- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

BM METATRON: YEŞİL IŞIN & ZÜMRÜT ALEVİN KUTSAL AKTİVASYONU

YEŞİL IŞIN & ZÜMRÜT ALEVİN KUTSAL AKTİVASYONU

James Tyberonn kanalıyla

Selamlar Üstatlar, Ben Işığın Lordu Metatron’um ve sizler bu sözcükleri okurken her birinizi koşulsuz sevgi vektöründe selamlıyorum.

Sizlerle Yeşil Işın & Kutsal Zümrüt Alevinin Yükselmiş Dünyaya gelmekte olan ‘tam aktivasyonunu” sevinçle paylaşıyoruz. Üstatlar, bu uzun zamandır beklenen bir olaydır, aydınlanmış bir çağda, çağlar önce vaat edilen bir olaydır. Dünya’nın daha büyük boyutsal erişim taşıdığı ve Dünya’nın tüm Krallıkları ile açık bir şekilde & mutlulukla iletişim kurduğunuz aydınlık bir çağ. Dünya’nın tüm elementleri ve krallıkları ile açıkça etkileşme & tam olarak iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunuz aydınlık bir periyot. Zümrüt Boyutun tam spektrumunun zamanıydı… ve o geri dönüyor!

Bir çoğunuz bu Zümrüt evrimin aktivasyonunu demirlemek için tekrar çağırılıyorsunuz. Bu yakın ve kapsamlı kodları taşıyan olağanüstü üçlü enerji tarafından işaretlenecek. Almayı çağlardır beklediğiniz kodlar bir çokları için ruhsal bir vaattir ve kutsal kontrattır. Yeni başlangıcın, yeni algının & niteliklerin parçasıdır.

Yeşil Işın Sonsuzluk Kapısı Aktivasyonu

Yeni Dünya 12 boyuta genişledi ve sizler şimdi direkt olarak her bir ana boyuta bağlı 12 çakraya ve Omni – Dünyanın spektrumları içindeki alt – boyut alanlarına bağlı 20 çakraya sahipsiniz.

Daha büyük bilince evrimleşiyorsunuz. Ve bunun dünyanın tüm krallıklarını kucakladığını anlamanız mantıklıdır. Gezegensel Yükselişin temel genişlemesi, aynı zamanda tüm Dünya Krallıklarının bilinç alanınıza eklenmesini kapsayan, frekanssal bir genişlemeyi başlatır. Bu bir paradigma değişimidir. Size Gaia içindeki tüm bilinç ile açıkça bağlantı kurma yeteneğini sunar. Bu, Dünyanın bir parçası ve birlikte yaratıcıları olarak bütünsel kimliğinize doğru adım atmak için bir gerekliliktir.

Boyutsal erişiminiz gezegensel Yükseliş ile çakralarınız vasıtasıyla arttı. Yeni Dünya’nın Birinci Yılı olan 2013’ten başlayarak her bir ‘yeni’ çakranın başlangıç Kutsal Kodları alınıyor ve yükleniyor. Bu, Yeşil Işın aktivasyonu vasıtasıyla yapılır.

Ağustosta Zümrüt Alevin açılma aktivasyonunda Yeşil Işın Sonsuzluk Portalı gerçekleşiyor. Ana açılış zirvesi 12 – 21 Ağustos 2013’tür.

4 ncü, 8 nci & 9 ncu boyutların Zümrüt Işını ile formüle edildiğini söylüyoruz. 8 nci & 9 ncu boyutlar Zümrüt Alevi Aktivasyonun açılmasıyla Thoth’un Geo – Kodlarının alınışını tamamlamaya başlayacak.

Bu 2013’ün 8 nci ayında başlıyor ve 9 ncu ayda Eylül Ekinoksunda tamamlanıyor. Yeşil Işın Aktivasyonunun zirve aşaması Perseids Meteor yağmuru ile başlıyor ve 20 Ağustos dolunayında tamamlanıyor. (Astrolojik, astronomik olaylar enerji değişim katalizörleridir ve Yeni Dünya’da bunlar yeni paradigma oluşumunun temel mekanizmalarıdır.)

