BM MİKAİL: AVATARLAR * YÜKSELMİŞ ÜSTATLAR * BÜYÜK IŞIK VARLIKLARI

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-9-2016

RONNA HERMAN KANALIYLA

AVATARLAR * YÜKSELMİŞ ÜSTATLAR * BÜYÜK IŞIK VARLIKLARI

Sevgili üstatlar, sizin bakış noktanızdan bu şekilde görülmüyor olabilse de, bu Alt – Evrende harikulade şeyler ortaya çıkıyor. Şimdiye dek bir çoğunuz galaksinizin ve özellikle küçük gezegeninizin bu çok önemli olayların odak noktası olduğunun farkındasınız. Gezegeniniz yaratılmadan önce, yeni yaratıcı uğraşlar için merkezi odak noktası veya Sıfır Noktası olması buyuruldu – bunun vasıtasıyla Melek Alemi, Birlikte Yaratıcı Tanrılar, Büyük Işık Varlıkları ve Omniverse’den (tüm evrenleri kapsayan evren) Yıldız Tohumlarının kendi Özlerinin Parçalarını Dünyaya gönderecekleri ve dolayısıyla Işıklarını, bilgeliklerini ve Yaratıcının Büyük Planının gerçekleştirilmesine yardımcı olma arzularını getirecekleri odak noktası.

Bir dereceye kadar, Her Şeye Kadir Yaratıcımızın adına hepimiz tarafından biçimlendirilmiş şeylerin güzelliğini ve ihtişamını bütünleştirmek ve hasat etmek için, Mutlak Yaratıcı Çoklu Evrenlerde – Büyük Merkezi Güneşler, Çoklu Boyutlar ve Yaradılışın bir çok alemleri – Kendi Varlığının özünden yol açarken, tüm insanlık ve Dünyanın Ruh bilinci Baba/Anne Tanrımız ile bağlantı kurmak için içeriye ve yukarıya erişiyor. Genişlemiş spiritüel farkındalığın Yolunda sağlam şekilde bulunanlarınız eşsiz ve benzeri görülmemiş zamanlarda yaşadığınızı kavrıyorsunuz.

Kendi Evrenlerinin Büyük Merkezi Güneşindeki yuvalarından daha önce hiç ayrılmamış olan büyük Işık Varlıkları, Dünya gezegenine ışıltılarını, sevgilerini ve bilgeliklerini getirmek için yuvalarından ayrılmayı ve kendilerini Tanrı Işığının daha küçük Kıvılcımlarına bölmeyi kabul ettiler. İsa/Yeshua/Jeshua adı verilen Sevgili Varlık, Büyük Kumaralar, Buddhalar, Lord Melchizedek, Rama ve Krishna ve ışıltılı ve ihtişamlı Melek Krallığı, bu genç Evren varoluşa gelmeden uzun süre önce yaratılmış olan çok uzak Evrenlerden geldiler. Başmelek aleminden olan bizler aşina olduğunuz bir çok Yükselmiş Üstat ve Avatarlar gibi Omniverse’in kadim geçmişinden kaynaklanıyoruz ve Yükselişin ileri Yolunda olan sizlerin bir çoğunun da başka Evrenlerde bireyselleşmiş bilincinize doğurulduğunuzu temin ederiz.

İlahi Plan mükemmeldi ve bu zamanda Dünyada gerçekleşmekte olan şeyler için temel çalışma uzun zaman önce yapıldı. O Büyük Varlıklar, insanlığın kitlesel uyanışın/Aydınlanma alemlerine Geri Yükselişin çoklu döngülerini başarılı şekilde geçmelerine yardımcı olabilmek üzere – Altıncı Boyutta yerleşik parlayan Işık Şehirlerinde yerleşmek için – düşük Boyutlara indiler. Ek olarak Dünyanın İlahi Özü, Kendi uyanışını aktive edecek olan ve ayrıca insanlıkta da uyanma sürecini hızlandıracak olan Beyaz Ateş Hafıza Tohum Atomları, anahtar ve kodlar ile kodlandı.

