BM MİKAİL: KARAR ZAMANI * GELECEK ŞİMDİ

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR LM-12-2014

RONNA HERMAN KANALIYLA

KARAR ZAMANI * GELECEK ŞİMDİ

Sevgili üstatlar, daha önce insanlığa ve Yaratıcıya hizmet etmek için böyle harika bir fırsatınız hiç olmadı. Evrimsel sürecinizde bir dönüm noktasındasınız, çünkü geçmişte bildiğiniz dünya yavaşça solup gidiyor. Yaratıcının İlahi Kıvılcımları olarak, sizlere harika bir armağan verildi, arzu ettiğiniz herhangi bir şekilde kullanmanız için Yaratıcı Özün hazine sandığı. Bu yaşama Kutsal Kalbinizde saklanan Işığın Adamantine Parçacıklarının (Mutlak Yaratıcının Özü) bir kısmıyla başladınız ve ayrıca Kök Çakranızda gizlenen bir rezerv ile – bazen Kundalini adı verilen ve kıvrılmış bir yılan ile resmedilen Kutsal Ateş Tohum Atomu -başladınız. Kalbinizde saklanan Kutsal Ateşe her zaman erişiminiz oldu; ama, İlahi Işığın bu güçlü kaynağını tutuşturmak ve etkili şekilde kullanmak için “Krallığın Anahtarlarının” nasıl kullanılacağını hatırlamak zorundasınız. Kundalini veya Yılan Ateşi farklı bir konudur, çünkü İlahi Yaratıcı Işığın bu kudretli deposuna erişmek için geçmişte yaratmış olduğunuz çarpıtılmış enerjinin %50’sini temizlemelisiniz. Bu hale ulaşmak için, fiziksel, duygusal, zihinsel ve eterik bedenlerinizin titreşim kalıplarını, Enerji İmzanız orta – dördüncü boyut ve daha üstünün armonikleri ile tınlayacak derecede armonize etmelisiniz.

Yüksek bilince uyanış, kök çakranızdaki Kundalini Ateşi tutuştuğu zaman başlar ve eterik çakra sistemi boyunca omurga sütununda yukarı doğru çıkar, böylece Yüksek Bilincin Yedi Mührünü açma sürecini aktive eder. Medulla Oblangata veya bazen Tanrı’nın Ağzı olarak bilinen Yükseliş Çakrası aktive olur ve epifiz bezi orijinal olarak yapmaya tasarlandığı gibi titreşmeye ve işlev yapmaya başlar. Bu da taç çakrasını veya başın tepesindeki Aydınlanma lotusunu açar, böylece en sonunda Tanrı – Tohumu Atomunuza veya Ben’im Varlığınıza götüren Işığın parıldayan sütununa bağlanır. Bu bağlantıyı yaptığınızda, ebediyen değişirsiniz. Siz İlahi mirasınızın tanrısal armağanları ile birlikte Kendinin üstatlığını sahiplenmeye başlarken, Ruhun güçlendirmesi sizden akmaya başlar.

Sizin ve diğer Işıkişçilerinin bu büyük kozmik genişleme ve evrim olayında nereye uyduğunuzu anlamanızın zamanı. Bu ve bir çok geçmiş yaşamda buna hazırlanmaktaydınız, İmanlı olan, Işığın Dünya Hizmetkarları olabilmeniz için Kendinin Üstatlığını elde etmeye çabalayan sizlere önce olduğundan çok daha fazla gereksinim var. Şimdi, “Kendime Yaratıcı Işığın en fazla miktarını çekebilmem ve bunu dünyaya, insanlığa ve tüm Yaradılışa yayabilmem için CESUR BİR IŞIK TAŞIYICISI olmak için gayret edeceğim”i beyan etmenin zamanıdır.

