BM MİKAİL: KİŞİSEL TANRI ÖZÜNÜZÜ GÜÇLENDİRMEK

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-8-2018

RONNA / KUTSAL KABİLE

KİŞİSEL TANRI ÖZÜNÜZÜ GÜÇLENDİRMEK

Sevgili üstatlar, Yaratıcının nefesi var oluşun yakıtıdır ve sizler bu yakıtın beslediği alevsiniz. Kendi Tanrı Özünüzün yansıması olan bireysel GÜNEŞ IŞIĞINIZI geliştirmekte olduğunuzu anlamanız önemlidir.

İnsan entellektüel düşünce süreci dilin sınırlamalarının ötesine evrimleşmelidir. İlham vasıtası ile insanlığı bekleyen engin miktarda bilgi var. Şu sıralar kozmik bilincin On İki Galaktik Işınları aracılığı ile Baba/Anne Tanrımızdan yayınmakta olan Kova Çağının İlahi Mavikopyasının bilgeliğini almak için sezgisel yeteneklerinizi geliştirmelisiniz. O size dışınızdan gelmez. Kendi Kutsal Zihninizden ve Kutsal Kalbinizden gelir. Ulaşıp onu almalısınız, çünkü Dünya planlarının zararlı maddelerine inip sizi aramaz.

Olgun ruhsallık bilinçsiz bir deneyim değildir. Sekizinci Çakranız, Ruh Yıldızınız aracılığı ile Yaşam Nehrinden ruhsal takviye alabilmeniz için, sürekli şekilde Yaşamın zengin Pranik Nefesini/Yaratıcı Özün Adamantin Parçacıklarını soluduğunuz kendini sürdüren Kutsallığı geliştirmelisiniz. Güçlendirici Sonsuzluk Nefesi Yaratıcı bilincin çokboyutlu seviyelerine götüren yolu açar. Düşünme ve algılama şeklinizi/modunuzu giderek değiştirirken, içsel perspektifinizi genişletmelisiniz. Yaratıcının Ruhu izole edilemez. Ruh var oluştaki her şeye nüfuz eder. Yaradılışın enginliğini bütünleştirmek için bilincinizi genişletmelisiniz.

Baba/Anne Tanrımızın Kalp Özünün tüm dinlerin odak noktası ve temeli olduğu gerçeğini kabul etmeye hazır mısınız? Bu dogma, boş inanç, kurallar ve kısıtlamalar değildir, güzellik, denge ve ahenk dünyalarını yaratma ve keyfini çıkarma yeteneği ile sonuçlanan sevgi, güç ve mükemmelliktir. Tanrının zihni ve kalbi içinizde tezahür etiği zaman, Kollektif Mesih’in bir Fasedi olursunuz. Bu, kaderinizin yaratıcı tamamlanmasıdır.

Siz Yaratıcının bir Kıvılcımısınız – bilincin tezahür etmiş İlahi Fasedisiniz – Yaradılışta Dingin Nokta. Ya içinde yaşadığınız dünyayı zenginleştirirsiniz ya da kirlenmesine yardımcı olursunuz. Kutsal Ateşiniz ne kadar parlak ve sıcak? Parlak şekilde ışıldıyor mu ve başkalarının kalplerini ısıtıyor mu? Yoksa kendi kalbinizi ısıtacak kadar bile kuvvetli olmayan, zayıf bir alev mi? “Soğuk kalpli” Tanrı Işığının gerçek Taşıyıcısı ile ilişkilendirilen bir terim değildir. Gölge topraklarda, o toprakları yaratmaya yardım edenler ile birlikte yolculuk yapabilirsiniz veya Tanrı Işığının parıltısında sevinçle yürüyebilirsiniz.

