BM METATRON: SİMYA MESAJLARI 19 – Özgür İrade

Yazdır Yazdır 

19. Özgür İrade

 Sevgililer, bu planda özgür iradeye sahip olduğunuz sık sık size söylendi. Evet, bu doğrudur. Siz, bilincinizin daha yüksek bölümleri ile birlikte bu planda oynayacağınız rolleri seçersiniz. Siz karakter geliştirme görevindesiniz. Burada bu planda bedenlenmenizin her anında, ne olacağınızı, ne yapacağınızı, neye sahip olacağınızı seçersiniz. Çoğu zamanlar, size bu şekilde görünmediğini biliyoruz. İnsanlığın geri kalanının çoğundan daha fazla aydınlanmış varlıklar olarak bile, şifacılar ve öğretmenler olarak bile, bazen kontrolünüzün dışındaki durumların kurbanları olduğunuzu hissediyorsunuz. Neden böyle bir şeyin sizin başınıza veya sizin yakınınıza veya dünyanızda geldiğini sık sık kendinize soruyorsunuz.

Sevgililer, şansla/tesadüfle olan hiçbir şey yoktur. Bir birey olarak başınıza gelen her şey kendi seçiminiz ile, bu bedenlenmede başarmayı istediğiniz şey için kendi yüksek planınız ile gerçekleşir. İçinde yaşadığınız dünyanın işleri de Dünya üzerinde yaşayan tüm yaşam formlarının kollektif düşünceleri ile belirlenir. Burası bir kez daha radyo istasyonu frekansımıza başvuracağımız yerdir. Birleşik tüm yaşam formlarının, tüm düşünceleri, tüm konuları planınızın frekansını yaratır. Şimdi, eğer siz korkuya dayalı olursanız, bu düşüncelerin bazıları daha düşük, daha karanlıktır. Bu düşüncelerin bazıları daha yüksek, daha aydınlık olanlardır, iyimser, sevgi dolu olanlardır. Hepsi birlikte, bunlar dinlediğiniz, en güçlü yayın olan radyo istasyonunun yayınını yapar.

Her biriniz planınızdaki yayının frekansını değiştirmek için bir amaç ile buraya geldiniz. Siz buraya bu frekansı yükseltmeye, karışıma biraz daha hafif müzik eklemeye geldiniz. Bu amaç sizin için bilinir kılınırken, siz içsel işaretlerinizi izlerken, bir kaderiniz olduğunu kavradınız. Belki, siz kendinizi bu kaderin kalıbına uydurmaya çalıştınız.  Siz bu kaderi gerçekleştirmek için belli şeyleri yapmak zorunda olduğunuz, belli şekillerde davranmak zorunda olduğunuz kabulünü yaptınız. Bazılarınız hayal kırıklığına uğradı, çünkü o olması gerektiğini düşündüğünüz şekilde çalışmadı. Siz hayal kırıklığına uğradınız, çünkü bir şekilde başarısız olduğunuzu hissettiniz. Siz şifacılar, öğretmenler, ışık temsilcileri olma çağrınızı hissettiniz ve bunun nasıl oynanması gerektiğine gelince sınırlı kavramlara/düşüncelere sahip oldunuz. Beklenen gerçekleştirmeye ulaşmadığınızda düş kırıklığına uğradınız. Bazen Ruh’un bunu gerçekleştirmesini umdunuz. Ruh’un işitmediği görüldüğünde, yuvaya bir yol olmaksızın yabancı bir yerde karaya oturmuş olduğunuzu hissettiniz.

