BM MİKAİL: KUTSAL ZİHİNSEL BENLİĞİNİZE BAĞLANTINIZ

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’DEN MESAJLAR * LM-9-2018

 RONNA HERMAN / KUTSAL KABİLE

 KUTSAL ZİHİNSEL BENLİĞİNİZE BAĞLANTINIZ

Sevgili üstatlar, sizler Aydınlanma yolunda ilerlerken ve kozmik yasanın ve evrenin işleyişinin daha iyi anlayışına varırken, ara sıra size Yaradılışın bazı kavramlarının ve fiziksel bedenin karmaşıklığının daha iyi anlayışını verme fırsatını hoş karşılıyoruz. Bu nedenle, Eterik Bedenin kompozisyonunun ve yükseliş sürecindeki öneminin derinlemesine açıklamasını vermek istiyoruz. Maddede dünyasal bedenden çok daha ince olan Eterik Beden veya Eterik Ağ fiziksel bedenin görünmez karşılığına değinir. Eterik Beden, Eterik Ağ örüntüsünde çeşitli renkler ve bozukluklar – veya bunların yokluğu – vasıtası ile fiziksel sağlık halinizi aktaran, fiziksel auradan oluşur. Acı, ıstırap ve gücenme duyguları, sizi olmanız niyet edilen Işık Taşıyıcı olmanızı engelleyen düşünce formlarıdır. Aura alanı fiziksel bedeni çevreleyen görünmez elektromanyetik kuvvet alanıdır ve enerjiyi size çeker ve sizden titreşimsel frekans kalıpları yayar.

Eterik Ağdaki zihinsel bedenin aurası, Üçüncü – Dördüncü Boyutların kısıtlamalarına yakalanmış olanlarda neredeyse mevcut değildir, çünkü onlar dünyayı ve olayları kendi geçmiş inançları, düşünceleri ve eylemleri tarafından yaratılan illüzyon filtresinden görürler.

Üçüncü – Dördüncü Boyut ortamında var olunduğunda, duygusal bedende baskın kuvvet astral plandır. Bundan dolayı, insanların büyük çoğunluğu kendi temel kişiliklerinin ve ego arzu bedenlerinin etkisi altındadır, ki bu geçmişin tamamlanmamış özlemlerinden, ayrıca duygusal dengesizliklerden ve değersiz olma ve/veya sevilmeme hislerinden oluşur. Yükseliş sürecinin en dramatik aşamalarından biri duygusal kitle – bilinci inanç sisteminin çarpıklıklarından yüksek boyutların istikrar, tazelik ve armonisine ilerlemektir.

Asla unutmayın, korku gücünüzü alıp götürür. Genel kitle – bilinci inanç sistemi negatif, düşmanca düşünme ile ve yeni kavramlara ve değişime direnç ile güçlenir. Kitlelerin çoğunluğu acı ve ıstırap realitesinde donmuştur, ama onları kendi kendilerine empoze ettikleri illüzyonun ve sınırlamanın hapsinden salıverecek yeni genişleyen fikirler ile eğlenmeye istekli değiller.

Üçüncü Boyutun realitesinde işlev yaparken, dualitenin kabul edilen aralığı içinde sağlam şekilde topraklanmış ve dengeli kalmanız çok önemlidir. Ayrıca alt Beşinci Boyutun zihinsel realitesinin ortamına alışmak için bilgelik ararken ve çabalarken, Dördüncü Boyutun illüzyon dünyasında duygusal uyum ve dinginlik oluşturmak için gayret etmelisiniz. Ruhunuzun ve Yüksek Benliğinizin fısıltıları için her zaman tetikte olmalısınız. Ayrıca sadece tek bir tane Yüksek Benliğe sahip olmadığınızı, bu Alt – evrene yayılmış Yüksek Benliğinizin bir çok Fasetleri veya Kıvılcımları olduğunu anlamanız önemlidir.