Dikkati kendimize odaklamak istemiyoruz, çünkü en büyük sevincimiz ve misyonumuz Yaratıcıya ve bizim korumamız altında olanlara hizmet etmektir ve itibar gerekli değildir veya arzu edilmez. Ama, Dünyadaki misyonumuzu ve sizinle her zaman nasıl yakından bağlantılı olduğumuzu tam olarak anlayabilmeniz için bu gereklidir.

Sevgili İsa/Jeshua Dünyaya 2,000 yıl önce geldi ve Başmelek Uriel ve Lady Grace ile birlikte sadakatin, bağışlamanın, merhametin, inayetin, spiritüel beslenmenin ve Tanrıya imanın Altıncı Işınının erdemlerini, veçhelerini ve niteliklerini demirledi. Başmelek Rafael ile birlikte teslimiyetin, özverili olmanın, adanmanın ve şifanın niteliklerini yayan Beşinci Işının dişil Başmeleği sevgili Lady Mary’e (Meryem Ana) İsa/Jeshua/Yeshua adı verilen Meshedilmiş Varlığı dünyaya getirme onuru verildi. Ancak, Mary Yaratıcı ve insanlığa hizmet etme daha büyük fırsatı ve görevi için seçildi. Dünyada Yaratıcının eril ve dişil niteliklerinin dengelenmesii sürecinin bir kez daha gerçekleşebilmesi için, olası en büyük ölçekte Tanrıçanın erdemlerini Dünyaya getirdi ve demirledi.

Birçoğunuz İngiltere’deki Michael/Mary hatları adı verilen şeye aşinasınız. Bunlar Britanya Adalarından, Almanya’dan, Fransa’dan ve Avrupa’da ve dünyada daha az bilinen birçok diğer bölgelerden geçen “Ley Hatları”dır. Size “Büyük Plan“ın daha büyük anlayışını ve tarihinizin mitleri ve mucizeleri olan bazı şeyleri vermeyi diliyoruz. Dünya zamanı ile binlerce yıl önce, alıcı/(-) veya dişil kristalin elektromanyetik akımları temsil eden Lady Mary ve (+) veya eril kristalin elektromanyetik akımları temsil eden ben Mikail, Dünyanın ley hatlarına Dünyanın dengeli ve uyumlu altın eterik ızgara sistemini yeniden inşa etmek için gerekli akımları akıtmaya başladık. Güç Çubukları, Işığın Yükseliş sütunları veya vorteksler Dünyada integral noktalara kuruldu. İbadet yerleri haline gelen kutsal siteler, doğal oluşumlar, ayrıca büyük kiliseler ve tapınakların hepsi bu ley hatları ve güç noktaları üzerinde inşa edildi.

Dünyada bir çok yaşamlarınızda, spiritüel beslenme almak için tekrar tekrar bu yerlere çekildiniz, ama kavradığınızdan çok daha fazlası meydana geldi. Her biriniz, ya fiziksel varlığınızla ya da eterikteki gece yolculuklarınızda bu spiritüel olarak manyetize edilmiş bölgelerden sadece uyumlu enerji ve kodlamalar almadınız, aynı zamanda bunları aktive etmeye ve bu Işık akımlarını Dünyaya yaymaya yardım ettiniz. Aşağıdan Dünyadan ve yukarından cennetlerden Tanrı Işığının hem alıcısı hem de göndericisi oldunuz. Dünyanın Ruhu ve insanlığın ÜstRuh bilinci bir kez daha birbirine uyumlandı.

Bana “insanlığın koruyucu gözeticisi” adı verildi ve sevgili Lady Mary’nin insanlığın yolculuğunu ve bu Evrende inişini gözetmek için atanan Tanrıçanın dişil veçhesi olduğunu anlamanızın zamanı. Sizler atandığınız dünyaları ve sonu olmayan muhteşem şeyleri birlikte yaratma görevinizde yolculuk yaparken, zamanın çağları boyunca yol boyunca attığınız her adımda size rehberlik ederek, koruyarak ve yönlendirerek sizinle birlikte olmak en büyük onurumuz ve ayrıcalığımız oldu.