Gerçekte, Sevgililer, her birinizin buraya gerçekleştirilecek özel amaçlar ile gelmiş olduğunuz doğru iken, özel rolünüzü nasıl oynayacağınızı seçen sizsiniz. Bu yaşam için planınızı tamamlamak için herhangi özel bir eylem dizisine bağlı değilsiniz. Siz burada bu planda bir çok seçenekler ile bir oyun oynuyorsunuz. Her bir şimdiki anda, ne kadar küçük olursa olsun bir şey ile ilgili bir seçim yapmak için davet edildiğiniz her zaman size yeni bir seçenek sunuluyor.   Realiteniz, rolünüz yaptığınız seçimlere göre değişir. Bu dünya planı üzerinde tamamen özgür iradeye sahipsiniz. Bir çok seçime sahip olduğunuz her bir anda, farklı şeyler seçmekte özgürsünüz. Bu yaşam için amacınızı gerçekleştirebileceğiniz bir çok farklı yollar vardır. Ayrıca, Sevgililer, siz misyonu bırakmayı seçebilirsiniz ve tamamen başka bir şey yapabilirsiniz.

Bedenlenmenizde, nasıl olacağınızın, ne yapacağınızın, neye sahip olacağınızın seçimini yapmanın sorumluluğuna sahip olan sizsiniz. Radyo istasyonunun frekansına hangi katkıyı yapacağınızı seçen sizsiniz. Yaratıcınızdan ve Yüksek Alemlerden frekanstaki bu değişiklikleri çağırmış olan, kollektif olarak sizsiniz. Plan bizim tarafımızdan önceden mukadder kılınmadı. Siz, kollektif insanlık, farklı bir şey olmak, daha yüksek frekansta olmak istediniz, niyetinizi belirttiniz. Bu Dünya planı üzerinde bir kez daha Sevgiyi bilme niyetinizi belirttiniz.

Sevgililer, size cevap veren Yüksek Alemlerdeki bizleriz. Bazı zamanlar, siz akıntı ile başıboş sürüklenir gibi hissedebilmenize rağmen, planı yapanın sizin üzerinizdeki biri olmadığını bilin. Onun nasıl olacağına karar veren sizlersiniz. Siz bunu yaparken, biz size yanıt verebilir ve yardım edebiliriz. Yine de, direkt müdahale ile size yardım edemeyiz. Bu sizin planınızın kuralıdır. Şeyleri seçtiğimiz gibi değiştiremeyiz, çünkü biz sizden daha büyüğüz. Biz sizin seçimlerinize yanıt vermek zorundayız. Bu kural nedeni ile, yapmamız gerektiğini düşündüğünüz şekillerde yanıt veremeyiz. Bazılarınız  hala Ruh’un size ne yapılacağını söylemesini bekliyorsunuz. Siz İlahi bir işaret bekliyorsunuz. Sevgililer, planınız üzerinde size yardım etmek için, sizin planınızın kaynaklarını kullanmamız gerektiğini bilin. Sizin İlahi İşaretleriniz, yönünüz, kutsamalarınız günlük yaşamlarınızdan, başkaları ile karşılıklı etkileşiminiz , eşzamanlılıkların meydana gelmesi, hatta bitki ve hayvan krallıklarınız vasıtası ile gelir. Daha önemli olarak, Sevgililer, İlahi İşaretleriniz sizin kendi bilişinizden, Yaratıcınıza kendi İlahi Bağlantınızdan gelir.

Sevgililer, siz her bir anda özgür iradeye sahipsiniz. Siz burada bu Dünya gezegeninde gezinen, Yaratıcınızın küçük bir parçasından daha azı değilsiniz. Önceden karar verilen sonuçlar yoktur, değiştirilemeyecek yollar ve kaderler yoktur. Her şey toplam kontrole sahip olduğunuz devam eden bir büyüme, genişleme ve simya işlemidir. Gezegeninizin kendisinin şimdiki zamanda geçirmekte olduğu yükseliş süreci sonuçları önceden sabitlenmiş bir süreç değildir.  Siz bizi çağırırken, biz Yüksek Alemlerdekiler, sizin kendi devam eden yaratmanıza kararlı/değişmez şekilde yanıt veriyoruz. Bu tekamülsel sıçrama için plan sürekli olarak değişiyor. Bildiğiniz gibi, plan çok önceden, kehanetlerinizde önceden haber verilmiş olanlardan çok fazla değişti. Siz uzay – zaman sürekliliğinizde var olurken, her biriniz düşüncelerinizi değiştirmeyi seçerken, plan, an – be – an temelinde değişmeye devam ediyor. Zaman ve uzay algılamasının dışında var olan bizler bakarken, o  sizin geçmiş – şimdi – geleceğinizi çevreleyen olayların devasa bir panoramasıdır. Bu panorama sürekli değişiyor,  sizin her bir şimdiki anda sahip olduğunuz her bir düşünce ile, her bir seçim ile yeni renkler alıyor.