Sizler Kutsal Zihninizin yüksek boyutlu seviyelerinde saklanan bilgelik ve geçmişinizin Işık paketlerinin kilidini açmaya başlarken, beyinde yeni yollar açılıyor. Eski yollar ve üçüncü –  ve dördüncü – boyutsal geçmişinizin acı verici anıları solup gitmeye başlıyor ve geçmiş yaşamlarınızın başarısızlıklarını ve ıstırabını hatırlamanın daha da zorlaşacağını göreceksiniz. Size geleceğe spirallenirken, geçmişi iyileştirdiğinizi söylemedik mi? Kim olduğunuzu ve tarihinizi hatırlayacaksınız, ama sadece olumlu, uyumlu olayları.

Aydınlanmış bir Varlık olarak, bu Alt – evrenin yüksek alemlerine bilinç köprüsünü inşa etmeye başladınız. Buna kadim, ezoterik öğretilerde Antahkarana adı verilir ve şimdilerde Gökkuşağı Köprüsü adı verilir. Üstatlığa geri dönmek için, zihinsel doğanızın üç yönünü kullanmayı öğrenmelisiniz: beyin – zihin – Ruh. Ayrıca bilinçaltı zihninizin çarpıklıklarını temizlemeli ve Ruhunuzun ve Yüksek Benliğinizin bilgeliğinin dört alt – beden sisteminde akmaya başlayabilmesi için, bilinçli zihninizi Ruhsal Benliğe uyumlamalısınız. Hatırlayın, her atom ve tüm fiziksel Varlığınız bilince sahiptir ve bunlar aydınlanmalı ve yükselişin yüksek frekanslı kalıplarına uyumlanmalıdır. Siz İlahi Özden yapıldınız. Siz Mutlak Yaratıcının bir Kıvılcımı/Parçasısınız. Geliştirilmesi gereken saklı güçlere sahipsiniz. İnsanlığın Ruhsal hafızasını tazeleme ve bir Işık Üstadının güçlerini geliştirme büyük ihtiyacı var.

Antahkarana Işık akımlarından oluşur, bu ışık akımları en sonunda Yüksek Benliğinizin ve Tanrı – Tohumu Atomunuzun birçok fasetleri arasındaki bağlantıları kuvvetlendirir ve büyütür. Bu Işık akımlarının bilinci vardır ve yüksek alemlerde oturan Benliğinizin çoklu seviyelerinin zekasını içerir. Size söylediğimiz gibi, bilinçaltı zihniniz bilinçli hale geliyor ve bilinçli zihniniz Süperbilincinizin bilgeliğine açılıyor, Süperbilinciniz bu Alt – evrenin gizemlerini içerir.

Siz en olağanüstü bir deneyin son aşamalarındasınız: Ruhu en yüksek formunda madde ile birleştirmek ve mükemmelleştirmek. Ego arzu bedeni, fiziksel kişiliğin iradesi Ruhun İradesi ile birleşmelidir, bilincin tek bir kaynaşmış biriminde birleşmelidir. Bilincin sonraki yüksek frekanslı seviyelerine evrimleşmek/yükselmek için, dualite alemlerini geçerken Işık ve gölge yolunda orta – yolda sağlam durmaya gayret etmelisiniz. Kutsal Zihninizde ve Kutsal Kalbinizde saklanan umudun, ilhamın ve sezginin Tohum atomlarına erişmeniz çok önemlidir. Eterik bedeninizden, zihninizden ve duygusal bedeninizden negatifliğin sisini uzaklaştırırken, bu değerli Tohum Atomlar titreşmeye ve orada saklanan kudreti, kozmik erdemleri, yetenekleri ve bilgeliği salıvermeye başlar. Kendinizi maddi dünyanın ve maddenin kısıtlayıcı kuvvetlerinin cazibesinden kurtarmak için çaba göstermelisiniz.

