BM MİKAİL: “KALBİMİZDEN KALBİNİZE SEVGİ/IŞIK AKIMLARI SUNUYORUZ”

Yazdır Yazdır 

Ronna Herman kanalıyla, LM-09-2015

Sevgili üstatlar, bilinçte Yükselişin dar yoluna geri dönmek, iyi veya kötünün, doğru veya yanlışın olmadığı, yalnızca dualitenin kabul edilmiş spektrumu içindeki uyumlu kişisel seçimlerin olduğu zıtlıkları aşmanın başlangıcıdır. Güçlenmiş, işlev yapan Kendinin üstadı olarak, yalnızca HERKESİN yararına en yüksek ve en iyi seçimleri yapacaksınız. Yavaşça, ama emin şekilde, hem içsel hem de dışsal dünyalarınızda yarattığınız kusurlar düzeltiliyor. Dünyanın ve insanlığın şu anda hüküm süren kusurluluğunun şimdiki haline erişmesi çok uzun zaman aldı. Sizin tarafınızdan bu kadar kısa süre içinde yapılmış olan dönüşümsel ilerleme seviyesi gerçekten mucizevidir.

Aslında, Yükseliş süreci hızlanırken geçmişin çok boyutlu kapıları kapanıyor ve geleceğin kapıları daha hızlı açılıyor. Değişim korkusu çok uzun süredir bilinçli farkındalığınızda büyük bir kontrol edici faktör oldu. Yoğunluğa yolculuğunuzun başlangıcında, kendini – ifade ve değişimin büyük çeşitliliğini aradınız ve her yeni yaratımda keyif aldınız. Dünyasal deneyimleriniz sırasında yaratıcı yeteneklerin tam ölçüsü ile donatılmış bir birlikte yaratıcı olduğunuzu ve Yaşam/Işık Nehri aracılığı ile Yaradılışın güç kaynağına direkt bağlantınız olduğunu unuttunuz.

Derin ve çabasızca nefes almayı öğrendikçe, Yaratıcı ve Yaradılışın bir olduğu Kutsal Kalp Merkezinize inersiniz. Bu, uyanmaya ve gerçekliğinizi illüzyon perdesinden deneyimlediğinizi, hem rüyacı hem de rüya olduğunuzu kavramaya başladığınız zamandır. Kendinizi kitlesel bilinç inanç yapısının bağlarından salıvermeye başlarsınız ve kendi yüksek gerçeklerinizi aramaya başlarsınız. O zaman, kendinizi İlahi Mirasınız olan Baba/Anne Tanrımızın GÜNEŞ ÇOCUĞUNA yeniden yaratmak için çabalarken, bütünlüğe geri yolculuğunuza başlarsınız. Yaratıcı YAŞAM NEFESİNİN KAYNAĞIDIR. Nefes TÜM VAR OLANA giden ve Ondan gelen Yaşam Çizginizdir. Nefes alırken, Yaratıcının Kalp Özünden kaynaklanan bu armağanı alırsınız. Her nefes verişte, bu Kutsal Nefes armağanını Yaşamın Sonsuz Kaynağının alemlerine geri gönderirsiniz.

Sizin dünyanız ve bizimki arasındaki perde giderek çözünürken, evrimleşmiş Ruh – aşılanmış İnsan Varlıklar olarak genişlemiş bir gerçeklikte işlev yapmak ve rahat olmak için gereksinim duyduğunuz aletleri ve bilgiyi size vermeye gayret ettik. Varoluşun dünyasal planında kitlelerin en çok yaygın inançlarının ana düşünce formlarını izleme yeteneğimiz olduğunu ve yüksek derecede gelişmiş duyularımızla dünyanın her bölümünde Işık ve gölgelerin gel gitini gözleyebildiğimizi anlamanız önemlidir.

