BM MİKAİL: “BEDENSEL FORMUN EVRİMİ VE BİLİNÇTE YÜKSELİŞ”

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – LM-10-2015

Ronna Herman kanalıyla, LM-10-2015

Sevgili üstatlar, insanlığın kollektif bilinci Dünya’ya nüfuz eden aşırı derecedeki dualiteyi kabullenmeye çabalıyor. Bir seviyede her insan dualite ve kutupluluğun kabul edilen aralığına geri dönmeye gayret ederken, daha büyük Kendinin – farkındalığını elde etme savaşını veriyor. Her biriniz onların da dönüşümün Işığını kucaklayabilmeleri için gölge yanınızı, içinizdeki sembolik şeytanları tanımalı ve sahiplenmelisiniz. İnsan ıstırabı birlik ve zıt görüşlere hoşgörü yerine ayrılığa yol açan katı düşüncenin, üstünlük duygusunun ve başkalarını yargılamanın sonucudur. Negatif düşünce formlarınızın da salıverilmeyi aradığı vaadini kabul edebilir misiniz? Bunlar aynen sizin gibi aydınlanmayı ve gerçeği arayarak bilincinizin yüzeyine yükseliyor. Andan ana yarattığınız şeyin sorumluluğunu almalısınız. negatif düşünceler ve eylemler çarpıtılmış yaratımlar ve kaos ile sonuçlanır.

Fiziksel bedeninizin, dünyasal bedenlenme deneyimlerinizin başlangıcından itibaren yüksek titreşimli, daha ince Işık alemlerine geri dönüş için kodlandığını anlamanız önemlidir. Ayrıca, insanlık evrimleşirken, bilgelikte büyürken ve bilimin ve Yükselişin karışıklıklarının daha fazla farkında olurken, son bir kaç yüz yılda sürece bir çok ayarlamaların yapıldı. Bazı başlangıç Yükseliş prosedürleri çıkarıldı ve diğerleri, daha ileri gereksinimler eklendi.

Geçmişte, Yükseliş sadece bir kaç seçilmiş kişi için mümkündü. Sadece örnekler ve yol göstericiler olmak için Dünyaya gelmiş olanların ve spiritüel olarak ileri olanların gizem okullarının içsel kutsal yerlerine girmelerine izin veriliyordu. Gizli doktrin sadece en kuvvetli ve en adanmış olduğu düşünülen öğrencilere veriliyordu. Dersler, sınavlar ve zorluklar ağırdı ve bir çokları süreç sırasında mahvoldu veya bir çok yaşamlarda amaçlarını elde edemediler. Bu şimdi değişti, çünkü Dünyanın ve insanlığın farkındalığın sonraki seviyesine Yükselişi için zaman bitiyor ve Yükselişin zorluklarını ve sınavlarını karşılamak için çabalayanlara bir çok takdiri ilahi ve çok fazla yardım sunuluyor.

Fiziksel bedene enkarne olmadan önce her Ruha yaşamı boyunca kişisel kullanım için Yaşamın Adamantine Parçacıklarından pay verildiğini açıklamıştık. Eğer bir insanın payı en yüksek hayır için sevgi dolu niyet ile kullanılırsa, Tam – Spektrum Işık akışı onun yaşamı boyunca devam eder. Ama, insan sevgisiz, olumsuz olduğu ve hayata küstüğü zaman, Kutsal Kalbe ve Yaşamın Tanrı parçacıklarına erişim artık mevcut olmaz. Bundan sonra, sadece Yarı – Spektrum Işığa veya Ana Yaşam Gücüne erişebilir, bu yeniden nitelendirilebilir ve ya pozitif ya da negatif şekilde kullanılabilir. Hatırlayın, Yaratıcı Işığın Adamantin Parçacıkları sadece en yüksek hayır için sevgi dolu niyet ile aktive edilebilir ve kullanılabilir.

