BM MİKAİL: BİR ÇOK RENKTEKİ IŞIK PELERİNİNİZ SİZİ BEKLİYOR

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – LM-01-2015

BİR ÇOK RENKTEKİ IŞIK PELERİNİNİZ SİZİ BEKLİYOR

Ronna Herman kanalıyla

Sevgili üstatlar, Balık Çağı geçmişe tamamen gözden kaybolurken, tüm ortaya çıkan Spiritüel/İnsan Varlıklara uygulanacak yeni kurallar sistemi ve Evrensel yasalar vardır. Yaradılışın yeni, genişlemiş döngüsü ilerlemede ve bilincin birleşik halini elde etmek için gayret eden hepiniz geleceğin ileri birlikte yaratıcıları olarak tayin edileceksiniz. Varoluşun fiziksel planında Tanrı Işığının güçlenmiş bir taşıyıcısı olarak, yeni İlahi Misyonunu Tanrı – bilincinin genişlemesine yardımcı olmaktır. Amacınız Yaradılışın özünü çeken ve onu Kutsal Kalbinizde aktive eden tezahür ettirme üstadı olmaktır. Sonra, yükselmiş sezgisel farkındalık ile, Kutsal Zihninize gönderilen spesifik düşünceler/kavramlar alırsınız. Giderek kişisel Yaşam Çiçeği/Yaratıcı Çarkınıza yeni Tohum Düşünceler yayma yeteneği elde edersiniz, bu bolluk içinde, neşeli, saf bir varoluş için gereksindiğiniz o şeyleri yaratmanın ileri sürecini başlatır. Işık tınınız Sonsuzluk kalıbında akarken artar, çevrenizde ve etrafınızda bulunanlarda daha büyük, daha faydalı bir etki yapar.

Kendinin – üstadı olmayı aktif şekilde arayanlarınız şu anda Başmelek ve Deva Krallıkları vasıtasıyla yayılmakta olan Kova Çağının yeni İlahi Mavikopyasına erişmeye hazırlanıyor. Kişisel ortamınızı Üçüncü/Dördüncü Boyutların negatif, dengesiz frekanslarından temizlerken, gittikçe Dördüncü Boyutun geri kalan alt – planlarına ilerliyorsunuz. Bu, insanlığın şimdi deneyimlediği yükseliş sürecinin temelidir. Bu gerçeği yadsıyabilir ve görmezden gelebilirsiniz; ama, er ya da geç, Dünya planındaki her Ruh daha yüksek farkındalığa yükseliş yolunu geçmek zorunda olacak. Size şimdi sunulmakta olan büyük fırsattan neden yararlanmayasınız? Ne kadar çok beklerseniz, yolculuk o kadar zor olur.

Sonraki yirmi yılda, insanlığın önemli bir oranı maddi dünyada dışa odaklanmaktan Ruh ve Ben – farkındalığında içe odaklanmaya geçişi deneyimleyecek. Bu, tüm düşük frekanslı veçheleri temizlemeyi, ayrıca Spiritüel/İnsan Varlığının yüksek frekanslı veçhelerini barındırmayı içeren, Yüksek Benliğin kalan veçhelerini bütünleştirme sürecini başlatır. Buna geçmişin ezoterik öğretilerinde feragat (vazgeçme) adı verildi, çünkü bu çoğu zaman bilincin sonraki yüksek seviyesinde evrimleşen titreşim kalıplarına uymayan o şeyleri salıvermeyi gerektirir. Bu nedenle, rahatsızlık seviyesi olur, aynı zamanda “ortaya çıkan, saf Benliğe” uymak için yeniden ayarlanırken kişinin dış dünyasında belirli bir kaos miktarı olur.

Ruhsal ateş tüm tezahürün temelidir ve insan evriminin alt yapısını oluşturur. Meditasyon Yüksek Benliklerinizin daha saf fasetlerine bağlanmanın en etkili aracıdır. Ruhsal temas kurmak Kendine – uyanış sürecinin başlangıcıdır. İkinci adım, sonunda, tüm kalan parçalar fiziksel bedende yeniden bütünleştirilmiş oluncaya kadar ÜstRuhunuzun/Yüksek Benliğinizin yüksek frekanslı fasetleri ile kademeli olarak birleşmektir. O zaman Ruh – aşılanmış kişilik hizmet odaklı olarak ve zamanla Grup bilincinin gelişimiyle, kendi Ruhsal gücünü ve Ruh amacını sergilemeye başlar.

