BM MİKAİL: GALAKTİK HİZALANMA :12/12 ve 12/19 Aralık 2015

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla,

 13 Aralık 2015

Sevgili Işık Ailesi, bu Aralık ayında Ağustos ayında 8:8:8’de başlatılan ve Aslan Kapısından inen Kuantum Kozmik Işık dalgasının güçlü tamamlanma enerjilerini bütünleştiriyorsunuz ve dengeliyorsunuz. Bu enerji son aylarda yükseltildi ve bütünleştirildi ve şimdi Aralık ayı 2016’da gelmekte olan büyük olaylara hazırlanmanızı ve ayarlanmanızı sağlayacak.

Bu “Şimdi” anı için anahtar sözcük “Dönüşüm”dür. Galaktik Kodlar sizleri, tüm Dünya Realitelerinin Uyum ve Barışın gelecekteki Dünyasına uyumlayacak olan harika Dönüşüme hazırlanmakta olduğu birleşik Zaman Çizgisine getiriyor.

Siz İlahi Kalbiniz olan sonsuz varlığı “Şimdi”de tezahür ettirirken, kendinizi Yönelimsel Realitenizde Geçmişi ve Geleceği elinde tutan Zamanın Üstatları olarak imgelemenizi istiyoruz. Bu perspektiften siz Zaman Çizgisinin (Çizgilerinin) Üstadısınız ve Geleceği ve Geçmişi mükemmel dengede tutuyorsunuz. İlahi Kalbinizden Yeni Dünyaya Zaman/Uzay enerjilerini dokuyorsunuz.

Gelecek Gerçektir! Gelecek İlahi İradeye uyumludur ve şimdi Dünyada Dönüşümü talep ediyor!

Aralık Vorteks Noktaları

Sevgili Işık Ailesi, 12:12 ve 12:19 arasında (12 Aralık ve 19 Aralık), Galaktik Merkezden Antarktika üzerindeki Güney Gezegensel Portaldan Dünyaya akacak olan güçlü Galaktik enerjilere hazırlanacaksınız ve bütünleştireceksiniz.

12:12 Portalı, Dünyayı ve sakinlerini gelecek olan güçlü enerji vortekslerine hazırlamak için frekans ve Altın Işık akışı hızlanmasını sağlıyor.

19 Aralık’taki 12:19 Galaktik Merkez ile geleneksel astrolojideki 27 derece Yay takım yıldızındaki Güneşin mükemmel hizalanmasını temsil ediyor. 13 Burç astrolojisinde, Güneş Şifacı Mesih’in burcu Ophiucus veya Asclepius’ta idi ve bu Dünyayı Galaktik Merkez ve Büyük Merkezi Güneş ile hizalanmaya getiren güç motoru olarak davranmaktadır. Bu anda, Dünyamıza Kozmik Kalbin modellerinive seslerini aktaran, Galaktik Konseyden gelen direkt Işık Kodları “aktarımı” vardır. Bunlar Evrimi ve Dönüşümü tekrar hızlandıracak. Bunlar Antarktika’daki Güney Portalından alınacak ve Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, Arjantin ve şili’deki Dünya Izgara Düğümü vasıtasıyla İnsanlığa aktarılacak. Çok hızlı bir şekilde bunlar dönüşüm mesajını getirerek tüm Dünyaya aktarılacak!

Sevgililer, bundan bir kaç gün sonra, 21 ve 22 Aralık akşamında Gezegensel Gündönümünü deneyimleyeceksiniz. Bu, Dünyanın mevsimlerin değişmesini sağlayan güneşin etrafındaki yolculuğuna geri dönmeden önce, kendi ekseni üzerinde hareketsiz kaldığının göründüğü anı temsil eder. Güneyde Yaz Gündönümüdür ve en uzun gündür ve en kısa gecedir. Bu Işık, Yaratıcılık ve Yaşamın Kutlanmasıdır. Kuzey topraklarında Kış Gündönümüdür ve burada en yılın kısa günü ve en uzun gecesidir. Bu, günler yaza doğru yolculukta daha uzamaya başlarken, Işığın yeniden doğuşunu temsil eder.

Gündönümü her zaman, Dengenin gerekli olduğu bir andır ve Denge dışında olan her şey çok yoğun şekilde hissedilir. Bu zamanda İçsel Dengenize odaklanmanızı istiyoruz, çünkü bu çevrenize denge getirmenize yardımcı olur. Eğer Barış ve Uyuma odağınız devam ettirilirse ve Kalbinizde büyürse, kişisel “enerji imzanız” etrafınızdakilere denge getirmekte bir faktör olabilir.

25 Aralık’ta, Hristiyan Geleneğinde Mesihin doğum günü Noel Gününde Dolunay olacak. Buna Avatarlar Yeshua ve Mary Magdalene tarafından 2000 yıl önce Dünyaya getirilen Mesih Bilincinin Doğumu adını vereceğiz. Bu yıl Dolunay, dengedeki İlahi Eril ve Dişil Dünya Gezegenine Altın Işıklarını aktarırken, Kutsal Kasenin Altın Enerjisini yükseltecek. Işığın Dünyaya inişini ve Dünyanıza Yeshua ve Mary Magdalene tarafından topraklanan ve demirlenen Yüksek Bilinç potansiyelini kutlamanızı istiyoruz.

