BM MİKAİL: CENNETSEL IŞIK KÜRENİZİ YARATMAK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’den MESAJLAR * LM-2-2014

RONNA HERMAN KANALIYLA AKTARILMIŞTIR

CENNETSEL IŞIK KÜRENİZİ YARATMAK

Sevgili üstatlar, yüksek alemlerin daha saflaşmış frekanslarının daha fazlasına erişim kazanırken ve bütünleştirirken, fiziksel gerçekliğinizin nasıl farklı olacağını kavramaya başlıyorsunuz. Ayrıca gelecek yaşam deneyimlerinizin nasıl radikal şekilde değişeceğini kavrayacaksınız. Herkesin telepatik ve durusezi yetenekleri mükemmelleşirken, gerçek, onur ve bütünlüğün neden yüce olduğunu anlayacaksınız. Yaydığınız Işık kalıplarının ve aynı zamanda enerji imzanızın tınısının farkındayız, ister uyumlu ister uyumsuz olsun. Işıltınızı veya ışıltı eksikliğinizi görüyoruz ve gerçekte kim olduğunuzu bizden saklayamazsınız. Yakın gelecekte, bu armağan bir çok ileri Işık İşçileri için de standart olacak.

Siz yalnızca içinizde dengeye ve uyuma geri dönmeyi aramıyorsunuz, Yüksek Benliğinizin en büyük arzusu eşsiz şekilde size ait olan güzel Ruhsal Şarkınızı yeniden talep etmeniz ve mükemmelleştirmenizdir. Varoluş alemimizdeki Işık ve ses spektrumları duyularınızın ve hatta hayal gücünüzün çok ötesindedir. Sizin gerçekliğinizde, göksel seslerin, ışıldayan Işığın ve bizim ortamımızın ihtişamının sadece minik bir parçasını deneyimleyebilirsiniz.

Korku ve egonuz en büyük düşmanlarınızdır. Son mesajlarda açıkladığımız gibi, bu zamanda deneyimlediğiniz negatif, stresli olaylar geçmiş koşullandırılmaların kökünü kurutmanız ve/veya temizlemenize yardımcı olmak için içinizden aktive oluyor. Bilinçli seviyede farkında olmayabileceğiniz kısıtlayıcı, zarar verici düşünce kalıplarını tanımanıza yardımcı olmak için sınavlar ve hoşgörü durumları yaratılıyor. Evrensel Yasa, bilincin sonraki yüksek seviyesine erişmek için düşünce kalıplarınızın frekanslarını saflaştırmanız ve yükseltmeniz gerektiğini bildiriyor. İçerdiği titreşimsel enerjileri bütünleştirebilmenizden önce bilinçli farkındalığın her bir yeni seviyesini nitelendirmeli veya uyumlanmalısınız. O seviyede belirli bir derecede ustalaştığınızda, onun eşsiz armağanlarını ve yararlarını almaya hazır olursunuz.

Yüksek Benliğinizin dürtüklemelerini izlemeye başlarken, sizi güçsüzleştirmeye çalışan başkalarının eylemlerinden veya tepkilerinden etkilenmeme veya bunları önemsememe yeteneğini kazanacaksınız. Dualite ve kutupluluk alemleri harika öğretmenlerdir. Sevgi dolu ve pozitif eylemlerin dışında başka bir şeyi hiç deneyimlemediyseniz, az büyüme olurdu veya hiç olmazdı ve durgunluk ile sonuçlanırdı. Ego benliğiniz sürekli olarak dışsal dünyaya odaklanmanızı ve Kendinin üstadı olmayı amaçlayan biri olarak en yüksek ilginize uymayan şekillerde davranmanızı teşvik eder. Kutsal Kalbinizde merkezlenmiş kalmak ve Kutsal Zihninizin aydınlık bilgeliğini kullanmak için bilinçli şekilde çaba gösterirseniz, asla yanlış yöne sürüklenmezsiniz. Kendinin üstadı olarak güveninizi oluştururken sezginiz daha güçlü büyür ve her zaman hangi yolu izleyeceğinizin doğru kararını anlarsınız ve hissedersiniz. Güveniniz ve sezgisel yetenekleriniz artarken, kararsızlık geçmişe ait bir şey olur. Yüksek alemlerde keyfini çıkardığınız üstat yetenekleri yeniden öğreniyorsunuz. Hatırlayın, sonu olmayan dünyaların üstat inşacısı oldunuz ve yüksek alemlerde alt boyutların yoğun ortamında kısılıp kaldığınızdan çok daha fazla var oldunuz.