Ruh ebediyen birliği arar. Pratik bir mistik olmayı öğreniyorsunuz – Varlığınızın çoklu fasetlerini beşinci boyutun giriş seviyelerine birleştirirken, üçüncü ve dördüncü boyut ortamının saflaşmış seviyelerine sağlam şekilde demirlenmiş kalmayı öğreniyorsunuz. Sezgisel, yüksek zihne erişmek ve kullanmak için insan entellektüel zihnini evcilleştirme yolunuzda iyisiniz. Kendinin üstadının içsel hayatı bilincin zihinsel halinden yaşanır ve yönetilir. Duygular, düşünceler ve eylemlerin hepsi Ruhun zihinsel yetisiyle filtrelenir. Sonuç olarak, illüzyon sezgiye boyun eğer, yüksek frekanslı bilgiler gittikçe elde edilebilir olur. Ego arzu bedeni baskın ağırlığını kaybederken ve kişilik Ruh – aşılanmış hale gelirken maddi dünyanın cazibesi yavaşça solup gider. Kendinin üstadı olarak, dinamik, fiziksel kuvvet ve kozmik enerjinin birleşik alanlarında etkin şekilde işlev yapmayı öğrenirsiniz.

Dünya ve insanlık, insan bilincinin yoğunluğun düşük alemlerine düşüşünden bu yana en büyük uyanış ve dönüşümün eşiğindedir. Dünya ve insanlık evrimde ve genişlemiş bilinçte sonraki büyük sıçramaya hazırlanırken, her şey var oluşun en derin seviyesinde sallanıyor. Aydınlanmaya doğru ne kadar yükseğe çıkarsanız, geçmişinizin çekirdek özüne o kadar derin gitmelisiniz. Kozmik geçmişinizin hafıza hücrelerine erişirken ve muhteşem mirasınızın farkında olurken, aynı zamanda, kadim geçmişinizde, gerçekliğinizin ve dünyanın defalarca alt üst olduğunu hatırlıyorsunuz. Bildik olan her şey bir şekilde hızla değişti veya yok oldu, çoğu zaman uluslar ve/veya ırklar arasındaki savaşlarla ya da doğanın elementleri aracılığıyla ekolojik felaketlerle: ateş, su, hava/rüzgar ve toprak hareketi.

Daha önce birçok kez ifade ettiğimiz gibi, “Anne/Baba Tanrımız cezalandırmaz.” Ama, değişimin evrensel kalıbı daha güçlü hale gelirken ve Çağların Geçişi hızlanırken, hakikate, uyuma ve barışcıl birlikte var olmaya dayanmayan her şey çekirdeğine kadar sallanacak. Reenkarnasyon ve karma çarkından mezun olmaya hazır olmayan bir çok değerli Ruh, ifadenin maddi/fiziksel alemlerinde deneyimin yeni ve daha iyi bir döngüsüne hazırlanırken, bilinçte yükseltmeye hazırlıkta yüksek alemlere geçiyor. Düşük, şiddetli bir şekilde dengesiz üçüncü ve alt dördüncü boyutlar giderek dualitenin orijinal tasarlanmış spektrumuna geri dönüyor. Birlikte yaratımdaki bu kadim, çarpıtılmış proje veya deney sona eriyor ve asla tekrarlanmayacak. Siz Işık Lejyonlarının başarmış olduğunuz şeyden dolayı, başka ruh grupları bu Alt – evrende ve özellikle Dünyada birçok konukluklarınız sırasında deneyimlediğiniz ıstırap, korku, negatiflik ve yoksunlukların derin seviyesini hiç deneyimlemek zorunda olmayacaklar.

Yüzyılın sonunda Yaratıcının güzel, imanlı hizmetkarlarına ve Anne/Baba Tanrımıza, büyük Deva ve Elemental Krallıklarına başka bir talimat verildi – Dünyayı yaşamın, kozmik ateşin elementlerinin, Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarının, tüm yaradılışın yaşam gücü enerjisinin hızlandırılmasıyla aşılamaya başlama talimatları: hava elementi, Baba/Anne Tanrımızın Kutsal nefesi; temizleyici ve yaşamı – devam ettirici su elementi ve maddi plandaki var oluşunuzun temeli; ve toprak elementleri. Dünya Ana daha fazla yoğunluk atarken ve fiziksel bedeninin derinliklerine gömülü negatif düşünce formlarının akut oluşumunu salıverirken, Dünyanın tüm bölgeleri değişken iklim modelleri ve yer değiştiren kara kitleleri deneyimliyor. Elementler sizin düşmanınız değil, onlar Yaratıcıdan gelen İlahi armağanlardır; ama, insanlık yeterince uzun süredir Dünyayı ve birbirini suistimal etti. Duyarlı Varlıklar olarak, hepinizin yaratımlarınızın tam sorumluluğunu almanızın zamanı. Dünyadaki her bir Ruh eylemlerinin sonuçlarından sıkıntı çekme veya ödüllerini toplama sürecinde.

