BM MİKAİL: KENDİNİN FARKINDALIĞININ SEKİZ AŞAMASI

Yazdır Yazdır 

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır, LM-02-2013

Sevgili üstatlar, sizler bilincin bir çok seviyelerini ve alt seviyelerini geçerken gerçekleşmekte olan şeyler hakkında geçmişte açıklama yaptık, ama hafızanızı tazeleyeceğiz. Aura alanınızdaki bozulmaları temizlerken, aynı zamanda gerçekleşmekte olan içsel bir süreç de vardır. Tüm fiziksel yapınız, bütünleştirmekte olduğunuz yüksek frekans kalıpları tarafından tetiklenen karmaşık değişimlerden geçiyor; bu yüksek frekans kalıpları Işık Şehirleri vasıtasıyla Yaratıcı Kaynaktan geliyor. DNA’nız, çakra merkezleriniz ve Kutsal Kalbiniz/Zihniniz İlahi Mavikopyanızı içerir. Yaratıcı bilincin Adamantine Parçacıklarının daha fazlasını bütünleştirirken, gerçeğiniz olarak kabul ettiğiniz olumsuz kavramlar nedeniyle yaratmış olduğunuz tüm bozukluklar/kusurlar yavaşça düzeltiliyor. Bu çarpıtılmış kavramların çoğu, iyileştirilmek veya elimine edilmek için bilinçli farkındalığınıza süzülüyor; ve sizler kozmosun bilgeliğinin daha derinlerini araştırırken, bunun rahatsız edici, endişe verici olabileceğini anlıyoruz. Bunu yaparken, duyarlı farkındalık ve sabır halini sürdürmeniz çok önemlidir. İnsanlık unutkanlık halinden veya Benliğin sınırlı farkındalığı denilebilecek bir halden ortaya çıkıyor.

Sizler ayırt etme güçlendirici armağanı vasıtasıyla, mevcut olan bilgi çokluğunu ve yeni kavramları analiz etmede çok becerikli hale geliyorsunuz. Şimdi, ÜstRuhunuza – Yüksek Benliğinize ve içinizdeki küçük sese daha fazla uyumlu olduğunuz için, bir kavramın içsel gerçeğiniz ile uyumlu olup olmadığını hızla saptama yeteneğini kazanıyorsunuz. Eğer uyumlu değilse, kötü niyet veya yargılama olmadan onu seçim dışı bırakmanızı gerektirir veya eğer emin değilseniz, onu bir kenara bırakın ve Yüksek Benliğinizden onu sizin için belirgin bir şekilde doğrulamasını isteyin. Birçok yeni kavramlarla bombardıman edildiğinizin farkındayız, bunların bazıları kavramsal anlayışınızın sınırlarını zorluyor. Lütfen, deneyimlemekte olduğunuz şeylerin hepsinin ortasında olduğunuz yükseliş ve yeniden birleşme sürecinin parçası olduğunun ve bunun zaman geçerken hızlanacağının farkında olun. Yükseliş Yolunda nerede bulunduğunuz önemli değil, anlayış seviyenizle huzurlu olun ve kendinize karşı sabırlı olun. Size durmaksızın “Yeterince iyi değilsin. Etrafındakilerin gerisindesin. Sen değerli değilsin. Tüm spiritüel terimleri, teknikleri ve meditasyonları asla öğrenemeyecek, anlayamayacak ve bunlarda mükemmel olamayacaksın!” diye fısıldayan egodur. Bu gerçekleştiği zaman DURUN ve nazikçe zihninizi seçtiğiniz bir kaç onaylama ile merkeze geri getirin.

