BM MİKAİL: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR EVRİMSEL SÜREÇ İLERLEMEKTE

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail

Ronna Herman kanalıyla, LM-11-2012

DÜNYANIN EVRİMİ * BİRİNCİ – DÖRDÜNCÜ BOYUTLAR

GÜNEŞ SİSTEMİNİN EVRİMİ * BEŞİNCİ BOYUT – ALTINCI BOYUTUN ORTA SEVİYESİ

GALAKSİNİN EVRİMİ * ALTINCI – YEDİNCİ BOYUTUN ORTASI

BU ALT EVRENİN EVRİMİ * YEDİNCİ BOYUTUN ORTASI – ON İKİNCİ BOYUT

Sevgili üstatlar, Balık Çağı için o ÇAĞIN yaratıcı süreci için tasarımlar/formülleri, spesifik veçheleri, nitelikleri, erdemleri içeren yaradılışın Tanrı Işınları 2000 yıldır Dünyaya ve insanlığa yayıldı. O Yaratıcı Işınlar şimdi geri çekilme ve durdurulma sürecindedir. Hala dengesiz üçüncü ve alt – dördüncü boyutların yanılsamasına ve titreşim frekanslarına yapışmış olan kitlelerin, sanki yollarını kaybetmiş gibi hissetmelerinin nedeni budur; hiç bir şey geçmişte olduğu gibi işlemiyor ve gelecek için umudun olmadığı görülüyor. Eski düzenlemeler, yönetmelikler, bir çok iyi oluşturulmuş kurumlar ve dini organizasyonlar artık güvenilir değil ve çoğu başarısız oluyor. Üçüncü/dördüncü boyut paradigmasındaki neredeyse tüm ırksal, kültürel, sosyal ve politik sınırlar parçalanıyor veya meydan okunuyor. İnsanlığın bilinci yükselişte ve hiç bir şey ileriye doğru momentumu durduramaz. İNSANLIK RÜŞTÜNÜ İSPAT EDİYOR ve her şey genişlemiş farkındalığı izlemeli yoksa durağanlık ve kaosun tuzağına düşer.

Neyse ki, daha da fazla insan en sonunda İlahi Hoşnutsuzluğun enerjileriyle yüksek Ruhsal bilinç arzusuna yol açan Kendinin farkındalığının yükselmiş duygusunu kazanmak için içe dönme sürecine uyanıyor. Dünyadaki her kültürel grup, her ırk ve her ülke izleyecek yön veya daha yüksek felsefi bir yol arıyor. Bu fenomen, Balık Çağı için İlahi Mavikopyayı içeren Dünyanız için Tanrı Bilincinin Yedi Işınının neredeyse tamamen geri çekilmesi ve yerine Kova Çağı için galaktik bilincin daha yüksek frekansta, daha saflaşmış On İki Işınının gelmesinden dolayıdır.

Uyanışın başlangıç aşamalarında, insanın içinde Ruhsal birleşme gerçekleşmeden önce, özgür irade İlahi armağanı nedeniyle yüksek alemlerden müdahale olmayabilir, ki bu en sonunda harika ve sorumluluk isteyen sonuçları olan bir armağandır. Ancak, insan dördüncü boyutun ortalarının Mor Alev frekansları ile tınlayan enerji imzasını elde ettiği zaman, şunu onaylamaya hazırdır: “Senin iraden olsun. En yüksek hayrımı ve herkes için en yüksek sonucu istiyorum“, dolayısıyla kişisel iradeyi Yüksek Benliğin İradesi ile ve Dünyanın İlahi Mavikopyası ile hizalar, uyumlar. Sonuç olarak, onun kişisel Sevgi/Işık/Yaşam sütunu vasıtasıyla o Ruha sihirli bir Işık yolu uzatılır. Çoğu zaman Yaşam Nehri adı verilen bu Işık Yolu otantik Öz Bilinç ile sonuçlanır, bunun sayesinde gerekli bilinç seviyesine erişen her insan yeni galaktik veya Alt – Evrensel İlahi Mavikopya/Misyon için kodlanmış kristal Tohum Atomların özel bölümünü almaya başlar. Bu yeni Tohum Atomlar geleceğin yeni Altın Galaksisi için erken – aşama, yaratıcı sürecinde bir katılımcı olarak nitelendirilmek için gerekli olan ileri bilgeliği, yetenekleri, vasıfları ve özellikleri de kapsar.

