BM MİKAİL: IŞIK TEMSİLCİSİ OLMAK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-10-2016

RONNA HERMAN KANALIYLA

 IŞIK TEMSİLCİSİ OLMAK

Sevgili üstatlar, yaşadığınız ve nefes aldığınız kadar kesin olarak Dünyada Cennet ya da cehennemi yaratmaya yardım ediyorsunuz – veya bir çoğunuz muhtemelen bu ikisi arasında bir yerlerde bocaladığınızı hissediyor olabilirsiniz. Neye inandığınız veya kadim öğretileri nasıl yorumladığınız önemli değil, Cennet yüksek boyutlarda, “oralarda” bir yerlerde değildir, Cennet zihin/bilinç halidir. O son varış yeri veya şu andaki fiziksel bedeninizi aştığınız ve terk ettiğiniz zaman gitmek için nitelikli olabileceğiniz bir yer değildir. O, nerede olmuş olduğunuzun, şu anda nerede olduğunuzun veya gelecekte nereye gideceğinizin önemli olmadığı bir bilinç halidir. Cennetsel bir yerden geldiniz ve kendinizle cennetsel bir ortam yaratma yeteneği ile birlikte Sevgi/Işık getirdiniz, hangi boyutu, dünyayı veya gerçekliği deneyimlemeyi seçmiş olduğunuz önemli değil.

Dünyada cehennem, insanlığın yarı – bilinç haline düşüşünden bu yana bu binlerce yıldır birçoğunuzun deneyimlemekte olduğu şeydir. Korku, hurafe, utanç, suçluluk hisleri ve sevgiye veya bolluğa değerli olmama hislerine battığınız gerçek dışı bir dünyada yaşamaktasınız. Başkalarının nasıl düşüneceğinizi ve davranacağınızı söylemelerine izin verdiniz ve sizden daha bilge olduğunu düşündüklerinize kendi gücünüzü verdiniz ve yaşamınızı kontrol etmelerine izin verdiniz. Kitleler tarafından yaratılan negatif düşünce formlarının girdabı sizi illüzyon dünyasında mahpus tuttu.

Gerçek dünyanız yolunuzdaki çok az engelle ve zorlukla orta yolu geçeceğiniz canlı, berrak, serbestçe akan ve uyumlu olması için tasarlandı: yolculuktaki yoldaş kardeşleriniz ile işbirliği ve uyum içinde birlikte yaratmak için özgür olacağınız huzur ve bolluğun güzel dünyası; ilk Dört Boyut seviyelerinde Yaradılışın tüm Fasetlerine uyumluyken bilincin tüm seviyelerine bağlanacağınız bir yer; maddi planda Cennetsel varoluşu sağlamak için tasarlanmış bir yer. Hatırlayın misyonunuz, Yaratıcının da Kendi yaratıcı sürecinin bu muhteşem Fasedini deneyimleyebileceği fiziksellik alemini deneyimlemek idi.

Bu zamanların mucizesi, her gün kitlelerin büyük sayılarla uyanışıdır. Siz öncüler yolu açtınız ve dünyayı süpüren muazzam dönüşüm süreci için zemin hazırladınız. Yorulmaz çabalarınızla, Dünyanın üzerinde ve içinde yüksek Işık frekanslarını demirlediniz, böylece kalplerini açmaya ve yüksek farkındalık ve Kendinin Üstadı olma yoluna adım atmaya hazır olanlar için bunu elde edilebilir kıldınız. Her insan Dünyada kendi eşsiz Cennetini yaratma yeteneğine sahiptir. Bu, içinde yaşamakta olduğunuz bu eşsiz zamanların mucizesidir.

Spiritüel kaslarınızı geriyorsunuz ve bu bir çok çağlar boyunca beklemekte olduğunuz engin kaynaklara erişiyorsunuz. Gerçek dünyanızın unsurlarına ve karakteristiklerine sahip çıkmaya başlıyorsunuz – başlangıçta hepinizin yaratmaya yardımcı olduğunuz dünya. Çoklu Boyutlar boyunca aşağıya doğru her biriniz kendinizle birlikte Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde saklanan  on iki Işının tüm niteliklerini, erdemlerini ve özelliklerini getirdiniz; Baba/Anne Tanrımızdan değerli bir armağan.