Dünyadaki her Ruhun varoluşun yüksek alemlerine geri dönüş Yolunu izlemesi önceden belirlenmiştir; ancak, bu çok kişisel bir yolculuktur. Bir çok kez belirttiğimiz gibi: alçak yolda, orta yolda veya yüksek yolda gidebilirsiniz; bu size bağlıdır, ancak en sonunda Işığın daha ince boyutlarına geri döneceksiniz. Baba/Anne Tanrımız tarafından yaratılmış olan Işıklandırılan bu dünyasal, önceden belirlenmiş İlahi Mavikopyanın çerçevesi içinde ÖZGÜR İRADEYE sahipsiniz. Sizler bilincin yüksek seviyelerine erişirken, beyninizin düşük kısımlarının veya üçüncü/dördüncü boyutların düşük frekansları ile rezonansa giren ve hayvan/insan içgüdüsel doğamızı içeren kısımlarınızın giderek uyarlanacağının veya kapatılacağının farkında olmalısınız. Sizler Kutsal Zihninizin bilgeliğine erişirken ve Yüksek Benliğiniz, rehberleriniz ve melek yardımcılarınız ile etkileşim kurma yeteneği kazanırken, yavaşça içgüdüsel doğanızın yerine sezgisel doğanız geliyor. Tüm engin tarihinizin, soyağacınızın ve İlahi mirasınızın yüksek bilincinizin hazine sandığında saklandığı yüksek beyin yapınızda – Kutsal Zihninizde – saklanan bilgeliğin Işık paketlerine erişme yeteneği kazanıyorsunuz.

Geçmişiniz, özellikle bu yaşam sırasında deneyimlemiş olduğunuz acı verici anılar sadece sisli bir anı haline geliyorsa korkmayın. Geçmişi iyileştirme ve salıverme zamanı sevgililer. Kendinizi iyileştirmek için veya şimdide neden belirli bir şekilde davrandığınızı veya tepki gösterdiğinizi anlamaya çalışmak için geçmiş yaşamlarınızı araştırmak artık size hizmet etmez. Bu eski yoldur. Size öğrettiğimiz işlemlerle kendinizi Adamantine Parçacıkları ile doldurduğunuz zaman, geçmişte yarattığınız bilinç çarpıtmaları var olamaz. Bu sihirli parçacıklar Yaratıcının saf/mükemmel özünü içerir ve aura alanınızdaki ve fiziksel bedeninizdeki bozuklukları giderek dönüştürür. Yavaşça, ama kesin bir şekilde hem içsel hem de dışsal dünyanızda yaratmış olduğunuz kusurlar düzeliyor. Hatırlayın, daha hızlı veya daha fazla olan her zaman daha iyi değildir. Dünyanın ve insanlığın şu anda hüküm süren kusurluluğun şimdiki haline ulaşması çok uzun zaman aldı. Bu kadar kısa sürede sizler, dünyasal Işık Alayları tarafından yapılmış olan dönüşümsel ilerleme seviyesi gerçekten mucizevidir.

Sizler eski alışkanlıkları, inançları ve eylemleri elimine ederken, kutupluluğun/dualitenin kabul edilen spektrumu içinde giderek uyuma geri dönüyorsunuz. Elde ettiğiniz her yüksek frekans seviyesi ile, artık yeni farkındalık seviyenizle ve rezonansınızla uyuşmayan o durumları, insanları ve şeyleri arkada bırakırsınız. Bu, geçmişin bir kısmının sihirli bir şekilde solup gittiği yeni bir boyutsal kapıdan adım atmışsınız gibi görünür. Birçoğunuzun arkadaşlarınızı ve/veya aile üyelerinizi kaybetmeyi yaşamanızın ve iş değiştirmenizin ve yeni bir kariyere başlamanızın nedeni budur. Ayrıca bir çoğunuz, bazen belirli bir bölgeye neden yönlendirildiğinizi gerçekten anlamadan yeni yerlere taşınıyorsunuz, ama bunun olması gerektiği derin içsel bilişi vardır. Bir çoğunuz geçmişte yaptığınız işin, eğlence uğraşlarının, hobilerin ve ilginizi çeken bir çok şeyin daha az tatmin edici olduğunu görüyorsunuz, çünkü bunlar sürekli genişleyen, evrimleşen realitenize uymaz.