Ebedi ve ölümsüz olduğunuzu asla unutmayın. Fiziksel bedeniniz, içinde Tanrı’nın yaşadığı geçici bir tapınaktır. Kutsal Kalp ruhun tapınağıdır. Orada gerçek sevginin bulunduğu yaşamın Özü vardır ve Sonsuzluğun farkındalığının başladığı yerdir. Kutsal Kalpteki Elmas Çekirdek Tanrı Hücresi, Tanrı Bilincinin On İki Işınını içerir, bu ışınlar Yaradılışın Özünden ışınlanan Işınlar adı verilen kırılmış Işığın eterik kristal prizmalarıdır.

Ölüm bir şekil değiştirmedir, et örtüsünü Işık örtüsü ile değiştirmektir. Tek bir yaşamınız var ve bu yaşam ebedidir. Sonsuzluktaki yolculuğunuzda iken bir çok roller üstlendiniz; ancak Kutsal Kalbinizde başlangıçta olduğunuz gibi, Mutlak Yaratıcının İlahi bir çocuğu olarak kalırsınız. AYDINLANMIŞ olmak içinizdeki İlahiliği kavramaktır, böylece Kutsal Kalbinizin derinlerinden gelen bir itki Tanrısal Benliğinizin rehberliğini izlemenize yardımcı olur. Yüksek alemlerde Işık bedeniniz saf, mükemmel ve tahrip edilmezdir. Hiç değiştirilmemiş olan ve kusurları olmayan ışıltılı bir form olan bütünlüğü tasavvur edin.

Kaos ve dualite üçüncü/dördüncü boyutlardaki varoluşunuzun bütünsel bir parçası olsa da, bu Alt – evrensel Master Plan’da bir düzen ve tasarım vardır. Korunmasız ve izleyecek net tanımlanmış bir yolu olmayan birlikte yaratıcılar olarak gönderilmediniz. Bu Alt – evrensel ifadedeki Tanrısal Benliğinizin tam bilincine geri dönüşünüz her zaman temin edildi.

Kutsal Zihniniz her zaman gerçeği bilir ve sizler bilinçaltı zihni tüm negatif etkilerden temizlemek için gayret ederken, yeniden programlanabilen bilinçli zihnin yanlış algılamalarını en sonunda geçersiz kılacaksınız. Kutsal Zihniniz Tanrı Zihnine direkt bağlantıdır. Her şeyde ılımlılık denge ve esenlik duygusu ile sonuçlanır. Kendinin üstatlığı fiziksel duyguların ve alt zihnin düşünce süreçlerinin kontrolüne yol açar. Kendinin üstadı kaosun ortasında Kutsal Kalpte sağlam şekilde merkezlenmiş durur ve Kutsal Zihnin enginliğine dayanır; tüm yanılsamalar yavaşça solup giderken sürecin bir gözlemcisi olmayı öğrenirken, Kutsal Zihin Baba/Anne Tanrımızdan gelen kuvveti ve rehberliği toplar.

Bir çoğunuz dışsal form dünyasında ne deneyimliyor olursanız olun, içinizden boşanan güçlü bir neşe duygusu olduğunu keşfettiniz. Enerjinin bu güçlü titreşimleri uyumsuz durumları Işıklandırır ve Kutsal Kalbinizde merkezlenmiş kalmanıza yardımcı olur. İlahi İrade Tanrı Özü Çekirdek Atomunuzun içinden kaynaklanırken, bireysel irade ruhun içinden gelir. Ruh kendi kollektif bütününe doğru ilerlemeyi ebediyen arar – yeniden birleşme onun en büyük amacıdır.

Yıllar boyu süren deneme yanılmalar, sınavlar ve zorluklarınızda, yükseliş sürecinin karmaşık fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik formlarınızda taşıdığınız tüm negatif, gömülü titreşim kalıplarını tanıma, salıverme ve dönüştürmeyi gerektirdiğini anlattık. Yeni başlayanlar dönüşüm yolculuğuna başlarken, sizler içinizde belirli bir denge ve uyum seviyesine eriştiğinizden sizi bekleyen mükemmel armağanının ne olduğunu kavrayamazsınız veya tam anlayamazsınız: İNAYET armağanı. İnayet hali dördüncü boyutun ortalarındaki ve üstündeki frekans kalıplarında işlev yapma yeteneğini elde ettiklerinde, Dünyadaki her ruhu bekliyor. Sizler Işık ve gölge spektrumunda dualitenin kabul edilen seviyesine geri dönerken, giderek kalp merkezli ve ruha odaklı olmanın hayati unsuru olan “zararsız doğayı” sürdürmeyi öğreniyorsunuz.