Yaratıcının Özü ile birlikte, anılarımız bir araya geliyor ve Ruhunuzun ve hafızanızın derinlerine gömülü bireyselleşmiş Özümüz ve sevgimiz ile sizi Işıklandırıyor; bilinçli olarak unutmuş olsanız bile, Ruhsal Benliğinizin anılarında asla unutamazsınız.

Kral Arthur, Göl’ün Leydisi (Kral Arthur ile ilgili hikayelerdeki gizemli kadın), Joan Of Arc ve bir çok mitsel tarihi karakterin her biri, Dünyanın bilincine ve insanlığın kalplerine aşılamak için Lady Mary’nin Özünün ve benim Özümün olağanüstü miktarını getirdiler. Bu mitlerin hiç eskimemesinin ve kalplerinize yakın ve kıymetli kalmasının nedeni budur. Yoğunluğun dünyalarındaki misyonunuz başlamadan önce, yüksek alemlerde birlikte olduğumuz zamanın anılarını uyandırıyor. Yakın ve İlahi bağlantımızı hatırlıyorsunuz ve bizler zihinde ve kalpte yeniden birleşirken, bu hepimiz için en sevinçli ve hoşnut edici zamandır.

Sizlere Dünyada gerçekleşmiş olan şeylerin ve Yaratıcının planının ne kadar mükemmel olduğunun daha büyük anlayışını vermek için, tarihinizde yaklaşık MÖ 5,000 yılına, Avatar Rama’nın Dünyaya geldiği zamana geri gideceğiz. O çağ için Yaratıcının vasıflarını, erdemlerini ve niteliklerini Dünyaya getiren, Rama adı verilen insan formundaki Meshedilmiş Varlık İlahi İradenin Birinci Işınını taşıyarak benim Özümle Işıklandırılıyordu. Birçoğunuz benim soyağacımdansınız ve DNA’nızda ve Ruhunuzda meleklerin Özünü taşıyorsunuz. Fark, Rama’nın gelecek için, şu anda deneyimlediğimiz bu zaman için temeli oluşturmak için Özümün en büyük aşılamasını taşımasıydı. Yaratıcının sevgisi her zaman her Avatar ile ana Işıklandırıcı odak oldu; ancak, onlar farklı öğretiler getirirler, o zaman ve insanlığın farkındalığının o zamandaki seviyesine en iyi uyan öğretileri.

Rama’yı Krishna, sonra Gautama Siddhartha Buddha ve sayısız diğer Avatarlar izledi. Tanrıça enerjisinin veya Yaratıcının dişil veçhesinin taşıyıcı olarak Başmelek Mary bu büyük Avatarların yaşamlarında önemli rol oynadı. Rama’nın hayatında, onun eşi Sita Mary’nin Özü ile Işıklandırıldı. Krishna’nın hayatında, fiziksel arzudan yoksun spiritüel bir arkadaş ve yoldaş idi. Elbette, Mary’nin en iyi bilinen rolü İsa’nın annesi ve danışması olmasıydı. Tüm bu binlerce yıl boyunca geri planda kaldı, ama onun Yaratıcıya ve insanlığa büyük sevgisi ve sadakati her zaman Dünyada ve yüksek alemlerde büyük bir güç oldu.

Çağlar boyunca bir çok diğer büyük Işık Varlıkları Dünyayı ziyaret etti, Lao-Tzu, Konfüçyüs, İbrahim, Musa ve Muhammed bunlardan bir kaçıdır. Sevgili Kuan Yin Lady Mary’nin Özü ile Işıklandırıldı ve Dünyaya şefkatin, adaletin ve şifanın niteliklerini getirdi. Bu büyük Varlıklara aşina olmalısınız, çünkü onların hepsi Yaratıcının belirli fasetlerini, veçhelerini ve erdemlerini sergilediler ve Yaratıcının temsilcileri olarak Dünyada önemli roller oynadılar.