Başlangıçta, düşük boyutların yanılsamalı negatif ortamına düşüşünüz nedeniyle zamanla yetenekleriniz azalıncaya, çarpıtılıncaya ve kusurlu hale gelinceye kadar bir çok görkemli ve muhteşem şey yaratmak için yeteneklerinizi kullandınız. Böylece, gerçek dışı bir dünyada, kendi yapımınız olan cehennemsi bir yerde yaratmaya ve yaşamaya başladınız.

Mutlak Yaratıcı sadece mükemmelliği bilir ve Baba/Anne Tanrı ebeveynimiz tüm Yaradılış için sadece en iyi şeyi ister. Onlar cezalandırmaz. Taraf tutmaz. Öfkeyi veya korkuyu bilmez. Sevgi/Işık ile doludurlar ve sadece Sevgi/Işık yayarlar, ki bu şefkat, neşe ve uyumdan oluşur. Hangi dinden olduğunuz önemli değildir. Ateist, agnostik olup olmamanız veya Tanrıdan nefret ettiğinizi yada inkar ettiğinizi söyleyip söylememeniz önemli değildir. Gerçekte asla ölmezsiniz; sadece form değiştirirsiniz. Siz ölümsüzsünüz. hatırlayın, sizler Yaratıcının kırılmış Işığı/Kıvılcımısınız. Düşünce formlarından, niyetlerden ve eylemlerden oluşan titreşim frekanslarından yapılmış bir mercekten görüyorsunuz, bu binlerce yıllık yaşamlarda yaratmış olduğunuz gerçekliğin eşsiz resmi ile sonuçlanıyor. Sizler yüksek gerçeğinize sahip çıkma, düşüncelerinizi saflaştırma ve vizyonunuzu berraklaştırma sürecindesiniz. Bunu yaparken, Dünyada Cennetin yeni versiyonunu kademeli şekilde oluştururken illüzyon perdeleri yavaşça çözünüyor, bu sizinle yolculukta olan kardeşlerinizin vizyonları ile harmanlanıyor ve birleşiyor.

Yüzyıllardır, Dünyada ve insanlıkta evrimin Yeni Çağı olacağının kehanetleri ve öngörüleri vardı, bu içgüdüsel, fiziksel/insan Varlıklardan SEZGİSEL SPİRİTÜEL/İNSAN VARLIKLARA bir geçiş veya Yaratıcının İlahi Kıvılcımları olan gerçek doğanıza geri dönüş olarak isimlendirildi.

Bir galaktik döngünün tamamlanması yaklaşık 26,000 yıl sürer ve insanlık karanlıktan çıkıp yeni Işığa ve yeni Kozmik Güne girerken, tüm duyarlı Varlıklar ile birlikte Dünya etkilenmektedir. Bu, yeni Altın Çağ olarak tasarlandı ve gerçekten böyledir, çünkü muhteşem yeni bir Altın Galaksi oluşacak; Mutlak Yaratıcının Kalp/Zihninden bu Evrenin Baba/Anne Tanrımıza gönderilen yeni İlahi Plan ile birlikte, dünyasal plandaki birçok konukluklarınızda biriktirdiğiniz deneyimlerinizin/başarılarınızın ve bilgeliğinizin titreşimlerini/frekanslarınız bütünleştiren Altın Galaksi.

Geçmiş Çağların gece veya karanlık döngüsü sırasında yoğunluğa battınız ve Yüksek Benliğinize ve Baba/Anne Tanrımıza Hayat/Işık Bağlantıları büyük ölçüde azaldı. Ruhsal gücünüzün İçsel Kaynağına uyanacağınız umuduyla kendi aletlerinize bırakıldınız. İlahi Plan yoksunluk, sınırlama ve korku deneyimlemenizi istemedi; ama, özgür irade eylemlerinizin – dünyaya yansıttığınız uyumsuz enerjiler – sonuçlarına katlanmak zorundaydınız.

