BM METATRON: SİMYA MESAJLARI 12&13 – Koşulsuz Sevgi

Yazdır Yazdır 

12 – Koşulsuz Sevgi

 Sevgililer, bugün Koşulsuz Sevgi konusunu biraz tartışacağız. Bu, aranızda fazla karışıklığın olduğu bir konudur. Siz, bir anlamda, cennet ve dünyanın arasında takılmışsınız. Yaratıcınızdan ve Yüksek Alemlerdeki bizlerden size Koşulsuz Sevgi aktıkça, siz bilinçli olarak onu deneyimlersiniz. Son zamanlara kadar Koşulsuz Sevginin deneyimlenmesinin hemen hemen imkansız olduğu Dünya planı üzerinde bedenlenmiş olarak yaşıyorsunuz.

Koşulsuz Sevgi ve gezegeninizi çok uzun bir süre boyunca sarmakta olan korku duygusu arasında frekans farkı vardır. Nadir durumlar dışında, dünyada yaşamakta iken koşulsuz olarak sevmek imkansızdı. Korkunun frekansı çok güçlü ve nüfuz edici idi.

Bu Koşulsuz Sevgi teriminin anlamını berraklaştıralım. Çoğunuzun seçtiği gibi o kompleks bir terim değildir. Sevginin anlamı ile ilgili yazılmış bir çok sözcükler vardır, çoğu derin analizlerle yazılmıştır. Gerçekte, kişi ya koşulsuz olarak sevebilir ya da hiç sevemez. Koşulsuz sevgi gibi bir şey yoktur. Dünya planı üzerindeki çoğunuz sevginize koşullar yerleştirirsiniz. Siz, başkalarını sadece sizin belli kriterlerinizi veya standartlarınızı karşılarlarsa seversiniz. Eğer diğerleri standartlardan ve sahip olduğunuz beklentilerden uzaklaşırlarsa, sizin sevginizi kaybederler, belki de nefrete dönüşür. Sevgililer, bu sevgi değildir, beklentilerinize dayalı bağlılıklardır. Kendi içinizde de, kendinizin nasıl olması gerektiği ile ilgili standartlar koyarsınız. Bu standartları karşılamadığınızı hissettiğinizde, kendinizi sevmezsiniz. Kendinize yerleştirdiğiniz, aldığınız ve verdiğiniz koşullu sevgi, gerçekte korkuya dayalıdır. Kendinizin veya başkalarının bu belli standartları karşılamayacağından korkuyorsunuz. Onlar standartlara yapışmadıkça başkalarını sevmeyeceğiniz içerilen tehlikedir.  Bu Sevgi değil, korkudur.

Sevgililer, planınızda koşulsuz sevgiye belki en yakın mevcut olan şey anne babalar ve çocukları arasındaki sevgidir. Evet, bir anne babanın da çocuklarından beklentisi vardır. Ayrıca, çocuk da anne babasından bazı şeyler bekler. Eğer beklenti karşılanmazsa, anne baba ve çocuklar çoğu zaman, sevginin kabulünden geri çekilirler, ailesel, biyolojik bağlantı nedeniyle. Bu anne baba – çocuk bağlantıları ayrıca geniş şekilde zorunluluk ve korkuya da dayanır. Anne babalar ve çocuklar birbirlerini sevmek zorunda olduklarını hissederler. Bu gerçekte sevmek ile ilgili değildir. Kişinin yapmak zorunda olduğunu hissetmesidir. Bu zorunluluk ile ilgilidir.

Sık sık, çeşitli türdeki spiritüel gruplarda, birbirinizi sevmekten bahsedersiniz. Bu birbirini sevme komutu İsa Mesih olarak bildiğiniz kişinin öğretilerine dayalı olarak oluşmuştur. Onun Dünya planına gelişi ile, dünyanın bilinci için yeni mavikopyanın ilk hakkedilişi yapıldı. Bu komutun nasıl uygulanacağı ile ilgili bir çok yanlış anlama vardır. Çoğunuz bir başkasını sevmenin onun tüm davranışlarına toleranslı olmayı gerektirdiğini düşünürsünüz veya birbirlerini nasıl sevecekleri ile ilgili sizin kendi tanımlamalarınıza tüm diğerlerini inandırmak zorundasınız. Buna dayalı olan, birbirinizi doğru olarak nasıl seveceğinizle ilgili, gezegeninizde bir çok savaşlar olmuştur.