Geçmişin çok boyutlu kapıları kapanıyor ve yükseliş süreci hızlanırken geleceğin kapıları çok daha hızlı açılıyor. Değişim korkusu çok uzun zamandır bilinçli farkındalığınızda büyük bir kontrol edici faktör oldu. Kadere yolculuğunuzun başlangıcında, kendini ifadenin ve değişimin büyük çeşitliliğini aradınız ve her yeni yaratımda zevk aldınız. Yalnızca dünyasal deneyimleriniz sırasında, yaratıcı yeteneklerin tam ölçüsüyle donanmış bir birlikte yaratıcı olduğunuzu ve Yaşam/Işık Nehri vasıtasıyla Yaradılışın Güç Kaynağına direk bağlantınız olduğunuzu unuttunuz.

Yaradılışın orijinal Tohumu En Yüce yaratıcının kalbinden/zihninden geldi ve her zaman olduğu gibi mükemmeldi; ancak, her ayrılık ve kırılma Yaratıcının tam Özünün biraz daha azını içeriyordu. Giderek, Tanrı Bilincinin İlahi Kıvılcımları olarak Yaradılışın Merkezinden çok daha uzaklaşırken, Işığın mükemmel tam spektrumu Tanrı – ifadesinin daha da fazla bireyselleşmiş fasetlerine kırıldı. Bu Alt – evren genç yaratıcı çaba olduğu ve Yaradılışın en dış sınırlarında yerleşik olduğu için, yarı – spektrumlu Işığın Işık Spiralinden veya Yaradılışın azaltılmış elementlerinden oluşur. Bu, bunun düşmüş bir evren olduğu veya kötü olduğu anlamına gelmez; sadece Yaratıcı Bilincin tam ölçeğini içermediği anlamına gelir.

Cesur Işık taşıyıcıları; bir yol gösterici olmaya, Yaradılışın birçok cennetlerinin/boyutlarının kapılarını açmaya hazır ve istekli misiniz? Her boyutsal seviye yeni fırsatlar sunar ve size bir çok yeni yeteneklere ve genişlemiş bilgeliğe erişim sağlar; ancak, aynı zamanda her boyutsal seviye bir çok şekillerde size meydan okur ve en artık yüksek hayrınıza hizmet etmeyen o şeyleri salıvermenizi gerektirir.  Sizler alt boyutlara inen yolu geçerken, yol boyunca daha büyük Benliğinizin bir çok fasetlerini bıraktınız. Ayrıca, yüksek boyutlara geri dönüş yolculuğunuzu yaparken, şimdiki/gelecek realitenize uymayan o insanları, olma şekillerini ve şeyleri geçmişe salıvermeye istekli olmalısınız.

Sevgililer, evrensel yasa sınırları içinde mümkün olan her şekilde sizlere yardımcı oluyoruz ve bu Alt – Evrende konuşlanmış çeşitli Işık Piramitlerinde bize katılmanızı sabırla bekliyoruz. Yalnızca yeni dünyasal realitenizi yaratmadığınızı, aynı zamanda cennetsel boyutlarda mekanlarınızı da yarattığınızı anlattık. Yaratıcı Sevginin/Işığın kapsayabileceğiniz tüm parıltısını size iletiyoruz. Sizler ölçeğin ötesinde seviliyorsunuz.

Ben Başmelek Mikail’im.