Siz, Sevgililer, bu oyunu sahneleyen kollektif olarak sizsiniz, siz özgür iradeye sahipsiniz. Dünyanızda gerçekleşen şeylerin bazılarının ışığında çok fazla özgür iradeye sahipmişsiniz gibi görünmeyebilir. Dünyanız mutlak gücü elinde tutan birkaç kişi tarafından kontrol ediliyor gibi görünebilir. Evet, siz özgür iradeye sahipsiniz. Siz başkasının iradesini başarılı olarak kontrol edemezsiniz, ancak kendi özgür iradenize vazgeçilemez şekilde sahipsiniz. Siz ayrıca, Ruh’un size nasıl yardım edeceğini seçersiniz. Siz yaşamlarınızda ne kadar oynayacağımızı seçersiniz. Siz ne kadar ileriye ve ne kadar hızlı ilerleyeceğinizi seçersiniz. Siz yaşamlarınızda ne kadar sevince/neşeye izin vereceğinizi seçersiniz. Siz sevince izin verdikçe, Kaynağınızın, Yaratıcınızın enerjisinin bu dünya planı üzerinde içinizde aktif olmasına izin verirsiniz. Siz sevince izin verdikçe, genişlersiniz, kendi İlahiliğinize tekrar bağlanırsınız. Sevince izin verdikçe, sizin frekansınız ve bizim frekansımız, Yüksek Alemlerin frekansı bir araya gelir. Dünya yaşamınızda size daha fazla katılabiliriz, Dünya’nın tekamülünün bütün büyük planına daha aktif olarak katılabiliriz. Bu sizin kendi özgür iradenizin ve seçiminizin konusudur. Siz sevinci seçtikçe, orada sizin büyüklüğünüz, İlahi Varlığınız, genişlemeniz, yuvaya dönüşünüz yatar.

Bugünkü uygulama egzersizimiz için, birkaç dakika kendi yaşamınıza ve özgür iradenize bakmanızı istiyoruz. Özgür iradenize sahip olmadığınızı hissettiğiniz birkaç şey ile ilgili düşünmenizi istiyoruz. Belki bu yasalar ile ve hükümetinizin empoze ettiği sınırlamalar ile ilgili bir şey olabilir veya ailenize ve/veya partnerlerinize olan sorumluluğunuz/taahhüdünüz ile ilgili olabilir.  Bu, Ruh ile ilgili de olabilir. Buna yakından bakmanızı istiyoruz, spiritüel uygulamalarınızda, ilahilik ile tekrar birleşmeyi aramanızda özgür iradeye sahip olmadığınızı hissettiğiniz yolları/şekilleri inceleyin. Onun nasıl olması gerektiği ile ilgili bazı kurallara ve düzenlemelere bağlı mısınız? Sonra, özgür iradenizi geri isteyebileceğiniz bazı yollara bakmanızı istiyoruz. Sizin için farklı bir seçim yapmak nasıl mümkün olurdu? Özgür iradeye sahip olmadığınızı hissettiğiniz bu özel alanlarda güçsüzlenme yerine güçlenmeniz nasıl mümkün olurdu?

BEN Metatron’um,

BEN daima sizinleyim.

Lord Metatron’un adına telif hakları Reniyah Wolf’e aittir.

http://loveandempowerment.com

(Çeviri: Saffet Güler)