Daha önce neden ve sonuç veya “her eylem için bir tepki vardır” yasaları hakkında bir çok kez konuştuk, bu negatif veya pozitif Karma olarak bilinen şey ile sonuçlanır. Çağlardır aydınlanmış olan sizler kişisel karmanızı, atasal karmanızı ve ırk karmik etkilerini dengeye getirmek için gayretli bir şekilde çalışmaktaydınız. Bu, Varlığınızın tüm Fasetlerinde denge ve uyuma geri dönme, dualite ve kutupluluk oyununun ana bölümüydü. Çağlardır madde haçıyla mücadele ettiniz ve yavaşça sizi çok uzun zamandır denge dışında tutan uyumsuz enerjileri uyumlu frekanslara çevirirken izlemek muhteşem. Sizi geçmişin cehennem ortamında esir tutan düşünce formlarını iyileştirir ve dönüştürürken, bir kez daha Işık Sütunu haline geliyorsunuz ve taşıdığınız haç Kutsal Kalbinizin ön ve arka portalları aracılığı ile Solar Güç Merkezinizden ışıyan Işık Haçıdır. Böylece, bir Işık Temsilcisi olarak cennetsel mirasınıza sahip çıkarken, “emeğinizin meyvelerini” deneyimlemeye başladığınız bir Işık sütunu yaratıyorsunuz.

Bir çoğunuz savaş, çatışma ve yıkım rüzgarları tüm dünyada herkese ve her şeye dokunup etkileyerek karanlık ve ağır bir bulut gibi dolanırken, şimdi ne olacağını merak ediyorsunuz. Bu ne hissettiğinize ve düşündüğünüze bağlı, sevgililer, zihninizde ve kalbinize ne olduğuna bağlı, Işıkta sağlam şekilde durup durmayacağınıza veya her anda yaratılmakta olan negatif karmik düşünce formlarına ekleme yapıp yapmayacağınıza bağlı. Tekrar size soruyoruz, Cennetin özgürleştiren titreşimlerine mi yoksa cehennemin uyumsuz frekanslarına mı katkıda bulunuyorsunuz? Artık bir tarafta hiç bir şey yapmadan pasif şekilde oturmanızı istemiyoruz. Ayağa kalkıp bir şeyler yapmanız isteniyor, çünkü dinamik Yaşam Gücü enerjinize hiç olmadığı kadar gereksinim duyuluyor. Hayal edebileceğinizden çok daha güçlüsünüz, cesur dostlarım – çok sıkıntı veren dünya durumlarına barışcıl bir çözüm elde etmekte önemli bir rol oynuyorsunuz.

Kalp merkezinizden yaydığınız enerjinin, dünyadaki yıkıcı çatışmaların sonucuna etkisi vardır. Sizler ön saflardasınız, çünkü İlahi Işığın saf, tezahür etmemiş Adamantine Parçacıklarına erişme ve bunları herhangi güçlüğü yenebilecek güçlü düşünce formlarına ve eylemlere biçimlendirme yeteneğine sahipsiniz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi: “Savaş alanına çağırılan cesur ruhlar, hangi taraf için savaşıyor olurlarsa olsunlar, eğer bunu herkes için gerçek adalet arzusu ve yoldaş insan varlıkları için Ruhun şefkati ile yapıyorlarsa, nefret, intikam arzusu ve diğerlerini köleleştirme veya kontrol etme arzusu yerine, erdemli savaşçılar olarak işlev yaparlar ve Cennetin kuvvetleri onlarla birliktedir.”

Dünyada bir çok insan soruyor, “Kendine hizmet eden, gücü arayan ve kendi baskın amaçları olarak kitlelerin çıkarına uygun ilgileri olmayanlar yerine neden Ruhtan ilham alan, bütünlüğe sahip liderlere sahip olamıyoruz?” Bu ayrıca zamanların işaretidir, sevgililer. Yavaşça gerçekleşmekte olan büyük değişimler insanların kalplerinde başlamalıdır. İnançlarınız değişirken ve güç ve kuvvet kazanırken, yeni bir düşünce formu oluşturursunuz ve liderlerinizin sorumlu olmalarına, bütünlüğüne sahip olmalarına ve insanların gerçek yürekli kahramanları olmalarına ısrar edersiniz. Liderleriniz kitlelerin zihin yapısını yansıtır ve hayatınızın misyonunun önemli bir parçası TÜM insanlığa ve Dünyaya koşulsuz sevgi yaymaktır. Hatırlayın, böyle yaptığınız zaman, sevgi dolu enerjinizin kollektif bütüne eklendiğini ve sonra HERKESİN en yüksek ve en iyi hayrına kullanıldığını anlattık. Bunu yaptığınız zaman, Yaratıcının İlahi Planı ile uyum içinde olursunuz ve barış savaşçıları olarak Işık Lejyonlarım ile beraber olursunuz.