Evrim süreci değişiyor; tüm insanlığın bedensel yapısı kademeli olarak saflaşacak ve güncellenecek. Kendi Kutsal Kalplerine/Kutsal Zihinlerine uyumlanmış olanlara ve kişisel iradelerini İlahi İradenin emrine verenlere sağlanan rehberlik ve talimatlar olacak.

Şimdiye kadar, kitleler perdelenmiş, yanılsamalı farkındalık dünyasında yaşadılar ve şimdi onların bir kılavuz olmadan fırtınalı bir denize savrulan bir gemiye çok benzer hissettiren bir gelecek ile karşı karşıya oldukları görülüyor. Bunun nedeni son çağda tüm insanlık için mevcut olan Temel Yaşam Gücü enerjisinin artık bu Alt – Evrenin eski İlahi Mavikopyasından gelen büyük potansiyelin Tanrı Tohumları ile dolu olmamasıdır. Kitleler mevcut durumu sürdürmek için ihtiyaç duydukları titreşim kalıplarını hala alacaklar. Ve, Baba/Anne Tanrımızın ve Işık Varlıklarının sevgi dolu enerjisinin insanlık için her zaman elde edilebilir olacağını temin ederiz; ancak, her Ruhu bekleyen yeni İlahi Mavikopyaya erişmek için, en azından Işığın orta – dördüncü boyut frekanslarına uyumlanma olmalıdır. Baba/Anne Tanrımızın en büyük arzusu, her Ruhun İlahi Hakkı olan sevgi, huzur, neşe ve bolluktan keyif alabilmeleri için, kendi “Varlıklarının” tüm fasetlerinin Kendinin – üstatlığına geri dönmelerini görmektir. Büyük Işık Varlıklarından gelen yardım her zaman olacaktır ve melek alemi her zaman çağrıları veya yardım taleplerini yanıtlayacaktır. Ancak, sadık kalınması gerekli olan değişmez evrensel yasalar vardır ve hangi yolu izleyeceği her insanın seçimi olmalıdır: Işık Yolu veya gölgelerin yolu.

Ruhsal Şarkınızın dördüncü boyutun dördüncü alt – seviyesi ve daha üstü ile tınlaması için, dört alt beden sisteminizin titreşim kalıplarını dengelemiş ve uyumlamış olan siz Yıldız Tohumları şimdi GELECEĞİN ALTIN ÇAĞININ YÜKSEK FREKANSLI IŞINLARINA erişmeye başlıyorsunuz… Bu Alt – Evren için ve Yeni Çağın erdemlerini, niteliklerini, yeteneklerini, becerilerini almaya hazır olmayı belirten bir çok renkte ışıldayan bir pelerin – ince aurik Işık alanı – kuşanmaya hazır olan her insan için yeni bir İlahi Mavikopya vardır. Bu harikulade armağanlar Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarında programlanmıştır ve bunlar şimdi Kendinin – Üstatlığının gerekli seviyesini elde etmiş olanlarınız için elde edilebilirdir.

Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları aktive edilmeye, programlanmaya ve yeni, sınırsız yaratıcı çabalara tezahür etmeye hazır Yaratıcı Bilincin tam, eksiksiz fasetleridir. Yeni yaratıcı bir proje için her sonra gelen planın başlatılmasında, Adamantine Parçacıkları o planın İlahi Mavikopyası ile kodlanır. Bu Mavikopya Adamantine Parçacıkları sonra, maddi alemlerde tezahür ettirilecek yeni proje için En Yüce Yaratıcı’dan komut alan Baba/Anne Tanrı tarafından sınırsız potansiyelin büyük Işınlarında gönderilir. Daha sonra İlahi Annenin Kozmik Rahminden yayınlanacak olan İlahi Baba’nın Tohum düşünceleri ÖZ GENLER olarak bilinir.

DNA yapınızda şimdiye kadar deneyimlemiş olduğunuz tüm farklı boyutlardan genlere sahipsiniz. Siz, Yıldız Tohumları şimdi yeni İlahi Misyonunuz ile birlikte bu Öz Genleri almak için şu andaki dört beden sisteminizi forma sokacak (uygun hale getirecek) olan hazırlık halindesiniz. Bu güçlü, yüksek frekanslı Işınlar Yeni Altın Çağın İlahi Mavikopyası için Yaratıcı Öz Hücreleri içerir ve Elohim ve Başmelek aleminin büyük ışıldayan varlıkları vasıtasıyla bu Alt – Evrene yayılır. Bu titreşim frekansları her boyutun her alt seviyesinde azaltılır. Eğer azaltılmasaydı, insanlık dahil tüm maddi tezahürler Kutsal Ateş Enerjisinin Elektromanyetik gücünden/yoğunluğundan yanardı.