Şunu bilin: hepinizin eşsiz kurallar sistemine maruz kalmakta olduğunuz spesifik zaman biriminin son aşamalarındasınız. Tam özgür irade harika bir armağan olarak görüldü; ama, insanlık büyük acı ve ıstırap ile sonuçlanan dualitenin geniş spektrumuna batarken, bu büyük bir yük haline geldi. Ayrıca kurallara yazılmış olan müdahale etmeme koşulu vardı ve Baba/Anne Tanrımızın bir bildirim yapabilmesinden önce, Yaradılışın bu belirli aşaması için oynanması gereken belirli bir zaman vardı; “Yeter. Araya girme zamanı. Kendinin üstatlığını elde etmek için uğraşanlar için İlahi bir Muafiyet olacak ve bir çok ruhsal Kozmik Konseyler ve Melek Krallığı Kozmik Yasa çerçevesi içinde uygun olan her şekilde yardım sağlamak için yetkilendirilecek.” İnayet Yasası, Karmik Yasanın yüksek frekanslarında var olur ve bundan sonra, Dünya Hizmetkarları grubuna, ayrıca yükseliş yolundaki adaylara ve öğrencilere uygulanacak.

Siz, yol göstericiler geleceğin umudusunuz. Yeni bir sosyal düzenin temelini atıyorsunuz. orta yolu yürümek için çaba göstermeniz çok önemlidir. Kendinin üstadı taraf tutmaz, şu anda dünyada artan çatışmaların yanında ya da karşısında olmaz. Kutsal Kalbinizde merkezlenmiş kaldığınız zaman kişisel gücünüz en etkilidir ve Kutsal Zihninizin bilgeliği ile yönlendirilirsiniz. Duruşunuz her zaman iyi niyetli olmalı ve platformunuz herkesin en yüksek hayrı için olmalı.

Son otuz yılda Dünyada enkarne olan değerli Ruhların fiziksel yapısındaki en önemli değişikliklerden biri, Elmas Çekirdek Tanrı Hücresinde üç Tanrı Işınının aktive olmuş olmadı ve Ruh/kişiliğin Baba/Anne Tanrımızın İlahi niteliklerinin, erdemlerinin ve yeteneklerinin hepsini geliştirme eşit fırsatına sahip olmasıdır. Artık her insanın Elmas Çekirdek Tanrı Hücresinin içinde sadece tek bir Tanrı Işını, Ruhun tüm enkarnasyonları için karmaşık fiziksel anatomi içinde ikinci role düşürülmüş diğer iki Tanrı Işını ile birlikte Yaratıcının başlıca Işık Örtüsü olarak işlev yapmayacak. Bu, insanlığın yükselişinin sonraki halkası için gerekli olan evrimsel bir güçlendirmedir ve Beşinci Boyut ortamında bir gerekliliktir. Yaradılışın hangi erdemlerinin, niteliklerinin ve yeteneklerinin güçlendirileceği ve geliştirileceği, ego/kişiliğe ve daha sonra Ruh – aşılanmış kişiliğe bağlı olacaktır. Gelmekte olan çağın amacı galaktik bilincin On İki Işınının hepsini bedenlemek, aktive etmek ve etkili şekilde kullanmayı öğrenmektir.

Hafızanızı tazelemek için size nitelikleri, vasıfları ve erdemleri ile birlikte her bir Tanrı Işınının kısa bir tanımını vereceğiz:

İLAHİ İRADE, GÜÇ VE YARATMA ARZUSUNUN BİRİNCİ TANRI IŞINI: Bu, İlahi Baba’nın zihinsel Işınıdır. İlahi Babanın yeni Yaradılışın Beyaz Ateş Tohum Atomlarını gönderdiği dışa odaklı, dinamik Işındır. Canlılığı, girişkenliği ve fiziksellik alemlerinde yeni bir biçimde yaratma arzusunu aktive eder. İlahi Misyonunuza ve Baba/Anne Tanrımızın İradesine uyumlanarak denge ve uyum yaratma gücünü getirir. Birinci Işının özel erdemleri kuvvet, cesaret, azim, sebat ve doğruluktur. Birinci Işının güçlü özelliklerini ve vasıflarını doğru şekilde kullanmayı öğrenerek, Dünyada güzellik, bolluk, neşe ve huzurlu birlikte varoluşun gerçek birlikte yaratıcıları olma potansiyelini elde edersiniz. Başmelek Lady Faith ve ben Başmelek Mikail bu dinamik Tanrı Işınının niteliklerinin ve erdemlerinin taşıyıcılarıyız.