Zümrüt Alev

Zümrüt Alev İyileştirici & Besleyici olan titreşimsel özdür ve Yeşil Işın Aktivasyonunun Kodlarını alarak, 8 nci ve 9 ncu Çakra Alanları daha berrak algıya ve alışa genişler ve Fizyo Alemde 8 nci ve 9 ncu Boyuta ve kristalin Mer-Ka-Na Alanının 13-20-33 rezonansı içinde eterik seviyenin 16 ncı – 18 nci Çakra duyusallarına genişler.

Buna uygun olarak insanlık Yeşil Işın Sonsuzluk Portalının portal yüklemelerini tamamlarken bu kodları alabilir. Bu kodlar Başmelek Rafael’in rehberliğiyle 8 nci & 9 ncu Fizyo – Çakralara etkinleştirilir. Zümrüt Alev bilincinizin Yükselen Dünyanın bilinciyle yüksek birleşmesidir.

Sizler Yeni Dünyanın yüksek frekanslarına daha fazla yerleşirken, Kristal Işık Bedenin, Mer-Ka-Na’nın genişlemiş Çakra Uyumlanmalarına ayarlanmak ve ince ayar yapmak sizin görevinizdir. Doğal olarak Dünya, insanlığın genişlemesi için enerjileri almak ve dağıtmak üzere gezegenin çakra merkezlerinin şeklini değiştirmek için kendi rezonansını ayarlıyor.

Yeni Kapsamlı Yeşil Işının Karmaşıklıkları

Yeşil Işın çok karmaşık ve yaygın şekilde kullanılan bir enerjidir. Kendi spektrum bandları içinde Bitki Krallığı olarak adlandırılan şeyin yerküresel & eterik tezahürleri vardır ve Bitki bilincinin Peri yansıtmalarının yüksek tezahürleri vardır.

Bitki Krallığının en bilinçlisi Ağaçlardır ve ağaçlar çağlar boyunca, özellikle Lemurya ve Atlantis’in Altın Çağında daha farkında olan toplumlar tarafından şifacılar ve Spiritüel Konseyler olarak tanınmıştır. Birçoğunuz dualite öncesi gökkubbede gezegende bu varlıklar olarak, ışıltılı formda Dünyanın Krallıklarının Deva yansıtmaları olarak yaşamı deneyimlediniz. Bu, o aşamanın kristal rezonansıyla ve Yeşil Işın Aktivasyonu vasıtasıyla gezegensel yükselişte aktive edilen bu rezonant frekansal lensler vasıtasıyla etkinleştirildi.

Ağaçlar Yeni Dünyada daha fazla bilinçli bir rol ve insanlık ile daha büyük bir iletişim & şifa etkileşimi üstleniyorlar. Ağaçlar binlerce yıldır gerçek bilinçlilikleri açısından tanınmadılar. Yeşil Işının Yeni – Dünya Aktivasyonunda, Ağaç Varlıklar ile daha açıkça iletişim kurma yeteneğini yeniden kazanacaksınız ve sadece onların sunduğu şifayı değil, Spiritüel Konseylerini de alacaksınız.

Bununla, Ağaçları korumak için artan bir sorumluluk geliyor.

Tüm yaşam formlarında olduğu gibi, botanik yaşamın da (özellikle ağaçsı) bir bilinç hiyerarşisi vardır. Bunların en yükseği Sekoya’dır (Kızılağaç & Sekoya), onu Meşe ve Porsuk Ağacı izler. Elbette bir çok başka ağaçlar vardır ve bir çok başka kategoriler vardır. Bazı psikoaktif bitkiler genişlemenize yardımcı olurlar ve Ağaçlardan farklı bir formatta bilinçli spiritüel dostlar olarak hizmet ederler. Bazı ağaçlar & bitkiler size besin kaynakları olarak hizmet ederler. Bunları mamul olarak tanırsınız, bilinçli varlıklar olarak tanımazsınız. Yiyecek, lif ve odun sağlayan bitkileri ekersiniz, büyütürsünüz, korursunuz ve hasat edersiniz, ama ormanları (yağmur ormanları dahil) oksijen dağlayıcıların ötesinde türler olarak tanımazsınız ve bunları gelecek kuşaklar için koruma sorununu çözmediniz.