Genç bir çocuğun kalp merkezi tamamen açıktır ve Tanrı parçacıkları engellenmeden, serbestçe akar. Ancak, çocuğun kalp merkezinin ne kadar uzun açık kalacağı anne babasından ve etrafındakilerden aldığı sevgi ve desteğe bağlıdır. Bir çok sevgili Ruh, acının ve ıstırabın onları sert bir şekilde etkilememesi için kalp merkezleri üzerine eterik bir koruma kalkanı yerleştirdi. Dolayısıyla, Yaradılışın Tanrı Parçacıklarının saklandığı kendi Kutsal İçsel Yerlerine açılan kapıyı kapatırlar.

Her insanın Kutsal Kalp Merkezine yerleştirilen Adamantine Parçacıklarının payı ile birlikte, fiziksel bedenin büyük çakra merkezlerinin her birine de daha küçük bir pay yerleştirildi. En büyük kısım kadim insanların Kundalini, kıvrılmış ateş yılanı veya Kutsal Ateş dediği Kök Çakrasına yerleştirildi.

Şimdi ilerlemede olan hızlanmış gezegensel bir inisiyasyon var ve Dünya planındaki herkesi etkiliyor, özellikle duyarlı Varlıkları. İnsanlığın kollektif bilinci bir Çağın kapanışında ve daha ileri bir çağın başlangıcında gerçekleşmekte olan dramatik değişimlerden geçerken çok fazla korku ve dehşet var. Özellikle, dünyasal planda çok önemli olduğunu düşünülen şeylerin çoğu yavaşça değiştiği veya yok olduğu zaman. Bu şiddetli evrimsel değişimler gerçekleşirken, eğer Enerji İmzanız yüksek, daha fazla dengeli frekansta ise bunlar sizi etkilemeyecektir. Ayrıca Kutsal Kalpte merkezlenmiş kalmayı öğrenmiş olanlar için daha fazla beklenti ve heyecan duygusu var. her birinizin önünde bir çok olası gelecekler var ve şimdiki anın Dingin Noktasında merkezlenmiş kalmanız önemlidir. Yüksek Boyutların akışkanlığına yavaşça ilerlerken, bir kaç kez rota değiştirmeye yönlendirilebilirseniz; ama, eğer Kutsal Kalbinizin ve Yüksek Benliğinizin yolu Işıklandırmasına izin verirsiniz, asla yanlış yola sürüklenmezsiniz. Geleceğin zaman çizgileri dualitenin dengesiz spektrumundan ve ayrılığın çarpıtılmış realitesinden uzakta, daha yüksek, daha stabil zemine götürür.

Sizler, hem Dünyadaki hem de güneş sistemi ve galaksideki ve en sonunda bu Alt – Evrende ve ötesinde bir çok Boyutlarda Ruh ailenizin bir çok Fasedi ile yeniden birleşme hazırlığında, fiziksel bedenlenmede iken yaratmış olduğunuz Benliğin bir çok Parçalarını bütünleştirme sürecindesiniz. Benlik ile yeniden birleşme ve Kutsal Kalbinizde oturan güç merkezinize geri dönüş olmalıdır. ÜstRuh/Yüksek Benliğiniz ile bağlantıyı sağladığınızda ve Tanrısal Benliğinizin (BEN’İM Varlığınızın) tüm Fasetleri ile yeniden birleşme sürecine başladığınızda, yeniden birleşme dürtüsü yadsınamayacak manyetik bir kuvvet haline gelir.

