BM METATRON SİMYA MESAJLARI – 24: Dönüşüm

Yazdır Yazdır 

24. Dönüşüm

Sevgililer, bugün dönüşüm konusunu tartışacağız. Bir şey dönüştüğü zaman, onun kompozisyonunun doğası değişir. Geleneksel simya uygulamasında, kurşun altına dönüştürülür.  Bu dönüştürme mümkündür, çünkü kurşunun moleküler yapısının doğası altınınkine değiştirilir. Bu çok ileri bir bilimdir. Sizin bugün dünyadaki bilim adamlarınız çeşitli maddeleri nasıl dönüştürecekleri ile ilgili biraz bilgi ve yeteneğe sahip olmalarına rağmen hala bunu başaramadılar. Bugün tartışacağımız şey Varlığınızın dönüşümüdür.

Tartışmakta olduğumuz gibi, sizin fiziksel varlığınızın moleküler yapısını belirleyen düşüncelerinizin doğasıdır. Durumun bu olduğuna inanmayı çok zor bulabilirsiniz. Çoğu zaman fiziksel varlığınızın ve katı madde dünyasının düşüncelerinizi yaratmasından sorumlu olduğu görülür. Ve, ‘mükemmel fiziksel bedenlerden daha azı ile bu yaşama gelen kimdir? Onlar düşünce ile nasıl yaratıyorlar?’ diye bana soruyorsunuz. Bununla birlikte, Sevgililer, onların yüksek varlığının, yüksek bilincinin düşüncesi vasıtası ile, onlar bu plana, normal olmayan bir bedene girmeyi seçtiler. Onlar, bazı dersler öğrenmek için kendilerine ve başkalarına yardımcı olmak için ve ayrıca gezegeninizin bilincindeki modelleri değiştirmeye yardım etmek için anlaşma yapan cesaretli olan kişilerdir. Buradaki amaçlarımız için, hepinizin olduğu, insanlığın çoğunun olduğu bedenlenmiş kişinin fonksiyon görmesini tartışacağız.

Bu dünya planında işgal ettiğiniz fiziksel bedenler yoğun maddedendir. Onlar çok katı hissedilir, öyle değil mi? Ve bazı zamanlar, siz çok katı ve ağır hissettiğinizde, onlar acıya ve hastalığa neden olur. Evet, onlar sizin diğer bölümlerinizden daha düşük bir frekansta titreşiyor. Sizin fiziksel bedeniniz ve Ruh olarak bilinciniz, duygusal bedenleriniz ve zihinsel bedenleriniz arasındaki tek fark budur. Şimdi, çoğunuz spiritüel bir uyanış deneyimlediniz.  Bu zaman esnasında, ruhsal bir varlık olarak dönüşmüş olduğunuzu bildiniz ve hissettiniz. Belki yaşamınızın amacının berrak bir vizyonunu aldınız veya çalışmanızda yeni bir yönü izlemeye yönlendirildiniz. Belki kozmik soyunuzun ve köklerinizin farkına vardınız ve onları keşfetmeye başladınız. Belki daha holistik bir yaşam için materyalistik bir yaşamı arkanızda bıraktınız. Durum ne olmuş olabilirse olsun, siz dönüşümü derinden hissettiniz, siz mükemmel bir şekilde değiştiğinizi bildiniz. Ruh olarak, bilinç olarak frekansınızı yükselttiniz. Siz düşük frekansı daha yüksek frekansa dönüştürdünüz – bu bazılarınız için hemen hemen anında gerçekleşti. Bu bir simya işlemi idi. Bu plandaki bedenlenmenize varlığınıza kodlanmış belli simyasal formüller ile geldiniz.  Sevgililer, bunlar Dünya planı üzerinde sıradan zamanlar değildir. Dünyanın kendisi onun tüm yaşam formları ile birlikte, çok büyük bir tekamülsel sıçrama işlemi içindedir. Bu formüller, sizin dünyasal yaşamlarınızdan doğru uyarıcıların ve deneyimlerin ilavesini beklemekteydiler. Uyarıcı Varlığınızın içinde yazılmış olan formül ile karşılaştığı zaman, spiritüel bedeninizde dönüşüm gerçekleşti.

Simyanın ve dönüşümün kuralları daha yoğun, daha düşük parçanıza da uygulanabilir – sizin duygusal, zihinsel ve fiziksel varlığınıza. İnsan ırkı olarak kollektif olarak spiritüel bedeninizde bir çok dönüşüm gerçekleşti. Dünyanızın bir çok yerinde, yaşamın tüm yürüyüş yerlerinde, çok, bir çok insan değişik şekillerde uyanış deneyimledi. İnsanlar daha yoğun titreşimlerin oyunlarını oynamaktan yorgun olarak büyürken ve daha çok anlamı olan şeyleri ararken, bunu etrafınızda görebilirsiniz. Onlar kendilerini Tanrı ile uyumlamayı arıyorlar, onların Tanrıyı algılamaları ne olursa olsun. Onlar da spiritüel bir yolda İlahi Simya’ya katılmaktaydılar.