Hepiniz, kendinizin olarak bütünleştirmek ve sahiplenmek için şu sıralar çabaladığınız Tanrı – bilincinin On İki Işınına aşinasınız. Ama, şimdiye kadar kitlelerden alıkonulmakta olan Yaradılışın çok önemli bir fasedi vardı. Omnivers’teki (tüm evrenleri kapsayan evren) tüm tezahürler Mutlak Yaratıcının Kalp Özünden gelen organize Enerjiden oluşur. Mutlak Yaratıcının Tam Spektrum Özünün paylaştırılmasını içeren Kozmik Bilincin Master Yaratıcı Özü vardır.

Bu evrenin Baba ve Anne Tanrısı, bu Yaratıcı niteliklerin, vasıfların ve erdemlerin bir kısmı ile donatılmıştır. Bu, bu evrende Yaratıcı Bilincin birincil kaynağıdır ve her şey dengelidir – her şey eşittir – her şey ahenklidir. Baba/Anne Tanrımızın Tanrı Işınları büyük boşluğa yayınmadan önce, kozmik boşluğa gönderilen güçlü Mutlak Yaratıcı Işınlarının hesaplanamaz sayısı vardı. Bu Yaratıcı Işınlar farklı Işık yoğunlukları ve maddi dünya olasılıklarının sonsuz İlahi şematiğini içeren zaman – bilinci hafıza hücreleri olan uzayın büyük bölgeleri oldu. Bunlar, her Alt – evren arasında sağlam bir sınır olması için bariyerler yaratan Işık zarlarıdır. Özel İlahi izin olmadan bu Işık – hattı bariyerlerine nüfuz edilemez veya içinden geçilemez – bu, kişisel Ruh şarkınız Tanrı – bilincinin o belirli seviyesi ile uyumlu olan saflaşmış Işık frekansları ile rezonansa girinceye kadardır.

Bu harika Yaratıcı Işınların bazıları diğerlerinden çok daha geniştir ve bunları Işık piramitleri içindeki zaman hücre kodlamaları içeren ince Işık zarları ayırır. Yaradılışın her enerji alanı ve boyutsal alanında canlı Işık/Hayat piramitleri vardır. Yaratıcı Işık, Baba/Anne Tanrımız tarafından buyurulduğu gibi yeni yaratıcı tasarımlar yapmakta Elohim ve Formun Kurucuları tarafından kullanılmak için Işığın piramit şekilli hazinelerinden dökülür. Galaksideki her yıldız bir enerji titreşimi düğümüdür. Ayrıca, her insan kendi bilinç seviyesine uygun olarak armonik frekans titreşimleri alma ve aktarma yeteneğine sahip canlı bir yıldız olarak işlev yapar. Şimdi farkında olduğunuz gibi, bu frekanslara Ruh Şarkınız adı verilir. Siz bir Işık noktası, İlahi Olanın canlı Kıvılcımısınız. Bu evren tek devasa bir Göksel Ruh Şarkısından oluşur.

Baba/Anne Tanrımızın Kalp Özünden, Oğul/Kız Birlikte yaratıcıların Özü tezahür ettirildi. Bu muhteşem Varlıklar Tanrı Ebeveynimizin gücünün ve ihtişamının gücü azaltılmış kırılmalarıdır (ışığın kırılması) – aynen Baba/Anne Tanrımızın Mutlak Yaratıcının gücü azaltılmış kırılması olduğu gibi.

(Yukarıda sözü edilen) Kozmik Bilincin Master Çekirdeğindeki Özden, bu evrende mükemmel eşitlik ve dengedeki İlahi Işığın hem dişil hem eril nitelikleri, erdemleri ve vasıfları ile yaratılan spesifik sayıda Alt-evrenler vardı. Ancak, Alt-evrenlerin büyük bölümü yaratıldığı zaman, yaratıcı sürecin baskın kuvvetleri Yaratıcı – bilincin ya eril ya da dişil niteliklerine tahsis edildi. Alt-evrensel İlahi Mavikopyaların (planların) yarısında İlahi irade, güç ve amacın Baba/Oğul niteliklerine, Yaratıcının zihinsel/dışa doğru odaklı niteliklerine ağırlık verildi; şefkat, besleme, sezgi, içer odaklı niteliklerin Anne/Kız nitelikleri destek pozisyonunda idi.