Gezegenin hangi alanlarının en çok temizliğe ve dengelenmeye ihtiyacı olduğu hızla ortaya çıkıyor; ama, kitlelerin bilincine korku veya şüphe sokmak istemiyoruz. Aslında, Kendinin üstadı olarak yüksek bilincin yeni ortamına girip girmemeye veya çarpıtılmış enerji kalıplarınızın kişisel ortamınıza felaketleri ve kaosu çekip çekmemesine karar verecek olanın yalnızca siz olduğu konusunda size güvence vermeye çabalarken, gidermek istediğimiz budur. Asıl niyetimiz, Dünyanın ve insanlığın dönüşümünün sonraki kritik yıllarında mevcut olan şeyi anlamanıza yardımcı olmaktır. Şu anda verdiğiniz kararlar ve aura alanınızda yarattığınızdan yayılan enerjiler gelecek realitenizi ve bu çok önemli geçiş yıllarını nasıl deneyimleyeceğinizi belirleyecek. Yaşamın kapısından geleceğe, kim ve ne olduğunuzun tam bilincine ve farkındalığına adım atma altın fırsatını size verecek olan aydınlanma armağanı vasıtasıyla yükseliş spiralinde ilerleyip ilerlemeyeceğinize karar vermenizin zamanı. Veya, üçüncü ve dördüncü boyut alemlerinde yaşam ve ölümün eski Yasaları ile fiziksel ölüm sürecini deneyimlemek zorunda kalıp kalmamaya karar vermenizin.

Fiziksellik dünyasına indiğinizden beri, siz dualite ve ayrılık oyununu oynarken, Ruhsal Benliğiniz kendi fiziksel katmanında işlev yapmak için mücadele etmekte. Bir kez daha birleşik bilinç halinde işlev yapabilmeniz için, kendinizin tüm bu farklı fasetlerini uyuma geri getirmenin zamanı. Tanrı – Tohum Atomunuzun daha fazla fasetlerini bütünleştirirken, aura alanınız ve ışıltınız daha parlak yanacak ve uzaklara genişleyecek; Tanrı – Tohumu Atomu, varoluşun en yüksek boyutlarında oturan, bu Alt-evrende kırılmış (ışığın kırılması) Kendinin – bilincinde Işık Varlıklarının başlangıç noktası olan İlahi Benliğinizin fasedidir. Sizi yönlendiren, ilham veren, destekleyen ve hatta koruyan sürekli bir yoldaşa sahip olmak muhteşem değil mi? Bir çok Ruh ailesinin Yüksek hakikatleri, yetenekleri ve deneyimleri paylaşmak için bir araya gelmesi – sevgi, iyilikseverlik ve güçlendirmenin güçlü, sinerjik düşünce formunu yaratmak için bir araya gelmesi – hayret verici değil mi? İmanlı bir şekilde yolda kalmış olanlarınız kozmik bilgeliğin şaşırtıcı yeni kavramlarını indiriyor ve bolluk kapıları daha da geniş açılırken size bir çok şekillerde yardım ediliyor. En yüksek vizyonlarınız, herkesin hayrı ile uyumlu olduğunda tezahür etmeye başlıyor. İlham edilmiş düşünceler ve taze yaratıcı fikirler, bu ince kavramları indirme ve sonra bunları tüm insanlığın hayrına maddi formda gerçekleştirme yeteneğine sahip olanların zihinlerine dolup taşıyor. 