Şimdi Tüm evrenleri kapsayan evrende, her Evrene, Alt – Evrene, galaksiye, güneş sistemine, gezegene ve her duyarlı Varlığa akan Yaşam/Işık akımları olduğunun farkındasınız. Uyanmaya başladığınızda – bağlantıyı güçlendirmeyi aktif şekilde aradığınızda ve rehberlik ve yönlendirme istediğinizde – o kişisel Işık hattının parlaklığı ve kuvveti büyür. Başmelek aleminden olan bizler, bu Alt – Evrende kırılmış Yaratıcı Işığın akımlarını yayarız. Bu canlı Işık akımları Anne/Baba Tanrımızın temsilcileri olarak bedenlediğimiz nitelikleri, vasıfları ve erdemleri yayar ve bunları insanlığa, Dünyaya ve tüm yaradılışa elde edilebilir kılmak İlahi Misyonumuzdur. Bilincinizi herhangi birimize odakladığınız zaman, otomatik olarak milyonlarca Işık akımlarından birine bağlanırsınız ve anında sizin farkınızda oluruz. Bu bir radyo istasyonuna ayarlanmaya veya fişi elektrik prizine takmaya benzer. Işık akımının ve bağlantının kuvveti bedenlediğiniz frekanslara veya Enerji İmzanızın ve Ruhsal Şarkınızın uyumuna ve kuvvetine bağlıdır.

Her insanın Ruhsal Benliği, o insanın yaşam deneyimlerinin yöneticisi olarak kendi doğru rolünü üstlenmek için gayret ediyor. Ruhsal Benlik ve ego – arzu bedeni arasında devam eden bir çekişme vardır, çünkü ego dört alt beden sisteminin kontrolünü bırakmak istemez: fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik. Ruh ölümsüzdür ve Tanrı – Benliğinizin kişiliği olarak adlandırılabilir. Gerçekten kim olduğunuzu ve bilinçli bir Tanrı Kıvılcımı olarak bir çok konukluklarınızda deneyimlediğiniz HER ŞEYİ hatırlar. Ego – arzu bedeni fiziksel kişiliğinizin bütünsel bir parçasıdır ve fiziksel, zihinsel ve duygusal bedenleriniz bu önemli yaşamda deneyimlemeyi seçtiğiniz nitelikler, zayıflıklar, kuvvetler, zorluklar ve fırsatlar ile kodlanmıştır. Her yaşamda çözümlemek için çaba göstereceğiniz Karmik dersleri her zaman siz seçtiniz veya kabul ettiniz. Özgür irade “Var olmanın yaşamlar arasındaki hayatları”nda da uygulanır.” Size tavsiye verilir ve öneriler yapılır; ama, her zaman son kararları siz verdiniz.

Uyumsuz anları dinginlik saatlerine dönüştürebilmeniz için, her gün stresli durumların üzerine yükselmek için çaba göstermelisiniz. Yaşamınızda ve kişisel dünyanızda doğru olan şeye odaklanmanız önemlidir ve kendinizi olmayı arzu ettiğiniz gibi tasavvur etmeye başlamanız önemlidir. Yargılamamayı uygulamanız gerektiğini vurguladık ve bu Benliği yargılamamayı içeriyor.

Hatırlayın, şimdi Kutsal Kalbinize çekebileceğiniz Yaşam/Işığın Yaratıcı Parçacıklarının hepsine erişiminiz var ve Yaradılışın bu Adamantine Parçacıklarının sadece sevgi dolu niyetiniz ile aktive edilebileceğinizi asla unutmayın. Ayrıca, bolluğun titreşimsel formülünü bütünleştirdiğiniz ve onu kendi gerçeğiniz olarak kabul ettiğiniz zaman, Ruhsal Şarkınızın bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Bundan sonra, bolluğun o frekans kalıpları Solar Güç Merkezinizin ön ve arka portallarından Sonsuzluk sembolünde yayılır, böylece tüm iyi şeylerde bolluğun sabit akışını yaratır.

Uzun zaman önce “bencilliğin erdemi“nden söz ettik ve bu bir çoğunuzu şoke etti, çünkü geçmiş çağlarda size öğretilmiş olanlara direkt zıttı. Kendiniz için sahiplenmediğiniz şeyi nasıl olabileceğinizi veya verebileceğinizi düşünmenizi istiyoruz? Başkaları için parlak ışıyan bir örnek olmak ve Sevginizi/Işığınızı ve bilgeliğinizi Dünya, insanlık ve tüm Yaradılış ile paylaşmak size yaraşıyor. Uyumlu orta veya üst Dördüncü Boyut ortamında işlev yaptığınız zaman ve kristal Işık Piramidiniz vasıtası ile Beşinci Boyutun gücüne, armağanlarına ve farkındalığına eriştiğiniz zaman, Dünyanın etrafında yüksek Boyutlarda stratejik olarak konumlanmış Işık Şehirlerine erişim verilir. Bunu yaparak, kişisel Beşinci Boyut Piramidinize ve çok uzun zaman önce orada bıraktığınız Eterik Kopyanıza Adamantine Parçacıklarının, Sevgi/Yaşam iksirinin akışını başlatırsınız.

