BM MİKAİL: Kristalin DNA Uyumlanmaları ve Kodları: Mart 2019 Ekinoksunda İlahi Yaradılışın Orijinal Kalıbı ortaya çıkıyor

Yazdır Yazdır 

Kristalin DNA Uyumlanmaları ve Kodları: Mart 2019 Ekinoksunda İlahi Yaradılışın Orijinal Kalıbı ortaya çıkıyor

Başmelek Mikail ~  Celia Fenn kanalıyla

 17 Mart 2019

Sevgili Aile, sizler Mart Dolunayına ve Ekinoksuna ve ötesine girerken, varış yeriniz olarak Yeni Dünyayı seçmiş olanlarınız DNA’nızda İlahi İnsan Kalıbınızın yeniden aktivasyonunu deneyimliyorsunuz. Bu, yalnızca orijinal kalıbı aktive etmeyen, aynı zamanda DNA Genetik Anahtar kalıplardaki tüm bozuklukları ve tahrifatı dışarı atan, gelmekte olan güçlü Elmas Işık Kodlarını almayı kapsayan güçlü bir süreçtir.

Elohim Melekler, İlahi Plana uygun olarak İlahi İnsan Kalıbının/Modelinin orijinal yaratıcıları idi. Bu orijinal Kalıpta, İnsanlar Kutsal Gezegen Dünyanın koruyucuları ve bakıcıları olarak yaratıldılar. İnsanlar hemcinsleri ile ve çevreleri ile uyum içinde yaşamak için tasarlanmış, Huzur, Sevgi dolu ve Nazik varlıklar olarak yaratıldılar.

Ama Sevgililer, bilmelisiniz ki, gezegene göz diken ve onu kendilerinin yapmaya ve onu orijinal amacından saptırmaya karar veren, “Drako-Sümerler” diyeceğimiz varlıklar ırkı vardı. Bunu yapmak için onlar huzur, sevgi ve uyum ile var olmaya son vermeleri ve açgözlü ve saldırgan olmaları için, gezegendeki insan “koruyucuların” genetik kalıplarını ve anahtarlarını değiştirdiler. Bunu, Eril enerji akışlarının kalıplarını değiştirerek yaptılar, eril ve dişilin daha önce mükemmel dengede olduğu yerde, şimdi eril hükmetmeyi ve para, seks ve güç ile kontrol etmeyi istemek için tasarlandı. Tüm diğer varlıklar insan eril enerjisine boyun eğen ve itaat edenler olarak görüldü.

Şimdi, DNA ve onun kayıtları ile kalıcı hale getirilen bu dengesizliğin ve bozuklukların binlerce yılından sonra, gelmekte olan Elmas Işık Kodları o kadar güçlü hale geliyor ki, orijinal DNA’daki bozuklukları ve manipülasyonları temizleyip uzaklaştırıyor ve İlahi İnsan Kalıbının tekrar ortaya çıkmasını sağlıyor. Elohim zamanla bunun gerçekleşeceğini biliyordu ve “Dünya Koruyucularını” kim olduklarının ve içlerinde var olan gücün ve güçlendirmenin farkındalığına geri getirmek için, Yükseliş sürecini tasarladılar.

Bu nedenle, Sevgililer, DNA’nızın temizlenmekte olduğu ve İlahi Gücünüz ile tekrar bağlantı kurmakta olduğunuz noktaya eriştiniz. Bu süreç devam ederken, size empoze edilen eski eril kalıbı atıyorsunuz ve bir Avatar olarak Mesih bilinci yolunda yürürken Jeshua tarafından sizin için modellenen yeni İlahi Eril dediğimiz şeyi kucaklıyorsunuz. Mary Magdalene ile birlikte, İnsan Bedeninde ve DNA’sında Altın Yıldız/Işık yaratmak için Eril ve Dişilin nasıl dengeye getirebileceğini gösterdiler. Bu enerjiler tekrar dengeye gelirken, yaşamınızı yolunuzu aydınlatan hücrelerinizdeki Altın Işığı hissedeceksiniz.

Koç ve Terazinin 1 derecesine vurgu ile bu Ekinoks/Dolunay hücrelerinizdeki ve DNA’nızdaki Yeni Erile (Koç) ve Kutsal Evliliğe (Terazi) odaklanıyor. Eril ve Dişil eşitlik ve denge ve Elohim Yaratıcıların İlahi İnsan Tapınağının ortaya çıkmasını ve her bir insanın ve Yeni Dünyanın kendisinin gerçek amacını aktive etmesini sağlayacak olan yeni var olma yolunu arıyor.