Şimdi, Sevgililer, Dünya planı üzerinde bedenlenmiş iken, koşulsuz sevginin yeni bir deneyimine gelmek mümkündür. Bu daha yüksek frekanslı radyo istasyonuna ayarlanmak olasıdır. Bu, bu plan için eski mavikopyanın çerçevesi içinde artık yaşamadığınızı kendinizin kavraması ile başlar.   Siz, kendinizin yaratmak için çok çalıştığınız yeni bir mavikopya içinde yaşıyorsunuz.

Koşulsuz sevgi konusu ile ilgili daha fazla tartışacağız. Bu an için, uygulama egzersizimiz olarak, kendi sevgi ve koşulsuz sevgi tanımlamalarınızı düşünmenizi istiyorum. Eğer kendi sözlük tanımlamanızı yapsaydınız ne derdiniz? Size yakın olanları nasıl seviyorsunuz? Spiritüel uygulamanızda ve günlük yaşamınızda birbirinize sevginizi nasıl ifade edersiniz? Sevgi gerçekte sizin için ne anlama geliyor ?

BEN Metatron’um,

BEN Daima Sizinleyim.

 

13 – Ben’in Koşulsuz Sevgisi

 Sevgililer, şimdi koşulsuz sevgiyi deneyimleyebileceğiniz tek yolu (yöntemi) tartışacağız – koşulsuz sevgiyi hem alabileceğiniz hem de verebileceğiniz tek yol. “Yukarıda nasılsa, aşağıda öyledir” veya “içerde nasılsa, dışarda öyledir” özdeyişini işitmişsinizdir. Siz, koşulsuz sevgiyi önce kendi içinizde bulmadıkça, veren ve alan olarak onu deneyimleyemezsiniz. Gerçekten tamam olduğunuz, sizinle ilgili yanlış olan bir şey olmadığı olasılığına açılabilene dek, Yaratıcı’nın size duyduğu koşulsuz sevgiyi deneyimleyemezsiniz. Sonuç olarak, koşulsuz sevgiyi önce kendi içinizde bulmadan onu dünya planınızın bilinçliliğine getiremezsiniz. Eğer önce kendi benliğinizi sevmek için kendi kalbinizde koşulsuz sevgiyi bulamazsanız, gezegensel bilinçliliğe onun tohumunu ekemezsiniz. Kendiniz için sevgi eksikliğiniz, Sevgililer, sadece Yaratıcınızdan ayrı olduğunuz illüzyonudur, çünkü siz burada dünya planında bedenlendiniz. Sizin kendiniz için sevgiden yoksun oluşunuz gezegensel bilinçliliğinizin eski mavikopyasında yapılmış olan bir şeydir. Siz kendiniz yeni mavikopyayı tasarlamada yardımcı oldunuz.  Bu yeni mavikopyayı yaratmak için hepinizin olağanüstü hizmetine ve çalışmasına rağmen, çoğunuz şimdi onun içinde yaşayabileceğinizi kavramıyorsunuz. Siz artık, hüküm süren daha düşük frekansların etkisi altında olmak zorunda değilsiniz. Siz, günlük yaşamlarınızın her anında bu yeni mavikopyanın biraz daha çoğunu çiziyorsunuz. Her gününüzde, Kutsal An olmayan bir an yoktur. Her anda, siz şimdi kendi kişisel radyo kadranınızı ayarlamayı seçeceğiniz yerin bilinçli seçimine sahipsiniz. Siz Işığa hizmette çok çalıştınız. Şimdi, kendinize hizmette çok çalışmanızın zamanıdır.