Sevgili dostlar, Başmelek Mikail bir çok nedenlerle aşağıdaki YÜKSELİŞİN AŞAMALARInın tekrarını yazmamı teşvik etti: öncelikle, daha ileri olanlarınız için, hafızanızı tazelemek ve süreçte daha fazla berraklık sağlamak için. İkinci olarak, Yol üzerinde olanlar, ama hala fiziksel, zihinsel, duygusal ve astral bedenlerindeki bir çok dengesizlikleri salıvermek, düzeltmek ve dönüştürmek için çabalayanlar için yönergeler olarak. Üçüncüsü, Aydınlanmanın Yeni Çağı ve yükseliş sürecinin bilgelik öğretilerine oldukça yeni olanlara daha fazla anlayış sağlamak ve onları teşvik etmek için.

Sevgili kalpler, Yükseliş Yolunda nerede olursanız olun, umut ve vaat ile dolu bir gelecek tasavvur etmeye gayret edin. Varoluşun maddi planlarında birlikte yaratıcı Kendinin üstadı olarak ilahi mirasımızı sahiplenme fırsatına daha önce hiç sahip olmadık. İzlemeniz için yolu açtık ve hazırladık. Tek yapmanız gereken çağrıya yanıt vermektir ve sonra Ruhsal Benliğinizin dürtüklemelerini izlemektir. Yanlış yola sürüklenmezsiniz. Yol üzerinde sizden önce olan kardeşleriniz olarak bizler, her zaman Işık Piramitlerimizdeyiz. Ebedi Sevgi ve melek kutsamaları, Ronna.

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

BAŞMELEK MİKAİL TARAFINDAN IŞIKLANDIRILMIŞTIR

RONNA/KUTSAL KABİLE

AŞAMA BİR: Vicdanımızın (bedenlenmiş Ruhsal Benliğimizin) küçük sesine gittikçe uyumlanırız ve dinlemeye başlarız ve Duygusal Doğamızı iyileştirme ve armonize etme sürecine başlarız. Yavaşça ego arzu bedeni yerine Ruhsal Benliğimizin yaşam deneyimlerimizin rehberi ve yöneticisi olmasına izin veririz. Duygusal Beden bilincimizi yükseltme ve inceltme sürecine başlarız, bu acı verici ve zorlayıcı olabilir, ama aynı zamanda ödüllendirici ve aydınlatıcıdır.

AŞAMA İKİ: Bilinçaltı zihinlerimizin derinliklerini daha fazla araştırmaya başladıkça, duygusal irademizi Yüksek Benliğimizin – ÜstRuhumuzun iradesine ve İlahi İradeye uyumlama sürecini başlatırız. Ana mantramız/onaylamamız şu olur: “Herkesin en  yüce hayrına Senin İraden olsun.” Bizlerin elektromanyetik, enerjisel Varlıklar olduğumuzu öğrendikçe, etrafımızdaki dünyaya sürekli olarak enerjisel düşünce formları yaydığımız anlayışına geliriz. O zaman bu pozitif veya negatif düşünce formlarını aynı frekanslardan oluşan olaylar/durumlar olarak deneyimlemek zorunda oluruz. Kişisel dünyamız şu andaki realite resmimize uymak için sürekli olarak kendisini yeniden düzenler. Deneme ve yanılma ile, Neden ve Etki veya Karma Yasalarını anlamaya başlarız. Ayrıca, varoluşun dünyasal planında birlikte yaratıcılar olarak yeteneklerimizi yavaşça saflaştırırken, Evrensel Tezahür Yasalarının anlayışını kazanırız ve bunları aktif şekilde kullanmaya başlarız. Evrenin işleyişinin yeni farkındalığı ve güveniyle, giderek kontrolü duygusal seviyede Yüksek Benliğimize bırakırız, çünkü şimdi Baba/Anne Tanrımızın sevgisi, güzelliği ve cömertliğinden haz almanın İlahi Doğuştan gelen Hakkımız olduğunu anlarız. Aynı zamanda Yüksek Benliğimizin olayları daha yüksek bir görüş noktasından gördüğünü ve her zaman bizi en iyi sonuca doğru yönlendirdiğini anlarız.