Bu hem güçlü hem de sihirli bir zaman olacak. Uyanış sürecinin hızlanması ve bedenlerinizde temizlik işleminin hızlanması olacak. Fiziksel bedeninize iyi bakmanız ve ihtiyaç duyduğunuzda dinlenmeniz önemlidir. Şimdi, büyük projelere başlama zamanı değildir, çünkü bedeniniz kendi orijinal ayarlarına geri dönmesi ve kendi İlahi amacına uyumlanması için gereksinim duyduğu zamana ve enerjiye izin vermenize ihtiyaç duyuyor.

Yeni bir Dünya: Yeni bir Hayat ve Yeni bir Misyon

Sevgililer, Elohim’in bize hatırlattığı gibi, Dünya orijinal olarak tüm Galaksiden varlıkların Elohim’in yaratımı olan Gezegensel Bahçeye gelip keyfini çıkarabilecekleri Kutsal Tapınak Gezegeni veya Spiritüel İnziva yeri olması için yaratıldı. Çeşitli Yıldız Ulusları kendi yuva dünyalarına bağlantı kurabilecekleri ve İlahi Olan ile ilişkilerinin aynası olacak Kutsal Siteler ve Tapınaklar yaratmak için davet edildiler. Dünya bir çok Yıldız Ulusunun “Tapınağını” veya Kutsal enerjilerini taşıyacaktı ve İnsanlar Bahçe Gezegenin Koruyucuları olmak ve onun güzelliğini ve uyumunu devam ettirmeleri için tasarlandı.

DNA’nın değiştirilmesinden sonra, o orijinal amaç kayboldu ve Elohim şiddete ve manipülasyona başvurmadan Dünyayı yeniden sahiplenmek için ne yapılması gerektiğini çözerken, Yıldız Ulusları Dünyadan çekildiler. Planları tüm Galaksideki ve ötesindeki Işık Savaşçıları ve İşçilerine, İnsanların kim olduklarını hatırlamaları ve kendi arzularıyla bozuklukları ve manipülasyonları atmaları için, bilinç yükseltme sürecine yardım etmek üzere Dünyaya çağrı göndermek idi. Bu nedenle birçoğunuz buradasınız, çağrıya yanıt verdiniz ve ışığınızı ve gücünüzü Dünyayı yeniden sahiplenme ve yeni Dünyayı doğurma projesine getirmek için geldiniz, ki bu Dünyanın Kutsal Gezegen ve Galaksi için Spiritüel Işık ve Tapınak olma Galaktik Misyonunu yeniden ayarlayacak.

Bu nedenle bu zamanda, Dünya beşinci boyutta demirlenen, ama 9 ncu boyuta kadar tüm yolu yükselen Spiritüel enerjilerin Kutsal ve Saf Gezegeni olarak yeni amacına yükseliyor. Ve onunla birlikte yükselmeyi seçenleriniz de yüksek boyutlara açılıyorsunuz ve o yüksek boyutları Yeni Dünya ızgaralarına demirlemenize izin veriyorsunuz.

Yeni Dünyaya yükselmeye ve Yüksek Bilince götüren Köprüyü geçmeye herkes hazır değil. Henüz beşinci boyutun ötesine geçemeyenler, “alternatif” Dünya dediğimiz şimdiki Dünyada devam edecekler, düşük frekanslı insanların hayatlarını seçimleri ile yaşayabilecekleri bir yer; uyanma olasılığı her zaman var olacak.

Alternatif Dünya ve Yeni Dünya aynı uzayda, ama farklı boyutlarda var olur. Enerjilerin yeni kuantum sürekliliğinde yönünüzü bulduğunuzda, bu dünyaların arasında gidip gelmenizin mümkün olmasının nedeni budur.

Yeni Dünya Kutsal olanı yükselten ve uyumlu, sevgi dolu ve yaratıcı bir frekans olarak var olan temiz ve saf bir enerjidir. “Tapınak” veya “Mabet” frekansı dediğimiz şey budur.

Alternatif Dünya, enerjilerinin üstadı olmayan bir çok insan yaratmaya ve birlikte – var olmaya teşebbüs ederken, enerjilerin girdap gibi döndüğü kaotik bir yerdir. Onlar çok fazla korku ve öfke yayalar, duyguların ve zihinsel kalıpların denge dışı olmasıyla yapılabilecek zararın duygusuna sahip değiller. Onlar sevgiye yükselmediler, hala gereksinim duydukları şeyleri yaratmak için açgözlülük ve hükmetmenin modası geçmiş kalıplarını izliyorlar.