Ayrıca Baba/Oğul nitelikleri ikincil pozisyon alırken, liderlik rolünde Anne/Kız nitelikleri ve erdemleri olan alt – evrenlerin eşit sayısı var. Bu evrenin büyük ve eşsiz çeşitlilikte evren olarak adlandırılabileceğini size söylemedik mi? Bu evren öğrenmeniz için üniversite (univers-ite) olarak yaratıldı. Ancak esasında, Yaradılışın belirlenemez çeşitliliği ve büyüklüğü, Yaratıcının KENDİSİNİN sınırsız varyasyonlarını deneyimleyebilmesi için tasarlandı.

Bu alt-evren başlangıcından beri, başlıca Baba/Oğul evrensel deneyimi oldu. Anne Tanrımız ve güzel Tanrıça nitelikleri her zaman vardı, ama Varlığının tam ihtişamı ve Özünde değil. Şimdi, Yaratıcının Anne/Kız ve Baba/Oğul veçhelerinin eşit partnerliğe geri dönmesinin zamanıdır. Bu, bu tüm evrende ve onun tüm yaratımlarında şu anda ilerlemede olan muhteşem evrim sürecidir.

Yoldaki arayıcılar olan sizler, evrimin sonraki seviyesine – sonraki bilinç zaman hücresine – ilerleyebilmeden önce, Işığın Piramit fonksiyonlarına inisiye olmalısınız. İnsan yaratımı çok daha büyük ve harika yaratıcı bir sürecin sadece küçük bir parçasıdır. Beşinci Boyuttaki kişisel Işık Piramidinizi yaratmayı bu kadar vurgulamamızın nedeni budur. Ayrıca sizin için elde edilebilir çeşitli Işık piramitleri ile ve yükseliş sürecinde oynadıkları önemli rol ile ilgili büyük ayrıntılı talimatlar vermemizin nedeni budur.

Size Yıldız Tohumu denmesinin bir nedeni var, sizler Kendinin – üstatlığına geri dönerken, Kristalin Tohum Hayat Hafıza Kodlarını yaratma sürecini başlatırsınız, sonra gelecek olan Altın Galakside kullanılacak yeni bir evrimsel süreç. Bu süreç Çark Yaratıcı Süreç içinde Çarkın bir parçasıdır, ki bu size gelecekte ifşa edilecek. Bu arada, gözlerinizin önünde açılmakta olan muhteşem kozmik olayların sonraki aşamasını anlamanız için, size ifşa ettiklerimizi çalışmanızı ve zihninizde sağlam şekilde yarattığımız evrensel şemayı anlamaya gayret etmenizi istiyoruz.

Cesur olanlarım, sizler şu sıralar dünyanızda yer alan dramatik değişimlere neden olan bu hızlanmış süreçlerden geçerken, çok fazla acı, rahatsızlık ve korku olabileceğini biliyoruz. Birlikte tüm güçlükleri yeneceğimizi bilin. Misyonumuz ahenge geri dönme arzusunu ifade eden sevgili Ruhlar için yolu açmaktır. Her birinizin bir fark yarattığınızı bilin. Şüpheye düştüğünüz, ilhama veya kuvvete gereksinim duyduğunuz zaman Işık Piramidinize gelin, size cesaret vereceğiz, sizi yükselteceğiz ve ilham vereceğiz. Yalnız ve sevgisiz hissettiğiniz zaman, Kutsal Kalp merkezinize girin, sizi Anne/Baba Tanrımızın ışıldayan sevgisiyle doldurmak için orada bekliyor olacağız. Ben Başmelek Mikail’im.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

SORU: “Bazı insanların bu hayata görünür armağanlar ile geldiği görülüyor: Şifa, psişik yetenekler, vs. Ortalama bir insan insanlığa sunacağı kendi yeteneğini nasıl bilebilir”