Burada ve şimdi, simyayı, fiziksel beden dahil daha yoğun, daha düşük frekanslı bedenlerinize genişletmek üzereyiz. Spiritüel planlarda dönüştürülmesi mümkün olan, herhangi diğer planda da, herhangi başka bir frekansta da dönüştürülebilir. Siz seçerken, siz salıvermeye ve izin vermeye izin verirken, kendinizin tüm parçaları içindeki daha düşük frekans olanı, düşük titreşim olanı dönüştürüyorsunuz.

Sevgililer, siz, her biriniz, bu zamanda ne kadar simya ve dönüşüm deneyimlemeye isteklisiniz. Doğrusu siz tam anlamıyla fiziksel varlığınızın moleküler doğasını, ayrıca kendinizin diğer parçalarının genel titreşimlerini değiştiriyorsunuz. Eğer onu seçerseniz, siz bu güce sahipsiniz. Şimdi, sizin Dünyasal yıllarınızın bir çok bin yılından sonra, gezegensel kollektif bilinciniz kişisel simya ve dönüşümün daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesine izin verecektir. Daha önce tartıştığımız gibi, sizin temel (düşük) enerjilerinizi daha yüksek enerjilere bu dönüştürmenin en güçlü katalizörü sevinç duygusudur. Siz deneyimlemeyi seçtiğiniz duyguların kontrolündesiniz. Sizin belli hislere sahip olmanıza, hastalıklara ve incinmelere sahip olmanıza ve mutsuz yaşam deneyimlerine sahip olmanıza neden olan kendinizi içinde bulduğunuz durumlar değildir. Siz çoğu zaman çevreleyen düşük frekanslı titreşimlerin kurbanları değilsiniz. Bunun tersine, Sevgililer, siz sadece kendi varlığınızın her veçhesi içindeki  düşük enerjileri dönüştürme gücüne sahip değilsiniz, ayrıca sizin etrafınızda olanların içindeki enerjileri de değiştirme gücünü sahipsiniz. Değişik zamanlarda ve değişik şekillerde bunu size hatırlatmayı sürdüreceğiz. Sizin kendi seçiminiz temeldir, dönüşümün ilk adımıdır. Dönüşüm siz onun böyle olmasını seçmedikçe gerçekleşmez. Yaşam deneyimlerinizde kendinizi sevinçten yoksun bıraktığınız sürece dönüşüm gerçekleşmez. Dünya planında bedenlenmiş bir insan olarak kendinizi sevinç ve mutluluktan yoksun bırakırken, Ruhu ve spiritüel planın şeylerini kucaklamak  sizin amacınıza hizmet etmez, aradığınız dönüşüm ve simyaya da götürmez.

Bugünkü uygulama egzersizimiz için sizden istediğimiz şey bir kez daha sevinç/neşe duygusuna bakmanızdır. Kendinize birkaç kere şunu tekrarlamanızı istiyoruz, “Sevinci seçiyorum. Dönüşümü seçiyorum. Simyayı seçiyorum”. Bunları ayrıca birkaç kere yazın. Hem kendi konuşmanızın sesi hem de yazılı sözcükler seçiminizi güçlendirmeye hizmet eder. Şimdi, bir an için, kontrolunuzun dışındaki bazı durumlar tarafından etkilendiğiniz dünyasal yaşamınızın bazı yönlerini biraz düşünün – belki seçiminizin olmadığını hissettiğiniz bir yer. Şimdi, bu durumla, bu deneyim ile ilgili neşeli bir şeyler bulun. Bununla ilgili bakış açınızı değiştirin. Sevgililer, bakış açınızı değiştirebildiğinizde, anında, tüm yaradılışta mevcut olan dönüşüm için en güçlü alete sahip olabilirsiniz. Gerçek olarak düşündüğünüz şeyleri oluşturan sizin bakış açınızdır. Bakış açınızı değiştirin, yaşam deneyimleriniz, fiziksel varlığınız dönüşür, sihirle yapılmış gibi.

BEN Metatron’um,

BEN Daima Sizinleyim.

 Lord Metatron’un adına telif hakları Reniyah Wolf’e aittir.

http://loveandempowerment.com

(Çeviri: Saffet Güler)