Bunu daha net olarak açıklayalım: 2012’de eski üçüncü boyut Dünya var olmaya son verdi. Onun yerine eski Dünyanın nüfusunu barındırabilecek olan beşinci – boyut Dünya olan Alternatif Dünya geçti. O aynı zamanda Yükselişçilerin İlk Dalgası kendi içsel köprülerini aktive etmeye ve Yeni Dünya frekansına geçmeye hazırlanırken, tam şu anda meyve vermekte olan Yeni Dünyanın tohumlarını da içeriyordu.

Kutsal Bağlamda Hizmet ve Amaç

Sevgililer, Dünyadaki ve onun amacındaki bu muazzam değişim ile, sizin ruhsal misyonunuz ve amacınızda benzer bir değişim olacağı açıktır.

Yeni Dünya frekansına geçiş yapanlar, Dünyanın Kutsal Misyonuna uyumlanma ve Kutsal Dünya enerjilerinin Koruyucuları olarak Ruhsal Misyonlarını aktive etme yoğun arzusunu hissedecekler. Onlar yeni Tapınakların ve Mabetlerin Koruyucuları olarak, bu varoştaki bir evin bir odası olabilir veya Yeni Dünyaya İlahi Hizmete adanmış yeni büyük bir bina olabilir.

Cennet Kodları ile Cennet Bahçesini yeniden aktive etmeye çağırılanlar da olacak. Onlar Yeni Dünya frekansının topraklandığı Dünyadaki o yerlerde Cennetin enerjisini tezahür ettirmek için, Dünyanın kendisine ve Devalara ve Doğa Ruhlarına yeniden bağlanacaklar.

Çünkü Sevgililer, sizler Yeni Dünyasınız ve bulunduğunuz yer, bu yeni Elmas Kristalin frekansın sizde ve sizin vasıtanızla topraklandığı yerdir.

Ama, birçoğunuz hala orada olanları uyanmasına yardım etme süreçleri ile meşgul olarak alternatif Dünyada daha fazla zaman geçirmeyi seçeceksiniz. Öğretmenler, Rehberler ve Şifacılar olacaksınız ve daha çok insan size yönlendirilirken çalışmanızın hızla genişlediğini ve büyüdüğünü göreceksiniz.

Tam şu anda birçokları hızlanmaya ve kendilerini ışığı ve uyanış sürecine girmeyi arayanlara ve desteğe, sevgiye ve rehberliğe gereksinimi olanlara daha fazla elde edilebilir yapmaya çağırılıyor.

Bu nedenle sizler bu heyecan verici yeni aşamaya ilerlerken, Işık Savaşçıları ve İşçileri için bir çok seçeneklerin mevcut olduğunu görebilirsiniz.

Ama, ayrıca buradaki vurgunun ışığa ve ilahi plana hizmette olduğunu, para kazanmakta ve harika ve başarılı bir işe sahip olmakta olmadığını söyleyeceğiz. Bu eski paradigmadır. Yeni Dünya enerjisinde sadece sezginizi ve rehberliğinizi izlersiniz ve ilahi yaratıcı zekanın akışının yaşamınızı desteklemesine izin verirsiniz. Eğer bu akışa uyumlanırsanız, yaptığınız her şeyde desteklenirsiniz. Dünyanın amacı aynı zamanda, eğer hizmet etme ve Dünyadaki amacınızı ifade etme güdünüzü izlerseniz, asla endişeye ve korkuya sahip olmamanız için tüm yaşamı desteklemektir.

Mart 2019 Ekinoksu ve Yeni Ay

Sevgililer, Ekinoksta farkındalığını taşımanızı ve rehberliğinizi ve ruhunuzu dinlemeye hazır olmanızı istiyoruz.

Nerede olmak istediğiniz ve Dünyada/Yeni Dünyada Ruhunuzun Amacını ifade etmek için yapmak istediğiniz şey ile ilgili seçimler yapın.

En önemlisi, Kalbinizde Kutsalın ve Tapınağın enerjisini taşıyın.

Hatta belki İlahi Işığa kendi Mabedinizi inşa etmeye başlarsınız!

Veya belki Kalbinizde ve Yaşamınızda Bahçeyi yaratmaya başlarsınız!

Işığın ve Dünyanın, “Yeni Dünya”, İlahi Işığın Kutsal Gezegeni olarak kendi orijinal amacına geri dönüşünde sevinçliyiz ve sizinle birlikte kutluyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/crystalline-dna-alignments-and-codes-the-original-template-of-divine-creation-emerges-at-equinox-march-2019/