AŞAMA ÜÇ: Yükseliş merdiveninde biraz daha yukarı çıktıkça, yaşamlarımızdaki olayları daha yüksek bir görüş açısından görmeyi öğreniriz. Aramızdaki kalan enerjisel bağları koparabilmemiz için, karmik etkileşim yaşamış olduğumuz insanlarla tüm geçmiş anlaşmaları bozma veya iyileştirme acı verici sürecinden geçtik. her birimizin bir kez daha egemen Varlıklar olabilmemiz için sevgiyle bağışlarız ve bağışlama isteriz. Birçok geçmiş yaşam deneyimlerimizde yaratmış olduğumuz olası gelecekleri iyileştirerek ve dönüştürerek, geçmiş Karmanın ağır yükü olmadan geleceğe ilerleriz.

Zamanla ve bir çok Ruhsal arayış ve süreçlerle, giderek Duygusal Tarafsızlık için mücadele ederiz ve bunu kazanırız. Etrafımızdaki herkeste en iyiyi aramaya ve görmeye başlarken, daha derinden ve şefkatle severiz. Giderek ayrılığın ego – tahrikli kavramı “başka herkese karşı ben” kavramına karşı “biz ve grup bilinci” kavramını kucaklarız. Sınavlarımızı ve zorluklarımızı cezalandırma ve kötü talih yerine büyüme fırsatları olarak görmeyi öğrendik. Sonuç olarak, Duygusal Beden bilincimiz çok daha yüksek, çok daha saf titreşim frekansları ile rezonansa girmeye başlar. Şimdi dikkatimizi Zihinsel Bedenimizi saflaştırmaya, yükseltmeye ve armonize etmeye odaklamaya hazırız.

AŞAMA DÖRT: Bu aşamada, Ruhsal Benliğimiz yavaşça ÜstRuh Benliğimizin yüksek frekanslarını (niteliklerini, vasıflarını ve erdemlerini) bütünleştirirken, Üst Ruhumuz – Yüksek Benliğimiz dönüşüm sürecimizde daha aktif bir rol üstlenmeye başlar. İnançlarımızı, alışkanlıklarımızı ve zihinsel farkındalığımızın niteliğini gözden geçirme sürecine başlarız. Alt astral planların kitle bilinci inanç kalıplarından çıkıp bunların ötesine ilerlerken, büyüklerimiz ve aynı zamanda kültürel, dini ve hükümet liderleri tarafından aktarılmış olan büyük yargılamaları ve tutumları yeniden değerlendiririz.

AŞAMA BEŞ: Zihinsel Bedenimizin frekans kalıplarını saflaştırırken, yavaşça Kutsal Zihnimize ve orada saklanan yüksek zihinsel bilincimizin hazine sandığına erişim kazanırız. Kutsal Zihnimiz ve Kutsal Kalbimiz ruhsal arayışımızda rehberlik yapan etki olarak ÜstRuhumuz – Yüksek Benliğimiz ile birleşir. İzlenecek bir çok yol olduğunu öğrenirken, başka insanların inançlarına daha fazla hoşgörülü oluruz; ancak, şimdi tüm  yolların en sonunda aynı varış yerine götürdüğünün farkındayızdır. Kendi gerçeğimiz olarak neyi kabul edeceğimiz ile ilgili ayırt edici olmayı öğreniriz ve sadece Kutsal Öz Benliğimiz içinde pozitif olarak rezonansa giren o gerçekleri kabul ederiz. Düşünce ufkumuzu genişletmeye başlarız  ve bir çok insan ruhsal orijinlerimiz, neden burada Dünyada olduğumuz, bu yaşamdaki misyonumuz/amacımızın ne olduğu ve aşkınlıktan sonra bize ne olacağı ile ilgili daha fazla öğrenme arzusu geliştirir.