Yükseliş süreci Yüksek Benliğinizin sonraki daha yüksek boyut frekanslı Fasedinin kademeli bütünleştirilmesini ve özümsenmesini gerektirir. Işığınızı ve bilincinizi genişletme sürecindesiniz. İlahi Ben’im Varlığınıza çekirdek bağlantınız olan Işığın kişisel hayat çizginizi – eterik Işık tüpünüzü – genişlettiğinizde, Kendinin – üstatlığına dönüşümünüz, ayrıca yükseliş süreci büyük ölçüde hızlanır. Aynı zamanda sizler, Adamantin Parçacıkları adı verilen Yaratıcı Özü içeren kişisel Antahkarana’nız (Gökkuşağı Işık Köprünüz) vasıtası ile Yaşam Nehrine bağlantınızı yeniden oluşturma sürecindesiniz. Bir çok çağlar boyunca, insanlık Yaşam/Işık Nehrine bağlantıyı azalttı, çoğu insanda Yaşam Gücü enerjisinin sadece küçük bir sızıntısı haline geldi.

Her biriniz, aura alanınızın ve Ruhsal Şarkınızın titreşimsel modelleri tarafından üretilen bir ışıltı küresine sahipsiniz. Yükseliş, bütün bedensel çakra sistemini dengeye getirmek anlamına gelir, ki bu Eterik Bedenin ve Aura Alanının temizliğini, saflaşmasını ve dengelenmesini kolaylaştırır. Amacınız kendinizin bu yaşamsal bileşenlerini Adem/Havva Kadmon Işık Beden adı verilen orijinal bedensel formunuzun insan mavikopyası olan mükemmelleştirilmiş İlahi Mavikopyasına geri döndürmektir. Sizleri Çağlar boyunca bir çok yaşamlarınızdaki düşünceleriniz, eylemleriniz ve hareketleriniz tarafından yaratılmakta olan fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik, çoklu beden sistemlerinizdeki renk bantları aracılığı ile gözlemliyoruz.

Enerji imzanız düşünceleriniz, eylemleriniz ve hareketleriniz vasıtası ile günden güne yaydığınız titreşimsel frekans kalıplarından oluşur. Üçüncü/Dördüncü Boyut ortamında işlev yaptığınız zaman, enerji imzanız geniş ölçüde değişebilir. Ancak, aydınlanma yolunda ilerlerken, enerji imzanız giderek daha ahenkli ve uyumlu hale gelir ve en sonunda daimi Ruhsal Şarkınızın bir parçası olur. Ruhsal ilerlemeniz günlük eylemleriniz tarafından değil, Ruhsal Şarkınızın frekansı ile izlenir.

Ruhsal Şarkınız koşulsuz sevginin, bilgeliğin, dengenin ve ahengin orta – Dördüncü ve daha yüksek – Boyutlu titreşim kalıplarından oluşur. Bir Kendinin – Üstadı olarak, enerji imzanız ve Ruhsal Şarkınız ses ve rengin Göksel Mandalasına birleşir, ki bunun vasıtasıyla yüksek Alemlerde tanımlanırsınız. İçsel Işığınızın parıltısı ile tanınırsınız. Fiziksel bedeninize ne kadar çok Işık Özü bütünleştirirseniz, auranız o kadar parlak ışıldar.

Kutsal Ruh – İlahi Anne Tanrımızın Sevgi/Bilgeliği – veya Yüksek Zihinsel Benliğiniz, ruhsal farkındalık seviyenize ve şu andaki ihtiyaçlarınıza uygun olarak size tahsis edilen Işık aşılamalarını ve Ruhun armağanlarını izleyen ve düzenleyen ayırt edici yüksek zekadır. Özel dağıtımlar da, sizinle Kutsal Üçlünüz ve Tanrısal Benliğiniz arasında aracı olan Kutsal Zihinsel Benliğiniz tarafından izlenir ve dağıtılır.

Meditasyon, yüksek zihninizin derin düşüncelerine bilinçli olarak uyumlanabilmeniz için, alt zihni ve egoyu disipline etmeye yardımcı olur. Kendi yüksek bilinçlerine kapalı olanlar için standart olan zihin gevezeliğini durdurmak sabır ve disiplin gerektirir. Aktif ve pasif meditasyon yapmanızı teşvik ediyoruz. Buyurma veya onaylama gücü olan bir duadır. Uygun zamanda doğru formda tezahür ettirilmesi için, bu güven ve itimat ile ifade edilen kısa ve öz, pozitif bir onaylama olmalıdır. Eğer onaylama en yüksek iyilik için sevgi dolu niyet ile gönderilirse, iradenizi Yüksek Benliğinizin iradesine uyumlarsınız ve evrensel yasa birlikte yaratıcı düşüncelerinizin ve arzularınızın benzer zihinde olanların düşünceleri ve arzuları ile birleşmesini sağlar. Böylece, bunların kuvveti ve gücü artırılır. Sessiz meditasyon Yüksek Benliğinizden, koruyucu meleğinizden veya Kutsal Ruhtan gelen yanıtı dinlemektir.