Bu noktadan sonra, Kutsal Kalbinizde saklanacak olan şeyi sağlayan Taç Çakra aracılığı ile, fiziksel bedeninize Yaşam Çizgisinin dikey Nehri vasıtasıyla akan Yaratıcı Işık stoğuna sahip olursunuz. Gücün/Yaşamın/Işığın bu İlahi Kaynağına bağlandığınızda, dünyasal gerçekliğiniz asla aynı olmaz. Gereksiniminiz olan şeyi alırsınız, çünkü stok sınırsızdır. Bedeninizde akan bu ışıltılı Parçacıkları dengeleyici, dönüştürücü ve güçlendirici parlak Işık akımında görün. Size verdiğimiz teknikler vasıtasıyla, özellikle Sonsuzluk Nefesi, Yaratıcı Işığın kutsanmış armağanını otomatik olarak dünyaya gönderirsiniz.

Niyetinizi belirttikten sonra ve zihninizde sağlam şekilde demirlenen Işık Taşıyıcısı/aktarıcısı olarak ritüelinizi yaptıktan sonra, artık bu dönüştürücü Işık Parçacıklarını göndermeye odaklanmak zorunda olmazsınız, çünkü İlahi bir sistem yerinde olur ve seçtiğiniz yolları otomatik olarak takip eder. İnsanlığın ve Dünyanın yüceltilmesi için, Adamantine Parçacıklarınızın belirli bir yüzdesini Dünya Piramidine veya Dünya Hizmet Piramidine atayabilirsiniz ve ayrıca aktif üyesi olduğunuz Grup Piramidine bir kısmını adayabilirsiniz. Aynı zamanda, Dünya Piramidinizi – projelerinizi ve tohum düşüncelerinizi – Yaratıcı Işığın büyük bölümüyle aşılamayı unutmayın.

Akıp taşan Sevgi/Işık ile dolduğunuz ve Ruh yaşamınızın ve deneyimlerinizin yöneticisi olduğu zaman, artık sevginizi, zenginliğinizi, saygınızı paylaşmaktan endişe etmezsiniz, çünkü kim ve ne olduğunuzun onaylanması içinizden gelir – Kendinin üstadının özgecil moduna girdiğiniz zaman budur. İlahi doğuştan gelen hakkınızın zenginliklerine, erdemlerine ve yeteneklerine erişiminiz olduğunu bilirsiniz ve fiziksel dünyada herhangi birine veya herhangi bir şeye bağımlı değilsiniz, çünkü egemen bir ışık Varlığı oldunuz.

Ayrıca “Özgür İrade” hakkında bazı karışıkları açıklığa kavuşturmak istiyoruz. “Senin İraden Olsun” diye dua etmenizi istediğimiz zaman, özgür iradenizden vazgeçmenizi istemiyoruz. Akıllıca yapabileceğiniz en yüksek ve en iyi seçimleri yapmanıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda “Bunu veya daha büyük bir şeyi, en yüksek hayrım ve herkesin en büyük iyiliği için istiyorum” diye ifade etmek akıllıcadır, çünkü gelecekteki durumlar nedeniyle en yüksek seçimin ne olabileceğini her zaman bilemeyebilirsiniz. Her gün uyandığınız zaman Yüksek Benliğinizi çağırdığınız ve her gün en yüksek hayrınız için İlahi Benliğinizin İradesine uyumlanmak istediğiniz zaman, Ruhsal Benliğinize size rehberlik etmesi, ilham vermesi ve yönlendirmesi için izin veriyorsunuz. Sezginiz vasıtasıyla sizinle iletişim kurmaya başlayabilmeleri için, Yüksek Benliğiniz ve Işık Varlıkları arasındaki bağlantıyı kuvvetlendiriyor olacaksınız ve onlar günün her anında mükemmel seçimleri yapmanıza yardımcı olurlar. Eğer şunu belirtirseniz bu, süreci hızlandırır, “Şimdi ego kişiliğimi Yüksek Benliğimin kontrolüne yerleştiriyorum ve bundan sonra, birleşik çabalarımızla, içimizde ve etrafımızda sadece güzellik, uyum ve denge yaratacağız.” Bu, Yüksek Benliğinizin sizi en yüksek kaderinize doğru yönlendirmeye başlamasını sağlar ve Spiritüel Benliğiniz ile fiziksel, zihinsel ve duygusal bedenlerinizin bütünleştirilmesi aracılığı ile geçiş sürecini hızlandırır. Yaklaşan Beşinci Boyut kaderinize hazırlanırken, hepinizden bazı önemli, büyük kararlar almanız isteniyor. Hatırlayın, her zaman yaptığınız son seçimlerin kontrolündesiniz.