AŞAMA ALTI: Zihinsel/Duygusal bedenlerimizin frekanslarını yükseltirken, çakra sistemimiz çok daha hızlı ve uyumlu bir tarzda dönmeye başlar. Bu, omurga kolonu boyunca Medulla Oblongata’ya (yükseliş çakrası), Kutsal Zihne ve Taç Çakrasına kadar işleyen eterik Işık Tüpünün aktivasyonu ile sonuçlanır. Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaratıcı Işığın Kutsal Beyaz Ateş Tohum Atomlarını içeren Kundalini adı verilen helezon şeklinde kıvrılmış enerji omurga kolonunda yukarıya doğru akmaya başlar. Kutsal Kalbimizin arka portalı vasıtasıyla Adamantine Işık Parçacıkları aldığımız için, aynı zamanda Taç Çakramız vasıtasıyla aşağıya doğru akış ve Kutsal Güç/Işık Çubuğu boyunca Kundalini Ateşinin yukarı doğru akışı olduğu için, Kutsal Kalbin portalları açılır. Eğer Sonsuzluk Nefesi veya diğer derin nefes teknikleri gibi bilinçli nefes armağanını kullanırsak bu süreç hızlanır.

AŞAMA YEDİ: EBEDİ “ŞİMDİ” ANINA odaklanabilmemiz için, GEÇMİŞİ İYİLEŞTİRMEYİ ve GELECEĞİMİZİ YAZMAYI öğrendik. Fiziksel zekamızı ÜstRuhumuzun – Yüksek Benliğimizin ruhsal bilgeliği ile birleştirdik; bu öğrenmiş olduğumuz bir çok  yüksek ruhsal gerçeği sadece anladığımız ve kabul ettiğimiz anlamına gelmez, aynı zamanda bunları bütünleştirdiğimiz anlamına gelir. Gittikçe gelecek için daha ileri ve genişlemiş yönergelere uyumlanıyoruz. Bunu yaparken, yüksek frekanslı Tohum düşünceleri dünyaya yayabilmemiz için, bunları Yeni Çağ için Yaşam Çiçeğimize/Yaratım Çarkına göndeririz.

Beşinci boyutun daha alt planlarından çok daha fazla titreşim frekans kalıplarını çekerken, Ruhsal Şarkımız da çok daha yüksek titreşim frekanslarına uyumlanır ve rezonansa girer. Bu, Yüksek Benliğimizin uyuşabilir fasetlerinin kendi kişisel Işık sütunumuzda hizalanmaya girme işlemine başlaması için GÖKSEL BİR ÇAĞRI gönderir. Bu noktada Ruhsal Benliğimiz ile Yüksek Benliğimizin Kıvılcımlarının inişi hızlanmaya başlar ve yükseliş yolundaki ilerlememiz de büyük ölçüde hızlanır. Şimdi Yaşam Nehrinin Akışına girmeye hazırız ve TEREDDÜT OLMADAN RUHU İZLEMEYE başlarken, bize rehberlik edildiğini ve yönetildiğimizi biliriz.

AŞAMA SEKİZ: Yeni Var Olma Halimiz ve dünyayı görme yeni şeklimiz ile rahat olmaya başlarız. Kutsal Varlığımızın daha derinlerine girdikçe, yalnız kalmaya değer veririz. Kutsal Kalbimizde sağlam şekilde merkezlenmiş kalırken, her gün Canlı bir Meditasyon ve Canlı bir Dua olarak doğal bir şekilde işlev yapmayı öğrendik. Şimdi dünyasal illüzyonun bizim üzerimizde etkisi minimum; ama, sevgi dolu şefkatimiz tüm Varlıkları ve tüm Yaradılışı kucaklayacak şekilde büyüdü.

FİZİKSEL BEDENİN DÖNÜŞÜMÜ: Fiziksel bedenlerimiz de UYANIŞIMIZIN her aşaması sırasında dramatik şekilde etkilenir ve yükseliş semptomları bazı zamanlarda canlandırıcı, bazı zamanlarda rahatsız edici veya hatta acı verici olabilir.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)