Hatırlayın, kendi Kutsal Kalbine ve Kutsal Zihnine merkezlenmiş tek bir insan, aura alanının sevgi dolu titreşimleri temasa geçtiği herkesi kutsarken, milyonlarca insana kozmik gerçekleri ve ilham edilmiş düşünceleri iletir.

Dinginlik ve neşe Ruhun nitelikleridir. Ruh içinizdeki baskın kuvvet olduğu zaman ve ego kişiliği kontrol altına alındığı zaman, zeki sevgi ile sonuçlanır. Kutsal Zihninize girişi koruyan Işık zarlarını başarıyla çözdüğünüz zaman, kişisel İlahi Bilgelik deponuza erişim kazanırsınız.

Bu zamanda siz Yoldaki inisiyelerin bu zamanda deneyimliyor olabileceğiniz yükselişin bir çok semptomlarından bir kaçının özetini size verelim.

^^   Geçmişte hoşunuza giden sosyal aktivitelerden ve olaylardan kendinizi çektiğinizi bulursunuz. Yüksek sesli gürültüler, kalabalıklar ve şamatalı aktiviteler sizi rahatsız eder ve inzivaya ve belki doğanın sessizliğine çekilmeyi arzularsınız. Titreşim frekanslarınız yükselirken ve daha uyumlu olurken, düşük uyumsuz frekanslar yayan insanlarla, olaylarla ve yerlerle etkileşiminizi koparırsınız. Ayrıca, kademeli olarak, bazı dostlarınız ve yakınlarınız ile çok daha az ortak olan şeyiniz olur, özellikle başkalarına karşı negatif, yargılayıcı ve nezaketsiz olanlarla.

^^   Zar zor sakin kalabildiğiniz yoğun enerji patlamalarınız olabilir ve bazen içinizde o kadar hafif hissedersiniz ki, bedensel formunuzu güç bela hissedersiniz. Diğer zamanlarda, o kadar çok ağırlık hissedersiniz ki neredeyse zemine batıyorsunuzdur ve aşırı yorgunluk hissedebilirsiniz. Bedensel formunuz eterik ve hücresel seviyede yoğun metamorfozdan geçiyor ve dönüştürücü semptomların bazıları hoş değil – özellikle daha yaşlı ve güçsüz bedensel formda var olanlar için.   

^^   Kundalini (Kutsal Ateş) omurga sütununuzda (eterik Işık tüpü) yükselmeye başlayınca, dış bedeniniz soğuk ve hatta nemli hissederken, yoğun içsel sıcaklığın olduğu zamanlar deneyimleyebilirsiniz. Tanrı Işığının yüksek frekanslarını yavaşça bütünleştirebilmeniz için, başlangıçta, omurganın tabanındaki Kök çakrasında depolanan Kundalini Ateşinin kademeli salıverilmesi için gayret etmek bu nedenle en iyi şeydir. Yükselişin dönüştürücü sürecinin ortasında iken, daha hızlı ve daha fazlanın daha iyi olması gerekmez.

^^   Sürecin erken aşamalarında olanlar için, saflaşmış Işık frekanslarını bütünleştirmenin deneyimlenmesi çok fazla dramatik olmaz. Ancak, yükseliş sürecinde kendi yollarında iyi gitmekte olan Yıldız Tohumları ve yolu diğerleri için temizleyerek Dünya Hizmetkarları olmayı kabul etmiş olanlar için zorlu ve süregiden bir süreç olabilir, çünkü onlar başkaları ile paylaşmak için Işığın daha da yüksek frekanslarını bütünleştirmekteler.

^^  Bir çok iniş çıkışlar deneyimlerken duygusal bir hız trenindeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Derin hücresel seviyedeki çok fazla gömülü enerjiye uyumsuz frekans kalıplarına erişiyor ve salıveriyorsunuz. Daha saf Işık maddesine dönüştürülebilmeleri için bu hislerin yüzeye çıkmalarına izin vermek önemlidir. Size ifşa edilenleri sevgi dolu sabır ve anlayış ile objektif olarak görürken, işlerken ve düzeltirken, olmakta olan şeylerin bir gözlemcisi olmayı öğrenmeniz önemlidir.