Cesur olanlarım, eğer Kutsal Kalbiniz aracılığı ile Kutsal Zihninize erişmeye başlarsanız, bu dönüştürücü yıllar yaşamlarınızın en heyecan verici, tatmin edici yılları olabilir. Bu yaşama bir çok muhteşem yetenek ve beceri getirdiniz; ama, bunları mükemmelleştirmek için ve sonra başkaları ile paylaşmak için, bilinçli olarak bu armağanlara erişmeli ve bunları farkındalığınıza getirmelisiniz. Yaratmayı dilediğiniz mükemmel dünyayı tasavvur etmenize izin verin ve sonra hayallerinizi tezahür ettirmek için gerekli eylemleri yaparak Ruhunuzun dürtüklemelerini izleyin. Daha fazlasının size bahşedilebilmesi için, kutsandığınız bu armağanları kullanmalısınız.

Bir çoğunuz için, muhtemel olarak sizi Yolunuzdan alıkoymaya çalışacak olan şu anda yaşamınızda olan veya yaşamınıza girebilecek olanlar vardır. Ayrıca, siz Aydınlanma Yoluna adım atarken arkada bırakacağınız bazı aile üyeleri veya arkadaşlar olabilir. Size sunulan dersleri öğrendikçe ve Işığa doğru ilerlemeye hazır olduğunuzda, onlar Üçüncü/Dördüncü Boyutların illüzyonunda yapışıp kalabilirler. Bu onların seçimi olacak – bu nedenle onları yargılamayın. Onları kutsayın ve kendi seçtikleri Yolu izlemelerine izin verin, ama sizi yolunuzdan vazgeçirmelerine izin vermeyin. Cesur kalpler, sizin gibiler, Düşük Boyutlu ortamın sınırlı kitlesel bilincinden ve popüler inançlarından çıkıp uzaklaşacak kadar cesur olanlar öncü birliktedir.

Bir yol Gösterici olarak kaderiniz sevgi ve uyum yansıtarak etrafınızdakilere ışıldayan bir örnek olmaktır. Bundan daha fazla bir şey yapmazsanız, şu andaki dünyasal İlahi Misyonunuzu tamamlamış olursunuz. Kendinizi dönüşümün Mor Alevi ile sarmalanmış görün ve sonra bu parlak Alevi madde dünyasına yansıtın. Her tersliği fırsat Tohumları olarak görün. Her dersten geçerken ve dersin öğretilerinin değerini elde ederken, o belirli durumu tekrar asla deneyimlemek zorunda olmayacağınızı bilin. Kendi gerçeğinizi cesurca aramak ve yaşamak kişisel gücünüzü geri almada ilk adımdır. Tekrar size hatırlatıyoruz, Kutsal Zihniniz geçmişinizin ve geleceğinizin Hafıza Tohum Atomlarını taşır ve bu sizin cennetsel Babamızdan gelen güç ve İlahi irade kişisel kaynağınızdır. Gelecek için bu Hafıza Tohum Atomları Kutsal Kalpte kuluçkaya yatırılmalıdır ve Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları sevginizle ve saf niyetinizle tutuşturulmalıdır. Herkesin en yüksek hayrına Ruh ve İlahi Plan ile uyumlu bir hizalanmada olduğunuz zaman, her türde bolluk doğal bir tezahürdür.

Sevgililer, asla yalnız başınıza yolculuk yapmanıza niyet edilmedi. Bu hızlanmış değişim zamanlarında sizlerle yeniden birleşmeyi ve size yardım sunmayı bekliyoruz. Sık sık bizi çağırmanızı istedik, çünkü sadece bir düşünce uzaktayız. Şimdi kalp merkezinizden akan ve bize bağlanan bir Işık akımını, Yaşam Çizgisi akımını zihninizde canlandırmanızı istiyoruz. Dilediğiniz kadar çoğumuz ile bağlantı yaratabilirsiniz, birlikte Dünyayı Yaratıcı Işığın Akımları ile çevreleyeceğiz. Sizler çok derinden seviliyorsunuz.

Ben Başmelek Mikail’im.

(Çeviri: Saffet Güler)