Sevgililer, Yaratıcınızın ve Yüksek Alemlerdeki herkesin sizi koşulsuz olarak sevdiğini tekrarlamak istiyorum. Bu, bu bedenlenme için gerçek saydığınız (varsaydığınız) dünyasal kimlikle kesinlikle fark yaratmaz. Kucakladığınız inanç sistemi için fark yaratmaz. Yapmış olduğunuz hiçbir şey, gelecekte yapacağınız hiçbir şey herhangi bir fark yaratmaz.  Sizden şimdi, bunu kalplerinizde, Varlığınızda tamamen kabul etmenizi istiyorum. Bununla ilgili düşünmeyin, mantık veya zihinsel işlemler uygulamaya çalışmayın, sorgulamayın. Sadece bunu bu anda Varlığınızın içine kabul edin. Siz İlahisiniz. Siz asla İlahi olandan başka bir şey olmadınız.  Siz kesinlikle İlahi olandan daha az olan bir şey yapamazsınız – çünkü HEPSİ, HER ŞEY sizin Yaratıcınızdır. Siz Yaratıcınızsınız, bireysel veçhelerde , her biriniz. Her biriniz Daha Büyük Olanın bedenindeki bir hücresiniz. Sadece zihinsel işlemlerinizi, düşünmenizi ilerleterek bunu, kendi İlahiliğiniz olan yüksek frekanslı radyo istasyonuna ayarlanmayı kabul edebilirsiniz. Bu İlahiliği Varlığınızda kabul ettiğinizde, Sevgililer, gezegeniniz üzerindeki diğerlerine en yüksek hizmette olursunuz. Bunun hepsi içinizde başlar. Kendi İlahiliğinizi bir kez kabul ettiğinizde, bir kez kendinizi koşulsuz olarak sevebildiğinizde, başkalarını da koşulsuz olarak sevebileceksiniz. Kendi İlahiliğinizi kabul ettiğinizde, tüm diğerlerinin, yaradılışın tüm parçalarının da İlahi olduğunu kavrayacaksınız. Sadece bunu Varlığınızın derinliklerinden bilerek, başkalarının ve onların size yapabileceklerinin korkusu olmaksızın yürüyebilirsiniz.  Bu, daha yüksek frekanslı radyo istasyonuna nasıl ayarlanacağınızdır. Bunun hepsi önce kendinizle başlar. Bir kez kendinizin İlahi olduğunu kavradığınızda, kendinizden korkacak bir şey olmaz. Siz sonsuz Ruh olduğunuzu kesinlikle bileceksiniz, hareket halindeki yaratıcılığın sonsuz potansiyeli. Siz basitçe bu bedenlenmede bir rol oynuyorsunuz.

Görüyorsunuz Sevgililer, kendi İlahiliğinize gerçekten inanırsanız, kendinizi gerçekten koşulsuz olarak severseniz, başkaları ile ilgili başka bir şekilde hissetmeniz imkansızdır. Sizin için nefret etmek, yargılamak, korkmak imkansızdır. Başkası size zarar veremez ve sizi herhangi başka şekilde etkileyemez, çünkü siz artık o radyo istasyonuna ayarlı değilsiniz.

Sizin dışsal realiteniz kendi düşüncelerinizden tezahür eder. Siz güçlü yaratıcılarsınız. Düşünceleriniz korkunun, yoksunluğun, üzüntünün, suçlamanın, suçluluğun radyo istasyonuna ayarlandığında, dışsal dünyanız, deneyimleriniz bunu size geri yansıtır. Dünyanız doğrusu, yaşamak için acınacak bir yerdir, çünkü siz kendinize İlahi olmak yerine acınacak biri olarak bakarsınız. Siz kendinizi Yaratıcınızın eşsiz ve İlahi bir parçası olarak görebildiğinizde, dışsal dünyanızda göreceğiniz şey de İlahi olur. O sevinç dolu, güzel, sevgi dolu olur.

Bugünkü uygulama egzersizimiz için, yine başka bir onaylama yapacağız. Daha önce size verilenlere benziyor. Onaylamalarımız ile yapmakta olduğumuz şey, zihinsel devreyi, düşünmeyi bypass etmektir. BEN’İM sözcüğünün kullanılmasında sonsuz yaratıcı güç vardır. Gerçekte, bu sözcük kozmosun sihirli sözcüğüdür.  Bu sözcükler ile, Yaratıcınız ve Tüm – Var – Olan ile kendi İlahi bağlantınıza erişirsiniz. Bugünkü onaylamamız şu olacak:

BEN İlahiyim. BEN sonsuz Ruh’um ve Bilincim. BEN Koşulsuz Sevgiyim. BEN Sevincim, BEN Neşeyim.” Bunu kendinize birkaç kere söyleyin – bunu daha çok söylerseniz, bu sözcüklerin ses titreşimi, özel sözcüklerdeki BEN’İM, varlığınıza, hücrelerinize kadar nüfuz eder.

Sonra, doğal İlahiliğinizi ve Sevginizi onaylamayı bitirdiğinizde, etrafınıza, kendi özel dış dünyanıza bakın. İlahi olan ne görüyorsunuz? Daha önceden görmüş olduğunuzdan farklı şekilde ne görüyorsunuz ? Yaratıcınızın Sonsuz Sevincini temsil eden ne görüyorsunuz ?

BEN Metatron’um,

BEN Daima Sizinleyim.

Lord Metatron’un adına telif hakları Reniyah Wolf’e aittir.

http://loveandempowerment.com

(Çeviri: Saffet Güler)