BM MİKAİL: Kasım/Aralık 2014 Mesajı – 6 ncı Boyut Portallarının Dünya Gerçekliğine Açılması

Yazdır Yazdır 

SİHİR YÜKSELİYOR ve KELEBEK ORTAYA ÇIKIYOR

6 ncı Boyut Portallarının Dünya Gerçekliğine Açılması

Kasım/Aralık 2014

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Bu 2014 yılı güçlü bir değişim yılı oldu ve daha fazla değişim ve aynı zamanda kaosun her gün yoğunlaştığı görüldü. Ama, Sevgililer, sizler bu yoğun kaosu görebilirken, aynı zamanda daha derine bakmalı ve bu yaratıcı enerjinin kargaşasında ortaya çıkan İlahi Kalıbı görmelisiniz. Daha ileri ve daha derin bakmalı ve Sihrin her tarafınızda nasıl Yükseldiğini ve Yeni İnsan olarak ortaya çıkan Kelebeğin kanatlarını nasıl açmaya başladığını görmelisiniz.

2:2 portalı olan bu yılın Şubatında, Dünyanın büyük bir geçiş ve dönüşümden geçeceği gerçeği uyarısında bulunmuştuk. O zamanda, zaman çizgilerinde geçiş yaptınız ve düşük titreşimlere geçici olarak düşüş oldu ve yeni zaman çizgisine alıştınız ve enerjileri yükseltmeye başladınız. Plan buydu, frekansı biraz düşürerek ve sonra yükselterek 6 ncı Boyut portalını açacak ve bir kez daha bunu Dünya Gerçekliğinin bir parçası yapacak momentumu toplayabilecektiniz. Bu işleme ulaşıldı ve 11 Kasımda 11:11’de portallar açıldı ve Sihrin 6 ncı Boyut enerjileri Dünyaya demirlenmeye başladı. Bu işlem Aralık ayının 12:12 sine kadar tam gücünde devam ediyor ve 21 Aralık’ta Gündönümünde, Dünya Galaktik Merkez ile hizalandığı ve Yeni Gerçekliğin Işık Kodları ile Dünyanın 6 ncı Boyut planını enerjilendirdiği zaman tamamen aktive olacak.

Sizler şimdi Çok Boyutlu Gerçeklikte var oluyorsunuz, hepsi Dünyanın Yeni Gerçeklik Izgaralarında birlikte var olan Üçüncü Boyuttan Altıncı Boyuta kadar değişen Gerçeklik çerçeveleriyle. Gezegensel bir Beden olarak Dünya, Birliğin ve Birbirine – bağlı olmanın Boyutu olan 5 nci Boyutta demirlendi. Kendilerini hala Üçüncü Boyutun yasalarına ve gerçekliğine bağlı olarak algılayan bir çok insan var ve hayatlarını hala bu çerçeve içinde yaşıyorlar. Farkındalıklarını ve frekanslarını yükseltenler, Zamanın üstadı oldular ve kendi yaşamlarının ve kaderlerinin sorumluluğunu üstlendiler, böylece Dünyanın kendisiyle Dördüncü Boyutun ötesine geçiyorlar ve Beşinci Boyuta giriyorlar. Başka bir adım atıp Sihrin ve Hayallerin 6 ncı Boyut Frekansına girmeye ve bunu Dünya Gezegenindeki yaşamlarınızın bir parçası yapmaya hazır olanlarınız var.

Sevgililer, bu yeni 6 ncı Boyut Portalları açılırken, Dünyanın titreşim frekansını yükseltiyorlar ve bu, Dünyada “kaos” olarak algılanan şeyi yoğunlaştırıyor. Bilebileceğiniz gibi, frekans ne kadar yüksek olursa, enerji o kadar uyumlu ve huzurlu olur. Ama, düşük frekanslar yüksek frekanslar ile karşılaştığı zaman, enerjiler dengeyi buluncaya kadar bir süre kargaşa ve dengesizlik olur. Bu nedenle tam şu anda, artan karmaşa Dünyada frekansın yükselmesinin bir göstergesidir ve Işığın birbiriyle bağlantılı Boyutlarının her biri diğerleriyle dengeye gelirken kargaşa gerçekleşiyor.

6 ncı Boyut Dünya Gezegeninin Aden Bahçesinin Sihirli Yaratımına açıldığı zaman, bunun 5 nci Boyutta demirleninceye kadar tezahür etmeye başlaması ve dualite bilinciyle ve çatışmasıyla Üçüncü Boyutun Zaman Çizgisinden yok olması için, Yüksek Boyutların enerjilerinin aşağıya doğru kendi yollarında çalıştıkları da doğrudur.

Bu sonraki ay, 11:11 ve 21 Aralık Gündönümü arasında, kaos ve karmaşanın yoğunlaşmasını bekleyebilirsiniz, ama aynı zamanda yaşamlarınızda Sihrin yükseldiğini görmeye başlayacaksınız, Sihirli Dünyayı bir kez daha görecek ve hissedeceksiniz ve aynı zamanda sizler 6 ncı Boyut Frekansına ve Işığına uyumlanırken, Işık Bedeninizde ve Fiziksel Bedeninizdeki değişimleri algılamaya başlayacaksınız.