Geniş ölçüde anlaşılmayan şey, başmelek aleminin de maddi formun dünyalarına inişin bu İlahi dramasında bütüncül bir rol oynamış olmasıdır. Çağlar boyunca, her başmelek Yaratıcının spesifik veçhelerini, vasıflarını, niteliklerini ve erdemlerini demirlemede ve yaymada baskın bir rol oynadı. Onlar büyük Avatarlara uyumlandılar ve onlarla iletişimdeydiler ve bu muhteşem Varlıkları kendi ışıltıları ve erdemleri ile Işıklandırdılar. Avatarlar belirli bir zaman periyodu için Yaratıcının fiziksel, insan temsilcisi idiler ve başmelekler onların Baba/Anne Tanrımız ile spiritüel Işıklandırıcı bağlantıları idi.

Bu eşsiz zaman daha önce Dünyada hiç deneyimlenmedi ve şu anda Dünyada bir çok güçlü Avatarlar ve Yükselmiş Üstatlar olsa da, insanlığı Işıklandırmak, rehberlik yapmak ve ilham vermek için Dünyaya gönderilen tek bir büyük Avatar olmayacak. Herbiriniz önünüzdeki bu muhteşem zamanlar için Yükselmiş Üstat olma potansiyeline sahipsiniz. Size altın bir vaat verdik ve bu vaat doğumda İlahi Benliğinizin Özünün ne kadar çoğunu veya azını getirmiş olursanız olun, Tanrı Işınınızın ve BEN’İM Varlığınızın tüm ihtişamını çekme potansiyeline sahip olmanızdır. Yükseliş bununla ilgilidir, bir kez daha Ruhun inebilmesi ve hakimiyeti ele alabilmesi için, fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerinizde dengeye ve uyuma geri dönmek ile ilgilidir. Ancak, çektiğiniz her şeyi herkesin en büyük hayrı için kullanmanız gerektiğini hatırlamalısınız ve o zaman, size daha fazlası verilir.

Sevgililer, alevli Işık Kılıcım en içteki varlığımdan gelen düşünce ve enerji ile biçimlendirildi ve Yaratıcının İlahi İradesinin Birinci Işınının dinamik enerjileri ile aşılandı. Bu kefaretin kılıcıdır, umudun kılıcıdır, özgürlüğün kılıcıdır, yanlış yaratımlarınızın prangalarını koparmak ve sizi Üçüncü/Dördüncü Boyutun illüzyon bağlarından salıvermek için size sunduğum bir armağandır. Yaratıcının İlahi İradesi ile uyum içinde yeni bir biçimde yaratmak için İlahi İrade ve Gücün Birinci Işınının ve Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarının muhteşem gücünü kabul etmenizi ve kullanmanızı istiyoruz. Bir kez daha, Baba/Anne Tanrımızın yönetimi altında bir birlikte yaratıcı olarak İlahi hakkınızı sahiplenmenizi rica ediyoruz.

Büyük değişimin bu çok önemli zamanları sırasında size sunduğumuz kadeh Sevginin/Işığın İksiri, Baba/Anne Tanrımızdan gelen On İki Katlı Alev ile doludur. Yeni Altın Galaksiyi biçimlendirmek ve bu Evreni boşluğa genişletmek için kullanılacak olan yeni yaratımın Kozmik Ateşini içerir. Derinden için sevgililerim, çünkü sizler geleceğin Yıldız Tohumusunuz. Sizleri sevgi ve korumanın aura alanımızda sarmalıyor ve kucaklıyoruz. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/bm-mikail-avatarlar-yukselmis-ustatlar-buyuk-isik-varliklari/

Ronna/Kutsal Kabile tarafından aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, çıkarılmadığı veya eklenmediği ve yazarın ismi, e posta adresi ve website adresi yazıldığı sürece websitelerine gönderilmesine izin verilmektedir. RonnaStar@earthlink.net ten izin alınarak dergilerde, gazetelerde yayınlanabilir.