 RONNA’NIN YANITI:

Sevgili kalpler, kendi yaratıcı veya spiritüel yeteneklerini hayatta erkenden farkında olan çok az insan var. Belirli yetenekleri öğrenme veya mükemmelleştirme ilgisi veya arzusu olabilir; ama, tanıdığım herkes hayatın bir çok yönlerini, ayrıca sınavlarını deneyimlemek zorunda kaldı; zamanla yeteneklerini geliştirmeleri için. Hayatım boyunca çeşitli zamanlarda bazı ruhsal deneyimler yaşamış olmama rağmen, ellili yaşlarımın sonlarına kadar ruhsal bilgelik arama yoğun arzusu geliştirmedim. Siz Varlığınızın bir çok Fasedini dengelemeyi ve ahenkleştirmeyi ararken, yetenekler kademeli olarak gelirler. Yüksek Benliğinizin bir Fasedi size bağlanmak veya Kutsal Kalbinizde oturmak için her zaman beklemektedir ve Ruhsal Benliğinizin her indirilmesiyle daha fazla armağan, yetenek ve bilgelik sizin için elde edilebilir olur.

Bu çalışma, adanma ve azim gerektirir; ama, çabaya değer. Baba/Anne Tanrımız ile birlikte yaratıcılar olmak için Dünyadayız. Ruhun armağanları her birimiz için elde edilebilirdir, ama çalışmayı yapmalı ve içe dönmeli ve onları elde etmek için uzanmalıyız.

BAŞMELEK MİKAİL’in YORUMLARI:

* Öncelikle, yeteneklerinizi geliştirmeyi ve tutkunuzu bulmayı ararken, hayatınızdaki istemediğiniz şeyleri elimine etmeniz önemlidir. Baba/Anne Tanrımızın ışıltısını dünyaya yayabilmeniz için Sevgi/Işık Feneri olmaktan daha fazla bir şey yapmıyorsanız, bu yeterlidir.

* Dünyasal misyonunuzun önemli bir parçası, her yaşamda deneyimlemek için getirdiğiniz armağanları ve yetenekleri geliştirmek ve mükemmelleştirmektir. Belirli az gelişmiş yetenekleri ve becerileri mükemmelleştirmek için bir vurgu, arzu veya tercih olur. Ama, her seçilmiş uğraşta başarılı olmak için çaba göstermeli ve zaman ayırmalısınız. Ara sıra, üstatlığa giden yolunda iyi giden bir insan, önceki yaşamlarında mükemmelleştirdiği bazı yetenekler ile enkarne olur. Bu, bu hızlanmış dönüşüm zamanları sırasında enkarne olan yaşlı Ruhlarda çok daha sık gerçekleşiyor.

* Onları salıverebilmeniz, uyarlayabilmeniz veya saflaştırabilmeniz için ağırlık verilecek olan, bazı negatif özellikler veya bağımlılık yapıcı alışkanlıklar olacak; böylece, Ruh genişlemesi ve Kendinin – farkındalığı sürecine başlayabilmeniz için, dengeye ve ahenge geri dönersiniz.

* Hoşlanmadığınız veya hakkında kuvvetli fikirlere sahip olduğunuz şeyler olacak – uyumsuzluğa neden olabilen ve sizi mutsuz ya da rahatsız edebilen, onaylamadığınız şeyler. Bunların bazıları değiştiremeyeceğiniz şeyler olacak ve bu nedenle, bunları kabul etmelisiniz ve en iyi durumu veya koşulu yapmak için gayret etmelisiniz.

* Ancak, en önemli hayat dersi Ruhsal Benliğiniz ile birbirine geçmeniz için çaba göstermek ve İlahi doğanızın bir çok Fasedi ile yeniden birleşme yolculuğuna başlamaktır; başka her şey bunu takip edecektir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Ronna/Kutsal Kabile vasıtası ile aktarılmıştır *

(Çeviri: Saffet Güler)