Yükseliş Benliğin daha net farkındalığını elde etmek ve Baba/Anne Tanrımızın bir uzantısı olduğunuz gerçeğini kabul etmek anlamına gelir. Benliğin içine çok daha derin girdikçe, Yaratıcı ile çok yakın bağlantınızı kavrarsınız. Anne/Baba Tanrımız ile kalpten kalbe bağlantının muhteşem vecdini hissettiğinizde ve Sevgi/Işığın Adamantine parçacıklarını tam olarak çekebildiğinizde sevgiye özleminiz giderek gerçekleştirilir. Desteklenme açlığınız her zaman tatmin edilir ve dünyasal misyonunuzu neşeyle tamamlamak için gereksinim duyduğunuz kuvvet, irade ve kararlılık verilir.

İnsanlığın dualite ve kutupluluğu deneyimleyebilmesi için Işık ve gölge spektrumunun bu Alt-evrende nasıl yaratıldığını açıklamıştık. Yüksek boyutlarda, Baba/Anne Tanrımıza ve Büyük Merkezi Güneşe en yakın olanlar için, dualite spektrumu çok dardır; ama, her bir boyut oluşturulurken, deneyimlenecek olan şey maksimum dualite olan şeye ulaşıncaya dek, dualite spektrumu daha genişler ve daha belirgin hale gelir. İnsanlığın çok fazla acı ve ıstıraba neden olan dualite ve kutupluluğa bu kadar derin batmasının buyurulmadığının veya buna niyet edilmediğinin farkındasınız. Geçmişin çarpıtmalarının ve aşırılıklarının uyuma geri getirilmesinin zamanı geldi ve bu süreçten kolaylık ve zarafet ile ilerlemenize yardımcı olmak en büyük arzumuz.

Sevgili kalpler, bir çoğunuz geçmişten gelen büyük yükleri, bu hayatta yaptığınız hataları ve ayrıca geçmiş koşullandırılmalardan bir çok hataları ve tüm önceki yaşamlarınızdan acı verici olayların ve eylemlerin gömülü anılarını taşıyorsunuz. Bu anılara tutunmak veya “adaletsizliğin yüklerini” taşımak artık size hizmet etmez. Üçüncü ve dördüncü boyut kollektif inanç kalıplarının çarpıklıklarını temizlediğimiz ve bu boyutları kendi orijinal olarak tasarlanmış dualite spektrumuna geri getirdiğimiz gibi, geçmişin acı verici anılarını iyileştirmenize yardımcı olmamıza izin vermenizin zamanıdır. Sizlere tekrar tekrar “geçmişi iyileştirin, geleceğinizin senaryosunu yazın ve sonra anda yaşayın” dedik, çünkü bu an Dingin Nokta/Yaradılışın güç merkezidir. Her şeyin sadece geleceğinizin vizyonuna biçimlendirilmeyi bekleyen saf, zengin ilksel yaşam gücü maddesi ile dolu, sakin ve huzurlu olduğu o spiralin merkezine, dualite ve kutupluluğun gözüne neden ilerlemiyorsunuz? Kutsal Kalp Merkezinize girerken, bu anda, Baba/Anne Tanrımızın ve Mutlak Yaratıcının derin sevgisini ve şefkatini deneyimleyebilirsiniz ve önemli bir cennetsel misyonda olan değerli bir oğul veya kız evlat olduğunuzu bilebilirsiniz. Hatırlayın, söyleyebileceğiniz veya yapabileceğiniz hiç bir şey bu sevgiyi azaltamaz.