6 ncı Boyut Portalları Aktivasyonlarını Destekleyen Solar, Galaktik ve Kozmik Enerjiler  

2 Şubat’ta başlayan bu zaman periyodunda, İlahi Yaratıcı Zeka ve Sevginin Solar, Galaktik ve Kozmik seviyelerinden gelen yoğun Işık Kodları aktivasyonlarını deneyimlediniz.

Sevgililer, Solar enerjiler ile ve bunların sizin Evriminizdeki ve Gelişiminizdeki rolleri ile başlayalım. Solar enerjilerin ve Güneş Patlamalarının Dünyaya ve size Işık Kodları aktarmadaki önemli rolünü anladığınızı biliyoruz. Ama, bazılarınız aynı zamanda bunun iki yönlü bir işlem olduğunun farkında olabilirsiniz. Güneş Dünyaya tepki olarak da enerjiler aktarır. Dünya Konseyleri vasıtasıyla, Dünya bu yılın Şubatında olduğu gibi, hızlandırılmış dönüşüm ve değişim sürecine hazır olduğunu belirttiği zaman, Solar Güneş Konseyi, Solar Kodların Güneş Sistemine ve Dünyaya aktarımı ile görevli olan Işık Varlıklar gerekli olan şey ile karşılık verirler. Ve bu nedenle, çok güçlü Güneş ve Ay tutulmalarının dışında, ayrıca gezegeninizi günden güne, haftadan haftaya bombardıman eden, portalları açmak ve Sihrin ve Rüyaların 6 ncı Boyutunun Dünya Izgaralarına bütünleştirmek için gerekli bilgiyi ve Işık Kodlarını getiren yoğun şekilde güçlü Güneş Patlamaları da oldu.

Ayrıca, Dünya Konseyleri ve Solar Işık Konseyleri ile çalışan Galaktik Işık Konseyi Varlıkları bu sürece katkılarına hazırlanıyorlar. Kasım’ın sonlarında, Dünya Galaktik Merkeze hizalanmaya başlıyor ve Aralık Gündönümüne kadar, bu portallarda demirlenecek olan ve bunların Çok Boyutlu Dünyanın Yeni Gerçekliğinin parçası olmalarını sağlayacak olan Elmas Işık vasıtasıyla Galaktik Işık Kodlarının aktarımı için mükemmel hizalanmada olacak. Dünya yeniden ayarlandığı ve Sihir ve Sevginin harika sağanağı bu Sevgi ve Işık Alanının kutsamalarını görebilen ve hissedebilen herkes için mevcut Bolluk ve Neşe dalgalarıyla yağdığı zaman, gerçekten Sihirli bir zaman olacak!

Aynı zamanda, Kozmik Konseyler ve Yıldız Ulusları da bu doğum sürecine yardımcı oluyorlar. Bilgi aktarmakta olan ve yeni hizalanmalara yardımcı olan “derin uzaydan” gelen bir çok Kozmik Radyasyon Işınları var. Andromeda Galaksisinin Yıldız Ulusları Dünyaya Sihirli Yaratıcı enerjilerin demirlenmesine yardımcı olmakta çok aktif oldular, aynen Kutsal Gül Galaksinizin İkiz Ruh Galaksisi gibi.

Tüm bu güçlü Işık aktarımları ve Işık Kodları aktarımları Dünyada ve etrafınızda gerçekleşmekte olan büyük değişimleri ve yaşamlarınızda ve bedenlerinizde gerçekleşmekte olan büyük değişimleri hissetmenize ve algılamanıza yardımcı olacak.

Kelebek Ortaya Çıkıyor: 6 ncı Boyut İnsan Enerjisi

Dünyadaki hızlandırılmış geçişler ve değişimlerin aynı zamanda bedenlerinizde paralel hızlandırılmış değişim ve geçişleri vardır. Birçoğunuz, Işık Bedeniniz ve Fiziksel Bedeniniz Işığın yüksek frekanslarına başka bir yeniden ayarlanmaya girerken, gerilimler ve endişeler hissetmiş olabilirsiniz. Etrafınızda hayatın algılanan yoğunluğu ile ve hayatın eski duygusal ve zihinsel paradigmalarının draması ve manipülasyonu ile başa çıkmanın çok zor olduğunu görmüş olabilirsiniz. Gerçek kalp merkezli ilişkileri ve gerçek bir aileyi veya hayatınızın parçası olan bir topluluğu çok istediniz ve özlem duydunuz.

Bunların hepsi Dünyada hayatın eski kalıplarının ötesine ilerlemenin ve Zaman Çizgilerinde Sihirli bir şekilde tezahür ettirebildiğiniz ve yaratabildiğiniz Yeni Gerçeklikte ortaya çıkmanın “semptomlarıdır”. Kalbiniz bu gerçekliğin merkezidir ve kendi içinizde etrafınızda her yerde ortaya çıkan Sihri, Yeni Gerçekliği şekillendirmek ve yaratmak için sizinle birlikte çalışmayı bekleyen İlahi Yaratıcı zekayı hissediyorsunuz.

