BM MİKAİL: “DUYARLI İADE YASASI”

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJ – LM-04-2016  

 “DUYARLI İADE YASASI”

 Ronna Herman kanalıyla, LM-04-2016

Sevgili üstatlar, büyük Başmelekler aracılığı ile Yaradılış boyunca yayılan İlahi Işığın Işınları sadece Baba/Anne Tanrımızın her şeyi kuşatan niteliklerini içermez, aynı zamanda onların tüm Yaradılışta sürekli olarak Yayılan sevgi ve bilgelik düşüncelerini ve duygularını içerir. Ama, bu Yaşayan Işık armağanına alıcı olmak, mümkün olduğu kadar bütünleştirmek ve sonra bir kısmını insanlığa aktarmak ve aynı zamanda Sevgi/Işığın bir kısmını ve minnettarlığı HER ŞEYİN KAYNAĞINA iade etmek bir insanın sorumluluğudur.

Evrensel Yasa tüm bilinçli Ruhların, onlara tahsis edilmiş olan Sevgi/Yaşamın İlahi armağanlarının bir kısmını geri göndermeye başladığı bir zamanın gelmesi gerektiğini şart koşar – buna Duyarlı İade Yasası adı verilir.

Dua, onaylama, meditasyon zamanlarında Adamantine Parçacıklarının size tahsis edilen miktarını paylaşmaya aktif olarak katıldığınız zaman, aktif ve önemseyen bir birlikte yaratıcı olarak Anne Baba Tanrımıza karşı yükümlülüğünüzü yerine getiriyorsunuz. Bu, en yüksek ve en etkili bağış şeklidir. Dünyasal zenginliklerinizi paylaşmanız önemlidir, ama sevgi enerjinizi, armağanlarınızı ve yeteneklerinizi paylaşmak daha da önemlidir.

Uyanmış bir Kendinin üstadı olarak kendinize çektiğiniz KUTSAL BEYAZ KOZMİK ATEŞ, Adamantine Parçacıkları sürekli olarak sirküle olmalıdır. Fiziksel bedende sadece belirli bir miktar saklanabilir – her Ruhun şu andaki aydınlanma seviyesinde bütünleştirebileceği uygun olan miktar. Geri kalanı form dünyasına yayılmalıdır. Mutlak Yaratıcı büyüklüğünü hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok kuvvetli olan sonsuz, tanımlanmaz Öz kudretten oluşur. Siz Yıldız Tohumu birlikte yaratıcılar bu ihtişamlı enerjinin size düşen payını sahiplenmeniz için, Bu muhteşem Öz kudret Yaradılışın her boyutsal seviyesinde azaltılır.

Her insan Varlığı, dört beden sisteminin (fiziksel/zihinsel/duygusal/eterik) genetik yapısında saklanan yüzlerce potansiyel kişilik özelliği içerir. Hangi kişilik özelliğini geliştireceğini ve dış dünyaya sunacağını belirlemek her bir insana bağlıdır. Negatif kişilik özelliklerinizi ne kadar hızlı nötralize eder veya armonize ederseniz, tanrısal potansiyeliniz veya üstat Benliğiniz o kadar çabuk ortaya çıkar. Sadece o zaman, var oluşun fiziksel planlarında birlikte yaratıcı bir üstat olarak tam potansiyelinize erişim kazanırsınız.

İçinizde belirli seviyede uyuma ulaştığınız zaman, yüksek Boyutlara fiziksel beden kapılarını veya portallarını açarsınız: kafatasının tabanındaki Yükseliş Çakrası veya Medulla Oblongata; Kutsal Kalbinizin arka portalı; beynin üst, arka kısmında bulunan Kutsal Zihniniz; ve Taç Çakranın ve Işık sütununuzun açılmasının genişlemesi. Bunlar Yükseliş sürecindeki ana fiziksel adımlardır, çünkü Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaradılışın Canlı Işık Parçacıklarını içeren Yaşam Nehrine bağlantınızı temizler ve genişletir.