 ^^  Yeme alışkanlıklarınız esaslı şekilde değişebilir. Neyi yemeyi seçerseniz seçin, içsel rehberliğinizi takip edin ve herhangi bir şeyi sindirdikten sonra bedeninizin nasıl hissettiğini izleyin. Beden Elementaliniz veya içsel beden zekanız uyanıyor ve eğer dikkat gösterirseniz, sizi doğru yiyeceklere ve diyete yönlendirir. Her zaman hatırlayın, her şeyde ılımlı, ölçülü olma anahtardır.

^^  Tanımlayıcı teşhisi olmayan bir çok garip ağrılarınız olabilir. Fiziksel bedende bir çok küçük çakra ve meridyen noktaları vardır. Yüksek Işık frekansları bedende akmaya çalışırken, bu kritik birleşim yerlerinde direnç ile karşılaşabilir, ki bu rahatsızlığa neden olabilir. En yaygın stres bölgelerinden biri kürek kemikleri arasında, üst sırtın omurga sütunu bölgesindedir.

^^  Aklınızı kaçırıyormuşsunuz veya en azından hafızanızı kaybediyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Beyinde çok – boyutlu seviyeler var, bu nedenle siz frekans kalıplarınızı yükseltirken, beynin düşük seviyeleri kademeli olarak incelir, saflaşır. Bundan dolayı, artık olumsuz geçmiş hikayenizin çoğuna, ayrıca orada saklanan ıvır zıvırın çoğuna ihtiyacınız olmayacak veya buna erişemeyeceksiniz. Beyninizin Kutsal Zihninizin oturduğu yüksek seviyelerine erişim kazanıyor olacaksınız. Kutsal Zihin ve Kutsal Kalp arasındaki birleşme, yükseliş sürecinin bütüncül bir parçasıdır.

 Cesur olanlarım, kabul etmelisiniz, bu fiziksel bedende olmak için canlandırıcı bir zamandır ve yine de fiziksel bedeniniz andan ana ve günden güne bütünleştirdiğiniz sürekli artan frekanslara uymak için mücadele ediyor. Yıllardır soğuk algınlığı, grip veya bağırsak rahatsızlıkları çekmemiş olan bir çoğunuz şimdi bu zayıflatan semptomları deneyimliyorsunuz ve bazılarınız soruyorsunuz, “Neyi yanlış yapıyorum?” Herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz, sevgili kalpler; tam şu anda yapmakta olduğunuz şey bedensel stresin bu rahatsız edici krizlerinin bazılarına neden oluyor. Bu oluşların deneyimlenmesinin hoş olmadığını kabul ediyoruz. Ama, size düşünmeniz için gerçeğin başka bir fasedini vermek istiyoruz. Yine, dönüştürücü yükseliş sürecine derinden dalmış olanlarınızın çoğu bu rahatsız edici semptomları, fiziksel bedeninizdeki eski negatif enerjileri hızla dönüştürmenin bir yolu olarak deneyimliyor. Buna ateş ile dönüşüm diyebilirsiniz, bilincin daha saflaşmış kristalin hücrelerinin içinize sızmasına ve idareyi ele almasına izin vermek için eski frekans kalıplarının yanması ve salıverilmesi. Tüm virüsler kötü değildir, ne de deneyimlediğiniz tüm semptomlar kötüdür. Bunları sona erdirme ve yüksek bir amaca hizmet etme araçları olarak görün. Bu şeyler de geçecek, sevgililer.

Kendinizi beslemenizi ve fiziksel bedenlerinize ve bilge Beden Elementalinizin size yansıttığı sinyallere veya mesajlara dikkat etmenizi istiyoruz. Eğer değerli fiziksel bedeniniz canlı ve sağlıklı değilse, yaratmakta olduğunuz sevgi, neşe ve bolluğun güzel dünyasının keyfini nasıl çıkaracaksınız?

Sevgililer, Işık Piramidinizde bize katılın ve süreçten kolaylık, inayet ve büyük neşe ile geçmenize yardımcı olmamıza izin verin. Baba/Anne Tanrımızın ışıltısı üzerinize yağsın ve sizi ebedi Yaşam Işığı ile doldursun. Size rehberlik yapmak ve korumak için her zaman yakınınızda olduğumuzu bilin. Ben Başmelek Mikail’im.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Ronna/Kutsal Kabile tarafından aktarılmıştır

(Çeviri: Saffet Güler)