Kelebek ortaya çıkarken, Bilincin Yüksek Seviyesine yeniden doğuyorsunuz ve Mesih Bilincinin altın Işını tarafından, Galaktik Elmas Işık ve Platin Işın tarafından yönlendirilen Işık Bedeni Aktivasyon sürecinin doğal ilerlemesi veya Evrimi olan Gerçekliğin başka bir seviyesine giriyorsunuz. Gelen Işık Kodlarıyla ilerlemeye ve 6B portallarına girmeye hazırsanız, Yükseliş Sürecinin önceki aşamalarından önceden geçmişsinizdir.

1) 13 Çakra Vorteks sistemi ile Işık Bedenin Tam Aktivasyonu. Bu, Altın Işın vasıtasıyla Mesih Bilincinin aktivasyonunu ve Macenta ve Turkuaz Işınlar vasıtasıyla İkiz Ruh aktivasyonunu kapsar. Elmas Işık, Platin Işın ile birlikte Galaktik seviyeleri aktive eder. Bu Işık Beden aktivasyonu Yüksek Kalp Merkezini açar ve ayrıca Boğaz Çakrasını büyütür ve uyarlar ve onu Epifiz Bezi vasıtasıyla ve bir dereceye kadar Hipofiz ve Tiroit bezleri vasıtasıyla Alın ve Taç ve Ruh Yıldızı Çakraları ile yeniden ayarlar. Bu yeni “süper çakralar” online olurken, bu yoğun endişeye, yoğun rüyalara ve kalp çarpıntılarına neden olabilir. Bu geçici bir süreçtir.

2) Zamanın, 4 ncü Boyutun Üstatlığı. 3 ncü Boyut seviyelerini geçenler Zaman/Uzayı üretilmiş bir illüzyon olarak görmeye başlıyor. Onlar Zaman/Uzayın Zaman Çizgilerinde yaratılabileceğini veya tezahür ettirilebileceğini algılıyorlar ve “Zaman Üstatları” olarak ortaya çıktıklarında, Zaman Çizgileri içinde veya başkalarının hikayelerinde mahpus değildirler. Kendi zaman çizgilerini ve kendi hikayelerini üretebilirler ve Zaman ve Gerçekliği buna uygun olarak yaratabilir ve şekillendirebilirler.

3) Birlik Bilincinin ve Birbirine – Bağlı Olmanın 5 nci Boyutunun Üstatlığı. Burada bireyin basit “hayatta kalma” zihniyetinin ötesine, tüm yaşam formlarının tek bir bilinç organizmasında ya da “Gaia” adı verilen varlıkta nasıl bağlantılı olduğunun ve her birimizin o Gerçekliğin bir ifadesi olduğumuzun daha geniş anlayışına ilerlersiniz. Kendi zaman çizgilerinizi ve hikayelerinizi yaratırken, bunu Yaratıcı Merkezin, İlahi Kalbin farkındalığı ile ve Sevgi ve Yaradılışın Tek Kalbinin ifadeleri olan başkaları tarafından yaratılan tüm diğer hikayelerin farkındalığı ile yaparsınız.

4) Dünya Yıldızı Çakranız vasıtasıyla kendinizi önceden topraklamış ve Dünyanın Kalbine bağlanmış olursunuz. Dünya Sihrini aktive etmeye ve Elemental ve Peri Alemleri ile birlikte çalışmaya ve Dünyanın Boyutlarında çalışan ve yaratan tüm Işık varlıkları ile birlikte çalışmaya hazır olursunuz.

5) Zaman Çizgileri ve yaratım üstatlığınızın parçası olarak, yaşamınızda ve farklı boyutlardan ve gerçekliklerden, Bilinçli Geçiş süreçlerinde usta olursunuz.

6) Rüya, Sihir ve Arketip alemlerini Zaman Çizgilerinize bütünleştirmeye ve bu güçleri ve temel enerjileri kullanarak Gerçekliği yaratmaya hazır olursunuz. Bilinçli bir Yaratıcı olarak, Zaman Çizgileri arasında, boyutlar arasında ve gerçeklikler arasında gidip gelmeye hazır olacaksınız.

Sizler Bilincin bu seviyesinde tam olarak ortaya çıkarken, kanatlarınızı açmanın ve olduğunuz parlak ve güzel Işık kelebeği olmanın zamanı olduğunu anlarsınız! İnsan Formundaki Sonsuz bir Ruh ve tezahürdeki Işık Meleği, Yeni Dünyayı ve Yeni Gerçekliği tezahür ettirmek için İlahi Yaratıcı Zeka ile Bilinçli bir şekilde çalışan güçlü bir yaratıcı enerji!

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.starchildglobal.com/MagicRises.html