Enerjilerin bu “karışımına”, Kasımın ortasında Güneşinizin yanından geçen ve şimdi Dişil enerjilerin gezegeni Venüs’ün yanından henüz geçen Catalina Kuyruklu Yıldızını ekliyoruz. Kuyruklu yıldız şu anda yıldızlar arası uzayda yoluna devam ediyor. Tam şu anda göklerinizde görülebilirdir ve ayrıca tekrar geri dönmeyecek. Tek seferlik bir ziyaretçidir, Büyük Kozmik değişimin habercisidir ve kendi Yolculuğunda Dünyanın ve İnsanlığın Kozmosun en uzak erişimlerine yükselişinin mesajını taşıyacak.

Kuyruklu yıldızlar her zaman Dünyadaki Büyük Değişimin işaretçisidir. Ve bu Kuyruklu Yıldızın ismi Catalina ayrıca Mesih Işığına bağlantıyı işaret ediyor. Binlerce yıl önce Magdalane’in takipçileri olan Cathar’lara “Saf Olanlar” deniyordu ve “Cathar” ismi saf olan anlamına gelir. Catalina Catherine’in İspanyolca versiyonudur, Cathar’dan türemiştir. Bu, kuyruklu yıldızın Magdalane vasıtasıyla İlahi Dişilin Geri Dönüşünün ve Catharların sonuncusu tarafından kehant edildiği gibi “Saf Olanların” geri dönüşünün iyi haberlerini getirdiğini belirtir. Kesilmiş olan şey tekrar ortaya çıkıyor ve Altın Işık ve Elmas ışık Dünyaya Dönüşümün yeni enerjisini aşılıyor. Kase kodları aktive oluyor ve Fiziksel Beden İlahi Işığın gerçek aracı olmaya hazır.

Ve, dönüşümün enerjisi daha fazla yükseltmek için, 25 Aralıkta Dolunay Yengeç’te, Güneş Oğlak’ta olacak, Oğlak Güneş Sistemindeki bir diğer Dönüşüm ajanı olan Pluto tarafından güçlü bir şekilde aktive ediliyor. Dolunayın kendisi Yengeçte, Yeshua’nın İlahi Eril enerjisinin yanısıra Dünyada İlahi Dişilin tam gücünü getiriyor.

Evet sevgililer, bu bir Kutlama zamanıdır!

2016’ya Doğru ve İçsel ve Dışsal Realitenizi Stabilize Etmek

Sevgililer, farkında olduğunuz gibi, Dünya Üçüncü Boyuttaki önceki çapasını terk ederek, Birlik Bilincinin Beşinci Boyutu dediğimiz şeye geçiş yaptı. Bu büyük karışıklık ve kaos yarattı, çünkü “destek” yapıları hala akıştadır ve yüksek frekanslarda oluşturulmaktadır.

Sizler Üçüncü Boyuta demirlendiğiniz zaman, sizi Dünyadaki yaşama “topraklayan” Zaman (4B) ve Duygusal ve Zihinsel yapılar tarafından destekleniyordunuz. Bunlar size tanıdık enerjilerdi, bu döngünün sonuna doğru manipülasyonun “mahpusları” olduğunuzu hissetseniz bile.

Şimdi, Beşinci Boyutta, Zaman ( Dördüncü Boyut Zaman Üstatları olarak) ve Altıncı Boyut (Arketipik ve Yaratıcı İmgeleme) tarafından destekleniyorsunuz.

Birçoğunuz farkındalığın yüksek seviyelerine Yol Göstericiler ve Beşinci Boyut Izgaralarının sabitleyicileri olabilmek için bilincinizi yükseltiyorsunuz.

Çok az insan Zamanın, Zaman Çizgilerinin ve “Zaman Yolculuğunun” nasıl Üstadı olunacağının farkında olduğu için, Dünyadaki Zaman Çizgileri kaotik döngülerde dönüyor, “eski” sorunların yeni formlarda bir kez daha geri döndüğü görülüyor. İnsanların kafası karışık olduğu için ve uygun zamanda spiralin sonraki seviyesine giden zaman çizgisine nasıl “yükseleceklerini” bilmedikleri için, bunların gidecek yerleri yok.

Bu olumlu bir şey olabilir Sevgililer, çünkü Yeni Dünya tamamen aktive olabilmeden ve tezahür edebilmeden önce, kapatılması gereken bir çok zaman çizgisi var.

Yeni Dünya Zaman Çizgilerini destekleme yolu, Altıncı Boyuta erişebilmek ve Yeni Dünyanın Rüyasını Dünyayı gelecekteki kaderine doğru taşıyacak olan güçlü Hikayeye yaratabilmektir. Dünya hazır! Sadece Zamanın Üstatları olarak sizin onu ileri taşıyacak olan İmgelemenin ve Arketipin altıncı boyutuna dokuyacağınız hikayeleri bekliyor.

Sevgililer, 2016’da enerji, Dünyada toplumun tüm seviyelerinde Büyük Dönüşüm enerjisi olacak. Ruhsal Misyonunuz Yaratıcı İmgeleme ile meşgul olmaya kendinizi zorlamak ve dönen zaman çizgilerini sabitleyen ve Dünyayı Elmas Işığın Yıldız Gezegeni olarak kendi kaderine uyumlayan hikayeler hayal etmek ve anlatmak, resimler yapmak, müzik ve dans yaratmaktır!

Size 2015 yılının son bölümünde huzur ve neşe diliyoruz ve 2016’da sizinle daha fazla çalışmayı bekliyoruz!

(Çeviri: Saffet Güler)