Uyanmış bir Kendinin – üstadı olarak kendinize manyetize ettiğiniz KUTSAL BEYAZ KOZMİK ATEŞ, Adamantine parçacıkları sürekli olarak dolaşmalıdır, devridaim ettirilmelidir. Sadece, şu andaki aydınlanma seviyesinde bütünleştirmek üzere her bir Ruh için uygun olan belirli bir miktar fiziksel bedende saklanabilir; kalan miktar form dünyasına yayılmalıdır.

En Yüce Yaratıcı sonsuz, tanımlanamaz öz Güçten oluşur, bu o kadar çok kuvvetlidir ki ONUN büyüklüğünü hayal bile edemezsiniz. Siz, Yıldız Tohumu birlikte yaratıcıların bu görkemli, potansiyel gücün sizin payınıza düşen kısmını sahiplenebilmeniz için,  o harikulade Öz Güç, Yaradılışın her boyutsal seviyesinde azaltılmıştır. Her insan Varlığı dört beden sisteminin (fiziksel, zihinsel, duygusal, eterik) genetik yapısı içinde saklanmış olan potansiyel kişilik özelliklerinin yüzlercesini içerir. Hangi kişilik özelliğini geliştireceğini ve dış dünyaya sunacağını belirlemek her bir insana bağlıdır. Olumsuz kişilik özelliklerinizi ne kadar hızlı nötralize ederseniz veya armonize ederseniz, tanrısal potansiyeliniz veya üstat Benliğiniz o kadar hızlı ortaya çıkar. Sadece o zaman varoluşun fiziksel planlarında birlikte yaratıcı üstat olarak tam potansiyelinize erişim kazanırsınız.

Gezegeniniz şu anda Samanyolu Galaksisi içindeki Büyük Merkezi Güneşin kalp özüne direkt olarak bağlantılıdır. Yaratıcı Işığın yeni kozmik dalgaları Dünya gezegenindeki uyanmış Ruhlara harika bir armağandır. Bu ince, yüksek frekanslı Işınlar direkt olarak dördüncü boyutun alt ve üçüncü alt – boyutsal seviyelere ışınlanmasa da, Işığın dönüştürücü frekansları Dünyanın içindeki ve üzerindeki herkese ve her şeye kademeli olarak süzülecek ve etkileyecek.

Bilim adamları bu güneş sisteminin kıyısında bir hidrojen duvar bariyeri keşfedildiğini bildirdiler. Bunlar geçmişte sözünü ettiğimiz Işık zarlarıdır. Daha çok insan Varlığı Kutsal Zihnin kaynaklarına erişirken, bilim ve ruhsallık geçmişin birçok kavramsal öğretilerini ve teorilerini doğruluyor ve birleştiriyor.

Dünyanın Galaktik Merkez ile hizalanmasının ve Galaksinin Büyük Merkezi Güneşi ile uyumlanmasının sonucu olarak, Dünya Kutsal bir gezegen olarak kendi statüsüne geri dönebilmek için kendi frekans kalıplarını – Ruhsal Şarkısını – yükseltme sürecindedir. Evrensel Baba/Anne Tanrımız vasıtasıyla Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları ile bombalanmanın sonucu olarak bu Alt – Evrenin de titreşim frekansları güncellenmektedir. Evrenin Alt – evrensel sektörlere bölünmesi ve Galaksi içindeki her bir çeyrek düzlemin yönetici bir On İkiler Konseyi olması gibi, Samanyolu Galaksisi de on iki sektör veya çeyrek düzleme bölünmüştür. Umarım, 12 ve 144 sayılarının önemi hakkında daha iyi bir anlayış kazanıyorsunuz, çünkü bu sayılar bu Alt – Evrende yaratılışın bir çok fasetlerine uygulanmaktadır.

Farkındalık kodlamalarınız olumlu veya olumsuz düşünceleriniz, niyetleriniz ve eylemleriniz tarafından sürekli olarak uyarlanmaktadır. Sizlere hoşgörü, yardımseverlik, alçakgönüllülük ve sabır sınavları sunuluyor ve kültürel görüşlerinize de meydan okunuyor. Onlara enerji beslemeyi durdurduğunuz zaman, bu veçhelerin negatif frekans kalıplarını içeren tohum düşünceler her gün büzüşür ve yok olur.