Bu noktada, sadece herkesin en yüksek hayrına olan o şeyleri yaratan Kendinin üstadı ve bilinçli bir birlikte yaratıcı olmaya gayret ederken, bu Alt Evren için Tam – Spektrum Işığın kuvvet alanını oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu zamandan itibaren, nefes egzersizleriniz ve onaylamalarınız bütünüyle yeni bir anlam kazanıyor.

Yaşam Nehrinin canlı bir kolu olmak için, Yaşamın özünün size ve sizden akmasına izin vermek için kendinizi hazırlamalısınız. Gereksiniminiz olan şeyi kullanmalısınız ve sonra geri kalanının iler akmasına izin vermelisiniz, yeni İlahi Mavikopyanın muhteşem yaratımlarında kullanılmaya hazır ve mevcut olarak. Bu şekilde, Işığın taşıyıcıları ve hizmetkarları olursunuz. Bu, son yıllarda size verdiğimiz tüm öğretilerin nıhai mesajıdır. Bu, Kendinin üstatlığının amacıdır. Bu Yükselişin yoludur.

Aynen Ruhun Dünya Planında kişilik vasıtasıyla çalışması gibi, KUTSAL ÜÇLÜ Tanrı – Tohumu Atomunun çalıştığı araçtır. Yedinci alt – seviye, Dördüncü Boyut, Nedensel Beden yüksek Ruh – bilincinin aracıdır. Nedensel Beden Tanrı – Tohum Atom Parçalarının Ruhsal Bedenidir ve Ruh ve madde, yaşam ve form arasındaki aracıdır.

ÜÇ KOZMİK IŞIK KORDONU: TANRI – TOHUM ATOMUNUZDAN GELEN üç KOZMİK ALTIN IŞIK KORDONU vardır, bu bir çok KUTSAL ÜÇLÜNÜZ vasıtasıyla Dördüncü Boyut Nedensel Bedeninize ve sonra aşağıya ÜstRuhunuza/Yüksek Benliğinize, fiziksel bedeninize akar. Üç kordon YAŞAM GÜCÜ ENERJİ KORDONU, BİLİNÇ KORDONU VE YARATICI KORDONDUR.

1 – Ruh/Yaşam/Enerji İletkeninin Nefesi (yanardöner Işığın iki İpliğini içerir) önce Ruh Yıldızında, ÜstRuh/Yüksek Benlikte demirlenir. İki Yaşam Enerjisi İpliğinden biri – Altın Kordon – Epifiz Bezindeki Tanrı – Tohum Atomunda demirlenir ve diğeri – Gümüş Kordon – Kutsal Kalpteki Elmas Çekirdek Tanrı Hücresinde demirlenir. Bu “YAŞAM KORDONU” başlıca dağıtım ajanı olarak kan akımını kullanır.

2 – Bilinç Kordonu Ruh Yıldızı Çakranızdaki ÜstRuh/Yüksek Benliğinize bağlanır ve sonra beyinde Epifiz Bezinde demirlenir.

3 – Yaratıcı Kordon sezgi ve ilhamın yüksek zihninin Sağ Beyin yarımküresine ve Kutsal Zihne bağlanır.

FİZİKSEL BEDENDEKİ BAZI ANA DAİMİ TOHUM ATOMLARI:

1 – BİRİNCİ IŞIN, EPİFİZ BEZİNDEKİ ZİHİNSEL TOHUM ATOMU.

2 – İKİNCİ IŞIN, KUTSAL KALPTEKİ KALP TOHUM ATOMU.

3 – ÜÇÜNCÜ IŞIN, SOLAR PLEKSUSTAKİ ASTRAL TOHUM ATOMU.

4 – IŞIĞIN ADAMANTİNE PARÇACIKLARINININ REZERVİNİ İÇEREN KÖK ÇAKRA TOHUM ATOMU.

5 – ORTAYA ÇIKAN KOVA ÇAĞI İÇİN İLAHİ MAVİKOPYANIZI İÇEREN KÖK ÇAKRADAKİ İKİNCİ TOHUM ATOMU.

Üçüncü/dördüncü Boyutların alt – seviyelerini geçmek için gerekli yüksek bilgelik ve saf enerji, daha saf ÜstRuh/Yüksek Benliğin üç Tanrı Işını nitelikleri ve vasıfları tarafından tedarik edilir. Bu hayati enerji insanın Işık Sütununda Üçkatlı Yaşam/Işık Kordonları vasıtası ile akar: Yaşam Gücü Enerjisi/Bilinçli farkındalık/Yaratıcılık.