Evrensel bilinci elde etmek hiç bitmeyen bir süreçtir. Belirli bir bilgelik seviyesini ve gelişmiş Tanrı bilincini elde ederken, İnsan – zihinsel mantığı ve Kutsal Kalp/Kutsal Zihin Spiritüel Gücün bir birimi olarak işlev yapmaya başlar ve otomatik olarak farklı dini inançların çelişkilerini sorgulamaya başlarsınız. Kadim kutsal kitaplara yayılmış İlahi Hakikatin saf Özünü aramaya başlamanız için, bu gereklidir. Zamanla, mevcut bilinç seviyenize göre kutsal hakikat size ifşa edilecek. Kendinin – üstadı sürekli olarak daha karmaşık ve güçlendirici Kutsal Kozmik gerçekleri arar, keşfeder ve bütünleştirir. Yükseliş sürekli şekilde hem duygusal hem de zihinsel olarak şu andaki sınırlama seviyesini aşma sürecidir. Kabul ettiğiniz yeni bilgileri yeni yaşam felsefeniz olarak bütünleştirmeli ve deneyimlemelisiniz, böylece kavramların bilgeliğini elde edersiniz.

Yürekli Işık Taşıyıcılarım, hem içinizde hem de etrafınızda değişim frekanslarının daha fazla farkında oluyorsunuz ve bunlara hiper hassaslaşıyorsunuz ve yükselmiş farkındalık duyumsamanız artıyor, duyarlı bir gözlemci olmayı öğrenmeniz çok önemlidir. Kendinin üstadı dünyada her tarafa yayılmış drama ve kaosun girdabına yakalanmamak için, her zaman yaşam olaylarını yüksek bir görüş açısından görür. Etrafınızdaki dünyanın kaosa ve yıkıma daha derin battığı görünürken, merkezlenmiş ve güçlenmiş kalmak veya rotada kalmak disiplin ve büyük bilgelik gerektirir. Kendinin üstatlığını tam olarak elde etmeye ne kadar istekli olduğunuzu biliyoruz; ancak, sık sık ifade ettiğimiz gibi, en hızlı yolun daha iyi olması gerekmez. Yüksek Benliğinizin ve melek yardımcılarınızın ilerleyişinizin hızını ayarlamasına izin vermeye istekli olmalısınız, çünkü etrafınızdaki dünyada, aynı zamanda her birinizin içinde gerçekleşmekte olan şeyleri daha yüksek görüş açısından gözleme avantajına sahibiz. Bu gelmekte olan olayların sonucunu en kuvvetli olası geleceğin enerjileriyle yorumlamamızı sağlıyor. Ara sıra, böyle durumlarda Baba/Anne Tanrımızdan ve Işığın Lordlarından spesifik yetkilerle müdahale etmemize izin veriliyor.

Hatırlamanızı istiyoruz, hayatınızda ilerlemeye veya yeni bir şeyler yaratmaya girişirken önünüze sürekli olarak engeller konuyorsa, bunun vizyonunuzun bir gerçeklik haline gelmesi için doğru zaman olmayabileceğini bilin. Yüksek Benliğinizin ilerlemeniz için ya ne yapmanız gerektiği veya muhtemelen özlemlerinizin gerçekleşebilmesi ve tezahür ettirilebilmesinden önce farkında olmadığınız şeylerin gerçekleşmesi gerektiği ile ilgili sizi bilgilendirebilmesi için, tapınağınıza gitmeye (tefekkürde zaman geçirmeye) istekli olun. Anda kalmaya istekli olun ve şu andaki zamanda tam olarak bulunmanızın beklendiği yerde olduğunuzu bilin. Sık sık şu onaylamayı yapın: “Bu mükemmel bir an ve şimdinin gücünde merkezlendim.” Yaşam/Işığın güçlü Adamantine Parçacıklarını çekerken ve bunları dünyaya ve insanlığa yaymadan önce sevginizle aşılarken, yaşam deneyimlerinizi Kutsal Kalbinizin/Zihninizin filtrelerinden görmenizi rica ediyoruz. Hepimiz bu kozmik evrim dansındayız ve birlikte hüküm süreceğiz. Ben Başmelek Mikail’im ve size bu gerçekleri getiriyorum.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır http://www.ronnastar.com/ * Serbestçe kopyalayın ve paylaşın. Ancak, bu makalenin evrensel telif hakkına Başmelek Mikail adına sahip çıkıyorum. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE ARMAĞAN OLARAK SUNUYORUZ; ANCAK, TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİ GÖNDERMEK VE İŞLETME MASRAFLARINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN BAĞIŞLARINIZA MİNNETTAR OLURUZ.

(Çeviri: Saffet Güler)