Sekoya kendini klonlama ve dışsal olarak klonlanma yeteneğinde eşsizdir. Bu işlemde, orijinal enerjiler, orijinal kayıtlar saklanır. Bu, bilinçli Sekoyanın eşsiz bir niteliğidir. Bu nedenle Başmelekler Sekoyayı ve Kızılağacı klonlaması için David Milarch’ı çağırdılar. Kanalımızı Dev Sekoya’nın en kutsal bölgesinde toplanmak için yönlendirmemizin ve birçoğunuzun buraya çağırılmanızın ve kodları almanızın nedeni budur.

Sekoya enerjileri ve kayıtları onların bilinçli eşevreli alanlarında 144 milyon yıl öncesine kadar saklanır. Gezegenin fiziksel aleminde başka hiç bir botanik veya biyolojik yaşam bu tür özelliğe sahip değildir ve bu son derece önemlidir.

Sekoyalar, Yeni Dünyada Ağaçların yeniden aktivasyonunun ve güçlenmiş rolünün büyük amacında ‘Yeşil Işın Aktivasyonunun’ başlıca alıcısıdır. Onlar sizi çağırıyor. Yardımsever konseylerinin tanınmasının yeniden oluşturulması için Lemuryalıları çağırıyorlar. Tüm insanları onlara yardımcı olmak için, onların sevgiyle hizmetlerini fark etmeleri için çağırıyorlar. Üçüncü boyutta kalmalarının nedeni budur. Çağrılarını yanıtlayın, üssel olarak ödüllendirilirsiniz!

Yeşil Işın & Zümrüt Alev

Zümrüt Alevin Sonsuzluk Kapısı açılışı sırasında kadim ağaçlar arasında zaman geçirin. Kadim ağaçlar, büyük ağaçlar bu aktivasyonda kavradığınızdan daha büyük rol taşıyorlar. Sekoyalar Üstat Varlıklardır, kayıt tutuculardır, bitki krallığının kristalleridir. Bu ağaçlar gerçekten portallardır. Bu muazzam ağaçlar yağmuru ve yeraltı suyunu kodlanmış su kristallerine çevirir. Marcel Vogel ve Dr. Emooto suyun bilinçli olduğunu ve kristal modelleme yetenekleri olduğunu gösterdi. Başka herhangi bir ağaçtan daha fazla, Sekoyalar muazzam miktarda su emerler ve eşsiz fotosentez işlemleriyle, güneş enerjisini teta – eşevrede saklarlar. Bu son derece eşsiz yüksek frekans nedeniyle, yüksek boyutlu varlıklar, melekler Sekoyanın portal enerjisinde tezahür edebilirler.

Sekoyalar çok boyutlu kapılardır ve etraflarına inanılmaz kaskatlanan enerji alanı yayarlar. Bu enerji frekanssal – boyutsal spektrumda hem fiziksel hem de eteriktir. Sekoyalar kutsal enerji kodlarının alıcısıdır. İnsan fiziksel bedenini ve insan duygusal alanını stabilize eder ve iyileştirirler. Yaydıkları enerji insan aurasını iyileştirir ve mühürler, auranın Mer-Ka-Na’ya girmeyi sağlayan optimum devre taşımasını sağlarlar ve epifiz kristalinin aktivasyonunu kolaylaştırırlar. Lemuryalılar bunu biliyorlardı. Sekoya ve Kızılağaca saygı duyuyor ve onurlandırıyorlardı. Birçoğunuz onların arasındaydınız ve bu yeniden uyanış, Yeşil Işın Aktivasyonu uzun zamandır beklenen bir genişlemedir. Birçoğunuz bunu demirlemeye, Zümrüt Alevin kodlarını almaya ve hayal edilemez huzur alemine girmeye ve Gaia’nın tüm veçheleriyle, size hizmet eden Üstat Ağaçlar ile iletişim kurmaya çağırılıyorsunuz.

Ben Metatron’um ve sizinle bu Gerçekleri paylaşıyorum.

Ve öyledir… ve öyledir… Sizler Seviliyorsunuz.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.Earth-Keepers.com [1]