Tutkunuz olan şeyi ve size en büyük tatmini ve neşeyi getiren şeyi aramanız gerektiğini söylediğimiz zaman, birçoğunuzun bunun ne olduğuna dair en ufak fikri yok. Hayatınızdaki stres verici şeyleri, size acı getiren ve korktuğunuz şeyleri elimine ederek başlamanızı istiyoruz. Olduğunuz şekli bir günde, bir haftada veya bir yılda olmadınız, ama güçlendirilmiş ustalıklı benliğe hayal edebileceğinizden çok daha hızlı geri dönüşebilirsiniz. Bu son yıllarda size bir çok alet, teknik ve bilgi sunduk, ama bir taahhütte bulunmalı ve size sunduğumuz şeyin aramakta olduğunuz “sihirli aletler” olduğunu kendiniz için kanıtlamalısınız.

Bilgiyi bilgeliğe çevirmeniz gerektiğini veya bir şeyin gerçek ve ulaşılabilir olduğunun kavrayışına gelmeniz gerektiğini bir çok kez söyledik. Kavrayış, bir şey zihninizde kristal netliğinde olduğu zamandır ve bunun gerçeğiniz olduğunu “bilirsiniz” – o zaman bu gerçeği eyleme geçirmelisiniz. Sevgi/şefkat ile kaplı bilgi/bilgelik ve odaklanmış niyet/eylem tezahür etmemiş potansiyelin evrensel ambarının anahtarını taşıyan gücü yaratır – onu biçimlendirmenizi ve tasavvur edebileceğiniz her şeyi yaratmanızı bekleyen potansiyel. Bu, yarının yeni cennet dünyasında sizin için bekleyen şeydir.

Bütünleşmenin ve her şeyde uyuma geri dönmenin zamanıdır. Dünyada ve her birinizin içinde Baba/Anne Tanrı Kuvvetlerinin yeniden birleştirilmesi ve dengelenmesi olağanüstü önemlidir. Bu yeniden birleştirme süreci kendi içinizde dengeye ve uyuma kişisel geri dönüşünüzü hızlandırır. Bir kez daha, eril ve dişil nitelikleri, Anne/Baba Tanrımızın vasıflarını, niteliklerini ve erdemlerini bedenlersiniz. Artık kendi içinizde parçalara ayrılmış ve muhalif durumda olmazsınız, İlahi Benliğinizin birleşik kuvvetleri ile güçlendirilmiş olursunuz.

Değişimin göksel rüzgarları bu Alt – Evreni süpürüyor ve yıllardır Dünyayı bombardımana tutmaktalar. Artık dünyanızın andan ana değişmekte olduğu gerçeğini görmezden gelemezsiniz. Zamanın hızlandığını hissediyorsunuz, ama gerçekte uzayda daha hızlı bir şekilde koşturan Dünyanızdır. Sizler zamanın akışkan ve uzayın genleşebilir olduğu bir gerçekliğe ilerliyorsunuz.

Büyük Işık Varlıkları çok önemli değişimin bu çığır açan zamanlarında gözlemek ve size yardım etmek için Evrenin uzak erişimlerinden geldiler. Size ilham verebiliriz, yönlendirebiliriz ve yardımcı olabiliriz, ama yalnızca siz Dünyada Cennetin tezahürü ile sonuçlanacak eylemi gerçekleştirmelisiniz. Gökyüzündeki işaretleri izleyin; meleklerin sizin için boyadığı güzel bulutları ve gün batımını fark edin; yolunuza gönderdiğimiz dürtüklemelere ve fısıltılara hassas olun; sizi için düzenlediğimiz büyük ve küçük,tüm mucizelerin farkında olun. Biz “orada bir yerlerde” değiliz. Biz sadece bir düşünce ve bir kalp atışı uzaktayız. Sizi sevgi ve korumanın aura alanımda sarmalıyorum. Ölçünün ötesinde seviliyorsunuz. Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/bm-mikail-isik-temsilcisi-olmak/