İnsan Ruhun ve Yüksek Benliğin dürtmelerine kademeli olarak uyandıkça, yüksek bilgeliğin Arayıcısı olur, Bilinç ve Yaratıcılık Kordonu aktive olur ve Kendinin üstatlığının ve Yükselişin hayati frekansları fiziksel bedene akmaya başlar. En sonunda, yüksek frekans, titreşim kalıpları TANRI – TOHUM ATOMUNDAN aşağıya Yaşam Nehri Işık Sütununa – Antahkarana- , Ruh Yıldızına ve sonra direkt olarak Epifiz ve Hipofiz bezlerine ve ayrıca Kutsal Zihne ve Kutsal Kalbe yayılır. Ego arzu bedeni kişiliği tarafından kontrol edilen fiziksel zihin, şimdi Ruhsal Benliğin yüksek frekanslı bilinci tarafından kontrol edilmektedir.

Boşluğa ve Yaradılışın yoğunluğuna daha fazla ilerledikçe her Kutsal Üçlünün Işık Miktarı azaldı. Farkındalığın başlangıç Beşinci Boyut aşaması – en yoğun, ilk alt seviye – zihinsel bedene ve İlahi İradenin bütünleştirilmesine odağı başlatır. Her alt – planda ve ayrıca bilincin her tam planında spesifik evrim yasaları uygulanır.

Her KUTSAL/SPİRİTÜEL ÜÇLÜ bu Alt – Evren için Üç Tanrı Işınının Özünü içerir: İLAHİ İRADE * SEVGİ/SEZGİ* EYLEMDEKİ ZEKA. BEŞİNCİ BOYUTTA RUHUN YASALARI şunları gerektirir: kademeli olarak uyumlandığınız Beşinci Boyutun ilk alt -seviyesinin KUTSAL ÜÇLÜSÜ aracılığıyla, TANRI – TOHUM ATOMUNUZDAN gelen üç Tanrı Işınını kullanarak fiziksel, maddi dünyada enerji nasıl yönlendireceğinizi öğrenmek. Sonsuzluğun Dingin Noktasında – Tanrı Gücünün ŞİMDİ anında – merkezlenmiş kalmayı öğrenmeniz son derece önemlidir.

Üçüncü/Dördüncü Boyutların ÜÇLÜ veçhesi, BEDEN/ZİHİN/RUH mükemmelleştirilmiş bir DUALİTE haline gelir, Ruh Aşılanmış Kişilik – fiziksel plandaki tam bilinçli Ruh. Bu noktadan itibaren, Ruh aşılanmış kişilik Beşinci boyut giriş seviyesine, Çoklu – Boyutlardaki yüksek frekanslı Kutsal Üçlülerin hepsine bağlı olan Kutsal Üçlüye direkt olarak bağlıdır. Bu evrim aşamasını tamamladıktan sonra, Üçüncü ve Dördüncü Boyutlarda artık ÜstRuh/Yüksek Benlik olmaz.

BAŞ: KUTSAL ÜÇLÜ * İRADE/AMAÇ

KALP: RUH * BİLGELİK/SEZGİ

SOLAR PLEKSUS: RUH AŞILANMIŞ KİŞİLİK (Bu, sonra SOLAR GÜÇ MERKEZİNE bütünleştirilebilmesi için, ego arzu bedeni Ruhun hizmetkarı olarak kendi doğru rolüne geri döndükten sonra gerçekleşir).

Ruhun başlıca amacı, Kendi Frekanslarını Üçüncü/Dördüncü Boyut ortamından Beşinci Boyut seviyesinin tabanına yükseltmek için, Kendi fiziksel bedenini yeterince Yaratıcı Işığı bütünleştirmek üzere hazırlamaktır. Bu noktada, fiziksel beden Ruh aşılanmış hale gelir veya bedendeki güçlenmiş Ruh haline gelir. Aday artık sadece Ruhu barındıran bir insan varlığı değildir. Her insan Yaratıcının dinamik, türbülanslı enerji okyanusunda minyatür bir girdap gibidir.