AYDINLANMA, BİLGELİK VE KARMA OLARAK DA BİLİNEN SEBEP VE SONUÇ YASALARININ İKİNCİ IŞINI: Başmelek Jophiel ve Lady Constance bu Tanrı Işınının erdemlerinin, vasıflarının ve niteliklerinin taşıyıcılarıdır. Bu, kozmik rahminde İlahi Babanın zihninden gönderilen Tohum Atomları besleyen İLAHİ ANNE’NİN SEVGİ/BİLGELİĞİ ile tınlayan Işındır. O, varoluşun maddi planlarında İlahi Mavikopyayı tezahür ettirmek için yeni yaradılışın Tohum Atomlarını tutuşturmak için sevgi enerjisini sağlar. Bu Işının ana odağı bilgiyi bilgeliğe dönüştürmek ve bu bilgeliğe sevgi ve şefkat ile güç kazandırmaktır.

EYLEMDEKİ ZEKANIN ÜÇÜNCÜ TANRI IŞINI: İnsanlığa duygusal bedenlerini mükemmelleştirmekte ve saflaştırmakta yardımcı olan gücü yayar ve varoluşun fiziksel planında birlikte yaratıcı yeteneklerini mükemmelleştirme arzusunu aşılar. Ayrıca hoşgörü, tahammül, birlik ve kültür niteliklerini taşır. Sevgili Başmelek Kamiel (bazen Camael, Camuel olarak adlandırılır) Üçüncü Tanrı Işınının titreşim kalıplarını, vasıflarını ve erdemlerini taşır. Başmelek Lady Charity Üçüncü Işının dişil niteliklerini taşır. Bu, Güneşlerin (Baba/Anne Tanrımızın oğullarının ve kızlarının) Işınıdır, Baba Tanrımızın dinamik enerjisinin İlahi Annemizin İkinci Işın titreşimleri ile birleştiği aktif zekanın Işınıdır ve yaradılışın kozmik rahminde yeni yaratılışın büyük tasarımlarının tasarlandığı ve sonra bu Alt – Evrenin maddi alemlerinde tezahür etmesi için onun sevgisiyle ve bilgeliğiyle sarmalandığı aktif zekanın Işınıdır.

GEÇMİŞTE SİZLERE BU ÖNEMLİ KAVRAMLARI AKTARDIK; ANCAK, ÇOK FAZLA YENİ VE İLERİ BİLGİYİ BÜTÜNLEŞTİRMENİN VE ALIKOYMANIN ZOR OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ. BU NEDENLE, BİRLİKTE YARATICI YETENEKLERİNİZİ SAFLAŞTIRMAKTA SİZE YARDIMCI OLMAK İÇİN HAFIZANIZI YENİDEN TAZELEMEK İSTİYORUZ:

İçinizde belirli bir seviyede uyuma ulaştığınız zaman, fiziksel beden kapılarını veya portallarını yüksek boyutlara açarsınız: kafatasının tabanındaki Yükseliş Çakrası veya Medulla Oblongata; Kutsal Kalbinizin arka portalı; beynin üst, arka kısmında yerleşik olan Kutsal Zihniniz; ve Taç Çakrasının açıklığının genişlemesi. Bunlar yükseliş sürecindeki ana fiziksel adımlardır, çünkü Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaradılışın Canlı Işık Parçacıklarını içeren Yaşam Nehri ile bağlantınızı yeniden sağlarlar. Bu noktada, Kendinin üstadı ve sadece herkesin en  yüksek hayrına olan o şeyleri yaratan bilinçli birlikte yaratıcı  olmak için çaba gösterirken, tam spektrumlu Işığın kuvvet alanını oluşturmaya başlarsınız. Bu andan itibaren, nefes egzersizleriniz ve onaylamalarınız bütünüyle yeni bir anlam kazanır.

Sonsuzluk Nefesi egzersizini uyguladığınız zaman, Kutsal kalpten nefes alırsınız, bu fiziksel bedende kozmik enerjinin sürekli akışını yaratır. Bu işlem sistemi İlahi, Kutsal Ateş Işığın Adamantine Parçacıkları ile doldurur.

