatış

Sevgili Üstatlar, gerçekten güçlü bir periyot yakındır ve bu, olağanüstü önemi olan bir enerjidir.

Eylül Ekinoksunda meditasyon yapın ve Altın Çağlara bağlanın, çünkü nitelikler çok yüksek titreşim rezonansındadır. Hayatın yenilenmiş sevgisini, korkunun ve kendinden şüphe etmenin azalmasını keşfedeceksiniz. Daha büyük esenlik ve neşeye izin veren adımınızdaki kaynağa ulaşacaksınız. Tutkuyu yeniden keşfedeceksiniz ve hayatınıza yeni bir yaklaşım benimseyeceksiniz.

2013’ün hala çok şeyi var. 2013 rönesans, yeni yollar, tutkunun yeniden keşfedilmesi için planlanmış bir zamandır. Bilinçli Dünya Krallıkları ile boyutsal ahenkli rezonansa ulaşarak, hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde genişleyeceksiniz.

Sizi onurlandırıyoruz. Birbirinizi destekleyin, Dünyanın Krallıklarını destekleyin ve Yeni Dünyada SEVGİYİ, koşulsuz sevgiyi ifade edin. Kendinize nazik olun, çünkü sizler gerçekten değerlisiniz ve yeni bir çağa götüren yolu gösteriyorsunuz.

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir.

Rönesans Ekinoksu İçin Önerilen Meditasyon

Aura alanınızı ahenkli beyaz ışık ile sarmalayarak başlayın. Neşe & esenlik duygusu hissedin & yansıtın.

‘Birlik’ Mudrası oluşturun (sol elinizi sağ elinizin üzerine koyun, avuçlar yukarı baksın). ‘Sonsuzluk’ nefesi alın (burundan 8 e kadar sayıp nefes alın, 8 e kadar sayıp nefes verin).

Bunu 8 dakika veya huzur ve dinginlik duygusu hissedinceye kadar yapın.

Yaklaşık 4 – 5 dakika ‘OM’ mantrasını seslendirin.

Taç çakrası ile başlayın, 7 nciden 1 nciye kadar çakraları açın, çakranın tamamen açıldığını hissedinceye kadar her bir rengi gözünüzde canlandırın.

 • Mor
 • Çivit Mavisi
 • Lapis Mavisi
 • Zümrüt Yeşili
 • Sarı     
 • Turuncu     
 • Kırmızı

Sonra görsel olarak Dünyanın Kristal Çekirdeğine düz altın renkli bir ışın Demetinde çakraları birbirine birleştirin. Derin bir nefes alın ve topraklanın.

Kaygıyı, stresi salıverin ve neşeli dengenin yüklü enerjisini getirin. Bu enerjiyi kök çakrasına gönderin ve 1 nciden 7 nciye her bir çakrayı çok parlak şekilde gözünüzde canlandırın.

Sonra 8 nci çakraya geçin ve 8 nci – 12 nci çakraların tamamen açıldığını ve aşağıdaki renk sırasıyla parlak bir şekilde ışıldadığını gözünüzde canlandırın:

 • 8      nci – Pembe
 • 9      ncu – Gümüş
 • 10      ncu – Altın
 • 11      nci – Platin
 • 12      nci – Elmas

Sonra 12 çakranın tam hizalandığını gözünüzde canlandırın, altın elmas ışığında Aura alanını dolduran bir enerji çeşmesi oluşturuyor.

Auranın Mer-Ka-Na’ya geçiş yaptığını ve saatin tersi yönde dönmeye başladığını duyumsayın. Derin bir nefes alın.

Derin bir dinginlik ve vecd duygusu getirin.

Enerjinizi Güneşe bağlayın ve Rönesans Ekinoks Portalının Neşesini duyumsayın.

Yenilenmiş canlılığı, yenilenmiş amacı, yenilenmiş NEŞEYİ getirin!

3 Altın Çağa bağlantıyı hissedin, çünkü gerçekte bu zamanlar hepinizi içeriyordu ve bunların doğası hologramdır. Her birinin kapsamlı yaratıcılığına uyumlanıyorsunuz.

Altın LeMuria

Poseidon Altın Çağı

Yunanistan’ın Altın Çağı

Aktive olan ve Yeni Genişlemiş Dünyaya uyumlanan yeni kodların enerjisini hissedin. En Yüksek Hayırda bilinçli bir yaratıcı olurken, Yenilenmiş amacı, mutluluğa vurguyla yenilenmiş zindeliği bulun…

(Çeviri: Saffet Güler)