Yaratıcı Özden oluşan Ruhunuz fiziksel bedende iken bilinçli rehberiniz ve yoldaşınızdır. Uzun süredir Ruh çoğu insan için yalnızca belirsiz bir fısıltı oldu, çünkü ego – arzu kişiliği çok kuvvetlidir ve içeride baskın bir pozisyonu tuttu. İnisiyasyon süreci, Ruhunuzun yaşamınızın yöneticisi olarak doğru yerini üstlenmesi için yavaşça yolu açtığınız zaman başlar, bu en sonunda Yüksek Benliğin Işık alemlerine geri yolculuğunuzun sorumluluğunu almasına izin verir. Giderek, Yaratıcıya Yaşam Çizginizi içeren Işık Sütunu, en sonunda başınızın tacının genişliğinde oluncaya kadar genişlemeye başlar. O zaman İlahi BEN’İM Varlığınızın akışına erişirsiniz ve Sevgi/Yaşamın Yaratıcı Parçacıkları sizde ve sizden akmaya başlar. Bu muhteşem, parlak Kutsal Ateş cennette saklanan hazinelerinize erişiminizi sağlar – Sevgi Işığınız ile yüklendiği ve en yüksek hayır için kullanıldığı sürece Yaratıcı Işığın sınırsız kaynağı.

Yaşam Nehrinin bu Alt – Evrende Çoklu kolları var ve bir çoğunuz Kutsal Zihninize eriştikçe ve Kutsal Kalpte merkezlenmiş kalmayı öğrendikçe Yaratıcı Bilincin Adamantine Parçacıklarının iletkenleri oluyorsunuz. Öncelikle, Epifiz ve Hipofiz Bezlerini Yüksek Benliğinize uyumlamalısınız, bu, Kutsal Zihin koruyan Işık zarlarını çözme işlemini başlatır. Kutsal Zihniniz Kutsal Kalbiniz ile bağlantı sağlar ve aktive olmuş Tanrı Bilincinin Adamantine Parçacıkları Kutsal Kalpten Kutsal Zihne akmaya başladığında, aydınlanma süreci hızlanır. Yaratıcı Işık Taç Çakrasından akar ve Epifiz Bezine girer, Hipofiz ve Hipotalamus Bezlerini aktive ederken ve beyin yapısından Kutsal Zihninize akarken hücresel farkındalığı teşvik eder. Sonra sevgi dolu niyetiniz ile Yaratıcı Işığın parçacıklarının daha fazla aktive edildiği Kutsal Kalbe iner. Bu aktive edilmiş Işık parçacıkları şimdi, niyetiniz en yüksek hayır için olduğu sürece arzuladığınız her şeyi yaratmakta size yardımcı olmaya hazırdır. Yüksek Benliğinizin sesi daha net hale gelir ve sezginiz adı verilen Kutsal Kalbinizin dürtmeleri daha kuvvetli olur.

SEZGİ bilinçli muhakeme olmadan bir kavramı veya belirli bilgiyi anında anlama yeteneğidir. Yüksek Benliğiniz sizinle sezginiz aracılığı ile konuşur ve en sonunda Tanrısal Benliğinize giden yolu ve kozmik kayıtlarda saklanan bilgeliğe giden yolu temizler. Sezginiz ayrıca bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunun hissi aracılığı ile veya bir şey yanlış veya Işık/hakikat ile uyumlu olmadığı zaman çekinme veya rahatsızlık hissi ile size sinyaller verir.

İLHAM esinlenme işlemi veya niteliğidir, örneğin bir şey hakkında daha önce farkında olmadığınız olağandışı bir fikir tam yerinde zihninize geldiği zaman. Meleksi rehberlerden ve öğretmenlerden kanallık veya mesajlar, bilişinizin alemi ötesinde şeylerin farkındalığına veya esinlenmiş kavramlara yol açar. Sezgi önce zihin ile ve sonra kalp ile doğrulanırken, ilham önce kalp ile sonra zihnin muhakeme işlemi ile doğrulanır.