Dengeli bir Alfa Bilinç Halini sürdürürken, dünyasal ortamınızda etkili şekilde işlev yapabildiğiniz “canlı meditasyon” olmanızı öğrettik. Sonraki adım sürekli bir neşe ve minnettarlık halinde yaşamaya gayret etmektir, böylece “canlı bir dua” olursunuz. Dünyasal planda birlikte yaratıcılar olarak daha yetenekli olurken, sürekli olarak enerji kalıplarınızı izlemeli ve onları güncellemeyi aramalısınız. Sürekli uyum ve saflaşmış tanrısal ifade için çabalamalısınız. Genellikle binlerce yıldır uykuda olan içinizdeki Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Enerjinizi yaşamınızın değiştirmeyi seçtiğiniz alanlarına yönlendirmeyi ve odaklamayı öğrenmelisiniz. Yaşamın Yaratıcı Çarkını oluşturarak ve sürekli güncelleyerek, odaklanmış değişimin tohumlarını ekersiniz ve tasavvur ettiğiniz şeyleri tezahür ettirmek için gerekli olan Yaradılışın Kutsal Ateşi size sağlanır. En büyük amacınız fiziksel bedende iken Kendinin – Üstatlığını elde etmek olmalıdır. Çabalarınız tüm insanlığın en yüksek hayrına yönlendirildiği zaman, özel bir takdiri ilahi verilir ve Yaratıcı Işığın daha büyük miktarı sizin için elde edilebilir olur.

Sevgililer İlahi Yaratıcı Özün sonsuz stoğuna erişime sahip olmanın nasıl hissettireceğini hayal edin. Kendinizi güç ile titreşen, harika ışıltılı renk Işınları yayan, enerji dalgaları yayan ve Ruhsal Benliğinizin tasavvur edebileceği her şeyi yaratan büyük bir enerji vorteksi olarak tasavvur edin. Yansıttığınız enerjiler girdap gibi dönerken ve katı hale gelirken, düşüncelerinizin, sevgi/duygularınızın ve esinlenmiş imgeleminizin gücü vasıtasıyla  yapı ve form ölçünün ötesinde güzel ve eşsiz fark edilebilir olurken nasıl hissettireceğini duyumsayın. Gezegeninizdeki bu kaotik zamanlarda sizin ve Dünyanın neden bu kadar önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için gayret ediyoruz. Bu galaktik deneyimde, Dünya, türlerin evriminin ve bu Alt – Evrenin genişlemesinin bu olağanüstü periyodu sırasında olunacak yerdir.

Cesur ve inançlı Olanlarım, vizyonunuzu oluşturun. Kendi Kutsal Kalp merkeziniz ile başlayın ve İlahi hakkınız olan gücü ve ihtişamı sahiplenin. Sonra, bu gücü ve mükemmelliği fiziksel bedeninize ve dışarı dünyanıza yaymaya başlayın: ilişkilerinize, iş yerinize, toplumunuza, ülkenize ve dünyaya. Size artık hizmet etmeyen her şeyin kendi sınırlılık yoluna devam etmesine veya dönüşüm işlemiyle sınırsız potansiyelin yüksek frekanslı alemlerinde size katılmasına izin verin. Işığa giden yol ve karanlığın içine daha fazla spirallenen yol şimdi belirgin bir ayrılık noktasına geliyor. İlk ve son kez, Benliğin kalıntı gölgeleriyle – sizi tam olarak güçlenmiş Kendini – kavrayıştan geri tutan tüm dengesizlikler ve kısıtlamalarla –  yüzleşme için size meydan okunuyor. Kendinin – Üstadı olmak ürkek veya zayıf kalpler için değildir, sevgililer. Yeni ÇAĞIN şafağına cesurca ilerlerken, Baba Tanrımızın İLAHİ İRADE GÜCÜ ile kodlanmış olan Işık Kılıcımı kabul edin ve sevgili Anne Tanrımızdan gelen SEVGİ/IŞIĞIN ışıldayan KADEHİNİ kabul edin.

Size rehberlik yapmak, yönlendirmek, ilham vermek ve korumak için hep yanınızdayım.

BEN Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır http://www.ronnastar.com/ * Serbestçe kopyalayın ve paylaşın. Ancak, bu makalenin evrensel telif hakkına Başmelek Mikail adına sahip çıkıyorum. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE ARMAĞAN OLRAK SUNUYORUZ; ANCAK, TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİ GÖNDERMEK VE İŞLETME MASRAFLARINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN BAĞIŞLARINIZA MİNNETTAR OLURUZ.

(Çeviri: Saffet Güler)