Yaşam Nehrinin canlı bir kolu olmak için, Yaşam Özünün size ve sizden akmasına izin vermek için kendinizi hazırlamalısınız. İhtiyacınız olanı kullanmalı ve sonra geri kalanının ileri akmasına, muhteşem yeni yaratımlara kalıplanmak için hazır ve mevcut olmasına izin vermelisiniz. Bu şekilde, Işık taşıyıcıları ve hizmetkarları olursunuz. Bu, sizler bu geçmiş yıllarada verdiğimiz tüm öğretilerin nıhai mesajıdır. Bu, Kendinin – üstatlığının amacıdır. Bu, yükselişin yoludur.

Dünyasal planda birlikte yaratıcılar olarak daha becerikli olurken, enerji kalıplarınızı sürekli olarak izlemeli ve onları yükseltmeyi aramalısınız. Binlerce  yıldır uykuda olan içinizdeki Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Enerjinizi yönlendirmeyi ve yaşamınızın değiştirmeyi dilediğiniz alanlarına odaklamayı öğrenmelisiniz. On İki Işınınızı, Yaratıcı Yaşam Çarkınızı oluşturarak ve sürekli olarak yükselterek, odaklanmış değişimin tohumlarını ekersiniz ve tasavvur ettiğiniz şeyi tezahür ettirmek için gerekli olan Yaradılışın Kutsal Ateşini sağlarsınız. Bunu ustaca yapabildiğiniz zaman, kişisel dünyanız harikalar diyarı haline gelir ve herkesin gördüğü bir Işık feneri olursunuz.

Yaradılışın muhteşem gücü, zıt kuvvet olarak fiziksel madde ile birleşince, her zaman kaos olur. Ancak, bu muhteşem güç uyuşabilir duyusal bir muhafazaya çekildiği zaman, mucizeler bollaşır. Etrafınızdaki insanlardan sahiplendiğiniz beklentileri değiştirmelisiniz. Fikrinizi söyleme, sınırlar oluşturma ve sevgi enerjisinin örtüsüyle gerçeğinizi konuşma korkunuzu salıvermelisiniz. Eleştiriyi deneyimlediğiniz zaman merkezlenmiş kalmayı öğrenmeniz zorunludur. Öfke ile veya düşük frekanslı enerji ile tepki vermeyin. Uyumsuzluk anlarını dinginlik saatlerine dönüştürebilmeniz için günlük stresli durumların üzerine çıkmayı öğrenmelisiniz.

Evren – ve özellikle var olduğumuz Alt – Evren muazzam bir dönüşüm sürecinin ortasındadır. Gezegenler yer değiştiriyor ve parçası oldukları güneş sisteminin güneşine yakınlaşıyorlar; galaksiler ve Alt – Evrenler genişliyor ve gözlemcinin görüş noktasına bağlı olarak yukarı, dışarı veya aşağı doğru ilerliyor. Işık/Yaşamın Yaratıcı Parçacıklarının büyük aşılanmasıyla genişleme itici gücü tutuşturulurken ve yeni Yaradılışın tohum düşünceleri tüm duyarlı Varlıkların bilincine nüfuz ederken, yeni galaksiler oluşum aşamalarındadır.

Daha önce hiç insanlığa ve Yaratıcıya böyle hizmet etme fırsatınız olmadı. Evrim sürecinde bir dönüm noktasındasınız, çünkü bildiğiniz şekliyle dünya yavaşça dolup gidiyor. yaratıcının İlahi Kıvılcımları olarak, arzu ettiğiniz herhangi bir şekilde kullanmanız için sizlere harika bir armağan, bir hazine sandığı verildi. Bu hayata Kutsal kalbinizde saklanan Işığın Adamantine Parçacıkları ile ve Kök çakranızda saklı, bazen Kundalini adı verilen ve kıvrılmış bir yılan ile sembolize edilen Kutsal Ateş Tohum Atomları ile başladınız. Kutsal Kalbinizde saklanan Kutsal Ateşe her zaman erişiminiz vardı; ama, İlahi Işığın bu güç kaynağını tutuşturmak ve etkili şekilde kullanmak için Krallığın Anahtarlarını nasıl kullanacağınızı hatırlamak zorundasınız. Kundalini veya Yılan Ateşi farklı bir konudur, çünkü Yaratıcı Işığın bu rezervuarına erişmek için geçmişte yarattığınız çarpıtılmış enerjinin %51’ini temizlemelisiniz.