KUTSAL ÜÇLÜ TANRI – TOHUMU ATOMUNUZUN BİR İFADESİDİR. RUH TOHUM ATOMU, KUTSAL ÜÇLÜNÜN BİR İFADESİ/FASEDİDİR. KİŞİLİK RUHUN BİR İFADESİDİR.

Beşinci Boyutun alt – seviyelerini geçerken, Yedi Alt – Boyutsal seviyenin her birinde konumlanmış bir Kutsal Üçlü vardır, her birinin boyutu ve Işık Gücü üstteki seviyeden daha azalmıştır. Tüm Kutsal Üçlüler direkt olarak Tanrı – Tohumu Atomunuzun Kalp özünden gönderilmiştir ve bunlar en düşük olana kadar aşağıya kadar tüm yolda – Beşinci Boyutun ilk Alt Planı – her Alt/Tam Boyutsal seviyede konumlanmıştır. İnsan Varlıklar olarak – Ruh/Can/Fiziksel Beden – yaratma İRADESİ, amaç duygusu, sezgisel güdü ve karmaşık bir doğa ile aşılanırsınız. Her insan eşsiz ruh hallerine, arzulara, vasıflara, miras alınmış karmaşıklıklar ve kısıtlamalara sahiptir, çünkü her enkarnasyon insanın binlerce yaşam deneyiminin ana veçhelerinin toplamıdır. Ruh, Ruh bütünleşmesi tamamlanıncaya kadar kişilik vasıtasıyla yansıtılır; Ruh bütünleşmesi tamamlanınca Ruhsal Benlik kişiliği Işıklandırır ve direkt olarak onun vasıtasıyla ifade edilir.

Gezegeniniz şu anda Samanyolu Galaksisindeki Büyük Merkezi Güneşin Kalp Özüne direkt olarak bağlantılıdır. Yaratıcı Işığın yeni kozmik dalgaları Dünya gezegenindeki uyanmış Ruhlara harika bir armağandır. Bu saf, yüksek frekanslı Işınlar direkt olarak alt Dördüncü ve Üçüncü Boyut seviyelerine ışınlanmasa da, Işığın dönüştürücü frekansları kademeli olarak süzülür ve Dünya üzerindeki ve içindeki her şeyi ve herkesi etkiler.

Galaktik Merkez ile hizalanmasının ve Galaksinin Büyük Merkezi Güneşine uyumlanmasının sonucu olarak Dünya, Kutsal bir Gezegen olarak kendi statüsüne geri dönebilmesi için kendi frekans kalıplarını – kendi Ruhsal Şarkısını – yükseltme sürecindedir. Evrensel Anne/Baba Tanrımız aracılığı ile Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları ile bombardıman edilmenin sonucu olarak, bu Alt – Evrenin de titreşim frekansları yükseltiliyor.

Sevgililer, şu sıralarda gerçekleşmekte olan sürece Yaradılışın nefes alması adı veriliyor. Gezegende yeni, güçlü ve her şeyi kuşatan bir kalk borusu çaldı ve milyonlarca insan çağrıya yanıt vermek için bir kez daha ileri adım attı. Sizin bütünsel bir parçası olduğunuz kuvvetlerimizi topluyoruz, Yaradılışı büyük boşluğa genişletmek için hazırlıklar yapılıyor. Yaratıcının parlaklığı/ışınımı şimdi galaksinizde, güneş sisteminizde ve Dünya gezegeninde filizlenebilir ve aktiftir; tüm çektiğinizi en büyük hayır için kullandığınız sürece, bu saf Sevgi/Işığın fiziksel bedeninizin içerebileceği kadarını çekebilirsiniz.

İsteyin, her uğraşınızda size yardımcı olacağız. Bizi çağırın, cesaretinizi destekleyeceğiz ve yüklerinizi hafifleteceğiz. Önünüzdeki üstatların yolunu yürürken, önünüzdeki günlerin parlak olduğunu bilin. Baba/Anne Tanrımızın ışıltısının tam ölçeğini üzerinize yağdırıyoruz.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

www.RonnaStar.com