Bu bir çoğunuz için bu şekilde görünmeyebilir; ama, insanlık ve Dünya için muhteşem yeni bir vizyon, güçlü bir olası gelecek şekillendi ve andan ana kuvvetlendiriliyor ve büyütülüyor. Daha fazla sayıda insan yavaşça dikkatlerini ve düşüncelerini eskinin kendini sınırlayıcı düşünce kalıplarından çekiyor, bunlar gittikçe çözünüyor ve etkisiz hale geliyor. Tanrısal Benliğinizin özelliklerinin ortaya çıkmasına ve Ruhun saf enerjisinin hayatınızda baskın kuvvet olmasına izin verdiğiniz zaman, yükseliş sürecine ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde saklanan On İki Işının tam spektrum bileşenlerini bütünleştirmeye başlamanız için yol temizlenir.

Bir çok Işıkişçisi Yıldız Tohumu Ruh, bunun Dünya gezegeninde şimdiye kadar deneyimleyecekleri en önemli yaşam olduğunun farkında. Aynı zamanda, yükseliş Yolunu açmak ve yolu göstermek için Dünyaya gelmiş olan bir çok bilge, ileri Ruh için bu, bilincin maddi planlarının dört alt boyutunun yoğunluğunda deneyimleyecekleri son enkarnasyon olacak. Cesur ve yiğit Işık savaşçılarımıza, “İyi iş yaptınız” diyoruz.

Sevgili Işık şampiyonları, bu cesaretsiz olma zamanı değil, spiritüellik ile amatörce uğraşmayı bırakmanın zamanı. Birçoğunuz Ruhun ve Yüksek Benliğinizin bilgeliğine uyanma çabalarınızda isteksiz idiniz. Kendinin üstatlığına sahip çıkmanın ve haz arayıcı olmak yerine Ruhsal Arayıcı olmanın yoğun arzusu ile kalplerinizi ateşe vermenin zamanıdır. Dramatik değişimlerden ve dönüşümün kaotik zamanlarından nasıl geçileceğinin sırları size sürekli olarak ifşa ediliyor. Ama, önünüzdeki çalkantılı yıllarda değişim dalgalarının zirvesine başarılı şekilde binecekseniz, sizin için mevcut olan korumalı yöntemleri bütünleştirmek için çaba göstermeli ve aktif şekilde gayret etmelisiniz. ESKİYİ SALIVERMENİN – YENİYE YOL AÇMANIN zamanıdır. Mutlak Yaratıcının görkemli Işığı bu Alt – Evrende tezahür etmiş Yaradılışın en kenarına saçılırken, Tanrı – bilincinin her fasedinin/Kıvılcımının, aynı zamanda her boyutsal seviyenin güncellenmesi ve saflaştırılması momentum kazanıyor.

Sevgililer, tüm dünyada Işığın genişlediğini ve kuvvetlendiğini görüyoruz. Ayrıca ışıltınızın ve etkinizin büyüdüğünü görüyoruz, bir çok hayatlarda öncesinden çok daha fazla pozitif etki yaratıyorsunuz. Gezegende kaos ve korku büyürken ve yayılırken kalp merkezli ve Ruha odaklı kalmalısınız. Güçlerimizi birleştirdik ve yenilmeziz ve hep yenilmez olacağız, çünkü Baba/Anne Tanrımızın verdiği İlahi buyruğu gerçekleştiriyoruz. Ebedi sevgi, koruma ve kutsamalar sizindir, şimdi ve ebediyen. Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır http://www.ronnastar.com/ * Serbestçe kopyalayın ve paylaşın. Ancak, bu makalenin evrensel telif hakkına Başmelek Mikail adına sahip çıkıyorum. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE ARMAĞAN OLARAK SUNUYORUZ; ANCAK, TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİ GÖNDERMEK VE İŞLETME MASRAFLARINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN BAĞIŞLARINIZA MİNNETTAR OLURUZ.

(Çeviri: Saffet Güler)