Kozmik yeniden birleşme sürecinin ortasındasınız cesur dostlarım ve o ya da bu şekilde zamanı gelince evrimleşeceksiniz. Bu dönüşüm sürecinin uzun ve karmaşık bir döngü olduğunun farkında olmalısınız; ama, eğer size sunduğumuz bilgelik öğretilerinden ve aletlerden faydalanırsanız bu harika bir yolculuk olabilir. Döngü Yasası her yeni yaratıcı çabanın İrade Gücünün Dingin Noktasından, Yaratıcının Çekirdek Özünden başlamak zorunda olduğunu ifade eder.

Ruhsal Şarkınız orta – Dördüncü ve koşulsuz sevgi, bilgelik, denge ve uyumun yüksek Boyutlu titreşim kalıplarından oluşur. Kendinin – üstadı olarak, Enerji İmzanız ve Ruhsal Şarkınız yüksek Alemlerde tanımlanacağınız Işık, ses ve rengin Göksel Mandalasına birleşir. İçsel Işığınızın parlaklığı ile tanınırsınız. Fiziksel bedeninize ne kadar çok Işık Özü bütünleştirirseniz, auranız o kadar parlak ışıldar.

Sevgi/Işık ve Kutsal Kalbinizdeki ve Ruhunuzdaki Ruhsal Ateş haricinde, hayatınızdaki her şeyi geçici olarak görebilirseniz, size aktarmaya çalıştığımız şeyi bilirsiniz. Geçmiş ve gelecek korkunuzu salıverin, başkalarının sizin üzerinizde sahip oldukları duygusal ve zihinsel kontrolleri elimine edin ve olmanız niyet edilen özgür Ruh olun.

Mor Alevin titreşim kalıpları, hem yukarıdan Taç Çakrası vasıtasıyla ve Kutsal nefes teknikleriyle, hem de Dünyanın içinden erişilebilir olan tek titreşim kalıplarıdır. Bu güzel Alevin ayaklarınızın altından alevlendiğini, bedeninizi sarmaladığını tasavvur edin, bu Kutsal Alevi dünyaya daha büyük eşmerkezli çemberlerle dünyaya yaymadan önce, etrafınızda sahip olabileceğiniz uyumsuz titreşim frekanslarını dönüştürüyor. Hatırlayın, kendi Kutsal Kalbinde ve Kutsal Zihninde merkezlenmiş olan tek bir insan, aura alanının sevgi dolu titreşimleri temasa geçtiği herkesi kutsarken milyonlarca insana kozmik gerçekleri ve ilhamlı düşünceleri iletebilir.

Dünya Piramidi çoklu Ruhsal Benlikleriniz için Orta –  yol İstasyonudur. İyi tohumlarınız Dünya Piramidinde Işık Ambarı Hazinesinde saklanır. Her yıl iyi tohumlar toplanır ve sevgi dolu düşünceleriniz ve eylemleriniz büyütülür ve orada saklanır. Daha büyük kısmı, tüm insanlığın hayrını yaratmak için kullanılmak üzere Yaratıcı Işık ile birleşir. Işık Ambarına yaptığınız katkıya uygun olarak özel armağanlarınızı ve İlahi muafiyetleri alırsınız.

Bizi sınamanızı istiyoruz. Açık zihinle, verdiğimiz temel kavramları inceleyin ve yavaşça, ama inançla bunların bazılarını günlük yaşamınızda uygulayın. Size rehberlik yapmamız ve ilham vermemiz için bize izin verin ve bunu yaparak, arkanızda Cennetin güçlerine sahip olursunuz. Sadece eğer çaba göstermezseniz veya vazgeçerseniz başarısız olabilirsiniz.

Hatırlayın: Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin parlaklığı, ve Ruhunuzun Işığının parlaklığı ve Kutsal Kalbinizin ışıltısı aura alanınızın parlaklığını yaratır. Melek krallığı Işığı büyütür; insan krallığı ışığı dağıtır. Şimdi ve sonsuza dek Anne/Baba Tanrımızın Sevgisi/Işığından yıkanasınız. Rehberlik yapmak, yönlendirmek, ilham vermek ve korumak için her zaman yanınızdayız.

Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır http://www.ronnastar.com/ * Serbestçe kopyalayın ve paylaşın. Ancak, bu makalenin evrensel telif hakkına Başmelek Mikail adına sahip çıkıyorum. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE ARMAĞAN OLARAK SUNUYORUZ; ANCAK, TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİ GÖNDERMEK VE İŞLETME MASRAFLARINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN BAĞIŞLARINIZA MİNNETTAR OLURUZ.

(Çeviri: Saffet Güler)