Geçmiş ve gelecek arasında gidip gelme yerine, şimdiki ana daha fazla odaklanmayı öğrendikçe, zaman ve uzay algınız hızla değişiyor. Ayrılık, izolasyon ve yargılama hislerinin yerini en sonunda tüm Yaradılış ile birlik duygusuna götürecek olan birlik bilinci duygusu alır. Zaman hızlanırken ve İlahi Işığın frekansları daha kuvvetli ve daha etkili oldukça, gerçeklemiş olan şeyler, karşılaştığınız ve yendiğiniz zorluklar, elde ettiğiniz kazanımlar ve gelecekte üstesinden gelmek zorunda olacağınız engeller üzerinde düşünmeniz önemlidir. Gerçekliğinizin sınırları daha tanımlı hale geldikçe ve önemli olduğunuz düşündüğünüz şeylerin çoğunun yavaşça değişmesine veya geçmişe solup gitmesine izin verdikçe, seçimlerinizde daha bilge ve daha ayırt edici olmalısınız. Artık yeni gerçekliğinize uymayan insanlara veya şeylere tutunduğunuz zaman, uyum dışında olma duygusu daha fazla belirgin olur. “Senin iraden olsun”u ifade etmek, Yüksek Benliğinize sezgisel yeteneklerinizi artırma izni verir, bu yanlış veya doğru seçimler yapmış olduğunuzu neredeyse anında bilmeyi de kapsar. Böyle yaparak, sizi Yükselişin düz ve dar yolundan saptıran eylemleri hızla düzeltebilirsiniz. Işığın inançlı takipçileri olan sizler, her zaman yeni, güncellenmiş İlahi Mavikopyanız ile uyum içinde olduğunuzdan emin olmak için düşüncelerinizde ve eylemlerinizde hep tetikte olmalısınız.

Işığın Öncü Gözcüleri olarak, hala Üçüncü ve alt – Dördüncü Boyut illüzyonununun kısıtlamaları içinde işlev yapan binlerce insanın negatif düşünce formlarını yenme veya nötrleştirme yeteneğine sahipsiniz. Sizler tüm insanlığın geleceğinin sağlam temelini oluşturma sürecindesiniz. Benliğin üstadı ve Tanrı bilincinin parçacıklarının iletkeni olurken, eğer Kutsal Kalbinizde merkezlenmiş kalırsanız içsel gücünüz ve bilgeliğiniz size hizmet eder.

İster inanın ister inanmayın, geçmişte tezahür ettirme yeteneklerinizin büyük kısmının geri çekilmesinde bazı avantajlar vardı. Yaratmak için İlahi İrade ve Gücün Birinci Işınının Kırmızısının (ekzoterik veya fiziksel plan rengi), Dünya ve insanlık Üçüncü ve alt – Dördüncü Boyut ortamının yoğunluğuna battıktan sonra çoğunlukla geri çekildiğini anlatmıştık. Aşırı dualite çağı sırasında insanlığın kendisini yok etmemesi için bu yapıldı. İnsanlık uyanırken ve daha fazla Spiritüel Işık bütünleştirme yeteneğini yeniden kazandıkça bu periyot hızla sona yaklaşıyor. Sizler üst Dördüncü ve alt Beşinci Boyuta ilerledikçe, Yaratıcı Işık içinizden çok daha kuvvetli bir şekilde parlamaya başlarken fiziksel bedeniniz daha fazla ışıltılı olacak. Hatırlayın, Mutlak Yaratıcının Kutsal Kalp Özünden Beyaz Ateş Tohum Atomu bilinçli Varlığı olarak meydana getirildiniz, “Tanrının imajında ve suretinde yaratıldınız” sözü buradan gelir. Yaradılışın İlahi planını gerçekleştirmek için, Yaratıcının Işığı enerji, zeka ve sonu olmayan dünyalar yaratmak için gerekli her şeyi içerir. Sizlere en yüksek düzenin birlikte yaratıcısı olma fırsatı veriliyor; ama, rahatlık bölgenizden dışarı çıkmalı ve doğuştan gelen hakkınıza sahip çıkmalısınız.

IŞILDAYIN inançlılarım ve etki çemberiniz dünyaya daha da uzaklara yayıldıkça, bir gün Işık çemberleri üst üste binecek ve birleşik aydınlanmanız saf Tanrı Işığına patlayacak ve dünyayı sarmalayacak. Işığın yolunu izleyin, sevgililer; büyük yeniden birleşme zamanı yakın. Derinden seviliyorsunuz.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)